Facebook Like

Otsingule "valides" leiti 1026 faili

valides on soovitav arvestada juba eelnevalt ka erinevate loovusstiilidega.
3
docx

Kirjandi kirjutamise juhend

Pealkirjas ei tohi teha omavolilisi muudatusi. 2. See, mida kirjutan, peab olema ka lugemisväärne. Tühised mõtted, mis on igavalt ja halvasti sõnastatud, ei huvita kedagi. 3. Kirjand peab olema veenev, lugeja veenmine on kirjandikirjutaja üks peamisi eesmärke. 4. Kõike, mida väidan, pan ka põhjendama. Tähtis on otsida vastust küsimusele 'miks?' 5. Sõnastusega t...

Kirjandus - Põhikool
141 allalaadimist
1
docx

Kirjand (kuidas peaksid inimesed toimima tänapäeval, et tagada majanduse areng ja säilitada elamisväärne keskkond järeltulevatele põlvedele)

Kirjuta vähemalt 400-sõnaline arutlev kirjand, milles analüüsid, kuidas peaksid inimesed toimima tänapäeval, et tagada majanduse areng ja säilitada elamisväärne keskkond järeltulevatele põlvedele. Tihtipeale leiame end mõtlemast, missugune on elu 20, 50 või 150 aasta pärast. Noorukitena soovime me, et tulevik oleks helge. Lapsevanematena soovime, et järeltulevatel põlvedel oleks elamisväärne keskkond. Soovid ja mõt...

Eesti keel - Keskkool
126 allalaadimist
298
xlsx

Informaatika I arvestustöö 2014 TTÜ

Olge valmis seda protseduuri kaitsmisel demonstreerima! di kohta, mis on toodud töölehel I0. Teie eesmärgiks on nendest 25-ga (5%) viia läbi a nende ostueelistusi. Need inimesed kasutavad teile teadaolevalt erinevate firmade d. Te sooviksite oma valimi koostada nii, et kõigil klientidel oleks võrdne tõenäosus ast jaotusfunktsiooni). dom() valem. Hiire parema nupu menüüst Copy ja Paste-Special->Values valides - uhuslike arvude kasvamise järjekorras (nii saate ühtlase tõenäosusega klientide a, looge selleks kõrvale uus tabel. demonstreerima! :) ga (5%) viia läbi inevate firmade ne tõenäosus lues valides - a klientide INIMESTE KEHAKAALUD - JAOTUSFUNKTSIOON Teil on andmed 500 inimese kehakaalude kohta. Uurige nende jaotusfu kindlaks suurim kaal. Sammude arvuks teie tabelis olgu 20. Tehke kind lahtrile nimed!!! Jaotustabeli esimeses veerus a...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
2
docx

Ehitusplatsi märkimisaluse planeerimine ja märkimine

Kreutzwaldi 5 (edaspidi Metsamaja) ümbruses paikneb mitu riikliku võrgu punkti, mida märkimisaluse rajamiseks kasutada võiks. Puktideks on kohaliku võrgu I järgu punkt 9385 ja kohaliku võrgu II järgu punktid 5 ja 3627. Ülalmainitud punktide abil saab ümber ehitusobjekti rajada käigu, mille punktid tuleks kindlustada sobivatesse kohtadesse. Käigupunktide asukohti valides tuleb silmas pidada asjaolu, et nende abil tuleb ehitatava hoone detaile maha märkima hakata. Seetõttu tuleb nende asukoht valida nii, et ehituse ja käigupunktide vahele jääks võimalikult vähe nähtavust takistavaid objekte.Hilisem märkimine saaks toimuda tasandatud koordinaatidega käigupunktile tsentreeritult või siis käigupunktide abil vaba seisupunktina orienteerides. Käigupunktide kindlustamiseks oleks sobilik kõnniteedel k...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
2
odt

Ühe seebimulli elukäik

Miks aga mullid lõhkevad? Just sellepärast, et neis olev vesi aurustub õhku ja mull paraku kuivab ära. Segus olev glütseriin aeglustab aurumist ning mullid peavad ka seetõttu kauem vastu. Seebimulle on erineva värvuse ning suurusega. Enne lõhkemist teeb see läbi mitmeid erinevaid värvimuutusi. Kõigepealt näeme mulli pinnal punarohelisi ribasid ehk vikerkaart, mis tekib, kui valgus murdu...

Füüsika - Keskkool
8 allalaadimist
4
docx

Tänapäeva inimese jumalad

Eesti keele seletav sõnaraamat annab järgmise vaste Jumala mõistele „Jumal on religioonis kõrge(i)m üleloomulik olend või jõud, keda austatakse ja teenitakse“. Religioon on aga sama allika väitel uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on inimesest absoluutselt üle olevad ja tema olemist määravad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid regule...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
34
pdf

Kirjalik uurimuslik ülevaade õppeaines “Vetelvedu” Lahtine turvas

17 2 Sissejuhatus Töö ülesanneks on koostada ülevaade lahtise turba toimetamisest Eestist Portugali kasutades meretransporti, valides sobilikku laeva ja sadamad tulenevalt kauba ja laeva eripäradest. Ülevaade sisaldab kauba iseloomustust, valitud lähte- ja sihtsadama kirjeldused, valitud laeva ülevaade, kauba transportimise kirjeldus ning transportimisel vajalike dokumentide ülevaated. Antud teema aru saamiseks oli uuritud erinevaid materjalid, lisaks oli ka läbi viidud vestlus kahe kapteniga, kes saaksid jutustada selliste kauba transportamisest....

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
1 allalaadimist
14
docx

Ehitusmaterjalid: Betoon, kergkruusplokk, vahtpolüstüreen, savikivikatused

EHITUSMATERJALID VARIANT 1 REFERAAT Õppeaines: Ehitusmaterjalid Ehitusinstituut Õpperühm: .... Juhendaja: lektor ....... Esitamiskuupäev: ................ Üliõpilase allkiri:................. Õppejõu allkiri:...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
6
doc

LAC-5700 operatsioonisüsteemid, töö 2

2 ARUANNE Õppejõud : prof. Vello Kukk Tudeng : Anneli Kaldamäe Martr. nr : 991476 Rühm : LAP E-mail : anneli_k@excite.com...

Operatsioonisüsteemid - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
13
doc

Keskkonnakaitse konspekt

Looduse väärtused: Esteetiline (võimalus olla meeldivas keskkonnas) Virgastav (tervistav) Teaduslik (inimene tahab kõike teada ja uurida) Majanduslik (ressursid saame siit). Rahvastiku kasvuga kaasnevad probleemid: Toidupuudus (500 milj. alatoidetud) Keskkonna reostuse kiire kasv Loodusvarade üha kiirenev kasutamine Looma- ja taimeliikide hävimine Ökosüsteemide hävimine Linnastumine Energia pu...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
917 allalaadimist
22
doc

Mobiiltelefoni tarkvara

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines "Objektorienteeritud disain" MOBIILTELEFONI TARKVARA Üliõpilane: Martti Remmelgas 010635 Eero Ringmäe...

Objektorienteeritud disain - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
2
doc

" Anna Karenina" Lev Tolstoi

Lev Tolstoi ''Anna Karenina'' Tegelased: · Anna Karenina Teose peategelane Karenini naine, omab afääri Vronskiga. Kaunis, aristokraatlik, pühendunud, siiras ja tundeline, ilus nii seest kui väljast. · Aleksei Aleksandrovits Karenin Anna Karenina mees, kõrgel ametipos...

Kirjandus - Keskkool
765 allalaadimist
10
doc

Impressionism

2 Sissejuhatus.........................................................................................................................3 1. Muusikale iseloomulikud jooned...

Muusika - Keskkool
128 allalaadimist
2
doc

Lugemine või sport?

Klassikirjand Lugemine või sport? Või mõlemad? Lugemine või sport? See on küsimus, mille üle paljud noored arutlevad. Valides spordi, võib jõuda maailma tippu või mitte kusagile, sest kui inimesel ei ole spordile annet, siis ei pruugi ta sel alal edasi jõuda ning jääb vaeseks. Valides lugemise, võib saada targaks ning selle abil enda...

Kirjandus - Kutsekool
205 allalaadimist
3
rtf

"Anna Karenina" L.Tolstoi - kokkuvõte

Tolstoi "Anna Karenina" Süzee lühikokkuvõte. Oblonskite perekond Moskvas on segi pööratud klassikalise truudusetusejuhtumi poolt. Dolly Oblonskaja avastas, et tema mees Stepan e. Stiiva pettis teda laste endise guvernandiga ning ähvardab Stepani lahutusega. Stepanis on natuke kahetsust, enam aga mõistmatust ja hämmastust. Stepani õde Anna Karenina saabub Moskvasse Peterburist oma mehe, valitsusamet...

Kirjandus - Keskkool
1564 allalaadimist
89
doc

Loogika ja programmeerimine

Programmeerimise algkursus 1 - 89 Mida selle kursusel õpetatakse?...................................................................................................3 SISSEJUHATAV SÕNAVÕTT EHK 'MILLEKS ON VAJA PROGRAMMEERIMIST?'......3 PROGRAMMEERIMISE KOHT MUUDE MAAILMA ASJADE SEAS.............................3 PROGRAMMEERIMISKEELTE ÜLDINE JAOTUS...

Arvutiõpetus - Kutsekool
175 allalaadimist
32
doc

Network üldiselt

Arvutivõrgu IP datagram. UDP ja TCP UDP protokoll UDP (User Datagram Protocol) on ühenduseta edastusega transpordikihi protokoll, mida kasutavad näiteks DNS, NFS v2 ja Talk. Ühenduseta edastus tähendab seda, et kliendi masinast saadetakse UDP datagrammi sisaldav IP pakett serverisse ning server saab sellele paketile vastuse saata. Filtreerimise seisukohalt on oluline UDP datagrammi päises olev lähte...

Arvutiõpetus - Kutsekool
79 allalaadimist
2
doc

Abiellumisseadus

Tauri Must Abiellumine ja seadus Abielu on inimese riigi poolt registreeritud kooselu vorm. 1. Abielu sõlmimise eelduseks on abiellujate ühine soov. 2. Abielu ei või sõlmida: · Kui abielluja ei kinnita oma abiellumissoovi. · Kui üks või mõlemad abiellujad ei ole otsustusv...

Perekonnaõpetus - Keskkool
36 allalaadimist
1
doc

Planeedid kokkuvõte

Mantel koosneb rauda ja magn sisaldavatest mineraalidest ja on tahkes olekus. Salle all on 2200 km paksune vedela aine kiht, mis koosneb vähese niklisisaldusega rauast. Kõige all on tahke tuum.rauarikast tuuma peetakse ka maa suht tugeva magnetvälja põhjustajaks.maa sisemus on aeglases liikumises. Tahke maakoor paindub...

Füüsika - Keskkool
143 allalaadimist
15
ppt

Emaplaat

Emaplaat Emaplaatide liigitus Emaplaat on suur trükiplaat, millele on integreeritud palju kiipe, elektroonikadetaile, kaardipesasid ja sisend­väljund pistikupesasid, millele kogu arvuti üles ehitatakse. Emaplaate võib liigitada vastavalt arvutite kasutusaladele (lauaarvutite, sülearvutite, serverite jne emaplaadid) ja vastavalt kasutatavatele protsessoritüüpidele (Celeron/Pentium III so...

Arvutiõpetus - Kutsekool
165 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun