Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
li> ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED
1.1. Elementide jaotus IUPAC’i süsteemis
Reeglid ja põhimõtted, kohaldatuna eesti keelele:
Karik, H., jt. ( koost .) Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamat
Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk. 24-28
Rühmitamine alanivoode täitumise põhjal
2. ELEMENDID

 • Vesinik
  Lihtsaim, kergeim element
  Elektronvalem 1s1, 1 valentselektron,
  mille kergesti loovutab → H+- ioon ( prooton , vesinik(1+) ioon )
  võib ka siduda elektroni → H- (hüdriidioon, esineb hüdriidides)
  Perioodilisusesüsteemis paigutatakse (tänapäeval) 1. rühma
  2.1.1. Üldiseloomustus
  Gaasiline vesinik – sai esimesena Paracelsus XVI saj.
  – uuris põhjalikult H.Cavendish, 1776
  – elementaarne loomus: A.Lavoisier, 1783
  Elemendina: mõõduka aktiivsusega, o.-a. 1, 0, -1
  3 isotoopi: 1H – prootium (“taval.” vesinik)
  2H = D – deuteerium (“raske vesinik”)
  – looduses (Maal) 6800 korda vähem aatomeid
  3H = T – triitium (“üliraske vesinik”)
  Sisaldus maakoores massi järgi väike (0,87%)
  aatomite arvu järgi suur (17% aatomi-%)
  leviku poolest Maal 9. kohal
  universumis kõige levinum element
  Keemis- ja sulamistemperatuurid väga madalad
  20,4 K 14 K
  2.1.2. Saamine
  Suurtootmises: looduslikest ja tööstuslikest gaasidest sügavjahutamisel või katalüütilisel töötlemisel
  1) Hõõguv süsi + veeaur  veegaas:
  C + H2O → H2 + CO
  veegaas
  katal .
  CO + H2O → CO + H2
  eraldatakse pesemisel veega rõhu all
  2) Süsivesinike mittetäielikul oksüdeerimisel hapniku või veeauruga:
  2CH4 + O2 → 2CO + 4H2
  CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2
  3. Tööstuslikes vee elektrolüüsiprotsessides (kõrvalproduktina leeliste tootmisel jm.):
  katoodil - : 4H2O + 4e → 2H2 + 4OH-
  anoodil + : 2H2O - 4e → 4H+ + O2
  4. Laboris kõige sagedamini:
  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
  (sisaldab lisandina HCl ja happe aerosooli)
  5) Välitingimustes mõnikord hüdriididest:
  CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2
  1 mol = 42 g 2 . 22,4 l
  2.1.3. Omadused
  • Kergeim gaas (ja üldse aine), 14,5 korda õhust kergem
  • Molekul kaheaatomiline: H2
  • Parim gaasiline soojusjuht
  • Difundeerub kergesti läbi paljude materjalide,

  väga “liikuv” kõrgemal temp-l läbib ka metalle

  hästi mõnedes metallides (Pd, Pt)
  • Aatomi H ja molekuli H2 mõõtmed väga väikesed,

  molekulis sidemeenergia kõrge: raskesti polariseeritav
  Neist omadustest tingitud vähene lahustuvus , madal keemis- ja sulamistemp.
  Atomaarne vesinik
  Protsess H2 → 2H (väga endotermil.)
  algab alles üle 2000C; täielikult atomaarne u. 5000C juures (elektrikaares)
  protsessid 2H → H2 ; H2 + ½O2 → H2O – äärmiselt eksotermil.
  Kuid atomaarne vesinik võib in statu nascendi vähesel määral tekkida paljudes protsessides ( hape + metall , vabanemine metalli (Pd, Pt) pinnalt jmt.).
  Atomaarne vesinik – paljudes protsessides väga aktiivne
  redutseerimisreaktsioonid (Marshi reaktsioon )
  2.1.4. Kasutamine
  ¤ peam. keemiatööstuses, eriti
  NH3, HCl, CH3OH sünteesil
  vedelate rasvade hüdrogeenimisel (sh. → margariin)
  vedel vesinik: raketikütus
  deuteerium ja raske vesi: tuumaenergeetikas, termotuumapommis
  vesiniku H2 või H (monovesinik) põlemine – metallide lõikamine, keevitamine
  2.1.5. Ühendid
  1) Hüdriidid (ühendid kui vesiniku 0.-a. on -1)
  ioonil. või koval. (mõnikord metallil .) side; soolade omadused
  tugevad redutseerijad
  tekivad enamike metallidega (ainult Cu ja Cr ei moodusta hüdriide)
  Veega reageerimisel eraldub vesinik:
  KH + H2O = KOH + H2
  Hüdriidid: aluselised , happelised (SiH4, BH3), amfoteersed (AlH3)
  Aluselised ja happelised hüdriidid võivad mitte-vesilahuses reageerida, moodustades komplekshüdriide.
  2) Vesi (vesinikoksiid, divesinikoksiid H2O)
  Levinuim ja praktiliselt tähtsaim H ühend
  Veega kaetud  ¾ Maa pinnast; peale hüdrosfääri esineb atmosfääris,litosfääris, biosfääris
  Biol. protsessid mõeldamatud vee osavõtuta
  Looduslik vesi sisaldab alati lisandeid,
  ülipuhast vett on suhteliselt raske saada
  - dest. vesi, bi- ja tridestillaat
  + täiendav puhastamine
  Loodusliku vee lisandid (peam. soolad , lahustunud gaasid)
  - mered, ookeanid : domineerivad kloriidid - (sooladesisaldus kuni 4%)
  - mageveekogud: domineerivad vesinikkarbonaadid – (sooladesisaldus kuni 0,05% taval.)
  Linna veevarustus: peam. pinna-, osal. põhjavesi
  pinnavesi osoneeritud või klooritud
  (puhastatud: Al2(SO4)3 → Al(OH)3 , haarab kaasa lisandeid)
  filtritud
  Põhjalikum puhastus: destillatsioon , ioonivahetus
  Füüsikal. omadused
  - rida anomaalseid omadusi:
  kõrge sulamis- ja aurustumissoojus
  jää sulamisel ruumala väheneb 9%, seejuures soojusmahtuvus C kasvab peaaegu 2 korda
  (edasi vahemikus 0 - 100C peaaegu ei muutu)
  Molekuli ehitus
  Vaid tühine osa vee molekule (25C juures: 1 5.109 kohta) on
  dissotsieerunud võrr . H2O H+ + OH- kohaselt
  prooton H+ + H2O → H3O+
  H3O+ + H2O → H5O2+
  Sellistes kompleksides on kaugus O … O tunduvalt väiksem vesiniksideme pikkusest neutr. molekulides
  Vesinik ei asetse selle “lühenenud” sideme keskel,
  vaid on ühele O-le lähemal, mille põhjuseks on
  H3O+ (oksooniumiooni) esinemine vees.
  - oluline tähtsus paljudes (sh. biol.) süsteemides
  Põhiliselt esinevad veemolekulid ( toatemp -l)
  kaksikassotsiaatidena (H2O)2 → 2H2O
  temp-l alla 4C ka (H2O)3
  assotsiaatidest tingitud kõrge soojusmahtuvus
  Keemilised omadused
  aktiivne ühend, reageerib
  paljude metallidega
  mõnede mittemetallidega (peam. halogeenidega)
  sooladega
  oksiididega jt.
  Üle 1000C algab lagunemine (termil. dissotsiatsioon ):
  2H2 2H2 + O2
  3) Deuteeriumoksiid D2O (“raske vesi”)
  2H2 16O
  (isotoopkoostiselt on loodusl . vees 9 erin. stabiilset vett,
  neist märgatavas koguses vähemalt 10-1 … 10-2% esineb 4)
  D2O saadakse lood. vee elektrolüüsil (H2O laguneb kiiremini) jpt. meetoditega (külmutamine, keemilised meet-d)
  st - 3,8C kt 101,4C
  ained lahustuvad halvemini, reaktsioonid kulgevad aeglasemalt kui tavalises vees
  D aatomid võivad kergesti välja vahetada H aatomeid (isotoopvahetus), seda kasutatakse keem. struktuuriuuringutes
  - ka mõned lihtsamad organismid ( vetikad ) kannatavad sellise
  vahetuse välja
  Looduses
  Looduses esineb D2O taval. vee normaalse komponendina, siiski peamiselt HDO kujul: H3O + D2O 2HDO
  Tinglikult arvestatakse ümber D2O sisalduseks;
  s.o. 0,0145 - 0,0146 mool -% D2O lood. vees
  Tegelikult see suhe erin. lood. vetes kõigub
  (näit. mererannikul on see suhteliselt kõrge)
  Sellega seoses on defineeritud rahvusvaheline standard,
  nn. standardne merevesi
  SMOW (Standard Marine Ordinary Water)
  selle D/H = 1,5576 . 10-4
  Anomaalselt füüsikal. omadustelt sarnaneb D2O H2O-ga,
  erinevused on väga väikesed.
  Kasutatakse: tuumaenergeetikas (neutronite aeglustaja ja soojuskandja), teaduses jm.
  Avastatud 1932, puhtal kujul eraldatud 1933,
  toodang praegu mõnituhat tonni aastas
  4) Vesinikperoksiid H2O2
  rahvapäraselt vesinikülihapend (vananenud nimetus)
  tähtsuselt teine vesiniku hapnikuühend
  hapnikuaatomid seotud teineteisega
  mittepolaarse kovalentse sidemega
  H : O : : O: H
  Puhas H2O2 on suhteliselt stabiilne (20C juures laguneb vaid ca 0,5% aastas); lagunem . kiireneb järsult raskmetalli-ioonide, leelise (ka klaasist eralduva) jmt. ainete toimel, t tõusul, valguse toimel.
  Lagunemine võib toimuda plahvatusega; väga tugev oksüdeerija :
  2KI + H2O2 → I2 + 2KOH
  Nõrga happe omadustega (soolad: peroksiidid )
  Tööstuslikult toodetakse peamiselt (80%) teatud orgaanilise auto-oksüdatsioonireaktsiooni tulemusena (mitte nii, nagu õpikus selgitatud)
  Laboris saadakse mõnikord : BaO2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O2
  (ei teki puhtal kujul, saab kontsentreerida alarõhul)
  Viskoosne (siirupitaoline) värvitu vedelik, võib kergesti plahvatada, tekitab põletushaavu.
  Kasutatakse peam. 30%-lise lahusena (“perhüdrool”)
  2.2. Leelismetallid (LM)
  2.2.1. Sissejuhatus
  Per.-süst. I rühm:
  Li Na K Rb Cs Fr
  Leelismetallid: veega → Leelised (tugevad, lahustuvad alused)
  - tüüpilised s-elemendid välis-elektronkihi konfiguratsiooniga s1, o.-a. alati I
  - tüüpilised metallid
  Perioodide esimeste elementidena on LM-del suhtel . madala tuumalaengu tõttu suur aatomiraadius – valentselektron on tuumaga nõrgalt seotud → keemil. aktiivsus
  Ühendites iooniline side
  Aktiivsus kasvab koos raadiuse kasvuga : Li → Fr
  (kasvab ka sideme ioonilisuse aste,
  aktiv .-energia väheneb)
  Paiknevad pingerea alguses (kõige tüüpilisemad metallid)
  Reageerivad energiliselt paljude ainetega juba toatemperatuuril
  - tormiliselt Hal-ga, hapetega
  kolm kõige aktiivsemat süttivad õhus spontaanselt
  Avastamine
  Na, K (sodium, potassium) – H. Davy (elektrolüüsiga);
  Li - veidi hiljem
  Rb, Cs - üsna haruldased
  avastati 1860-61 spektraalanalüüsiga
  Bunsen, Kirchhoff
  Fr - saadud kunstlikult (tuumareaktsioonil) 1939
  looduses leidub väga vähe
  (mõni mg kogu maakoores)
  2.2.2. Leidumine looduses
  Na, K - väga levinud elemendid (6. ja 7. kohal)
  esinevad paljude mineraalide koostises
  (kohati suured lademed) - eriti NaCl, KCl
  NaCl – kivisool
  Na2SO4 . 10H2O – mirabiliit, glaubrisool
  Na3AlF6 – krüoliit
  Na2B4O7 . 10H2O – booraks
  KCl – sülviin
  K-Mg-kaksiksoolad – karnalliit , kainiit
  looduslikes silikaatides
  eriti merevees (üldkogus suur, nii Na kui K)
  Elusorganismides
  K-Na vahekord väga tähtis
  esinevad veres, lümfis, seedemahlades
  K – eeskätt rakkude sisemuses
  Na – rakkudevahelises vedelikus
  Rakkudes ioonkanalid (reguleerivad K-Na tasakaalu);
  mõned mürgid blokeerivad neid
  Li – levikult järgmine, kuid juba üsna haruldane
  Rb, Cs – haruldased elemendid
  (kuid leidub peaaegu kõikjal
  looduses väikestes kontsentratsioonides)
  Fr – saadakse 238U kiiritamisel prootonitega
  püsivaima isotoobi poolestusaeg 20 min.
  nähtavates kogustes pole saadud
  Leegi värvus (avastamine leekreaktsiooniga)
  karmiin-
  punane
  ere-
  kollane
  violetne
  rubiin-
  punane
  taevas-
  sinine
  Li Na K Rb Cs
  2.2.3. Saamine lihtainetena (metallidena)
  • Esimesena eraldas “vabu” leelismetalle (Na, K, Li) H. Davy 19. saj. algul vastavate sulatatud leeliste elektrolüüsil.

  • Praegu: eriti Na toodetakse väga suurtes kogustes (üle 300 tuh. t/a); ületab tunduvalt teised LM-d.

  Na saamine kõige lihtsam: peam. sulat. NaCl (ka NaOH )
  elektrolüüsil (Na Cl sisaldab lisandeid sulamistemp.
  alandamiseks)
  • K toodetakse tunduvalt vähem

  Tööstuses saadakse peamiselt:
  vedel Na + KOH (380-450C) või N2 atmosfääris
  Na aurud + KCl (760-890C) nikkelkolonnis
  Saaduseks on K-Na sulam , selle rektifikatsioonil saadakse küllaltki puhas metalne kaalium
  • Li saadakse sagedamini LiCl ja KCl (või BaCl2) segu elektrolüüsil, järgneval puhastamisel vaakumdestillatsiooniga, rektifikatsioonil või tsoonsulatusel

  • Teisi LM saadakse ja kasutatakse palju vähemal määral suurtööstuslikult ei toodeta

  Rb ja Cs saadakse halogeniidide (peam. kloriidide) metallotermilisel redutseerimisel Ca või Mg-ga (600-800C) või sulade halogeniidide elektrolüüsil vedela Pb-katoodiga (sellega tekib sulam ; puhastatakse vaakumdestillatsiooniga - TÖÖSTUSES
  LABORIS tavaliselt ei valmistata leelismetalle (nad on müügil)
  Mõnikord kui on vaja väga puhtaid metalle, mis ei sisalda lahustunud gaase , saadakse Cs, Rb, K (Li) kromaatide (jmt soolade) redutseerimisel metallilise Zr-ga t-l 725-1000C (kvartstorus, vaakumis )
 • Elementide ja lihtainete iseloomustus
  Li
  Na
  K
  Rb
  Cs
  Fr
  Järjenumber
  3
  11
  19
  37
  55
  87
  Aatomiraadius, pm
  156
  191
  236
  253
  274
  280
  Iooniraadius, pm
  68
  98
  133
  149
  165
  178
  Sisaldus maakoores,
  (massi-%)
  6,5.10-3
  2,63
  2,40
  3,5.10-3
  7.10-4
  Sulamistemperatuur , C
  180,5
  97,8
  63,2
  38,7
  28,6
  20
  Tihedus, kg/m3?? – viga?
  0,534
  0,971
  0,862
  1,532
  1,873
  2,1-2,4
  Lihtainetena läikivad hõbevalged (Cs – kuldkollane)
  pehmed metallid
  Li, Na, K – veest kergemad
  (Li on kõige kergem metall üldse)
  Head elektri- ja soojusjuhid
  lähedased
  Li
  Na
  “hüpe”: aatomiraadiuse kiirem kasv
  lähedased
  K
  Rb
  Cs
  Kõik LM oksüdeeruvad õhus väga kiiresti
  Rb, Cs – süttivad õhus, F2-s, Cl2-s momentselt
  reageerivad energiliselt paljude mittemetallidega ja
  ühenditega (Br2, I2, S, H2 (kõrgemal t-l), põlevad CO2-s);
  paljude metallidega moodustavad intermetallilisi ühendeid,
  omavahel sulameid
  Veega: 2Lm + 2H2O → 2LmOH + H2
  Li rahulikult , Na energiliselt, K - eralduv vesinik süttib,
  Rb, Cs - plahvatavad
  Hapetega: → soolad + H2
  Lahuste puhul toimub reaktsioon kõigepealt veega →
  leelis
  (mis võib edasi reageerida)
  2.2.5. Kasutamine
  2.2.5.1. Lihtainetena (metallidena)
  Mitmed kasutusalad erinevatel LM-del sarnased
 • tuumareaktoris soojuskandjana
  K - Na sulam
 • Li
  seoses fotoefektiga fotoelementides, fotokordistites jms. (Cs, Rb, K)
  uumlampides (Na : tänavavalgustites), eriotstarbelistes
  gaaslahendustorudes (Rb)
  Cs - televiisorite elektronkiiretorudes
  Pb - Na sulamid → Pb( C2H5 )4 tetraetüülplii - bensiinis
  kuullaagrites
  Na - metallurgias redutseerijana (Ti, Zr, Ta tootmisel)
  org. süsteesis (reduteerijana, katalüsaator ) – sageli amalgaamina
  Li - keemil. vooluallikate anoodid ( kellade jm. patareides)
  mitte-vesikeskkondades
  kergsulamid Mg ja Al-ga (lennukiehitus jm.)
  antifriktsioonil. sulamid
  vase tootmistehnoloogias jm.
  Radioakt . isotoopidena kasutatakse kõiki LM,
  e tavaliste ühenditena
  riti 40K (mineraalide vanuse määramine)
  42K (bioloogias ja meditsiinis)
  6Li →
  T
  137Cs (-defektoskoopias, meditsiinis)
  jt.
  Rb ja Cs toodang väga väike teiste LM-dega võrreldes;
  koos ühenditega Rb  450 kg/a, Cs  10 t/a ( maailmatoodang ilma “SRÜ” maadeta)
  2.2.6. Ühendid
  2.2.6.1. Oksiidid
  LM-dele on iseloomulikud
  peroksiidid Lm2O2 või hüperoksiidid LmO2
   
  Na2O2 KO2, RbO2, CsO2
  tekivad Lm-de põlemisel O2-s (või õhus)
  vaid 4Li + O2 → 2Li2O (lihtoksiid)
  Lm-peroksiidide reageerimisel hapetega →
  H2O2
  hüperoksiidide - “ - →
  H2O2 + O2
  On ka teisi oksiide (näit. K2O4, osoniid KO3, NaO2 jt.)
  Neist kasutatakse peam. Na2O2 (õhu koostise reguleerimine,
  pleegituspulbrid)
  2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2
  (väljahingatav) CO2
  tagasi hapnikuks
  Paljud org. ained süttivad kokkupuutes peroksiididega
  2.2.6.2. Hüdroksiidid
  LmOH - värvitud, tahked , väga hügroskoopsed ained
  lahustuvad hästi vees, väga tugevad alused (leelised)
  leheline, alkali, щелочь
  Tööstuses saadakse kloriidide vesilahuste elektrolüüsil:
  2Cl- → Cl2 + 2e ANOODIL
  2H2O → 2H+ + 2HO-
  2H+ + 2e → H2 KATOODIL
  Elektrolüüser peab sisaldama diafragmat (poorset vaheseina ), mis takistab kloori kokkupuudet tekkiva NaOH-ga.
  Vastasel korral kulutatakse tekkiv NaOH ära reaktsioonis
  2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
  Javelle’i vesi pleegitusvahend
  (žavelli vesi)
  võib saada ka Cl2 juhtimisel läbi NaOH lahuse
  Diafragma asemel võib kasutada ka Hg-katoodi
  sel juhul katoodil ( - ) tekkiv Na
  Na+ + e- → Na ( lihtaine )
  lahustub kohe Hg-s → Na-amalgaam,
  selle reageerimisel veega → NaOH
  (Hg vabaneb, suunatakse elektrolüüserisse tagasi)
  Vanem meetod NaOH saamiseks on keemiline:
  Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3
  soodalubi
  NaOH toodetakse ja kasutatakse tohututes kogustes
  (üks keemiatööstuse põhiproduktidest, miljonid tonnid aastas)
  KOH toodetakse tunduvalt vähem
  mõlemaid kasutatakse paljudes tööstusharudes
  eriti nafta -, seebi-, värvi- ja paberitööstuses
  LiOH toodetakse veel palju vähem; kasutatakse leelisakudes
  CsOH, RbOH kasutatakse peamiselt laborites
  2.2.6.3. Halogeniidid
  Kõige rohkem (looduses, kasutamine): NaCl, KCl
  NaCl (naatriumkloriid, keedusool ) – keemia- ja toiduainetetööstus
  KCl – põllumajanduses (kaaliumväetisena)
  …K – üks taimede kolmest põhi-toiteelemendist
  Paljud taimed ei talu Cl--iooni, seetõttu
  kasutatakse sageli teiste sooladena :
  K2SO4 , KNO3 peam.
  LmHal: värvitud, vees hästi lahustuvad (peale LiF) kristalsed ,
  kuubilise võrega (kuid mitte identsete kristallvõredega) ühendid
  Enamkasutatavad leelismetallhalogeniidid:
  N väga palju
  kasutusalasid
  aCl, NaF
  KCl, KBr, KI, KF
  LiCl . H2O
  2.2.6.4. Nitraadid
  LmNO3 - värvitud, kristalsed, kergesti vees lahustuvad
  NaNO3 - “tšiili salpeeter ” – looduslikku kasutatakse praegu vähe
  salpeeter - nitraatide rahvapärane nimetus
  KNO3 - väetis , musta püssirohu komponent , lõhkeainetööstuses
  KNO3-s sisaldub 2 toiteelementi; K/N vahekord pole taimedele päris sobiv
  NaNO3 – hügroskoopne, kasut. laialdaselt väetisena
  2.2.6.5. Karbonaadid
  Lm2CO3
  ka LmHCO3 (kõigil peale Li)
  Kuumutamisel vesinikkarbonaadid lagunevad:
  2LmHCO3 → Lm2CO3 + H2O + CO2
  Tähtsaim : NaHCO3 - “söögisooda” (suhtel. halvasti vees lahustuv)
  baking, пищевая
  soodatootm. vaheprodukt; kasut. toiduainetetööstuses, meditsiinis
  Lm2CO3 – hästilahustuvad (v.a. Li2CO3)
  Na2CO3 – sooda
  K2CO3 – potas
  Mõlemaid kasutatakse klaasi- ja seebitööstuses, fotograafias jm.
  (K2CO3 → roheline seep , spetsiaalklaasid)
  Eriti laialdaselt kasutatakse Na2CO3; saadakse peam.
  Solvay menetlusel:
  NaCl + NH3 + CO2 → NaHCO3 + NH4Cl
  vähelahustuv
  (eemaldumine nihutab
  tasakaalu paremale)
  CaCO3 → CaO + CO2
  NaHCO3 kuumutamisel saadakse Na2CO3
  2.2.6.6. Sulfaadid
  Lm2SO4 hästilahustuvad
  LmHSO4 – vesiniksulfaadid kristalsed ühendid
  Na2SO4 (kristallhüdraadina glaubrisool) – kasut. peam.
  klaasitööstuses, leidub looduses
  K2SO4 – väetis (eriti kartulile)
  2.2.7. Kokkuvõte. Biotoime
  Kõik LM (peale Fr) on eraldatud 19. sajandil. Osa neist (K,Na) on tavalised, kõikjal looduses väga levinud elemendid. Lihtainena on nad kõik väga aktiivsed (kõige aktiivsemad metallid üldse), säilitatakse org. lahustite kihi all, parafiinis või inertgaasi atmosfääris.
  Metallide pingereas kõige vasakpoolsemad. Järjestus:
  Li, Cs, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be
  Seega üldse kõige negatiivsema elektroodipotentsiaaliga H suhtes – Li(-3,0 V)
  kõige vähemaktiivne metall – Au (kõige positiivsem elektroodipotentsiaal +2,5 V)
  Vähemalt 3 kõige kergemat LM (Li, Na, K) on eluslooduses väga olulise tähtsusega (eluliselt vajalikud)
  organismide vältimatud koostisosad
  (Li biol. funktsioon pole päris selge)
  Na, K – väga olulised kõigi rakkude elutegevuses
  Li – väga mitmekülgne biotoime, kuid tema eluline tähtsus tõestati alles 1980.a. Suuremates kogustes mürgine, mõjub ka psüühikale (Li2CO3 kasutatakse vaimuhaiguste raviks)
  Rb ja Cs osa eluprotsessides pole selge
  - Na ja K ühendid on kõige kasutatavamaid aineid üldse
  (kõige enam NaCl ja KCl, NaOH, Na2CO3, Na2SO4, KOH jt.)
  - Kõiki LM leidub looduses, kuid nende sisaldus maakoores varieerub drastiliselt: suurim on see Na-l ja väikseim Fr-l (kogu sisaldus maakoores veidi üle 20 g).
  - Lm-del on palju isotoope (nagu teistelgi elementidel);
  neist on tähelepanu äratav radioakt. isotoobi 40K
  (T1/2 1,32 . 109 a., sisaldus 0,012%) esinemine looduses, sh. elusaines.
  2.3. 2. rühma elemendid
  Be Mg Ca Sr Ba Ra
  leelismuldmetallid (LMM)
  s-elemendid; väliselektronkihi konfigur. s2
  metallilised omadused tugevasti väljendunud
 • -a. alati 2
  Akt. elemendid, aktiivsus (metallil. om.) suureneb rühma piires reas Be → Ra
  tuumalaeng kõrgem
  aatomiraadius väiksem seetõttu ionis.-en.kõrgem keem. akt. väiksem
  Leelismetallidega
  võrreldes
  Keemil. aktiivsuselt siiski LM-dele lähedased, metallide pingereas kõrvuti (vt. üle-eelm. lk.)
  2. rühma elementidest: Be ja Mg suhteliselt eraldiseisvad
  LMM - sarnaste, ühtsete omadustega elemendid
  2.3.1. Leidumine looduses
  Ainult ühenditena
  Sisaldus maakoores erinevatel 2. rühma elementidel äärmiselt
  erinev: varieerub ligi 10 suurusjärku (suurim Ca, väikseim – Ra)
  Be (bērýllion, tuletatud vääriskivist berüll)
  Berüll 3BeO . Al2O3 . 6SiO2 (õpikus viga) – tuntuim mineraal ;
  esineb vääriskividena (smaragd, akvamariin, heliotroop jt.)
  Mineraale (liikidelt) palju – 54 mineraali (kus Be on põhielement),
  kuid tegelikult on Be üsna haruldane
  maakoores (massi-%) 6 . 10-4
  ookeanides 6 . 10-7 mg/l
  looduses vaid üks stab. isotoop 9Be
  Li järel kõige kergem metall looduses
  2. rühma elementidest levinuim Ca
  Levikult 5. kohal: maakoores 3,38%
  Ca-sisaldavaid mineraale tuntakse ligi 400:
  CaCO3 ( lubjakivi , kriit, marmor ), CaSO4 . H2O (kips), CaF2 ( fluoriit ) jpt.
  Kõige vähem levinud radioakt. Ra
  - üliharuldane element, maakoores 1 . 10-10%
  Stabiilseim isotoop 226Ra, T1/2  1600 a.
  U - maakides (rikkaim raadiumi toore) sisaldub
  max 0,34 g Ra/t
  Väga levinud element Mg: maakoores 2,35%
  üle 100 mineraali: MgCO3 (magnesiit), CaCO3.MgCO3 ( dolomiit ),
  KCl. MgCl2 . 6H2O (karnalliit) jpt.
  Merevees kuni 0,38% Mg, mõnedes järvedes
  Ba ja Sr sisaldus maakoores on
  ühes suurusjärgus 10-2%, Ba on veidi rohkem
  - levinud elemendid
  SrCO3 (strontsianiit), SrSO4 (tsölestiin)
  BaCO3 (viteriit), BaSO4 (raskepagu)
  Elusorganismides tähtsad Ca, Mg, Ba, Sr
  Ca – luude, skeleti, hammaste põhikoostisosi
  Mg – klorofüllis tsentraalaatom
  fotosüntees
  Be – üks kõige mürgisemaid anorg . katioone
  Ra – radioaktiivne
  avastati 1898 abielupaar Curie
  metallina , eraldati 1910 A.Debierne
  (tänapäeval maailmas mõni kg Ra, ei säilitata metallina)
  Ca, Mg, Ba, Sr – eraldati metallina
  H.Davy poolt elektrolüüsil 1808.a.
  Ka tänapäeval saadakse peam. sulat. kloriidide elektrolüüsil
  Metallina kasutatakse peam. Mg, Ca
  Ba saadakse taval. oksiidi aluminotermilisel redutseerimisel:
  4BaO + 2Al  BaO.Al2O3 + 3Ba
  (vaakumis Ar atmosfääris, 1100-1200C)
  2.3.2. Metallide omadused
  Rühma 2 esimest liiget Be ja Mg (mis ei ole leelismuldmetallid) on õhus stabiilsed – kattuvad õhukese kaitsva oksiidikihiga.
  Nagu leelismetallidelgi, rühma piirides (ülalt alla)
  sulamis- ja keemistäpid (üldtendentsilt) langevad
  tihedus suureneb
  Be
  Mg
  Ca
  Sr
  Ba
  Ra
  Järjenumber
  4
  12
  20
  38
  56
  88
  Aatomiraadius, pm
  113
  160
  197
  215
  221
  235
  Iooniraadius
  (E2+), pm
  34
  71
  114
  132
  149
  162
  Sisaldus maa-
  koores ,
  (massi-%)
  6.10-4
  2,35
  3,38
  0,034
  0,05
  1.10-10
  Sulamistem-peratuur, C
  1283
  650
  850
  768
  710
  969
  Tihedus, kg/m3
  1860
  1741
  1540
  2670
  3610
  5500-6000
  Leelismuldmetallid on õhus ebapüsivad:
  oksiidikiht ei kaitse neid edasise oksüdatsiooni eest.
  Ca, Sr, Ba – säilitatakse taval. õlis
  neist kasutatakse laboris sagedamini Ca
  2. rühma elementidest – kõige aktiivsem on Ra
  (praktikas ei kasutata metalli kujul)
  - lisaks keemil. aktiivsusele – radioaktiivsus (ei ole keemil. omadus)
  näit. 1g 226Ra eraldab pidevalt soojust  550 J/h,
  seejuures tekib radoon (ca 1 mm3 ööpäevas, mis laguneb edasi)
  Ra avastamine ja eraldamine oli seotud radioaktiivsuse mõiste tundmaõppimisega – üks tähtsamaid sündmusi teaduse ajaloos
  Termini radioaktiivsus võttis kasutusele Marie Curie (põhimõtteliselt oli nähtus varem tuntud)
  Raadiumi nimetus - arvatavasti sõnast radius (lad.) – kiir; elemendi avastam. ajalugu põhjalikult uuritud ja publitseeritud (ilukirj. vormis näit.: Curie, E. Minu ema Marie Curie. Tln., 1994. 292 lk.)
  Metallil. Ra saadi esmakordselt RaCl2 (0,106 g) vesilahuse elektrolüüsil (katoodiks Hg, mis hiljem eemaldati destillatsiooniga H2 voolus )
  2. rühma elemendid on tüüpil. metallid, kuid metallil. omadused nõrgemini väljendunud kui leelismetallidel
  - Kõvemad, raskemini sulavad, suurema tihedusega
  head soojus - ja elektrijuhid
  Reageerivad paljude mittemetallidega (mõnedega toatemp-l)
  Kuumutamisel N2-ga (→ nitriidid ), H2-ga (→ hüdriidid), C-ga (→ karbiidid ), Si-ga (→ silitsiidid).
  Leelismuldmetallid (Ca, Sr, Ba, Ra) reageerivad veega juba toatemperatuuril (Be ja Mg soojendamisel):
  Me + 2H2O → Me(OH)2 + H2
  Tekivad vees lahustuvad tugevad alused (leelised), neist kõige aluselisem Ra(OH)2.
  Leelistega reageerib 2. rühma metallidest vaid Be:
  Be + 2NaOH + 2H2O → Na2Be(OH)4 + H2
  naatriumtetra-
  hüdrokso-
  berüllaat (2-)
  Aktiivsete metallidena reageerivad üldiselt energiliselt hapetega;
  tekivad lihtsoolad, milles LMM-de o.-a. alati II. Lahustumine võib olla aeglane juhul, kui
  - reageerimisel tekivad rasklahustuvad soolad
  (blokeerivad happe juurdepääsu): Mg puhul H3PO4, HF
  - reageerimisel metalli pind passiveerub
  (tekib tihe oksiidikiht): Be + HNO3 või H2SO4
  2.3.3. Metallide kasutamine
  Be - legeeriv lisand Cu-sulamites - berülliumpronksid
  väga sitked, paindumiskindlad sulamid
  (üle 50% Be-toodangust)
  - sulamid teiste metallidega: Ni, Fe
  - terasdetailide pinna küllastamine Be-ga
  (tõstab korrosioonikindlust)
  - lennuki- ja raketiehituses
  - tuuma-tehnikas (neutronite peegeldajad ja aeglustajad)
  - röntgentorude aknad (läbiv röntgenikiirgusele)
  (metallilise Be toodang ca 350 t/a 1980)
  Mg - peam. sulamites, eriti Al-ga
  - teiste metallide (Ti, U, Zr, V jt.) metallotermil. saamiseks
  - magneesiumorgaaniliste ühendite sünteesil
  (Grignardi reaktiiv)
  - sõjanduses valgustus - ja süütesegud)
  (Maailmatoodang üle 200 tuh. tonni aastas)
  Ca ja Ba kasutatakse peam. hõõrdumiskindlates sulamites
  Ca kasutatakse ka haruldaste metallide (U, Th, Ti, Zr, Cs, Rb, mõnede lantanoidide) metallotermilisel saamisel, vaakumtehnikas jm.
  Sr kasutatakse metallina vähe (Cu ja tema sulamite desoksüdeerimisel, lisandina mõnedes sulamites)
  2.3.4. Tähtsamad ühendid ja nende kasutamine
  2.3.4.1. Oksiidid
  Tähtsaim CaO (kaltsiumoksiid, tehnikas: kustutamata lubi)
  Saadakse CaCO3 kuumutamisel (1100-1300C juures), laboris
  Ca(NO3)2 lagundamisel (→
  eriti puhas CaO).
  Õhu CO2 toimel CaO → CaCO3
  Kasutatakse kustutatud lubja, kloorlubja, sooda saamiseks, ehitusmaterjalina, räbustina metallurgias, suhkrutööstuses, muldade lupjamiseks, kaltsiumväetiste tootmiseks jm.
  BeO ja MgO kasut. tulekindla, rasksulava materjalina
  BeO – amfoteerne , MgO – aluseline oksiid
  Ülejäänud oksiide kasutatakse suhtel. vähesel määral
  (SrO – televiisorite kineskoobiklaasis, neelab röntgenikiirgust)
  2.3.4.2. Hüdroksiidid
  Väga laialdaselt kasutatakse Ca(OH)2 - kõige odavam tugev alus (leelis). Kasutusalad osal. kattuvad CaO-ga, sest vesikeskkonnas
  CaO + H2O → Ca(OH)2 (nii ka saadakse).
  Lahustub vees üsna raskesti (0,11%)
  Õhus Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  (nii tahkes olekus kui vesilahustes)
  Leidub looduses (mineraal portlandiit)
  Sageli on laboris pikemalt seisnud Ca(OH)2 või CaO osaliselt või täielikult muutunud CaCO3-ks.
  Seetõttu kuumutatakse enne kasutamist võimalikult kõrgel t-l (muhvelahjus, soovit. 1000-1100C juures).
  Ca(OH)2 – üks tähtsamaid sideaineid (ehitusmaterjal).
  Mg(OH)2 - keskm. tugevusega alus
  vees küllaltki vähe lahustuv; saadakse
  Mg+ + 2OH- → Mg(OH)2 
  Alusena tõrjub ammooniumsoolade lahustest välja NH3, tekib Mg-sool:
  (NH4) 2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2NH3  + 2H2O
  Leidub looduses (mineraal brusiit), saadakse mereveest
  Kasut.: MgO saamine, suhkru rafineerimine, katlavee puhastamisel, hambapasta komponendina jm.
  Ba(OH)2 – tugev alus tugevam kui Ca(OH)2
  märgatavalt vees lahustuv (1,65% 20C juures)
  küllastatud vesilahus – barüütvesi
  (kasutatakse CO2 tõestamiseks ja määramiseks , SO42 - ja CO32 - reaktiivina; õhus seismisel → BaCO3 )
  Tööstuses: õlide, rasvade puhastamisel
  sulfaadi eemaldamiseks lahustest jm.
  Ülejäänud hüdroksiide kasut. väga vähesel määral
  Sr(OH)2 – mõnikord suhkrutööstuses
  Be(OH)2 – amfoteerne, reageerib nii hapete kui leelistega:
  Be(OH)2 + 2HNO3 → Be(NO3)2 + 2H2O
  Be(OH)2 + 2NaOH → Na2Be(OH)4
  2.3.4.3. Halogeniidid – valged tahked kristallained
  Be halogeniidid on polümeerse ehitusega, tähtsaimad on BeCl2 ja BeF2.
  - Mõlemad on vees hästi lahustuvad, hügroskoopsed,
  hüdrolüüsuvad kergesti (→ alusel. soolad)
  MgCl2 (esineb sageli kristallhüdraadina, saadakse mereveest)
  Kasutatakse magnesiaaltsemendi tootmisel:
  MgO + MgCl2 + H2O → 2MgClOH
  magnesiaaltsement
  (magneesiumhüdroksükloriid)
  Magnesiaaltsement - kõrgmolekulaarne ühend;
  kõva valge mass
  CaCl 2 – (esineb sageli kristallhüdraatidena); vees hästilahustuv
  saadakse sooda tootmise kõrvalproduktina
  Kasut. Ca ja Ca-sulamite saamisel
  veevaba – gaaside ja vedelike kuivatamisel
  betooni kõvastumise kiirendamiseks
  lahus: krüosegudes, jäätumisvastane aine jm.
  CaF2 – esineb looduses (fluoriit, sulapagu)
  saadakse ka tööstuslikult
  vees vähelahustuv
  Kasut. metallurgias (räbusti)
  spetsiaalklaasid
  emailid
  keraamikas
  optikas, lasertehnikas
  Ba ja Sr kloriide kasut. mõnikord pürotehnikas
  (sagedamini teisi ühendeid: nitraadid, Ba-kloraat, Sr-oksalaat)
  Valgustusraketid:
  Ba – roheline; Sr – punane valgus
  BaCl2 ( kristallhüdraadi BaCl2.2H2O kujul) kasutatakse
  SO42- kvalit. ja kvant. määramiseks
  (sel kujul määratakse sageli üldse väävlit loodusobjektides)
  Raadiumi kasutatakse sageli halogeniidide (kloriidi, bromiidi) kujul.
  Raadiumhalogeniidid (peale RaF2) on vees kergestilahustuvad (eriti RaBr2) kristallained.
  tänapäeval on raadiumil meditsiinis väike tähtsus, peam. radoonivannide allikana
  segus Be-ga – neutronite “miniallikas”
  Kõik raadiumi ühendid on väga mürgised
  puhtal kujul kõrgema temperatuuriga kui keskkond
  helenduvad
  radioaktiivsuse (eriti kiirguse -komponendi) tõttu ohtlikud
  2.3.4.4. Sulfaadid
  2. rühma elementide sulfaadid MeSO4: kõik värvitud kristallained
  BeSO4 hüdrolüüsub vees, MgSO4 lahustub hästi,
  kõik ülejäänud 4 vähesel määral (ka RaSO4 lahustuvus on väike: ainult 2.10-4%).
  Märkimisväärset kasutamist leiavad Ca, Mg ja Ba sulfaadid.
  BaSO4 - looduses (mineraal barüüt), kuid rohkem saadakse kunstlikult
  tähtis mitmete paberisortide täiteainena
  valge õlivärvi komponent
  kontrasteeriv vahend röntgeniuuringutes
  (mao- ja sooleröntgen)
  keemil. analüüsis jm.
  MgSO4 - looduses merevees, mitmete mineraalidena
  kasut. MgO saamisel
  tekstiilitööstuses
  meditsiinis jm.
  CaSO4 - esineb looduses mitme eri vormina,
  sisaldades erineva hulga kristallvett
  CaSO4.2H2O – kips, alabaster
  ehituskips sisaldab vähem kristallvett
  (2CaSO4.H2O, 2 kristallvormi)
  veega segamisel kõveneb, paisub veidi
  Väga suur tähtsus ehitusmaterjalina (puistematerjal, plaadid jm.),
  kipsvormid skulptuuridele, bareljeefid jm.
  Mitmed väiksemad kasutusalad (näit. termoluminofoorid)
 • Karbonaadid
  Looduses levinud Ca karbonaadid:
  CaCO3 ja Ca( HCO3 )2
  CaCO 3 - lubjakivi (paekivi), kriit, marmor
  mineraal kaltsiit
  kasutatakse tohututes kogustes ehitusmaterjalina
  - lubja saamiseks (vt. CaO juures)
  - tsemendi saamiseks
  betoon
  Ca ja Mg soolad põhjustavad vee kareduse:
  - vesinikkarbonaadid - MÖÖDUV karedus
  ( karbonaatne )
  vee
  ÜLD-
  KAREDUS
  see osa karedusest “kaob” keetmisel :
  Ca(HCO3)2
  → CaCO3 + CO2 + H2O
  Mg(HCO3)2 → Mg(OH)2 + 2CO2
  - sulfaadid, kloriidid jt. - JÄÄV karedus
  ei vähene keetmisel
  Vee karedusel on suur (taval. negatiivne) tähtsus:
  - vähendab vee lahustamis- (ekstraktsiooni-) võimet
  - tekitab katlakivi (suurendab soojuskadusid)
  - vähendab seebi pesemisvõimet,
  toidu - joogi kvaliteeti jne.
  Vee karedust väljendatakse ja mõõdetakse
  eri riikides erineva tradits. alusel
  1) millimoolides liitri kohta (mmol/l):
  mööduv (karbonaatne) karedus vastab sellele osale katioonidest Ca2+ ja Mg2+, mis on ekvivalentne vees sisalduva aniooni HCO3- sisaldusega,
  mittekarbonaatne karedus vastab sellele osale katioonidest, mis on ekvivalentne anioonide SO42-, Cl-, NO3- jt. sisaldusega
  2) sageli kasutatakse kareduskraade
  (mis erinevates riikides võivad olla erinevad)
  1 saksa kareduskraad vastab: 0,01 g CaO/l =
  0,01 g
  = = 0,000357 mol/l = 0,357 mmol/l
  28 (täpsemalt: mg-ekv/l)
  Vee karedust mõõdetakse tiitrimisel EDTA-Na (kompleksoon III, triloon B) lahusega spetsiaalindikaatorite (kromogeenmust, mureksiid jt.) juuresolekul.
  Loodusliku vee karedus kõigub laiades piirides (mmol/l):
  0,1 … 0,2 – tundra ja taiga veekogudes
  kuni 80 … 100 mineraalvees, meredes, ookeanides
  Pehme vesi – üldkaredus kuni 2 mmol/l sooli
  keskmise karedusega – 2 … 10 - “ -
  kare - üle 10 - “ -
  Vee kareduse vähendamiseks (või eemaldamiseks) on mitmeid meetodeid
  (nii keemilisi kui füüsikalisi).
  Kõige radikaalsemad
  - töötlus ioniitidega
  - destillatsioon
  (mõlemad viivad kareduse, s.t. soolade sisalduse praktil. 0-ni)
  Ioniitidega töötlus (ioonivahetus) on palju odavam
  (vähem energiamahukas) kui destillatsioon.
  Ioniidid on kõrgmolekulaarsed orgaanilised,
  ka mõned anorgaanilised ühendid,
  mis vahetavad oma koostisse kuuluvaid radikaale või ioone vees sisalduvate katioonide või anioonide vastu:
  Na2R + CaSO4 = CaR + Na2SO4
  vesinik-
  vormis H2R + MgCl2 = MgR + 2HCl
  ROH + HCl = RCl + H2O
  R - ioniidi püsiv (mittevahetuv) radikaal
  Katioone vahetavad ioniidid – KATIONIIDID
  Anioone - “ - – ANIONIIDID
  Neid tüüpe kasutatakse vee puhastamisel järjestikku
  Kui kasutada järjestikku kationiite (H-vormis) ja anioniite (OH-vormis), siis vahetuvad vee karedust põhjustavad ioonid järjestikku nende vastu → H2O
  Ioniite regenereeritakse (hapete, leeliste või soolade lahustega ) ja kasutatakse korduvalt
  Kvalitseetsete ioniitidega töödeldud vesi – peaaegu ekvivalentne
  dest. veega (DEIONISEERITUD VESI), kuid palju odavam
  3. ELEMENDID
  3.1. 13. rühma elemendid (B – Tl): üldiseloomustus
 • Viimaste IUPAC-i reeglite kohaselt 13. rühm


  (varasem IIIA, trieelid)  pole soovitatav
  Võib nimetada ka boori alarühmaks
  Elemendid 5B, 13Al, 31Ga, 49In, 81Tl
  Lihtainete iseloomustus:
  B
  Al
  Ga
  In
  Tl
  Aatommass
  Oksüd.-aste ühendites
  Aatomiraadius, pm
  Suhtel. elektronegatiivsus
  Sisaldus maakoores, massi-%
  Sulamistemp., °C
  Tihedus, kg/m3
  10,81
  III
  97
  2,0
  0,005
  2074
  2340
  26,98
  III
  143
  1,5
  8,8
  659
  2700
  69,72
  I-III
  139
  1,6
  0,0018
  29,8
  5900
  114,82
  I-III
  166
  1,8
  1·10-5
  156
  7310
  204,38
  I, III
  171
  1,8
  3·10-4
  303
  11900
  PERIOODI NR
  2
  3
  4
  5
  6
 • NB! Tabelis toodud levinumate vormide konstandid


  Aatomi ehitus
  13. rühmas hakkab parajasti täituma p- orbitaal
  selles rühmas kõikide elementide
  väliselektronkihi konfiguratsioon ns2np1
  kus n  perioodi nr.
  B  Tl: aatomiraadiused suurenevad
  metallil. omadused kasvavad
  B – mittemetall
  hape: H3BO3 ( boorhape )
  • on veel mitmeid teisi

  Ülejäänud 13. rühma elemendid  hüdroksiidid
  Me(OH)3
  Oksiidi valem (põhiline) kõikidel E2O3
  Niisiis , oksiidide reageerimisel veega tekivad saadused ,
  mille happelisus -aluselisus sõltub elemendi metallilisuse määrast:
  metallilisuse suurenemine
  H3BO3 Al(OH)3 Ga(OH)3 In(OH)3 Tl(OH)3
  hape amfoteersed amfoteerne, aluseline
  hüdroksiidid nõrgalt aluseline
  Elementide ühendites valdav kovalentne side
 • Erinevate 13. rühma elementide levik looduses
  on väga erinev, leiduvad ainult ühenditena
 • Al – kõige levinum metall looduses


  B – suhteliselt levinud (tavaline) element
  Tl – vähelevinud
  Ga, In – haruldased, väike levik ja toodang
  3.2. Boor
 • Elemendi ja lihtainena
  Boori ühendeid booraks Na2B4O7 ·10H2O
  (naatriumtetraboraat)
  boorhape H3BO3
  kasutab inimkond mäletamatutest aegadest
  Need on praktikas tähtsaimad boori ühendid,
  leidub sellisel kujul ka looduses.
  Boorhape on ainus anorgaanil. hape (mineraalhape), mida leidub looduses üsna puhtal kujul.
  (lahjendatult ja segus leidub mitmeid teisigi, isegi H2SO4 ja HCl)
  Boori nimetus – sõnast bauraq või borax (hilisladina)
  Lihtaine kujul eraldati esmakordselt 1808 Gay- Lussac , Thenard
  Davy (neist sõltumatult)
  Leidumine looduses – tähtsamad mineraalid :
  kolemaniit Ca[B3O4(OH)3]·H2O e. 2CaO·3B2O3·5H2O
  uleksiit CaNa[B5O6(OH)6]·5H2O e. Na2O2·2CaO·5B2O3·16H2O
  mitmesugused „boorakshüdraadid“:
  Na2[B4O5(OH)4]·3H2O e. Na2B4O7·5H2O
  Na2[B4O5(OH)4]·8H2O e. Na2B4O7·10H2O
  Na2B4O7·4H2O (kerniit) jt.
  Lihtaine saadakse neist mineraalidest :
  • kuumut . H2SO4·-ga (100°C), lahustumatu sade filtritakse
  • filtraat jahut. kuni 15°C; → H3BO3 (krist.)

  2H3BO3 235°C B2O3 + 3H2O
  B2O3 –st boor:
  - amorfne : redutseerim. (Mg, Na, Ca, Zn, K): B2O3 + 3Mg → 2B +3MgO
  - kristallil.: B2O3 → halogeniidid (BCl3, BF3) redutseeritakse vesinikuga või lagundatakse (termil. dissots., 1000-1500°C)
  • ka mõned teised meetodid,

  eriti ülipuhta B saamiseks (BBr3 lagundam. hõõguval (1000-1500°)
  Ta- või W-traadil; tsoonsulatus; monokristall -tehnika
  Boor lihtainena
  Mitmed allotroobid - värvitu
  (üle 10) hall kristalliline
  punane
  tumepruun pulber amorfne
  Allotroopidel tunduvalt erinevad võreparameetrid
  (tähtsamaid kristallmodifikatsioone 6),
  seetõttu neil teisenditel üsna erinevad füüsikal. omadused
  - kristallil. boori tihedus 2,31 … 2,46
  kõvadus väga suur (9,3 Mohsi skaala järgi)
  - ka sulamistäpid erinevad tunduvalt
  2074°C ja üle selle
  Boor on pooljuht (ülipuhast boori kasut. pooljuht-tehnikas)
  toatemperatuuril praktil. elektrit ei juhi
  t° tõusul el.- juhtivus suureneb
  üle 1000°C – hea elektrijuht
  Keemiliselt inertne, eriti kristallmodif.-d
  Toatemp.-l reageerib ainult F2-ga, → BF3
  Kõrgemal t°-l O2-ga (→ B2O3, diboortrioksiid)
  Hal-dega(→ BCl3, BBr3)
  S-ga (→ B2S3, diboortrisulfiid)
  N2-ga (→ BN, boornitriid)
  • Metallidega moodustab boriide
  • Süsinikuga reageerib üle 2000°C (→ boorkarbiidid B12C3 ja B13C2)
  • Räniga (üle 1000°C) → silitsiidid B6Si, B4Si jt.
  • Hapetega, mis pole oksüdeerijad , ei reageeri

  konts. HNO3, kuningvesi oksüdeerivad → H3BO3:
  B + 3 HNO3 → 3NO2 + H3BO3
  • Sulatamisel leelistega, Na2O2-ga või KNO3 + Na2CO3 seguga → boraadid
  • Vesinikuga otseselt ei reageeri

  Boraane saadakse kaudselt :
  2BCl3 + 6H2 → B2H6 + 6HCl
  • Veeauruga reageerib temp-l 600-700°C:

  2B + 3H2O → 3H2 + B2O3
 • Toodang


  1994.a.: boorimineraalide kogutoodang 2,75 milj. t;
  boraatsete kommertsproduktidena (puhastatud mineraalid, booraks, boorhape) 0,8 milj. t (ümberarvestatult B2O3-le)
  2 suurimat tootjat: USA, Türgi
  järgmised Argentiina, Boliivia, Hiina, Tšiili, Peruu, Venemaa
 • Biotoime


  Boorhape ja booraks – sajandi algul kasutati laialdaselt
  terapeutil. eesmärkidel (peeti täiesti ohutuks)
  - raviti epilepsiat, nakkushaigusi jm.
  Tänapäeval selgunud booriühendite küllaltki suur mürgisus
  Mürgitussümptomid olenevad tunduvalt
  • manustamise kiirusest (akuutne või krooniline mürgistus )
  • “ viisist, booriühendite spetsiifikast

  (suu- või naha kaudu, inhalatsioonil)
  Levinumad sümptomid: nahakahjustused (-lööbed, -marrastused), seedimishäired,
  vaimne segadus , äärmine väsimus , juuste ja karvade väljalangemine

  Boroosid – mikroelementoosid (inimestel ja loomadel), mis tekivad boori liigsisalduse korral toidus (kroonil. mürgistus), see esineb peam. booririkastes geogr. piirkondades (näit. Ida-Siberis)
  Teiselt poolt – boor on eluliselt vajalik mikroelement (see tõestati kindlalt alles 1980.-te algul) - nii loomadele kui taimedele
  Inimorganismis on ca 20 mg B (veres 0,52 mg B/l)
  On teada ainult üks B-ühend, mis esineb eluslooduses:
  antibiootik boromütsiin C45H74O15NB (streptomütseetides)
  joogivees: sajandikud kuni kümnendikud ppm
  puuviljades: keskmiselt 2 ppm ümber toormassist
  Inimese ööpäevane boorivajadus ei ole täpselt tuvastatud
  (arvamused kõiguvad ligi 2 suurusjärku; keskm. väärtus: 1-2 mg)
  Boor organismis (loomses)
  - osaleb Ca ja Mg ainevahetuses (hormoonide aktiivsuse regulatsiooni kaudu)
  - mõjutab näärmete tegevust
  - osaleb ensüümprotsessides
  - mõjutab rakumembraanide aktiivsust ja ioontransporti
 • Kasutamine
  - korrosiooni- ja kuumuskindlate sulamite komponent
  (näit. ferroboor: Fe + 10-20% B)
  - juba väike B lisand (1-3·10-3%) parandab märgatavalt terase ja
  värvil . metallide mehh. omadusi (struktuuri peeneteralisus)
  - tugevdava struktuurina (kiudude kujul)
  - pooljuhina (termotakistid, soojusneutronite loendurid)
  - muundurites: soojusenergiaelektrienergia
  - neutronite neelajana (üks kõige tugevamaid):
  • tuumareaktorite reguleerimisvardad
  • erisulamid tuumaenergeetikas (näit. boraal: 50% B4C + 50% Al, 6 mm paksune kiht vähendab neutronvoogu 108 korda)
  • tuumareaktorites kasutatakse sageli boorkarbiide, mis on rikastatud isotoobiga 10B (mida looduslikus booris on ainult 19,6%, ülejäänud on11B)

  - spetsiaalklaasides (tavaliselt B2O3 kujul)
  mõnedel andmetel ca 50% B toodangust
  eriti kergsulavad, kõrge murdumisnäitajaga pliiklaasid, emailid,
  glasuurid (aknaklaasis ei sisaldu)
  - mitmed teised tehnilised kasutusalad:
  pesemisvahendid, herbitsiidid, räbustid metallurgias
  • mikroväetistes (taval. H3BO3 kujul)

  3.2.2. Ühendid
 • 3.2.2.1. Vesinikuga: BORAANID
  Boor vesinikuga otseselt ei reageeri, seetõttu saadakse boraane kaudsel teel.
  Üldvalem BnHm, kus
  n= 2-20 (taval. paarisarvud, kuid ka 5,9)
  m taval. n+4 või n+6
  Paremini uuritud boraane on ca 20;
  Boraanide keemiat on laialdaselt uuritud.
  Boraanid on vastastikku konverteeritavad (muundatavad)
  to, rõhu, katal., keskk . valikuga
  Boraanide molekulidele on iseloomulik elektronide defitsiit, B aatomi
  suured koord.-arvud (kuni 7), keeruline ruumil. struktuur.
  Ühesuguse B aatomite arvu juures võib vesinikuaatomite arv varieeruda: näit. oktaboraanid B8H12, B8H14, B8H16, B8H18.
  Mürgised, ebameeldiva terava lõhnaga värvitud ained
  B2H6, B4H10 - gaasid, n=5-9 vedelikud, n ›10 kristallilised.
  s 450ºC
  Cu - Al
  uurema praktilise tähtsusega: diboraan B2H6, mida kasut. kõrgpuhta B saamiseks, booriga legeerimiseks, boororgaanil. ühendite sünteesil. Saamismeetodeid on palju, näit.
  2BCl3 + 6H2 B2H6 + HCl
  3.2.2.2. Lämmastikuga: NITRIID BN
  Taval. ting .-s püsiv grafiiditaoline (kuid valget värvi) α-BN, kõrg. to-del
  α-BN → ß-BN ja γ-BN (kõvaduselt lähedased teemantile).
  α-BN saadakse taval.
  2000ºC
  B2O3 + 2NH3 2BN + 3H2O
  γ -BN saadakse α -vormist taval. lööklainelise survega rõhul p›13 GPa
  (1GPa = 109 Pa; taval. õhurõhk ca 1,01( 105 Pa).
  Sarnaneb protsessiga grafiitteemant
  Kasut.: α -BN: kõrgtulekindlad materjalid
  kuumuskindlad kiud
  kuivmääre (“valge grafiit”)
  pooljuhi või dielektrikuna
  ß-BN ja γ-BN: ülitugevad abrasiivmaterjalid (struktuur sarnaneb teemantile,
  kuid tugevuselt ületab selle)
 • Oksiidid ja karbiidid
  Oksiididest levinuim (tähtsaim) B2O3 diboortrioksiid
  värvitu kristallil. või klaasjas aine
  Saadakse H3BO3 dehüdreerimisel (~ 235°C)
  Termiliselt püsiv, ei redutseeru söega (C) isegi 1000° juures
  (kuid taandub akt. metallidega, → B)
  Gaasifaasis moodustuvad B2O3-st:
  monooksiid
  dioksiid O=B-B=O (lineaarne molekul ) 1000°C juures
  hemioksiid e. dibooroksiid B2O, boordioksiid jt.
  B2O3 kasut. B saamisel
  klaas, keraamika , emailid
  Karbiide tuntakse samuti terve rida
  Vahelduva koostisega”, paremini tuvastatud
  B4C (või B12C3) ja B13C2 koostis
  Musta värvi, suure kõvadusega ained
  Kasut. abrasiiv - ja lihvimismaterjalina
  tuumaenergeetikas
  pooljuht-tehnikas
  Oksiidid ja karbiidid - näited selle kohta, et ettekujutused
  keemil. sidemest, stöhhiomeetriast, o.-a.-st jne.
  võivad teatud juhtudel muutuda üsna ebamääraseks.
 • 3.2.2.4. Halogeniidid
  Tähtsamad BF3 (trifluoriid) ja BCl3 (trikloriid)
  Värvitud, lämmatava lõhnaga gaasid, suitsevad niiskes õhus
  Lahustuvad vees (eriti hästi fluoriid : 332 g BF3 100 ml vees 0ºC juures),
  seejuures osal. hüdrolüüsuvad, lahustuvad ka paljudes org. lahustites
  (CCl4, CHCl3) ja anorg. halogeniidides (TiCl4, HF, SiF4)
  Molekulid tasapinnalised
  BF3 on tüüpil. Lewise hape (vt. üldkeemia p. 14.5.1)
  hape: elektronaktseptor
  alus: elektronide loovutaja → koval. side
  BF3 ja BCl3 kasut.: katalüsaator org. keemias
  BCl3 ülipuhta B, B2H6 ja org. ühendite saamisel jm.
  3.2.2.5. Boraadid
  Boorhape H3BO3 (ortoboorhape) värvitud, soomusjad kristallid (või pulber); kihiline kristallvõre (kõrgel rõhul muutub)
  H3BO3 HBO2 B2O3
  metaboor- diboortrioksiid
  hape
  H3BO3 vesilahuses esineb tegel . 3 hapet
  HBO2 (metaboorhape) ← tahkena esineb polümeerse molekulina (HBO2)n
  H3BO3 (ortoboorhape) ← sooli ei moodusta
  H2B4O7 (tetraboorhape)
  Leelise toimel H3BO3-le tekivad tetraboraadid:
  4 H3BO3 + 2NaOH → Na2B4O7 + 7 H2O
  Kui leelist on liias, tekivad metaboraadid:
  Na2B4O7 + 2NaOH → 4 NaBO2 + H2O
  Boorhape H3BO3 on nõrk hape;
  dissotsieerub 3 järgus, kuid II ja III järk väga vähesel määral
  K1 = 5,8 · 10-10
  H3BO3 lahustub vees mitte väga hästi (2,6% 0ºC ja 4,8% 20ºC juures),
  lahustub ka glütseroolis, metanoolis, etanoolis (paremini kui vees),
  ka teistes org. lahustites.
  Vees lahustumisel tekivad tegelikult boraat- anioonid
  H3BO3 + H2O → [B(OH)4]- + H+,
  kõrgemal H3BO3 kontsentratsioonil polüboraat-anioonid
  [B3O3(OH)4]-, [B4O5(OH)4]2- jt.
  H3BO3 leidub ka looduses (mineraal sassoliin)
  Naatriumtetraboraatdekahüdraat Na2B4O7 ·
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #1 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #2 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #3 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #4 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #5 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #6 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #7 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #8 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #9 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #10 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #11 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #12 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #13 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #14 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #15 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #16 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #17 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #18 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #19 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #20 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #21 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #22 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #23 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #24 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #25 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #26 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #27 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #28 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #29 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #30 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #31 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #32 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #33 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #34 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #35 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #36 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #37 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #38 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #39 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #40 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #41 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #42 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #43 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #44 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #45 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #46 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #47 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #48 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #49 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #50 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #51 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #52 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #53 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #54 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #55 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #56 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #57 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #58 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #59 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #60 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #61 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #62 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #63 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #64 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #65 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #66 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #67 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #68 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #69 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #70 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #71 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #72 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #73 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #74 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #75 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #76 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #77 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #78 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #79 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #80 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #81 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #82 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #83 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #84 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #85 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #86 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #87 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #88 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #89 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #90 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #91 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #92 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #93 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #94 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #95 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #96 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #97 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #98 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #99 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #100 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #101 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #102 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #103 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #104 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #105 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #106 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #107 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #108 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #109 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #110 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #111 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #112 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #113 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #114 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #115 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #116 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #117 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #118 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #119 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #120 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #121 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #122 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #123 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #124 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #125 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #126 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #127 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #128 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #129 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #130 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #131 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #132 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #133 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #134 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #135 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #136 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #137 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #138 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #139 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #140 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #141 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #142 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #143 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #144 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #145 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #146 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #147 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #148 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #149 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #150 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #151 ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED #152
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 152 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-05-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor pillet t Õppematerjali autor

  Mõisted

  gaasiline vesinik, atomaarne vesinik, puhas h2o2, järsult raskmetalli, alati i, aatomiraadius, karmiin, head elektri, tekivad lm, lmoh, tekkiva naoh, lmno3, lm2co3, k2co3, lmhso4, k2so4, lihtainena, lmm, sisaldus maa, sulamistem, leelismuldmetallid, rühma elementidest, raadiumi nimetus, rühma elemendid, beo, kattuvad cao, küllastatud vesilahus, be halogeniidid, magnesiaaltsement, cacl2, caf2, segus be, caso4, vee karedusel, pehme vesi, ioniidid, vesinik, viimaste iupac, boori nimetus, leidumine looduses, b2o3, mitmed allotroobid, boor, pooljuht, boroosid, boraanid, boraanide molekulidele, abrasiiv, bf3, boorhape h3bo3, sainte, sulatatud al, elektrolüüsivannid, toor, toor, ulatuse poolest, isegi i2, aluminaadid, sulatatakse vesinik, veetustatud al, alumiiniumsulfaat, erinevad loomorganismid, erinevad uurijad, mõnikord hg, pooljuht, sulam ga, ise pooljuht, gallium, toatemp, soolad, indicum, lihtainena, in saamine, in2o3, mõnedel andmetel, thallos, moodustades alküül, detailide valmistamiseks, surmav, viimaste iupac, kiirguse intensiivsus, põhimass karbonaat, looduslikud põlevgaasid, luminestseerub uv, vastavalt sp2, sp2, sisaldab 85, sufiks, reaktsioo, madalatel to, madalatel temp, kaltsium, sigaretisuitsus, co2, co2, tahke co2, väävliühendid, klatraadid, halogeenühendid, ccl3f, ammoonium, kaarleek, metalliläikega tume, toato, heksafluoro, teatud li, monosilaan, räninitriid si3n4, paljude liht, alates si3f8, ränikloriididest, üldvalemiga sixncl4, ränihapped, orto, heksafluororänihape h2sif6, na2sif6, klaasi põhi, kõrge röntgen, sitallid, tsement, roü, nimetuse andmisel, fragmente, cl3sich2sicl3, räniorgaanilised polümeerid, silikoone, sisaldavad 4, räni lihtainena, madalatel to, gef4, geo2, geo2, mitmesugused hüdraadid, geo2, toor, esimeste metall, inglistina, looduslik sn, tinapulga painutamisel, hcl, metatinahape, naatrium, joodiga, sno, snh4, snso4, plumbum, tooraine, ch3cooh, kaaliumtetra, juba toatemp, naatriumheksahüdrokso, pliisulfiid pbs, pliikromaat pbcro4, toodangult, hüdriidide valemid, peamine kasutusala, vesinikuga, ammoniaak nh3, 420, nh3, termodissotsiatsioon, või no, magneesium, nh4cl, nh4no3, ammoniaak, hüdrasiin n2h4, laialdasem kasutamine, soolad, hno3, 20 l, kuningvesi, lämmastikul, n2o, hno3, n2o3, head soojus, radikaalid ho, 331, atp, valge fosfor, keskmetes, punane fosfor, kristalne, cl2, hhal, co2, zn3p2, p4o10, fosfori happed, fosforhapete keemia, h3po2, h3po3, h4p2o7, k5p5o15, molekul, üldvalemiga rnph3, phal3, arseen, kohtumeditsiiniliselt, loomakasvatuses, keemiliselt aktiivne, toatemp, as2o3, as2o5, haso3, ash3, stibium, sb2s3, sbcl3, ühendites oksüdatsiooniaste, bi2o3, kasutatavaim bi, nabio3, pikaajalisel kontaktil, levik looduses, oxys, osaleb hingamis, sulver, toatemp, hästi cs2, tiosulfaadid, süttib o2, leelis, olulisemad oksiidid, so2, so2, so32, metallide sulfaadid, h2s2o3, soolad, h2so5, na2s4o6, tavalisel rõhul, sef6, seo3, hcl, se ühendid, tellurium, looduslik te, halogeenidele, halogeenid, lihtainetena, avastajaks, 300, kloori molekul, kloor, mittemetallidest reageerib, happes, cio, hclo4, kclo4, hbro, hbro2, hbro3, hbro4, iodum, 450, hio, hio3, hapnikuühenditest, anorgaaniliste või, astatium, element 94, kasutatavad kogused

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  20
  doc
  Anorgaaaniline keemia kokkuvõte
  29
  doc
  Keemia aluste KT3
  10
  doc
  Keemia põhimõisted
  26
  odt
  Keemia kordamine
  6
  doc
  Keemia põhimõisted
  70
  pdf
  Rakenduskeemia kordamisküsimused
  3
  doc
  KEEMIA PÕHIMÕISTED
  4
  docx
  Keemia põhimõisted

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun