Facebook Like

Riigieksami materjal (43)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millega mõõdetakse ?
 
Säutsu twitteris
ÜLDMAATEADUS 2
1.Litosfäär 2
2.Pedosfäär 8
3.Atmosfäär 12
4.Hüdrosfäär 15
5.Maa kui süsteem. Keskkonna ja inimtegevuse vastasmõjud 18
MAAILMA ÜHISKONNA GEOGRAAFIA 19
6.Ühiskonna areng ja globaliseerumine 19
7. Rahvastik ja asustus 24
8.Põllumajandus, kalandus ja toiduainetööstus 29
9. Metsamajandus 32
10. Energiamajandus 34
11. Tööstus 36
12. Teenindus 38


ÜLDMAATEADUS


 • Litosfäär


  2. Maa siseehituse iseloomustus; mandrilise ja ookeanilise maakoore võrdlus
  Ookeaniline maakoor
  Mandriline maakoor
  Vanus
  Noorem. (kuni 200 miljonit aastat)
  Vanem. (kuni üle 4 miljardi aasta vana)
  Paksus
  Õhem. (3-10 km)
  Paksem . (20-70 km)
  Tihedus
  Koosneb tihedamatest ja raskematest kivimitest . Tihedus 3,0
  Koosneb vähem tihedamatest ja kergematest kivimitest. Tihedus 2,5
  Millistest kivimitest koosneb?
  Settekivimite kiht ja basaltne kiht.
  Settekivimid , graniidikiht, basaldikiht.
  3. Laamade liikumine ning laamade liikumisega seotud geoloogilised protsessid
  Laamade lahknemine – esineb seal, kus on tõusvad magmavoolud
  • tekivad riftid ehk murrangulõhed
  • uue maakoore moodustumine
  • pangasmäestike teke
  • kaasnevad vulkaanid ja maavärinad

  Näide: Vaikse ookeani laam vs. Nazca laam; Atlandi ookeani keskosa
  Laamade nihkumine
  • murrangulõhed
  • vulkaanid ja maavärinad

  Näide: Vaikse ookeani laam vs. Põhja-Ameerika laam
  Laamade põrkumine
  Ookeaniline põrkub mandrilise laamaga – ookeaniline laam sukeldub vahevöösse (subduktsioonivöönd)
  • tekivad süvikud
  • moodustuvad moondekivimid
  • kurdmäestike teke
  • kaasnevad vulkaanid ja maavärinad

  Näide: Euraasia laam vs. Vaikse ookeani laam; Lõuna-Ameerika lääneosa
  Kaks ookeanilist laamat põrkuvad – üks laam sukeldub (subduktsioon)
  • vulkaanilised saared
  • moondekivimite teke
  • süvikute teke

  Näide: Filipiini ja Vaikse ookeani laam
  Kaks mandrilist laamat põrkuvad
  • kurdmäestikud
  • esinevad maavärinad
  • vulkaane EI esine!

  Näide: Himaalaja mäestik
  5. Vulkaanid
  Vulkaan – koonusekujuline mägi, mille sees on lõõrilaadne lõhe või nende süsteem, mida mööda magma purustatud kivimite ja gaaside massid tõusevad maapinnale. Vulkaan tekib, kui rõhu all olev magma leiab maakoorelõhesid pidi tee maapinnale.
  Vulkaane esineb:
  • laamade äärealadel, kus ühe laama serv teise alla sukeldub (Vaikse ookeani tulerõngas) või kus laamad üksteisest eemalduvad (Atlandi ookeani keskahelikul)
  • mandrite sisealadel (Aafrikas); ookeanides (Vaikses ja Atlandi ookeanis – nn kuumad täpid).

  Kilpvulkaanid
  Kihtvulkaanid
  Tekivad räni- ja gaasidevaesest
  väikese viskoossusega hästi liikuvast
  basaltsest magmast.
  Tekivad ränist ja gaasidest rikastunud ning märgatavalt suurema viskoossusega, vaevaliselt voolavast andesiitsest ja eriti graniitsest magmast.
  See voolab suhteliselt rahulikult maapinnale,
  valgub pikkade laavavooludena laiali
  ja “ehitab” lameda vulkaanikoonuse.
  Laavavoolud on lühikesed ja harvad või puuduvad üldse. Magma tardub sageli juba vulkaani lõõris, moodustades seal nn
  laavakorke, mille alla kuhjuvad järjest suureneva rõhu all kuumad gaasid.
  Kõik ookeanide vulkaanid on
  kilpvulkaanid (tuntuim Mauna Loa)
  Mandritel ja laamade vahevöösse vajumise piirkondades paiknevad
  vulkaanid on enamasti kihtvulkaanid
  Oma seisundilt võivad vulkaanid olla kas kustunud (inimajaloo vältel mitte pursanud ) või suikuvad (ajutise purskerahu seisundis olevad) või aktiivsed (pidevalt või mõne(kümne) aastase vahega tegutsevad).
  6. Maavärinad
  Maavärinad on maapinna vibratsioon ja nihked, mis tekivad kivimites kuhjunud elastsete pingete vabanemisel koos kivimite rebenemisega.Koht maapõues, kust algab kivimite rebestumine – maavärina murrang, kannab nimetust maavärina kolle ( fookus ). Vahetult kolde kohal maapinnal olevat paika nimetatakse aga maavärina keskmeks (epitsentriks). Sõltuvalt pingejõudude suundadest maapõues võivad kivimplokid piki maavärina murrangut libiseda külg-,peale- või allanihke suunaliselt.
  Maavärinate esinemispiirkonnad :
  Peamiselt laamade äärealadel, ka vulkaanilise tegevuse piirkondades.
  Mõõtmine Richteri skaala abil:
  Mõõdetakse maavärina võngete tugevust
  Mõõtühik: magnituud
  Skaala ulatu:s 0-8,9 magnituudi
  Millega mõõdetakse? seismograafiga
  7. Maavärinate ja vulkanismiga kaasnevad nähtused ning nende mõju keskkonnale, inimestele, majandustegevusele
  Vulkaanipursetega kaasnevad nähtused:
  • lõõmpilved (gaaside ja hõõguva vulkaanilise tuha segust moodustunud tulikuumad

  mürgised pilved )
  • vulkaanilised mudavoolud
  • maavärinad, varingud, maalihked jms

  Mõju keskkonnale, inimestele ja majandusteevusele:
  Vulkaanilise päritoluga pinnas on väga viljakas tänu mineraalainete kõrgenenud sisaldusele
  Vulkaanilistel aladel leidub mitmeid maavarasid
  Kuum vesi on kasutatav energiaallikana
  Mitmed vulkaanilised piirkonnad on kaasajal turismiobjektiks
  Maavärinatega kaasnevad nähtused:
  • tsunamid

  Mõju keskkonnale, inimestele ja majandustegeusele:
  • hävitab kudusid, ehitisi
  • muudab pinnareljeefi


  8. Kivimite liigitamine tekke järgi, kivimiteringe; lubjakivi, liivakivi , graniit , basalt
  Kivimid jagatakse tekke järgi kolme rühma:
 • Tardkivmid (moodustuvad magma tardumisel maakoores või maa pinnal) –
  • purskekivimid – tarduvad maa pinnal (nt. basalt)
  • süvakivimid – tarduvad maakoores (nt. graniit)
 • Moondekivimid
  • ortokivimid – tardkivimite moondumisel (nt. graniitgneiss)
  • parakivimid – settekivimite moondumisel (nt. lubjakivi marmor )

 • Settekivimid
  • purdkivimid – moodustuvad mureneud lähtekivimi tükkidest (nt. liivakivi – koosneb kvartsist)
  • kemogeensed
  • biogensed

  Kivimiteringe:
  Liivakivi – punaka värvusega, enamasti kihiline
  Lubjakivi – ( fossiil )
  Graniit – hall, roosakas või punakas jämeda teralise struktuuriga
  Basalt – harilikult musta värvi vulkaaniline kivim , peeneteraline
  9. Maavarade kaevandamisega kaasnevad sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid
  MÕISTED
  Litosfäär – astenosfääri peale jääv Maa kivimkest, mis on liigendatud laamadeks
  Astenosfäär – ookeanide all ~ 50km , mandritel ~200 km sügavusel paiknev kivimite mõningase ülessulamise kiht, millel triivivad litosfääri laamad
  Maa tuum – 2900 km-st sügavamale jääv nikkel-rauast koosnev Maa kõige sügavam osa, mis jaguneb vedelaks välis-ja tahkeks sisetuumaks
  Vahevöö – ek mantel ; maakoore ja tiima vahele jääv Maa kivimkest
  Mandriline maakoor – mandrite ja selfimerede alla jääv maakoor, keskmiselt 35-40 km, mägede all 60-70 km paksune
  Ookeaniline maakor – ookeanite alla jääv, põhiliselt basaltseist kivimeist koosnev keskmiselt 11 km paksune maakoor
  Kurrutus –kivimi lainekujulise ilmega plastiline deformatsioon
  Murrang – sügav maakoorelõhe
  Magma – Maa sügavuses tekkinud, veeaurust ja gaasidest küllastunud tulikuum kivimite sulam
  Laava – vulkaani kraatrist või maapinna lõhest väljavoolanud ja suurema osa gaasidest kaotanud magma
  Maavärin – maakoore vappumine ja järsk lühiajaline kõikumine
  Epitsenter – koht maapinnal, mis asub otse maavärina kolde kohal
  Mineraal – looduslik tahke kemiline ühend või ehe element, mida iseloomustavad kindlad füüsikalised omadused ja keemiline koostis
  Kivim – kindla koostise ja ehitusega mineraalide kogum maakoores
  Maak – looduslik mineraalide kogum, mis sisaldab tootmisväärsel hulgal metalle või nende ühendeid
  Tardkivimid – magma või laava tardumisel tekkinud kivimid
  Settekivimid – setete kivistumisel tekkinud kivimid
  Moondekivimid – kõrge temperatuuri ja suure rõhu mõjul maakoores moondunud sette-või tardkivim
  Laamtektoonika – õpetus, mis käsitleb laamade ehitust ja liikumist
  Maalihe – pinnasekihtide liikumine nõlval raskusjõu mõjul
 • Pedosfäär


  11. Millistes keskkonnatingimustes on ülekaalus füüsikaline ja millistest keemiline murenemine ; murenemise tähtsus looduses ja mõju inimtegevusele
  Füüsikaline murenemine (toimub kivimiosakeste temperatuuri kõikumisest tingitud soojuspaisumise ja kokkutõmbumise toimel)
  • aladel kus on temperatuuri suur kõikumine (ööpäevased temp. kõikumised on eriti suured kontinentaalses kliimas, nt kõrbes)
  • jahedas kliimas, kus temp. ööpäevane kõikumine ei ole suur (nt tundras), tuleb appi vee külmumine
  • kõige intensiivsem füüsikaline murenemine toimub kuivas kliimas, kus esineb vähe sademeid, kuid temperatuuri kõikumise ulatus ning sagedus on suur

  Keemiline murenemine (muutub kivimi keemiline koostis ja osa lahustuvaid aineid eraldub, kuid kivide väliskuju muutub esialgu suhteliselt vähe)
  • toimub intensiivselt palavas kliimas, sest kõrge temperatuur kiirendab keemilisi protsesse
  • hädavajalik on ka piisav kogus sademeid, et moodustuksid lahused

  Murenemise tähtsus looduses ja mõju inimtegevusele: tekivad setted , muld , muutub pinnamood . Muld on elukohaks paljudele organismidele. Tänu mullaviljakusele saavad kasvada taimed, mis on omakorda toiduks nii loomadele kui inimesele. Taimed saavad mulda kinnituda, sügav juurestik hoiab kõrgemakasvulisi taimi püsti. Muld talitleb ökosüsteemis filtrina, puhastab vett ja ka õhku. Muld on asendamatu loodusvara , põllumajanduses peamine tootmisvahend.
  12. Mullatekketegrid
 • Lähtekivim – annab mullale mineraalse aluse ja määrab tema füüsikalised ja keemilised omadused: mulla lõimise, õhu-ja niiskusesisalduse, soojenemiskiiruse ja toitaineterikkuse.
 • Kliima – mõjutab oluliselt murenemisprotsesse. Kliimast sõltub murenemise kiirus, kas on ülekaalus füüsikaline või keemiline murenemine, milline on murenemise lõppsaadus. Sademetest ja temperatuurist sõltub mullal kasvav taimestik , mis määrab omakorda aineringe , orgaanilise aine kogunemise ja mineraliseerumise vahekorra (mulla orgaanilise aine koostise ja hulga). Kliimast sõltub mullasisene bioloogiline aktiivsus.
 • Reljeef – tasandikul on mullatekke tingimused ühtlasemad kui künklikul reljeefil, seetõttu on mägiste piirkondade muldkate märgatavalt mitmekesisem kui tasandikel. Raskusjõu mõjul toimub murendmaterjali, mullaosakeste ja toiteelementide ümberjaotumine kõrgemalt madalamale, s.t nõlvalt jalamile. Päikese kiirgusenergia jaotub künkliku reljeefi eri osadel ebaühtlaselt: päikesepaistele rohkem avatud mullad kuivavad kiiremini, varju jäävad mullad püsivad jahedate ja niisketena
 • Veerežiim – sademete ja aurumise vahekord põhjustab vee ja lahustunud aine liikumist mullas ja seetõttu tekivad mullahorisondid. Sademete ülekaal põhjustab leetumist, aurustumise ülekaal sooldumist. Veega küllastunud madalsoo või igikeltsmullal toimub gleistumine ja turvastumine. Parasniisketes rohttaimedega kaetud alal on ülekaalus kamardumine , huumuse kogunemine
 • Taimestik, loomastikautotroofid annavad mullale orgaanilise aine, loomad segavad mulda, soodustavad õhuga rikastumist, huumuse teket, eritavad mulda jääkaineid – biokeemiline aineringe
 • Mulla vanus – aja jooksul muld areneb (genees). Aja jooksul muutub mullakiht paksemaks, vesi kannab aineid mullas ümber ja kujunevad mulla horisondid. Mida
  noorem on muld, seda rohkem sõltuvad tema omadused lähtekivimist.
 • Inimtegevus – positiivne mõju: keskkonna ökoloogilist tasakaalu arvestav väetamine, kuivendamine. Negatiivne mõju: erosiooni võimendumine, mulla puhverdusvõime (vastupanu välismõjutustele) ületamine. Külmas ja niiskes kliimas, kus mullateke on aeglane, on mullad väga tundlikud inimtegevusele ja taastuvad ning vabanevad saasteainetest väga aeglaselt. Ekvatoriaalkliimas võib vale põlluharimine mullad sootuks hävitada (metsade mahavõtmine, erosioon , pinnase kivistumine), muldade niisutamisega võivad mullad soolduda jne.
  13. Mullaprotsessid
 • Leetumine – mulla mineraalosa lagunemine lahustuvateks ühenditeks, mille laskuv mullavesi ära kannab; toimuvad happelises keskkonnas; areneb eriti ilmekalt välja liivmuldadel
 • Kamardumine – maapinna lähedale tekib huumusehorisont; eriti intensiivne kamardumine toimub mõõdukas kliimas keemiliste elementide rikastel lähtekivimitel, kuskasvab palju rohttaimi
 • Soostumine – pidev liigniiskus
 • Gleistumine – pidevalt liigniiskes ja hapnikuvaeses mullas toimuv protsess, mille käigus rauaühendid orgaanilise aine mikroobse hapendumise käigus redutseeruvad ning moodustuvad mulla alaossahallikassinise ja tihenenud mineraalhorisondi
 • Sooldumine – on tingitud põldude niisutamisest; esineb kuiva kliimaga aladel, kus aurumine on intensiivne ja kus mulla läbiuhtumine toimub harva või üldse mitte, seetõttu sisaldavad mullad rohkelt vees lahustuvaid soolasid
  15. Mullaviljakuse vähenemise ja mulla hävimise põhjused; mulla kaitsmisvõimalused
  Erosioon – ehk uuristus on tuule ( deflatsioon ehk ärakanne) ja vooluvete poolt põhjustatud kivimite, setete või mulla kulutus ja ärakanne. Kuna kõigepealt kantakse ära mulla pindmised orgaanilist ainet sisaldavad ja peenemad mineraalosad , siis mulla viljakus väheneb oluliselt. Erosioon sõltub pindade kallakusest, mida suurem nõlvakalle, seda intensiivsem on erosioon. Eriti intensiivne on erosioon metsastepi ja stepi (rohtla) aladel, kus on palju ülesharitud maad. Erosiooni kaitseks istutatakse metsakaitseribasid, välditakse raskete masinatega sõitmist nõlvadel, küntakse põlde nõlvaga risti jne.
  Kõrbestumine ehk muldade (viljaka pinnase) hävimine kõrbete laienemise tõttu (ebaõige maaharimise või looduslike protsesside tõttu). Kaitse – pinnase taimestamine, ülekarjatamise vältimine, taimestiku säilitamine. Muldade sekundaarne sooldumine on tingitud muldade pidevast niisutamisest. Niisutusveega kantakse mulla ülakihtidesse rikkalikult lahustunud sooli , mis peale vee aurustumist mulda sadestuvad. Saab vältida muldade läbipesemisega, mis on suhteliselt kallis.
  Muldade keemiline reostumine (degradatsioon) – esineb tööstuspiirkondade lähedal, kus kahjulikud keemilised ühendid satuvad mulda.
  Muldade hapestumine – tähendab seda, et mulla pH langeb alla 5,6. Mulla hapestumine toimub seetõttu, et taimed seovad oma biomassi palju toiteelemente ning mullas tekivad orgaanilise aine lagunemise käigus orgaanilised happed. Sademeterikkas
  kliimas kaotavad mullad palju aluselisi katioone (Ca2+, Mg2+) leostumise tõttu. Hapestumist võivad põhjustada ka põldude üleväetamine, ja valel ajal väetamine, kahjurite tõrje, raskmetallide sattumine mulda jne.
  Muldade hävimise põhjused: valed mulla harimise võtted ( rasked masinad , üleväetamine või valel ajal väetamine), õhusaaste ( happevihmad , väävlisaaste), reo- ja mürkained korraldamata jäätmemajandusest, metsa lageraie (erosioon, soostumine), mulla mehhaaniline hävimine ja teisaldamine (hooned, veehoidlad, trassid, teed jne)
  Tagajärjed: mullaviljakuse vähenemine, vee- ja tuuleerosioon , sooldumine, kõrbestumine, keemiline ja radioaktiivne saastumine jne.
  Mulla tähtsus: fotosünteesivad taimed, globaalne süsinikuringe
  Mulla hävimine: (veeerosioon 56%, tuuleerosioon 28%, keemiline 12%, füüsikaline 4%) erosioon, kõrbestumine, sooldumine, hapestumine, raskmetallid mullas.
  MÕISTED
  füüsikaline murenemine – ehk rabenemine ; kivimite mehaaniline peenendumine ilma keemilis-mineraloogilise koostise muutumiseta
  keemiline murenemine – ehk porsumine ; kivimis olevate keemiliste elementide reageerimine vee, hapniku, süsihappegaasi või keemiliste saasteainetega
  murend – monoliitse kivimi lagnemisel moodustunud tükiline materjal, mis on väga erineva peensusastmega
  lähtekivim – pudedad setted ja aluspõhjakivim, millest ja mille peal on tekkinu muld
  mulla mineraalne osa -
  huumus – organismide jäänuste ja mikroobide lagunemisel tekkinud orgaaniliste ja mineraalainete komleks
  mineraliseerumine – orgaaniliste ainete lagunemine lihtsateks mineraalühenditeks(CO2,H2O,NH3, oksiidid ). Mineralisatsioonil vabaneb energia, laguneva aine struktuur lihtsustub ja mass väheneb.
  mullahorisont – mulla vertikaalses läbilõikes eristatavad kihid , mis on tekkinud mulla arenemise käigus
  mullaprofiil – mulla püstsuunaline läbilõige (umbes 1m), kus on näha erinevad mullahorisondid
  mulla veerežiim – jaguneb läbiuhteliseks, tasakaalustatuks, auramise ülekaaluga veereziim
  erosioon – uuristumine, vooluvete kulutav tegevus, mille tagajärjel uhutakse ära kivimeid, setteid ja mulda
  kõrbestumine – kõrbete tekkimine ja laienemine looduslike tegurite või inimjõu mõjul
  14. Iseloomustab mullatekketingimusi ja –protsesse tundras, okasmetsas, rohtlas, kõrbes ja vihmametsas. Tunneb ära joonistel ja piltidel ära soostunud, leetunud , must- ja punamulla
  Kliima
  Mulla veereziim
  Mulla paksus
  Peamised horisondid
  Iseloomulikud mullaprotsessid
  Sobivus kultuuride viljelemiseks
  Tundra-vöönd
  Lähis- arktiline, pikk külm talv, lühike jahe suvi, sademed suvel
  Läbiuhteline,
  liigniisked
  Õhukesed,
  O2- vähe, mulla teke väga aeglane
  AT,B,G,C
  Gleistumine, turvastumine, voolamine
  Ei sobi, vähe viljakad, vegetat-siooni periood lühike
  Okas- metsad
  leet -mullad
  Jahe parasvööde, sademeid mõõdukalt koguaeg , talv külm, suvi jahe,
  Niiske,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Riigieksami materjal #1 Riigieksami materjal #2 Riigieksami materjal #3 Riigieksami materjal #4 Riigieksami materjal #5 Riigieksami materjal #6 Riigieksami materjal #7 Riigieksami materjal #8 Riigieksami materjal #9 Riigieksami materjal #10 Riigieksami materjal #11 Riigieksami materjal #12 Riigieksami materjal #13 Riigieksami materjal #14 Riigieksami materjal #15 Riigieksami materjal #16 Riigieksami materjal #17 Riigieksami materjal #18 Riigieksami materjal #19 Riigieksami materjal #20 Riigieksami materjal #21 Riigieksami materjal #22 Riigieksami materjal #23 Riigieksami materjal #24 Riigieksami materjal #25 Riigieksami materjal #26 Riigieksami materjal #27 Riigieksami materjal #28 Riigieksami materjal #29 Riigieksami materjal #30 Riigieksami materjal #31 Riigieksami materjal #32 Riigieksami materjal #33 Riigieksami materjal #34 Riigieksami materjal #35 Riigieksami materjal #36 Riigieksami materjal #37 Riigieksami materjal #38 Riigieksami materjal #39 Riigieksami materjal #40 Riigieksami materjal #41
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 41 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-02-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 1192 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 43 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Mihkel89 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  ÜLDMAATEADUS
  1. Litosfäär
  2. Pedosfäär
  3. Atmosfäär
  4. Hüdrosfäär
  5. Maa kui süsteem. Keskkonna ja inimtegevuse vastasmõjud
  MAAILMA ÜHISKONNA GEOGRAAFIA
  6. Ühiskonna areng ja globaliseerumine
  7. Rahvastik ja asustus
  8. Põllumajandus, kalandus ja toiduainetööstus
  9. Metsamajandus
  10. Energiamajandus
  11. Tööstus
  12. Teenindus


  geograafia , riigieksam

  Mõisted

  laamade lahknemine, tekivad räni, liivakivi, liivakivi, graniit, astenosfäär, vahevöö, magma, laava, maavärin, epitsenter, mineraal, kivim, maak, tardkivimid, settekivimid, moondekivimid, laamtektoonika, maalihe, millistes keskkonnatingimustes, lähtekivim, veerežiim, kaetud alal, mulla vanus, füüsikaline murenemine, keemilis, lähtekivim, huumus, mineraliseerumine, mullahorisont, mullaprofiil, erosioon, kõrbestumine, leet, kolla, troposfäär, troposfääri kohal, stratosfäär, mesosfäär, termosfäär, kiirgusbilanss, tsüklon, antitsüklon, atmosfäär, troposfäär, ekvaator, polaarjooned, pöörijooned, kiirgusbilanss, õhumass, õhurõhk, tsüklon, antitsüklon, mussoon, passaat, kasvuhoonegaas, kasvuhooneefekt, osoonikiht, happesademed, sudu, soojas hoovuses, külmas hoovuses, kulutusrandadel, rannikmere reostumine, suuremad naftareostused, puhastumine, veerežiim, maailmameri, rannavall, laugrannik, valgla, maapind, säästev areng, maa sfäärid, maa sfäär, aineringe, veeringe, traditsiooniline tootmisviis, varaagraarne, industriaalsed tootmisviisid, varaindustriaalne, postindustriaalne tootmisviis, majanduse struktuur, skaala 0, iseseisvad riigid, rve, wto, imf, nafta, asean, opec, agraarühiskond, industriaalühiskond, infoühiskond, arengumaad, rahvusvaheline firma, inimarengu indeks, majanduse struktuur, laste kasvatamine, mõnedes riikdes, sündivus, suremus, demograafilne üleminek, rahvstikupoliitika, põhjariikides 18, islam, hinduism, demograafiline üleminek, sündimus, suremus, rahvastikupoliitika, migratsioon, linnastumine, eeslinnastumine, ülelinnastumine, tööhõive struktuur, olulisemad kultuurtaimed, riis, puuvill, arenenud maades, ulatuslike põllu, pinnakihid, väljapüük maailmamerest, rannikupüük, ookeanipüük, kalakasvatus, ülepüük, metsatüüp, metsamajands, geotermaal, madalamakütteväärtusega kütuseid, suurimad vee, energiamajandus, fossiilne kütus, põhiettevõtte pärusmaaks, kõrgtehnologilises tootmises, lisaks teadlastele, tipus püsimiseks, teaduspark, kohalikud veod, kaugveod, mandritevahelised veod, logistika, kaugveod, transiitveod, mugavuslipp

  Meedia

  Kommentaarid (43)

  onujaar profiilipilt
  onujaar: Vau päris mahukas värk.(30lk) Kõik tähtsam kraam on olemas koos mõistete ja joonistega. Niiet suht hea :)
  22:38 21-04-2009
  katiliis profiilipilt
  katiliis: Laadisin alla, aga failivorming on pisut veider, seetõttu puuduvad minu failis joonised. Muidu tubli töö.
  14:08 12-04-2011
  nyrihaakn6el profiilipilt
  nyrihaakn6el: kõik vastused eksaminandile geograafia riigieksamiks olemas:) mulle väga sobis:D
  16:22 03-05-2009


  Sarnased materjalid

  37
  doc
  Geograafia riigieksami materjal
  23
  doc
  Geograafia eksamimaterjal
  29
  doc
  Geograafia eksamimaterjalid
  97
  pdf
  Kordamine Geograafia riigieksamiks 2010-VASTUSED
  61
  doc
  Geograafia eksam
  35
  doc
  Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte
  29
  doc
  Geograafia materialid
  30
  doc
  Põhikooli geograafia eksamimaterjal  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun