Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"osakond" - 1517 õppematerjali

osakond – ettevõte osakond, kellele kulub põhivara Tab.nr – vastutav isik Sissetul.kuup.- sissetuleku kuupäev Amort.kuup. – amortisatsiooni kuupäev Amort.norm.(%)- amortisatsiooni protsent
thumbnail
22
docx

Pakendiaudit

Tartu Kutsehariduskeskus Kaubandus ja Ärindus osakond x Pakendiaudit Uurimustöö Juhendaja x Tartu 2014 Sisukord 2 1. SISSEJUHATUS Uurimustöö üledandeks on leida informatsiooni, mis on pakendiaudit. Lisaks leida materjali selle kohta, kuidas õige pakend aitab säästa, millised on levinumad vead kaupade pakendamisel ja markeerimisel. Kuidas transpordipakend kaitseb kaupu vigastuste eest. Kui transpordi käigus kaup kahjustub või saab viga, siis kelle kanda on vastutus. 3 2. PAKENDIAUDIT Pakendiseaduse kohaselt, selleks et tagada pakendi ja pakendijäätmete arvestuse õigsus, on sätestatud, et pakendiettevõtja, kes pole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile ...

Logistika → Laonduse alused
17 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Moraavia karst

Tartu Ülikool Loodus-ja täppisteaduskond Ökoloogia-ja maateaduste instituut Geograafia osakond Moraavia karst Juhendajad: Rein Ahas Janika Raun Kristi Post Jaak Jaagus Tartu 2016 Sissejuhatus Moraavia karst on Tsehhi vabariigi kõige tähtsam karstiala (vt kaart 1). See hõlmab enda all ligi 100 ruutkilomeetrit, on 5 kilomeetrit lai ning 24 kilomeetrit pikk

Geograafia → Geograafia
1 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tagasiside “Probleemi lahendamine”

Lisaks lahati töise õhkkonna ja isikliku elu ning osakonna aja planeerimist. Töös on välja toodud palju fakte ning nendele järgneb seletav arutelu. On loodud kuvandit ideaalse toimiva ettevõtte olemusest. Töö sisu on vägagi informatiivne ning annab lugejale ühese ning selgelt mõistetava pildi. Lahendatakse erinevaid probleeme, mis võivad juhti tema ametil kimbutada ning arutletakse töösuhete ning juhtimisstrateegiate üle. Selgus ka selle töö eesmärk: selleks, et uus osakond kõige efektiivsemalt toimiks, peab juht alustama esmalt suhetest töötajatega. Nõrga küljena saab välja tuua, et kokkuvõttes oli toodud veidi uut informatsiooni ning teises peatükis on märgata oma arvamust, kuid töö autoreid on kuus. Seega kelle arvamus see on? Kuid need on vaid pisikesed vead. Kasutatud on jooniseid ning pilte, mis teevad käsitletava töö kergesti mõistetavaks ning huvitvamaks. Lisaks oli kasutatud hulganisti allikaid, mis olid toodud töö lõpus konkreetselt

Majandus → Ettevõtluskeskkond
7 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Firma tootmisplaan

valesti ja praagi protsent on 100% Ülesanded: Juhataja hoiab kõike kontrolli all Müügiosakond tegeleb turundusega ja turu uuringutega Tootmisosakond toodab tooteid. Kvaliteediosakond kontrollib toodete nõuetele vastamist ja üldist töökõlblikust. Eksperimentaalosakond tegeleb uute lahenduste välja töötamisega (tekiks hiljem kui firma toob juba kasumit sisse) Pakkimisosakond on üsna enesest mõistetav. Logistika- ja ostu osakond tegeleb komponentide jms ülevaatega/tellimistega jne. Tootmise eeldused oleks: • Sobivate komponentide valimine. Komponente tuleb valida mitme erineva faktori põhjal. Näiteks nende kvaliteet, hind, kättesaadavus. • Tootmisfirmades on kõva konkurents, seega tuleb leida hea balanss hinna ja kvaliteedi vahel. Tuleb otsustada kas teha oma toode kallim kuid „parem“ või odavam kuid „kehvem“. Toode peab ilmselgelt ka olema töövõimeline.

Tehnika → Tootmistehnika alused
17 allalaadimist
thumbnail
64
xlsx

IT alused - Exceli iseseisev kodune töö - 9 variant

Risttabeli andmete alusel koostada perenimedega inimeste isikukoodid, ees- ja sobiv diagramm. perenimed ning palgad. Koostada risttabel erinevate 5 Väljastada töölehele Filter_1 nende naiste perekonnaseisude esinemissageduste osakond ja hobid, kellel pole koduloomi (ainult analüüsimiseks naiste/meeste ja unikaalsed kirjed). linnade lõikes. Väljastada töölehele Filter_2 nende isikute isikukoodid, kelle tähtkujud kuuluvad Risttabeli andmete alusel koostada etteantud stiihiasse (elementi). Kriteeriumi sobiv diagramm. lahtrile määrata valideerimine loeteluga.

Ehitus → Betooni puurimine
54 allalaadimist
thumbnail
94
xlsx

Informaatika Exceli kodutöö

Väljastada töölehele Filter_2 korduvate Risttabeli andmete alusel koostada perenimedega inimeste isikukoodid, ees- ja sobiv diagramm. perenimed ning palgad. Koostada risttabel erinevate 5 Väljastada töölehele Filter_1 nende naiste perekonnaseisude osakond ja hobid, kellel pole koduloomi (ainult esinemissageduste analüüsimiseks unikaalsed kirjed). naiste/meeste ja linnade lõikes. Väljastada töölehele Filter_2 nende isikute isikukoodid, kelle tähtkujud kuuluvad Risttabeli andmete alusel koostada etteantud stiihiasse (elementi). Kriteeriumi sobiv diagramm. lahtrile määrata valideerimine loeteluga

Informaatika → Algoritmid ja andmestruktuurid
53 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Situatsiooniülesanne keskhaigla

meie osakonna õde. Vanemõde ütles, et kirurgiaosakonna juhataja võttis nad oma osakonda appi, kuna nad ei tule omadega toime. Vanemõde püüdis seletada, et neil on õdesid praegu hädasti vaja, kuid kirurgiaosakonna juhataja ei tahtnud kuulda mingeid vastuväiteid." (Tööjaotus, ,,Juhtimise alused", Maie kotkas, lk 98) Haigla struktuur on liigendatud funktsionaalselt, ehk põhitegevuste järgi. Igale funktsioonile on vastav osakond või spetsialist, ehk igas erinevas osakonnas töötavad õed ja arstid on spetsialiseerunud antud valdkonnale ning on oluline et osakondade juhid jagavad korraldusi vaid enda alluvatele. Töö tulemuslikkus sõltub erinevate osakondade koostööst ja professionaalsusest. Keskhaigla töötajate töö on jaotatud vastavalt funktsioonidele osakondadeks, mida on määratud juhtima oma eriala spetsialistid. Seega probleem ei ole struktuurses liigendamises

Inimeseõpetus → Inimese füsioloogia
12 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

FAI - Kulude juhtimine ja hindamine

A B C Ruumide pind m2 800 120 80 Töötajate arv 25 20 5 Varade väärtus 8 500 000 1 000 000 500 000 1. Tehke kasumiaruanne, milles on näidatud kaudkulude jaotamine osakondade peale. 2. Kui selgub, et mingi osakond annab kahjumit, kas see tuleb sulgeda? Marketing: A=375 000/500 000=75%, seega marketingikulu=34 000*0,75=25 500 B=20% > 6 800 C=5% > 1 700 Hooldus: A=800/(800+120+80)=80% > 21 000*0,8=16 800 B=12% > 2 520 C=8% > 1 680 Admin. kulu: A=25/50=50% > 40 000*0,5=20 000 B=40% > 16 000 C=10% > 4 000

Majandus → Majandusteadus
40 allalaadimist
thumbnail
1
docx

ILJA REPIN (1844-1930) elulugu

ILJA REPIN (1844-1930) Ilja Repin sündis 24.juulil 1844.a. Ukrainas, Tsugujevi väikelinnas Harkovi lähistel. See oli söjaväelinn ja Repin astus sõjakooli nagu paljud teisedki poisid. Ta valis topograafia eriala ja just seal ilmnes kirg joonistamise vastu. Kuid poisil ei vedanud, sest topograafia osakond suleti. Ilja pealekäimisel andis isa ta viimaks ikoonimaalija juurde õpipoisiks. Ligemale neli aastat töötas Repin kunstnike artellis, kus maalis ikoone ja restaureeris altarimaale. Kuid ta unistas palju enamast. Kogunud kirikute tellimustöödega 100 rubla, sõitis noor kunstnik 1863.a. Peterburi. Kunstide Akadeemiasse tal astuda ei õnnestunud, sest ta ei tundnud klassikalise joonistamise saladusi.Seejärel astus ta erakooli, kus tema õpetajaks oli kuulus vene kunstnik Kramskoi

Kultuur-Kunst → Kunst
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Narkosõltuvuse ennetamine Eestis

Essee: Narkosõltuvuse ennetamine Eestis Narkosõltuvuse ennetamise põhieesmärk Eestis on kujundada ühtne narkomaania ennetamise poliitika. Taolise poliitika rakendamise tulemusel väheneb narkootikumide pakkumine ja nõudlus. Toimib ravi ja taastusravi süsteem sõltlastele ning väheneb tarbimisest tulenev kahju nii ühiskonnale kui ka üksikisikule. Narkomaania ennetamise riikliku strateegia on ette valmistanud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond koostöös Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja teiste asjaomaste institutsioonidega. Narkomaania ennetamise strateegia koostamisel on arvestatud EL uimastistrateegia eesmärkidega ja samuti on tagatud vastavus EL narkovaldkonna acquis'le. Uus Eesti riiklik strateegia on kavandatud aastani 2012 ning hõlmab kuut valdkonda ­ ennetamine, ravi-rehabilitatsioon, kahjude vähendamine, pakkumise vähendamine,

Ühiskond → Ühiskond
16 allalaadimist
thumbnail
74
doc

Kuluarvestus

(raamatupidamise aastaaruande tarvis) jaoks.  Üksikute kulude mõõtmine, et vastu võtta otsuseid erinevates ärisituatsioonides  Tegevuskontroll, et teostada operatiivse juhtimise ja kontrolli ülesandeid. Kulu (cost)– ressursside loovutamine eesmärgi saavutamiseks. Kulu objekt (cost object)– midagi, mille kohta saab või tahetakse teada kulude suurust. Näit. Toode, teenus, projekt, klient, brändi kategooria, mingi tegevus, osakond. Kulude kogumine ja kulude jaotamine. Kulude kogumine (cost accumulation) – kuluandmete kogumine mingil organiseeritud viisil kasutades raamatupidamise süsteemi. Tüüpiliselt toimub kulude kogumine: 1. Kululiikide kaupa ja 2. Kuluobjektide kaupa Kuluobjekt – see, mille kohta tahetakse teada kulude hulka Kululiikide arvestus – Millised kulud tekkisid ettevõttes Kulukohtade arvestus – millistes ettevõtte osades tekkisid kulud Kulukandjate arvestus – Millele ja kui palju kulutati

Majandus → Kuluarvestus
189 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Avaliku halduse kodunetöö

Küsimused 1. Ministeeriumi osakond pöördus Vabariigi Valitsuse poole taotlusega muuta Vabariigi Valitsuse määrust, kuna see on vastuolus seadusega ja takistab osakonnal tulemuslikult täita talle seadusega pandud ülesandeid. Osakonna taotlus tagastati ministeeriumile. Miks ei asunud Vabariigi Valitsus menetlema osakonna taotluses toodud ettepanekut? Millisele õigusaktile tuginedes Te oma järelduse põhjendate. 2. Millistel juhtudel toimub riigi poolt kahju hüvitamine kolmandatele isikutele ja kes

Ühiskond → Avalik haldus
62 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tööturu olemus

1. Missugused dokumendid tuleb kaasa võtta töötukassa osakond, kui minnakse ennast töötuna arvele võtma ? kehtiva isikut tõendava dokumendi viimase töösuhte lõppu ja põhjust tõendav dokument 2. Missugused hüvitisi on töötuna arvel olles õigus taotleda? 3. Keda ei võeta töötuna arvele? on noorem, kui 16-aastaneon vanaduspensioniealine või talle on määratud ennetähtaegne vanaduspensionon registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjanaõpib päevases õppevormis või täiskoormusega õppes

Ühiskond → Ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
53
ppt

Meeskonnatöö

Meeskonnatöö Marve Koppel Marve Koppel Ärikoolituse osakond Meeskond · Iga organisatsioon koosneb meeskonnast või meeskondadest ehk inimeste ühendustest, kes määratud ajaperioodi jooksul tegutsevad üheskoos kindla eesmärgi saavutamise nimel. · Eesmärkideni jõudmiseks kasutavad meeskonnad tegutsemisviisi, mida nim. meeskonnatööks. Marve Koppel Ärikoolituse osakond Meeskond · Meeskond on ametlikult kinnitatud inimeste rühm, kelle ülesandeks on organisatsiooni missioonist tulenevate ülesannete täitmine ning nad sõltuvad üksteisest, et edukamalt täita oma ülesandeid. · Meeskond ei tähenda ainult seda, et koos on grupp inimesi, kes lihtsalt teevad kõike koos. Marve Koppel Ärikoolituse osakond Efektiivne meeskond · Efektiivne meeskond ja meeskonnatöö on

Majandus → Klienditeenindus
252 allalaadimist
thumbnail
3
doc

ühiskond: maa-amet,

põllumajandusministri valitsemisalas. 3. juunil 1991 viidi amet üle Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse. Maa-ameti esimene peadirektor oli agronoom Ago Soasepp. Ameti tegutsemise peamine eesmärk oli riigile kuuluva maa-ala valitsemine vastavalr riigi maapoliitika põhimõtetele. Maa-ametile allusid maakondade ja linnade maa-ametid. Hetkel on Maa-ametil 17 osakonda. Osakondade struktuur on järgmine: Eelarve- ja finantsosakond Õigusosakond Üldosakond Haldusosakond IT osakond Planeeringute osakond Kinnisvara haldamise osakond Maareformi osakond Geodeesia osakond Fotogramm-meetria osakond Kartograafia osakond Geoloogia osakond Geoinformaatika osakond Kinnisvara hindamise osakond Aadressiandmete osakond Maakatastri osakond Katastrimõõdistamise ja ­kontrolli osakond Maa-ameti tegevused jagunevad 4 alamvaldkonnaks 1) Riigi maapoliitika rakendamine. 2) Maakatastri pidamine. 3) Geoinformaatika.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
4 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Põllumajandus ministeerium

arengukavade väljatöötamisel koostöös teiste asjaomaste ministeeriumidega.  Välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondade korraldamiseks õigusaktide eelnõud, tagada nende vastavus põhiseadusele ja seadustele ning täita õigusaktidega määratud ülesanded.  Korraldada valitsemisalas rahvusvahelist koostööd, sealhulgas Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja tema asutuste töös osalemist. OSAKONNAD  Avalike suhete osakond  Eurokoordinatsiooni osakond  Finantsosakond  Haldusosakond  Infotehnoloogia osakond  Kalamajandusosakond  Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond  Maaelu arengu osakond  Personaliosakond  Põllumajandusturu korraldamise osakond  Siseauditi osakond  Strateegiaosakond  Taimetervise osakond  Teadus- ja arendusosakond  Toiduohutuse osakond  Välissuhete osakond ÄITAH TÄHELEPANU EEST!

Põllumajandus → Agraarpoliitika
2 allalaadimist
thumbnail
25
docx

Andmebaasi eksami eeldustöö IT Kolledžis

Ini meste_arv:INTEGER Firma_ID:INTEGER Konekeskus_ID:INTEGER Kommentaar:VARCHAR Nimi :VARCHAR Li nn:VARCHAR Kommentaar:VARCHAR OSAKOND Osakond_ID:INTEGER OSAKOND_KONEKESKUSES Nimi :VARCHAR Osakond_konekeskuses_ID:INTEGER Asukoht_ID:INTEGER VASTAMINE Konekeskus_ID:INTEGER Konekeskus_ID:INTEGER Vastamine_ID:INTEGER Osakond_ID:INTEGER Kommentaar:VARCHAR Toimumise_aeg:TIMESTAMP RUHM RUHM_OSAKONNAS

Informaatika → Andmebaasisüsteemide alused
360 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Põllumajandusameti kirjeldus

Teenistuskohtade Töökohtade teenistus või töökoha Kokku arv arv nimetus JUHTKOND ning peadirektorile vahetult alluvad teenistujad ja töötajad Peadirektor 1 1 Peadirektori asetäitja 2 2 Nõunik 1 1 Juhiabi 1 1 TAIMETERVISE OSAKOND Osakonnajuhataja 1 1 Osakonnajuhataja 1 1 asetäitja Peaspetsialist 7 7 TAIMEKAITSE OSAKOND Osakonnajuhataja 1 1 Osakonnajuhataja 1 1 asetäitja Peaspetsialist 6 6 VÄETISTE OSAKOND

Ühiskond → Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Välisministeerium

välisprotokolli korraldamine riiklike tähtpäevade tähistamise ning riiklikult oluliste välisvisiitide läbiviimise, samuti kõrgete külaliste vastuvõtmise korral, Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmine välisriikides, rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmise korraldamine, Eesti tutvustamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. 3. STRUKTUUR Välisministri alluvuses on ministri kantselei ja siseauditi osakond. kantsleri alluvuses: poliitika planeerimise osakond, protokolli osakond, diplomaatilise julgeoleku osakond, asekantsler poliitikaküsimustes (poliitikadirektori osakond, poliitikaosakonnad, pressi- ja infoosakond), asekantsler välismajanduse ja arengukoostöö küsimustes(välismajanduse ja arengukoostöö osakond), asekantsler Euroopa Liidu küsimustes (Euroopa Liidu osakond), asekantsler juriidilistes ja konsulaarküsimustes (juriidiline osakond, konsulaarosakond),

Majandus → Ettevõttlus
8 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

Vadjalased

regionaal- ja vähemuskeelte lauluvõistlusel Liet Lavlut lauluga "Kui miä kazvõlin kanaine" ansambel Raud-Ants. ÕPETUS Veel 21. sajandi esimestel aastatel õpetati lastele vadja keelt Luutsa küla koolis, kuid loobuti huvipuuduse tõttu. 2011. aasta alguses avati Kingissepa koduloomuuseumis vadjalastele ja isuritele pühapäevakool, kus õpetatakse ka vadja kultuuri ja keelt.  Vadja keelt võib õppida mitmes ülikoolis: • Helsingi Ülikool, Soome-ugri osakond: Läänemeresoome keeled • Joensuu Ülikool, Soome keele ja kultuuriteaduse osakond: Läänemeresoome keeled • Jyväskylä Ülikool, Keelte osakond: Läänemeresoome keeled • Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut: Soome-ugri osakond. KASUTATUD ALLIKAD https://et.wikipedia.org/wiki/Vadja_keel

Kirjandus → Kirjandus
3 allalaadimist
thumbnail
20
ppt

Järvamaa Kutsehariduskeskuse

Järvamaa Kutsehariduskeskus Kairi Teder LK21 Koolist Järvamaa kutseharidust on läbi aastakümnete iseloomustanud armastus tehnika, tehnoloogia ning maaelu vastu. Tänane kool annab traditsioonidele 21. sajandi näo. Eelkõige iseloomustavad seda väärtused, mida me endas kanname ja mida tahame edasi anda ka oma õpilastele. Meie kooli erialad on mitmekesised. Siit leiab igaüks endale vajaliku. Vajalik oskus 21. sajandil on paindlikkus. Meie puhul tähendab see, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses saab õppida lisaks traditsioonilistele vormidele ka tsükliõppes, ja individuaalõppes. Oleme loonud võimaluse neile, kellel on jäänud kool pooleli- me arvestame teie eelmisi õpinguid, enamgi veel, kui te oskate midagi väga hästi, aga teil pole diplomit, siis tulge saage haridus. Kooli missioon VÄÄRT JA VÄÄRIKAS KUTSEOSKUS NING PÄDEV TÄIENDÕPE KOGU ELUKS Kooli visioon...

Logistika → Logistika
3 allalaadimist
thumbnail
9
odt

Raimond Valgre

KEILA KOOLI ÕHTU- JA KAUGÕPPE OSAKOND KLASS 12C Garmen Grünberg Raimond Valgre Referaat Juhendaja: Tiia Peenmaa Keila 2010 Keila kooli õhtu -ja kaugõppe osakond Garmen Grünberg 12c Sisukord Sisukord Elulugu.................................................................................................................................................3

Muusika → Muusika ajalugu
18 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Struktuur majutuses

Majutusteenuse korraldus: majutusettevõtte struktuur, toad ja toaseisud. Seleta järgmiste mõistete tähendus: Front office ( 2 ) Vastuvõtuosakond (administraator), ülesanne klientidega suhelda, ettevõtte allüksus. Security department ( 2 ) turvalisuse osakond (turvaülem, turvamehed, valvurid jne). Kaitsta külalisi ja hotellitöötajaid. Double delux ( 2 ) suurem luksuslik tuba, parema asukohaga ja sisseseadega. Ühe laia voodiga kaheinimesetuba. Tourist class twin room ( 2 ) kahe eraldi voodiga turistiklassi tuba. Tavaline miinimumnõuetele vastav tuba, ühesuguse sisustusega, suuruse ja vaatega. Food and beverage department ( 2) Toitlustus- ja joogiosakond (köök, baar, restoran, ettekandjad, kokad, kelnerid, baarmenid).

Turism → Majutus
78 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Sise- ja välisjulgeolek

ning kodakondsuse ja migratsiooni korraldamise ülesanne. Kokku töötab sisejulgeoleku valdkonnas igapäevase heaolu loomiseks peaaegu 10000 töötajat. Sisejulgeolekuvaldkonnas on siseministeeriumil ja valitsemisala asutustel ülesanne tagada riigi sisejulgeolek ja kaitsta avalikku korda, valvata ja kaitsta riigipiiri ning tagada piirireziim. Siseministeeriumis tegelevad sisejulgeolekuvaldkonnaga järgmised osakonnad:Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond, pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakond, sisejulgeolekupoliitika osakond, teabeseireosakond ja välisvahendite osakond. Osakonnad alluvad oma töös siseministeeriumi asekantsleritele. Riigi sisejulgeolek hõlmab kahte - füüsilist ja sotsiaalset komponenti.Füüsilise julgeoleku tagamisel on peamised ülesanded avaliku korra kaitse ja võitlus kuritegevusega, riigipiiri valvamine ja kaitsmine, piirireziimi tagamine, kodanikukaitse,

Sõjandus → Riigikaitse
17 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Juristipraktika

Tallinna Majanduskool Sekretäri- ja ametnikutöö osakond Õigusteenistus xxxxx xxx Juristipraktika Põhja Ringkonnaprokuratuuris Praktikaaruanne Juhendaja: xxxxx Tallinn 2009 Sisukord: Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1.Praktika-asutuse üldiseloomustus.........................

Õigus → Õigusteadus
240 allalaadimist
thumbnail
60
xlsx

Töötasu mediaanvahemikud

STATISTIKA Kodutöö 1. Arvkarakteristikud (max 10 punkti) Arvutused tehke KIRJALIKULT (vt. loengu slaidid), Excel'i statistika funktsioonid k Ül. 1. Viimase nädala jooksul kahekümne inimese krediitkaardi kasutamiste arv oli vasta (4 punkti) Jnr 1 2 3 4 Kaardi kasutamistearv 8 2 6 1 a) Määrake tunnuse krediitkaardi kasutamise arv tüüp ning koostage jaotustab b) Moodustage tunnuse variatsioonirida, leidke keskväärtus, mediaan, mood, c) Andke hinnangut tunnuse hajuvusele karpdiagrammi ja variatsioonikordaja d) Arvutage esimene, viies ja üheksas detsiilid protsentiilide arvutamise meeto ning leidke mitu % väärtustest asub variatsioonirea 1) esimeses kümnendik e) Karakteristikute keskväärtus, mediaan ja mood omavahelise paiknevuse jär Tehtud...

Matemaatika → Statistika
69 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Riigikontrolli roll ja pädevus Eesti Vabariigis

õiguslik juriidiline isik 6) äriühingud, kus riigil või avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel, samuti nende äriühingute tütarettevõtjad 7) äriühingud, kes on saanud riigilt laenu või kelle laene või muude lepinguliste kohustuste täitmist tagab riik 8) muud avalik-õiguslike ülesannete täitjad riigi vara kasutamisel ja säilitamisel. 5. Riigikontrolli struktuur Riigikontrollis on kolm põhitegevusega tegelevat osakonda: finantsauditi osakond, tulemusauditi osakond ja kohaliku omavalitsuse auditi osakond. Lisaks auditiosakondadele on Riigikontrollis teenistused, mis toetavad nii auditiosakondi kui ka riigikontrolöri nende ülesannete täitmisel. Teenistuste tegevuse seob ühtseks tervikuks Riigikontrolli direktor. Riigikontrolli teenistused tegelevad riigikontrolöri töö tagamisega, õigusnõustamisega, välissuhtlusega, kommunikatsiooniga, raamatupidamisega, metoodika, planeerimise ja analüüsiga, hoone haldusega ning asjaajamise korraldamisega jne.

Ühiskond → Ühiskond
12 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Avalik juhtimine

Avalik juhtimine 5) püüe jaotada ajafaktorist lähtudes 1) JAOTUS FUNKTSIOONI ALUSEL varustamine planeerimine tootmine turustamine reklaam Koondada ühetüübiline tegevus osakondadesse, ka spetsialistid. Avaliku organisatsiooni puhul: · planeerimise osakond · finantsosakond · personali osakond · info osakond · juriidiline osakond · kantselei POSITIIVSED KÜLJED: · suudetakse maksimaalselt vältida tegevuse dubleerimist · juhtimine toimub automaatreziimil · ei vajata inimsuhteid reguleerivat tegevust või institutsiooni NEGATIIVSED KÜLJED: · väga tundlik ühe struktuuri osa (osakonna) häirele · muutusi teha raske · raske rakendada hierarhia, peab olema üks juhtimisallikas · suurel organisatsioonil tekivad juhtimis häired

Majandus → Juhtimise alused
132 allalaadimist
thumbnail
30
odt

Tartu Ülikooli botaanikaed

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut TARTU ÜLIKOOLI BOTAANIKAAED Referaat Põllumajandustaimed Juhendaja: lektor Toomas Laidna Tartu 2016 SISUKORD Table of Contents 1. TARTU BOTAANIKAAIA AJALUGU...................................................................... 3 2. AVAMAAKOLLEKTSIOONID............................................................................... 5 2.1 Taimesüstemaatika osakond..................................................................... 5 2.2 Eesti taimede osakond.............................................................................. 5 2.3 Dendraarium............................................................................................. 6 2.4 Alpinaarium............................................................................................... 6 2.5 Rosaarium..........................................................................

Põllumajandus → Põllumajandus taimed
4 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Skandinaaviamaade ajalugu 1

Tartu Ülikool Filosoofia teaduskond Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut Skandinavistika osakond Skandinaaviamaade ajalugu I 09.10.2011 Katrin Kampura Seminar I 1. Millal algasid, sagenesid ja lõppesid viikingite retked antud piirkonda ­ või antud piirkonna kontaktid Skandinaaviaga laiemalt? Retked algasid lääne-sakside kuninga Beorhtrici valitsuse ajal, sagenesid 9.sajandil (830ndad, 850ndad). U. 850 asutati esimesed kolooniad Suurbritannias. York, mis oli viimasena viikingite

Filoloogia → Filoloogia
15 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Personalijuhtimise õpimapp

3.1 Müügiprotsessi juhtimine Müügiplaanid on koostatud ja tähtaegselt esitatud kaupluse juhatajale. Püstitatud eesmärgid on täidetud. Müügipersonal on oma töökohtadel ja klientide teenindamiseks valmis, kaubad on oma kohtadel; Osakond on korras ja puhas. 3.2 Ostuprotsessi juhtimine Kaubad on tellitud õigel ajal ja õigetes kogustes, puuduvad tarneaugud. Aruanded on õigeaegselt ja korrektselt teostatud ja esitatud kaupluse juhatajale. 3.3 Osakonna administreerimine Töötajad on vajalike töövahenditega varustatud;

Haldus → Personalijuhtimine
79 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Referaat, Vadja keel

Luuditsa külas on loodud esimene omaalgatuslik koduloomuuseum ning Jõgõperä koolilapsed on õpetaja juhendmisel õppinud vadjakeelseid laule. Peterburis tegutseb vadjafiilide ring, kes käivad vadja memmedelt lindistamas vanu laule ja lugusid. On ehk tegu esimese vadjalaste rahvusliku ärkamisega? Loodame, et pole veel lootusetult hilja. Õpetus Vadja keelt võib õppida mitmes ülikoolis: · Helsingi Ülikool, Soome-ugri osakond: Läänemeresoome keeled · , Soome keele ja kultuuriteaduse osakond: Läänemeresoome keeled · , Keelte osakond: Läänemeresoome keeled · , Eesti ja üldkeeleteaduse instituut: Soome-ugri osakond. Kirjandus · Adler, Elna ja Merle Leppik: Vadja keele sõnaraamat. Tallinn: Signalet, 1990, 1994; Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Keele Instituut, 1996, 2000. · , : Wotische Sprachproben. Eesti Keele Arhiivi Toimetised 4. Tartu, 1935.

Eesti keel → Eesti keel
22 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Euroopa Rahvapartei

valitud. Erakonna peasekretär juhib korraldustöö eest vastutavat sekretariaati ja 4-5 korda aastas kogunevat PES:i koordinatsioonitöörühma, millesse kuuluvad liikmes erakondade ja täisliikmes ühenduste välissekretärid. Sekretariaat paikneb Brüsselis ja korraldab PES-i igapäevatööd, otsuste elluviimist ja kohtumiste toestamist. Tegevusvaldkondadest annab aimu allüksuste nimekiri: · Koordinatsiooni ja planeerimise osakond · Euroopa poliitika osakond · Rahvusvahelise poliitika osakond · Kommunikatsiooniosakond · Haldusosakond Veendumused, pühendumused ERP-i on pühendunud töökohtade loomisele ja majanduskasvu tagamisele läbi jäätmehoolduse. ERP-ED fraktsioonile pole jäätmehoolduse kaudu saavutatav keskkonnakaitse mitte ainult eetiline ja poliitiline eesmärk, vaid ka selle sektori tööstuskasvu eeltingimuseks

Politoloogia → Euroopa liit
6 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Eesti panus kosmoloogiasse ja astronoomiasse

Eesti panus astroloogiasse ja kosmoloogiasse astronoomia.ee Astrofüüsika on üks astronoomia kolmest harust. See uurib taevakegadelt tulevaid kiirgusi ja teeb sellest järeldusi nende(taevakehade) ehituse ja arenemise kohta. Uuringuteks on loodud Tartu Observatooriumi astrofüüsika osakond, kuhu kuuluvad: 1. Tähefüüsika töörühm 2. Teoreetilise astrofüüsika töörühm 3. Teleskoopide töörühm Objekti järgi jaotub astrofüüsika neljaks: 1. Planetoloogia 2. Tähtede füüsika 3. Galaktikate füüsika 4. Kosmoloogia Kosmoloogia-pärit sõna vanast kreekast, tähendab maailma õpetust-kosmoloogia uurib universiumit. Tartu Observatooriumi on loodud ka kosmoloogia osakond, kuhu kuuluvad: 1. Kosmoloogia töörühm 2

Füüsika → Füüsika
5 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Eesti valitsemissüsteem

EESTI VALITSEMISSÜSTEEM 1. Vabariigi Valitsus Valitsuse moodustamine: Kui valitsus on tagasi astunud, peab Vabariigi President 14 päeva jooksul määrama peaministri kandidaadi, kellele ta teeb ülesandeks uue valitsuse moodustamise. Põhiseadus ei sätesta, millest lähtudes peab Vabariigi President peaministri kandidaadi valima. Parlamentaarse riigi tavade järgi peaks ta kandidaadiks esitama valimistel kõige rohkem mandaate saanud erakonna liidri või äärmisel juhul valitsuskoalitsiooni moodustamise tahet kindlalt deklareerinud erakondadest enim mandaate saanud erakonna liidri. Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Ametivande andmise hetkest tekivad uuel valitsusel volitused ja lõpevad tagasi astunud valitsuse volitused. Ehk lühidalt ja konkreetselt: 1) Parlamendi uue koosseisu kokkutulemine 2) Riigipea nimetab peaministrikandidaadi 3) Peaministrikandidaadi ettekanne parlamendis tul...

Ühiskond → Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Eesti Vabariigi välisministeerium 1920-19

Eeskujuks oli Prantsuse välisministeerium, kus tööd juhtis peasekretär, ent ametlikes dokumentides nim teda sekretäriks Ent tema nimi ei seisnud kunagi VM(välisministeerium) palgalehel. EHK- esimesteks ametnikeks hoopis Alice Erjapea ja Helene Müllerstein. Välisministeerium asus 1918 dets ­ 1921 Väike-Pärnu maanteel, Kolmanda ametnikuna alustas 1919 jaan masinakirjutaja Mary Veldt. Valitsuse 27. jaan 1919 otsusega hakati VMis välja andma välispasse, moodustati vastav osakond, kuhu asus tööle endine sõjaministeeriumiametnik, Alma Lindpere, kellest sai staazikaim töötaja. Alates 1.märts 1919 asus osakonda juhatama Herman Hellat. Välisministeeriumi töötajate arv kasvas novembriks 38ni. Ministeeriumi juhtisid välisminister ja tema abi (Piip). Ministeerium koosnes viiest allüksusest. ,,ER" oli mõeldud Eesti tutvustamiseks lääneriikidele, kuid ei rahuldanud propagandavajadusi.

Ajalugu → Ajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Jäätmete käitlemine meditsiinilistes asutustes.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutseõppe osakond Hok11 Ljubov Borissova JÄÄTMETE KÄITLUS Refereraat Õppejõud: Milvi Moks Tallinn 2014 1 SISUKORD 1. TERVISHOIUJÄÄTMETE KÄITLEMINE...................................................................3 2. TERMINID JA MÕISTED.............................................................................................3 3. OLMEJÄÄTMED..........................................................................

Meditsiin → Meditsiin
7 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Arvestatud kodutöö

nunik abi Siseauditi Siseauditi nunik nunik igusnunik Avalike suhete nunik Tturuteenuste Vlissuhete- ja Euroopa Haldusosakond ja ttu personali- Sotsiaalfondi sotsiaalse kaitse osakond osakond osakond Registribroo Eures broo Raamatupida- mise broo 16 t- hiveametit Joonis 1. Eesti Tööturuameti struktuur 2004. aastal Allikas: /4/ 2 5000 4500

Muu → Teadustöö alused
163 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Tartu botaanikaaia ajalugu ja ülevaade

..............................................................................................2 Tartu Ülikooli botaanikaaia ajalugu............................................................................................3 Tartu Ülikooli botaanikaaia avakollektsioonid...........................................................................4 Taimesüstemaatikaosakond.....................................................................................................4 Eesti taimede osakond.............................................................................................................4 Dendraarium............................................................................................................................5 Alpinaarium............................................................................................................................5 Rosaarium...............................................................................................

Botaanika → Aiandus
4 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Kiudude ehitus

kasutatakse tekstiilitööstuses. *ELEMENTAARKIUD - kiud , mis on jagamatud peenkiud, n:puuvill, vill *ELEMENTAARNIIDID pikad jagamatud üksikkiud, n:looduslik siid, tehis- ja sünteetilised kiud *TEHNILISED KIUD - looduslikud taimkiud, mis koosnevad omavahel pektiiniga ühendatud elementaarkiududest n:lina, kanep *FILAMENTKIUD - keemilised kiud, mis on pikad ja pidevad *STAAPELKIUD - keemilised kiudained, mis on saadud 40-70 mm pikkustest tükeldatud kiududest. Anne Hein TLÜ Tööõpetuse osakond Eriseminar materjaliõpetusest. Kiu ehitusega seotud mõisted 20093.2.KIU EHITUST JA OMADUSI ISELOOMUSTAVAD MÕISTED : *KIU PIKKUS *KIU JÄMEDUS(PEENUS) *KIU RASKUS *KIU TUGEVUS TÕMBETUGEVUS(KUIVTUGEVUS), MÄRGTUGEVUS, HÕÕRDEKINDLUS, PILLING *KIU PIND JA RISTLÕIKEPINNA KUJU(vt jooniseid) *KIU VÄRVUS JA LÄIGE *ELASTSUS *KIU TERMILINE PÜSIVUS MUUTUSED TEMPERATUURI TÕUSTES MUUTUSED TEMPERATUURI LANGEDES SOOJAPIDAVUS/SOOJAJUHTIVUS MUUTUSED KIU PÕLEMISEL *KIU MUUTUSED VEE JA VEEAURU TOIMEL

Materjaliteadus → Materjaliõpetus
31 allalaadimist
thumbnail
40
xlsx

Excel kodutöö nr 3.

Väljastada töölehele Filter_2 korduvate Risttabeli andmete alusel koostada perenimedega inimeste isikukoodid, ees- ja sobiv diagramm. perenimed ning palgad. Koostada risttabel erinevate 5 Väljastada töölehele Filter_1 nende naiste perekonnaseisude osakond ja hobid, kellel pole koduloomi (ainult esinemissageduste analüüsimiseks unikaalsed kirjed). naiste/meeste ja linnade lõikes. Väljastada töölehele Filter_2 nende isikute isikukoodid, kelle tähtkujud kuuluvad Risttabeli andmete alusel koostada etteantud stiihiasse (elementi). Kriteeriumi sobiv diagramm. lahtrile määrata valideerimine loeteluga

Informaatika → Andme-ja tekstitöötlus
124 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Osakonnajuhataja õpimapp- ametijuhend, töölevõtuintervjuu, töökuulutus, tööjõuliikumine

- Kampaania püstitatud eesmärkide saavutamine 3.2 Müügiprotsessi juhtimine - Kõik kaubad on õigetel kohtadel, - personal on klientide teenindamiseks ja ülesannete täitmiseks õigeaegselt kohal, - osakond on puhas ja korras, - püstitatud eesmärgid on täidetud, - müügiplaanid on õigeaegselt kaupluse juhatajale esitatud. 3.3 Tellimuste tegemine - Kaubad on tellitud õigetes kogustes ja õigel ajal. 3

Muu → Amet
78 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

METSAÜHISTU

Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks mingis piirkonnas moodustatakse ühingu osakonnad. Kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek (Töö korraldamiseks valib üldkoosolek juhatuse 35 liiget) Ühistu igapäevast tööd korraldab palgaline tegevjuht Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks mingis piirkonnas moodustatakse ühingu osakonnad. Osakond esitab Ühingu juhatusele aruanded oma tegevuse ja liikmete kohta täiskogu poolt kehtestatud mahus ja sagedusega. Osakond kehtestab oma põhikirja ja/või kodukorra, mis ei tohi olla vastuolus ühingu põhikirjaga. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga Ühingu liige vastutab oma ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires TÄNAN KUULAMAST J

Metsandus → Metsandus
11 allalaadimist
thumbnail
16
xlsx

Kodutöö Excel

perenimed, kelle aadressis esineb tähekombinatsioon "mäe". 17 Filtreerida töölehele Filter_1 Tallinnas elavate kassiomanike isikukoodid. Filtreerida töölehele Filter_2 nende töötajate ees- ja perenimi, kelle palk on alla keskmise. 18 Filtreerida töölehele Filter_1 nende naiste ees- ja perenimed, kelle vanus jääb vahemikku 50-60. Filtreerida töölehele Filter_2 nende töötajate perenimi, osakond ja amet, kelle palk on üle keskmise. 19 Filtreerida töölehele Filter_1 nende meeste isikukoodid, kelle vanus jääb vahemikku 30-40. Filtreerida töölehele Filter_2 pallimängudest huvitatud töötajate isikukood, sugu ja osakond. Rakendused otsingufunktsioonide abil. Tulemused Risttabelid e. liigendtabelid (paigutada esitada töölehtedel Otsing_1 ja Otsing_2.

Informaatika → Informaatika
217 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eesti Merendus

Kalavarude seisundile tugineb kogu kalandussektori areng , seega tuleb kalavarude kasutamiselt tagada kalapopulatsiooni looduslik taastoomisvõime. Üksi kavandatav tegevus ei tohi koguseid viia allapoole bioloogiliseks taastoomiseks vajalikku piiri. Konkurentsivõimelise kalandussektori ülesehitamisel on üheks olulisemaks ülesandeks püsiva tasakaalu saavutamine kalavaru taastootmise ja selle kasutamise vahel. Eestis tegeleb kalavarude haldamisega Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond ja kalamajandusega Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakond. Läänemere töönduslikeks kalaliikideks on räim , kilu , tursk ja lõhke. Nende liikide püük on Läänemeres reguleeritud kvoodiga. Kvoot määratakse teadussoovituste alusel liigiti , väljendatuna tonnides või isendi arvuna (lõhe) Alates 1998. aastast on ka püügikogused vähenenud. Eestis on põhiliselt 4 kalandussektorit : Traal ja rannapüük (sh kaugpüük) , Sisevete kalandus , Vesiviljelus , Kalatööstus

Geograafia → Geograafia
46 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Tarkvara kui firma ja kliendi vaheline suhtlemiskeskkond

Rakvere Ametikool Rico Ridala AV14 Tarkvara kui firma ja kliendi vaheline suhtlemiskeskkond Referaat Rakvere 2014 Kliendisüsteemi olemus  Enamasti on ettevõttel tarnijad, kes toodet/teenust levitavad. Tarnimine toimub klientidest lähtuvalt. Siit võime juba öelda, et kliendid on prioriteet number üks ja siis tuleb toode ja selle tarnimine ehk levitamine. Tarneahelast on kujunenud ka üks võtmeküsimus firma strateegilise arengu ja konkurentsieelise saavutamisel. Sellest järeldub, et meil tuleb integreerida omavahel tarneahel ja kliendid koos kliendisüsteemiga (mis lähtub klientide vajadustest, tellimustest või soovidest).  See funktsioon aitab ettevõttel hallata ettearvamatut kasvu ja nõudlust ning seejärel rakendada vajalikku tegevust, et vastata nõudlusele. Miks t...

Informaatika → Informaatika
3 allalaadimist
thumbnail
3
docx

KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD JA DISAIN ÕPPEKAVA DIPLOMITÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE JUHEND

Kolledzi üliõpilastööde vormistamisnõuete juhendile. Teema ja juhendaja kinnitamine 6. Diplomitöö teema valikul on soovitav lähtuda isiklikust huvist või osakonna poolt antud soovitustest. Teema täpsem määratlemine ja töö kavandamine toimub koos juhendajaga. Diplomitöö juhendaja omab vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni. Kokkuleppe juhendamise osas sõlmib üliõpilane ise õppejõuga. Vajadusel abistab osakond üliõpilast juhendaja leidmisel. Teema registreerimiseks esitab üliõpilane vormikohase avalduse. 7. Diplomitööde teemad ja juhendajad kooskõlastab õppekava juht ja kinnitab akadeemilise üksuse juht kaitsmisele eelneval semestril etteantud tähtajaks. Lõputöö juhendamine 8. Lõputöö on üliõpilase iseseisev töö. Juhendajal on nõustav ja suunav roll. 9. Juhendaja: - annab nõu valitud teema eesmärgi püstitamisel, probleemi põhjendamisel, ainestiku

Tehnoloogia → Käsitöötehnoloogia
5 allalaadimist
thumbnail
7
doc

DOKUMENDIHALDUSE PRAKTIKA

kontrollimine arvutiprogrammis ja arhiivis, sissetulevate dokumentide registreerimine, kirjavahetus, ekspertiisidokumentide ringlus ja selle korraldamine. 1. PRAKTIKAKOHA ISELOOMUSTUS 1.1 Nimi, õigusvorm, asukoht Sotsiaalkindlustusamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning esindab oma ülesannete täitmisel riiki. Sotsiaalkindlustusameti arstliku ekspertiisi osakond asub Tallinna kesklinnas Lembitu 10, klienditeeninduse hoone asub aadressil Pronksi 12. 1.2 Kontaktandmed Tallinna büroo Aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn Infotelefon: 16106 või 612 1360 Üldtelefon: 664 0104 Faks: 664 0101 E-post: [email protected] Tallinna Pensioniameti arstliku ekspertiisi osakond Aadress: Lembitu 10, 10114 Tallinn 1.3 Tegevusalad ja nende iseloomustus

Muu → Dokumendi- ja arhiivihaldus
61 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kalavarud

Kalavarud Kalandus on Eestis oluline tootmisharu, mille tegevusele on vaja senisest rohkem tähelepanu pöörata. Eestis tegeleb kalavarude haldamisega Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond ja kalamajandusega Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakond. Nii mere- kui magevee kalapüük on Eestis majanduslikult tähtsal kohal. Indikaatorliikide hulka kuuluvad räim, kilu, tursk, koha ja ahven. Majanduslikumalt kõige olulisemad liigid on räim ja kilu. Kalandus on üks mitmekülgsemaid ja samas ka probleemsemaid valdkondi merega piirnevad riigis. Veel eelmisel aastakümnel võisid kalurid püüda kala niipalju kui süda ihkas,

Geograafia → Geograafia
31 allalaadimist
thumbnail
22
odp

HÕIMUPÄEVAD

Norra Saami Mordva lapsed parlamendi esimehed • TÄHTSAMAD VÕRGUAADRESSID Fenno-Ugria Hõimupäevad 2015 http://www.fennougria.ee/index.php?id=31612 Vikipeedia Soome-ugri keeled http://et.wikipedia.org/wiki/Soome-ugri_keeled Eesti Keele Instituut Eesti keele päritolust http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=1&p1=1 Eesti Rahva Muuseum Soome-ugri rahvakultuur http:// www.erm.ee/et/Avasta/Soome-ugri-rahvakultuur Tartu Ülikool Soome-ugri osakond http://www.keel.ut.ee/et/instituudist/soome-ugri-osakond Filmikogu Soome-ugri rahvad http://filmikogu.maailmakool.ee/taxonomy/term/82 Obinitsa SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015 http://obinitsa.net/avaleht-5/ Eesti Film Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia http ://www.ef100.ee/index.php?page=155&

Kultuur-Kunst → Kultuur
6 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun