Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"produkt" - 767 õppematerjali

produkt – toote, teenuse muutmine  Protsess – muutused toote/teenuse loomise protsessis, selle korraldamises  Positsioon – muutused toote/ teenuse turustamises  Paradigma – muutused organisatsiooni tegevuse aluseks olevates mõttemallides
produkt

Kasutaja: produkt

Faile: 1
thumbnail
1
doc

Raskolnikov on peterburi produkt

Raskolnikov on Peterburi produkt Peterburi ­ vägistamised, prostitutsioon, enesetapud, vaimne- ja füüsiline vägivald ning mõrvad. Selline ongi Dostojevski kohutav maailm. Inimest ümbritsev keskkond mõjutab kindlasti tema arengut ja väärtushinnangute kujunemist. Inimene, kes tuleb ühiskonnast, kus valitseb harmoonia, on vaimselt terve ja oskab teistega arvestada. Inimene, kes tuleb ühiskonnast, kus valitseb kaos, on ebakindel ja egoistlik

Kirjandus → Kirjandus
28 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Raskolnikov on Peterburi produkt

Sel ajajärgul, kui Raskolnikov elas Peterburis, oli Venemaa väga kriminaalne paik. Dostojevski on kujutanud seda kohutavat maailma oma teoses "Kuritöö ja karistus", kust saab aimu mõrvadest, prostitutsioonist, enesetapudest, vägivallast ning üldisest eluolust. Teame, et ühiskond mõjutab inimese käitumist ja väärtushinnangute väljakujunemist. Võib öelda, et Peterburis elavad inimesed olid ebakindlamad ja egoistlikumad, kui näiteks harmoonias ja korras elavad. Juba see, et Raskolnikov jagas inimesed harilikeks ja haruldasteks, annab aimu, et ka ta pidas end haruldaseks, kellel on lubatud tappa. Tuhat heategu pidi lunastama ju ühe kuriteo. Selline mõtlemine on silmnähtavalt egoistlik ja ebainimlik. Kindlasti Raskolnikovi muutumist Peterburi produktiks soodustasid nii ühiskond, kui ta mõtteviis, aga ka inimesed, kellega ta kokku puutus. Üks hea tegelaskuju, kes sundis Raskolnikovi hiljem üles tunnistama, oli Sonja. Sonja oli sügavalt ...

Kirjandus → Kirjandus
41 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tootmine ja kulud

TC=FC+VC VC(variable cost, muutuvkulud) on kulud, mille suurus muutub, kui firma tootmismaht muutub. FC(fixed cost, püsikulud) on kulud, mille suurus lühiperioodil ei muutu, sest ka püsiressursside suuurus ei muutu, kui firma muudab oma tootmismahtu. TR(total revenue, kogutulu) on tulu, mida firma saab oma toodangu müügist. Võrdub müügikoguse ja ühiku hinna korrutisega. TR=p*TP AP (average product, keskmine produkt) - on koguprodukti hulk muutuvressursi ühiku kohta. Keskmine produkt on koguprodukti ja selle toomiseks kasutatud ressursihulka jagatis. APL=TP/L või APK=TP/K ATC (average total cost, keskmine kogukulu või ühikukulu) on kogukulude ja toodetud koguse jagatis. ATC=TC/TP AVC (average variable cost, keskmine muutuvkulu) on muutuvkulude ja toodetud koguse jagatis. AVC=VC/TP AFC (average fixed cost, keskmine püsikulu) on püsikulude ja toodetud koguse jagatis. AFC=FC/TP AR(average revenue, keskmine tulu või ühikutulu) on kogutulu ja toodetud koguse

Majandus → Majandus
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Saksa majanduse sõnad

Der Einzelhandel- verkauf von Waren direkt an den Verbraucher Die Erstellung-Produktion, scöpfung, Anfertigung Die Gewinnung-abbau, Förderung Die Kundenberatung-service Die Lagerhaltung-Aufbewahrung von Warer Die Leistung,-e-materielle oder immaterielle Anstrengung Die Raumüberbrückung-Transport von Waren und Information von einem Ort zum andere Die Sortimentalsbildung-Auswahl der Produktauswahl eines Betriebes Der Verarbeiter-macht aus einem oder mehreren Stoffen ein neues Produkt Die Verarbeitung-Tätigkeit des Verarbeiters Der Vendelung-aus einem weniger went vollen Produkt ein höherwertiges Produkt Die Warenverteilung-Distribution von Produktion Der Werkstoff-Produkt aus dem ein Produkt erstelt wird Die Wertschöpfung-aus etwas weniger wertvollem etwas wertvolleres machen Marktanteil- prozentualer Umsatzanteil eines Unternehmens am Umsatz aller Anbieter Stammkunde- Kunde, wer kauft immer Rabatt-ein bestimmter Geldbetrag, der unter gewissen Voraussetzungen von einem

Keeled → Saksa keel
1 allalaadimist
thumbnail
10
docx

ENSÜMOLOOGIA PRAKTIKUM

inkubeerisin 15 minutit. Reaktsiooni lõpetasin 0,1 M NaOH lisamisega. Seejärel määrasime optilise tiheduse 410 nm juures. Andmed: A=0,059 Ao=1 Co=1mg/ml Küveti laius: l=0,5 cm Ekstinktsioonikoefitsent: ε410 nm=18400 M-1cm-1 Reaktsiooniaeg: t=15 min Arvutused:  Produkti kontsentratsiooni arvutan optilise tiheduse järgi (Lambert-Beeri A seadus A=C produkt ∗ε∗l ) = > C produkt = , ε = 18400 M-1/cm-1) ja ε∗l reaktsiooni kiiruse ( v =C produkt /t )  Selleks, et koostada graafik teljestikus v/E, pean leidma E ehk ensüümi kontsentratsiooni. Arvutan ensüümi kontsentratsiooni alglahuses: A∗C 0∗89 C ens= . A 0∗120000 Võtan arvesse, et valgu kontsentratsioonile 1 mg/ml

Bioloogia → Ensümoloogia alused
26 allalaadimist
thumbnail
18
docx

WIRTSCHAFTPLAN DES PRODUKTS “3S”

................................. 12 2.3. Ziele........................................................................................................... 13 ZUSAMMENFASSUNG............................................................................................ 14 EINLEITUNG Das mittelständische Sport- und Freizeit Unternehmen Sussid GmbH will seine Produktlinie erneuern, weil die Firma stagniert. Wir wollen den Marktanteil vergrößern und dafür brauchen wir ein neues innovatives Produkt. Unser Ziel ist ein Produkt herzustellen, was unsere "brandmark" wieder steigen lässt. Nach unseren Plänen bringen wir selbstschnürende Schuhe, genannt "3S", neu auf den Markt. Aufgrund unserer Studien kann man erwarten, dass die Nachfrage sehr groß sein wird, weil die Menschen heutzutage immer weniger Zeit haben und Schuhe schnüren als lästig gilt.

Keeled → Saksa keel
3 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Organismide areng ja energiavajadus.

Organismide areng ja energiavajadus. 1. Milline roll on organismis makroergilistel ühenditel? Kannavad reaktsioonides energiat üle, Salvestavad reaktsioonides energiat. 2. Hingamisahela reaktsioonide lõpp-produkt on O- tõene 3. Tsitraaditsükli reaktsioonide käigus eraldub- süsinikdioksiid 4. Fotosünteesi pimedusstaadiumi reaktsioonid moodustavad Calvini tsükli.- tõene 5. Organismi kõik sünteesiprotsessid moodustavad?- dissimilatsiooni 6. Kõige enam ATP molekule saab sünteesida 1 g .... oksüdatsioonil- glükoosi 7. Molekulaarne hapnik eraldub fotosünteesi?- pimedusstaadiumi reaktsioonides 8. Käärimise lõpp-produkt on?- etanool, süsihappegaas 9. Fossiilsed kütused- sisaldavad orgaanilisi aineid, tekivad miljonite aastate jooksul settinud materjalist, tekivad kõrge temperatuuri ja rõhu mõjul 10.ATP molekuli ehitusse kuulub mitu fosfaatrühma?- 3 11.Kuidas omastab enamik organisme keemilist ene...

Bioloogia → Bioloogia
15 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Ülesanded: mikro ja makro

Kui firma saab majanduskasumit, jätkab ta tegutsemist tootmisharus; positiivne majanduskasum motiveerib ressursside juurdetoomist sellesse tootmisharru. Normaalkasum – on tootmistegevusest saadav tulu, mis võrdub nende ressursside alternatiivkuluga, mis kuuluvad firmale endale ja mida ta kasutab omaenese vajadusteks; on vajalik selleks, et neid ressursse kasutataks just selles firmas (harus). Koguprodukt – on kõik kulud või kulutused kokku. Keskmine produkt – on koguprodukti ja selle tootmiseks kasutatud ressursihulga jagatis. Piirprodukt – on täiendav toodang, mis saadakse muutuvressursi ühe täiendava ühiku kasutamise korral. Ta võrdub kogutoodangu muudu ja kasutatava ressursikoguse muudu jagatisega. Püsikulud – on kogukulu suurenemine toodangu mahu suurenemisel ühe ühiku võrra. Muutuvkulud – toodangumahust sõltuv kogutulu osa. Kogukulud – on firma püsi-ja muutuvkulude summa antud tootmistasemel.

Majandus → Mikro ja makroökonoomika
75 allalaadimist
thumbnail
7
rtf

Aine- ja energiavahetus

eraldunud H aatomid H2O molekulideks Makroenergiline ühend - madalamolekulaarne orgaaniline ühend, mis osaleb keemilise energia salvestaja ja ülekandjana biokeemilistes reaktsioonides. Näiteks mitmed nukleotiidid: ATP, GTP CTP, UTP, TTP, NADP, NAD jt Metabolism - organismi kõik biokeemilised protsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümnritseva keskkonnaga. Jaotatakse assimilitatsiooniks ja sissimillitatsiooniks Piimhape - Anaeroobsel glükolüüsil lihastes tekkinud produkt, samuti piimhappebakterite poolt eralduv produkt. Pimedusstaadium - fotosünteesi teine etapp, mille tulemusena moodustub glükoos. Protsessi käigus seotakse CO2 ning kasutatakse valgusstaadiumi reakstioonides moodustunud NADPH2 ja ATP molekule. Pimedusestaadiumi reaktsioonid moodustavad Calvini tsükli Püroviinamarihape - glükolüüsi tulemusena moodustuv 3-süsinikuline karboksüülhape CH3COCOOH Tsitraaditsükkel - mitokondri sisemuses toimuv tsükliline reaktsiooniahel, mille käigus

Bioloogia → Bioloogia
295 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Aine- ja energiavahetus

Mille alusel jaotatakse organismid autotroofideks ja heterotroofideks?Vastavalt süsinikallikale. Heterotroofide süsiniku allikaks on orgaanilised ühendid. Autotroofide süsiniku allikas on süsihappegaas. Kust saavad autotroofid energiat?Põhiosa moodustavad rohelised taimed. Nad sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. Kust saavad autotroofid orgaanilisi aineid?Nad saavad esmase orgaanilise aine fotosünteesiprotsessis. Glükoos on paljude teiste orgaaniliste ühendite sünteesi lähteaine. Nimeta autotroofe Taimed, kemosünteesijad, vetikad Kust saavad heterotroofid energiat?Toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. Kust saavad heterotroofid orgaanilisi aineid?Väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest süsinikuühenditest (tavaliselt on selleks süsihappegaas). Nimeta heterotroofe Inimene, loomad, seened, enamus bakterid Milliseid organisme nim miksotroofideks?Seg...

Bioloogia → Bioloogia
152 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Werbungi tekst

Werbung Unsere Werbungsziel: Unsere Produkt gut zu werben. Zu richtige Zielgruppe. Wir haben grosse Konkurrenz und deswegen muss die Werbung (super) gut sein. Wenn die Entwicklungsphase durch ist, dann muss unser Unternehmen Werbung machen. Beim Werbung von Super-Smart Watch (weiter: SSU) ist verantwortlich Georg Lepik. Man kann sagen, dass Werbung ein wichtigsten Aspekt für neue Produkt ist. Unternehmen ,,NoNo Sport" (weiter: NO'S) hat eine grossartige Werbungplan entsteht. Wir machen Werbung: 1) im TV, 2) im Radiosendungen und auch 3) im Internet. Mit der Hilfe von diese drei können wir populäre Giveaways machen. Wichtig für Kunden ist direkte Kontakt und deswegen sind in Kaufhäuser Werbestände. Nach diese unsere direkte Werbungen können wir noch eine Variant benutzen: Sponsoren. Wir machen Werbung für sie und vice versa

Majandus → Rahvusvaheline turundus
1 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Fotosüntees

Fotosüntees FOTOSÜSTEEMID Koosnevad klorofüllist (Chl), pigmentidest (kartanoidid) ja valkudest. Fotosüsteeme on kaks (FP I ja FP II). Paiknevad kloroplastide sisemuses olevates lamellimembraanides. Neid on vaja selleks, et muuta valgusenergia keemiliseks energiaks. Elektrontranspordiahel: Koosneb tervest hulgast valkudest, mis annavad elektrone edasi. Selle käigus tekib ATP ning salvestub energia. Mis sunnib vesinikioone liikuma lamellidest väljapoole? ­ Vee lagundamise tulemusena on vesinikioonide kontsentratsioon ühel ja teisel pool tülakoidi membraani erinev. Et kontsentratsioon oleks mõlemal pool tasakaalus, liiguvad H+-ioonid läbi membraani. See käivitab membraanis asuva ensüümi, mis hakkab tootma ATP molekule, lisades ADP-le fosfaatrühma. FP I: Pimedusstaadium. Reaktsioonid toimuvad kloroplasti stroomas kohe pärast valgusstaadiumi. Siin saab CO2-st ja NADPH-ga kohale toodud H+-ioon...

Bioloogia → Bioloogia
14 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Biokeemia teine test

(et hiljem seda glükolüüsis kasutada). - Energiat ei teki - Märkimisväärne erinevus – fermentatiivse metabolismi (anaeroobne) korral - toodetakse 2 ATP, aeroobsel hingamisel - 36 ATP-d eesmärk – kulutada püruvaati, samas toota NAD+ miks – hapniku puudumisel on see ianuke võimalus toota NAD+ ja ATPd Alkoholi fermentatsioon – esineb pärmis ja erinevates bakterites Fermentatsiooni produkt – alkohol – on organismile toksiline Piimhappeline fermentatsioon – esineb inimeses, teistel imetajatel ja ka nt. piimhappebakteritel Piimahappelise fermentatsiooni produkt – laktaat – on toksiline nii imetajatele kui ka bakteritele Glükolüüsil moodustuv NADH tuleb reoksüdeerida tagasi NAD -ks + 1. Anaeroobsetes tingimustes redutseerib NADH lihastes püruvaadi laktaadiks (homolaktaalne fermentatsioon) 2

Bioloogia → Bioloogia
11 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Aine- ja energiavahetuse mõisted

Aine- ja energiavahetus Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. (nulg, rukkilill) Heterotroof ­ organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsiooniks (jõekäsn, vihmauss). Metabolism ­ organismi kõik biokeemilised protsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Jaotatakse assimilatsiooniks ja dissimilatsiooniks. Assimilatsioon ­ organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum. Dissimilatsioon ­ organismis toimuvate lagundamisprotsesside kogum. Makroergiline ühend ­ madalmolekulaarne orgaaniline ühend, mis osaleb keemilise energia salvestaja ja ülekandjana biokeemilistes reaktsioonides. Nt. ATP, GTP. Organism saab energiat ­ valgusenergiast, glükoosi lagundamisel, toitainete lagundamisel. Organismi varustamine energiaga: Iga organism vajab oma ...

Bioloogia → Bioloogia
175 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Aine ja energua vahetus

Aine- ja energiavahetus Põhijooned: Aine ja energiavahetuse järgi jaotatakse organismid 2 rühma: a)autotroofid ­ organismid, kes valmistavad ise anorgaanilist ainetest orgaanilisi aineid, valgusenergia või keemiliste reaktsioonide energia arvel. 1)valgusenergia arvel ­ fotosütneesijad (taimed, vetikad, osad bakterid) 2)keemilise energia arvel ­ kemosünteesijad (osad bakterid) b)heterotroofid ­ kasutavad oma aine- ja energiavajaduse rahuldamiseks väliskeskkonnast saadavaid valmis orgaanilisi aineid. Metabolism - organismi kõik biokeemilised protsessid, mis tagavad aine ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Jaotatakse assi ja dissimilatsiooniks. 1)assimilisatsioon ­ sünteesiprotsesside kogum; kulub energiat 2)dissimilatsioon ­ lagunemisreaktsioon , tekivad vesi ja C02 Aine ja energiavahetus (metabolism)- sünteesi ­ ja lagundamisprotsessid, m...

Bioloogia → Bioloogia
30 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Erituselundkond

Eritus elundkond Algab neerudega ja lõpeb kusitiga. Elutegevuse käigus moodustab organism mitmesugused mitte omastavad ainevahetuse produktid, mille kuhjumine rikub organismi sisekeskkonna konstantsust- homöostaas (kusiaine, soolad, süsihappegaas) Organismi viiakse pidevalt toidu ja joogiga vett ja seal lahustunud aineid. Neer On 150g raske. Tiheda konsistensiga punakas-pruun, parenhümatoosne elund (paaris). Mõõtmed: 12x6x3 cm. Neer asetseb viimase rinnalüli ja esimese kahe nimmelüli kõrgusel. Parem neer on vasakust veidi all pool, sest maks surub teda alla poole. Neerude ülemised poolused on teineteisele lähemal kui alumised. Neerude kinnitamiseks pole olemas ligamentaarset hoide aparaati. Nad püsivad oma asendis tänu neeruväratisse sisenevatele veresoonte doonusele, neerukihnule ja kõhulihaste pressile. Tugeval kõhnumisel ja kõhulihaste lõtvumisel võib tekkida rändneer ...

Bioloogia → Bioloogia
55 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Süsivesikute metabolism

GLÜKONEOGENEES glükoosi süntees mitte süsivesikute klassi kuuluvatest lähteühenditest Vajalik ekstreemsetes olukordades - suur füüsiline koormus, kestev nälgimine Täiskasvanu glükoosi vajadus 160-190 g/ööp sellest aju tarbeks -120 g/ööp Glükoneogeneesi lähteained PÜRUVAAT Glükolüüsi tinglik lõpp-produkt LAKTAAT Koguneb lihastesse glükoosi anaeroobsel oksüdatsioonil GLÜTSEROOL Rasvade hüdrolüüsi produkt AMINOHAPPED Toidu- või koevalkude hüdrolüüsist Glükoneogeneesi summaarne võrrand püruvaadist lähtuvalt GLÜKONEOGENEES NB! Glükoneogenees ei ole glükolüüsi pöördprotsess, kuna osa reaktsioone (1., 3., 9.) on termodünaamiliselt pöördumatud. Glükoneogeneesis katalüüsivad neid spetsiifilised ensüümid. Glükoneogeneesi protsess toimub peamiselt maksarakkudes.

Keemia → Biokeemia
96 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majanduse konspekt keskoolile

konkurents*Oligopol*Monopol 6. Täiusliku konkurentsi tunnused 4*Palju ostjaid või müüjaid- väike ettevõte suurel turul*Kapitali vaba sissepääs harusse*produkt on homogeene- ideaalsed asenduskaubad*turuosalistel on täielik info 7. Täiusliku konkurentsi positiivsed jooned 4*Kaup ilmub turule madalaima võimaliku kuluga*Konkurents stimuleerib tootmise efektiivsust- ettevõtted maksimeerivad tootmismahtu ja minimeerivad tootmiskulu*toote reklaamil pole mõtet- produkt on homogeene*muutused tarbija maitses sunnivad ettevõtteid reageerima 8. Täiusliku konkurentsi negatiivsed jooned 4*tulude ebavõrdsus*kahjulikud välismõjud*RRD jaoks ebapiisavad summad*unifitseeritud toodang on tarbija seisukohalt puudus 9. Monopoolse turu tunnused 4*turul on üks ettevõte*kapitali sissepääs harusse on takistatud*tootel puuduvad lähedased asenduskaubad*kontroll hinna üle on täielik 10

Majandus → Majandus
8 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ensüümikineetika

Monosubstraatne reaktsiooni nimetus vihjab ilmselt sellele, et tegemist on ühe ensüümi reageerimise teise ainega. Sellise ensüümireaktsiooni järk sõltub aine kontsentratsioonist, ehk kui tegu on madala kontsentratsiooniga, on reaktsioon 1 järku, kui kõrge konts. siis 0 järku (e. reaktsiooni kiirus ei sõltu aine algkontsentatsioonist) See toimub eeldusel, et ES kompleks saavutab kiiresti tasakaalulise kontsentratsiooni, mis ei muutu ajas. E ­ ensüüm S ­ substraat P ­ produkt Konstantide Km , Vmax , kcat sisuline tähendus. Selleks, et saaks üldse rääkida neist võrranditest ja kiirustest, peaks enne lahti mõtestama järgnevad mõisted: Km ­ see on kineetiline aktiveerimiskonstant (ühik M), mida saab avaldada ES (ehk ensüüm+substraat) kompleksi moodustumise ja lagunemise kiiruskonstantide kaudu: See on ka substraadi konts. mille juures kiirus on pool maksimaalsest kiirusest. Km näitab peale

Bioloogia → Üldbioloogia
62 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Glükogeeni metabolism

Selgitage a) milline on selle ensüümi toimespetsiifika ( kuhu/millisele sidemele toimib, mida teeb) Polüsahhariidi Fosforülaas. Polüsahhariid (n jääki) + Pi Polüsahhariid (n-1 jääki) + Glükoos-1-fosfaat. Aktiveerib: AMP. Inhibeerib: ATP, Glükoos-6-fosfaat. NB! Ensüüm lõpetab sidemete lõhkumise 4 suhkrujäägi kauguselt glükogeeni hargnemiskohtadest (- (16) hargnemised). Lõikab glükoosijääke glükogeeni molekuli mitte redutseerivast otsast. b) milline produkt tekib - Glükoos-1-fosfaat c) kuidas tekkiv produkt edasi kataboliseerub ­ glükoos-1-fosfaat glükoos-6-fosfaadiks ja sealt edasi glükolüüsi d) millist tüüpi reaktsiooniga on tegemist, kui raku tingimustes reaktsiooni G=-6 kJ/mol 7. Monosahhariidi molekulide lülitumine polüsahhariididesse toimub suhkurnukleotiidideks aktiveerituna. Selgitage: a) Mis on UDP-glükoos ­ UTP + glükoos-1-fosfaat b) Milline on UDP-glükoosi molekuli koostis ja põhimõtteline struktuur ­

Keemia → Biokeemia
119 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Võõrandunud töö

Marxi arvates on võõrandumine tööst täiesti võõras ja omane vaid klassideta ühiskonnas. Tööline muutub üha enam vaesemaks, mida rohkem rikkust ta toodab, mida rohkem kasvavad tema toodangu võimsus ja maht. Mida rohkem kaupu ta loob, seda odavamaks kaup muutub. Aina kasvav ja aina enam tarbiv ühiskond ise loob olukorra, mil orjastab end justkui kapitali võimusesse. Töö ei tooda ainult kaupu: ta toodab ka iseennast ja töölist kui kaupa.. Asi, mille inimese töö toodab või produkt, on vastandunud tööle ja on tootjast sõltumatu. Töö tegelikkuseks muutmine kui töölise väljalülitamine tegelikkusest, esemestumine esineb eseme kaotusena ja eseme orjusse langemisena, eseme omandamine ongi võõrandumine. Marx väidab, et ühiskond jagunebki kaheks klassiks: omanikeks ja omandist ilmajäetud ehk siis töölisteks. Sellest järeldubki, et tööline suhtub oma toodetud tootesse kui võõrasse esemesse, sest omandi põhimõttest ei kuulu see talle. Töötamine on midagi

Filosoofia → Filosoofia
54 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Valkude metabolism

VALKUDE METABOLISM Valkude metabolism - üks osa lämmastikuringest. Gaasiline lämmastik (N2 ) moodustab -80% atmosfäärist. Lämmastiku üldhulk Maal on ~4 x10 15 tonni = ~80 t/m2 LÄMMASTIKU FIKSEERIMINE · Molekulaarne (gaasiline) N2 Assimileerivad ainult mõned mikroorganismide ja vetikate liigid, sh mulla mikroorganismid (Azotobacter, Klebsiella, Clostridium) liblikõieliste taimede juurte sümbiootiline mikrofloora (Rhizobium) vesikeskkonnas elavad tsüanobakterid · Mineraalne N: NO3-, NH4+ Assimileerivad taimed ja mikroorganismid · Orgaaniline N: valgud, aminohapped, nukleotiidid jt. N-ühendid Assimileerivad loomad NB! Osaliselt seotakse ka metabolismis tekkiv NH4+ (NH3) LÄMMASTIKU FIKSEERIMISEKS ON VAJA · Ensüüme - NITROGENAASID · Redutseerijaid - NADH, NADPH · Energiat ­ ATP VALGUD TÄISVÄÄRTUSLIKUD JA MITTETÄISVÄÄRTUSLIKUD Sisaldavad kõiki 10 asendamatut e. essentsiaalset aminohapet Vai Leu Me Thr Met Lys Phe Trp Arg His NB! NB! Valg...

Keemia → Biokeemia
86 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Aine-ja energiavahetus

Aine-ja energiavahetus Organismid jaotatakse elutegevusliku tüübi järgi auto-ja heterotroofid. Autotroofid: sünteesivad ise elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. Sisaldavad klorofülli. *valgusenergia fotosünteesijad (rohelised taimed) *keemiline energia kemosünteesijad (väävlibakterid merepõhjas elavad sümbioosis ainuraksete loomadega) Heterotroofid: kasutavad toidust sisalduvate orgaaniliste ainete lagundamisel saadud energiat. Sünteesivad vajalikud orgaanilised ained toidus sisalduvate ühendite lõhustumissaadustest. *elutegevuseks vajalik energia *sünteesiprotsesside lähteaine saamine Enamus loomi on heterotroofid.Samuti surnud orgaanilisest ainest toituvad seened saprotroofid. Metabolism (aine-ja energiavahetus) Kõik organismid vajavad elutegevuseks energiat, mida saadakse orgaanilistest ainetest (sahhariidid, lipiidid jt.)...

Bioloogia → Bioloogia
136 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Atseetaldehüüd

Süttimistemperatuur: 175°C (Celanese, 2012) Sulamistemperatuur: -123°C (Celanese, 2012) Keemistemperatuur: 20°C (Celanese, 2012) Lahustuvus: seguneb vees, etanoolis ja benseenis (Celanese, 2012) pH: ei ole määratud (Celanese, 2012) log Pow: 0,63 (inchem, 1994) Koc: 1 (CERI, 2007) Henry seaduse constant H: 7,89 x 10-5 m3atm/mol (epa, 1994) 2 Kineetika ja metabolim Atseetaldehüüd on alkoholi käärimise produkt. Etanaali leidub toidukaupades, jookides, sigarettides ja sõidukite heitgaasides. Etanaal ei ladestu, kuid imendub kiiresti suu- ja hingamisteedesse. Põhjustab iiveldust, peavalu ja tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada ka hingamisteede ärritust ja vähktõbe. (inchem, 1994) Käitumine looduses Etanaal ei hüdrolüüsu vees vaid oksüdeerub ning tekib äädikhape. Atseetaldehüüd biolaguneb täielikult nii aeroobses kui ka anaerooses keskkonnas. (CERI, 2007)

Meditsiin → Riski- ja ohuõpetus
39 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Aine ja energiavahetus küsimused ja mõisted

Aine- ja energiavahetus: Põhijooned: 1)aine ja en. Vahetuse järgi jaot. organismid 2 rühma: a)autotroofid ­ org. Kes valmistavad ise anor-st ainetest org. Aineid, valgusenergia või keemiliste reaktsioonide energia arvel. 1)valgusenergia arvel ­ fotosütneesijad (taimed, vetikad, osad bakterid) 2)keemilise energia arvel ­ kemosünteesijad (osad bakterid) b)heterotroofid ­ kasutavad oma aine- ja energiavajaduse rahuldamiseks väliskeskkonnast saadavaid valmis orgaanilisi aineid Metabolism - organismis toimuvad aine- ja energiavahetusprotsessid kokku Koosneb 2-st : 1)assimilisatsioon ­ sünteesiprotsesside kogum; kulub energiat 2)dissimilatsioon ­ lagunemisreaktsioon , tekivad vesi ja C02 Seosed nende vahel: D annab A-le energiat; A annab D-le aineid Universaalne geneetiline vaheaine on ATP ehk adenosiintrifosfaat Tekib, kui ühinevad: adeniin + riboos + 3H3P04 Ass.: ATP + H20 -> ADP + H3PO4 ADP + H20 -> AMP+H3PO4 Diss.-AMP+H3PO4->ADP+H2...

Bioloogia → Bioloogia
249 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Aine- ja energiavahetuse põhijooned

Aine- ja energiavahetus Aine- ja energiavahetuse põhijooni: Aine- ja energiavahetus toimub rakumembraani kaudu organismi ja väliskeskkonna vahel. Organismide varustamine ainetega toimub toitumise kaudu. Toiduga peab organism saama orgaanilisi aineid: sahhariide, lipiide, valke, nukleiinhappeid, vitamiine, anorgaanilisi aineid ja vett. Orgaanilise aine saamise seisukohalt jagunevad elusorganismid järgnevalt: 1. Autotroofid ­ ise sünteesivad orgaanilisi aineid raku siseselt anorgaanilistest komponentidest. 1. Fotosünteesijad ­ kasutavad selleks päikeseenergiat 2. Gemosünteesijad ­ kasutavad selleks anorgaaniliste ainete lagunemisel vabanevat keemilise sideme energiat. 2. Heterotroofid ­ saavad toiduga valmis orgaanilise aine molekule. Toituvad teistest organismidest. Aine ja energiavahetus ehk (metabolism) - sünteesi ­ ja lagundamisprotsessid, mille kaudu org...

Bioloogia → Bioloogia
547 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tarbi inimene, tarbi veel!

Tarbi, inimene, tarbi veel! Üha sagedamini võib märgata ajalehtede artiklites ja kirjandite teemades sõna tarbimishullus või mingi fraas inimese ja tarbimise suhtest. Iga aastaga tarbitakse üha rohkem ja sellele ei paistagi lõppu tulevat. Inimesed muutuvad iga päevaga reklaami orjadeks ja kasutavad vabu hetki tarbimiseks olenemata kas antud produkt on vajalik või mitte. Ei mõelda aga tagajärgedele, mis osutub veel ohtlikumaks kui massiline kokkuost. Minnes aga poodi piima järele ja tulles tagasi kleepsupaki, kääride ja valgendajaga, mida ma ei kasuta oma edaspidises elus tekib küsimus, et kas mul tõesti on seda kõike vaja. Reklaam on olnud olemas juba pea 6000 aastat. 15. sajandil nähti reklaami esmakordselt paberkandjal, sajand hiljem juba iga nädal ilmuvas ajalehes Inglismaal. Seda

Eesti keel → Eesti keel
229 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Hüdrovedelikud

Hüdrovedelikud Mineraalõlid on hüdroajamites kõige enim kasutatud vedelikud. Nad sisaldavad ekspluatsioonilisi omadusi parandavaid lisandeid. Nad ei ole kasutatavad tule ja plahvatusohtlikes tingimustes. Sünteetiliseid hüdrovedelikke toodetakse eteemist, mis on nafta distilleerimise produkt. Tootmise käigus saab vedelikule anda täpselt soovitud omaduse, mistõttu on nad paremad kui mineraalõlid. Neil on kõrge viskoossussisaldus ja taluvad kõegeid temperatuure. Nende kasutamist piirab nende kõrge hind. Taimsetele õlidele põhinevad hüdrovedelikud pärinevad hüdrovedelikud on oma omadustele lähedane mineraalõlidele, nad on keskkonnasõbralikud. Mittesüttivad hüdrovedelikke kasutatakse ajamites, mis töötavad tule ­ja plahvatusohtlikes ruumides

Varia → Kategoriseerimata
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

KT näidisülessanded

2) Millistest lähteainetest saab sünteesida imiini. Esitage reaktsioonimehhanism. (5 p) 3) Kirjutage juurde alljärgnevates ühendites olevad karbohappelised vesinikud. (4 p) b) c) a) d) 4) Kirjuta kahe erinevasse aineklassi kuuluva ühendi keto- ja enoolvormid. 5) Kirjuta alljärgneva ühendiga toimuva aldookondetsatsiooni reaktsioonimehhanism. Anda nimetused. (6 p) 6) Miline on eelneva ülesande tekkiv krotoonne produkt. Kas selleks on vaja kuumutada? Nimetused (4 p) 7) Kirjuta alljärgneva ühendi esterkondentsatsiooni mehhanism. Nimetused(6p) 8) Kirjutage atsüülasendusreaksiooni mehhanism. Kas happeline katalüüs on vajalik? Anda nimtus lähteainele ja produktile. (6 p) 9) Kirjutage alljärgneva sahhariidi lineaarne vorm vesilahuses. Milline on tekkinud disahhariid, kus glükosiidside moodustub poolatsetaalsete hüdroksüülrühmade kaudu? Kas disahhariidil on redutseerivaid omadusi. (5 p)

Keemia → Orgaaniline keemia
80 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Biotehnoloogia laboriarvestus A

Biotehnoloogia labori arvestus A 1. Võrrelge prokarüootseid ja eukarüootseid organisme. Millisesse organismide kuulus mingi meie poolt uuritud tüvi? 2. Mis on aseptika? Miks peab töös mikroorganismidega kasutama aseptilisi töövõtteid ja milles need seisnevad? 3. Kirjeldage etappide kaupa esimese teema (Füüsikalis-keemiliste tegurite mõju ... ) praktilise töö käiku. 4. Kuidas jaotatakse mikroorganisme vastavalt nende temperatuuri optimumile? Selgitage kuidas ja miks mikroorganismide kasvukiirus oleneb kultiveerimise temperatuurist. 5. Mis on ksenobiootilised ühendid ja kuidas nad mõjuvad mirkoorganismide kasvule? 6. Iseloomustage piimhappelist käärimist põhjustavaid baktereid (morfoloogia, Gram reaktiivsus, liikuvus, sporogeensus, põhilised perekonnad). 7. Kirjeldage piimhappelise käärimise kemismi (reaktsiooni võrrandid). 8. Millist toimet piimale täheldasite nö s...

Bioloogia → Biotehnoloogia
117 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Orgaaniline keemia II lõputöö: p-bromo atsetaniliid

Teine etapp Produkti 5,35 g. Teoreetilisest Literatuursest Produkt on valge pulber. Külmas vees praktiliselt ei lahustu, soojas vees lahustub väheses koguses. Lahustub benseenis, kloroformis, etüületanaadis, vähelahustuv alkoholides. Sulamistemperatuur on 168°C. 3. Kokkuvõte Praktilise töö käigus sünteesiti edukalt aniliinist atsetaniliid ja sellest omakorda p- bromoatsetaniliid. Mõlema sünteesietapi saadused jäid 70% lähedale, mis on üsna lähedal juhendis antud 80%-le. Produkt oli puhas ja ei vajanud täiendavat ümberkristallimist. 4. Kasutatud kirjandus · https://www.google.ee/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F %2Fclassweb.gmu.edu%2Fjschorni %2Fchem318%2Facetanilide.ppt&ei=zJx6UYGgFa2k0AX55IGICA&usg=AFQjCNH nA2FKLKVfn1p8wLIAhr4PhNQETQ&sig2=- wuBJhOPnTlYw0sBO_jnDQ&bvm=bv.45645796,d.d2k · http://en.wikipedia.org/wiki/Acetanilide · http://www.foothill.edu/psme/armstrong/mssbromoaniline.shtml · http://www.drugfuture

Keemia → Orgaaniline keemia ii
50 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Nikotiin

Tubakatoodetes Psühhoaktiivse ravimina Ajaloost Kasvatati Ameerikas enne eurooplaste saabumist Indiaanlaste püha taim/ravim vms, mida kasutati väga palju rituaalsetes toimingutes. Hiljem õppisid ka kolonistid suitsetama Muutus Euroopas populaarseks Mood levis kiiresti Toime inimestele Tekitab kergelt harjumust Kantserogeensed efektid Piirab keha võimalust hävitada vähi rakke Ei tekita vähki tervetes rakkudes 50mg veres tapab TÄHTIS! Tubakas on ainus legaalselt tarvitatav produkt, mis tapab pooled oma regulaarsetest kasutajatest. Kasutatud materjal Sirje Hollo PP "Suitsetamisest" 1.03.2009 http://et.wikipedia.org/wiki/Nikotiin http://www.kristiine.tln.edu.ee/doku/keemia/orgaaniline3.pdf http://kodu.ut.ee/~pedaste/tubakas/nikotiin.html http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Nicotine2Dskeletal.png/1 Tänan Tähelepanu eest!

Keemia → Keemia
7 allalaadimist
thumbnail
42
doc

Ensümoloogia alused. Kordamisküsimused

korda · Reaktsioonid toimuvad pehmetes tingimustes (madal temperatuur ja rõhk, neutraalne pH) · Reaktsioonidel on väga suur spetsiifilisus ­ iga ensüüm katalüüsib vaid teatud kindlaid reaktsioone · Reaktsioonid alluvad regulatsioonile (aktivaatorid, inhibiitorid) · Ensüümid võivad muuta energia ühte vormi teiseks. Substraat (S) on aine, mille muundumist ensüüm (E) katalüüsib. Produkt (P) on aine, mis tekib substraadist ensüümi toimel . Ühes reaktsioonis võib osaleb mitu erinevat substraati ja tekib mitu erinevat produkti (substraadid A, B,C jne., produktid P, Q, R jne.) Inhibiitor on aine või faktor, mis vähendab keemilise reaktsiooni kiirust või takistab reaktsiooni. Tehislikud inhibiitorid on kasutusel kui ravimid - näiteks proteaaside inhibiitorid HIV infektsiooni vastu.

Bioloogia → Ensümoloogia alused
143 allalaadimist
thumbnail
7
ppt

Homeros

koguni kirja pandud Homerose nimelise isiku poolt, keda nad kujutlesid endile pimeda laulik- raugana, kelle sünni- ja surmapaiga ega aja kohta, millal ta elas, neil polnud aga mingeid teateid. See vaade, mis kannab unitaarlaste teooria nimetust, püsis kõige uuema ajani, kuni XVIII saj. lõpul saksa teadusemees Fr. A. Wolf püüdis seda kummutada, väites, et mõlemad eeposed on paljude mitmesugustest ajajärkudest päritolevate autorite ühisloomingu produkt, mis lõplikul kujul pandi kirja võrdlemisi hilja, alles VI sajandil e. Kr., kusjuures Homeros võis plla vaid üks silmapaistvamaid nende poeetide hulgast, kes koostas suurema osa lugudest, mis pärastpoole ühendati kaheks eeposeks. Wolf'i õpetus, mida nimetatakse ekspansiooniteooriaks, on leidnud palju pooldajaid kui ka vastaseid, kes on seda vaadet mitmeti teisendanud, nii et ühtede arvates Homeros on mingi ürgpoeet, kes lõi ühe või mõlema eepose algkavandi,

Ajalugu → Ajalugu
28 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Manipuleerimise 7 klassikalist võtet

negatiivse varjundiga nimetust. Keegi kuulutatakse kellekski põhjendusi esitamata. Sildid võivad olla näiteks: eetilised (rongaema) poliitilised (kommunist) juriidilised (pettur, varas) jne jne sädelev umbmäärasus Esineb nii otseses sõnakasutuses kui ka tekstide üldises ülesehituses. Liialdatakse õilsate mõistetega, kasutades neid inimesest rääkides valimatult. Näiteks: "meie kodumaa rajaja ja vaimne isa"; "kurjategija kui vaba turumajanduse produkt ja demokraatia alustalade kõigutaja" enesekindel väide Antakse suuliselt edasi vastava hääletooniga, tekstis kindla kõneviisiga, kuigi väidet oleks vaja ka tõestada. Näide: "asjatundjad (või nt briti teadlased) väidavad, et 61%-l esineb vähem kaariest" "omad poisid" Selle võttega püütakse vähendada distantsi auditooriumiga, end publikuga samastada. Näidata, et ka esineja on inimene. ühine platvorm Liitumine populaarse käitumisega. Meie- tundele rõhumine

Meedia → Meedia
58 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Muusika teke ja olemus

tugevate emotsioonidega: · armastus · valu · võitlus ja võit · ... 4) muusika tulenes inimkõne intonatsioonidest. Näiteks erutatud kõne puhul võis sõnadest väheseks jääda ning vaimustunud inimene väljendas end muusikaliste helide abil. 5) muusika tekkis üksikisikute ja ka suguharude omavahelise suhtlemise vahendina. Muusika olemus Muusika on meie vaimse elu omapärane produkt. Muusika abil me kasvame vaimselt, meis tärkavad paremad tunded ja mõtted. Muusika võlujõust loodi legende juba iidsetel aegadel. Muusika suurt mõjujõudu kinnitab ka meditsiin ­ heakõlaline rahulik muusika tasakaalustab inimese närvisüsteemi. Muusikat kui kunstiliiki iseloomustab: 1) muusikateos elab ajaliselt ehk hetkes. Kõlamise hetkel suudab ta edasi anda tunnete sügavust, meeleolusid. 2) muusika mõjutab eelkõige meie tundmusi. Helid kannavad meieni mingeid

Muusika → Muusikaajalugu
27 allalaadimist
thumbnail
28
docx

P-Bromoatsetaniliid

6,28 Saagis teoreetilisest : ∙100 =58,33 10,767 6,28 Saagis literatuursest : ∙100 =73,02 8,6 12 KOKKUVÕTE Töö käigus edukalt sünteesisin atsetaniliidi aniliinist ja p-bromoatsetaniliidi atsetaniliidis. Atsetaniliid on valge kristalliline pulber, mille saagis on 72% teoreetilisest ehk 5,35 grammi. Produkt oli puhas ning ümberkristallimist mina ei teinud. p-Bromoatsetaniliidi saamiseks oli vaja ainete koguseid literatuursest allikast ümber arvutada. Saadud produkt oli samuti puhas ning ümberkristallimises ei vajanud. p- bromoatsetaniliidi saagis on 58,3% teoreetilisest. 13 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Kanger, T., Laasik, M. (2009). Laboratoorsed tööd I. Tallinn: TTÜ Kirjastus. 84 lk. 2. Viirlaid, S., Panov, D. (1979)

Keemia → Orgaaniline keemia
7 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Tapeedid konspekt

või pestavatena. (Olemas ka keskmised ja rasked pabertapeedid-sõltuvalt materjali paksusest). RASKE TAPEET- kahekihilised, sissepressitud mustriga tapeedid. Saadaval ka pestavad ja korduvale puhastamisele vastupidavad rasked tapeedid. HARILIK VINÜÜLTAPEET- mustri ning pesemis-ja hõõrdumis-kindluse tõttu on need ette nähtud kööki, vannituppa või esikusse. Vinüültapeeti iseloomustab keskmisele tarbijale vastuvõetav hind. Vinüültapeet on keemiatööstuse produkt, mistõttu ökoloogilised kaalutlused tasub selle tootegrupi puhul unustada. VAHTPOLÜVINÜÜLKLORIIDTAPEET- hästi vastupidavad ja paksud tapeedid, mis on ette nähtud ükskõik millist tüüpi ruumidele. Tapeedi alumiseks kihiks on paber, pealmiseks aga kile. KLAASKIUDTAPEET- kerge puhastada ning varjab hästi seintesse tekkivaid pragusid. Siiski on selle vahepeal suurmoeks saanud materjali hiigelaeg möödas, eluruumidesse pole seda paigaldada soovitatud.

Ehitus → Ehitus
36 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Etüülbensoaat lähtudes bensoehappest.

Tallinna Tehnikaülikool Orgaanilise keemia lõputöö Etüülbensoaat lähtudes bensoehappest Õpperühm: YAGB-22 Töö teostaja: Õppejõud: Marju Laasik Tallinn 2011 Sisukord: 1. Kirjanduslik osa 1.1 Sissejuhatus.Sünteesiskeem. 1.2 Reaktsioonide iseloomustus.Reagendide ohtlikkus. 1.3 Füüsikaliste konstantide tabel. 1.4 Töö käik. 2.Praktiline osa 2.1 Reaktsioonivõrrandid. 2.2 Aparatuuride skeemid. 2.3 Arvutused. 2.4 Märkused töö käigus. 2.5 Saagis ja produkti iseloomustus 3. Kokkuvõte 4.Kasutatud kirjandus 1. Kirjanduslik osa ...

Keemia → Orgaaniline keemia ii
62 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Ensüümid

komplementarsuse alusel muudetakse aktiivtsenter S-le sobivaks ­ isosteeriline regulatsioon substraadi poolt. · S ja E interaktsioonil muutub ensüümi konformatsioon: S-di ja aktiivtsentri katalüütiliste rühmade kontakt muutub sobivamaks, ,,pingustavad" sidemed substraadis. Seetõttu on ensüüm-substraat kompleksi (ES) teke ja substraadi muundumine produktides kergendatud. · Tekkiv produkt pole komplementaarne aktiivtsentri katalüütilise rühmadega, seetõttu ta väljub aktiivtsentrist ja selle algkonformatsioon taastub. Ensümaatiline kineetika E-reaktsioon kulgeb teatud kiirusega. Reaktsioonikiirust väljendab kas muundunud S hulk või tekkinud produkti (P) hulk ajaühikus. Kiirus sõltub: · ensüümi ja substraadi kontsentratsioonidest · kkonna temperatuurist ja pH-st · kofaktori olemasolust ja kontsentratsioonist

Keemia → Biokeemia
133 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Ritteri reaktsioon

1 10) Valada keeduklaasist kolbi 7-10 ml külma vett 11) Kasuatada spaatlit ning segada, hõõudes vastu kolvi seina-tekivad valged kristallid-minul rohkem sellised kollakad-valgedi 12) Eemaldada spaatliga magnetsegaja-magneetiline 13) Reaktsiooni segu fltreerida vaakumfiltrimsel-kasutada klaasfltrit 14) Pesta sadet mõne ml destilleeritud veega-sain produkti, mis kollaka-valge värvusga 15) Saadud produkt ümberkristallida 16) Viia toorprodukt kolbi kaalumispaberi abil 17) Lahustada see minimaalses koguses kuumas etanooli-vee segus 18) Kontrollida temperatuuri-kui see on juba 80-90 0 C, siis vähendada küttevõimsust 19) Jahutada segu toatemperatuurini 20) Enne eemaldada magnetsegaja pulk 21) Filtreerida saadud segu 22) Pesta segu minimaalse koguse (1-2 ml) külma etanooli vee seguga 23) Kasutada võib sama klasfiltrit, mida kasutati eelmises flitreerimses-vaja tarvis etanooliga üle loputada

Keemia → Orgaaniline keemia
64 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Valkude ruumilised struktuurid

temas on nii aktiivtsener kui regulatoorsed tsentrid; Aktiivtsenter ­ ensüümi molekuli piirkond, mis otseselt osaleb katalüütilises protsessid, aktiivtsentri mõjtamine avaldab mõju ka ensüümireaktsiooni kiirusele (nn ensüümi aktiivsusele); Ensüümireaktsiooni põhiskeem - E + S ES P + E ensüüm substraat ensüüm- produkt ensüüm substraat kompleks Akriivtsenter ja substraat peavad olema komplementaarsed, et saaks tekkida ES kompleks. 2. Ensüümide klassifikatsiooni põhimõisted, klasside nimetused ja reaktsioonitüübid. Ensüümide nimetuste kujunemine. Ensüümide nimetused ja klassifikatsioon tulenevad nende poolt katalüüsitavatest reaktsioonidest.

Bioloogia → Üldbioloogia
50 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Aine- ja energiavahetus

AINE – JA ENERGIAVAHETUS Metabolism Organismis toimuvad sünteesi ja lagunemisprotsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Kõik organisid vajavad elutegevuseks energiat, mida saadakse orgaanilistest ainetest (sahhariidid, lipiidid jt.). Vastavalt energia saamise viisile jagatakse organismid autotroofideks ja heterotroofideks. Autotroof  sünteesivad ise elutegevusejs vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest  valgusenergia fotosünteesiad (rohelised taimed)  keemiline energia kemosünteesijad (väävlibakterid merepõhjas elavad sümbioosis ainuraksete loomadega) Heterotroof  saavad oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil.  elutegevuseks vajalik energia  sünteesimisprotsesside lähteaine saamine  enamus loomi on heterotroofid  samuti surnud orgaanisest ainest...

Bioloogia → Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
1
odt

AINE- JA ENERGIAVAHETUSE PÕHIJOONED

AINE- JA ENERGIAVAHETUSE PÕHIJOONED Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. (vajavad anorgaanilist ainet) Autotroofid: taimed, bakterid (tsüanobakterid), protistid (vetikad). Heterotroof - organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. (vajavad orgaanilist ainet) Heterotroofid: loomad, seened, bakterid, inimesed. Metabolism ­ organismis asetleidvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mis tagavad organismi aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Jagatakse kaheks: a) assimilatsioon; b) dissimilatsioon. AUTOTROOFID (fotosünteesivad ehk valmistavad ise orgaanilisi ühendeid) Rohelised taimed saavad esmase orgaanilise aine fotosünteesiprotsessis. (Energiaallikad:) Selle toimumiseks on vaja väliskeskkonnast a) valgusenergiat; ...

Bioloogia → Bioloogia
11 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Ettevõtlus kontrolltöö nr 1

Tööõnnetused ­ katkised seadmed, lohakas suhtumine, kehavigastused ja kutsehaigused. Inflatsioonirisk ­ ringluses olev raha kaotab väärtuse oodatust kiiremini, ennustatust kõrgem hinnatõus. 5. Nimeta konkurentsi liigid (4 punkti) Täiuslik konkurents Monopolistlik konkurents Oligopol Monopol 6. Täiusliku konkurentsi tunnused (4 punkti) Palju ostjaid või müüaid (väike ettevõte suurel turul) Kapitalivaba sissepääs harusse Produkt on homogeenne (ideaalsed arenduskaubad) Turuosalistel on täielik info 7. Täiusliku konkurentsi positiivsed jooned (4 punkti) Madalaim võimalik hind turul Konkurents stimuleerib tootmise effektiivsust (maksimeeritud tootmismaht, nomineeritud tootmiskulu) Toote reklaamil pole mõtet (homogeenne produkt) Muutused tarbijate maitses sunnivad ettevõtteid reageerima 8. Täiusliku konkurentsi negatiivsed jooned (4 punkti)

Majandus → Ettevõtlus
93 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Konkurents

Tööõnnetused ­ katkised seadmed, lohakas suhtumine, kehavigastused ja kutsehaigused. Inflatsioonirisk ­ ringluses olev raha kaotab väärtuse oodatust kiiremini, ennustatust kõrgem hinnatõus. 5. Nimeta konkurentsi liigid (4 punkti) Täiuslik konkurents Monopolistlik konkurents Oligopol Monopol 6. Täiusliku konkurentsi tunnused (4 punkti) Palju ostjaid või müüaid (väike ettevõte suurel turul) Kapitalivaba sissepääs harusse Produkt on homogeenne (ideaalsed arenduskaubad) Turuosalistel on täielik info 7. Täiusliku konkurentsi positiivsed jooned (4 punkti) Madalaim võimalik hind turul Konkurents stimuleerib tootmise effektiivsust (maksimeeritud tootmismaht, nomineeritud tootmiskulu) Toote reklaamil pole mõtet (homogeenne produkt) Muutused tarbijate maitses sunnivad ettevõtteid reageerima 8. Täiusliku konkurentsi negatiivsed jooned (4 punkti)

Majandus → Majandus
35 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Glükolüüs

GLÜKOLÜÜS 1. Mõisted. Glükolüüs on ensümaatiliste reaktsioonide ahel, mille käigus glükoos muudetakse püruvaadiks. a) Lähtesubstraat/substraadid - glükoos. Toidust saadavad süsivesinikud: - Tärklis ja glükogeen: hüdrolüüsitakse glükoosiks amüloosi abil suus. - Disahhariidid (maltoos, sahharoos, laktoos): hüdrolüüsitakse monosahhariidideks. Maltoos + H2O 2 glükoos (maltaas) Sahharoos + H2O glükoos + fruktoos (sahharaas invertaas) Laktoos + H2O galaktoos + glükoos (laktaas) b) Reaktsioonide toimumise koht rakus ­ punased verelibled, rasvkoes, närvikoes, lihaskoes, maks. Toimub raku tsütoplasmas. c) Protsessi aeroobsus/anaeroobsus ­ hapnikut tarbiv / mitte tarbiv. Anaeroobsetes rakkudes on glükolüüs ainus ATPd tootev rada. Aeroobsetes rakkudes esimene etapp süsivesikute oksüdatsioonil. Anareoobs...

Keemia → Keemia
21 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Organismi keemiline koostis

Organismi keemiline koostis: C, H, N, O, P, S Organism: a.) Orgaanilised ained ­ valgud lipiidid, sahhariidid, NH(nukleiinhapped) b.)Anorgaanilised ained ­ vesi, soolad(katioonid, anioonid) Makroelemendid: C , H , O ­ kuuluvad kõikidesse orgaanilistesse ühenditesse N , P , S ­ valkudes, nukleiinhapetes Mikroelemendid: K, Na, Ca, Fe jt. C ­ asub organismis vajalikes anorgaanilistes ühendites - süsihappegaas on hingamise lõpp-produkt ning fotosünteesi lähteaineks -C on orgaanilise keemia alus, sest võib moodustada pikki ahelaid, ta on 4-valentne, erinevad (1,2,3) sidemed H ­ võimaldab vesiniksidemete teket - kindlustab biopolümeeride kõrgemat järku struktuuride kooshoidmisel O ­ tugev oksüdeerija -> vabaneb energia N ­ tõstab biomolekulide reaktiivsust - leidub aminohapetes ja nukleiinhapetes S ­ sulfiidsidemete tekkeks - valgumolekuli III järku struktuuri sidemed - naha, küünte, juuste valkudes P ­ makroergilises sidemes...

Bioloogia → Bioloogia
61 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mikro-ja makroökonoomika põhikursuse õpiku valemid

Kaarelastsus Deposiit , kus R-reserv ja L-Laenud Kogutulu Töötusemäär Nõudluse sissetuleku elastsus Nõudluse ristelastsus Kogukulud Keskmine kogukulu AD-kogunõudlus AFC-keskmine püsikulu Keskmine püsikulu AP-keskmine produkt APC-keskmine tarbimiskalduvus Keskmine muutuvkulu APS-Keskmine säästmiskalduvus Piirkulu AR-keskmine tulu AS-kogupakkumine Piirtulu ATC-keskmine kogutulu ATCmin-minimaalne keskmine tulu

Majandus → Micro_macro ökonoomika
116 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Moraali relativism

individuaalsest valikust Mõned moraalirelativistid väidavad, et inimeste üle tohib kohut mõista ainult lähtudes nende enda ühiskonna kommetest. moraalirelativistid väidavad, et kuna moraalikoodeksid on eri ühiskondades erinevad, siis saab ühiskondade vaheliselt moraaliasjade üle otsustada üksnes lähtudes "ühiselt pinnalt". Seda suunda nimetatakse kultuurirelativismiks. Relativism sallib teisi kultuure. Sõltuvuse tees: moraal on kultuuri produkt. Inimeste moraaliseisukohad kujunevad välja sõltuvalt sellest, millisesse kultuuri nad sünnivad. Väärtused kujunevad sõltuvalt ajaloost ja ümbrusest, individuaalsest ja sotsiaalsest kogemusest. Teise kultuuri sündinuna peaks inimene õigeks hoopis teistsuguseid seisukohti. Järelikult ei saa olla kultuuriülest moraali. Iga otsustus ühiskonna kui terviku poolt on kehtetu: indiviidide üle mõistetakse kohut

Filosoofia → Eetika
52 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun