Otsingule "tahe" leiti 1971 faili

tahe - vaba või ettemääratud? Loomades on kaht sorti liikumisi, üht nimetatakse eluliseks (pulss, hingamine, seedimine), teist vabatahtlikuks (kõne, jäsemete liigutamine jne). Vabatahtlike liikumiste seesmisi algeid nimetatakse tunneteks või püüdluseks.
tahe

Kasutaja: tahe

Faile: 0
1
doc

Tahe ja töö pärivad võidu

Enamikele meeldib seda teha, teised kirtsutavad nina ainuüksi töö mõiste peale. Mõni ei ole elu jooksul labidat puutunudki. On selline suhtumine ka õige? Kõikide inimkonna saavutuste ning õnnestumiste juurteks on raske töö. Selle kaudu oleme oma maailma õppima tundnud ning sellest paremini aru saanud. Suured linnad ja vägevad ehitis...

Kirjandus - Keskkool
14 allalaadimist
2
doc

Näituse retsensioon "Iseolemise tahe"

90 aastat Eesti Vabariiki" Eesti Ajaloomuuseumis, mille kontseptsiooni autor on Mariann Raisma ja peakuraator Ivar Leimus. Näitus oli jagatud nelja teemablokki ­ Võim ja valitsus, Vaimu jõud, Võitlus ja Vastupanu ning Hea elu. Eksponeeriti ohtralt fotosid, filmikaadreid, unikaalseid esemeid, audioklippe, ajaloolisi materjale ja interaktiivseid d...

Kunstiajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
2
doc

Kirjand - Jumalik maailm on tahe

Jumalik maailm on tahe Euroopa rahvaste draamakirjanduse alusepanijateks ja tragöödiate kujundajateks on enne meie ajaarvamist elanud vanakreeka autorid Aischylos, Euripides ja Sophokles. Enamasti käsitlesid tragöödiad inimeste ja jumalate vahekorda, püüdes leida vastust küsimusele, kuidas peaksid inimesed mõistma jumalate reegleid ja kuidas käituda, et jumalad ei vi...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
2
rtf

Soren Kierkegaard,Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche

vastu oli H soov kuulutada objektivset tõde, K kirjutas aint iseendast. Filos on praktika, mis seostub eluga, ei karda välja öelda tõde, raskusi. Tähtis mõista saatust, leida eluidee. Elada iseenda maailmas, mitte ehitada seda teistele. Objekt tõde- kammitseb inimest, 2x2, piirid, upsakus, nt teadus. Elamiseks ON oluline usk, filos vaid...

Filosoofia - Keskkool
60 allalaadimist
3
docx

Arthur Schopenhauer - saksa filosoof

Arthur Schopenhauer (17881860) · Saksa filosoof, kellele alles vanas eas sai osaks tunnustus · eeskujud vanaindia filosoofia, Platon ja Kant. ISIKLIK ELU · 1805 tegi tema isa enesetapu · 1809...

Filosoofia - Keskkool
72 allalaadimist
14
doc

ĂśldpsĂĽhholoogia eksamimaterjal

Kõne tekke teooriad Jumaliku tekke käsitlus mitme usundi meelest andis Jumal koos inimeste loomisega neile ka kõnelemisvõime ja keele. Kõnekasutuse alged on bioloogilise päritoluga ning inimesed sünnivad ilma valmis kõnelemisvõimega. Kui inimene ei õpi kõnelema kriitlises elueas, läheb tal keele omandamine hiljem äärmiselt vaev...

PsĂĽhholoogia - Akadeemia Nord
296 allalaadimist
8
doc

Bacon, F. Uus Organon. Eessõna ja aforismid 38-62

Uus Organon. Eessõna ja aforismid 38-62 Eessõna Kes on julgenud rääkida loodusest kui juba läbiuuritud asjast, on nad siis teinud seda vaimu enesekindlusest või auahnelt ja õpetaja kombel, on sellega filosoofiale ja teadustele väga palju kahju teinud. Sest niivõrd kui nad suutsid end uskuma panna, õnnestus neil ka uurimistööd suretada ja peatada. Ja nad ei toonud oma andega n...

Filosoofia - Tallinna TehnikaĂĽlikool
44 allalaadimist
4
doc

Testament ja selle liigid

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond Testament ja selle liigid Tartu 2009 Testament ja selle liigid 1 jaanuaril 1997 jõustunud pärimisseadus (avaldatud RT I 1996, 38, 752) sätestab pärimise korra, st kuidas isiku (pärandaja) surma korral läheb tema vara (pärand) üle teisele isikule (pärijale). Pärimise aluseks on seadus (se...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
42 allalaadimist
4
pdf

Õigusõpetus KT1 vastused

Õiguse seos riigiga. Õiguse seos poliitikaga. Õiguse seos majandusega. Õiguses väljendub riigi tahe . Õiguse kaudu loob riik tingimused oma eesmärkide saavutamiseks. Õigus on riigi poliitika väljendus ja selle tulemus, riigi poliitika teostamise vahend./// Õigus tekib poliitilise tegevuse protsessis ja leiab väljenduse riigi poolt aktsepteeritud...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
248 allalaadimist
1
docx

Ă•nne leidmine algab iseendast

Õnne leidmine algab iseendast Mis on õnn? Kuidas olla õnnelik? Need on olnud arutlemisteemad juba antiikajal.Kuid sellele filosoofilisele küsimusele pole leitud täpset vastust isegi tänapäeval. Õnnevalemit, mis alati töötaks pole siiani suudetud kirja panna. Raamatupoodides on küllaldaselt raamatuid, mis räägivad kuidas saavutada õnn. Ometi ei saa väita, et kõik inimesed, kes on...

Kirjandus - Keskkool
85 allalaadimist
2
docx

Mehed on kodused despoodid!

Mehed on kodused despoodid! Anton Hansen Tammsaare teose ,,Tõde ja õigus" I osas võime kaasa elada (kui seda saab nii nimetada) talurahva tegemistele, vaidlustele, intriigidele, pereelule, surmale jms. Neid võibki nimetama jääda. See kõik on kui tolle aja seebiooper paberkandjal. Sündmustiku aeg hõlmab aastaid 1870-1890. Tegevuspaikadeks on Vargamäe Oru ja Mäe talu. Me...

Kirjandus -
4 allalaadimist
1
odt

J.Krossi "Keisri hull" arutlus

Eesmärkide poole püüdlemine Kogu inimkond püüdleb millegi kauge ja kättesaamatu poole, kuritarvitades selleks nii oma võimu kui ka jultumust tõde väänata enesele meelepäraselt. Kuhu jõuab säärane ühiskond? (Sissejuhatus peaks konkreetse probleemi püstitama, mida järgnevas tekstis arutatakse) Jaan Krossi raamatus ,,Keisri hull" võtab Timo ette julgustüki ja saadab k...

Kirjandus - Keskkool
29 allalaadimist
26
doc

PsĂĽhholoogia alused konspekt

Seda kohta on hakatu nimetama Broca piirkonnaks ning selle kahjustuse tüüpilisteks sümptomiteks on rääkimisraskused ja grammatikavead kõne produktsioonis.  W. Wundt – eksperimentaalpsühholoogia labori rajamine Leipzigis 1879. Suunad psühholoogias  Voluntarism (nt W. Wundt) - voluntarismi õpetuses absolutiseeritakse tahet ja püütakse seada psüühilise tegevuse ja olemise alusfenomeniks ning vastavalt saadakse, et kõik ülejäänud psüühilised protsessid on määratud tahtest. Nõrgalt argumenteerituks jääb neis õpetustes see, millest tuleneb tahe ise.  Strukturalism (nt. E. Titchener) - püüdsid selgitada psüühika algelemente ja nendevaheliste seoste struktuuri.  Funktsionalism (nt. W. James) – milline on psüühiliste protses...

PsĂĽhholoogia alused - Tallinna Ăślikool
16 allalaadimist
1
docx

Rooma religioon ja kristlus

Zeus ­ Jupiter Ares ­ Mars Hera ­ Juno Athena ­ Minerva Aphrodite ­ Venus · Jumalate hea tahe sõltus sellest, kui hästi inimesed neid teenisid. (ohverdamine) · Riik ja religioon olid seotud. · Riik kontrollis tähtsamaid pühamuid, korraldas usupidustus...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
4
docx

Eesti Vabariigi taasiseseisvumine

Kuidas sai võimalikuks Eesti Vabariigi taasiseseisvumine? 1985. aastal sai NSV Liidu juhiks Mihhail Gorbatšov. Ta tuli võimule Nõukogude Liidu jaoks raskel ajal: imppeeriumi areng oli viinud riigi sise- ja välispoliitilisse umikusse. Gorbatšov pidi riigi kriisist välja tooma ning tema uuendus...

Eesti ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
8
docx

KAS JA KUIDAS ON KEELEKASUTUS MINU TĂ•SISELTVĂ•ETAVUSE VĂ„LJENDAJAKS

Oletame, et ma pean olema näiteks suure seltskonna inimeste ees, ja pidama kõnet väga tähtsal ühiskonda puudutavatel teemadel. Kuidas ma siis käitun? Esialgu, kuna ma tahan, et kõik kuulaksid mind, siis pean olema ma väga rahulik ja tagama olukorra, et kõik loengule tulijad mind kuulaksid, ja seda suure huviga. Ühesõnaga ma pean enda loengut huvitavalt esitama ning huvitavaks muutma, muidu tekib kuulajatel tahe hoopis loengult lahkuda või mitte ilmudagi. Loengu ajal on väga vastuvõetamatu, kui kasutan liigselt slängi. Seda sellepärast, et rohkem jätaksin ametlima ja viisakama mulje endast kuulajatele. Pean olema ka valmis selleks, et mu kõnele ei pöörata tähelepanu. Kõne teeb huvitavaks jõulised žestid ja vastav hääletoon. Žestide ja näoilmega kõnes väljendan ma emotsioone, et inimestele oleks minu arusaamine lihtsam ja mõistetavam....

Kirjalik eneseväljendus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
4
docx

Väitlus, jaataja, 5 vaheaega

Ma räägin teile kahest argumendist, esimese argumendina võtan kõne alla, mida võidavad õpilased, õpetajad ning lapsevanemad uue süsteemi jõustumisel. Teisena võtan luubi alla õpilaste enda tunded muutuse kohta. Mida me näeme praegu on see, et kevade saabudes on noorte ja õpetajate koormus suur ning see kõik on väsitav. Õppeaasta lõppu jõudes, on õpilaste motivatsioon õppida langenud ja tahe koolis käia vähenenud. Haridus- ja teadusministeeriumi sõnul on praegusel 201617 aasta õppeperioodide pikkused järgmised. Septembrikuus kooli minnes peame vaheaega ootama 37 päeva, järgmise vaheajani on 39 päaeva, kuid kevadvaheajani on juba 49 päeva ning suveootust veel 50 päeva. Mida kevade poole aeg, seda rohkem on õpilased rusutud, seega tekib küsimus, miks on koolipäevade arv ning õppekoormus aasta lõpus nõndaviisi suur. Hari...

Eesti keel - Keskkool
1 allalaadimist
5
docx

Ă•iguse alused I vaheeksam

1. Õiguse seos riigiga. Õiguse seos poliitikaga. V: Õigus ja riik on omavahel lahutamatus seoses, sest ilma riigi vahenduseta ei saa rahva tahe muutuda õiguseks. Õiguses väljendub riiklik tahe. Riik ei saa läbi ilma õiguseta. Õigus on riigivõimu teostamise otseseks vahendiks. Õigus tekkis koos riigiga. Õigus ja poliitika on omavahel tihedalt...

Ă•iguse alused - Tallinna TehnikaĂĽlikool
3 allalaadimist
3
doc

FRIEDRICH NIETZSCHE

ELULUGU Nietzsche sündis Rüycken'i pastoraadis. Ta ütleb hiljem: "Minu sünnipäev oli läbi kogu lapsepôlve tôeline pidupäev." Nimelt langes ta sünnipäev kokku kuningas Friedrich Wilhelm IV sünnipäevaga 15.oktoobril. 13.aastasena, 1858.a. hilissuvel lôpetab ta oma esimese autobiograafia. Eristades selles juba 3...

Kirjandus - Keskkool
154 allalaadimist
8
doc

B-web: väärtusahel

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut B-web: VÄÄRTUSAHEL referaat õppeaines Infosüsteemide arendusprotsess IDU5681 Õppejõud: Enn Õunapuu Autor: Anneli Kaldamäe (991476) Õpperühm: LAP-81 Tallinn 2003 Sisukord SI...

InfosĂĽsteemide... - Tallinna TehnikaĂĽlikool
48 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !