Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Metsade sääst (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on metsakasutus ?
 • Kuidas nihkuda taas ligemale keskkonnasõbralikule puidule ?
 • Mis on metsaökoloogia ?
 • Milliseid tõrvaahje kasutati ?
 • Milline on olnud kombestik hiite ja pühapuudega ümberkäimisel ?
 
Säutsu twitteris
Metsa kõrvalkasutus 3
 • Mis on metsakasutus? 3
 • 1.1. Metsa kõrvalkasutus 4
 • Metsa kasutamine metsaseaduse valguses 5
 • Kaitstavate loodusobjektide hoidmine e. looduse kaitse 6
 • Maastiku, mulla või vee kaitsmine 6
 • Sanitaarkaitse 7
 • Virgestus 8
 • Metsa kõrvalsaaduste varumine 11
 • Seened ja seenekasvatus 11
 • Seenekasvatus 12
 • Metsamarjad ja marjakasvatus 13
 • Pohl ja tema kasvatamine 14
 • Mustikas ja tema kasvatamine 15
 • Jõhvikas ja tema kasvatamine 16
 • Ravimtaimed 18
 • Puud, põõsad, puhmad ravimina ja muu kasutus 19
 • Metsa rohttaimed ravimina 20
 • Kasemahla varumine 21
 • Vihtade ja luudade varumine 21
  8. Karjatamine metsas 23
 • Metsmesindus 24
 • Jõulukuuse kasvatamine 25
 • Puidu kasutus 26
  1.1. METSA KÕRVALKASUTUS
  Metsa kõrvalkasutus laiemas mõttes e. metsandusega seotud tegevus:
 • Metsa kõrvalsaaduste varumine

 • Loomade kasutamine

 • Puhkemajandus (RMK puhkemajanduse osakond , loodusturismi osakond)
  • virgestus,
  • tervise parandamine,
  • sport .

 • Metsata metsamaa kasutus
  • heinamaade, karjamaade ja põldude kasutamine,
  • taimlate, seemlate ja katmikalade kasutamine
  • maavarade ja maa-ainese kasutamine.

 • Õppetöö ja teadustöö (RMK loodushoiu osakond)
  • õppemetsad, katsealad, kaitsealad , arboreetumid jms.
  • loodushoiu kampaaniad

 • Looduskaitse ja keskkonnakaitse
  • hoiumetsad,
  • kaitsemetsad.

 • Riigikaitse ja muud eesmärgid
  • väliõppuste alad


  Oma töös käsitlen ma teemasi mida tänane metsatööstus ei taha kuidagi märgata.Tänasel päeval on metsast saadav tulu kas palk vineeripak või halvemal juhul paberipuu.
  Neile kes vähegi metsandusega tegemist on teinud teavad et kasvava puu tihusid ei ole võimalik samastada müügiks mineva toodandu hulgaga .
  Kogu oma ajaloo vältel on inimkond otsinud võimalusi, kuidas hankida erinevatest ökosüsteemidest piisavalt eluks vajalike ressursse: toitu, kehakatet, peavarju, energiat ja muid materiaalseid hüvesid. See on vältimatult tähendanud sekkumist looduslikesse protsessidesse. Tasakaalu leidmine oma erinevate nõudmiste ja ökosüsteemi suutlikkuse vahel neist nõudmistest tulenevale survele vastu panna on olnud tõsine probleem kõikidele tsivilisatsioonidele läbi aegade.
  Tabavad on 20.sajandi keskpaiku kirja pandud Kaarma vanataadi Andrei Metsa sõnad:” Metsa varal see inimese elu keik on. Kui poleks metsa olavad, siis äi saaks elada ka sii. Kas läheb sool ökski pää muidu mööda, kui pole metsa puud tarbelised.
  Tõused oomiku öles, tuba külm, oort on puud tarbelised et tuld pliida alla teha. Paned katla tulele, ikka jälle puud, kes katlas toiduse ääks teevad. Maja, kus elatakse, keik ikka puu, siis töö ja talitsus riistad, keik olid puust. Keik ´, mis eese ömber nääd ja misse varal elad , on puust.. Terve inimese elamine on metsaga öhes. Kui sool pole metsa, no mine ela” (Toomessalu 1969, 11-12).
  Metsamees , kes tunneb puid, põõsaid, alustaimi, samblaid-samblike, kasvukoha mullatingimusi ja veerežiimi, oskab metsa õieti hooldada , hinnata ja kasutada
  Metsanduse ajaloost
  Eelmise aastatuhande vahetusel elasid eestlased «puuajas». Puust ehitati nii majad kui ka vankrid ja reed. Puudega köeti ja puust vooliti pudru söömiseks lusikad valmis. Isegi naelad meisterdati puust. «Puuaeg» kestis kuni Rootsi ajani 17. sajandil. Raud oli kallis ja seda pruugiti vähe. Veel nelisada aastat hiljem sai lätlaste juures ühe künnihobuse eest ühe kirve . Tõsi, eelmisel aastatuhandel algas Eestis tõsisem
  raua tootmine. Näiteks Peipsi ääres Raatveres ehitati kaks rauasulatusahju. 13.sajandil sai raua tootmine üheks Saaremaa jõukuse allikaks.( Luup , Nr.8(91) 19.04.1999.)
  Tänapäeva metsasus on umbes samal tasandil s.o. ca 50% piirimail, mis oli L.Laasimeri (1965) hinnangul 13. sajandil. Kuna rahvaarv oli praegusest mitu korda väiksem, siis toimus metsakasutus tol ajal enamasti n.n. omavajaduste järgi ning suurt lööki loodusele ei tehtud ja mets taastus ise.
  Saksa- Taani valitsemise ajal talupoegade raietele maahärrade valdustesse kuulutatud metsades olulisi takistusi ei tehtud.
  Olukord muutus mõneti Rootsi valitsemise ajal, kui metsatööstus tegi oma esimesi samme ja algas metsamaterjali eksport sadamate kaudu ning tekkis mure metsavarude pärast. Nii 17. kui 18. sajandil tehti katseid piirata metsakasutust, anti välja määrusi, et takistada väärtuslikemate puuliikide (laevaehituseks- tamm jm.) liigset raiumist.
  Pidev poleemika valitses 18.sajandi II pooles kubermanguvalitsuste ja rüütelkondade vahel, kus tehakse korduvalt ettepanekuid piirata ale- ja kütisepõletamist, vähendada valgustuspeergude kasutamist talurahva poolt, jätta puust soosildade ja pakkteede, alusmüürita hoonete, laud ja puukoorkatuste ehitamine, asendada puuaiad kiviaedade, hekkide ja kraavidega, lõpetada noorte kaskede raiumine suvistepühaks ja jaanipäevaks. Kuid oluliste tulemusteta.
  Alles 19.sajandi alguse talurahvaseadus ja senati ukaas 1836.a. seab sisse trahvinormid mõisniku loata metsamaterjali ostjale ja müüjale, mis tähendas talupojale senise vaba metsakasutuse lõpetamist. Ühtlasi hakkas talurahva seas levima metsavargus, mida tihti ei peetudki varguseks, vaid pigem julgustükiks või siis protestimärgiks oma kunagiste õiguste äravõtmise eest. Selgelt eristusid metsarikkamad ja vähemintensiivselt kasutatavad piirkonnad, arenesid välja külad ja piirkonnad, kust teatud liiki puidutoodang tuli ning tõusid küttepuude hinnad linnades.
  Suurem pööre metsade sihipärasel kasutamisel tuli alles 19. sajandi lõpul, mil laienev tööstus (sae- ja paberitööstus, raudteede rajamine, telegraaf - telefon jne.) nõudis planeeritud puidukasutust, algas metsade korraldamine ja metsakasutamiseks optimaalsete raiemahtude määramine. Tänu asendusmaterjalidele, aga ka keeldudele vähenes talupoegade puidukasutus: puuaedade asemele tulid kiviaiad, loobuti valgustuspeergude kasutamisest, puunõude asemele võeti plekk - ja savinõud, kadusid niinest- tohust jalanõud, köied, märsid jne.
  Metsateadust ja metsade majandamist on mõjutanud nii vene kui saksa metsateadus: Omandivormiti domineeris riigimetsas vene ( vormiriietus , metsa jagamine kvartaliteks, seadusandlus jne.) ja erametsanduses saksa mõju.
  Raiete teostamine Veel 20.sajandi I poolel raiuti mets põhiliselt talvel. Raietöölisteks olid valdavalt maaelanikud. Lageraietel kasutati põhiliselt kahemehesaage, hooldusraietel ühemehesaage, laasiti kirvega. Noorendike hooldamisel olid kasutusel võsanoad ja kiinid. Nagu sajandeid varem oli hobune peamine metsamaterjalide kokku- ja väljavedaja. Nendega veeti puitu sageli kümnete kilomeetrite kaugusele linnadesse, raudteejaamadesse või parvetusjõgede äärde. Kui sajandi algul, nii nagu mitmed eelnevad kasutati metsaveol talumeeste hobuseid, siis 60.-70.- datel olid metsaveohobused juba metskondades olemas. Lisaks traditsioonilisele vankrile, reele, palgikelgule konstrueeriti mitmeid lohisteid ja kõik võimalikke abivahendeid. Alati ei rahuldanud kaubanduses müügil olevad rakmedriistad. Hobusega tegeleja pidi olema “fanaatik”, kes oskas ehk nn. oli sunnitud ise hobuseriistu tegema või kaubandusest saadavaid ümber kohendada. Kuna raieajaks valdavalt talvekuud, siis mitmete seenhaiguste, eelkõige kuusikutes juuremädanikku põhjustava juurepessu levik kahjustatud puudelt või kändudelt tervetele, oli hobuveoga väiksem. Tunduvalt vähem said kannatada pinnas ja puujuured, sest kerged hobureed ja kelgud ning talvine metsaväljavedu ei jätnud metsa olulisi jälgi.
  Möödunud sajandi keskel hakkas muutuma raietööde tehnoloogia , tööstus vajas puitu
  pidevalt, raieajast sõltuv puidukvaliteet ei mänginud enam suurt rolli.
  Mehhaniseerimise areng tõi aina enam masinaid metsa. Käsisaed ja kirved asendusid
  elektri- ja bensiinimootorsaagidega ja hobuste asemele tulid põllumajanduslikud
  traktorid. Hobuvedu oli töölistele füüsiliselt raskem, hobune nõudis hoolt, toitu
  pidevalt (heinamaad ja heinategu) ning aina vähemaks jäi inimesi, kes seda oskasid ja
  tahtsid.
  Tehnika käsitsemine nõudis aga kutseliste metsatööliste olemasolu, kellele oli vaja
  tööd anda aastaringselt .
  Linttraktorite kasutuselevõtuga sajandi teises pooles ja tüvestena väljaveoga (kestis
  1965.aastast kuni Eesti taasiseseisvumiseni) kasvasid aina lageraielankide pindalad ja
  suurenesid pinnasekahjustused metsas. Kokku ei sobinud alati plaanimajandus ja
  metsatööks kesised talved , mistõttu tuli nn. talviseid lanke raiuda ka külmumata
  pinnasega. Tavalised olid sügavad roopad ja soostumisprotsessid raiestikel, kuhu
  vaatamata aastate viisi järjestikustele metsakultuuri rajamistele metsa peale ei saadud.
  Kui ilmnes , et traktorite kasutamisega kaasneb suur puude, pinnase ja alustaimestiku
  kahjustamine , üritati veel hobuvedu elustada, see jäi aga tagajärjetuks.
  Praegusel ajajärgul toimub langetamine, laasimine, järkamine raiekohas kas
  mootorsaagide või harvesteritega, puidu kokkuvedu ratas- kokkuveotraktoritega,
  väljavedu tarbimiskohta suure kandejõu ja mitmesillaliste veoautodega. Kadunud on
  inimjõul metsamaterjali laadimine .
  Puude varumise aeg
  Kuna valdav osa tarbeesemetest, hoonetest jne. tehti puust, siis oli väga oluline leida
  igaks otstarbeks kõige kohasem puu ja see raiuda selleks kõige sobivamal ajal.
  Ehitustarbeks minevaid puid eelistati raiuda külmal ajal, kui puul on elutegevus
  aeglane ehk puu on nn. surnud (jaanuar, veebruar). Sel ajal raiutud palke ja saetud
  laudu peeti kõige vastupidavamateks, mida ei kahjustanud putukad ega seened. See
  reegel on teaduslikult leidnud kinnitust puidu tehniliste omaduste uurijatelt.
  Kuna raieajaks valdavalt talvekuud, siis mitmete seenhaiguste, eelkõige kuusikutes
  juuremädanikku põhjustava juurepessu levik kahjustatud puudelt või kändudelt
  tervetele, oli väiksem. Tunduvalt vähem said kannatada aga pinnas ja puujuured, sest
  kerged hobureed ja talvine metsaväljavedu ei jätnud metsa olulisi jälgi.
  Valitses palju reegleid, millal just õige aeg ja kuidas (kuufaasid, tuulesuund ,
  langetussuund) raiuda teatud otstarbeks vajalikku puud. Neid õpetusi anti põlvest
  põlve edasi.
  Puu kiire ja korraliku kuivamise ning kauase säilimise saavutamiseks soovitati raiuda
  okaspuud noore kuu ja lehtpuud vana kuu ajal. Kuid selles küsimuses võisid valitseda
  vastakad seisukohad, mille üle vaieldi.
  Vastuolulisust näitab seegi, et saartel oldi vastupidisel arvamisel s.t. okaspuid tuleb
  langetada vanakuu ajal ja lehtpuid noore kuuga .
  Ehitus- jm. tarbepuid soovitati langetada põhja- ja idakaare e. “kõva” tuulega (annab
  tugevuse ja hoiab koitamise eest), lõuna ja läänekaare tuultega e. “pehmetega” tuli aga
  langetada neid tarbepuid mis nõudsid painduvust.
  Isegi puude langetamise suund olevat tähtis olnud ja taganud puidu kvaliteedi.
  Kuigi teadlaste arvates mitmed uskumused põhjendatud pole,
  aitasid need paika panna väga rohkete ja mitmekesiste talutööde kalenderplaani ja
  teatud korda luua tegemistes ning näitasid hoolivat ja austavat suhtumist metsa vastu.
  Käesoleval ajal on Eestis käimas metsade sertifitseerimine, kus erinevad standardid
  näevad ette tegevuspiiranguid kaitsmaks metsapinnast, loomastikku, taimi kevadisel
  perioodil kahjustuste eest. on teha seadusandlusse parandusi, millega
  haudelinnustiku ja õrnade metsakasvukohatüüpide kaitseks on 15.aprillist kuni
  15. juunini keelatud uuendusraied ning valgustusraie kõikide kasvukohatüüpide
  noorendikes.
  Juuremädanike leviku piiramiseks on aga keelatud harvendus- ja valikraie männikutes
  ja kuusikutes 1.aprillist kuni 30.septembrini, välja arvatud juhul, kui okaspuukännud
  kokkulepitud aja jooksul pärast puu raiet töödeldakse juurepessu nakatumist takistava
  preparaadiga.
  Bioloogiline mitmekesisus ja säästev metsamajandus
  Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise vajadust rõhutatakse mitmetes Eesti vabariigi
  keskkonnakaitset ja metsandust reguleerivates õigusaktides ja arengukavades.
  Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimisega Riigikogu poolt 1994.a.
  võttis riik endale kohustuse kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja tagada loodusvarade
  säästev kasutamine. Eesti keskkonnastrateegia konstateerib, et Eesti metsad on
  säilitanud looduslikku ilme ja mitmekesisuse. Praegu elluviidava Eesti metsapoliitika
  (RT I, 1997, 47) järgi on metsandusel kaks arengu üldeesmärki: säästlikkus ja
  efektiivsus majandamisel. See tähendab metsade hooldamist ja kasutamist sellisel
  viisil ja tempos , mis tagab nende bioloogilise mitmekesisuse, uuenemisvõime,
  tootlikkuse, elujõulisuse ning potensiaali praegu ja tulevikus ning võimaldab teisi
  ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ning sotsiaalseid
  funktsioone.
  Metsaseadus ja kaasnevad õigusaktid sisaldavad täpsemalt nõudeid, millele peab
  metsakasutus vastama ja millised on piirangud eesmärkide saavutamiseks.
  Metsaomanik on kohustatud oma metsa majandama üksnes sellisel viisil, mis ei
  ohusta metsa kui ökosüsteemi ega kahjusta genofondi, metsamulda ja veereziimi,
  metsa uuenemise ja uuendamise tingimusi, ei loo eeldusi tuulekahjustuste tekkeks,
  seenhaiguste ja putukkahjustuste levikuks ning on kooskõlas metsa säästliku
  kasutamise põhimõtetega. Uue metsaseaduse projektis ja kaasnevates õigusaktides on
  bioloogilise mitmekesisuse tõhustamiseks vähendatud lubatud lageraielankide suurust
  ning täpsustatud, mil viisil metsa majandada
  Tehtud on mitmed üleriigilised inventuurid (vääriselupaigad, kaitsealade võrgustik) ja
  kaitse alla võetud ja võtmisel tuhanded hektarid metsamaad. Kui sajandeid olid
  põlislaaned, kust puid ei raiutud kauguse, kättesaadavuse pärast ja säilisid ürgsena,
  siis tänapäeva tehnikale pole miski takistuseks.
  Seepärast ongi meil määratud metsad, mida kasutatakse majandusmetsadena põhiliselt
  puidu saamiseks, millele seatud kasutusreeglid ja kus jälgitakse juurdekasvu ja
  kasutuse õigeid vahekordi ning kaitstavad metsad, mida hoitakse nende arengusse
  vähem või rohkem sekkumatta, kust peamiseks eesmärgiks pole puitu saada…
  Kasutatavad raieliigid
  Valikraie on raie, mida tehakse metsa majandamiseks püsimetsana. Ta on kõige
  pikema ajalooga metsa majandamise süsteem, kandes nii hooldus kui uuendusraie
  ülesandeid.. Ta peab looma eeldused välja raiutud või välja langenud puude pidevaks
  asendumiseks uutega. Välja raiutakse puud, mis tõenäoliselt lähenevad oma
  bioloogilisele küpsusele ja mis lähiajal sureksid ka ilma inimese abita .
  Valikraie on kohane püsimetsana majandatavas erivanuselises segapuistus,
  erivanuselises puhtmännikus, mitmerindelises puistus ja hall-lepikus. Ei anna häid
  tulemusi juurepessu aladel.
  Eestis tehakse turberaieid aegjärkse, häil- ja veerraiena.
  Aegjärksel raiel peab raiejärkude vahe olema vähemalt 5 aastat, ühe raiejärguga võib
  välja raiuda kuni 30% tagavarast tingimusel, et peale esimest raiejärku ei lange täius
  madalamale kui 0,5.
  Häilraiel peab raiejärkude vahe olema vähemalt 10 aastat. Esimese raiejärguga võib
  puistusse hektari kohta sisse raiuda kuni 5 häilu läbimõõduga kuni 30 m. Järgmiste
  raiejärkudega laiendatakse häile vastavalt loodusliku uuenduse tekkele ja arengule.
  Ühe raiejärguga võib välja raiuda kuni 30% tagavarast tingimusel, et peale esimest
  raiejärku ei lange täius madalamale kui 0,5.
  Veerraiel ei tohi langi servast lagedaks raiutud ala olla laiem kui pool puistu
  kõrgusest. Uue riba võib vana kõrvalt lagedaks raiuda pärast eelmise uuenemist.
  Ülejäänud langilt puude raiel valitakse puid raieks nagu aegjärksel või häilraiel.
  Ei saa siiski läbi lageraieta, seda just lähtudes majanduslikest kaalutlustest on.
  Lageraiet on võimalik teha senisest loodussõbralikumalt vähendades langi suurust,
  valides raieaeg, tehnika ja tehnoloogia võimalikult loodussõbralik, loobudes langi
  korrapärasest kujust , säilitades järelkasvu jne. Oluline jätta langile seemne- ja
  säilikpuid ning lamapuitu.
  Turberaietega jäljendatakse protsessi, mis looduslikult käivitub ühe või mitme suure
  puu suremisel. Uuendamist turberaie abil võib pidada looduslähedaseks. Turberaie
  edukus sõltub metsa koosseisust, seemneaastate olemasolust raieperioodil,
  mullastikust.
  Valgustusraiet
  Valgustusraie ja harvendusraiet tehakse puistu hõrendamise teel valgus- ja
  toitetingimuste parandamiseks ning metsa väärtuse tõstmiseks. Siin tuleb jälgida, et ei
  tekitataks puhtpuistuid.
  Meie esivanemad vajasid liigirikast, erivanuselist metsa, kasutasid paljusid erinevaid
  puid ja nende erinevaid osi oma majapidamises . Sellises metsas on rikkam elustik ja
  ta on püsivam.
  Raielankide uuendamine.
  Traditsiooniline ja looduslähedane on raielangid, kus eeldused langi iseenesest
  väärtusliku puuliigiga uuenemiseks, jätta looduslikule uuenemisele.
  Looduslikule uuenemisele võib jätta IV ja V boniteediklassi sinika, karusambla ,
  siirdesoo, lubikaloo, osja ja tarna kasvukohatüüpi alad; naadi, sõnajala, angervaksa ja
  lodu kasvukohatüüpi alad;
  IV kuni V boniteediklassi sambliku ja leesikaloo kasvukohatüüpi alad juhul kui
  uuendusraie on tehtud häil- ja veerraiena või kuni 30 m laiuste lankidega lageraiena.
  Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine
  Metsa looduslikule uuenemisele kaasaaitamine seisneb maapinna mineraliseerimises
  looduslikult varisevale seemnele idanemiskohtadeks, loodusliku uuenduse täiendamises
  sobiva puuliigi istutamise või külviga, peapuuliigi uuenduse kasvu takistava roht - ja
  puittaimestiku kõrvaldamises kuni ala noorendikuks ümberarvestamiseni, kõvalehtpuude
  (tamm, saar) kahjustatud uuenduse tagasilõikamises.
  Loomulikult tuleb majandustegevus viia kooskõlla seadusandlusega .
  Hobuste kasutamine metsatöödel
  Siiski nagu mujal ilmas on äärmiselt populaarne ja levinud nii ka Eestis on jälle hoogu
  saamas hobusekasvatus . Eesti hobusekasvatajad kasvatavad hobuseid oma
  ratsabaaside tarbeks, müügiks teistesse riikidesse, tegelevad hobuste väljaõpetamisega
  nii oma kui teiste riikide hobuseomanike tarbeks. Viimastel aastatel on
  traditsiooniliseks saamas, et Skandinaavia maades, Inglismaal ja teisteski Euroopa
  riikides korraldatavatel metsanäitustel, messidel demonstreeritakse hobukokkuvedu,
  hobuseid ja kõikvõimalikke riistu ja seadmeid kui loodussõbralikku metsakasutuses,
  mis loob uusi töökohti tühjadesse maapiirkondadesse.
  Metsamajanduses on küllalt olukordi, kus metsamaterjali transport hobustega on
  sobivam või odavamgi kui transport masinatega. Rohkete puhkajate poolt
  külastatavates metsades, maastikuhoolduses, suvilaõuedel, väikesaartel,
  tuulemurdudes, üksikpuude raiel või metsamaterjali väljaveol juuremädanike ohtlikest
  kuusikutest ja noore metsa harvendamisel on hobune tõsiselt mõeldav võimalus. Seda
  näitab ka nn. hobumetsurite suur populaarsus näiteks Rootsis, Soomes ning teisteski
  Euroopa riikides.
  Hobuseid on hea kasutada rannikualadel , saartel ning seal, kus maapind on väga
  pehme ja õrn, samuti seal kus sooja talve ja õhukese jää tõttu ei pääse raskete
  metsamasinatega tööpiirkondadele ligi. Masinate kasutamisel pinnas vajub ja
  juurestik saab kannatada, hobutöö puhul on kahjustused minimaalsed.
  Hobusega metsatöö on reeglina 15-20% kallim kui masinatöö. Hobused ei asenda
  masinaid, neile tuleb leida õiged kasutuskohad kõrvuti masinatega. On selge, et suurte
  alade ja suuremahuliste tööde puhul ning aladel, kus tuleb metsamaterjali transportida
  väga kaugele, ei suuda hoburakend traktori- autoga võistelda.
  Vahel kasutatakse hobutööd ka aladel, kus nõutakse töötegemise esteetilisust , näiteks
  rahvusparkides, looduskaitsealadel ja rahvaüritustel. Rahvarikastel üritustel ei tulda
  enam vaatama masinat, küll aga pakuvad elavat huvi hobused.
  Vanad metsamehed, kes on harjunud kasutama traditsioonilisi töövahendeid, ei suuda
  aru saada praeguse tehnika võimalustest. Korraliku tehnikaga suudab rakend liikuda
  efektiivselt ja töötada tulusalt. Künklikul maastikul peavad sõidukil olema libisemise
  takistamiseks korralikud pidurid .
  Väga palju mõjutab hobuse kasutamist just sobiliku tehnika ja varustuse olemasolu.
  Hobuste kasutamine vähenes suuresti 60- 70.- ndatel, kui puudus vastav sobilik
  tehnika. Kaubanduses saadaolevad hoburakmed, ka reed ja vankrid ei olnud
  rahuldavad oma kvaliteedi poolest, neid tuli käsitöömeistreilt tellida või ise ümber
  kohendada.
  Metsatöödeks sobilik varustus on võimalik tuua näiteks Rootsist. Seal on umbes 20
  väikeettevõtet, mis tegelevad tänapäevale kohaste seadmete ja rakendite
  valmistamisega ja küllap sarnane tööstusharu areneb peatselt meilgi. Valmistatakse
  väga erinevaid tarvikuid ühe- ja kahehobuserakendite jaoks, samuti erineva
  mehhaniseerituse tasemega tõstukeid jne.
  Töö efektiivsuselt suudab hüdraulilise tõstukiga kahehobuserakend edukalt
  konkureerida kergemate samalaadsete metsamasinatega. Samas on hoburakendi
  soetusmaksumus kolm korda odavam. Masina efektiivseks kasutuseaks loetakse 3-5
  aastat, hobune suudab õigesti kohelduna töötada 5. eluaastast kuni 15 või 20 aasta
  vanuseni. Sama hobust on võimalik kasutada ka laatadel vankri vedamiseks või
  põllutöödel.
  Loomulikult tuleb arvestada, et hobuste hooldamisele kulub aega. Hobuse eest tuleb
  pidevalt hoolitseda, teda ei saa jätta ööseks metsa hommikut ootama. Muidugi
  pikendab see tööpäeva, kuid hobusemeestele ei ole see lisakoormuseks.
  Metsatööhobune on selline, kellel lisaks sobilikule kehakaalule (600-800 kg) on tihke
  konstitutsioon, tugevad lihased ja ümarad vormid, tugevad liigesed ja jalad ning ta on
  ka energiline ja paindlik.
  Väga oluline on hobuse ja metsamehe omavaheline suhe. Hobuse väljaõpe algab
  poole kuni ühe aasta vanuselt ja alles 4-5 aasta vanuselt võetakse hobune kergematele
  metsatöödele kaasa. Vastavalt hobuse arenguastmele võib teda rakendada
  paarisrakendisse ja raskematele töödele.
  Kuidas nihkuda
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Metsade sääst #1 Metsade sääst #2 Metsade sääst #3 Metsade sääst #4 Metsade sääst #5 Metsade sääst #6 Metsade sääst #7 Metsade sääst #8 Metsade sääst #9 Metsade sääst #10 Metsade sääst #11 Metsade sääst #12 Metsade sääst #13 Metsade sääst #14 Metsade sääst #15 Metsade sääst #16 Metsade sääst #17 Metsade sääst #18 Metsade sääst #19 Metsade sääst #20 Metsade sääst #21 Metsade sääst #22 Metsade sääst #23 Metsade sääst #24 Metsade sääst #25 Metsade sääst #26 Metsade sääst #27 Metsade sääst #28 Metsade sääst #29
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-06-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 64 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor trintsuke Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Referaat metsate kasutuse ja säästmmise kohta. Käsitleb põhiliselt eesti metsi
  referaat metsate säästlik kasutus , referaat , säästmine , metsad keskonna katse

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  90
  pdf
  Öko ja keskkonnakaitse konspekt
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  67
  doc
  Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines
  82
  doc
  Eksami kordamisküsimuste vastused
  53
  pdf
  Keskkonnakaitse üldkursus konspekt
  53
  pdf
  KESKKONNAKAITSE ÜLDKURSUS
  46
  odt
  EESTI METSANDUS 2011
  58
  docx
  Keskkonnakaitse üldkursuse kordamine eksamiks

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun