Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"luuakse" - 2930 õppematerjali

thumbnail
1
doc

Millist heaolumudeli luuakse Eestis

Kui agraarühiskonnas oli riigi peamisteks eesmärkideks korra ja kaitse tagamine, siis tänapäeval täidab riik peale nende funktsioonide ka sotsiaalseid ülesandeid ning reguleerib majandust. Sellist riiki nimetatakse heaoluriigiks. Kuigi peaaegu kõik demokraatlikud riigid on heaoluriigid, ei toimu majandamine kõigis üheselt. Eristatakse kolme heaolumudelit: konservatiivne, sotsiaaldemokraatlik ja liberaalne. Selleks, et teada saada millist heaolumudelit luuakse Eestis peab lahkama mudelite olemusi ja Eesti riigi korraldusi erinevates valdkondades. Konservatiivne heaolumudel on mõeldud eelkõige töötavale inimesele, kelle palk ja sotsiaaltagatised peaksid katma ka ülalpeetavate pereliikmete vajadused. Ka Eesti ühiskonnas on parimad elamistingimused töötaval inimesel. Peretoetused on väikesed. Igakuiselt makstakse lapsetoetust 300 ­ 900 kr. Seega on enamjaolt peres töötav isik, kelle palk on peamiseks elatusallikaks.

Ühiskond → Kodanikuõpetus
84 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kas tõde - avastatakse või luuakse?

Kas tõde avastatakse või luuakse? Teema on raske, aga ületamatuid asju pole olemas nii,et proovime. Kas siis tõde avastatakse või luuakse? Siin kohas võivad inimesed vaielda lõpmatuseni. Igal inimesel on oma arvamus sellel teemal,nii palju kui on inimesi on ka arvamusi.Ühed räägivad,et nemad loovad tõde teised,aga räägivad,et nemad avastavad tõde. Äkki alustaks üldse sellest, et mis on tõde? Tõde on mingisugune alus,mis vastab tõele ehk asjad on nii nagu nad tegelikult on. Ega tõde pole sinu tulevik,et sa saad seda ise luua. See tähendab seda, et sa võid oma tuleviku luua

Filosoofia → Filosoofia
14 allalaadimist
thumbnail
23
odt

GMO – KAS TARBIDA VÕI MITTE?

näljahäda leevendamine. Kuna Eesti meedias on viimastel aastatel räägitud palju geneetiliselt muundatud organismidest, siis on töö autoril tekkinud küsimused - Mida kujutavad endast geneetiliselt muundatud organismid? Millised ohud nendega kaasnevad ohud? Milliste seadustega piiratakse nende kasutamist? Kui palju mõjutavad GMO-d keskkonda? Nendest küsimustest lähtuvalt, püstitati uurimistööle järgmised eesmärgid: 1. Saada teada, miks luuakse geneetiliselt muundatud organisme. 2. Välja selgitada, millised ohud kaasnevad GMO-de tarbimisega keskkonnale ja inimese tervisele. 3. Uurida, milline on GMO-de kasutamise olukord Eestis ja kuidas on see seadusandluses reguleeritud. 4. Uurida õpilaste teadlikust GMO-de teemal ja seda, kas ja missugused hirmud on õpilastel nendega seoses. Töö eesmärkide täitmiseks tutvus töö autor erinevate materjalidega geneetiliselt muundatud

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Gmo

sotsiaalmajanduslikke ohtusid, õigusalaseid küsimusi ja eetikaküsimusi. Potentsiaalsete riskide aktsepteeritavuse tase on inimeseti ja ühiskonniti erinev, meie usume, et kõik potentsiaalsed ja praktikas juba ilmnenud probleemid kokku annavad põhjust suhtuda GMO-desse ettevaatlikult ja eluterve skepsisega. Selleks ka see kodulehekülg - et erinevad aspektid oleksid hõlpsamini leitavad ühest kohast. Kuidas GMO-sid luuakse? Geneetiliselt muundatud taimi ehk GM taimi ehk muundkultuure saab luua mitmel viisil: 1.) Bakterite abil Taimedes kasvajalisi muutusi põhjustav mullas elav agrobakter suudab ühe osa oma DNA-st taimerakku viia ja seal taime pärilikkusekandjate kogumisse sisestada. Asendades agrobakteris looduslikud geenid võõraste siirdatavatega saadakse selle bakteri abil võõr-DNA taimerakkudesse viia. 2.)"DNA püssi" abil, mis võimaldab taimerakku tulistada imepisikesi kullaosakesi, kuhu

Bioloogia → Bioloogia
55 allalaadimist
thumbnail
22
pptx

GMO loomad ja taimed

ei esine.  Teatud geenid viiakse ühelt organismilt teisele üle ja seega kandub üle ka mingi uus tunnus, nt hakkab taim ise sünteesima valku, mis on putukatele mürgine Milleks  Biotehnoloogia firmad lubavad, et GM- kultuuride abil vähendatakse põllumajanduses kasutatavate mürkide kogust, aidatakse põllumeestel kergema vaevaga saada rohkem saaki, leevendatakse vaestes riikides näljahäda ja vitamiinivaegust. Kuidas GMO-sid luuakse?  Bakterite abil  „DNA püssi“ abil  antibiootikumiresistentne markergeen   DNA osake – promootor. Kus kasvatatakse  GM põllukultuure kasvatatakse praegu 29 riigis kokku 160  miljonil hektaril ja sellega tegeleb 16.7 miljonit põllumeest.  2011. aastal suurenes GM põllukultuuride kasvatamine võrreldes 2010. aastaga 8% võrra.  Kõige kiirem tõus (20%) oli Brasiilias, aga ka Euroopas suurenes Bt-maisi kasvatamine

Bioloogia → Bioloogia
5 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

Transgeensete taimede ja loomade loomine ja kasutamine

Marleen Breemet 9b KÜG 2013 Transgeensete taimede ja loomade loomine ja kasutamine Kuidas luuakse uute omadustega organisme? Viies isendisse uusi geene, luuakse uute omadustega organisme. Muudetud pärilikkusega organismile on kas lisatud mingeid geene või peatatakse mingite geenide toimimine. Katsetusi sellega tehakse bakteritel. Esimene transgeene loom: Esimene transgeene loom loodi USA-s, kelleks oli hiir. Temasse viidi inimahvi geen, kuigi see ei kandunud järglastele. Kasutusalad: Sellise tehnoloogiaga üritatakse lahendada väga olulisi probleeme, näiteks tõsta kultuurtaimede haiguskindlust. Transgeensed taimed suudavad ennast ise kaitsa..

Bioloogia → Bioloogia
7 allalaadimist
thumbnail
38
pdf

Võimalustest muuta töö- ja tehnoloogiaõpet õpilasekesksemaks ning deduktiivsemaks

TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOL TÄISKASVANUTE HARIDUSE KESKUS Tiit Marrandi V Õ I M A L U S T E S T M U UTA TÖÖ — JA TEHNOLOOGIAÕPET ÕPILASEKESKSEMAKS NING DEDUKTIIVSEMAKS Täienduskursuse lõputöö (Koolipedagoogika 21.03. … 29.08.2002.a.) Juhendas: Mag Kalle Vana Haimres, 2002 -2- Sisukord Sissejuhatus ………………..………………..............................…. .3 I Eritelu …………….…………………………….……………….....…5 1.1.Õppeviisist .……………….……………………………………………………….…..5 1.1.1..Tööõpetuse traditsioonilisest õppeviisist ……….……………………5 1.1.2. Õpilasekesksus uues riiklikus õppekavas ……….……..…..….6 1.1.3. Õppesisu deduktiivsus ja põhiharitus ......………………….…….....…7 1.2. Joh. Käis õpilaste isetegevusest ja töö individuaalsusest ……….…..…..9 II S ü n t e...

Tehnoloogia → Tehnoloogia
13 allalaadimist
thumbnail
3
odt

Kunsti mõisted

maapinnajoonistustest. Fotokunst- Fotokunst (ka kunstfotograafia ja fine art fotograafia) on kujutava kunsti liik, mis on loodud peamiselt kunstniku nägemuse väljendamiseks ja mis saavutab oma kunstilise mõjuvuse fotograafia vahenditega. Videokunst- Videokunst on kunstiliik , mis tugineb liikuvatel piltidel ja hõlmab video-ja audio andmeid . Performans-Performance on tegevuskunsti liik, milles kunstniku juhatusel (vahel ka publiku osalusel) luuakse (improvisatsiooniline) etendus. Tootedisain ­ Disain on kunst luua ja arendada tooteid, teenuseid ja lahendusi, mis on senistest lihtsamad, huvitavamad, turvalisemad, loodussäästlikumad, parema väljanägemise ning suurema kasutusmugavusega. Disaintoodete üks oluline omadus on nende kasutatavus ja otstarve ­ kui käärid ei lõika, siis pole nad hästi disainitud ja neist pole lihtsalt kasu. Graafiline disain ­ Visuaalne kommunikatsioon. Vahendid mida kasutatakse : kiri, märk,

Kultuur-Kunst → Kunst
24 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Erivajadustega lapsed - probleemi olulisus tänapäeva Eestis

Erivajadustega lapsed ­ probleemi olulisus tänapäeva Eestis. Erivajadustega lapsed on need, kes erinevad teistest eakaaslastst vaimsete, neuromuskulaarsete või kehaliste omaduste, sensoorsete või kommunikatsioonivõimete, sotsiaalse või emotsionaalse käitumise või liitpuuete poolest sedavõrd, et vajavad eripedagoogilist abi, millega luuakse tingimused nende maksimaalseks arenguks (Lindgren, Suter 1994). Eesti lastest esineb kuni 20%-l arenguhäireid. Mõned neist on väikesed ja lühiajalise tähelepaneliku suunamise abil ületatavad, kui neid õigel ajal märgatakse. Varajane märkamine on aga tõsine probleem. Uuringute tulemusel on selgunud, et lapse arenguliste erivajaduste esmase märkajana on esikohal lapsevanem, seejärel lasteaia õpetaja, tunduvalt harvem perearst. Siit tulenebki esimene probleem ­ kes

Pedagoogika → Pedagoogika alused
278 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Mullaharimisriista parallelogrammehanismiga ja tugirattaga ülekoormus-kaitsme mehaaniline ülekandesuhe

Tehnika → Masinamehaanika/Põllumajandusm...
3 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kriminaalkirjanduse mõsite ja põhitõed

Kriminaalkirjandus - seikluskirjanduse eriliik, mis põhineb kurjategija(te) ja politsei vastasseisul. Põnevus ja seikluslikkus luuakse keeruliste kriminaalsete olukordade lahendamise ja poolte pingelise võitlusega, millest tuleb üldjuhul võitjana välja positiivne pool. Kriminaalkirjanduse tuntud viljelejad on inglased Arthur Conan Doyle (1859 -1930) ja Agatha Christie (1891 -1976) ning prantslane Georges Simenon (1903 -1989) jt Kriminaal romaan ja igasugune muu põnevusromaan: katkestamised pinevail kohtadel, tõeliste otsade peitmised ja siis lõpuks äkilised avalikustamised jne.; õieti peitubki

Kirjandus → Kirjandus
13 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Õiguse alused: Juriidilise isiku mõiste ja tunnused.

Juriidilise isiku mõiste ja tunnused. Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt, mis luuakse kas avalikes huvides või erahuvides. Tunnused:  On lahutamatult seotud ühe või mitme füüsilise isikuga  Võib omada kõiki tsiviilõigusi ja -kohustusi  Jaguneb eraõiguslik (erahuvides loodud) ja avalik-õiguslik (avalikes huvides loodud)  Omab nime – eristab teistest isikutest  Omab asukohta -kus asub tema juhatus või seda asendav organ  Juriidilise isiku õigusvõime on sätestatud seadusega Juriidilise isiku organid. Nende pädevus ja vastutus

Õigus → Õigus
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt.

Poisid ja tüdrukud on erinevad ja nad õpivad ka erinevalt. Õppimise näol on tegemist keerulise psüühilise protsessiga, mida on püütud aegade jooksul korduvalt seletada. Õppimine on võime, mis on evolutsiooni käigus loomadel ja inimestel kujunenud kohanemiseks keskkonnaga. Õppimise edukust mõjutavad väga tugevasti lapse varase arengu tingimused (alates esimestest elupäevadest). Paari viimase aastakümne uuringud maailmas on tõestanud, et just koolieelsetel aastatel luuakse vundament lapse edasiseks arenguks. Alates 11. ­ 12. eluaastast toimub lapse õppimises oluline murrang ­ laps hakkab mõtlema abstraktselt, peegeldades maailmas toimuvat üldistavalt. Ta suudab püstitada hüpoteese. Õppimise eesmärk ei saa olla ainult teadmiste ja oskuste omandamine, kuigi see on laialt levinud lähenemine. Teadmisi ja oskusi õpitakse eelkõige selleks, et ise muutuda arukamaks, tegutseda tulemuslikumalt ja ökonoomsemalt, olla

Pedagoogika → Pedagoogika
14 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise seotus

Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemine on kõik tunnetusprotsessid, mille käigus luuakse infotöötluse vahendusel pilt tegelikkusest. Tähelepanu on taju, mälu ja mõtlemise kulgemise tunnuseks, kuid vaatamata sellele on taju see kõige esimene juhtiv psüühhiline protsess ja teised psüühilised protsessid juhinduvad tajulisest muljest. Näiteks ei saa 3-aastane laps mäletada asju, mida ta pole ise kogenud või tajunud, samuti pole tal võimalik neist rääkida ning ka mõelda saab vaid neist nähtustest, mida on tajutud.

Psühholoogia → Arengupsühholoogia
27 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Essee-Kliiniline nõustamine ja terapeutiline kommunikatsioon patsientidega

Kliiniline nõustamine ja terapeutiline kommunikatsioon patsientidega Narratiivne lähenemine on holistlik inimkäsitsus, kus inimest ja temaga kaasas käivat sotsiaalset keskkonda mõistetakse ühtse tervikuna. Inimene ise on aga bioloogilis-psühho- sotsiaalsete vajadustega olend, kelle kõiki külgi ja vajadusi tuleb arvestada. Ta on enda elu juht ning tunneb ise ennast kõige paremini. Lood ehk narratiivid on osa maailmast, mida luuakse ja räägitakse igapäevaselt. „Inimesed, tõlgendades ja mõtestades neid ümbritsevaid nähtusi ja sündmusi, teevad seda lugude jutustamise kaudu. Sotsiaalne maailm on täis lugusid ja need lood seovad mineviku, oleviku ja tuleviku omavahel. Selgus, et lugude jutustamine on indiviidi mina (self) kujunemise seisukohalt vältimatu sotsiaalne oskus ning identiteedi kujunemise põhiline meede“ (Strömpl, J., Selg, M., Linno, M. 2012: 18). Inimestele on loomupärane sündmuste ja kogemuste

Meditsiin → Meditsiin
21 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Bakteri mõisted

kõigist teistes bakteritest. 3. Prokarüoot Organism (ka organismitüüp), mida iseloomustab rakutuuma ja membraansete organellide puudumine. Prokarüootide rühma moodustavad bakterid. 4. Nukleoid piirkond bakterirakus, kus paikneb DNA. 5. Plasmiid Bakterirakus esinev väike DNA rõngasmolekul, milles sisalduvad geenid vajalikud kasvukeskkonna eripäraga seotud ensüümide sünteesiks. 6. Endospoor luuakse osade bakterite poolt ebasoodsate keskkonnatingimuste üleelamiseks. 7. Koloonia moodustub ühe raku paljunedes miljonitest rakkudest. 8. Generatsiooniaeg rakkude arvu kahekordistumiseks bakteripopulatsioonis./ aeg, mis kulub ühe raku pooldumiseks. 9. Heterotroof Organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine osüdatsioonil. 10

Bioloogia → Bioloogia
12 allalaadimist
thumbnail
17
docx

Äriplaan "Tasuta Asjad" ettevõtluse kursuse ning Mektory konkursi jaoks

TASUTA ASJAD OÜ Äriplaan Autorid: Tõnis Teinemaa, Veiko Niinemäe ja Sander Salurand Tallinn 2013 1. Lühikokkuvõte Äriidee seisneb reklaamteenuse müügis ettevõtetele, kes soovivad end tudengite seas reklaamida. Reklaami müüakse tudengitele tasuta jagamiseks mõeldud t-särkidele, mille valmistamist finantseerivad ettevõtted, kes soovivad end ja oma tooteid/teenuseid tudengite seas reklaamida. Meie eesmärgiks on olla innovaatiliseks reklaamteenuse pakkujaks, kes jõuab kõige efektiivsemini tudengiteni. Tahame pakkuda ettevõtetele võimalust jõuda efektiivselt, soodsalt ja silmatorkavalt tudengiteni. Tulenevalt äriidee projektipõhisest elluviimisest on esialgse finantseeringu vajadus võrdlemisi väike ­ tarvis on katta vaid ettevõtte registreerimisega seotud kulutused. Kuivõrd finantsvahendeid vaja väga palju ei ole, siis otsustasime algselt finantseerida oma ...

Majandus → Ärilogistika
76 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Diktatuurid kahe maailmasõja vahel

· Pettumus Pariisi rahukonverenstl: loodetud piirkonnad sai endale Jugoslaavia kuningriik. · Kõrge tööpuudus. Sõjaveteranid ei leia rakendust. · Teravalt lõhenenud ühiskond. · Itaaliat haarab tugev streigiliikumine. Äärmusliikumiste esiletõus Suurim opositsiooni partei on sotsialistid, kes on sel perioodil väga radikaane. Neile vastanduvad rahvuslased e natsionalistid. Natsionalistide esimene aktsioon ­ 1919. aastal D´Annunzio hõivab Fiume linna, kus luuakse fasistlik vabariik. 1919-1920 Kaks punast aastat ­ Biennio rosso. Punastele vastukaaluks hakatakse looma võitusliite. Esimene neist on Fascio, looja Mussolini. Mundriks kujunevad mustad särgid. Mussolini esiletõus · 1921. a. nende võitlusliitude baasil luuakse fasistlik partei. Sümboliks saab fasi (keppide kimp, kuhu on seotud kirves). · 1922. aastal Mussolini nõuab, et tema partei kaasataks valitsusse. Teatab, et tahab viit ministri kohta. · 28

Ajalugu → Ajalugu
89 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

KLASSITSISMI ÜLEVAADE

vormiselgus, sümmeetria, harmooniline ilu, välditakse suuri tunneteavaldusi. Baroki afektid ja rahutus asenduvad mõistuslikkusega. Seejuures ei vastandata mõistust ematsioonidele Valdavaks saab ilmalik kunst. Klassitsismiaja suurimad saavutused jäävad muusikavaldkonda. Muusika puhkes õitsele Viinis, kus ~ 1770 ~ 1830 tegutsesid F.J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven Muusikas taotletakse lihtsust, selgust, sümmeetriat, välditakse liigseid tundeavaldusi. Polüfoonia taandub. Luuakse valdavalt juhtiva meloodiahäälega mitmehäälsust. Muusikalised teemad on lihtsad, saatefiguurid põhinevad valdavalt kolmkõladel. Eriti armastatakse instrumentaalmuusikat. Luuakse uusi vormiskeeme ja muusikazanre, mis kujunevad klassikalisteks ja püsivad tänaseni. Klassitsismiajastu mitmeosalised instrumentaalteosed: Klassikaline sümfoonia on sonaaditsükli alusel loodud teos sümfooniaorkestrile. 4 osa Klassikaline sonaat on sonaaditsükli alusel loodud teos 1 või 2 soolopillile

Muusika → Klassikaline muusika
2 allalaadimist
thumbnail
23
doc

Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

1096 said Euroopas alguse ristisõjad . 1196 peale Meinhardi surma pühitsetakse Berthold Liivimaa piiskopiks, Baltimaade ristimisel võetakase kasutusele vägivald . 1198 Berthold hukkub lahingus liivlastega . 1198 ­ 1216 paavst Innocentius III võimulolek; andis välja bulla Baltimaade Baltikumi ristimiseks; paavstivõimu kõrgperiood . 1199 ­ 1228 Liivimaa piiskopiks on Albert, kes viis läbi ristimise . 1201 Riia linna rajamine , saab ristisõdijate tugipunktiks . 1202 Luuakse mõõgavendade ordu, et Baltikumi vallutada ja ristida (rajaja Theoderich) . 1206 taanlaste sissetung Saaremaale; liivlaste alistamine 1208 Algab muistne vabadusvõitlus: - Ugandi lahing ­ 1208 Sakslaste esimene sihipärane retk. Põletati maha otepää linnnus, Eestlased tegid omakorda vasturetke latkalite maale. - Võnnu piiramine ­ 1210 a. Eeslaste järjekordne vasturetk. Eestlased kuuldes, et sakslastele

Ajalugu → Ajalugu
133 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Facebook määrab, kas sa saad tööle või jäädki mõne lolluse tõttu tööandjate uksi kulutama

Tekstis on kindlaks määratletud käitumisnormid, mis peaks olema, et saada soovitud ametikohale. RÜHMATÖÖ VÕIMALUS. Paaris arutada autori rollide üle ning kindlasti pakkuda omalt poolt roll, mida kirjeldustes pole. Rühmatöö tulemus (4 punkti) Võimalik roll + põhjendused Arutlev roll – tekstis püstitatud probleemid lahendatakse ja arutletakse läbi. 3. Identifitseerimine tekstis (6 punkti) a) Millise identiteedi saavad ehk milline kuvand luuakse kahest naisajakirjanikust? Lisaks tekstile vaata graafikut. Kasuta tekstinäiteid. (4 punkti) I. Tuuli Jõesaar – Luuakse kuvand väga eeskujulikust ja korralikust inimesest. Tundub, et ta kontrollib oma tegevuse alati üle. Ei jaga endast eriti informatsiooni. II. Piret Lakson – Luuakse kuvand noorest inimesest, kes on huvitatud ühiskondlikest ja sotsiaalsetest teemast. Hakkaja inimene, kes on eeskujuks igale värskelt ülikooli lõpetanud noorele ilmakodanikule

Eesti keel → Meedia ja mõjutamine
4 allalaadimist
thumbnail
6
docx

RIIK JA SELLE TUNNUSED

RIIK. 6.PEATÜKK Riikide tekkimine ja riigi olemus Tööjaotusel põhinev ühiskond ongi riikliku ühiskondliku korralduse eelduseks. Riik on ühiskonnakorraldus, mis luuakse inimeste poolt ja on inimestele suunatud ning mis põhineb teatud tööjaotusel. Tööjaotus-igaüks töötab ühiskonnas nii enda kui teiste heaks. –eelduseks vastastikune usaldus. Õigus ja ülemvõim on üha rohkem seotud territooriumiga. Suuremat rolli hakkavad mängima avalikud huvid-ühised huvid ja ühine heaolu Ühiskond vajab uut organiseerimise vormi ja see vorm tekibki riigina. Riigi areng:

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
24 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Renessanss ja teadus

Leonardo da Vinci leiutised töötas välja liikuvate barrikaadide süsteemi kaitsmaks linna rünnakute eest plaan, kuidas muuta Arno jõe voolu, et Pisa üle ujutada muusikariistad, veepumbad, ümberpööratava vända mehhanismid ja aurukahur. Kahuri kavand Leonardo da Vinci ja lendamine Võlus lend tegi palju uurimustöid lindude lennu kohta helikopter ja deltaplaan Deltaplaani kavand Fakte renessansiperioodi teadusest : 1420 - 36 - luuakse perspektiiviteooria 1454 - sakslane Johann Gutenberg leiutab trükipressi 1543 - väidetakse, et Maa koos teiste planeetidega tiirleb ümber Päikese 1545 - luuakse esimene botaanikaaed 1593 - Galileo Galilei konstrueerib termomeetri 1608 - Galileo Galilei konstrueerib teleskoobi Kasutatud kirjandus: http://portfoolio.varstukk.edu.ee/Renessanss/ http://et.wikipedia.org/wiki/Renessanss http://et.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci http://upload.wikimedia

Muusika → Muusikaajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
20
docx

1930-ndad – agressiooniajastu

hoidmisega riigis. 1920. aastate alguses valitsesid Saksamaa linnade tänavatel kaos ja anarhia. Majanduskriisi tagajärjel oli tööpuudus Saksamaal aastatel 1929 – 1932 kasvanud 3 miljonilt töötult 6 miljoni töötuni. Weimari mõõdukad parteid ei suutnud tekkinud olukorras lahendust leida ja kui üks valitsus teise järel sündmuste survel kokku varises, hakkasid parlamendivalimistel üha suuremat edu saavutama äärmusparteid. 1921 – luuakse natsipartei raames SA – rünnakrühmlased (kannavad pruune särke). Nende ülesandeks oli terroriseerida poliitilisi vastaseid. Juhtis E.Röhm. 1925 – luuakse SA raames ka SS, mis oli kaitsemalev – ülesandeks parteisisene kontroll. SSist saab kõikvõimas organisatsioon, kes hakkab ellu viima juba sõjapäevil natsipoliitikat. 1933 – luuakse SA raames Gestapo- salajane riigipolitsei. Loodi ka koonduslaagreid, kuhu saadetakse SS i ja Gestapo poolt

Ajalugu → Ajalugu
7 allalaadimist
thumbnail
30
pptx

Abiellumise tavad erinevates riikides

Abielu mõte •Luuakse liit inimesega, kellega tahetakse koos vananeda • Antakse märku ka teistele, et ollakse seotud • Abielu näitab pühendumust kaaslase vastu Abielu Indias •Sobitatud abielud on olnud Indias traditsiooniks sajandeid • Abielu sobitamiseks arvestatakse erinevaid asjaolusid • Varem võis juhtuda, et pruut ei näe peigmeest enne abielu, kuid tänapäeval eelneb ka kihlusperiood • Abielu luuakse läbi pikkade ja rohkete rituaalide ja traditsioonide Abielu Indias • Pulmad kestavad kokku 4 päeva • Igal päeval on erinevad traditsioonid • Alkoholi ei jooda • Pulmatseremoonia on pigem kurnav, kui rõõmus ja lõbus Abielu traditsioonid •Esimesel päeval külvatakse mees üle kinkidega • Teisel päeval viiakse läbi paaripanemise põhitalitlus ning toimub ka rongkäik • Kolmandal päeval toimub tuleringitseremoonia

Ühiskond → Ühiskond
7 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Peale patsifismi ajastut.

juhtimisel tõusis 1930. Aastate alguses tõsiseltvõetavaks poliitiliseks jõuks. Hitler kirjutas vanglas (NSDAP programmdokument ) - ,,Minu Võitlus'' 1921 ­ SA : Rünnakrühm, kandis pruunivorme (pruun katk) Ülessanne : Arv kasvab miljonini ; Juhiks: Ernst Röhm . Ül: terroriseerida partei poliitilisi vastaseid. 1934 ­ Konkurendid on Hitlerile ohuks ja SA juhtkond hävitatakse (Pikkade nugade öö) 1925 ­ luuakse SA raames SS ­ Kaitsemalev ; Kannavad musti särke. Parteisisene politsei funktsioon ­ SS. (Samuti ka natsistliku terrori peamine elluviia) 1933 ­ Luuakse Gestapo , kes allutatakse SS'ile. 1933 aastal hakatakse looma koonduslaagreid, kuhu saadetakse poliitilised vastased. Gestapot juhtis Himler. Weimari vabariigi üheks sisepoliitika tähtsaimaks probleemiks oli suhtumine VERSAILLES'I RAHULEPINGUSSE. (Lepingu pooldajad( Weimari

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Õigusõppe konspekt

Õigusõpe Ius est ars boni et aequi! Celsius Õigus on headuse ja õigluse kunst! Õiguse koondav mõiste on: See on riigitahteaktina kehtestatav üldkohustuslik käitumisnormistik, mis luuakse kindlal viisil ja üksnes pädevate institutsioonide poolt ning mille täitmine tagatakse riikliku sunniga. Õigus koosneb: · Õiglus · Õiguskindlus · Eesmärgipärasus. Õiglus on otsustus sellest, kuidas inimest mingis olukorras kohelda ning milliseid asjaolusid arvesse võtta. Õiguskindlus tähendab eelkõige inimese usaldust õigusnormi kehtimisse ja sarnasesse realiseerimisse. Õigust iseloomustab:

Õigus → Õigusõpetus
63 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Kuulitõuge

KUULITÕUGE Koostaja: Hanna Carolina Claesson HÜPPEGA TEHNIKA FAASIDE KIRJELDUS · Hoohuppega kuulitouge sisaldab jargmisi faase: ETTEVALMISTUS, HOOHÜPE, ARATÕUGE ja HEITJA TASAKAALUSTAMINE. · Ettevalmistavas faasis votab heitja asendi hoohuppe alustamiseks. · Huppefaasis koguvad heitja ja kuul kiirendust ning sportlane valmistub vahendi aratoukeks. · Lopupingutuse faasis luuakse lisakiirus, mis antakse kuulile edasi enne, kui see lendu laheb. · Pidurdusfaasis peatub sportlane aratoukeasendisse, et mitte segmendist voi heiteringist valja kukkuda. KUULI HOIE · TEHNILISED KARAKTERISTIKAD · Kuul asub sormedel. · Sormed veidi laiali ja paralleelsed. · Kuul on ees kaelal. Poial toetub rangluule. · Kuunarnukk on ulal-korval (kere suhtes 45o nurga all).

Sport → Sport
3 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Töökeskkond ja tööohutus küsimustik III

töötervishoiuspetsialisti tööülesannete täitmist. Põhi ülesanneteks on vältida ja vähendada kutsetööga seotud haigestumisi. 3. Mis on tervisedendus töökohal? Loe põhjalikult juurde siit: Tervisedendus töökohal, TAI http://www.tai.ee/tegevused/tervise- edendamine/terviseedendamine-tookohal Too vähemalt 2 näidet selle kohta, millised tervisedendusliku tegevused EMT töökeskkonnas vajalikud oleksid ja miks? Tervise edendamine töökohal tähendab , et luuakse tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava keskkonna loomist. Antud tegevusega tõstetakse töötajate motivatsiooni, suurendatakse tootlikust, väheneb töölt puudumine ja luuakse hooliv maine töötajate suhtes. Kindlasti oleks vaja luua soodustingimused spordiasutuse ja sanatooriumite külastamiseks. Spordiasutuste külastamine tõstaks töötajate vastupidavuse võimet (elustamine, patsiendi tõstmine ja kandmine jne.). Sanatooriumite

Ergonoomika → Töökeskkond ja ergonoomika
22 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Psühholoogia KT mõisted ja seletused

Väljendusvormid=ärkvelolekuteadvus,unistamine.uni,unenäod, Hüpnoos,meditatsioon,sens.depivatsioon,joove/ Uni= aeglane ja kiire e. paradoksaalne(rem-sarnaneb ärkvelolekuga,unenäod,aju aktiivne),vahelduvad moodustades 90-100min tsükli,öö jooksul 4-5 tsüklit./ Une funkts. 1)taastada Kesk.närv.süs,organismi töövõimet 2)soodustada info kinnistumist/ DELTA e. sügava une ajal on aju aktiivne,lihaspinge suur(unes rääkimine,käimine)/ Meditatsioon- tegevus,mille tulemusel tedvuse seisund pööratakse inimesse endasse/ Sens. Depi.-seisund, mille puhul väheneb meeleelundite kaudu välismaailmast saadav info/ Hüpnoos-teadvuse seisund,mida isel. Tugev lõdvestumine ja vastuvõtlikkus sisendusele/ Uimastid-KNS-i mõjutavad ained,mis muudavad inimese meeleolu,tajumist ja käitumist (jaot. Depressandid,stimulandid,hallutsinog.) Depressandid-tekitavad eufooriat,kui kahjustavad motoorseid reakts. Pikendavad reaks. Aega ja alandavad tundlikkust(alko,rahustid ...

Psühholoogia → Psühholoogia
34 allalaadimist
thumbnail
37
ppt

Filosoofia tunnikontrolli kordamisküsimused

klassikalise mehhaanika seadustele. Milline oli vulgaarne materialism? · Samastas inimaju tegevust teiste organite tegevusega. Millised on 2 idealistide põhiväidet? · Esmane on idee, teadvus ja kõik ülejäänud maailm on selle idee loodud · Maailm ei ole tunnetatav - me ei või teada midagi konkreetset või õiget maailma kohta. Kuidas jagunevad idealistid? · Objektiivsed idealistid · Subjektiivsed idealistid Mida väidab objektiivne idealism? · Maailm luuakse mingi inimteadvusest erineva mõistuse poolt (jumal, absoluutne idee). Mida väidab subjektiivne idealism? · Maailm luuakse subjekti mõistuse poolt. Mida tähendab filosoofias subjekt? · Objekti vastandit · Objekti tunnetajat Millised on 4 idealismi ajaloolist vormi? · Antiikaja idealism · Keskaegne idealism= realism · Saksa klassikaline filosoofia · XX. saj. idealistlikud koolkonnad Milline on antiikaja idealismi põhiidee? · Antiikaja idealism vaatleb maailma,

Filosoofia → Filosoofia
10 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti 2019

jõudmiseks veel mitu aastakümmet, osatakse 10 aasta pärast siiski juba sel moel energiat toota ja arvatavasti on valmis esimene töötav termotuumaelektrijaam. Kosmoseturism ja -uuringud: Ma arvan, et 10 aasta pärast pole Eesti veel oma esimest inimkosmonauti kosmosesse saatnud, aga see eest tiirleb laias kosmoses meie esimene satelliit. 10 aasta pärast on Maa ümber nii palju satelliite, et vanad ja kasutud tuleb alla tulistada. Selle tarbeks luuakse eraldi seadmed, mis tegelevad vanade satelliitide hävitamise ning seejärel neist tekkinud kosmilise prügi koristamisega. Majandus: Selleks ajaks on majanduskriis läbi, aga silme ees virvendab juba uus. Vahepeal on Eesti jõudsalt arenenud tööstus- ja infotehnoloogia valdkondades. Luuakse majandussidemeid Hiina, Jaapani, USA ja teiste mõjuvõimsate riikidega. 2012. aastal võetakse kasutusele euro. Tänu Euroopa Liidu toetustele on põllumajandus jõudsalt arenenud ja maarahvas ei

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kaunid ideaalid,karm tegelikkus

Kaunid ideaalid, karm tegelikkus Inimesed loovad enda jaoks kauneid ideaale. Need panevad inimesi pingutama, et saavutada see, mida väga soovitakse ja ihaldatakse. Kaunite ideaalide loomise põhjuseid on palju. Soovitakse oma elus midagi saavutada ja tunda enda üle uhkust. Vahel küll luuakse enda jaoks kaunis ideaal, kuid teatakse, et see ei saa kunagi teoks. Sellist teguviisi võib tõlgendada mitut moodi. Esiteks, see mõte annab inimesele hea enesetunde ja teadmise, kuhu ta soovitakse edasi liikuda, mida saavutada. Kahjuks, aga ei mõelda sellele, et kui ideeal ei ole jõukohane, siis millise negatiivse tunde see esile kutsub. Kaunite ideaalide loomist mõjutab kindlasti tänapäeva ühiskond. Reklaamid on pannud meid soovima ja ihaldama uusimaid autosid ja disainerrõivaid

Kirjandus → Kirjandus
33 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Eesti majandus ja globaliseerumine

- Tööpuudus, odavam toota arengumaades - Massiline sisseränne (sotsiaalsed probleemid) - Kuritegevuse levik, haiguste levikeskkonna saastamine Arengumaadele: Luuakse uusi töökohti (maksu) + Majanduse kiirem areng + Investeeritakse majandusesse - Ekspluateeritakse nende loodusvarasid - Arengumaad ei jõua osta kallist tehnoloogiat ja nende konkurentsivõime väheneb - Vaesed ja ebastabiilsed piirkonnad jäävad investeeringutest eemale - Luuakse keskkonnaohtlikke ettevõtteid - Makstakse vähe ­ odav tööjõud

Geograafia → Geograafia
24 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tunnetusprotsessid ehk kognitiivsed protsessid

Haistmiseks kasutatakse olfaktoorseid rakke. Lõhnad jaotuvad 6 klassi: lillelõhnad, eeterlikud lõhnad, muskuslõhnad, kamprilaadsed lõhnad, roisulõhnalised lõhnad ja teravad lõhnad. Puutetundlikkus on suurim keelel, huultel ja sõrmeotstel. Läbi puutetundlikkuse edastub inimesele valuaisting ja temperatuuriaisting. 2. Taju Taju on protsess, mille kaudu meeleorganitelt saadud andmete põhjal luuakse terviklik pilt (tajukujund) vahetult mõjuvatest objektidest või nähtustest. Eesmärk on ümbritsevast maailmast tervikliku pildi või mudeli loomine, et otsustada adekvaatselt esemete ja keskkonna omaduste üle, nt: kuju, suurus, kiirus, paiknemine ruumis, magusus, kõrgus, kuid ka kavatsused, meeleolu, suhtumine, eesmärk jm. Taju terviklikkuse tagavad nt objektide lähedus, suletus, sarnasus ja ,,hea jätk" (nt pidev joon).

Inimeseõpetus → Inimeseõpetus
14 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Vana-eesti massaaž e. soonestumine

ka jalgade ning tuharate pingest vabastamise osaliseks. See on ka põhjus, miks antud teraapiasse tulemiseks vähemalt poolteist tundi tuleks varuda. Väga suurt rõhku paneb soonetasumise teraapia esimesele ja viimasele massaažietapile – ‘rajalt maha võtmisele’ ning ‘tagasi raja peale aitamisele’. Esimese leebe kontakti, katsumise ja hällitamisega, tuuakse inimene tavaelu saginast eemale, luuakse soe ja toetatud tunne – massaaž pakub talle eluliselt vajalikku puudutust ja teadmist, et temast hoolitakse ilma midagi vastu nõudmata. Lõpuväestamise ning rahuliku massaažijärgse taastumisega, mille hulka kuuluvad soe tee ja kosutav vestlus, luuakse kliendile turvaline ja kindel argipäeva rütmi naasmine. Pärast massaaži ei tunne inimene ennast üksikutest osadest koosnevana vaid tervikuna, suureneb tema teadlikkus oma kehast. Massaaži näidustused:  selja-,

Muu → Terviseõpetus
5 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kinda kudumine

teada olema. Lihtsa pöidlaauguga kinnas kootakse sõrmedeni nagu labakinnas. Pöidlakiiluga kindal algab kulu kudumine kõhe randmeosa järel. Tavaliselt toimub kulu kudumine õhksilmustega (koesse jääb auk). Ohksilmus võetakse vardale koesilmuste vahelt. Iga kasvatusringi järel kootakse 3--4 ringi kasvatamata. Joonisel märgivad punktid kasvatamise kohta. Kui pöidlakiilu kõrgus on paras, võetakse kiilusilmused abilõngale ja luuakse koelõngast nende köhale uued silmused, kuid nelja võrra vähem, ja kootakse edasi. Pärast pöidlaaugu tegemist kootakse 2--3 ringi, siis kootakse pöidlaaugu kummagi otsa köhal kaks silmust kokku. Kahandamisringile järgneb üks ring kahandamata. Nii kootakse, kuni jääb järele sama palju silmuseid, nagu oli enne pöidlakiilu alustamist. Edasi kootakse otse kuni väikese sõrmeni (proovida kätte). Silmused jagatakse neljaks, arvestades

Muu → Käsitöö
71 allalaadimist
thumbnail
3
doc

KINNAS

alguses teada olema. Lihtsa pöidlaauguga kinnas kootakse sõrmedeni nagu labakinnas. Pöidlakiiluga kindal algab kulu kudumine kõhe randmeosa järel. Tavaliselt toimub kulu kudumine õhksilmustega (koesse jääb auk). Ohksilmus võetakse vardale koesilmuste vahelt. Iga kasvatusringi järel kootakse 3--4 ringi kasvatamata. Joonisel märgivad punktid kasvatamise kohta. Kui pöidlakiilu kõrgus on paras, võetakse kiilusilmused abilõngale ja luuakse koelõngast nende köhale uued silmused, kuid nelja võrra vähem, ja kootakse edasi. Pärast pöidlaaugu tegemist kootakse 2--3 ringi, siis kootakse pöidlaaugu kummagi otsa köhal kaks silmust kokku. Kahandamisringile järgneb üks ring kahandamata. Nii kootakse, kuni jääb järele sama palju silmuseid, nagu oli enne pöidlakiilu alustamist. Edasi kootakse otse kuni väikese sõrmeni (proovida kätte). Silmused jagatakse neljaks, arvestades 3 lisasilmust kummalegi küljele. Väike sõrm on

Muu → Käsitöö
15 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Biotehnoloogia ja rakendusbioloogia kokkuvõtvalt

paljundamine (orhideed), Kiire taimede hulga suurenemine, meristeemrakud on viirustevabad, hävimisohus olevate taimede paljundamine. 5. Hübridoomi loomine-somaatiliste rakkude hübriidimise meetod võimaldab eritüübiliste rakkude ühendamist. Antikehi tootvad B-lümfotsüüdid ühendatakse kasvajarakkudega-tekivad hübridoomid. Valitud rakke saab kasvatada katseklaasis või elusorganismis. Näiteks: luuakse monokloonse antikeha saamiseks. 6. Monokloonsed antikehad-kitsa antigeenispetsiifikaga antikeha, mida produtseerib kindel hübridoomikloon. Monokloonseid antikehi kasutatakse teatud kindla aine olemasolu tuvastamisel mingis keerulises bioloogilises segus (nt. Vereseerumis) ja meditsiiniliseks või veterinaarseks diagnostikaks (nt. Rasedustestid, viiruste, bakterite või protistide tuvastamine). 7. Emrüosiirdamine-1. lehmal kutsutakse esile superovulatsioon, mille korral

Bioloogia → Bioloogia
70 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kõne eestlusest

Eestist eemal viibimisel on ka mitmeid positiivseid külgi. Saadakse uusi kogemusi, laiendatakse silmaringi. Kõike seda saadud kogemust oleks aga Eestil tarvis. Meil on vaja noori ja edumeelseid, kes suudaksid olukordi hinnata teise pilgu alt. Sestap loodi ka projekt ,,Talendid koju" ­ Eesti vajab neid. Aga küsimu on: kas välismaal elavad noored vajavad ka Eestit? Välismaal veedetud aeg ei möödu ju ainult õppides või tööd tehes. Luuakse uusi sidemeid, millest võib olla keeruline loobuda. Ka ei ole Eesti võimeline ambitsioonikate unistusi rahuldama. Mitmeid erialasid, mille pärast üldse välismaale mindi, Eestis lihtsalt ei viljeleta. Motivaatoriks tagasi tulla on aga soov elada Eesti kultuuriruumis, kus on kasvatud ning millega ennast samastatakse. Eestlane on hea olla eestlaste hulgas. Inimeste seas, kes jagavad ühesugust ühiskondlikku mälu ning kes on lapsepõlves samu raamatuid lugenud.

Kirjandus → Kirjandus
39 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Millise kuvandi loob meedia inimesest?

Telemaastikul jooksvates reklaamides on hakatud kasutama stereotüüpset lähenemist. Näiteks õllereklaami kavandades eeldatakse, et reklaami sihtgrupp on täisealised mehed, mistõttu rõhutatakse seal maskuliinsust ja mehelikkust. Reklaamil järgi peab mees olema „õllesõber“ ja veetma rohkelt aega sõpradega televiisorist sporti vaadates. Tahaplaanile jäetakse naine või tüdruksõber ja kodu, sest põhirõhk on sõpradel ja baaril. Sellise lähenemisega luuakse mehest kuvand, kui ebaromantilisest poissmehest, kelle vaba aeg möödubki jalgpalli vaadates ja märjukest libistades. Üldiselt on iga reklaami võtmesõnaks kuvand. Kuvand aitab toodet müüa ja levitada. Kui reklaamitakse jõusaalis kasutatavad atribuute või näiteks treeningprogramme, siis lisatakse reklaamile mõni lihastes mehejurakas ja võib olla ka ilus näitsik, kes soovitab sul toote igal juhul osta. Sellisel moel luuakse tootest kuvand, mis näitab, et toote tarbimisel on sul

Eesti keel → Eesti keel
278 allalaadimist
thumbnail
1
doc

"Formalism kirjanduses kui sotsialistliku realismi vaenlane" Ilmar Laaban

suhteliselt täpselt teose tõelisele loomisprotsessile. Kuna vormielemendid esinevad looja peas tervikuina, on võti nende kombineerimises. See kombineerimine sarnaneb ideaaljuhul kristallisatsiooniprotsessiga. Kunstiline emotsioon kehastub materjalis, kehastumine lõpeb, kui tunne on leidnud endale vastava vormi. Need elemendid on kehastuseks vastavatele sisuelementidele, paarilised liituvad sisemise ühtsuse ajel. Formalist käsitab vormi valmina ja vormielemendid luuakse kunstlikult, ilma sisuelementide osaluseta. See käib nii, et eraldi luuakse kõigepealt alajaotused ja siis liidetakse need tervikuks. Muide, formalism võib olla ka lihtsalt mõne teise voolu osa. Formalismi ja naturalismi tihti vastandatakse (kuna üks takerdub reaalsuse detailidesse ja teine irdub neist), kuid tegelikult on viimane lihtsalt üks formalismi versioon. Üle rõhutatakse loodusvorme, teose põhiideega seostamata

Kirjandus → Kirjandus
40 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Klienditeenindus

Erinevused teenuste ja kaupade vahel: Teenused-mitte katsutavad,meterogeensed,tootmine ja turustaminening tarbimine toimuvad samaaegselt, on tegeused või protsessid,peamine väärtus luuakse ostja-müüja vahelises suhtlemises, klient osaleb tootmisprotsessis, ei ole võimalikladustada ega hoida laos, ei saa muutuda omandiks. Tradits.kaubad-Käega katsutavad,manogeensed, tootmine ja tarbimine toimuvad eraldi tarbimisest,on esemed või asjad,peamine väärtus luuakse vabrikus, tarbija tavaiselt ei osale tootmisprotsessis, saab ladustada ja hoida laos, saab muutuda omandiks. Teeninduse kvaliteedi 2 mõõdet: 1)tehniline-mida kliendid saavad suhtlemisel firmaga. 2)Funktsionaalne-kuidas tehniine mõõde kliendile kätte tuleb. Teeninduse kvaliteet sõltub: 1)turusuhetest 2)reklaami ja müügikampaaniatest. 3)koostööst partneritega. Teeninduse kvaliteet on määratav ka lahknevusega loodetud ja kogutud kvaliteedi vahel.

Logistika → Laomajandus
82 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Erivajadustega laste arengu toetamine enne kooliiga konspekt

Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta. § 14. Erivajadustega lapsed (1) Keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega ning eriabi või erihooldust vajavatele lastele (edaspidi erivajadustega lapsed) loob valla- või linnavalitsus võimalused arenemiseks ja kasvamiseks elukohajärgses lasteasutuses. (2) Erivajadustega lastele luuakse tingimused kasvamiseks sobitusrühmades koos teiste lastega. (3) Kui elukohajärgses lasteasutuses puuduvad võimalused sobitusrühma moodustamiseks, moodustab valla- või linnavalitsus erirühmad või asutab erilasteaiad. Koolieelse lasteasutuse personali min.koosseis: 1. üks juhataja ametikoht olenemata rühmade arvust. Lasteasutuses, kus on 1–2 rühma, arvatakse juhataja tööaja hulka kuni 15 tundi nädalas vahetut õppe- ja kasvatustööd lastega 2

Pedagoogika → Eripedagoogika
102 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Romantismiaja muusika 19. sajand

programmiline teos (pealkirjastatud) sümfooniaorkestrile, tavaliselt sügavmõtteline. Eelmiste sajandite armastatumaks tantsukarakteriks oli menuett, siis 19.saj tantsuks saab valss. Nagu menuetti, nii ka valssi kasutasid heliloojad oma mitmeosaliste instrumentaalteoste osade karakterina Luuakse palju väikepalu ja kammermuusikat, neid tarbitakse moodiläinud muusikaõhtutel salongides, kuhu suuri esituskoosseise ei mahu, sageli kohal vaid klaver - klaveri tähtsus kasvab veel. Jätkuvalt luuakse kõigis tuntud instrumentaalteoste liikides ­ kontserte, sümfooniaid, sonaate, instrumentaalansambleid, süite (nüüd sagedamini lavamuusikast) Vokaalmuusikas uueneb ooper. Luuakse uus zanr ­ operett Luuakse missasid, reekvieme, passioone, oratooriumeid, kantaate. Ballett saavutab klassikalise kuju. Paljud rahvad olid vabanenud võõrvallutajatest ­ tekkis huvi oma maa vastu ­ hakatakse looma rahvuslikku kunsti/muusikat, tekivad heliloojate rahvuslikud koolkonnad, kes toetuvad loomingus

Muusika → Muusika
44 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Barokk konspekt

(afektid) - pinge, viha, ekstaas, kurbus Barokk-kunst elas eelkõige rikastes õukondades. Õukond elas jõudeelu, kunsti tarbiti palju. Õukonnapidustustel esinemine sai ajapikku prof muusikute tööks Muusikute ja kunstnike rohkus rääkis õukonna rikkusest. Louis XIV 200 muusikut Pillimängijatest moodustati orkestreid ja ansambleid Tüüpiline resenn muusika ei olnud mõeldud kuulamiseks : jumalateenistustel, tantsumuusika, seltskonnalaul. Nüüd luuakse teoseid kuulamiseks, kujunevad esimesed instr muusika zanrid Ansamblile mõeldud teoseid nim Sonaat Orkestrile mõeldud teos oli Kontsert - soolokontsert enamasi 3-osalised Concerto grosso 4-6-osalised Antonio Vivaldi (1678-1714) soolokontserdi väljakujundaja Aastaajad Talv I osa Arcangelo Corelli (1653-1713) concerto grosso zanri rajaja Muusikas rikkalikult kaunistatud, motoorsed rütmid, suursugusus

Muusika → Muusika
19 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Arsise noorte kellade kontsert - retsensioon

Arsise käsikellade ansambel on loodud. 1995 - Tekib mõte luua Arsise noorte kellade ansambel. 1996 - Kokku tulevad üheksateist last ja teismelist, kes moodustavad Arsise laste kellade ansambli. Kõik üheksateist on Arsise kammerkoori liikmete 5-15 aastased lapsed. Ansambli dirigendi kohale asub Aivar Mäe. Esimese kontserdi annavad nad jõulude ajal koos vanemate kolleegidega. 2002 - Pärast kuut aastat tegutsemist annab noorteansambel oma viimase kontserdi. 2003 - Konkursi tulemuste põhjal luuakse 14 Arsise Kellade Kooli lõpetanud õpilasest noorte kontsertansambel. Kontsertansambli dirigent on Aivar Mäe ja dirigendi assistent kellade kooli õpetaja Lemme-Liis Elp. 2006 - Rahuldamaks mitmete parasjagu kooli lõpetavate õpilaste sooviavaldusi, moodustatakse Tallinnas teine, 13-liikmeline ansambel. 27 ansambliliiget, kes moodustavad lõpuks kaks koosseisu, käivad läbi valimisprotsessi, mille eesmärgiks on leida kõige motiveeritumad ja andekamad kandidaadid.

Muusika → Muusika
45 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Nimetu

tarbijakaitsele. 3 Millised olulised muudatused tehti Amsterdami lepinguga Euroopa Liidu lepingus? 1) Kolmandast sambast viiakse esimesse sambasse õigusalane koostöö tsiviilasjades, k.a. viisa, varjupaiga, sisserände ja muu isikute vaba liikumist puudutav poliitika, mille tulemusena jäetakse kolmandasse sambasse politseikoostöö ja õigusalane kööstöö kriminaalasjades. 2) Luuakse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala. 3) Schengeni acquis viiakse Euroopa Liidu õiguse alla. 4) Euroopa Parlamendi kaasotsustamismenetlust laiendatakse tunduvalt. 5) Euroopa Parlamendi liikmete maksimaalseks arvuks fikseeritakse 700. 6) Antakse õiguslik alus osadel liikmesriikidel soovi korral luua tihedam koostöö, millega institutsionaliseeritakse eri kiirusega edasiliikuva ELi võimaldamine (st mõned liikmesriigid saavad

Varia → Kategoriseerimata
12 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Teise Maailmasõja Kronoloogia

Normandias, algab liikumine Saksamaa poole. Teine pool - Lääneliitlased vabastavad Prantsusmaa, jõuavad Saksamaa piirile. Punaarmee pealetung jõuab Ida-Preisimaa piirle. September - Sõlmitakse Nõukogude-Soome vaherahu. Punaarmee vallutab Eesti ja Läti. 1945: Jaanuar - Punarmee vallutab Varssavi ja tungib Saksa aladele. Veebruar - Jalta konverents. Kooskõlatatakse sõjajärgne maailmakorraldus. Määrati kindlaks ÜRO konverents. 24. oktoober - Jõustub ÜRO põhikiri ja luuakse ÜRO. (Konverents toimus aprillis-juunis San Franciscos) Kevadtalv - Alustati Saksa relvajõudude lõplikku purustamist. 7.-8. mai - Saksa ülemjuhatuse esindajad kirjutasid alla Saksamaa tingimusteta kapituleerumise aktile. Sõjategevus Euroopas oli lõppenud. Saksamaa jagati neljaks okupatsiooniks. Juuli-august - Potsdami konverentsil arutatakse Saksamaa sõjajärgse haldamise küsimusi. 6.-9. august - USA tuumapommid langesid Hiroshimale ja Nagasaki linnadele. 24

Ajalugu → 9.klass ajalugu
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Looduskaitseühing Kotkas

ligi 50 hektarit Emajõe luhta on võsast puhtaks tehtud ning Emajõgi on Haaslava kalamajandis kasvatatud 52 000 noore tõugja võrra kalarikkam Projekt" Palupõhja looduskooli ja sõprade ringi arendamine". 29. aprillist 2010 on ELF ja Looduskaitseühing Kotkas koostöös käivitanud projekti "Palupõhja looduskooli ja sõprade ringi arendamine". See projekt on ellu kutsutud Palupõhja looduskooli jätkusuutliku arengu tugevdamiseks. Looduskooli ümber luuakse püsivam sõprade-vabatahtlike võrgustik ja tehakse ühiselt plaan selle edasiseks toimimiseks. Sõprade ringi käivitamiseks luuakse sobivad info saamise, kaasa rääkimise ja panustamise võimalused. Looduskooli arendamiseks tugevdatakse suhteid koostööpartneritega, tihendatakse sidemeid kohaliku kogukonnaga, parandatakse looduskooli kohta info kättesaadavust ning täiendatakse esitlusvahendeid. Neist tegevustest saadud sisendite abil ning loodavat sõprade ringi kaasates koostatakse

Ökoloogia → Ökoloogia ja keskkonnakaitse
10 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun