Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "aktuaalne" leiti 886 faili

aktuaalne on loodusressursside ammendumise oht. Ranged looduskaitse-eeskirjad on säästnud Saksa looduskeskkonda suurematest katastroofidest ja tööstusjäätmete näol tiksuvatest pommidest. Hoolikalt sorteeritakse majapidamisjäätmeid, võimalusel töödeldakse ja kõrvaldatakse vastavalt tänapäeva tehnoloogia kõrgtasemele.
2
docx

Aktuaalne kaamera

See saade on huvitav ja informatsiooniline ning ka väga vajalik, sest uudiseid peab teadma iga inimene. See saade räägib nii Eesti kui ka välismaa uudistest. Uudised ei ole ainult poliitikast vaid on ka igasugustele teistele teemadele. Saate juhid on: Monika Tamla, Margus Saar, Kadri Hinrikus, Astrid...

Meedia - Keskkool
1 allalaadimist
27
doc

Pseudoteadused

Kuressaare Gümnaasium PSEUDOTEADUSED Uurimistöö Koostaja: Klass: Juhendaja: Kuressaare 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS................................................................................................................................. 4 TÄNAPÄEVAL ON TIHTI RASKE VAHET TEHA, MIS ON TÕELINE JA...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
42 allalaadimist
12
doc

Uurimistöö Pärnumaa metskonnad

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Metsamajanduse osakond Gabriel Kase PÄRNUMAA METSKONNAD Kodune töö nr. 2 Juhendaja Anton Kardakov Tartu 2011 SISUKORD Sissejuhatus...

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
39 allalaadimist
13
doc

Ränne ja igapäevane mobiilsus

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Inimgeograafia uurimismeetodid Ränne ja igapäevane mobiilsus Linda Luig Liisu Aulik Kati Zoobel Raul Saidla Juhendajad: PhD Kadri Leetmaa...

Inimgeograafia uurimismeetodid - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
5
docx

Laiendatud kava näidis

TARTU ÜLIKOOL xxx kolledz xxx osakond KUIDAS LUUA EFEKTIIVNE MEESKOND REHABILITATSIOONIS (MEESKONNA ROLLID REHABILITATSIOONIS) Kava aines xxx Juhendaja: xxx Xxx xxxx 1. Teema aktuaalsus Põhjuseid, miks autorile teema huvi pakub, on palju. Esmalt on huvitav välja selgitada, kas rehabilitats...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
186 allalaadimist
73
doc

Kuritegude viktimoloogiline analüüs kui preventsiooniline koosseis

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INTERNATIONAL UNIVERSITY AUDENTES Õigusteaduskond KURITEGUDE VIKTIMOLOOGILINE ANALÜÜS, KUI PREVENTSIOONILINE KOOSSEIS Magistritöö Dmitri Juhendaja: ...

Kriminoloogia - Sisekaitseakadeemia
12 allalaadimist
26
doc

DIEEDI NEGATIIVNE MÕJU ORGANISMILE

22 RESÜMEE Antud uurimistöö on tehtud käsitleb järmist teemat: «Dieedi negatiivne mõju organismile». Töös on kirjeldatud, kuidas vale toitumine võib rikkuda inimese tervist, anda tõelisi psüühika tagajärgi ning kaasa tuua uusi hakem haigusi, millest varem ei teadnudki. Teema on üsna aktuaalne tänapäeval, sest igal naissoost isikul tekkis soov langetada paar isegi rohkem kilogrammi, ning seega mitte piinata ennast õudsate dieetidega. Kõik see on võimalik, toitudes õigesti. Töö hüpotees: Dieet – kahjulik organismile. Uurimise käigus leidis oma tõestuse, dieet on tõeliselt väga ohtlik meie tervisele, aga kui jälgida tervislikku toitumise reegleid, siis võib vältida halbu tagajärgi. Uurimistöö autor te...

Aktiviseerivad tegevused - Keskkool
6 allalaadimist
4
docx

Eesti globaliseerumine

Noored seetõttu, et on nutitelefonid ja arvutid, kust aina nooremana juba õpitakse, vaadatakse videoid ja mängitakse mänge. Info levimine on üsna kiire. Tänapäeval aitab sellele kaasa kommunikatsioon. Näiteks ajalehed, telekas, internet ja telefon. Inimesed suhtlevad ka päriselus, mitte ainult tehnika vahendusel, sellest sõltub info levimise kiirus üsna palju. Keelte segunemine on Eestis üsna aktuaalne probleem. Eestlasi häirib asjaolu, et venelased tulevad siia elama, arvavad, et see on nende kodumaa ning räägivad veel vene keeles. Vene keeles rääkimine ei ole keelatud, kuid venelastel on arusaam, et meie – eestlased peame rääkima vene keeles. Neid ei huvita, et see on MEIE KODUMAA, nemad elavad siin ja esitavad oma nõudmisi. Teine keel vene keele kõrval on inglise keel. Tänapäeva noored reostavad emakeelt inglise keelega lii...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
7 allalaadimist
2
docx

Töö leidmine

See annab eesmärgi ja loob võimalused. Kuid kahjuks on tööpuudus liiga aktuaalne teema, et sellest mitte välja teha. Eriti suureks probleemiks on iga aastaga suurenev tööpuudus noorte seas. Kas selle põhjuseks on liiga suur haridusehimu, mille kõrvalt töötada ei jõua, või on süüdi hoopis riik? Suur haridusehimu on mõjutanud üliõpilasi väga palju. Loodetakse kõrge hariduse nimele, kuid tihtipeale ei pruugi see olla piisav. Omandades Kehakultuuri bakalaureuse kraadi arvame, et oleme nüüd kõrgharitud j...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
1
doc

Eesti NSV rajoneerimine ja juunipööre

a. riiklik iseseisvus luhtusid. Lääneriigid ei takistanud Moskvat, kuid ka ei tunnustanud seda. Kolme suurriigi (NSVL, USA, Suurbritannia) kohtumisel Potsdamis 1945. a. tunnistati vaikimisi kolme Balti riigi lülitamist Nõukogude impeeriumi koosseisu, lubades Moskval neid riike ka rahvusvahelisel areenil esindada. Moskva nõudel ei arutatud Nürnbergi protsessil aval...

Ajalugu - Keskkool
231 allalaadimist
4
doc

Ilukirjandus,eepika,lüürika,dramaatika

Ilukirjandus Ilukirjandusliku teksti kaks tavapärast esitusviisi on seotud ja sidumata kõne. Seotud kõnet nimetatakse poeesiaks ehk luuleks, sidumata kõne proosaks. Poeesia keel on rütmistatud, proosa keel on lähedane kõnekeelele. Igal kirjandusteosel on kindel teema ­ nähtuste ring, mida teoses käsitletakse. Teema valikul peab kirjanik arvestama lugejate...

Kirjandus - Keskkool
164 allalaadimist
27
doc

Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Iseseisev töö aines "Andmebaaside projekteerimine" Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem Teostajad: Pärtel Lias (010617) Martti Remmelgas...

Andmebaaside projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
11
doc

Ortograafia - väike ja suur algustäht

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA Algustäheortograafia käsitleb suure ja väikese algustähe opositsiooni, st missugune tähendus on suurel algustähel võrreldes väikesega. Suur algustäht tähistab: 1) lause algust 2) nimesid (pärisnimesid) 3) osa nimetusi (üldnimesid) nende ametlikkuse ja püsikindluse märkimiseks 4) tunderõhku (ülimussuurtäht, personifitseeriv suurtäht, adressaatide Sina ja Teie suurtäht). Algustäheopositsiooni tähistamise vah...

Eesti keel - Keskkool
252 allalaadimist
15
doc

Eesti psühholooge

Lisa 1 Eesti psühholooge Psühholoogia alused Talis Bachmann, Rait Maruste kirjastus ilo, 2003 EESTI PSÜHHOLOOGE Eestikee...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
138 allalaadimist
2
doc

"Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt" - kirjand

sajand on ajastu kus peab muutuma, õppima ja arenema igal hetkel. Visioonid mis olid eile on tänaseks kaugelt ületatud, konkurentsis püsimiseks peab olema väga kohandumisvõimeline. Sihid igas eluvaldkonnas peavad olema väga kõrged, sest vastasel juhul ei saavuta midagi. Kuidas saab alustada tänapäeval oma ära ilma suure rahalise algka...

Eesti keel - Keskkool
707 allalaadimist
4
doc

Sissejuhatus semiootikasse

A. Sebeok "Signs. An Introduction to Semiotics" John Deely "Basic of semiotics" Charles Morris "Writings of General Theory of Signs" [soovituslik:] Daniel Chandler "Semiotics. The Basics" Floid Merrell "Semiotic Foundation" Winfred Nöth "Handbook of Semiotics" Umberto Eco "A Theory of semiotics" Jürgen Trabant "Elemente der Semiotika...

Filosoofia - Keskkool
104 allalaadimist
13
doc

Valgustusajastu

Tartu Kivilinna Gümnaasium Valgustusajastu , sõjanduse ja teaduse areng Referaat Nimi: Ron Türnpu Klass:10b Õpetaja: Piia Jullinen Tartu 2007 Üleminek keskajast uusaega tõi kaasa palju muudatusi. Hakati tei...

Ajalugu - Keskkool
131 allalaadimist
9
rtf

Andmeturve ja viirusekaitse

Üldosa Millest räägime?? 1. Infoturbe põhimõisted 2. Riskianalüüs, riskianalüüsi meetodid 3. Viirused ja viirusekaitse 4. Turvameetmed 5. Volitustõendid 6. Krüptograafia 7. Digitaalallkiri ja selle kasutamine...

Arvutiõpetus - Kutsekool
132 allalaadimist
6
rtf

Mida tähendab olla eurooplane?

10.2006 16:58 Tänapäeva maailmas on Euroopa mõnevõrra veidras olukorras ­ vaevalt, et muidu sellelaadseid küsimusi esitataks. Probleemi paremaks avamiseks võtab autor enesele vabaduse täiendada küsimust ühe komaga ja proovib esiti jalgealust veidi eemal: mida tähendab olla, eurooplane? Essee autor: Julius Juurmaa «Diplomaatidest on kasu vaid ilusa ilmaga, alates hetke...

Eesti keel - Keskkool
98 allalaadimist
2
doc

Sport kui elustiil

Sport kui elustiil Sport, mida see mõiste tähendab? Sõna seletab ennast arusaadavalt: himu liikumise vastu, soov ennast vormis hoida ja jälgida tervislikku eluviisi. Tänu nendele tunnustele on liikumisega tegelemine paljudele kodanikele esimesel kohal. Siit tekib ka küsimus ­ kas sport on elustiil? Sellele küsimusele saab vastata mitmeti, sest esineb nii positiivs...

Kirjandus - Keskkool
558 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun