Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on odavaim kuulutuse hind selles ajalehes?
 • Mitmes klassis õpetaja sellel veerandil õpetab?
 • Mitu tööpakkumist on selles ajalehes projektijuhtidele?
 • Kui mitmest kohast on võimalik osta selle ajalehe põhjal arvutit?
 • Mis kell väljub esimene buss Pärnust Tallinna?
 • Kui palju oopereid operette või muusikale on ajalehes reklaamitud?
 • Kui palju on ajalehes piltidel mehi?
 • Kui palju naisi?
 • Kui suur on klassiruumi ruumala?
 • Kuidas rühm lähenes selle ülesande lahendamisele?
 • Kuidas meeskonna liikmed vahetasid omavahel informatsiooni?
 • Kuidas kujunes meeskonnas juhtimine?
 • Milliseid konfliktide tunnuseid grupis esines?
 • Kuidas nendega toimiti?
 • Kuidas grupiliikmed suhtusid oma läbirääkijasse?
 • Kuidas läbirääkija suhtus ülejäänud gruppi ja teise rühma läbirääkijasse?
 • Kuidas grupiliikmed suhtusid sellesse et nad võistlevad teise meeskonnaga?
 • Mis aitas kaasa koostöö tekkimisele teise rühmaga?
 • Kes aitas kaasa?
 • Kui täna ei teekski protokolli?
 • Mida arvate alljärgnevatest väidetest?
 • Millised naljad Sulle meeldivad?
 • Millal tunned Sa end kõige ebamugavamalt?
 • Mis Sind kõige rohkem vihastab?
 • Kuidas Sa vihast üle saad?
 • Mis on Sinu jaoks sõpruse juures oluline?
 • Mida Sa teed kui oled kurb?
 • Millest Sulle meeldib kõige rohkem unistada?
 • Millises olukorras Sa valetad?
 • Mis Sulle meeldib kõige rohkem?
 • Mis on need asjad mida Sulle ei meeldi eriti teha?
 • Mis on Sinu jaoks inimeste vahelistes suhetes kõige tähtsam?
 • Mida kingiks Sulle Sinu kõige suurem vaenlane?
 • Kuidas iseloomustaks Sind Su parim sõber?
 • Mida väljendab osalejate kehakeel?
 • Millised olid juhi reageeringud?
 • Millised olid asetäitjate reageeringud?
 • Millised olid alluvate reageeringud?
 • Kuidas ülesande lahendamist alustati?
 • Milliseid otsustamise tehnikaid kasutati?
 • Kui jah siis kuidas nendest üle saadi?
 • Mida väljendas ülesande lahendamise ajal grupiliikmete kehakeel?
 • Millisel viisil kujunes ülesande lahendamisel juhtimine?
 • Millistele tegevustele kulutati kõige rohkem aega?
 • Milliseks kujunes tööjaotus ülesannete lahendamisel?
 • Kuidas arenes meeskonna liikmete initsiatiiv?
 • Kuidas kujunes rühmas juhtimine?
 • Kuidas kujunes rühmas tööjaotus?
 • Millised meeskonna rollid olid esindatud?
 • Kuidas seda tehti?
 • Milles need seisnesid?
 • Mida väljendas ülesande sooritamise ajal rühma liikmete kehakeel?
 • Millised olid peamised tegevused ülesande täitmise ajal?
 • Millised olid grupi liikmete reageeringud juhi tegevusele?
 • Milline oli meeleolu ülesande lahendamise ajal?
 • Mida väljendas grupi liikmete kehakeel?
 • Kui äriomanik oli pangast ?
 • Kes ilmus autosse ei nõudnud raha raha nõudis mees kes ?
 • Kes diplomaadikohvri avas oli äriomanik ei ole teada kas ?
 • Kui ?
 • Kelle autosse ?
 • Keda Te kaasa võtate?
 • Millistel kaalutlustel?
 • Kuidas kujunes rühmas juhtimine?
 • Milliseid otsustamise võtteid rühmas kasutati?
 • Millised normid kujunesid grupis?
 • Millised emotsioonid valitsesid rühmatöö ajal?
 • Millised tegevused takistavad ja millised abistavad ülesande lahendamist?
 • Kuidas jaotavad planeerijad oma aega planeerimisele ja juhendamisele?
 • Milliseid planeerijatel tekkinud arvamusi ei räägita edasi teostajatele?
 • Kui tõhusad on planeerijate juhised?
 • Kuidas te saaksite eelmises punktis toodud raskusi ületada?
 • Millised olid Teie ja mängukaaslase tunded selle mängu ajal?
 • Palju punkte saite Teie?
 • Palju punkte sai mängukaaslane?
 • Kuidas Teie kirjeldate mängukaaslase käitumist mängu ajal?
 • Kuidas rühm alustas selle ülesande lahendamist?
 • Kuidas meeskonna liikmed omavahel suhtlesid?
 • Millised takistused esinesid ülesande lahendamise alguses?
 • Kuidas kujunes meeskonnas juhtimine?
 • Millised konfliktsed olukorrad grupis esinesid?
 • Kuidas nendega toime tuldi?
 • Kuidas läbirääkija suhtus ülejäänud gruppi ja teise rühma läbirääkijasse?
 • Milles tema suhtumine väljendus?
 • Milles väljendus grupis võistlusmomendi olemasolu?
 • Mis sellele kaasa aitas?
 • Mida te otsustate teha?
 • Kui vestlust läbi viia eraldi siis kellega esimesena?
 • Kui pikk oli külaline?
 • Kui vana oli külaline?
 • Mida külaline küsis?
 • Mida õpetaja vastas?
 • Kui kaua oli külaline klassis?
 • Kui lühike oli külaline?
 • Kui noor oli külaline?
 • Mida õpetaja küsis?
 • Mida külaline vastas?
 • Kui ruttu külaline lahkus?
 • Kes osalevad ja kes ei osale diskussioonis?
 • Kes mõjutab otsust kõige rohkem ja kes kõige vähem?
 • Kes on kaasahaaratud kes mitte see ei tähenda ainult aktiivsust?
 • Millised on peamised emotsioonid grupis?
 • Kuidas kujunes grupis juhtimine?
 • Millised olid peamise tugevused ja nõrkused selles grupitöös?
 • Mis oli esinemise juures väga hea?
 • Kuidas ennast tundsite kui valmistasite ette enda esinemist?
 • Milliseid võtteid kasutasite et saavutada kuulajate tähelepanu?
 • Mis Teie esinemise juures Teie arvates õnnestus?
 • Mis Teile tundub et on Teie tugevused esinemisel?
 • Mis on Teile esinemise juures raske mis ei meeldi?
 • Kui saaksite oma esinemist korrata mida teeksite teistmoodi?
 • Mida õppisite antud harjutusest edaspidiseks?
 • Kuidas alustati ülesande lahendamist ja mida tegi juht alguses?
 • Millised olid juhi põhitegevused ülesande lahendamise ajal?
 • Milline oli õhkkond grupis ülesande lahendamise ajal?
 • Mida väljendas grupi liikmete kehakeel?
 • Kuidas ülesande lahendamisega toime tuldi?
 • Kuhu saatis proua Krause nende reisikohvrid?
 • Kes peaks ?
 • Millisel viisil kujunes ülesande lahendamisel juhtimine?
 • Milliseks kujunes tööjaotus ülesande lahendamisel?
 • Millised tegevused takistavad ja millised abistavad ülesande lahendamist?
 • Kuidas jaotavad planeerijad oma aega planeerimisele ja juhendamisele?
 • Milliseid planeerijatel tekkinud arvamusi ei räägita edasi teostajatele?
 • Kui tõhusad on planeerijate juhised?
 • Kuidas te saaksite eelmises punktis toodud raskusi ületada?
 • Kui kaupluse ?
 • Kes sisenes kauplusesse ei nõudnud raha ei ole teada ?
 • Kes kassaaparaadi avas oli kaupluse omanik ei ole ?
 • Millega on seotud ?
 • Mis on sinu jaoks oluline just praegu?
 • Millega sa tahaksid põhjalikumalt tegeleda mõne järgmise aasta jooksul?
 • Milline on olnud sinu kõige rumalam tegu ja mida sa sellest õppisid?
 • Mis on sinu arvates sinu kõige tugevamad küljed meeskonnaliikmena?
 • Milline meeskonnaliikmete käitumine sind kõige rohkem häirib?
 • Mis on inimese elus kõige tähtsam?
 • Mis teeb sulle koolis kõige rohkem rõõmu?
 • Mis sind koolis kõige rohkem häirib?
 • Mis oli õnnestumise põhjus?
 • Millal sa võid öelda et su päev õnnestus?
 • Kuidas kujunes grupis juhtimine?
 • Milliseks kujunes grupis tööjaotus?
 • Milline tundus olevat meeskonna kui terviku ja üksikliikmete motivatsioon?
 • Millised verbaalse ja mitteverbaalse käitumise ilmingud seda peegeldasid?
 • Kes võttis juhtimise enda peale?
 • Milline käitumine grupis aitas kaasa tulemuse saavutamisele?
 • Milline käitumine grupis takistas tulemuse saavutamist?
 • Kellel on kõrgem staatus või võim?
 • Mis põhjusel Sa oled nii pinges?
 • Kuidas kavatseme õpitut igapäevaelus kasutada?
 • Millised on komisjoni ettepanekud?
 • Milliseid tähti esineb eesti keeles kõige sagedamini?
 • Millised on kõige sagedamini esinevad kahetähelised sõnad?
 • Milliseid sõnu esineb kõige sagedamini peale koma?
 • Millised tähed esinevad eesti keeles kõige sagedmini kahekordselt?
 • Millised on kõige sagedasemad sõnalõpud?
 • Mis põhjusel ei jaga juhid sageli ülesandeid laiali?
 • Mis põhjusel sageli juhid ei jaga ülesandeid laiali?
 • Mis põhjusel sageli juhid ei jaga ülesandeid laiali?
 • Kuidas juht organiseeris koostööd ülesande täitmisel?
 • Milles see avaldus?
 • Kuidas ülesande täitmise ajal juhiti aega?
 • Milles see avaldus?
 • Kuidas see toimus?
 • Kui konkurentidesse või kui partneritesse?
 • Milline on ainus tähestiku täht mis on avatud kõigis neljas suunas?
 • Millised tähed sisaldavad ühte horisontaaljoont?
 • Millises tähes on kaks diagonaalselt lõikuvat joont?
 • Mida selle olevusega peale hakata?
 • Kuidas grupp lähenes selle ülesande lahendamisele?
 • Mil määral grupiliikmed kuulasidei kuulanud üksteist?
 • Milline on teiste grupiliikmete arvamused ja miks?
 • Milline käitumine grupis takistas konsensusele jõudmist?
 • Kuidas kujunes grupis juhtimine?
 • Kuidas ülesanded meeskonnas jaotati?
 • Kuidas need lahendati?
 • Milliseid loovaid lahendusi kaaluti?
 • Kuidas jõuti saavutatud tulemuseni?
 • Kuidas kujunes grupis juhtimine?
 • Mitmed grupiliikmed võtta?
 • Milles see avaldus?
 • Kuidas jaotati meeskonnas ülesanded?
 • Millist lähenemisviisi kasutati ülesande lahendamisel?
 • Millised käitumised grupis aitasid kaasa otsustusprotsessile?
 • Millised käitumised takistasid otsustusprotsessi?
 • Kuidas grupp kasutas planeerimise aega?
 • Kuidas oli grupp juhitud?
 • Mil viisil jõuti otsusteni?
 • Milliseid konflikte märkasite ja millest need olid tingitud?
 • Milliseid rolle võtsid grupiliikmed planeerimise etapis?
 • Milliseid rolle võtsid grupiliikmed ehitamise etapis?
 • Millised probleemid esinesid ehitamise etapis?
 • Millised olid meeskonnatöö tugevused?
 • Millised olid meeskonnatöö nõrkused?
 • Millal saadi grupis aru et tegelikult tuleb teiste gruppidega koostööd teha?
 • Millest need olid põhjustatud?
 • Kuidas juht tekkis ja milles juhtimine seisnes?
 • Kuidas kujunes grupis juhtimine?
 • Mitmed grupiliikmed?
 • Milles see avaldus?
 • Kuidas ülesanded grupis jaotati?
 • Kuidas need lahendati?
 • Kuidas võeti grupis otsuseid vastu?
 • Kui jah siis kuidas käitusite?
 • Milline roll on siin tunnetel?
 • Midagi mis vajaks muutmist?
 • Millised linnad on nimekirjas?
 • Milliste juhendi punktidega?
 • Milliste juhendi punktidega?
 • Millised slaide oli suhteliselt kerge korrigeerida?
 • Milliseid slaide oli suhteliselt raske korrigeerida?
 • Kui töötasite meeskonnas?
 • Mis põhjusel on osa inimesi aga teistsugusel seisukohal?
 • Millised on Teie arvates meeskonnatöö eelised?
 • Millistes situatsioonides Te eelistaksite meeskonnatööd?
 • Kuidas aga individuaalselt?
 • Kui Su sõber saavutab milleski edu?
 • Kellest Sa hoolid?
 • Mida sõber on ainult Sulle usaldanud?
 • Mis Teile lõppenud õppeveerandil antud õppeaine õppimise käigus meeldis?
 • Mis teid häiris?
 • Kuidas kujunes grupis juhtimine?
 • Millised rollid grupis veel esinesid?
 • Kuidas planeeriti tegevusi ja aega?
 • Milline oli grupis õhkkond ja meeskonnaliikmete motivatsioon?
 • Millised probleemid ilmnesid meeskonnatöös?
 • Milles see väljendus?
 • Kui palju saab neid veel moodustada?

Lõik failist


AKTIIVÕPPE
MEETODId

TÖÖLEHED


Sisukord
AKTIIVÕPPE MEETODID I 5
AJALEHT 6
Ebaselge ja selge eesmärk 6
Ebavõrdsed vahendid 10
Eluvesi 12
ENESEKEhTESTAMINE 18
Grupikäitumine 21
Hea ja edukas inimene 22
INTERVJUU 23
jälgi juhendit ja tee 24
KAARDID 25
KEHAKEEL 27
klassikultuur 28
KONFLIKTIDEGA toimimine 29
Konsensus 32
kujundite kirjeldamine 36
Kuulamise segajad 40
kõrb 41
kõrghoone 45
Lennuk 52
Lihtsad aritmeetilised tehted 53
Liigitamine 54
lõpetamata laused 58
peale pangast väljumist 59
polaaröö 62
Päästmine 66
RUUDUD 70
Suhtumine kaasinimestesse 71
SUUR KUUSNURK 73
SWOT-analüüs 78
TIKUD 79
vapp 80
veerev kanamuna 81
Võidu dilemma 83
ÜHeksa PUNKTI JA NELI JOONT 85
AKTIIVÕPPE MEETODID II 86
dracula 87
Eetiline dilemma 93
Elektroonikatehas 94
Kirjalik juhend 96
kohanimed 101
Kolm kuud tulevikus 103
konkurss 105
koosolek 117
kujutlus iseendast 124
KUU 127
kõige külastatavam söökla 131
KÜLAlINE KLASSIS 132
laev 134
Lennukitehas 138
lennuõnnetus 150
lipsusõlm 160
loe ja tee 161
Mehhiko ekspeditsioon 162
Parima lahenduse leidmine 170
Presentatsioon 179
Ratsu, ristsõna ja šokolaad 181
restorani personal 185
segadus pagasiga 188
telefonivestlus 191
TORN 194
Tuumavarjend 195
töögraafiku taastamine 200
tühi ruut 202
usk või teadmine 207
valed 210
vestlus 212
võrkpallur 213
AKTIIVÕPPE MEETODID III 214
Aparaadi ehitamine 215
e-kiri 218
Enesekehtestaja õigused 219
Hägused ajaühikud 225
IDEEKAART 226
Jalgrattur 227
Kaal 229
kehtestava käitumise tunnused 231
kehtestav käitumine 235
kollane või punane? 238
Komisjon 239
Korsten 240
Krüptogramm 242
Meeskonna audit 246
meeskonna juhtimine 247
Mina-pilt 254
minu lemmikud 257
Mitteverbaalne käitumine 258
Mudeli kokkupanek 261
Mõistatuslik tähestik 262
mõistekaart 264
numbrite süsteem 265
Olevused teiselt planeedilt 268
Paberist torn 270
Paberilehest ring 272
Peidetud kolmnurgad 273
Piltide rida 275
Piraadid 276
Professor 278
Pudelid ja nöör 280
puzzle kokkupanek 282
Reisiplaan 283
Reklaamplakat 285
Rollid grupis 287
Rollimäng paarides 288
Segamini linnad 292
slaidid 294
sudoku 296
Suhtlemisstiilid 304
sõbrad 306
tagasiside õpperotsessist 308
Tunniväline kehtestamine 309
TV-SHOW 311
Viis ruutu 315
Õpistiil 317Vasakule Paremale
Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #1 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #2 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #3 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #4 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #5 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #6 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #7 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #8 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #9 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #10 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #11 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #12 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #13 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #14 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #15 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #16 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #17 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #18 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #19 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #20 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #21 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #22 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #23 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #24 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #25 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #26 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #27 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #28 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #29 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #30 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #31 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #32 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #33 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #34 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #35 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #36 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #37 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #38 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #39 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #40 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #41 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #42 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #43 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #44 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #45 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #46 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #47 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #48 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #49 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #50 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #51 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #52 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #53 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #54 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #55 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #56 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #57 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #58 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #59 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #60 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #61 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #62 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #63 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #64 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #65 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #66 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #67 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #68 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #69 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #70 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #71 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #72 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #73 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #74 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #75 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #76 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #77 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #78 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #79 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #80 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #81 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #82 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #83 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #84 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #85 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #86 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #87 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #88 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #89 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #90 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #91 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #92 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #93 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #94 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #95 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #96 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #97 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #98 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #99 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #100 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #101 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #102 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #103 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #104 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #105 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #106 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #107 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #108 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #109 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #110 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #111 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #112 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #113 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #114 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #115 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #116 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #117 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #118 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #119 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #120 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #121 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #122 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #123 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #124 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #125 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #126 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #127 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #128 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #129 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #130 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #131 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #132 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #133 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #134 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #135 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #136 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #137 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #138 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #139 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #140 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #141 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #142 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #143 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #144 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #145 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #146 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #147 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #148 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #149 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #150 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #151 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #152 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #153 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #154 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #155 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #156 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #157 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #158 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #159 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #160 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #161 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #162 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #163 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #164 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #165 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #166 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #167 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #168 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #169 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #170 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #171 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #172 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #173 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #174 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #175 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #176 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #177 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #178 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #179 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #180 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #181 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #182 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #183 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #184 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #185 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #186 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #187 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #188 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #189 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #190 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #191 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #192 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #193 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #194 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #195 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #196 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #197 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #198 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #199 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #200 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #201 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #202 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #203 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #204 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #205 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #206 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #207 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #208 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #209 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #210 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #211 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #212 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #213 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #214 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #215 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #216 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #217 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #218 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #219 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #220 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #221 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #222 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #223 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #224 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #225 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #226 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #227 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #228 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #229 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #230 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #231 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #232 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #233 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #234 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #235 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #236 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #237 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #238 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #239 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #240 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #241 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #242 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #243 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #244 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #245 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #246 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #247 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #248 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #249 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #250 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #251 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #252 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #253 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #254 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #255 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #256 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #257 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #258 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #259 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #260 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #261 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #262 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #263 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #264 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #265 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #266 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #267 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #268 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #269 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #270 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #271 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #272 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #273 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #274 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #275 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #276 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #277 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #278 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #279 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #280 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #281 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #282 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #283 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #284 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #285 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #286 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #287 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #288 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #289 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #290 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #291 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #292 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #293 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #294 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #295 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #296 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #297 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #298 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #299 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #300 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #301 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #302 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #303 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #304 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #305 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #306 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #307 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #308 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #309 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #310 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #311 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #312 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #313 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #314 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #315 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #316 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #317 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #318 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #319 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #320 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #321 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #322 Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED #323
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 323 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-09-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 20 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor k2rtk2rt Õppematerjali autor
Aktiivõppe meetodid.

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
2
docx

Õppemeetod - Õppekäik

Õppemeetod Õppekäik Õppekäik on meetod, mis võimaldab tunnis õpitut seostada igapäevaeluga. Õppekäik on kokkupuutumine igapäevaeluga, mille käigus tuleb täita õpiülesanne. Õpetaja tunniaeg on piiratud ning sellest sõltuvalt ei pea tegema õppekäiku üldsegi mitte koolist kaugele. Aga kui on planeeritud õppekäik kaugemale, siis peab teadma ka seda, et õppekäigule minek ja sealt tulek kuulub samuti õpetamise aja sisse. Tänu Internetile on võimalik viia läbi ka virtuaalset õppekäiku või ekskursiooni. Saab kasutada näiteks erinevate asutuste näiteks muuseumide, looduskaitsealade, erinevate ettevõtete kodulehti, kus on pildid ning muu info uuritava kohta. (Võib leida ka virtuaalseid õppetuure). Õppekäik võib olla kahte tüüpi: teemat ettevalmistav või teemat kokkuvõttev. Teemat ettevamistav Teemat ettevalmistava õppekäigu eesmärgiks on materjali kogumine, nähtustega tutvu

Õppimine ja õpetamine I ja II kooliastmes
thumbnail
7
docx

TÖÖTAMISE JA MÄNGIMISE ELAMISTOIMING TÄISKASVANUTEL

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ 16 Maria Sarafannikova TÖÖTAMISE JA MÄNGIMISE ELAMISTOIMING TÄISKASVANUTEL Referaat uurimis- ja arendustöö metoodikas Tallinn 2016 SISUKORD SISSEJUHATUS....................................................................................2 1. TÖÖTAMISE JA MÄNGIMISE ELAMISTOIMING TÄISKASVANUTEL......4 1.1. Töötamise elamistoiming täiskasvanutel....................................4 2.2. Mängimise elamistoiming täiskasvanutel...................................4 3. SÕLTUVUS/SÕLTUMATUS TÖÖTAMISE JA MÄNGIMISE ELAMISTOIMINGUS TÄISKASVANUTEL.................................................5 ARUTELU............................................................................................6 SISSEJUHATUS Käesoleva referaadi eesmärk on anda ülevaade täiskasvanute töötami

Uurimismeetodid
thumbnail
10
docx

Muudatuste juhtimine organisatsioonis

TALLINNA ÜLIKOOL Riigiteaduste instituut MUUDATUSTE JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS Kodutöö Tallinn 2014 Herakleitos (vana Kreeka filosoof 535-475 e.k.) : "Muutus on üha olev ja kõike hõlmav." "Muutustes leiame oma eesmärgi." Selleks, et kiiresti areneval maailmaturul õnnestuda, tuleb organisatsioonidel muutuda. Vajadus muudatuste järele ei ole aga ärimaailmas eales olnud suurem kui praegu. Muudatused võivad olla kas oodatud või mitte oodatud, aga tänapäeval on nende vältimine võimatu. Muudatuste juhtimine peab sisaldama oma olemuselt mõttelist arengut, planeerimist, hoolikat rakendamist, seiret ja konsultatsiooni ning selle kõige juures inimeste kaasamist protsesside mõjutamisse. Muudatus peab olema realistlik, saavutatav ja mingil viisil mõõdetav. Muudatuse protse

Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid
thumbnail
7
doc

Õpitulemuste hindamine koolis

Õpitulemuste hindamine koolis Tarmo Salumaa, Mati Talvik (Tallinn 2009: Merlecons ja Ko OÜ) Keerukaks teeb hindamise asjaolud, mis oskuslikult ühendaksid mitmed erinevad vastndlikud hindamise funktsioonid: - Hindamise kontrollifunktsioon, mis on suunatud eelkõige õpetaja tegevuse korrikeerimisele. - Sisuline tagasiside andmise funktsioon, mis on suunatud õpilastele vastutuse korrigeerimiseks. - Õppimise väärtustamise funktsioon, mis on suunatud teatava objektiivsuse mõõtme andmiseks töödele, mida õpilased teevad. - Motiveerimise funktsioon, mis on suunatud õpilaste ja õpetajate töötegemise väärtustamisele tänases elukestavas õppetöös. (lk3) Raamatu autorid on arvamusel, et õppeprotsessi saab ülesehitada ilma hindamiseta. Õpetamise seisukohast ei ole vaja mitte hinnet vaja, vaid tagasisidet. Tagsisidet on võimalik anda aga ka ilma hindamiseta. Samuti saab õpetaja hankida tagasisid

Pedagoogika alused
thumbnail
9
docx

Suhtlemise mitmekesisus

Tallinna ehituskool Suhtlemise mitmekesisus Referaat Koostas: R.Leol Rühm : 32. Aasta 2010 Suhtlemise Mitmekesisus Mis on suhtlemine? Teadlased on seda defineerinud väga mitut moodi. Ühena mõistetakse suhtlemise all iga inimese olemise viisi vastastikustes seostes teiste inimestega. Laiemalt on levinud arusaamine, et suhtlemine on inimeste omavaheline teabe vahetamine, mille käigus õpitakse üksteist tundma ning tähtsustama. Suhtlemisest võime rääkida ka kui vastastikusest mõjutamisest, ühistegevusest või kui igapäevasest koostööst. Arvatakse, et kõige enam on inimest ja sealhulgas tema suhtlemisoskuse kujunemist mõjutanud tema vanemad. Nende hooli

Suhtlemisõpetus
thumbnail
15
docx

Uurimistöö "Kohustusliku kirjanduse populaarsus 11.klassides"

VALGA GÜMNAASIUM 12.b klass KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE POPULAARSUS 11.KLASSIDES Uurimistöö Juhendaja õpetaja Valga 2013 SISUKORD SISSEJUHATUS Raamatute lugemine on noorte seas kaotanud osa oma ligitõmbamisvõimest. Palju rohkem pühendatakse aega filmide vaatamisele ning sõpradega väljas käimisele. Vaadates tänapäeva noori, tekib arvamus, et lugemishuvi kaob peagi täielikult. Tihti on selline tunne, et kohustuslik kirjandus on ainuke, mis ajendab õpilasi raamatut kätte võtma. Sellistest mõtetest on ajendatud ka käesolev uurimustöö. Töö eesmärgiks on uurida kohustusliku kirjanduse lugemist 11. klassides. Töö esimeses osas uurisime, mida tähendab kohustuslik kirjanduse olemus ning kuidas seda määratakse. Teises osas uurisime, kuivõrd on muutunud kohustuslik kirjandus 11.klassis, võrreldes 2002.aastaga, mil me kooli alustasim

Kirjandus
thumbnail
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

Materjali kogumist ette valmistades tuleb jälgida, et kogutava materjaliga saaks vastata püstitatud uurimisküsimustele. Liigse materjali kogumist tuleks samas töömahu tõttu vältida. Andmestik on piisav siis, kui autor saab selle põhjal midagi väita ja järeldada. 11 5.5. Kogutud materjali läbitöötamine ehk analüüs Kogutud materjal tuleb läbi töötada, süstematiseerida ning seejärel analüüsida. Meetodid, mida kasutatakse, sõltuvad uuritavast küsimusest ning valdkonnast laiemalt. Juhendaja aitab leida sobivaid meetodeid. Materjali analüüsi juures on viimane aeg alustada töö reaalse kirjutamisega. Vastasel juhul viiakse analüüsides läbi hulk protseduure, mis hiljem osutuvad ebavajalikeks. Kirjutamise aluseks võetakse töö esialgne kava, mida vastavalt vajadusele muudetakse. Kindel kava on kirjutamisel äärmiselt vajalik, vastasel juhul võidakse kirjutama jäädagi. 5.6

Eesti keel
thumbnail
24
doc

Delegeerimine-juhi tõhus abimees

Mainori Kõrgkool Ärijuhtimise õppesuund Panganduse eriala Tiina Juurmann DELEGEERIMINE-JUHI TÕHUS ABIMEES? Ainetöö Juhendaja:Mare Kurvits Delegeerimine-juhi tõhus abimees?2 Rakvere 2009 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS................................................................................................................3 2. TEOREETILINE TAUST..................................................................................................4 a. Delegeerimise mõiste..................................................................................................... 4 b. Ebaefektiivne delegeerimine ja mitte delegeerimine..................................................... 4 c. Kuidas delegeerida, kellele delegeerida-efe

Ainetöö
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun