Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

A.Palu mootorratta raamat (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millist küttesegu vajab mootor?
 • Palju aega Kuidas siis mootorratast juhitakse?
 • Kuhu pa ga s pa i gut a da ?
 • Millest alustada?
 • Millest alustada?

Lõik failist

ARSENI PALU

EHITUS, EKSPLUATATSIOON SÕIDUTEHNIKA


«Valgus»
• Tallinn 1976
6L2
P10
Retsenseerinud
Uve Soodla Kääne
kujundanud Bella G r o d i n s k i
Raamatu esimeses osas kirjeldatakse meil enamlevi­nud mootorrataste, motorollerite ja mopeedide ehi­tust ning töötamist. Teises osas käsitletakse kõigi nimetatud sõidukite hooldamist ja rikete otsimist-kõrvaldamist Kolmandas osas antakse nõu õige ja ohutu sõidutehnika õppimiseks.
Raamat on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi mootorrataste, motorollerite ja mopeedide vastu.
59—76
31803—357 M902(16j—76
«Valgus» 1976
Eessõna
Mootorrattaid (motorollereid ja mopeede) käsutatakse peamiselt isiklike sõidukitena. Nad säästavad aega igapäe­vastel tarbekäikudel, võimaldavad huvitavalt veeta nädala­lõppu ja sooritada pikki huvireise. Samal ajal võib mootor­ratas olla ka spordivahendiks. Eriti populaarsed on moo­torrattad noorte hulgas.
Ehkki sõidumugavuselt jääb mootorratas autost tundu­ valt maha, on tal siiski mitmeid eeliseid : odavam hind ja ekspluatatsioon, võimalus sõita igasugustel teedel, väike hoiupind.
See raamat tahab osutada abi laialdasele motohuviliste perele. Esmalt neile, kes alles taotlevad juhiluba , kuid ka kogemustega juhtidele, kes soovivad tutvuda uute masi­nate ehituse või mõne hooldusküsimusega.
Raamat koosneb kolmest osast. Esimeses kirjeldatakse üldistavalt, kuid konkreetsete näidete varal mootorrataste, sh. motorollerite ja mopeedide ehitust ning tööpõhimõtet. Ühe või teise masina ehituse või tööpõhimõtte kohta käiva lühiviite mõistmiseks tuleb läbi lugeda ka eelnev lõik, kus on täielikumalt kirjeldatud mõnd iseloomulikku konstrukt -siooni. Üksikuid mehhanisme ja seadmeid on käsitletud sellises ulatuses, et oleks võimalik neid teadlikult hooldada ja mõista tekkinud rikete põhjusi.
Raamatu teises osas iseloomustatakse ekspluatatsiooni-materjale ja hooldustöid ning antakse juhiseid viimaste tegemiseks. Samuti käsitletakse sagedamini esinevaid rik­ keid , nende avastamist ja kõrvaldamist.
Liiklusohutuse ja sõidutehnika põhialuseid vaadeldakse raamatu kolmandas osas. Seal antakse ka juhiseid moto -matkade korraldamiseks ja mootorratta valimiseks.
Autor
•1.
MOOTORRATASTE EHITUS9
ÜLDTEATMEID
Mootorrataste
liigitus.
Mootorrattad
on rataste ühejäljelise paigutusega
mootorsõidukid. Neid käsutatakse peamiselt isikliku
liiklusvahendina, kuid võimsa mootori ja vastava haagise (külg-, ees- või tagahaagis) korral ka inimeste ja kauba
veoks.
Sõltuvalt
koaastrüktsioom iseärasustest liigitatakse moo­torrattad
kolme rühma (vt. joon. 1):
 • põlve- ja jäikade jalatoenditega mootorrattad,
 • põlvetoenditeta, tugipõrandaga mootorrattad ehk
  motorollerid,
  c) sõtkajamiga
  mootorrattad ehk mopeedid.
  Põhitüübiks
  on esimese rühma mootorrattad. Kasutus-
  otstarbe järgi liigitatakse need tänava- ja .spordimootorra-tasteks.
  Tänavamootorrattad on lihtsa ehitusega ja suhteli­selt
  pika kasutuseaga, nende konstrueerimisel on peetud silmas
  ka meeldivat väliskuju ja väikest kütusekulu.
  Spordimootorrattad
  jagunevad omakorda veel palju­ deks alaliikideks . Nendel on võimsad mootorid ja nad või­vad
  saavutada suuri kiirusi. Spordimootorrataste kuju ja konstruktsioon
  sõltub sellest, millise võistlusliigi jaoks nad on
  määratud. Nii eristatakse krossi-, ringraja-, jääraja-mootorrattaid
  jne.*
  Motorolleritel
  on mootor, jõuülekandeseadmed ja ben-siinipaak
  mahutatud istme alla ning käetud voolujoonelise kattega . Juhiistme
 • Vasakule Paremale
  A Palu mootorratta raamat #1 A Palu mootorratta raamat #2 A Palu mootorratta raamat #3 A Palu mootorratta raamat #4 A Palu mootorratta raamat #5 A Palu mootorratta raamat #6 A Palu mootorratta raamat #7 A Palu mootorratta raamat #8 A Palu mootorratta raamat #9 A Palu mootorratta raamat #10 A Palu mootorratta raamat #11 A Palu mootorratta raamat #12 A Palu mootorratta raamat #13 A Palu mootorratta raamat #14 A Palu mootorratta raamat #15 A Palu mootorratta raamat #16 A Palu mootorratta raamat #17 A Palu mootorratta raamat #18 A Palu mootorratta raamat #19 A Palu mootorratta raamat #20 A Palu mootorratta raamat #21 A Palu mootorratta raamat #22 A Palu mootorratta raamat #23 A Palu mootorratta raamat #24 A Palu mootorratta raamat #25 A Palu mootorratta raamat #26 A Palu mootorratta raamat #27 A Palu mootorratta raamat #28 A Palu mootorratta raamat #29 A Palu mootorratta raamat #30 A Palu mootorratta raamat #31 A Palu mootorratta raamat #32 A Palu mootorratta raamat #33 A Palu mootorratta raamat #34 A Palu mootorratta raamat #35 A Palu mootorratta raamat #36 A Palu mootorratta raamat #37 A Palu mootorratta raamat #38 A Palu mootorratta raamat #39 A Palu mootorratta raamat #40 A Palu mootorratta raamat #41 A Palu mootorratta raamat #42 A Palu mootorratta raamat #43 A Palu mootorratta raamat #44 A Palu mootorratta raamat #45 A Palu mootorratta raamat #46 A Palu mootorratta raamat #47 A Palu mootorratta raamat #48 A Palu mootorratta raamat #49 A Palu mootorratta raamat #50 A Palu mootorratta raamat #51 A Palu mootorratta raamat #52 A Palu mootorratta raamat #53 A Palu mootorratta raamat #54 A Palu mootorratta raamat #55 A Palu mootorratta raamat #56 A Palu mootorratta raamat #57 A Palu mootorratta raamat #58 A Palu mootorratta raamat #59 A Palu mootorratta raamat #60 A Palu mootorratta raamat #61 A Palu mootorratta raamat #62 A Palu mootorratta raamat #63 A Palu mootorratta raamat #64 A Palu mootorratta raamat #65 A Palu mootorratta raamat #66 A Palu mootorratta raamat #67 A Palu mootorratta raamat #68 A Palu mootorratta raamat #69 A Palu mootorratta raamat #70 A Palu mootorratta raamat #71 A Palu mootorratta raamat #72 A Palu mootorratta raamat #73 A Palu mootorratta raamat #74 A Palu mootorratta raamat #75 A Palu mootorratta raamat #76 A Palu mootorratta raamat #77 A Palu mootorratta raamat #78 A Palu mootorratta raamat #79 A Palu mootorratta raamat #80 A Palu mootorratta raamat #81 A Palu mootorratta raamat #82 A Palu mootorratta raamat #83 A Palu mootorratta raamat #84 A Palu mootorratta raamat #85 A Palu mootorratta raamat #86 A Palu mootorratta raamat #87 A Palu mootorratta raamat #88 A Palu mootorratta raamat #89 A Palu mootorratta raamat #90 A Palu mootorratta raamat #91 A Palu mootorratta raamat #92 A Palu mootorratta raamat #93 A Palu mootorratta raamat #94 A Palu mootorratta raamat #95 A Palu mootorratta raamat #96 A Palu mootorratta raamat #97 A Palu mootorratta raamat #98 A Palu mootorratta raamat #99 A Palu mootorratta raamat #100 A Palu mootorratta raamat #101 A Palu mootorratta raamat #102 A Palu mootorratta raamat #103 A Palu mootorratta raamat #104 A Palu mootorratta raamat #105 A Palu mootorratta raamat #106 A Palu mootorratta raamat #107 A Palu mootorratta raamat #108 A Palu mootorratta raamat #109 A Palu mootorratta raamat #110 A Palu mootorratta raamat #111 A Palu mootorratta raamat #112 A Palu mootorratta raamat #113 A Palu mootorratta raamat #114 A Palu mootorratta raamat #115 A Palu mootorratta raamat #116 A Palu mootorratta raamat #117 A Palu mootorratta raamat #118 A Palu mootorratta raamat #119 A Palu mootorratta raamat #120 A Palu mootorratta raamat #121 A Palu mootorratta raamat #122 A Palu mootorratta raamat #123 A Palu mootorratta raamat #124 A Palu mootorratta raamat #125 A Palu mootorratta raamat #126 A Palu mootorratta raamat #127 A Palu mootorratta raamat #128 A Palu mootorratta raamat #129 A Palu mootorratta raamat #130 A Palu mootorratta raamat #131 A Palu mootorratta raamat #132 A Palu mootorratta raamat #133 A Palu mootorratta raamat #134 A Palu mootorratta raamat #135 A Palu mootorratta raamat #136 A Palu mootorratta raamat #137 A Palu mootorratta raamat #138 A Palu mootorratta raamat #139 A Palu mootorratta raamat #140 A Palu mootorratta raamat #141 A Palu mootorratta raamat #142 A Palu mootorratta raamat #143 A Palu mootorratta raamat #144 A Palu mootorratta raamat #145 A Palu mootorratta raamat #146 A Palu mootorratta raamat #147 A Palu mootorratta raamat #148 A Palu mootorratta raamat #149 A Palu mootorratta raamat #150 A Palu mootorratta raamat #151 A Palu mootorratta raamat #152 A Palu mootorratta raamat #153 A Palu mootorratta raamat #154 A Palu mootorratta raamat #155 A Palu mootorratta raamat #156 A Palu mootorratta raamat #157 A Palu mootorratta raamat #158 A Palu mootorratta raamat #159 A Palu mootorratta raamat #160 A Palu mootorratta raamat #161 A Palu mootorratta raamat #162 A Palu mootorratta raamat #163 A Palu mootorratta raamat #164 A Palu mootorratta raamat #165 A Palu mootorratta raamat #166 A Palu mootorratta raamat #167 A Palu mootorratta raamat #168 A Palu mootorratta raamat #169 A Palu mootorratta raamat #170 A Palu mootorratta raamat #171 A Palu mootorratta raamat #172 A Palu mootorratta raamat #173 A Palu mootorratta raamat #174 A Palu mootorratta raamat #175 A Palu mootorratta raamat #176 A Palu mootorratta raamat #177 A Palu mootorratta raamat #178 A Palu mootorratta raamat #179 A Palu mootorratta raamat #180 A Palu mootorratta raamat #181
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 181 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-09-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 71 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor -Motorcycle- Õppematerjali autor
  EHITUS, EKSPLUATATSIOON ja SÕIDUTEHNIKA

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  92
  docx

  Autod-Traktorid I kordamisküsimused 2013-2014

  AUTOD-TRAKTORID ­ I KORDAMIKÜSIMUSED 2013/2014.Õ.-A. 1. Sisepõlemismootorite tüübid Sisepõlemismootorid jagunevad: I. Kolbmootor , kogu tööprotsess toimub mootori silindris; II. Turbiinmootor, pidevatoimeline mootor, mis muundab mehaaniliseks tööks voolava auru, gaasi või vee kineetilist energiat (töötav aine voolab läbi düüside või juhtaparaadi tööratta kõverpinnalistele labadele ja paneb viimase pöörlema. 2. Sisepõlemismootorite liigid Turbiinmootorid jaotuvad: -1 1) auruturbiinmootorid (alates mõni kW... 1200 MW ja rohkem, n = 30 000 min ): e aktiivturbiinid, b) reaktiivturbiinid (töötava aine töö = voolsuuna muutumine + paisumise reaktiivjõud, mille osatähtsus on üle 50%) ; 2) gaasiturbiinmootorid ( võivad tar

  Autod-traktorid i
  thumbnail
  70
  pdf

  Saeõpetus

  Saeõpetus 1. Bensiinimootorsae ehitus 1.1. Mootori ehitus 1.2. Mootori tööpõhimõte 1.3. Gaasijaotusmehhanism 2. Mootorsaagide toitesüsteem 2.1. Küttesegu koostis 2.2. Küttesegu valmistamine karburaatoris 2.3. Tühikäiguseadised ja käivitusseadised karburaatoris 2.4. Karburaatorite reguleerimine 2.5. Kasutatavad bensiinid ja õlid 3. Mootorsaagide süütesüsteem 3.1. Magneetosüüde 3.1. Elektronsüüde 4. Mootorsaagide jahutus- ja õlitussüsteem 4.1. Jahutussüsteem ja selle hooldamine 4.2. Õlitussüsteem ja selle hooldamine 5. Saeaparaat ja selle hooldamine 5.1. Jõuülekanne ja sidurid 5.2. Saeketid ja nende teritamine 5.3. Saeplaadid ja nende hooldamine 5.4. Vedavad tähtrattad 6. Saagide rikked, nende põhjused ja juhised remondiks 6.1. Mootorsaagide hooldus 7. Mootorsaagidega puude langetamine, laasimine ja järkamine 7.1. Langetamine 7.1. Laasimine 7.2. Järkamine 8. Langetamisel k

  Seadmete õpetus
  thumbnail
  22
  doc

  Autod - Traktorid 1 eksamiküsimused koos vastustega

  Autod-traktorid Kordamisküsimused - vastused TA ja EG II üliõpilastele 1. Autode ja traktorite arengust (1) lk. 3. 4000. aastat e.k. kivist ratta leiutamine, et veeretada seda. 2000. aastat e.k. vankri leiutamine. Umbes 1500. aastal Leonardo Da vinci Liikuvate masinate projekteerimine (eskiisprojektid). 1765. aastal James Watt ehitab aurumasina. N. J Cugnot ehitab kasutuskõlbliku aurusõiduki kandevõimega 4,5 t ja liikumiskiirusega 4km/h. 1885.-1886. aastal C. Benz ja G. Daimler sisepõlemismootoritega autode ehitamine. 19. sajandi lõpus autotööstus prantsusmaal, saksamaal, ameerikas ja suurbritannias. 20. sajandi alguses Hendri Ford rajas autode konveiertootmise. 1924. diiselmootori areng, 1936. aastal diiselsõiduauto, 1950. aastal gaasturbiinauto, 1959. aastal wankelmootoriga auto. Auto arenguperioodid: 1700 ­ 1860 jõuallikaks aurumasin või elektrimootor. 1860 ­ 1900 si

  Autod-traktorid i
  thumbnail
  6
  docx

  Mootori ehitus

  Mootor Olenevalt mootori ehitusest toimub see protsess kas ühe või kahe väntvõlli pöörde jooksul, kui ühe siis on tegemist 2 taktilise mootoriga, kui kahe siis 4taktilise. Taktiks nimetatakse töötsükli osa, mis toimub ühes äärmisest asendist teise. Kolvi äärmisi asendeid nimetatakse ülemiseks ja alumiseks surnudseisuks. 4taktilise mootori töötsükkel koosneb 4jast taktist. 1) Silindri täitmine põleva seguga, kolb liigub A.S.S-i väntvõlli poole väntvõll teeb pool pööret, silindri maht on kõige suurem see on sisselaske takt. 2) Kolb hakkab liikuma vastassuunas põleva segu silindrisse andmine lõppeb silindrisse jõudnud segu surutakse kokku kolb jõuab ülemisse surnud seisu, väntvõll on teinud järgmise poolpöörde silindri maht on kõige väiksem, seda nimetatakse surve taktiks. 3) Kokkusurutud põlev segu süüdatakse eletrisädemega kolb surutakse Ü.S.S alumisse

  Auto õpetus
  thumbnail
  15
  doc

  Diisel

  1. 4- ja 2-taktilise diiselmootori ringprotsessid, Kuna sisselaskeklapp (klapid) avaneb enne ÜSS-u , toimub Ülelaadimiseta (sundlaadimiseta ) mootorite täiteaste avaldub arvutuslik ja tegelik indikaatordiagramm. põlemiskambri läbipuhe ( nn. klappide ülekate ). valemiga SPM ringprotsesside arvestus. v = / ( - 1)* Pa / P0 * T0/Ta * 1/ (r+1) Erinevalt teoreetilistest ringprotsessidest saadakse tegelikus 2-TAKTILISE MOOTORI TEGELIK Kui mootor on ülelaadimisega (sundlaadimisega ),siis parameetrite sisepõlemismootoris soojust kütuse põletamisel kolvipealses INDIKAATORDIAGRAMM P0 ja T0 asemele pannakse ülelaadimise õhu pa

  Abimehanismid
  thumbnail
  59
  pdf

  Jõuülekanded konspekt

  1 Sisukord: Autode jõuülekanded 4 Üldandmed 4 Jõuülekannete otstarve ja tüübid 4 Ülekande tüübid: 5 Mehaanilised jõuülekanded 8 Sidur 11 Üldandmed 11 Mehaaniline ajam 13 Hüdrauliline ajam 13 Sidurite tüüpskeeme 15 Väändevõnkesummutid 17 Mehaanilise või hüdroajamiga lamellsidurid 18 Mehaanilise ajami ja pneumo- või hüdrovõimendiga sidurid 24 Käigukastid, jaotuskastid ja käiguaeglustid 26 Üldandmed

  Jõuülekanne
  thumbnail
  11
  doc

  78 küsimust ja vastust

  Eksami küsimused 1.bensiini paagi remont maha võtta , tühjaks lasta , ära puhastada, metall paake saab remontida, jootmisega, kahekomponentsete metall liimidega liimida. Bensiini paak tuleb ikkakist ära vahetada kui on katki remont on hädaabiks ainult.Jootmise teel on remont ohtlik.Pärast remonti tuleb veenduda et ei leki paak. 2.Auto TH tööd(perioodilisus tööd) Vastavalt hooldusraamatu järgi tuleb teha töid, vastavalt ette antud kilomentraasile. Esimene hooldus on taavaliselt õlivahetus ja kõikide liikmite pingutamine ja visuaalne kontroll ja filtrite vahetused.. Peale 50 tuh km. Võivad tulla rihma vahetused ja piduri vahetused jne. Suuremosa autodel on hooldusvälp viidud hästi pikaks (60 tuh ) aga meie tolmustel ja halbadel teeoludel on soovitatav teha seda sagedamini ( 10-20 tuh km.) 3.tööohutus auto käivitamisel. Et käsipiduroleks peal käik väljas, et kedagi poleks kapoti all näppupidi . Siseruumis peab olema paigaltatud hei

  Auto õpetus
  thumbnail
  26
  docx

  Mootor

  Põltsamaa Ametikool Automootor A1 Andres Asson Kaarlimõisa 2009 Liigid Kütuse liigid: Bensiin Diisel Gaas Bio Elekter Hübriid Tahke Automootori litraaz: 0,75 ; 0,9; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,0 Mootoritüübid: R3; R4; R6; R8; R10; R12; R14 V4; V6; V8; V10; V12; V14 Mootoritöötsükkel Töötsükkel Progresside kogum, mis kindlas järjestuses Ülemine surnud seis: Kolvi kõige ülemine asend (ü.s.s.) Alumine surnud seis: Kolvi kõige alumine asend (a.s.s) Takt Töösüli osa mis toimub kolvi ühe käigu jooksul Kolvikäik Kolvi äärmise asendite vahekaugus, mis võrdub vantvõlli vända kahe raadiuseg

  Auto õpetus
  Meedia

  Kommentaarid (2)

  Loff profiilipilt
  Loff: Hea õppematerjal, milles on väga hästi välja toodud mootorrataste algtõed, mis kehtivad ka tänapäevaste mootorrataste puhul - aegumatu!
  21:13 14-11-2010
  Visa_Credit profiilipilt
  Visa_Credit: Kasutu
  23:52 23-11-2017  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun