Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"saavutamisele" - 636 õppematerjali

saavutamisele – ebaõnnestumine (ning sellega seotud võimalik kriitika) võib kriitiliselt vähendada motsivatsiooni ja enesega rahulolu ning
thumbnail
98
pdf

Sissejuhatus kontrollingusse

Т.KARM 1 KONTROLLINGU OLEMUS, ÜLESANDED JA FUNKTSIOONID KONTROLLING – uus nähtus kaasaegse juhtimise teoorias ja praktikas, mis on tekkinud majandusliku analüüsi, planeerimise, juhtimisarvestuse ja juhtimise kokkupuutes. Kontrolling võimaldab saavutada ettevõtte juhtimises kvalitatiivse uue taseme, integreerides, koordineerides ja suunates ettevõtte erinevate teenistuste ja allüksuste tegevuse nii operatiivsete kui ka strateegiliste eesmärkide saavutamisele. KONTROLLING – eriline funktsionaalne tegevus ettevõttes, mis on seotud finants-majandusliku kommenteetriva ja nõuandva funktsiooni teostamisega juhtide operatiivsete ja strateegiliste otsuste tegemisel. Mõiste “controlling” pärineb inglise keelest sõnast to control – kontrollida, juhtida, mis omakorda pärineb prantsuse keelest, tähendades “reestrit, kontrollnimekirja”. USA-s on juurdunud ka termin “Managerial accounting”, kuigi töötajaid, kelle

Majandus → Majandus
13 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Viitamine

turvalisust kui ühishüve” (Lagerpetz, 2005, lk 15). Refereeringu puhul võetakse teise autori mõte kokku või jutustatakse ümber. Refereerimisel märgitakse refereeritava teksti järel sulgudesse autori perekonna nimi ja viidatava allika väljaandmise aasta number. Refereeringu puhul ei kasutata jutumärke, kuid tekstist peab olema selgelt nähtav, kust ühe autori refereering algab ja kus lõpeb. Näiteks: Edu saavutamisele suunatud eesmärkidega õppija soovib näidata oma häid võimeid ja oskusi ning tõestada enda võimekust võrreldes teistega (Covington, 2000). Õppimise protsessi asemel keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed pigem õppimise tulemusele (Eppler, Harju, 1997). Juhul, kui refereeritava autori nimi on osa tekstist, lisatakse ilmumisaasta nime järele sulgudesse. Näiteks: Eppleri ja Harju (1997) arvates keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed peamiselt õppimise tulemusele.

Informaatika → Arvuti
11 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Eluolu suure sõja ajal

Sõja algust tervitati enamikus Euroopas maades lausa ülevoolava rõõmuga, peagi olukord aga muutus. Sõja venimine tekitas tüdimust ja pahameelt. Kerge ei olnud ka neil kes jäid koju. Naised olid aastateks lahutatud oma meestest ning pidid ise hakkama saama. Suur hulk naisi asus tööle tehastes ja kaevandustes, palka said nad aga tunduvalt vähem kui mehed omal ajal. Kõik see aitas lõppkokkuvõttes oluliselt kaasa naiste iseseisvumisele ning võrdsete õiguste saavutamisele meestega. Senine traditsiooniline peremudel sattus tõsisesse kriisi. Igapäevaelus ei olnud ükski riik valmistunud sõjaks, seetõttu polnud kellelgi ka piisavalt varusid. Prantsusmaa suutis end tänu naiste tööjõu ulatuslikule rakendamisele ise ära toita. Saksamaal ning Austrias hakkas aga majandusblokaadist tingitud puudus ilmnema juba 1916. aastal. Inimesed pidid piirama kalatoodete ja munade tarbimist, sama lugu oli suhkru ja kartuliga. Toidupuuduse

Ajalugu → Ajalugu
10 allalaadimist
thumbnail
14
docx

IT Struktuur

tagada komponendi või süsteemi vastavust kehtestatud tehnilistele nõuetele. 15. 16. Kui hästi scriptitud see on , kui palju buge seal on ja kui hästi ta töötab. 17. Standardiks nimetatakse konsensuse alusel koostatud ja tunnustatud asutuse poolt vastuvõetud normdokumenti, milles tuuakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ja mis on suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele antud kontekstis. 18.WebK , html, 19. Üksikasjalikult terve script üle vaadata. 20. Audit ehk auditeering on süstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus uuritakse organisatsiooni, projekti, isikut, ettevõtet või toodet. Auditi eesmärk on teha kindlaks uuritava objekti vastavus nõutavatele kriteeriumidele. 21.Annab eeliseid: tööturul, ettevõtetes. 22

Tehnoloogia → Arvutitund
10 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

EKSPERTINTERVJUU

Kaupade või teenuste oluliselt muutunud kujundus või pakendamine EI 2. Uus meediakanal või reklaamiviis toote edutamiseks EI 3. Uus turustusmeetod või müügikanal EI 4. Uus meetod kaupade või teenuste hinnakujundusel EI 5. Milline neist eelpool nimetatud turundusuuendustest on teie arvates olulisim? 6. Milline neist eelpool nimetatud turundusuuendustest on probleemseim? XII. STRATEGIATE TÄHTSUS OMA ETTEVÕTTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISELE 1. Kas ja millisel määral sisaldub ettevõtte üldises strateegilises visioonis innovatsiooni strateegia? Vähesel määral 2. Ettevõttel on kindlad innovaatilised sihtmärgid? Jah 3. Strateegia tagab eelarve läbi püsiva innovatsiooniprotsessi EI 4. Strateegia ja eesmärkide täitmist kontrollitakse regulaarselt Jah 5. Juhtkond suhtub uuendustesse positiivselt Jah 6. Kas juhtkond on uute ideede katse-eksimuse meetodil testimise poolt? EI

Majandus → Ettevõtlus
3 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Juhtimise alused kordamisküsimused

käskida ja karistada. Y-tüüpi juhid peavad aga töötajaid loomingulisteks, vastutusvõimelisteks ja aktiivseteks. X teooria Y teooria Enamik inimesi on laisad ja võimaluse korral Töö on inimese jaoks loomulik tegevus nagu väldivad tööd. puhkus või mäng. Inimesi tuleb vahetult suunata. Nad asuvad Kui inimene on oma jõupingutused suunanud tööle vaid karistuse kartuses. tulemuse saavutamisele ja ta on sellele tegevusele pühendunud, on ta võimeline ennast ise kontrollima ja juhtima. Enamik inimesi väldib vastutust ja neil Keskmist inimest on võimalik õpetada võtma puuduvad ambitsioonid. Peamine on vastutust. turvalisus. Inimesed on teatud mõttes robotid, enamik Paljud inimesed on võimelised neist ei ole võimeline loominguliseks ja loominguliseks ja loovaks tööks.

Majandus → Majandus
9 allalaadimist
thumbnail
50
pdf

Konfliktid uurimistöö

võib järeldada, et kooli konfliktide lahendamisel peab neil olema peamine roll. Igaühel on võimalus valida konflikti lahendamise meetod, mis vastab olukorrale. Muidugi on kõik arvamused unikaalsed, kuid on juhtumeid, kus need on sarnased. Konfliktide lahendamise meetodid on väga olulised. Koolides tuleb õpetada konstruktiivseid ja tõhusaid konfliktide lahendamise meetodeid. See aitab kaasa soodsa koolikeskkonna saavutamisele, õppeprotsessi parandamisele, positiivse kogemuse saavutamisele. Uuringuid selles suunas võib jätkata. Autori arvates oleks huvitav uurida ka algkooli ja põhikooli õpetajate ning õpilaste arvamusi. Tulevikus oleks huvitav läbi viia uuringuid uuesti pärast teatud aega ja võrrelda tulemusi. 36 Oma tööga soovis autor pöörata õpilaste ja õpetajate tähelepanu koolikonfliktide probleemile.

Psühholoogia → Psühholoogia
10 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tahteomaduste arendamine

Sportlasele vajalikud tahteomadused: Sihikindlus ­ eesmärkide-ülesannete selgus, kõrvaliste tegevuste allutamine peaeesmärgile Püsivus, visadus ­ võime pikema aja kestel energiliselt ja aktiivselt püüelda püstitatud eesmärgi poole Otsustavus, julgus ­ võime õigeaegselt ilma liigsete kõhklusteta ja mõtestatult leida lahendusi raskuste ületamiseks ja õigeaegselt otsused praktikas realiseerida Initsiatiiv, iseseisvus ­ võime suunata oma tegevus püstitatud tähiste saavutamisele Enesevalitsemine, kannatlikus ­ võime valitseda ja juhtida oma mõtteid, tundeid ja tegevust ka kõige keerulisemates ja raskemates situatsioonides Vastupidavusaladel loetakse juhtivaks tahteomaduseks PÜSIVUST, VISADUST Tugevat tahet on võimalik arendada ainult ,,KATEGOORILISE HOIAKU" puhul Kategoorilist hoiakut iseloomustab valmidus täita igal juhul ja täielikult treeningülesanne, saada vastav koormus ! Tahte arendamine

Sport → Sport/kehaline kasvatus
16 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Praktika avaldus ja motivatsioonikiri

Oman B ja C kategooria juhiluba ja võimalust kasutada oma isiklikku sõiduautot töötamiseks. Oskan koostada sõidugaafikuid ja ametkirju. Kasutan arvutit spetsialisti tasemel, tunnen erinevaid programme. Iseloomult olen rõõmsameelne, abivalmis, õpihimuline ja korrektne. Teie edukas firmas saaksin arendada ennast erialaselt praktilisi tööülesandeid lahendades ning omalt poolt aitan kaasa Teie firma majanduseesmärkide saavutamisele. Teie küsimusi ootama jäädes. Lugupidamisega (allkiri) Aleksandr Ivanov

Infoteadus → Dokumendihaldus
384 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Vene impeerium XX sajandi algul, Eluolu suure sõja ajal

Eluolu suure sõja ajal 1.Loetlege muutus, mida Esimene maailmasõda tõi kaasa majanduses, ühiskondlikus ja inimeste igapäeva elus. Tekkis üldine töökohustus, toidupuudus ja hakkasid levima epideemiad. Mõned riigi varisesid üldse kokku. Sõda tekitas tüdimust ja pahameelt, kiirelt hakkas kasvama deserteerumine rindelt. Naised lahutati oma meestest ja see aitas kaasa naiste iseseisvumisele ja võrdsete õiguste saavutamisele. Senine liberaalne maailmapilt varises kokku. Riigi osa majanduses suurenes järsult. Majanduselu hakati reguleerima, riiklike tellimuste eest tasuti riigikassast. Riigi kätte läks ka kontroll ressursside jaotamise üle. Ühiskonnas levisid vasakpoolsed vaated. 2.Millised uued relvaliigid töötati välja Esimese maailmasõja käigus? Kuivõrd osati neid kasutada? Täiesti uue relvana võeti maailmasõjas kasutusele tankid. Esimesed tankid, mida

Ajalugu → Ajalugu
52 allalaadimist
thumbnail
4
docx

HING

HING Platoni arvates on hing see mis jääb kahe maailma vahepeale . Hing ootab meie kehast väljapääsemist ning Platoni arvates ei peaks inimesed kartma surma, vaid sellele õnnelikult vastu minema . Kui me sureme pääseb hing vabatusse . Hing pääseb tema arvates ,,Ideede ``maailma,kuid sinna pääsevad ainult puhtad hinged.Hinged, kes on liigselt kiindunud oma kehasse, ei pääse samuti "üles", et kogeda võimalikult palju erinevaid "ideesid" - nad siirduvad hoopis inimeste või loomade kehadesse. Äärmiselt rumalad hinged lähevad kaladesse ja need, kes olid püüelnud kodanikuhüvede poole, olemata sealjuures filosoofid, lähevad "ühiskondliku iseloomuga"putukate kehadesse (nt mesilased või sipelgad).Patused hinged rändavad keha surres haudade vahel ja ootavad järgmist kehastumist.Hingel on kolm alget: 1.mõist...

Filosoofia → Filosoofia
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Dokumentide haldamise vajalikkus organisatsioonis

selleks loodud süsteem. Dokumendihaldussüsteemi peamine eesmärk on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilitamine ning kättesaadavus. Organisatsioonidele on seadusega sätestatud erinevad nõuded, kuidas ja mil viisil tuleb neil eri liiki dokumente hallata. Dokumentide haldamise süsteemi puhul on minu meelest oluline, et see vastaks organisatsiooni vajadustele ning aitaks kaasa eesmärkide saavutamisele. Organisatsioonisiseselt tuleks kokku leppida, milliseid dokumente luuakse ning seda, et nad oleksid koostatud ühtseid vorminõudeid meeles pidades. Dokumentide loomise juures on minu arvates oluline, et need oleksid hästi jälgitavad, keeleliselt korrektsed ning täidaksid oma eesmärki. Eriti oluline on see näiteks tegevus- ja arengukavade puhul, selleks, et lugemine oleks ladus ning ei tekiks vääritimõistmist.

Õigus → Asjaajamine ja dokumendihaldus
63 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Ainetöö siseauditist

eetikakoodeksist. Teises osas tutvustatakse auditi meetodeid ning riskide hindamist. Kolmandas ehk vimases peatükis on käsitletus siseauditi funktsiooni rolli. 2 1. SISEAUDIT Siseaudit on üks osa sisekontrollist. Siseaudit on sõltumatu, objektiivne, kindlustandev ja konsulteeriv tegevus, mis on suunatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kasutades süsteemset ja organiseeritud lähenemist hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise kontrolli ja juhtimise kultuuri tõhusust. 3 Siseauditi objektiks võivad olla kõik asutuse süsteemid, protsessid, toimingud, funktsioonid ja tegevused. Objekti valik lähtub sisekontrolli hindamisest ja/või juhtkonna/omanike vajadustest. Siseauditi funktisooni täidetakse mitmesugustes juriidilistes ja kultuurilistest

Majandus → Juhtimiskontroll
259 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Kiiruse arendaminse kava 11.klassi õpilasele

Kiiruse arendaminse kava 11.klassi õpilasele Koostasin kiiruse arendamise eesmärgil kava 18 aastasele tütarlapsele. Esialgne tulemus 60 m jooksus oli õpilasel 13.6 sekundit. Oodatav uus tulemus pärast kolme nädalast teeningut oleks 12.6 sekundit. Kõikide jooksualade põhieesmärk on koguda maksimaalne või vajalik kiirus ning säilitada see kogu distantsi vältel. Selle ülesande täitmiseks õpilane peab keskenduma maksimaalse kiiruse saavutamisele ja säilitamisele. Õpilase kiiruse määravad sammupikkus ja sammusagedus. Optimaalne sammupikkus sõltub sportlase kehaehitusest, kasvust, tehnikast ja tema poolt igasse sammu suunatava pingutuse suurusest. Viimast mõjutavad õpilase oma lihasjõud, avaldatava pingutuse võimsus ja mobiilsus. Optimaalne sammusagedus sõltub sportlase individuaalsetest iseärasustest, tehnikas ja koordinatsioonist. Jrk Aeg Tegevus Eesmärk . 1

Sport → Sport
1 allalaadimist
thumbnail
4
doc

ADIDAS versus NIKE

Kuidas oleks see mõjutanud tegevuse lõpptulemusi? Rühmaotsustamisel oleks olnud võimalik jõuda sootuks teistsuguse strateegiani. Nii palju kui on erinevaid inimesi, oleks olnud ka erinevad ja võimalik, et isegi uuenduslikke arvamusi. Igaühel on ju omad vaatenurgad, kuidas midagi saavutada. See oleks andnud võimaluse läbi mõelda ja arutada suure hulga informatsiooni, mis oleks võinud ehk kaasa aidata ettevõtte eesmärkide saavutamisele. 3. Missugused Nike juhtkonna otsused aitasid saavutada edu? Nike edu tagasid uuringud ja tehnoloogia parandamine ning stiilide ja mudelite mitmekesisus. Ettevõte panustas uuringutesse ja tootearengusse (sellega tegeles ligikaudu 100 inimest). Selleks tehti tihedalt koostööd sportlastega, tänu kellele oli võimalik tuua turule just sellised jalanõud, mille järele oleks nõudlust. Ühesõnaga tegutseti sihikindlalt oma eesmärkide nimel ja analüüsiti pidevalt väliskeskkonda, et

Sport → Kehaline kasvatus
10 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Klienditeenindus logistikas

millistest hulgimüügiettevõttes ja millistest kaupluses? 5. Milliseid eesmärke ja ülesandeid täidab ettevõttes turundus ja milliseid logistika? Kuidas on need valdkonnad omavahel seotud? 6. Miks on klienditeeninduse protsess osaliselt turundus- ja osaliselt logistikaprotsess? 7. Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa tarneahela toimimisele? 8. Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa ettevõtte edu saavutamisele? 9. Miks käsitletakse klienditeenindust kui vahendit tarneahela juhtimisel VASTUSED: 1. Edasimüüja on oma tarnija jaoks klient (äriklient), kes ostab kaupu eesmärgil teenida neid edasi müües või tooteid valmistades äritulu, tarbija aga eraisik või ettevõtte, kes soetab tooteid selleks, et rahuldada nende kasutamisega oma soove ja/või vajadusi. 2. ,,Tarbija" 3. Klienditeenindus ei tohi olla suunatud ainult tarbijaile, vaid ka nendele vahelülidele,

Logistika → Klienditeenindus logistikas
42 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT

𝐄𝐏𝐒 Riigi eelarve menetlus sisaldab - eelarve eelnõu koostamine - vastuvõtmine Eelarve projekti koostamine - eelarve täitmine - muutmine - aruande koostamine - kinnitamise protsess Rahapoliitika peaeesmärk Saavutada hinnastabiilsus. Hinnastabiilsus aitab mitmel moel kaasa majandusaktiivsuse ja tööhõive kõrge taseme saavutamisele. Hinnastabiilsuse saavutamine Maastrichti kriteeriumid - riigi rahandus – valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% SKP-st. Valitsussektori võlg peab olema väiksem kui 60% SKP-st või lähenema sellele mõõduka kiirusega. - Vahetuskurss – riik peab vähemalt 2 aastat osalema vahetuskursimehanismis ERM2s ja hoidma oma vääringu vahetuskursi eiro suhtes stabiilsena

Majandus → Rahanduse alused
85 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Kas homsele peaks mõtlema juba täna?

Kas homsele peaks mõtlema juba täna? Tulevikule peab mõtlema asuma juba varases nooruses. Sihid tuleks panna paika juba algkoolis, siis on lapsel kindel siht silme ees kuhu püüelda. Laps vajab tulevikuplaanide tegemiseks vanema nõu, et sihid oleksid reaalsed ja saavutatavad. "Tarkus kuulub minevikule, tegevus olevikule ning rõõm tulevikule" ütleb Hiina vanasõna. Hiinlaste tarkadest sõnadest ilmneb, et minevikust tuleb õppida, et ammutada sealt tarkust, olevikus tegutsema ning tuleviku üle tuleb rõõmu tunda. Minevikus tehtud vigu tuleb endale tunnistada ning õppida neist. Kuid alati tuleb mõelda homsele, et kindlustada oma tulevik ning igat otsust tuleb vaagida mitmest küljest ning langetada see alles siis, kui ollakse kindel teo õigsuses. Elus peab iga inimene langetama palju otsuseid, osad neist on suuremad ning teised mõjutavad meid vähem. Esmapilgul võib tunduda, et...

Kirjandus → Kirjandus
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kas heaoluriik muudab inimese laisaks?

Kui noorena tööl ei käi, ei saa sinna teenida ka boonust,mida tulevikus kasutada. Sellisel juhul ei saa riik aga ka teistele pensioniealistele oma väljateenitud tasu maksta, kuna maksumaksjatelt pole selleks kogunenud piisavalt suurt summat ja seega peab pensioniiga tõstma. Samas ei luba ka enamiku inimeste uhkus endale abirahadest elamist. Konkurents, kadedus ja kaaslaste ees hooplemine on iseloomujooned, mis aitavad inimestel areneda ning keskenduda oma sihtmärgi saavutamisele. Mitte keegi ei talu mõtet, et on kehvem, kui mõni teine. See paneb aga pingutama ning paremat tööd otsima ja karjääriredelil ülespoole pürgima. Heaoluühiskond võib mõningal määral inimesi laisaks muuta, kuid mina arvan, et laiskuse tõeliseks põhjustajaks on lihtsalt mõningate inimeste vale arusaam sellest, kuidas selline ühiskonnatüüp tegelikult toimib. Enamasti inimesed siiski mõistavad, et heaoluühiskonna toimimiseks on vaja tööd teha

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
77 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Klienditeenindus

on ettevõtete turundustegevus ja kaupade liikumise füüsilised protsessid Üksteisega funktsionaalselt seotud ja tihedalt põimunud. on jõutud ühtsele arusaamale, et efektiivset ühendust turunduse ja logistika vahel pakubki klienditeenindus. 7. Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa tarneahela toimimisele? Tarneahelate juhtimise proffesionaalsuse tasemest ja valitud strateegiast sõltub ettevõtte konkurentsivõime. 8. Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa ettevõtte edu saavutamisele? Tasemel klienditeenindus võib olla mingile ettevõttele oluliseks konkurentsieeliseks võistlevate firmade ees. 9. Miks käsitletakse klienditeenindust kui vahendit tarneahela juhtimisel? Kui klienditeenindusega suudetakse luua klientidele lisaväärtust, võib see muuta nende käitumist tarneahelas sedavõrd, et paraneb kogu ahela või selle mingi osa funktsioneerimine.

Majandus → Klienditeenindus
13 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Õigusnormid, õigusnormide liigid, funktsioon ja struktuur

Juriidilised faktide liigitamise aluseks nende seos inimese teadvuse ja tahtega jagunevad: 1. Sündmused –juriidilised faktid, mille saabumine ei sõltu õiguse subjektide tahtest 2. Teod-juriidilised faktid, mis on sõltuvuses õiguse subjektide teadvusest ja tahtest. a. Teod võivad olla õiguspärased v õigusvastased. b. Teod võivad olla Õiguse subjektide käitumise individuaalaktid, mison otseselt suunatud õigusliku tagajärje saavutamisele. Juriidilised teod-mis ei ole otseselt suunatud õigusliku tagajärje saavutamisele. Võib liigitada juriidilisi fakte õigusliku tagajärje iseloomu alusel: 1. Õigustmoodustavad-kutsuvad esile subjektiivsete õiguste ja juriidiliste kohustuste tekkimise konkreetsel õiguse subjektidel. 2. Õigustmuutvad-muudavad olemasolevaid subjektiivseid õigusi ja kohustusi 3. Õigustlõpetavad-kutsuvad esile õiguste ja kohustuste toimimise lõppemise.

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
76 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti rahandusreform 1991

majanduse langus lõppes varem kui teistel endise NSV Liidu majandusruumi kuulunud maadel, millised samuti siirduvad sotsialistlikust majandussüsteemist turu- majandusse. Mis mõjutas majanduskasvu? Kvaliteetsemal rahal on stabiilne vahetusväärtus siseturul ja välisturul. Mida kvaliteetsem on raha, seda suurem on ettevõtjate ja kodumajapidamiste motivatsioon seda teenida, seda tasub säästa ja ka investeerida. Seega aitab heatasemeline rahapoliitika kaasa stabiilse majanduskasvu saavutamisele ja elanike heaolu kiire- male tõusule, olles niisiis majanduspoliitika üheks komponendiks. Kuid majandus- kasvu, investeerimis- ja säästmisaktiivsust ei mõjuta üksnes raha kvaliteet, vaid kogu ettevõtluskliimat, mis tänapäeva globaliseeruvas maailmas tähendab seda, et Eesti arengut mõjutavad nii meie maksundusalased otsused kui ka partnermaade majandus- poliitilised arengud.

Ajalugu → Ajalugu
28 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

TDOPINGU KASUTAMINE TIPPSPORDIS ON LUBAMAU

DOPINGU KASUTAMINE TIPPSPORDIS ON LUBAMATU Doping on spordis reeglitevastane vahend, mida kasutatakse võistlustel paremate tulemuste saamiseks. Dopingu kasutamine on vastuolus ausa mängu põhimõttega, kuna seab võistleja konkurentidega võrreldes eelisolukorda. Doping aitab kaasa tulemuse saavutamisele. Mida parema tulemuse sportlane saavutab, seda suurem summa talle arvele tilgub. Sport on muutunud raha teenimise allikaks. On öeldud, et sellest hetkest, mil mängu tuleb raha, kaob ka eetika. See on peamine põhjus, miks kasutatakse dopingut. Dopinguainete kasutamine on ohtlik sportlase tervisele, pilab spordi ideid ning viib ebavõrdse võistluseni dopingut manustavate ja nii-öelda puhaste sportlaste vahel. Dopingukasutamine on rangelt keelatud.

Kirjandus → Kirjandus
29 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kas diktatuuriga riigis on elada ohtlik või turvaline? (Eesti keele kirjand / essee)

piiramatu võim otsuste tegemisel. See on jõule toetuv võim, mis ei ole millegagi piiratud ja seadused seda ei kitsenda. Üldiselt jaotatakse diktatuurid kaheks – autokraatlikeks ja totalitaarseteks. Esimese variandi puhul toimub võimu koondumine kitsa võimuladviku kätte, uue ühiskonna ülesehitamine ei ole siin eesmärgiks. Totalitaarne diktatuur on märksa agressiivsem, sest on suunatud tervet ühiskonda hõlmava kindla eesmärgi saavutamisele ning ühtne ideoloogia on kõigile kohustuslik. Tavaliselt peetakse demokraatiat heaks nähtuseks ja diktatuuri halvaks, sest lähiajaloost seostuvad diktatuuririikidega massilised inimsusevastased kuriteod. Siit võiks teha lihtsa järelduse – elu ei saa olla hea ja turvaline halva asja sees ehk siis diktatuuriga riigis. Sama loogikat kasutades peaks saama väite, et demokraatlikus riigis on turvaline elada. Aga kas ikka on

Ühiskond → Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Visadus viib sihile

raskem ülesanne, ollakse veidi visamad ja suudetakse ka need lahendada. Suuremate sihtide jaoks on vaja ka rohkem visadust, sest tavaliselt selle saavutamise käigus tuleb saavutada ka väiksemaid sihte. Enda seisukohalt üheks suuremaks sihiks inimeste elus on kindlasti kooli lõpetamine. Kui suudetakse teha korralikult kodutööd ja kontrolltööd, siis sellega suudetakse lõpule viia väiksemad sihid, mis omakorda aitavad kaasa suurema sihi saavutamisele. Nendel, kellel ei leidu väiksemate eesmärkide saavutamiseks visadust, ei saa ka seda jätkuda suuremate jaoks. Kui inimesel ei ole piisavalt visadust, et koolitöid teha, ei ole võimalik ka kooli lõpetada ja enda soovid teoks teha. Armastuse leidmine on samuti üheks suureks sihiks inimese elus. Tõelise armastuse leidmiseks on vaja kindlasti palju visadust. Valiku tegemisel ikka vahel selgub, et inimene, keda pidasid õigeks, kahjuks seda ei ole. Samuti võib juhtuda, et miski

Eesti keel → Eesti keel
23 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Töö jaotus ja töö tulemuslikkus

kasutamise vajadus ALTERNATIIVID · Tööülesannete laiendamine · Töö rikastamine · Tööga rahulolu tõstmine läbi motivatsiooni tõstmise · Meeskonnatöö kasutamine TÖÖ TULEMUSLIKKUS Tööjaotus ja töö tulemuslikkus on omavahel tugevalt seotud : Töö peab olema jaotatud vastavalt töötajate võimekusele ja suutlikkusele. Ei tohi anda inimesel tema jaoks liiga raske töökohustus, sest siis kulub tulemuse saavutamisele liigselt aega. Andes inimesele töö, mis vastab tema võimekusele, hoitakse kokku aega, kuna sama aja vältel tehtud töö on tulemusrikkam. Näide elust : Laos ei ole otstarbekas panna mehi kaupa vastu võtma ning sellega seostuvaid pabereid täitma, kui samal ajal peaks naised vedama raskeid kaste lattu. Kuna naised on üldjuhul füüsiliselt nõrgemad kui mehed, siis oleks otstarbekam panna naised täitma vajalikke dokumente ning mehed kaste vedama

Psühholoogia → Suhtlemisõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Mina, kui osake ühiskonnast

ennast halvasti, läbi kaaludes enda energiakasutuse ning prügitekitamise. Kasvades ajal, mil Eesti taasiseseisvus, astus Euroopa Liitu, elas üle majandusliku õitsengu ja tunneb ka majanduskriisist tekkinud raskusi, võin väita, et iga inimene, kes riigis elab, tunnetab ühiskonna käekäiku. Nii nagu tööpuudus kajastub eelkõige töötuks jäänud inimeste näol, nii ka paremaid aegu näeb läbi meie endi rahakottide. Kindlasti aitame me kõik kaasa ühiskonna heaolu saavutamisele. Nii maksude maksmisega kui ka lihtsamate asjadega, milleks on eestimaiste toodete tarbimine, kui ka prügisorteerimine. Mina, kui osake ühiskonnast, võin julgelt öelda, et olen olnud kohusetundlik maksumaksja, suvel ametlikult tööl olles, kavatsen riigikogu valimistel hääletada, andes sellega oma panuse riigi heaolu nimel ning kindlasti hoian loodust ning olen alati abivalmis ning koostöövõimeline. Inimese sotsiaalne olemine on alati olnud ning on edaspidigi korrastatud

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
64 allalaadimist
thumbnail
16
docx

RISKIJUHTIMINE

(6,lk15) 4. Vararisk- risk, mis on seotud looduslike katastroofidega, vara kahjudega ja äritegevuse katkemisega. (6,lk15) 1.3. Riskide suuruse hindamine Tuvastatud riske hinnatakse kolme kriteeriumi ehk teguri alusel - riskide avaldumise mõju ja tõenäosuse ning riskide maandamiseks olemasoleva sisekontrolli tõhususe järgi. · kui esineb kõrge esinemise tõenäosus ja mõju ulatus, siis on tegemist olulise takistusega asutuse eesmärkide saavutamisele (kõrge risk); · kui esineb keskmine esinemise tõenäosus ja mõju ulatus, siis on tegemist mõõduka takistusega asutuse eesmärkide saavutamisele (keskmine risk); · kui esineb madal esinemise tõenäosus ja mõju ulatus, siis on tegemist ebaolulise takistusega asutuse eesmärkide saavutamisele (madal risk).(7, lk15) Sisekontrolli tõhusust hinnatakse abiküsimustiku abil ning testitakse kontrolle. Sisekontrollisüsteemi

Majandus → Juhtimiskontroll
227 allalaadimist
thumbnail
8
doc

ÕPPIJA ARENGU ARVESTAMINE ÕPPE KAVANDAMISEL

isiklikule meisterlikkusele. Positiivse minakäsitluse kujunemise toetamine: - Jälgige, et ülesanded/harjutused oleksid kõikide õpilaste jaoks pingutust nõudvad, kuid siiski saavutatavad. – Organiseerige ülesanded/harjutused nii, et õpilane saaks süstemaatilist tagasisidet oma oskuste paranemise kohta. – Hindamisel ja muud liiki tagasiside puhul tuginege nii palju kui võimalik õpilase jõupingutustele, arengule ja teatud taseme saavutamisele. – Õpetage lapsi hindama ka klassikaaslaste edu, sõltumata nende endi tulemusest. – Hoiduge avalikust hindamisest ja võrdlustest. Väärtused ja huvid. Lisaks akadeemilisele minakäsitlusele mõjutab lapse motivatsioonilisi suundumusi ja tegevusstrateegiaid ka lapse poolt konkreetsele ülesandele või tegevusele antav väärtus. Ülesande väärtuse all peetakse silmas ülesande olulisust, huvitavust ja vajalikkust/ kasulikkust lapse jaoks

Inimeseõpetus → Inimeseõpetus
12 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Juhtimispsühholoogia. Organisatsioon

Posiitivne Juht-demokraat ­ Enamust arvestav stiil ­ Mida Sina arvad? Positiivne Juht-domineerija ­ Taset kehtestav stiil - Tee nii nagu mina ja kohe! Negatiivne Juht-nõustaja ­ Juhendav stiil ­ Proovi nii! Positiivne Töömotivatsioon on teatud sisemiste ja väliste jõudude mõju tulemus, mis põhjustab inimese tegutsemise ja käitumise teatud kindlal viisil. Ideaaljuhul on see käitumine suunatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. McGregori X- ja Y-teooria X-tüüp Y-tüüp Enamik inimesi on laisad ja väldivad Töö on inimese jaoks loomulik tegevus nagu võimaluse korral töötegemist puhkus või mäng Inimesed vajavad vahetut juhendamist, nad Kui inimene on oma jõupingutused suunanud asuvad tööle vaid karistust kartes tulemuse saavutamisele ja ta on sellele

Psühholoogia → Juhtimispsühholoogia
10 allalaadimist
thumbnail
3
docx

ETTEVÕTETE VISIOONID NING STRATEEGILISED DOKUMENDID

4. Eesti Töötukassa missioon - Suurendame tööd otsivate inimeste kindlustunnet uue töö leidmisel ning toetame tööandjat majanduslike ümberkorralduste läbiviimisel ja sobiva tööjõu leidmisel. Eesti Töötukassa visioon - Oleme asjatundlik ja usaldusväärne organisatsioon, kes aitab koostöös partneritega kaasa tööhõive suurendamisele ja turvalise paindlikkuse saavutamisele tööturul. Kommentaar ­ Kindlasti on Töötukassa poolt pakutavad koolitused ja väljaõpped kasulikud tööotsijatele. Koolituste läbiviimine on muutumas üha populaarsemaks. Tööotsijale jääb enda otsustada millises suunas ta tahaks liikuda. Viimaste aastatega on Eesti Töötukassa kindlasti suutnud aidata paljusid tööotsijaid! 5. Tartu Ülikool missioon - Tartu Ülikooli missioon on olla teadmistepõhise ühiskonna arengut juhtiv jõud ja järjepidevuse tagaja Eestis.

Majandus → Juhtimine
46 allalaadimist
thumbnail
26
pptx

Naiskodukaitse

  Tegevliige on vähemalt 18-aastane naissoost Eesti kodanik, kes tunnistab Naiskodukaitse eesmärke ning osaleb Naiskodukaitse tegevuses ja väljaõppes.  Noorliige on naissoost 15- kuni 18-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Naiskodukaitse eesmärke ning osaleb Naiskodukaitse tegevuses ja väljaõppes.  Toetajaliige on Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Naiskodukaitse eesmärke ja aitab oma tegevusega kaasa nende saavutamisele.  Auliige on Naiskodukaitse ees silmapaistvate teenete omamise eest Naiskodukaitse auliikmeks valitud Eesti või välisriigi kodanik. Koosseis   2012 .a juulikuu seisuga on Naiskodukaitses üle Eesti 1768 liiget.  Jaguneb 15-ks ringkonnaks ning ringkonnad jagunevad veel eraldi jaoskondadeks.  Ringkonnad: Alutaguse, Jõgeva, Harju, Lääne, Järva, Põlva, Rapla, Pärnumaa, Saaremaa, Sakala, Tallinna,

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Kvaliteediprogramm

saavutab. Tulemused näitavad, mida ettevõte saavutanud on. Ettevõtet ei hinnata ainult tulemuste põhjal, sama kaaluga on ka need tegevused, mis viivad tulemusteni, püüdes välja selgitada põhjus-tagajärg seoseid. Kriteeriumid jagunevad omakorda allkiriterimumiteks. Võimaldajate ja tulemuste kriteeriume hinnatakse erinevalt. Kriteeriumid: 1. Eestvedamine ­ kuidas liidrid missiooni ja visiooni arendavad ning nende saavutamisele kaasa aitavad, kuidas nad pikaajaliseks eduks vajalikke väärtusi arendavad ning neid vastavate tegevuste ja käitumiste kaudu ellu viivad, kuidas nad isiklikult ettevõtte juhtimissüsteemi väljaarenamise ja töölerakendamise tagamisel osalevad. 2. Töötajad ­ kuidas ettevõte nii üksikisiku, meeskonna kui ka kogu ettevõtte tasemel juhib, arendab ja vallandab oma inimeste teadmisi ja kõiki nende võimalusi, kuidas

Turism → Hotellimajandus
69 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Euroopa Liidu plussid ja miinused

Euroopa Liidu Plussid ja miinused Eesti kuulub Euroopa Liitu alates 2004. aastast. Seal kehtivad omad seadused ja määrused ning sinna kuulub 27 Euroopa riiki. Sealt tulenevalt on tollel Liidul kahtlemata ka omad plussid ja miinused sellise pisikese riigi nagu Eesti jaoks. Peale Eesti liitumist Euroopa Liiduga oleme me saanud mitmeid toetusi nii hariduse, noorte, loodushoiu ja muude taoliste projektide tarbeks. Euroopa Liit maksab igale oma liikmesriigile iga aasta teatud summa raha, kuid riik ise peab miinusena maksma iga aasta liikmemaksu ning mida suurem ja rikkam riik on, seda suurem on ka summa. Samuti sai Eesti kaela endale väga kopsaka suhkrutrahvi, mida makstakse siiani. Siin oleks mõttekoht, et kas see toetus korvab nii trahvi kui ka iga aastase liikmemaksu. Mulle tuleb sellega meelde vanasõna seitse korda mõõda ja üks kord lõika, mis tolles kontekstis tähendab seda, et raha on küll t...

Eesti keel → Eesti keel
282 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Temperamenditüübid

Ta on kõrgenenud emotsioonidega. Juba väikese ebaõnnestumise puhul ärritud ta kergesti, kaotab töövõime, tegutseb hooti: kord suure tuhinaga, kord lööb aga alustatule hoopis käega. Ta võtab endale sageli ülesandeid rohkem, kui täita suudab. Vaidlustes püüab teistest üle kõneleda, ägeneb ja võib minna endale välja. Tal ei ole kindlaid harjumusi ja tal on raskusi vaoshoituse ja tasakaalukusega. Tööd teeb suure sisemise pingega, pühendudes jäägitult eesmärgi saavutamisele. Kuna ta oma energiat ühtlaselt ei jaga, järgneb pingelisele tööperioodile mõõn, mil koleerik vajab energia taastamiseks põhjalikku puhkust. Sageli ei valitse koleerik end küllaldaselt. Kergesti võib tal kaduda jõud ja usk oma võimetesse. Suhetes inimestega on ta järsk ja sirgjooneline. FLEGMAATIK Flegmaatik on rahulik ja tasakaalukas, passiivne, hoolikas, mõtlik, juhitud ja ühtlane. Ta on tõsine, visa ja püüdlik inimene. Kõne ja liigutused on aeglased ja ta omandab kõike

Psühholoogia → Psühholoogia
14 allalaadimist
thumbnail
15
pdf

2. loeng. Planeerimine ja kavandamine

Juhtimise alused Kavandamine ja planeerimine Mare Kurvits, PhD Kavandamine e. planeerimine Õpi-eesmärgid: Õppida mõistma planeerimise rolli juhtimises Kirjeldada planeerimisprotsessi Õppida eristama planeerimisvahendeid Selgitada strateegilise juhtimise tähtsust Tunda erinevaid strateegiaid Kavandamine e. planeerimine Alati tulevikku suunatud tegevus Üks juhtimise võtmefunktsioone, milleta ettevõtte tegevus muutuks juhuslikeks lahendusteks. Planeerimine on juhtide kohustuslik funktsioon, nende tähtsaim tegevus. Planeerimine Planeerimine on tegevus, mis seisneb organisatsiooni ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamise teede ja abinõude kindlaksmääramises. Otsustatakse, mida, millal ja kuidas tuleb juhil ja tema alluvatel järgnevalt teha. Põhisisuks on teadlik ja põhjendatud sihtide ja suundade kujundamine Juhi roll planeerimisel Juhi roll planeerimisel: eesmärgi püst...

Majandus → Juhtimise alused
28 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Õiguse tõlgendamine, tõlgendamise olemus

paraleelselt. (nt avarii ja põhjustaja tekitab lisaks materjaalsele kahjule ka raske tervise kahju kannatanule) o Alternatiivne konkurents-õigustatud pool võib valida erinevate õiguslike tagajärgede vahel. (võlgniku viivitamisel õigus kreeditoril valida nõudeõiguse või lepingust ülesseütlemise vahel) o Konsumtiivne konkurents-kui mitu õiguslikku tagajärge on suunatud võrdse tulemuse saavutamisele. (üürink kahjutasu üürilepingust tulevnevalt või õigusvastasest käitumisest tulenevalt kahjutasu) Kui erinevad õiguslikud tagajärjed ei lase ennast kooskõlastada, siis pole tegemist mitte normide konkurentsi, vaid vastuoluga! Tõlgendamise esemeks on algfaasis õiguse tekst.Tõlgendamise abil väljendatakse õiguse mõtet täpsemalt ja selgemalt kui seda on tehtu dõiguse normis. Tõlgendamise lähtepunktiks on antud kaasuse lahendamiseks sobiva õigusnormi

Õigus → Õiguse entsüklopeedia
12 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Argumentide väljavõtuleht - Õe eriala on Tervishoiu süsteemis väärtustatud

Seletus Seletus Eesti tervishoiuga seotud organisatsioonid on huvitatud pöörama rohkem Sotsiaalse ja professionaalse keskkonna madal tase. Noorte tähelepanu õdede ja teiste meditsiinitöötajate rahulolule ja selle koolilõpetajate puhul, tulevad nad uute teadmiste ja oskustega tihtipeale saavutamisele. selleks, et lihtsalt arsti kõrval istuma ja pabereid täitma, mis on ressurssi raiskamine. See on üks põhjusi, miks õed lahkuvad Eestist välismaale

Meditsiin → Õenduse alused
28 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tööviljakus, tööjaotus

Teiseks suuremaks tööle innustamise võimaluseks on preemiate maksmine. Preemia nimel on töölised valmis veidike rohkem pingutama ning see annaks tulemust ka tööviljakuse tõstmisel. 2. Tööjaotus ja tööviljakus on omavahel tugevalt seotud. Töö peab olema jaotatud vastavalt töötajate võimekusele ja suutlikkusele. Kui anda inimesel tema jaoks liiga raske töökohustus, siis kulub tulemuse saavutamisele liigselt aega. Andes inimesele töö, mis vastab tema võimekusele, hoitakse kokku aega kuna sama aja vältel tehtud töö on tulemusrikkam. Kui personalile määratakse töö arvestades tema isiklikke huvisid, siis on töötajatele nende töökohustused meelepärasemad. Enda jaoks meeldivamat tööd teeb inimene meelsamini. Näide elust on, et laos ei ole otstarbekas panna mehi kaupa vastu võtma ning

Majandus → Majandus
43 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kas Esimeses maailmasõjas oli võitjaid?

riigid nagu Austria, Ungari ja Tehhoslovakkia. Kui rääkida võitjatest, siis seda saab vaadata pigem muutuste põhjal ühiskonnas. Usun, et võitjateks sai lugeda neid riike, kes taastasid oma iseseisvuse. Majanduslikust aspektist vaadates tehnika, tööstuse ja majanduse areng, sest sõjatarbeks oli vaja arendada sõjatehnikat ja sidevahendeid. Kuid Esimene maailmasõda aitas lõppkokkuvõttes oluliselt kaasa naiste iseseisvumisele ning võrdsete õiguste saavutamisele meestega, sest mobiliseeriti 73 515 000 meest, mistõttu pidid naised ise hakkama saama. Kokkuvõtteks võib väita, et Esimeses maailmasõjas oli nii võitjaid kui ka kaotajaid. Selliseks kujunes vaid minu arvamus, sest võtsin võitja-kaotaja situatsiooni mitmest vaatepunktist. Muidugi olid ulatuslikumad pigem kahjud, sest see vähene positiivne tulemus, mis nelja aasta jooksul kusagilt

Ajalugu → Ajalugu
58 allalaadimist
thumbnail
30
pptx

Muutused eluolus ja ühiskonnas I ms ajal

Click icon to add picture http://www.ww1propaganda.com/sites/default/files/3g12663u- 1483.jpg?1310955669 (04.10.15) http://www.lauriebooks.com/pictures/medium/25366.jpg (04.10.15) Naiste iseseisvumine  Naised pidid hakkama saama ilma meestete  Tuli hoolitseda pere eest ja ära teha meestetöö  Asuti tööle tehastes ja kaevandustes  Palka saadi vähem  Sõda aitas kaasa naiste iseseisvumisele ja meestega võrdsete õiguste saavutamisele  Traditsiooniline peremudel muutus Naised I maailmasõjas http://cdn.marxist.com/images/stories/women/woolwich-arsenal.jpg (04.10.15) Sõjatehnika areng  Kiire tehnika areng  Suur areng keemiatööstuses, lennunduses, mereväes ja soomusrelvade alal  Kasutusele tulid tankid  Hakati pommitama lennukitelt  Kujunes välja positsioonisõda Pommitamine lennukitelt http://www.picturesofworldwar1.com/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg (04.10.15)

Ajalugu → Ajalugu
9 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

KUIDAS SAADA ETTEVÕTJAKS?

tõestab, et ettevõte suudab midagi pakkuda ning sellel on potentsiaali. Edasi on tähtis tasakaalupunkti jõudmine, s.t et firma hakkab kasumit tootma. Ettevõtjaid on kahte liiki- edukad ja n.ö mitte nii edukad. Ka edukatel ettevõtjatel on omased iseloomu omadused ja iseärasused, mis aitavadki soovitud edu saavutada. 1. Keskendumine 2. Mõttelaad 3. Parimate võimaluste leidmine 4. Tagasitõrjumatu fokusseeritud visiooni leidmine 5. Eesmärgi saavutamisele orienteeritud energia 6. Avatus maailmale 7. Vajadus teiste järgi 8. Ressursside loomine 9. Ärivaist 10. Edu nautimine 11. Edu saavutamine vajadus Edukat ettevõtjat motiveerib visioon, mis panebki tegutsema ning leidma parimaid võimalusi. Edasi tegutsebki edukas ettevõtja motivatsiooni najal. Kindlasti peaks oskama ettevõtja edu nautida. Paljud ettevõtted ei olegi läbi löönud just sellepärast, et ettevõtja ise on peljanud edu

Majandus → Ettevõtlus
20 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Esimene maailmasõda kui pöördepunkt 20.sajandi ajaloos

Esimene maailmasõda kui pöördepunkt 20.sajandi ajaloos Esimene maailmasõda on saanud oma nimetuse suure sõjatandri ja sõdivate riikide rohkuse tõttu. Ajaline kestvus oli 4 aastat. Üheski varasemases konfliktis ei osalenud nii palju sõdureid ja tagajärjed ei ole olnud niivõrd laastavad. Esimeses maailmasõjas võitlesid kaks vastandlikku sõjalist blokki: Kolmikliit ja Antant. Esimese tuumiku moodustasid Saksamaa, Austria-Ungari ning hiljem ühinedes ka Itaalia aastal 1879 ja 1882. Saksamaa eesmärgiks oli laiendada oma poliitikat Euroopa tasandil maailma tasandile. Vastukaaluks kolmikliidule oli Prantsusmaa sõlminud liidu venemaa ja Inglismaaga aastal 1893 ja 1904 .Selle tuuma ehk Antandi eesmärgiks oli vähendada Saksamaa mõjuvõimu Euroopas. Need sõjalised tuumikud kujunesid oluliseks aspektiks maailmasõjas. Sõja puhkemine tõi ühiskonnas kaasa suuremaid muutusi, kui seda esialgu arvati. Sõja algust tervitati...

Ajalugu → Ajalugu
21 allalaadimist
thumbnail
36
ppt

Motivatsioon ja motiveerimine

neid iseloomustavad eesmärgid · Oluline see, kuidas õpilased tajuvad tunnis valdavaid saavutuseesmärke · Kombinatsioonid, mitte üks Saavutus- (õpi)eesmärgid koolis Meisterlikkus: Tulemused: Teadmiste omandamine meisterlikkuse Tulemuste saavutamine saavutamine, seesmise (head hinded, parimad huvi rahuldamine kohad), välise 1. Meisterlikkuse tunnustuse saavutamisele suunatud saavutamine 2. Mittemõistmise vältimisele suunatud 1.Edule orienteeritud õpilased 2.Kaotuse vältimisele orienteeritud Õpilased ei pea endale neid eesmärke teadvustama On ainespetsiifilised Kaotuse vältimise eesmärgid · Negatiivselt seotud enesetõhususega · Negatiivsed seosed õpitulemustega · Seotud ebaefektiivsete õpistrateegiatega

Psühholoogia → Arengupsühholoogia
50 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Reis kuule

Ühendriikide presidendi pöördumisega ning hea tahte avaldustega 73 riigi esindajatelt (valdavalt riigipeadelt). Nende hulgas oli ka Eesti Vabariigi peakonsuli Ernst Jaaksoni avaldus: ,,The people of Estonia join those who hope and work for freedom and a better world. -- Ernst Jaakson Peakonsul Jaaksoni läkituse tõlge Ameerika Häälelt 6. augustil 1969: "Eesti rahvas ühineb nendega, kelle lootus ja töö on suunatud vabaduse ja parema maailma saavutamisele."" ­ {{{2}}} Kuule jäetud ränist ketas kõrvuti USA 50-sendisega. Armstrong ja Aldrin olid Kuu pinnal veidi üle kahe ja poole tunni. Nad kogusid ligi 22 kilogrammi pinnaseproove, tegid kümneid fotosid ja võtsid vastu president Nixoni õnnitlused. Nad paigaldasid Kuule ka seismomeetri ja peegeldi Maa ja Kuu vahelise täpse kauguse mõõtmiseks laserkiire abil.

Füüsika → Füüsika
25 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Pilates

Pilates on kogu keha hõlmav treeningsüsteem, mille arendas 20. sajandi alguses välja Saksamaal, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides tegutsenud Joseph Pilates. Pilates keskendub inimese jõu tugevdamisele ja keha üle kontrolli saavutamisele. Pilatese süsteemi looja Joseph Pilates (pildil 59. aastane) sündis erinevate allikate põhjal, kas 1880.- või 1883. aastal Saksamaal. Lapsepõlves oli ta viletsa tervisega: põdes astmat, rahhiiti ja reumat. Oma haiguste tõttu pühendas J.Pilates kogu oma elu hea füüsilise vormi saladuste väljaselgitamisele. Ta uskus, et kui inimese nahk on võimeline pidevalt uuenema, siis peab samamoodi olema võimalik tervendada ja tugevdada kõiki organeid ning kogu organismi

Sport → Sport
1 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Rõivaste konstrueerimise alused

kujunduslikku ja puht esteetilise funktsiooni. 15. Rõivaste klassifikatsioon. Alaklassid. 1) Olmerõivad: kaitsevad keskkonna välismõjude eest; pesutooted, kergrõivad(:toodete järgi, soo järgi, aastaaja järgi), ülerõivad, korsett-tooted, peakatted, sõrmikud ja kindad. 2) Spordirõivad: kaitse traumade eest. Tähtis hügieeni-, informatiivne- ja funktsionaalne funktsioon. Peab kaasa aitama tulemuste saavutamisele. Jagunevad alaklassidesse spordiala järgi ja alaklassid samade tunnuste järgi nagu kergrõivad. 3) Töörõivad: a) Erirõivad: kaitsevad tööstuslike kahjulike mõjude eest. Liigitatakse kahjuliku või ohtliku teguri järgi. b) Vormirõivad: sõjavägi, politsei, raudtee jt. ametkonna. Elukutse järgi. c) Tehnoloogilised rõivad: tehnilise protsessi kaitseks inimese eest (toiduaine tööstus, farmaatsia, elektroonika, parfümeeria jne.) 16

Muu → Ainetöö
9 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Juhtimise alused: eksamiküsimused ja -vastused 2016

c. Põhimõtted, mis on juhtimises üldkehtivad, subjektiivsed, kohustuslikud d. Põhimõtted, mida juhtimises harva saab rakendada Küsimus 12 Ettevõtte missioon annab vastuse järgmistele küsimustele: a. Mida püütakse teha oma tarbija jaoks? b. Milline on antud äri olemus? c. Milline on ettevõtte majanduslik eesmärk? Küsimus 13 Töökohtade hindamisel sagedamini hinnatavad faktorid a. vastutus b. jõupingutus c. töötingimused d. oskused e. toimetulek f. eesmärgi saavutamisele suunatus Küsimus 14 Õigused a. on vajalikud kohustuste täitmiseks b. pärsivad omaalgatuse kasutamist organisatsioonis c. on töösuhe Küsimus 15 Motiveerimise eesmärk on: a. töötajate hindamissüsteemi väljatöötamine b. suunata inimeste pingutused ettevõtte eesmärkide paremale täitmisele c. saavutada töötajate vähene vahelesegamine juhtimisse Küsimus 16 Juhitavusnormi all mõistetakse a. ülemuste arvu ühe alluva kohta b

Majandus → Juhtimise alused
11 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Maailm 20. sajandi algul

10. Muutused ühiskonnas, majanduses ja sõjanduses seoses I maailmasõjaga. • elatustase langes, tekkis toidupuudus, levisid epideemiad, kehtestati üldine töökohustus • mitmed väikesed riigid lootsid kehtestada iseseisvust (Soome, Eesti, Läti) • suurenes sallimatus muulaste ning rahvusvähemuste vastu > rahvusliku liikumise tõus • naised pidid tööle minema – said palju vähem palka kui mehed > aitas kaasa naist iseseisvumisele ja võrdsete õiguste saavutamisele, nende roll kasvas • suurenes riigi osa majanduses > väikeettevõtted laostusid, keskvõim tugevnes • levisid vasakpoolsed vaated • vähenes religiooni mõju

Ajalugu → Uusaeg
32 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Ajaloo KT 20. sajand

Muutused ühiskonnas, majanduses ja sõjanduses seoses I maailmasõjaga. • elatustase langes, tekkis toidupuudus, levisid epideemiad, kehtestati üldine töökohustus • mitmed väikesed riigid lootsid kehtestada iseseisvust (Soome, Eesti, Läti) • suurenes sallimatus muulaste ning rahvusvähemuste vastu > rahvusliku liikumise tõus • naised pidid tööle minema – said palju vähem palka kui mehed > aitas kaasa naist iseseisvumisele ja võrdsete õiguste saavutamisele, nende roll kasvas • suurenes riigi osa majanduses > väikeettevõtted laostusid, keskvõim tugevnes • levisid vasakpoolsed vaated • vähenes religiooni mõju

Ajalugu → Ajalugu
18 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun