Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "soojusenergia" leiti 692 faili

soojusenergia on muutuv energia mis kohaneb ümbritseva keskkonnaga muutes selle kaudu keskkonnas eksisteerivat temperatuuri ja seda ei saa nimetada energiaks, sest energia ei muutu ja ei kao. Täpsem on öelda et energiaühiku programm ei kao aga energiakoostisosad vajavad uuendust.
6
docx

Soojusenergia olemus

Soojusenergiat on võimalik muundada elektrienergiaks, seda tehakse näiteks soojuselektrijaamas. Soojusenergiat võib kasutada ka otse, näiteks ruumide kütmiseks. Seda saab kasutada ka mõneks teiseks energialiigiks, näiteks elektrienergiaks. Selleks tuleb soojusenergia abil ajada vesi...

Soojusnähtused - Keskkool
2 allalaadimist
1
docx

Soojusenergia

Soojendamine: Q=cmto | c=erisoojus Sulatamine: Q=m | =sulamissoojus Aurutamine(keetmine): Q=Lm | L=keemissoojus Põletamine: Q=km | k=kütteväärtus cvesi=4200 J/kgCo, cjää=2100 J/kgCo, ksüsi=30 mJ/kg, jää=330 kJ/kg, Lvesi=2300 kJ/kg, jää=900 kg/m3, vesi=1000 kg/m3, kbensiin=46 mJ/kg, 1l=1 dm3, 1m3=1000 dm3, 1 kJ=1000 J, NB! = tihedus! ...

Füüsika - Keskkool
33 allalaadimist
6
docx

Soojusenergia olemus, muutumise viisid ja soojuslikud nähtused

Soojusenergiat on võimalik muundada elektrienergiaks, seda tehakse näiteks soojuselektrijaamas. Soojusenergiat võib kasutada ka otse, näiteks ruumide kütmiseks. Soojusjuhtivuse olemus Soojusjuhtivuseks nimetatakse soojus levikut kehade või nende mikroosakeste vahel. Mida tihedam on kontakt keha...

Soojusnähtused - Kutsekool
4 allalaadimist
20
pdf

Soojusenergia

Lühemalt öeldes on see aineosakeste kineetiliste energiate summa. Mida kiirem see liikumine on, mida sagedasemad on põrkumised, seda suurem on aine (sise)energia - soojusenergia . Konkreetse aine hulga juures iseloomustab energia taset aine temperatuur. Eelised Eelised ● Keskko...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
1
docx

Aine agregaatoleku muutmine

2. Mida nimetatakse sulamistemperatuuriks? Temperatuuri, mille juures aine sulab, nimetatakse selle aine sulamistemperatuuriks. 3. Kirjelda aine sulamist. Lõhutakse aineosakeste korrapärane asetus Suureneb siseenergia potentsiaalne komponent Aine temperatuur ei muutu, sest kogu juurde saadud soojussiseenergia kulub...

Füüsika - Põhikool
9 allalaadimist
11
ppt

Säästlik käitumine - loodus

(Loodus) säästlik käitumine Elektrienergia · Keskmine Eesti pere kulutab aastas umbes 3500 ­ 5500 kWh elektrienergiat · Paljud elektriseadmed kulutavad energiat ka siis, kui pole sisse lülitatud, kuid on ühendatud vooluvõrku. Väikesed tuled, mis põlevad siis, kui seade on ootereziimis, tarbivad 2-3 W voolu tunnis · Säästupirnid tarbivad kuni 70-80% vähem energiat ning nende...

Uurimistöö - Keskkool
55 allalaadimist
2
pdf

Tööleht - energiaallikad, soojusenergia, geotermaalenergia, alternatiivenergia jpt.

Kontrolltööks ettevalmistav tööleht, milles teemadeks energiaallikad, soojus-, geotermaal- jt. alternatiivenergiaallikad ning millised riigid kasutavad millist energiat...

Geograafia - Keskkool
35 allalaadimist
6
ppt

PowerPoint - TEISI ENERGIALIIKE

TEISI ENERGIALIIKE Maris Savik Airi Park Tartu Tamme Gümnaasium 2007 ELEKTRIENERGIA Elektrienergia on elektrilaenguga osakeste suunatud liikumisel põhinev energialiik, mida on lihtne transportida ja muundada. KEEMILINE ENERGIA Keemiline energia on energia, mis on talletatud aine(te) keem...

Füüsika - Keskkool
24 allalaadimist
15
ppt

Päikeseenergia

Esialgu valguseks põllukultuuridele, aegade jooksul on õpitud muutma sellelt tulevat energiat elektri ja soojusenergiaks . Päikeseenergia on taastuv energiaallikas ­tooraine kättesaadavus on piiramatu. Energia tootmisel kasutatakse päikesepaneele. Paneele saab kasutada mitmel otstarbel: ve...

Geograafia - Keskkool
104 allalaadimist
12
ppt

Geotermaalenergia

See on maapõues peamiselt looduslike radioaktiivsete elementide lagunedes tekkiv ja aegade jooksul kivimitesse salvestunud soojusenergia. Teoorias on võimalik kogu maailma energiavajadused täita geotermaalenergiaga. Geotermaalenergiat kasutatakse kas otse soojusenergiana või muutes seda elektrienergiaks. On kolm er...

Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist
2
docx

KUIDAS TARBIDA SOOJUSENERGIAT SÄÄSTLIKULT ?

KUIDAS TARBIDA SOOJUSENERGIAT SÄÄSTLIKULT? Kuidas tarbida soojusenergiat säästlikult? Tänapäeval on tehnoloogia arenenud väga kiiresti ja paljud inimesed (eriti vanemad inimesed) ei tea kuidas soojusenergiat säästlikult tarbida, ega pööra sellele suurt tähelepanu. See on muutunud väga suureks probleemiks, kuna soojusenergiat toodetakse põhiliselt puidust, põlevkivist, turbast ja maagaasist. Aga need on kõik...

Füüsika - Keskkool
26 allalaadimist
1
doc

Kuidas soojusenergiat säästlikult kasutada ?

Kuidas soojusenergiat säästlikult kasutada ? Tänapäeval muutub üha olulisemaks säästlik energiamajandus, mugavus ja loodusvarade ning keskkonna säilitamine. Selle jaoks, et kodu oleks soe, samas odavalt köetud, on olemas palju erinevaid, kuid kalleid võimalusi. Need nõuavad küll esialgu suuri investeeringuid, aga hiljem tasuvad ennast ära ja muutuvad väga loodus- ning rahasõbraliku...

Füüsika - Põhikool
11 allalaadimist
2
docx

Energiamajandus

ENERGIAMAJANDUS Energiamajandus tegeleb energeetiliste materjalide ja toodete uurimise, hankimise, töötlemise, tootmise, saavutamise, transportimise,kauplemise turustamise ja müügiga. Energiamajandus jaguneks kaheks haruks: · Kütusetööstus ­ kaevandab eriliiki, kuid peamiselt fossiilikütuseid. · Elektroenergeetika ­ elektritootmine, ülekandmine ja jaotamine tarbij...

Geograafia - Keskkool
49 allalaadimist
14
pptx

Eesti energiamajandus

EESTI ENERGIAMAJANDUS Sandra OG Mis on energiamajandus? Energiamajandus tegeleb looduslike energiavarade hankimisega, töötlemisega elektriks, mootori- või ahjukütuseks ja viimaste kättetoimetamisega tarbijatele, samuti sellealaste äriteenuste osutamisega. Energia Energia on üks kasutatavamaid ja hinnatumaid ressursse, ilma milleta on tänapäeva elu raske...

Geograafia - Keskkool
51 allalaadimist
2
docx

Vooluringi osad

Vooluringi osad Lüliti on elektriahela või selle osa ühendamiseks või katkestamiseks mõeldud seade. Lüliti põhiosad on liikuvate ja liikumatute kontaktide süstem, käsi-, vedru-, elektromagnet- või peumoajam ning klemmid.Eristatakse madalpinge- (kuni 1000 V) jakõrgepingelüliteid (üle 1000 v). Ülitugeva voolu ja kõrge pinge koral kasutatakse lülitites kaarekustute...

Füüsika - Kutsekool
6 allalaadimist
5
doc

Soojusmasinad

Referaat SOOJUSMASINAD Sissejuhatus Soojusmasinad on seadmed, mis opereerivad soojusega kahe või enama reservuaari vahel, selleks, et teha mehhaanilist tööd. Soojusmasinad töötavad tsüklitena, mille lõppedes on soojusmasin esialgses olekus, et alustada uut tsüklit. Soojusmasinad teevad inimeste eest ära palju tööd ja nad hoiavad kokku meie aega. Samuti teevad soojusmasinad ära palju rohkem tö...

Füüsika - Põhikool
13 allalaadimist
27
pptx

Klaas ja valgus

Klaas ja valgus Ettekanne Loomulik päevavalgus Klaasi omadused Soovitused päevavalguse kasutamisele Kaitse päikese vastu "Päike on kõige elava olulisimaks valgusallikaks. Just nõnda tuleks päikest ka iga ehitise kujundamisel arvesse võtta." F.L.Wright "[...] on naeruväärne arvata, et elektripirn võiks asendada seda, mida suuda...

Arhitektuur - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
6
pptx

Soojusnähtused köögis

Soojusnähtused köögis Xxx xxx 9B Füüsika kehtib alati ja igal pool, niisiis oleks rumal väita, et mõni füüsikaseadus näiteks köögis ei kehtiks. Kui köögis on vanemat sorti gaasipliit, siis võib juhtuda, et pliidil gaasileegi süütamiseks tuleb tikk süüdata.Tiku tõmbamisel tekib tiku ja tikutoosi väävlipindade vahel nii suur hõõrdumine, et temperatuur tõuseb ja tikk süttib põ...

Füüsika - Põhikool
52 allalaadimist
2
docx

HARVENDUSRAIEL KÜTTELAASTU KOGUMISE TEHNOLOOGIA JA MAKSUMUS

aasta uurimustöös „Harvesting Technology and the Cost of Fuel Chips from Early Thinnings“ käsitletakse harvendusraiel kogutava küttelaastu tehnoloogiat ja maksumust. Uurimustöö tehti, kasutades olemasolevaid parameetreid ning mudeleid. Puistu, mis võeti arvutuste aluseks, pindala oli kaks hektarit ning saadud puitmass 60 kuupmeetrit. Keskmise eemaldatud puu ruumala oli...

Metsamajandus -
2 allalaadimist
14
docx

Füüsika teise suulise arvestuse teooriapiletid

1)Raadioside- info antakse edasi magnetlainete abil läbi õhu, eesmärk on ühenduse loomine, signaalide edastamine. Televisioon-levib raadiosignaalidega. Radarid- elektromagnetlaineid kasutatakse objektide kauguse, kõrguse, kiiruse ja liikumissuuna kindlaks tegemiseks. Globaalne punktiseire(GPS)-võimaldab määrata vastuvõtja täpse asukoha ja ajahetke 2.Mis on siseenergia ja mis on soojusenergia . Siseenergia sõltub aineosakeste liikumise kiirusest, asendist. Muutub aine oleku ja temperatuuri muutumisel. Füüsikaline suurus soojushulgaks (Q) nimetatakse siseneenergia hulka, mis kandub ühelt kehalt teisele ja vastupidi. Soojusenergia e. Soojus on aine molekulide korrapäratus liikumises ja omavahelistes põrkumistes kätkenud energia. Aineosakeste kineetiliste energiate summa. Erisoojus on füüsikas soojushulk, mis on vajal...

Elektriõpetus - Keskkool
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun