Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"perekonnanimi" - 795 õppematerjali

perekonnanimi on esimene (suure algustähega) ning sellele järgneb teine termin (väikse algustähega). Zooloogilises nomenklatuuris nimetatakse teist osa nimest liiginimeks (või liigiepiteediks). Näiteks hallhunt – Canis lupus, koiott – Canis latrans kuuluvad perekonda Canis (sisaldab veel teisi liike). Hallhundi perekonnanimi on Canis, liiginimi on lupus ning binomiaalne nimi : Canis lupus.
thumbnail
1
xls

Sporditeemaline ristsõna

H A E R O O B I K A Ä A P O J A L G R A T A S J L O K OR V P A L L MA E L R I MA L E N N U S P O R T Saalihoki Motosport Jäähoki Jõusaal Korvpall Ratsasport Laskesport Male Tennis Võrkpall Lennusport Golf Alpinism Jalgratas Aeroobika Vastused: Eesti odaviskaja perekonnanimi : _ _ _ _ _ _ Eesti suusataja perekonnanimi : _ _ _ Lehekülg 1

Sport → Kehaline kasvatus
41 allalaadimist
thumbnail
1
sxw

Ristsõna - Maade avastamine

Maade avastamine. 4 1 V 9 10 11 K 2 3 E 5 6 H K I A I M S E S I O N R N A P L I I L D A K I U D I 7 8 N U I V A S C O D A C A M A E D C R M K B L I A E O I L D E L A O R U I M ...

Ajalugu → Ajalugu
16 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Hagiavaldus saamata jäänud töötasu saamiseks

Esitamise kuupäev: “13“ detsember 2013 a Tartu Maakohtule Tärniga () tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud. Hagihind  I HAGIHIND 1926 Summa sõnades EUR Tuhat üheksasada kakskümmend kuus eurot ALLKIRI Hageja ees- ja perekonnanimi  Hageja isikukood  Eliise ***** 4951******** Hageja elukoht  Riik Postiindeks Maakond Vald, küla Eesti 6*** Tartu ******** II HAGEJA

Õigus → Õigus
43 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Referaadi vormistamine

Terminite lahtikirjutamiseks võib kasutada kaldkirja. · Kõikides peatükkides peab olema tekst samamoodi vormindatud. · Tekstilõigud eraldatakse taandreaga või kasutatakse plokkidena vormistatud teksti. · Tiitellehte ei nummerdata. Referaadi osad 1. Tiitelleht 2. Sissejuhatus 3. Töö põhiosa 4. Kokkuvõte 5. Kasutatud kirjanduse loetelu 1. Tiitelleht Lehekülje ülaosas: · Kooli nimi (suurte tähtedega, mille tähekõrgus 14) Lehekülje keskosas tähekõrgusega 14: · Autori ees- ja perekonnanimi (väiketähtedega, v.a. esitähed) · Klass (väiketähtedega) · Töö pealkiri (suurtähtedes ja paksu kirjaga, tähekõrgusega 24) · Töö liik - Referaat (väiketähtedega, v.a. esitähed) Selle all paremal äärel tähekõrgusega 14: · Juhendaja nimi (väiketähtedega, v.a. esitähed) Lehekülje alumises osas keskel tähekõrgusega 14: · Töö esitamise linn ja aasta (väiketähtedega, v.a. esitähed) Märkus:

Kirjandus → Kirjandus
16 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Asjaajamise alused

Ärakiri ­ originaali sisuline kordus (sisu on sama, vorm on erinev) Ära läheb plangil kiri, asutusse jääb valgelpaberil kiri. Koopia ­ täpne jäljend originaalist (kinnitus, et koopia on õige: allkiri + ees ja perekonnanimi + kuupäev + pitser peab läbima allkirja viimaseid tähti) Väljavõte ­ mingist dokumendist osaline välja võtmine/taas esitamine (väljavõte arhiivist). (kinnitamine, väljavõte õige ­ allkiri + nimi + ametinimetus + kuupäev + pitser) Millega saab dokumenti kinnitada? ­ Allkirjaga ja õigusaktiga (käskkirjaga) Näide allkirjaga kinnitamise kohta: Kinnitan-allkiri, eesnimi- ja perekonnanimi, ametinimetus, kuupäev (kinnitatud direktori 15

Õigus → Asjaõigus
18 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Muusika kodune kontrolltöö

Kodune kontrolltöö 1. Muusikalised arengud Eestis 1945-1955. Ajastu iseloomustus, silmapaistvamad heliloojad(2-3, ees-ja perekonnanimi, eluaastad, tuntumad teosed sel perioodil ja hiljem. V: Toimusid suured muutused. Eesti Akadeemilise Helikunstnike Seltsi asemele hakati looma ENSV Heliloojate Liitu. 1948. Aastal jõudis Eestisse suur kunstiloomingu n-ö puhastuslaine, mis oli kohalik reageering üleliidulisele ideoloogilisele kampaaniale. Võeti vastu hulk ,'abinõusid'', mis pidid saama aluseks Heliloojate Liidu, Tallinna Riikliku Konservatooriumi jt muusikaasutuste edasisele tegevusele

Muusika → Muusika
24 allalaadimist
thumbnail
51
xlsx

Kodutöö - 1 ülesanne

Lahendustega fail laadige üles Moodle kursusel. Töö esitamise tähtaeg on 1. märts kell 23: NB! Kõik tulemused tuleb leida valemite abil! Valemid tabelites peavad olema ko Vajadusel kasutage abilahtreid/abiveerge. Ülesande variantide saamiseks sisestage oma õpingukoodi number lahtrisse, mil Lahendada tuleb ainult enda variandi ülesanded, teiste variantide lahendusi ei tohi esitata Ülesanne 1 Töölehel Riigikogu on Riigikogu praeguse koosseisu liikmete nimekiri. Ees- ja perekonnanimi on eraldatud tühikuga. Lisada veerg, kuhu moodustada valemi(te) abil nimest: perenimi, koma, tühik, eesnimi, punkt. N: A Moodustada valemi(te) abil nende inimeste initsiaalid (nimetähed: eesnime esitäht + perekonnanim Leida valemi(te) abil, mitmel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadil on kogu nimekirjas u Leida valemi abil, mitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kuuluvat meest on Keskkon NB! Selle ülesande juures kasutage viitamisel lahtritele ainult nimesid

Informaatika → Andmetöötlus
38 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Inseneriinformaatika ül. 6

Eesnimi: Margus Eesnimi: Peeter Perekonnanimi: Hunt Perekonnanimi: Tamm Brutopalk: 410 EUR Brutopalk: 353,325 EUR Tulumaks: 55,86 EUR Tulumaks: 43,9582 EUR Väljamakstav summa: 514,14 EUR Väljamakstav summa: 443,0695 EUR Töötuskindlustusmakse: 11,48 EUR Töötuskindlustusmakse: 9,8931 EUR Eesnimi: Toomas Eesnimi: Anne Perekonnanimi: Kurg Perekonnanimi: Väli Brutopalk: 395,6 EUR Brutopalk: 614,625 EUR Tulumaks: 52,836 EUR Tulumaks: 98,8312 EUR Väljamakstav summa: 496,0824 EUR Väljamakstav summa: 765,1522 EUR Töötuskindlustusmakse: 11,0768 EUR Töötuskindlustusmakse: 17,2095 EUR Eesnimi: Liisa Eesnimi: Ulvi Perekonnanimi: Kask Perekonnanimi: Raid Brutopalk: 564,4099 EUR Brutopalk: 539,4 EUR

Informaatika → Inseneriinformaatika
18 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Viitamine

Elektroonilisele materjalile viitamine (veebileht): TLÜ. (2010). Tallinna Ülikool. [WWW] http://www.tlu.ee/web/? lang=en&page_id=457 (25.02.2010) Seletus: veebiaadressi nimi. vaatamise aasta. Veebiaadressi täispikk nimi. [WWW] veebiaadress (viimati vaatamise kuupäev) Raamatu viitamine: Leiwo, Matti. 1993. Lapse keeleline areng. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, lk 73-75, 125, 131 Seletus: Perekonnanimi, Eesnimi. Ilmumise aasta. Teose pealkiri. Väljaande koht: kirjastuse nimi, leheküljenumbrid, mida töös kasutati Teiste üliõpilaste poolt tehtud töödele viitamine: Kalvik, Mari-Liis. 2004. Kvantiteedisuhted rannikumurdes. Tartu. [Magistritöö], lk 13, 15, 30-35 Seletus: Perekonnanimi, Eesnimi. Aasta. Töö pealkiri. Kus tehtud?. [töö liik (seminar, bakalaureus, magister, doktor)], leheküljenumbrid Ajakirja või ajalehe artiklile viitamine: Sutrop, Urmas. 1999

Eesti keel → Eesti keel
8 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest.

ABIELU LÕPPEMINE  Surm või lahutus  Lahutada on võimalik:  Perekonnaseisuasutuses  Notari juures  Kohtus  Kohtus lahutatakse abielu, kui:  on varalised vaidlused  vaidlused laste üle  elatisraha nõue  vaieldakse abielu üle NIMESEADUS  kehtid 31.03.2005  isikunimi – isiku ametlik nimi, koosneb ees- ja perekonnanimest  Perekonnanimi abiellumisel:  Kantakse ühist nime  Nime ei vahetata  Üks pool lisab enda nimele abikaasa nime PEREKONNANIMI Perekonnanimi abielu lahutamisel:  Nime ei muudeta  Abielu eel viimati kantud nimi tagasi  Esimese abielu eel viimati kantud nimi tagasi EESNIMI  Mitte rohkem kui kolm lahku kirjutatud või sidekriipsuga seotud kaks nime  Ei tohi sisaldada numbreid või mittesõnalisi tähiseid

Õigus → Õigusteadus
1 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

Referaadi vormistamine

· Tekstilõigud eraldatakse taandreaga või kasutatakse plokkidena vormistatud teksti. · Tiitellehte ei nummerdata. Referaadi osad 1. Tiitelleht 2. Sissejuhatus 3. Töö põhiosa 4. Kokkuvõte 5. Kasutatud kirjanduse loetelu 1. Tiitelleht Lehekülje ülaosas: · Kooli nimi (suurte tähtedega, mille tähekõrgus 14) Lehekülje keskosas tähekõrgusega 14: · Autori ees- ja perekonnanimi (väiketähtedega, v.a. esitähed) · Klass (väiketähtedega) · Töö pealkiri (suurtähtedes ja paksu kirjaga, tähekõrgusega 24) · Töö liik - Referaat (väiketähtedega, v.a. esitähed) Selle all paremal äärel tähekõrgusega 14: · Juhendaja nimi (väiketähtedega, v.a. esitähed) Lehekülje alumises osas keskel tähekõrgusega 14: · Töö esitamise linn ja aasta (väiketähtedega, v.a. esitähed)

Kirjandus → Kirjandus
37 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

Referaadivormistus kuidas teha ?

· Tekstilõigud eraldatakse taandreaga või kasutatakse plokkidena vormistatud teksti. · Tiitellehte ei nummerdata. Referaadi osad 1. Tiitelleht 2. Sissejuhatus 3. Töö põhiosa 4. Kokkuvõte 5. Kasutatud kirjanduse loetelu 1. Tiitelleht Lehekülje ülaosas: · Kooli nimi (suurte tähtedega, mille tähekõrgus 14) Lehekülje keskosas tähekõrgusega 14: · Autori ees- ja perekonnanimi (väiketähtedega, v.a. esitähed) · Klass (väiketähtedega) · Töö pealkiri (suurtähtedes ja paksu kirjaga, tähekõrgusega 24) · Töö liik - Referaat (väiketähtedega, v.a. esitähed) Selle all paremal äärel tähekõrgusega 14: · Juhendaja nimi (väiketähtedega, v.a. esitähed) Lehekülje alumises osas keskel tähekõrgusega 14: · Töö esitamise linn ja aasta (väiketähtedega, v.a. esitähed)

Eesti keel → Eesti keel
2 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ajaloo ristsõna

Ristsõna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 S T A G N A T S I O O N I P E R I O O D Küsimused 1. Soome ja Nõukogude Liidu vaheline sõda. 2. Äsja väeteenistusse võetud isikud. 3. Vabadussõjalased. 4. Esimene USA president (perekonnanimi). 5. Liit Venemaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel, I maailmasõja ajal. 6. Esimese üldlaulupeo toimumiskoht. 7. Mihhail Gorbatsovi algatatud uuenduspoliitika. 8. Poliitilised põgenikud. 9. Eesti rahvaluulest tuntud müütiline kangelane. 10. Termin, mida üldiselt kasutatakse Teise maailmasõja ajal Saksamaa poolt juutide vastu toime ...

Ajalugu → Ajalugu
49 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Referaadi koostamine

Kool Koostaja ees- ja perekonnanimi 8.klass REFERAADI KOOSTAMINE Konspekt Juhendaja ees- ja perekonnanimi Töö valmimiskoht- ja aeg Tiitellehe koostamine.............................................................................................. 3 Referaadi koostamine 9.01.2014 Sisukord.................................................................................................................. 3 Sissejuhatus..............................................

Kirjandus → Kirjandus
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Puhkuseavaldus

ÜÕ Tark juhatuse direktor Ees Perekonnanimi Ees Perekonnanimi raamatupidaja AVALDUS Palun lubada mind puhkusele 28 kalendripäevaks alates 15.juunist kuni 11.juulini 2015.a. (allkiri) Ees Perekonnanimi raamatupidaja 12.mai 2015.a.

Õigus → Tööseadusandlus
17 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Mõisted, nimed, aastaarvud

Mis kuupäeval tähistati Nõukogude Liidus (ja praegu Venemaal) Suure Isamaasõja lõppu? (kuupäev, kuu) 09.05 Mis aastal toimus Saksamaa lõplik lõhenemine kaheks erinevaks riigiks? 1949 Millal tehti katse taastada Eesti riiklik iseseisvus, kui sakslaste kaotus II maailmasõjas oli ilmne? (kuu, aasta) 09.1944 Mis aastal toimus liitlasvägede juhtide Teherani konverents? 1943 Mis aastal toimus Ungari ülestõus? 1956 Mis aastal loodi NATO? 1949 Mis aastal loodi Vastastikuse Majandusabi Nõukogu? 1949 Mis aastal loodi Euroopa Söe- ja Teraseliit, millega pandi alus Euroopa Liidule? 1952 Millal kapituleerus Jaapan II maailmasõjas? (kuupäev, kuu, aasta) 02.09.1945 Millal heideti ameeriklaste poolt aatompomm Hiroshimale? (kuupäev, kuu, aasta) 06.08.1945 Mis aastal toimus liitlasvägede juhtide Potsdami konverents? 1945 Mis aastal loodi Varssavi Lepingu Organisatsioon? 1955 Millal kapituleerus Saksamaa II maailmasõjas? (kuupäev, kuu, aasta) 08.05.1945 M...

Ajalugu → Ajalugu
49 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

RIIKLIKUD PERETOETUSED, ISIKUNIME PANEK JA MUUTMINE

üldtuntud autori nime või teenistusnime. Eesnime andmisel tehakse erandeid mõjuvatel põhjustel, milleks võivad olla juhud, kui avalduse esitajal on oma kodakondsuse, peresuhete või rahvuskuuluvuse tõttu isiklik seos muukeelse nimetraditsiooniga ja taotlev nimi on sellele vastav. [Nimeseadus 2005, §7] Perekonnanimele esitatavad nõuded: -perekonnanimi võib koosneda andmisel ühest või sidekriipsuga seotud kahest nimest, kui tegemist on kohaldamisega võib perekonnanimi koosneda ühest või mitmest nimest; -perekonnanimi ei tohi sisaldada numbereid ja mittesõnalisi tähiseid ega olla eraldi või koos eesnimega vastuolus heade kommetega. Perekonnanimede andmisel tehakse erandeid mõjuvatel põhjustel, milleks võivad olla juhud, kui avalduse esitajal on oma kodakondsuse, peresuhete või rahvuskuuluvuse tõttu isiklik seos muukeelse nimetraditsiooniga ja taotlev nimi on sellele vastav. [Nimeseadus 2005, §6] 2.2. Isikunime andmine lapsele

Õigus → Õigus
7 allalaadimist
thumbnail
6
rtf

TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART

TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART Ettevõtte nimetus Struktuuriüksuse nimetus Juhatuse osakond Töötaja ees- ja perekonnanimi Kutse- või ametiala Ehitaja Tööstaaz 10 aastat A. Juhendamised Juhendamise Töötajale tutvustatud juhendi või õigusakti Juhendaja ees- ja Juhendamise Juhendatava Kuup. liik nimetus perekonnanimi, amet kestus (tundi) allkiri 31.12

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
99 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

REFERAADI KIRJUTAMINE

väidete tõestamist. Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole kohustuslik. TIITELLEHT Tiitellehele tuleb märkida: kooli nimetus; autori ees- ja perekonnanimi; klass; töö pealkiri; töö liik (referaat); töö juhendaja eesnimi ja perekonnanimi; töö valmimise koht ja aasta. Tallinna Rahumäe Põhikool Suitsetamise kahjulikkus REFERAAT Juhendaja: Ees- ja perekonnanimi Koostas: Ees- ja perekonnanimi Klass: 9A Tallinn 2013

Kirjandus → Kirjandus
7 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Volikirja blankett

VOLIKIRI Märkida volikirja koostamise aeg, pole kohustuslik digitaalse allkirja korral VOLITAN Märkida volitaja andmed: - Kui volitaja on füüsiline isik: ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg) - Kui volitaja on juriidiline isik: nimi, registrikood ja allakirjutaja – juhatuse liikme ees- ja perekonnanimi Märkida volitatud isiku andmed: ees-ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg) Märkida volituse sisu: konkreetse postisaadetise väljastamiseks (märkida saadetise registreerimise number) või kõigi postisaadetiste vastuvõtmiseks Märkida volikirja kehtivusaeg: ülesande täitmiseni, kuupäevana (nt kehtiv kuni 31.12.2015) või perioodina (nt kehtiv 3 kuud), juhul kui kehtivusaega pole märgitud, siis kehtib tähtajatuna

Eesti keel → Eesti keel
20 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte Sünd ja päritolu Napoleon sündis 15. augustil 1769 kaheksalapselise pere teise lapsena Korsika saarel Ajaccio linnas. Algselt oli tema perekonnanimi Buonaparte. Aastal 1796 kui ta oli ausse ja kuulsusse tõusnud muutis ta oma perekonna nime paremini kõlavaks Bonaparteks. Ta pärines väikeaadliku Bounaparte perekonnast. Lapsepõlves oli ta Korsika patrioot, kuna prantslased oli vallutanud saare. Hiljem see arvamus muutus ja temast sai prantsuse sõjaväelane. Lisaks õppimisele ja töötamisele pidi ta hoolitsema oma perekonna eest, kuna isa suri varakult ja perekond elas vaesuses

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kuidas kirjutada retsensiooni - juhend

JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM KONTSERDI VÕI TEATRIETENDUSE PEALKIRI Retsensioon Õpilase ees- ja perekonnanimi klass Õpetaja ees- ja perekonnanimi Tallinn 2007 KONTSERDI (MUUSIKATEATRI) RETSENSIOON Retsensioon ­ arvustus, arvamus ­ raamatu, teatrilavastuse, filmi, kontserdi vms. kriitiline analüüs ja argumenteeritud hinnang. Toetuspunktid retsensiooni kirjutamiseks: * Kontserdi aeg ja koht * Esinejate nimed (koor(id), orkester, solist(id), dirigent jne.) ja lühitutvustus * Kontserdi kava sisuline iseloomustus - millises zanris teoseid esitati, millisest ajastust olid

Muusika → Muusika
542 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tiitellehe näidis

KOOL ÕPPETOOL KURSUS Eesnimi Perekonnanimi TEEMA Essee Õppejõud: Nimi perekonnanimi Tallinn 2014

Eesti keel → Eesti keel
22 allalaadimist
thumbnail
36
docx

Raadiosaatjad ja -vastuvõtjad - Laboratoorne töö.

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Raadiovastuvõtjad ja saatjad Laboratoorsed tööd Nimi Perekonnanimi SA-12 Juhendaja: J.Kuus Tallinn 2015 Laboratoorne töö aines: Raadiosaatjad ja -vastuvõtjad Nr. 1 Õpilase ees- ja perekonnanimi:  Nimi Õpperühm: SA-12 Töörüh TPT Töö 26.03.201 m: tehtud: 5 Aruanne 16.04.2015 Hinne: Õpetaja: Jaan Kuus esitatud: Töö nimetus: Tundlikuse mõõtmine Töö objekti andmed: Kasutatud riistad:  Raadiovastuvõtja казахтан  Helisagedusgeneraator Г3-102 1969

Informaatika → Raadiosaatjad ja -vastuvõtjad
6 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Vorm TSD lisa 1 2013

Kehtiv alates 01.01.2013 Vorm TSD lisa 1 MAKSUKOHUSTUSLANE Registri- või isikukood Nimi või ees- ja perekonnanimi Kätlin Radik 12345678 l l l l l l l l l l

Majandus → Ettevõtlus
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tiitelleht

Kool kus õpid Osakond või klass kus käid Ees-perekonnanimi TÖÖ PEALKIRI Referaat Juhendaja: ees-perekonnanimi Tartu 2014

Eesti keel → Eesti keel
36 allalaadimist
thumbnail
6
docx

AS Taibu infosüsteem

Kasulik teada! Tiitelleht Tiitelleht koostatakse eesti keeles (ka sel juhul, kui töö kirjutatakse vene või inglise keeles). Kõik vajalikud elemendid paigutatakse eraldi ridadena ja joondatakse keskele, välja arvatud andmed töö juhendaja kohta. Tiitellehele tuleb märkida: kooli nimetus suurtähtedega: TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL (paksus kirjas Bold, kirja suurus 12 punkti); Virumaa Kolledz (Bold, kirja suurus 12 punkti); autori ees- ja perekonnanimi (Bold, kirja suurus 12-14 punkti); töö pealkiri suurtähtedega, (Bold, Kirja suurus 16-20 punkti); töö liik ­ bakalaureusetöö (Bold, kirja suurus 14 punkti); töö juhendaja eesnimi ja perekonnanimi, mille ette lisatakse tema teadulik kraad selle omamisel (Bold, kirja suurus 12 punkti); töö valmimise koht (linn) ja aeg samale reale ilma komata: Tallinn aasta (Bold, kirja suurus 12 punkti);

Informaatika → Informaatika
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Avaldus

nimi+perekonnanimi Tähe 40-40 10140 Tallinn Telefon 654 4040 Hr. Sander Karu AS Eesti Pank Tiigi 5 10150 Tallinn 20. sept. 2004 AVALDUS Austatud härra juhataja 11. augusti Sõnumilehe numbrist lugesin, et otsite juhiabi. Kuna AS Eesti Pank on tuntud eduka firmana, soovin kandideerida juhiabi ametikohale. Oman keskeriharidust asjaajamise ja arhiivinduse alal, olen läbinud juhiabi kutsenõuetele vastava täienduskoolituse ning oman erialast töökogemust (5 aastat). Mulle meeldib oma erialane töö, mistõttu arvan, et olen sobiv kandidaat o...

Eesti keel → Eesti keel
40 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ametlik kiri - avalduse näide

Nimi, perekonnanimi Aadress postiindeks linn/alev Tel. 55 55 55 55 e-post Beatrice Modellikooli juhatajale 15.01.2013 AVALDUS Soovin kandideerida Teie poolt korraldatud fotokonkursi kaanetüdrukuks. Alates 2008

Eesti keel → Eesti keel
46 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Registreerimis kaart

Registreerimiskaart Registration form Perekonnanimi Saabumiskuupäev Surname Date of arrival Eesnimi Lahkumise Fist name kuupäev Date of departure Tänav Tasumis viis / Way of payment Street Sularaha/ Cash Voucher Panga üllekanne/Bank Transfer Krediitkaard/ Credit card Valid thru / Nr Postiindeks Toa number/ Room no Postal(zip) code Linn ...

Turism → Hotellimajandus
43 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Koolitusdokumendid ettevõttes X

· Koolituses osalenu annab personalijuhi nõudmisel infot koolituse kohta. · Andmed töötaja osalemise kohta mistahes koolitusel säilitatakse personaliosakonnas. Koolitusdokumendid 8 TÖÖTAJA KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART Ettevõtte nimetus Struktuuriüksuse nimetus Töötaja ees- ja perekonnanimi Kutse- või ametiala Tööstaaz JUHENDAMISED Juhendamise Töötajale tutvustatud juhendi või õigusakti Juhendaja ees- ja perekonnanimi, Juhendamise Juhendatava Kuup.

Haldus → Personalitöö dokumentatsioon...
184 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tööõnnetus ja raport

TÖÖÕNETUS JA RAPORT 12.09.2012 toimus OÜ Talu farmis Kolmvere külas Võrumaal raske tööõnnetus, milles sai vigastada farmitööline. Tööinspektsiooni poolt koostatud õnnetuse uurimistoimikus on esitatud tööõnnetuse uurimiskokkuvõte, tööleping, tööõnnetuse teatis haigla poolt, pildid tööõnnetuse toimumiskohast, seletuskirjad ja töötaja kohustused, tervisekontrolli kaart ja kõik muu vajalik. Õnnetust oleks saanud vältida, kui loomad oleksid sööda lahtilõikamise ajaks olnud lauta aetud ja töötaja oleks saanud sobiva väljaõppe antud tingimustes töötamiseks. Selleks, et vältida õnnetuse kordumist, oleks vajalik väljaõppe andmine, täiendavate ohutusmeetmete rakendamine ja enesekaitsevahendite kasutamisele võtmine. Õnnetuse tõenäosust suurendanud tegurid 1. Jaan Kasel puudus varasem tööalane väljaõpe. 2. Farmitööline Jaan Kask ei olnud sööda lahtilõikamise ajaks loomi koplist lauta ajanud. 3. Iseseisvale tööle lubamine oli regi...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
37 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Nimetu

Curriculum Vitae Isiklikud andmed Eesnimi Terje Perekonnanimi Lehm Sünniaeg 29. Mai 1993 Vanus 15 Sugu naine Rahvus Eestlane Aadress Rohuneeme tee 150, 74001 Harjumaa, Eesti Telefon +372 555 96621 E-post [email protected] Haridustee 2000.2009 Püünsi Kool Töökogemus Juuli- September 2006 Õpilasmalev Keeled Eesti keel- emakeel Inglise keel- hea Vene keel ­ rahuldav Arvutioskus Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Photofiltre Isiklikud huvid Vabal ajal meeldib tegeleda pildistamisega, rulluisutamisega ja joogaga. Curriculum Vitae Isiklikud andmed Eesnimi Terje Perekonnanimi Lehm Sünniaeg 29. Mai 1993 Vanus 25 Sugu naine Rahvus ...

Eesti keel → Eesti keel
100 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Kõrboja peremees

Kõrboja peremehe õde- Madli Peremehe surnud vend- Oskar Peretütar- Anna Koer- Mousi töölised(4tk)- Mikk, Jaan, Leena, Liisa 2)Miks ja kui kaua oli Villu vangis? Villu istus aasta aega vangis, kuna tappis künka Oto teibaga ära. 3)Kuidas vangisolek talle mõjus? Ta tahtis ise oma talu eest hoolitseda ja teda hakkas huvitama loodus. 4)Too välja Kõrboja peremehe positiivne ja negatiivne iseloomujoon. Positiivne- töökas Negatiivne- tahtis üle töötada 5)Mis oli Anna perekonnanimi? Anna perekonnanimi oli Kivirist. 6)Millised tingimused Anna isale esitas, enne kui Kõrboja perenaise ameti vastu võttis? Nimi. Nimi: Rein Ta tahtis et isa saaks seal rahulikult enda surmani elada ja et enne isa surma seda maja ei renitaks ja ei müüks ega panditaks. 7)Miks tahtis Villu Kivimäe kivid ära lõhkuda? Ta tahtis ehitada sinna keldrit ja ta tahtis seda maad et põllumaad rajada.

Kirjandus → Kirjandus
113 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Viitamine

Õppimise protsessi asemel keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed pigem õppimise tulemusele (Eppler, Harju, 1997). Juhul, kui refereeritava autori nimi on osa tekstist, lisatakse ilmumisaasta nime järele sulgudesse. Näiteks: Eppleri ja Harju (1997) arvates keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed peamiselt õppimise tulemusele. Kasutatud teabeallikate loetelu vormistamine APA viitamissüsteemi puhul Ajakirjades ilmunud artiklid: Autori(te) perekonnanimi ja eesnime initsiaal(id) (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Ajakirja nimi. Aastakäigu number, võimalusel väljaande number, artikli lehekülje numbrid. Näiteks: Sootak, J. (2007). Sõber, kodanik, vastane ja vaenlane: Kellele on suunatud tänapäeva karistusõigus. Akadeemia. 19. aastakäik, nr 8, lk 1714-1741 Raamatud: Autori(te) perekonnanimi ja eesnime initsiaal(id) (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus Näiteks: Aarma, A., Kalle, E. (2005)

Informaatika → Arvuti
11 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Tööõnnetused ja kutsehaigused

5 päeva jooksul töötaja arsti poole pöördumisest arvates.(2) Arst teatab töötajaga toimunud tööõnnetusest põhjustatud raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi diagnoosimisest (edaspidi arsti teade) viivitamata tööandjale, esitades Kritsel Ärm Tööõnnetused ja kutsehaigused paberkandjal või sellega võrdsustatud elektroonilisel kujul järgmised andmed: 1) tervishoiuteenuse osutaja nimi; 2) töötaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 3) raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi võimalik tekkepõhjus; 4) tööandja nimi ja aadress; 5) arsti ees- ja perekonnanimi, kood ning kontakttelefon ja 6) teate vormistamise kuupäev. Kritsel Ärm Tööõnnetused ja kutsehaigused 6. Tööõnnetusest teatamine tööandja poolt (1) Tööandja vormistab pärast arsti teate saamist töötajaga toimunud raske kehavigastuse või

Eesti keel → Eesti keel
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Digitaaltelefon

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut IRT3930, Side Õppeaine................................................................................................................ /kood, nimetus/ Digitaaltelefon Laboratoorse töö.................................................................................................... .................................................................................................... /töö nimetus/ Aruanne Eero Ringmäe Täitja.......................................................

Informaatika → Side
46 allalaadimist
thumbnail
7
xls

Kodune ül 4, Excel-VBA

05.2005 Teine Vennike 3 16.05.2005 Kolmas Naine 4 16.05.2005 Timo Ise auto mark aasta kubatuur mootor reg märk FORD SIERRA 1990 1,6 diisel 001AAA TÕENE AUDI A6 2005 3,7 diisel 234DES VÄÄR ASTON MARTIN BB7 1998 5,5 bensiin 453HGT TÕENE VW PASSAT 2004 2,2 bensiin 123ASE TÕENE Tagastatud TÕENE nr kuupäev nimi perekonnanimi 1 16.05.2005 Esimene Mees 3 16.05.2005 Kolmas Naine 4 16.05.2005 Timo Ise auto mark aasta kubatuur mootor reg märk FORD SIERRA 1990 1,6 diisel 001AAA ASTON MARTIN BB7 1998 5,5 bensiin 453HGT VW PASSAT 2004 2,2 bensiin 123ASE Nimetused Kütus Maht Väljalase 1 MAZDA 323 bensiin 2,3 2000

Informaatika → Informaatika 2
380 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Perekonna ja varasuhted

Kohus lahutab abielu, kui kohus leiab, et abielu jätkamine on võimatu. Kohus pole pädev kumabgi poolt süüdistama. Kui abikaasad pole juba 2 aastat koos elanud, siis on see kindel põhjus lahutamiseks. Kohus peab välja pakkuma leppimise variandi. Kui kohus näeb, et inimesed kahtlevad, antakse 6 kuud leppimisaega. Perekonnanimi pärast lahutust: perekonnanime valiku peab otsustama kohe kui antakse lahutusavaldus sisse. 1. jäetakse endale abielu ajal kantud perekonnanimi, 2. võetakse tagasi lahutatava abielu eelne perekonnanimi, 3. võetakse neiupõlvenimi. Elatisraha ja ülal pidamine Mees on kohustatud naist ülal pidama 8 nädalat enne lapse sündi ja 12 nädalat pärast lapse sündimist. Kui lapse ema ei saa sissetulekut, siis lapse isa on kohustatud naist ülal pidama kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Kui abielu lahutatakse, siis see, kes kasvatab last, võib teiselt osapoolelt nõuda elatisraha.

Õigus → Õigusõpetus
47 allalaadimist
thumbnail
25
ppt

Uurimistöö koostamine

Töö koostamise etapid Teema valik; Allikmaterjalide valik ja läbitöötamine; Ajakava/plaani koostamine; Andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine; Töö koostamise etapid Andmetöötlus; Töö teksti kirjutamine; Töö vormistamine ja korrektuur; Töö esitlus ja kaitsmine. Töö põhiosad I Tiitelleht järgmiste andmetega: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (uurimistöö, referaat vmt), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta. Töö põhiosad II Sisukord kirjeldab töö struktuuri, sisaldab iga alaosa täpse pealkirja ja vastava lehekülje numbri. Töö põhiosad III Sissejuhatus sisaldab: Teema valiku põhjendust Töö eesmärgi sõnastamine Ülevaade kasutatud uurimismetoodikast ja meetoditest Ülevaade peamistest allikatest Ülevaade töö alaosadeks jaotamise põhimõtetest Töö põhiosad

Kategooriata → Uurimistöö alused
29 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Uurimustöö vormistamise nõuded

kasutatud kirjandusest. Uurimustöö maht on vähemalt 10 lehekülge, võõrkeeles vähemalt 5 lehekülge. Uurimustöö vormistamiseks kasutatakse A4 formaadis paberit. Põhitekst kirjutatakse 12-punktilise fondiga ja reavahega1,5. Voore Põhikooli juhend nõuab, et lehekülje numbrit oleks kirjutatud lehekülje ülemisse äärde keskele. Tiitellehe vormistamine Tiitellehele kirjutatakse kooli täielik nimetus, töö pealkiri, selle liik, koostaja ees- ja perekonnanimi, klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta. Kuigi lehekülgede nummerdamist alustatakse tiitellehest, ei kirjutata tiitellehele ja sisukorra lehekülje numbrit1. Voore Põhikoolis on antud ette, et tiitellehe tekst on fondiga 20, välja arvatud töö pealkiri, mis kirjutatakse 24-punktilises kirjas. Sisukorra vormistamine Uurimustöö vormistamise nõuded.................................................................................1 Tiitellehe vormistamine..............................................

Informaatika → Informaatika
19 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Vene keel väljendusoskus

10. 1. Kuidas on teie eesnimi? Minu eesnimi on... ? ......... 2. Kuidas on teie perekonnanimi? Minu perekonnanimi on... ? ...... 3. Mis on teie isanimi? Minu isanimi on... ? ..... 4. Kui vana te olete? Ma olen ...aastane. ? 16/17 . 5. Milline on teie kodakondsus? Mul on Eesti kodakondsus. . . 6. Kus te elate? Ma elan Eestis. ? . 7. Missugune on teie kodune aardess? Minu aadress on... ? : // / //, ....., ....., . 8. Missugune on teie elektronposti aadress? Minu e-mail on... ? -: tuut 9. Kuidas võib teiega ühendust saada? ? 10. Missugune on teie perekond? Meie peres on .

Keeled → Vene keele kirjalik...
18 allalaadimist
thumbnail
4
doc

TEIP 2012

........................................ . Kontaktisik: Reelika Viitamees Tel. 6593972 Taotluse esitamise aeg E-mail: [email protected] 2012 ­ ............... ·PROJEKTI NIMETUS: SKI ­ Saab Ka Ilma ·PROJEKTI JUHT Ees- ja perekonnanimi: Telefon: E-post: Vanus: ·KOOL Kooli aadress: Klass: Koolipoolne juhendaja: (ees- ja perekonnanimi, telefon) Kas kool kuulub tervist edendavasse võrgustikku? ·PROJEKTI TEGEVUS 1. november 2012 ­ 30. aprill 2013 Projekti ajaline kestvus: Noorte sündmus toimub aprillis Tegevus oli: ·Korduv (sarnast tegevust viiakse ellu rohkem kui üks kord)

Majandus → Majandus
16 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Juurdepääs arvutivõrku ja võrgu põhiparameetrid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut IRT3930, Side Õppeaine................................................................................................................ /kood, nimetus/ Juurdepääs arvutivõrku ja võrgu põhiparameetrid Laboratoorse töö.................................................................................................... .................................................................................................... /töö nimetus/ Aruanne Eero Ringmäe Täitja..........................................

Informaatika → Side
68 allalaadimist
thumbnail
6
xls

Tabel, vorm - 4 kontroltöö

04.2005 17 hernes 3 7 21 18,9 Kask 23.04.2005 18 tatar 10 10 100 100 Tamm 23.04.2005 19 riis 10 12 120 108 Saar 23.04.2005 20 jahu 10 7,5 75 67,5 Paju 24.04.2005 21 riis 31 12 372 372 Kask 24.04.2005 AV A! Nimi Perekonnanimi A M P L K M T F T S E R E O I P L I L I Y Q U J U U W E T G E S R W E T O P U G R E Kriterii 1 Kriterii 2

Informaatika → Informaatika 2
92 allalaadimist
thumbnail
1
doc

II MS – Hitleri agressiivse poliitika tulemus - essee

Sõda algas Saksamaa jaoks edukalt, kuid peagi hakkas Saksamaa oma ülekaalu kaotama. Rahva usk sõja otstarbekusse hakkas kaduma. 1945. aasta kevadel oli Hitler sõja kaotanud. Ameerika ajaloolane ja publitsist, raamatu "Kolmanda Riigi tõus ja langus" kirjutanud William Shirer märkis, et kui Adolfi isa Alois poleks 39. eluaastal oma ema perekonnanime Schickelgruber vahetanud isanime Hitleri vastu, ei oleks Adlofist füürerit saanud ­ kui perekonnanimi Hitler meenutab oma kõlalt "muinasgermaani saagasid ja Wagnerit", siis perekonnanimi Schickelgruber on raskesti hääldatav ning poleks massides nii laia populaarsust leidnud. See on irooniline, kuid loogiline.

Ajalugu → Ajalugu
20 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kuidas teha hulgipostitust

Hulgipostituse tegemine Selleks, et teha hulgipostitust, tuleb kõigepealt Excelis koostada tabel, kus peavad olema kirjas kõik vajalikud andmed, mida tahame kasutada hulgipostitusel (nt diplomitel). Alustada tuleb esimesest reast ja sinna alla kuuluvad näiteks eesnimi, perekonnanimi koht ja tulemus. Kui tabel on valmis, tuleb see salvestada. Jäta meelde, kuhu salvestad! Järgmisena tuleb Microsoft Wordiga kujundada fail, mida tahame suuremas koguses korraga teha või saata. Võtame näiteks diplomi. Alustada tuleks selle pealkirjaga, edasi tuleb kirjutada diplomi sisu, mis ei ole konkreetne, vaid nende andmete pealkirjadega, mis enne sai Excelis kirja pandud. Näiteks saavutas kooli spordipäeval kaugushüppes koha tulemusega

Informaatika → Arvutiõpetus
34 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Materjaalsevastutuse leping

LEPING täieliku individuaalse materiaalse vastutuse kohta Tagamaks materiaalsete väärtuste säilivust, mis kuuluvad _______________________________________________________________ (ettevõtte, asutuse, organisatsiooni nimetus) ettevõtte, asutuse, organisatsiooni juht või juhi asetäitja ________________________________________________________________________________ (amet, ees- ja perekonnanimi) edaspidises tekstis "administratsioon", esinedes ettevõtte, asutuse, organisatsiooni nimel, ühelt poolt, ja ______________________________________________________________________________ (tsehhi, osakonna, jaoskonna, sektsiooni, lao jne) töötaja __________________________________________________________________________, (ees...

Õigus → Õigus
1 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Barokkstiil Itaalias ja mujal Euroopas

Barokkstiil Itaalias ja mujal Euroopas Loe õpikust pt 16 (lk 89-93) 1. Täida lüngad, vali vastused või lahenda ülesanded. Kõik vastused tee siniseks.  Barokkstiil kujunes välja … (kus?)Itaalias (millal?)16. saj lõpul.  Termin barokk pärineb Portugali keelest ja tähendab korrapäratut poolümmargust pärlit.  Millised omadused sobivad barokkstiili iseloomustamiseks. Tee sobivad siniseks. LOPSAKAD KAUNISTUSED; DEKORATIIVNE; TAGASIHOIDLIK; ROHKETE KAUNISTUSTEGA; RANGE; LUKSUSLIK; ASKEETLIK; TORETSEV; LIHTNE SISEKUJUNDUS 2.Koosta ristsõna Euroopa barokkstiili kohta  Tutvu ristsõnade loomiseks mõeldud veebikeskkonnaga SIIN  Vali ristsõnatüüp Criss-Cross (risti-rästi). Järgi juhendit. 1. Pane oma ristsõnale pealkiri: Barokkstiil Itaalias ja mujal Euroopas 2. Sisesta ristsõna ruutude arv (sobima peaks 25x25) 3. Ruudu standardsuurus on 30 4....

Kultuur-Kunst → Kultuuriajalugu
1 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kõrboja peremees; küsimused ja vastused

1. Kui kaua ning mille pärast oli Villu vangis istunud? 2. Mida oli Villu vangis olles õppinud? 3. Mis oli Anna perekonnanimi?Millised tingimused ta isale esitas,enne kui kõrboja perenaise ameti vastu võttis? 4. Miks ei olnud Katku Jüri nõus Kõrbojale jaanitulele minema? 5. Kus sai Anna teada,missugused on Villu unistused ja mõtted Kõrboja kohta? 6. Miks tahtis Villu Kivimäe kivid ära lõhkuda? 7. Miks ei olnud Villu nõus Kõrbojale peremeheks minema? 8. Miks Villu end maha laskis? 9. Kuidas lepitas Anna Katku Villut ema endaga? 10

Eesti keel → Eesti keel
418 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun