Otsingule "sotsiaaldemokraadid" leiti 418 faili

sotsiaaldemokraadid – tööliste huvide kaitsjad • Esindajad: Speek, Martna, Vilde • Peamised nõudmised: Isevalitsusliku korra asendamine demokraatliku vabariigiga; vähemusrahvuste õiguste austamine; sooviti vastutulekut eestlaste rahvuslikele soovidele • Ajaleht: Uudised
7
doc

Poliitilised ideoloogiad, peamised heaolu reĹľiimid, vabad valimised, Eesti Vabariik kui unitaarriik ja KOV Eestis

Poliitilised ideoloogiad (lk 49-53) 2.Ideoloogiaga seotud peamised heaolu reziimid/mudelid (lk 54-56) 3.Parteid (lk 81-83) 4.Eesti Vabariik kui unitaarriik ja KOV Eestis (paljundus, pt 14 põhiseadus) 5.Vabad valimised (lk 64-73) 1)Ideoloogia on korrastatud ideekogum, mis propageerib kindlaid väärtusi. Ideoloogia peab ühtesi nähtusi ja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
290 allalaadimist
2
doc

Poliitiline ideoloogia

Missugune poliitiline ideoloogia on kõige lähedasem minu maailmavaatele? Poliitiline ideoloogia on ettekujutus hästi toimivast riigist, mida erakonnad hakkavad kujundama võimule saades. Poliitilised ideoloogiad jagunevad vasakpoolsuseks ja parempoolsuseks, kuid nende sisu muutub koos ühiskonnas muutuvate väärtuste ja vajadustega. Minu maailmavaatele on kõige lähedasem vasakpoolne...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
94 allalaadimist
2
rtf

Eesti poliitiline maastik

EESTI POLIITILINE MAASTIK V 1) Vene erakonnad (vene keelese elanikkonna huvide kaitse rahvuslikul pinnal, nõuavad vene keelt teiseks riigikeeleks, igaljuhul häid suhteid venemaaga, nato vastased, leiavad üldiselt, et eesti ei peaks kuuluma natosse) 2) Keskerakond (savisaar, erineb teistest, sest aegade jooksul kõigis erakondades on perioodiliselt juhatuse ümbervalimised ja liider vahetunud, aga sea...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
30 allalaadimist
4
doc

KordamiskĂĽsimused.Pariisi rahukonverents-Berliini-Rooma telg

Kuidas kutsutakse I MS-järgselt maailmas kehtinud rahusüsteemi? Versailles' süsteemiks. Miks nii? Sest rahulepingu tingimused töötati välja Pariisi rahukonverentsil, mida peeti Versailles' lossis. 2. Milline oli "Wilsoni 14 punkti" sisu? USA presidendi Woodrow Wilsoni rahukava, mis kutsus sõdivaid osapooli sõlmima rahu ilma kahjutasunõueteta ja maade äravõtmiseta. Mida arvad, miks nee...

Ajalugu - Põhikool
30 allalaadimist
2
odt

Ühiskonnaõpetuse konspekt

Max Weber- võimu teoreetik, ta on määratlenud võimu kui inimese või grupi suutlikkust mõjutada teiste tegevust ning saavutada sel viisil oma huvide elluviimine, võim on ühiskonnas ebavõrdselt jaotunud, domineerimine. Võimu ressursid võivad olla ainelised (omand ja kapital) kui ka vaimsed (teadmised ja kogemused, nüüdisajal ka inimkapital ja sotsiaalne kapital. Autoriteerne võim-inimesed kuuletuvad m...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
27 allalaadimist
2
doc

Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel

DEMOKRAATLIKUD RIIGID KAHE MAAILMASÕJA VAHEL. I Demokraatia levik. · demokraatlikud riigid sõjas edukad uued riigid (n. Eesti) võtsid ka demokraatliku korra; · õiguste laienemine endiste demokraatlike riikide sees valimisõiguse andmine töölistele ja naistele; Samas demokraatiat alles õpiti: · loobuti presidendi ametist, kes tasakaalustaks parlamendi ja valitsuse suhteid; ·...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
4
doc

Ăśhiskond, riik

Mis on ühiskond? Selgitage oma sõnadega. Ühiskond on kollektiivsel indentiteedil põhinev inimsuhtlus. 2. Millised on ühiskonna sektorid ja tooge igaühe kohta institutsiooniline näide. 1) VALITSEMINE: Vabariigi Presidendi Kantselei; Harju maavalitsus 2) KODANIKUÜHISKOND: Eesti Ajalooõpetajate Selts; SA Pärnu Haigla 3) RIIGIETTEVÕTLUS: Eesti Energia, Eesti Pank 4) ERAETTEVÕTLUS:...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
69 allalaadimist
15
docx

Eesti teel iseseisvusele. I Eesti Vabariik.

Eesti Vabariik. Kordamisküsimused Tartu liberaalid e vasakpoolsed: Juht: Jaan Tõnisson Vaated: * rahvusliku eneseteadvuse edendamine * venestamise ja saksastamise vastasus * lõpp baltisakslaste ülemvõimule ja kadakasakslusele * vene impeeriumi poliitiline korraldus aegunud ning piiramatu isevalitsus tule...

Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist
23
ppt

SDE, Põhjalik esitlus sotsiaaldemokraatidest

SOTSIAAL- DEMOKRAATLIK- ERAKOND ALLAN AUG ERKI BAUMANN SOTSIAALDEMOKRAATIDEST o Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuulub hetkel üle 4500 liikme. o Sotsiaaldemokraatlik liikumine sündis 1905. aastal. o SDE on üks kõige kauem järjepidevalt tegutsenud Eesti erakond. o SDE logo on punane roos, mis osutab ühiskonna kooskõlale ja sellest lähtuvale ideoloogiale sotsiaaldemokraatiale. Ka teis...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
13 allalaadimist
2
docx

Poliitilised ideoloogiad, Arutlus

Milline poliitiline ideoloogia on kõige lähedasem minu maailmavaatele? `'Poliitika on nagu elevant ­ teda on raske defineerida, kuid kerge ära tunda, kui temaga kohtud." Cunningam, 1963, p.229. Poliitika on meie eludega väga...

Ăśhiskond - Keskkool
35 allalaadimist
4
docx

Eesti 20. sajandi alguses - Eesti tähtpäevad

saj lõpul pooldavad riigikorra asendamist demokraatliku vabariigiga, vähemusrahvaste õguste aksepteermine, ja vastutulekut eestlaste rahvuslikele soovidele KRIIIIIS TERAVAD VASTUOLUD LINNADES, ERIMEELSUSED KODANLUSE JA LIHTTÖÖLISTE VAHEL MAAL KONFLIKT MAATAMEESTE JA SUURTALUNIKE VAHEL PUUDUSID KODANIKUÕIGUSED(sõna- trüki-, usuv...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
12
ppt

Sotsiaaldemokraadid, Euroopa rahvapartei, Euroerakond

Sotsiaaldemokraadid Mis on euroerakond? · Euroerakonnaks nimetatakse Euroopa Liidu liikmesriikide erakondade katusühendust. · Euroerakondade tegevus põhineb liikmeserakondade esindajate koosolekutel ja otsustuskogudel, poliitilisel juhtkonnal ja sekretariaadil. · Euroerakondi võib pidada liikmesriikide euroopastumise keskseks mõjutajaks. Liikmed ja koostöö korraldus ·...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
11
pptx

Sotsiaaldemokraatlik erakond

Sotsiaaldemokraatlik erakond Mis on sotsiaaldemokraatia? Sotsiaaldemokraatia on vasaktsentristlik ideoloogia. Pooldab sotsiaalset õiglust, riigi sekkumist majanduse stabiilsuse huvides ja demokraatiat. Moodustumise aeg 28.04.1996 - Erakond Mõõdukad 27.11.1999 - Rahvaerakond Mõõdukad 13.12.2003 ­ Sotsiaaldemokraatlik erakond Erakonna juhid...

Poliitika - Põhikool
1 allalaadimist
4
docx

Imperialism

Selgitage mõistet imperialism ning tooge selle kohta näide 20.saj alguse maailmast. Imperialism . saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas.(Maailmas oli 3 suurvõimu: Euroopa,USA,Jaapan) Üksgi väike ega suur riik ei tahtnud enda territooriumi lahku lüüa. 2. Millised tehnilised uuendused aitasid kaasa imperialismi levikule? Miks? · Hakati tootma kõrge tootlikusega tööpinke · Konvei...

Ajalugu - Keskkool
132 allalaadimist
8
doc

Eesti erakonnad

Eesti Kristlikud Demokraadid Maailmavaade: Eesti on usaldusväärne, haldussuutlik, turvaline ja kodanikusõbralik õigusriik. o Eestist peab saama õigusriik, kus on tagatud võimude lahususe põhimõte ning ei domineeri kitsad grupihuvid. Rahval peab olema võimalus valida presidenti ning algatada seaduseelnõusid. o Eesti majanduse võimalikult kiire areng nii kvalitatiivses kui ka k...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
338 allalaadimist
7
doc

Rumeenia

Jakob Westholmi Gümnaasium Rumeenia Referaat 9b Tallinn 2007 Rumeenia asub Kagu-Euroopas, Musta mere idarannikul, maailma aja järgi +2 ajavööndis. Riigi pindala on 238 391m² (4.8% Euroopast). See teeb Rumeeniast Euroopas suuruselt 11. riigi ja maailmas 79. Rumeeniat võib julgelt Ida-Euroopa Prantsusmaaks nimetada: mäed, meri, lossid ja...

Geograafia - Põhikool
51 allalaadimist
6
doc

19-20 saj. algus

- XX saj. algus BALTIERIKORD 1.Nimeta kolm Balti kubermangu Eestimaa kubermang, Liivimaa kubermang ja Kuramaa kubermang 2.Iseloomusta Balti erikorda Vene riigivõim Baltikumis oli ebakindel ning oli oht, et Baltimaad lagunevad taas Rootsi võimu alla, seepärast oli venelastele oluline baltisakslaste poolehoiu võitmine. Venemaa alustas restitutsiooniga, riigi käes olnud mõisad anti tagasi nen...

Ajalugu - Keskkool
137 allalaadimist
11
doc

Konstantin Päts

Lähte Ühisgümnaasium Konstantin Päts ja tema osa Eesti ajaloos REFERAAT Lähte 2007 2 Sissejuhatus Eesti Vabariigi loomine on olnud üks väga keerukas protsess, mis on nõudnud paljude inimeste elusid. On tulnud vastu seista rünnakutele ja okupatsioonidele, kuid oleme suutnud teha seda lõppkokkuvõttes siiski edukalt. Antud tegevuse käigus on te...

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
2
rtf

Ühiskonna põhitõed

Ăśhiskonna sektorid ja valdkonnad Avalik sektor poliitika riik Erasektor majandus turg Kolmas sektor kodanikuĂĽhiskond kodanikuĂĽhendused Eraelu kodu perekond Kommunikatsioon ĂĽhiskonns Kommunikatsioon on suhtlemine. Sotsiaalne protsess ĂĽhenduslĂĽlina erinevate valdkondade vahel. Vanal ajal levinud vahetu suhtlemine on as...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
78 allalaadimist
1
xls

Demokraatia ja Diktatuuri võrdlus tabelina

Tunnus Demokraatia Diktatuur tekkeaeg peale I maailmasõda peale I ms. (um. 1930) valimisõigus mehed al. 21 eluaasta mehed, naised naised al. 30 eluaasta iseloomulikud jooned a) rahva määrav osa a) juht b) kodanikuvabaduste b) ainupartei ja õiguste c) sala ja j...

Ajalugu - Põhikool
191 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !