Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi

Materjalid metsanduseks (3)

5 VÄGA HEA
Punktid
Vasakule Paremale
Materjalid metsanduseks #1 Materjalid metsanduseks #2 Materjalid metsanduseks #3 Materjalid metsanduseks #4 Materjalid metsanduseks #5 Materjalid metsanduseks #6 Materjalid metsanduseks #7 Materjalid metsanduseks #8 Materjalid metsanduseks #9 Materjalid metsanduseks #10 Materjalid metsanduseks #11 Materjalid metsanduseks #12 Materjalid metsanduseks #13 Materjalid metsanduseks #14 Materjalid metsanduseks #15 Materjalid metsanduseks #16 Materjalid metsanduseks #17
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-05-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 201 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor sillake Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
65
pdf

Metsaökoloogia ja majandamine 1. KT

  Meetod  võimaldab  objektiivselt  jälgida metsas toimuvate protsesside dünaamikat riigis tervikuna. SMI põhiülesanne  on  kirjeldada  metsi  ja  selle  muutusi  ning  anda  ülevaade  raietest.  Lisaks  metsade  kohta  kogutavale  infole  võib  registreerida  andmeid  näiteks  maa  kõlvikulise  jaotuse,  bioloogilise  mitmekesisuse, mittemetsamaade puidutagavara ja metsastumise kohta.        Allikas:  Välitööd  –  metoodika  ja  praktika.  Enn  Pärt,  Keskkonnaagentuuri  metsaosakonna  juhtivspetsialist, 20.12.2016.    Eesti  metsade  liigiline koosseis on mitmekesine, kõige levinum puuliik Eestis on mänd – ​31,4 %  (enamuspuuliigiti  metsade  pindalast),  teisel kohal on kask – ​29,5 %​; ja kolmandal kohal kuusk –  18,8%​

Eesti metsad
thumbnail
67
doc

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines 1. Eesti metsad ja metsandus Metsandus on väga lai mõiste, mis koosneb: 1. majandusharudest, mis tegelevad kõigi metsa kasutusviisidega (tähtsal kohal on puidu raiumine ja töötlemine) kui ka metsa uuendamise, kasvatamise ja kaitsega. 2. teadus- ja haridusharust mis uurib ja õpetab kõike metsaga seonduvat ja sisaldab endas palju kitsamaid metsanduslikke teadussuundi. Metsateaduse võib tinglikult jagada kolmeks: 1. Metsakasvatus 2. Metsakorraldus 3. Metsatööstus

Eesti metsad
thumbnail
82
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused

1. Eesti metsade üldiseloomustus ja metsade jaotus hoiu-, tulundus - ja kaitsemetsadeks. Metsandus on väga lai mõiste, mis koosneb: 1. majandusharudest, mis tegelevad kõigi metsa kasutusviisidega (tähtsal kohal on puidu raiumine ja töötlemine) kui ka metsa uuendamise, kasvatamise ja kaitsega. 2. teadus- ja haridusharust, mis uurib ja õpetab kõike metsaga seonduvat ja sisaldab endas palju kitsamaid metsanduslikke teadussuundi. Metsateaduse võib tinglikult jagada kolmeks: 1.)Metsakasvatus ­ esindab bioloogilist suunda metsanduses. Metsakasvatust võime defineerida kui tegevust metsas toimuvate bioloogiliste protsesside mõjutamisest selleks, et kasvatada majanduslikult väärtuslikke puistuid. Tegeleb selliste ainetega

Eesti metsad
thumbnail
33
docx

Eesti metsa ökosüsteemid - eksamiküsimused

Eksamiküsimused 1. Mis on metsamaa? Metsamaa on metsaseaduse järgi, maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest: 1) on metsamaana maakatastrisse kantud; 2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti.Metsamaaks ei loeta õuemaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad.) 1. Mis on mets?

EestiI metsa ökosüsteemid
thumbnail
24
odt

Metsaökoloogia ja majandus

Eesti metsad ja metsandus Metsandus - majandusharu, mis tegeleb kõigega, mis seondub metsaga, tähtsal kohal on nii puidu raiumine ja töötlemine, kui ka metsa uuendamine, kasvatamine ja kaitse - teadus- ja haridusharu, mis uurib ja õpetab kõike metsaga seonduvat ja sisaldab endas paljusid kitsamaid valdkondi Metsanduses võib tinglikult eristada peam kolme valdkonda: metsakasvatus, metsakorraldus, metsatööstus 1. metsakasvatus • esindab biol suunda metsanduses. Metsakasvatust võime käsitleda, kui tegevust metsas toimuvate protsesside mõjutamiseks, eesmärgiga kasvatada majanduslikult väärtuslikke puistuid. 2. metsakorraldus • esindab ökonoomilist suunda metsanduses. Tegeleb metsade korraldamisega e inventeerimise ja mõõtmisega, metsaressursi arvestamise ning metsadele majanduskava korraldamisega 3. metsatööstus • esindab tehnilist ja tehnoloogilist suunda

Metsandus
thumbnail
34
doc

Metsaükoloogia ja majandamine I Test

Metsaökoloogia ja majandamine 1. Eesti metsad ja metsandus Metsanduslikul kõrgharidusel on Eestis enam kui 85 aasta pikkune ajalugu. 2010. aasta andmetel oli Eestist metsasus 50,6% ja tõenäoliselt see näitaja lähitulevikus suureneb veelgi. Võrreldes Euroopa või maailma keskmise metsasusega on Eesti metsarikas maa. Kaugemas minevikus oli metsade pindala Eestis suurem, ligikaudu 3500-4000 a. tagasi oli Eesti territooriumist metsaga kaetud ligikaudu 85%. Kuid peamiselt seoses põllumajanduse

Metsandus
thumbnail
42
docx

Üldmetsakasvatuse I kontrolltöö konspekt

SMI – Statistiline metsade inventeerimine – metsade hindamine valikmeetodil, kus suur hulk proovitükke asuvad üle kogu maa ja nende põhjal saadud mõõtmistulemuste alusel tehakse üldistused. SMI kasutuse võtmise tingis erametsade teke. Kui riigimetsades kasutatakse siiani paralleelselt SMI-ga lausmetsakorradlust, siis erametsaomaniku jaoks pole metsakorraldus kohustuslik. Eesti metsade liigiline koosseid onmeitmekesine, kõige levinum puuliik on mänd 33,6% , teisel kohal kask 30,8%, kolmandal kohal kuusk 16,7%. Viimase poolsajandi jooksul on okaspuude osatähtsus vähenenud ja lehtpuude osatähtsus suurenenud. Kõigi Eestipuistute tagavara on ligikaudu 458,5 milj m3/ha. Keskmiselt tuleb Eestis 1 elaniku kohta 1,68 ha metsa. Selleks, et metsad oleks järjepidavad ja et metsaressurss ei väheneks,ei tohiks aastane raiemaht ületada aastast juurdekasvu. Eesti puistute keskmine vanus on 56a. Riigimetsades 61 aastat ja erametsades 54 aastat.

Metsakasvatus
thumbnail
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

KESKKONNAKAITSE JA KORRALDUS 1. loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused Keskkonnakaitse: atmosfääri, maavarade, hüdrosfääri ratsionaalse kasutamise ja kaitse, jäätmete taaskasutamise või ladustamise, kaitse müra, ioniseeriva kiirguse ja elektriväljade eest. Keskkonnakaitse on looduskaitse olulisim valdkond.  Looduskaitse : looduse kaitsmist (mitmekesisuse säilitamist, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine), kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine, loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasaaitamine 2. loodus- ja keskkonnakaitse mõiste Keskkonnakaitse- rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis-administratiivsed,

Keskkonnakaitse ja säästev...Lisainfo

Eesti metsad

Märksõnad

Mõisted

metsandus, puistuks, andmetel, metsakasvatus, metsakorraldus, metsatööstus, smi, sanglepp, tammel, alustaimestik, keskmine boniteet, peapuuliik, kaitsemets, tulundusmets, esinemise tõenäosus, metsa kõrvalkasutus, fotosünteesi intensiivsusest, fotosünteesi kestusest, puuliikide klassifitseerimisel, langust kuni, valgusnõudlikud, temperatuuri langemisel, eestis kasutatakse, i klass, peamiselt lehtpuudel, ii klass, moodustavad 40, iii klass, öökülmade oht, saarevõrsetel, valgustatusest, mesofüüdid, metsad, kserofüütide juurestik, co2, kesksuvel, öösel 2, metsamuld, tuule kiirus, seoses pindmise, tormikindlamateks liikideks, läbilaskevõime, tormikahjustused, kõdu, metsamullad, mikrokliima, metsakõdu, mullaks, iseloomulikumaks tunnuseks, kõdu, kasvavad viljakatel, mitmekesised lehtpuu, varis, külmaoht, kuusel, männiliik, harilikul kadakal, selts jugapuulaadsed, perekond taxus, käbid 3, harilik jugapuu, algab 10, mullastiku suhtes, heale idanevusele, jugapuu, õitseb märtsis, isasurvad 3, perekond lehis, kasvukohaks, juurestik, arukasel, sookask, hall lepp, lehed ovaalsed, õitseb märtsis, lehed 4, puistus kasvades, vanus 80, seemneaastad 4, hinnanguliselt 90, hall lepp, puiduressurss, aktuaalseks põhja, aastas 11, eestisse planeeriti, harilik saar, kasvab ida, teadaolevalt loodi, puistus 30, vahtra puhtpuistusid, kasvukohale, 300, lehed 4, pikaealine, metsade kasvukohatingimusi, faktorit, puistute tootlikkus, põhjavesi, tüübirühmadesse, tootlikkus, levinud põhja, metsa tootlikkus, jänesekapsa, võrreldes eelmisega, ehkki huumushorisont, muld, puistu liitus, eestis sinika, lähtekivimiks, metsakõdu, enamasti i, sambla, mulla lähtekivimiks, mulla tõttu, muld, mulla lähtekivimiks, lagunemistingimused, pohlamännikud, männid, puistutest, rabataimed, alustaimestikule, lohkudes salu, levinud lääne, lähtekivimiks, leede, sookaasikud iv, tootlikkus, puistud, nõudlikud liigid, puistutest, puistutest, boniteet ii, segapuistud, enamasti iv, mulla lähtekivimiks, õhuke turvasmuld, alusmets liigirikas, alustaimestik, metsakluppe, täpsusklupil, ümardatud klupil, madalsoomuldade viljakus, enamuspuuliigiks, arvutisse, turbakihid, tootlikkusega iv, alustaimestikus, turvas, puu kõrgus, eestis riigimetsad, kõrgusmõõtja, kujulisteks osadeks, alampiir, lihtpuistu, liitpuistu, üksikpuude rinne, okaspuudel, aastarõngad, kase, külvi eelised, istutamise eelised, istutamine, istikud, seemikud, varajasel kultiveerimisel, keskmiselt 1, hall lepp, väetamine, tulekaitseabinõud, ajutine seemnepuistu, metsapõlvkonnana, plusspuud, 1 metsaselektsioon, sanglepa puit, metsaselektsioonis, hilisem hooldamine, juurepessuoht, seemlatel, kuusk, sekundaarsed kahjurid, mänd, tertsiaalsed kahjurid, tüvekahjurid, elusates puudes, viljakehad, monogaamsetel üraskitel, kaudselt, seen, enamus seeni, laiaulatusliku võrgustiku, teadaolevalt, seene viljakehad, raieküpsetest puudest, heterobasidion annosum, heterobasidion parviporum, noorematel kuuskedel, alates 4, harvendusraie, kuusikud, raiekraad, hooldusraied, alameetod, uuendusraied, trassiraie, kvartali, raadamine, lageraie, seemnepuud, säilikpuud, lageraie, korral 90, paiknemisel, hooldatud mets, mullatekkeprotsessidele, uuendusraied, toitumis, segametsa kasvatamine

Kommentaarid (3)

lachen profiilipilt
lachen: hea, põhjalik. tänud!
22:59 22-03-2011
Mindphunk profiilipilt
Mindphunk: Hea ja põhjalik
18:06 28-01-2012
hounter profiilipilt
hounter: väga hea!
13:01 22-08-2009

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun