Otsingule "suremust" leiti 285 faili

suremust on vähendanud: Teaduse areng (arstiteaduse areng) Toitumistingimuste paranemine Heaolu kasv (elutingimuste paranemine)
1
odt

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Erkki Madi Maailma rahvaarv tervikuna sõltub sündimuse ja suremuse vahest. Sündimust ja suremust mõjutavad mitmed tegurid, mis erinevad riigiti ja muutuvad ajas. Sündimus Aasta jooksul sünnib maailmas üle 130 miljoni lapse, seega igas minutis üle 250 lapse. Sündimust mõjutavad: viljakas ea...

Geograafia - Keskkool
129 allalaadimist
2
doc

SĂĽndimust ha suremust puudutavad tegurid

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Sündimus Sündimust mõjutavad tegurid: 1. viljakas eas naiste arv 2. naiste vanus sünnitamisel ( partneri leidmise võimalus ja seksuaalkäitumise normid ühiskonnas) 3. religioon ( mõjutab tavasid ja suhtumist pereellu ja perekonna planeerimisse) 4. pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine ( meditsiini a...

Geograafia - Keskkool
33 allalaadimist
1
odt

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Sündimust mõjutavad tegurid: ·viljakas eas naiste arv ·naiste vanus laste sünnitamisel (partneri leidmise võimalus) ·religioon (mõjutab tavasid ja suhtumist pereellu) ·pereplaneerimise võimnaluste olemasolu ja nende kasutamine ·kooselu traditsioonid ·väärtused ·traditsioonid ühiskonnas ·naiste ja meeste seisund ühiskonnas ·majanduslikud võimalused laste kasva...

Geograafia - Keskkool
140 allalaadimist
3
docx

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid, ränne

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Sündimus: · Viljakas eas naiste arv · Religioon · Naise vanus sünnitamisel · Kooselu traditsioonid · Väärtused (mida elus hinnatakse) · Traditsioonid ühiskonnas · Naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada · Majanduslikud võimalused laste kasvatamiseks Kaasaegses ühiskonnas...

Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist
8
ppt

SĂśNDIMUST JA SUREMUST MĂ•JUTAVAD TEGURID

SÜNDIMUST JA SUREMUST MÕJUTAVAD TEGURID SÜNDIMUS Sündimust mõjutavad tegurid: · Viljakas eas naiste arv · Naise vanus sünnitamisel · Religioon · Pereplaneerimine (meditsiin, abordid) · Kooselu traditsioonid · Väärtused (mida elus hinnatakse) · Traditsioonid ühiskonnas (ühiskonna suhtumine) · Naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada...

Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist
2
doc

Rahvastik ja asustus

1 Maailma rahvaarv ja selle muutumine.Rahvastiku paiknemine Kui inimesed elasid küttimisest ja korilusest ,püsis maailma rahvaarv enam-vähem muutumatuna ,sest suremus oli umbes sama suur kui sündimus. Rahva arva hakkas märgatavalt kasvama umbes 800.a. paiku e.m.a.,kui inimesed olid muutunud paikseks ,hakanud põldu harima ja kodulo...

Geograafia - Keskkool
185 allalaadimist
10
doc

Rahvastik

rahvastikuteadus. Rahvastikku iseloomustavad näitajad: 1. rahvaarv (aastase seisuga) 2. sooline koosseis 3. vanuseline koosseis 4. loomulik iive 5. keskmine rahvastiku tihedus (inimest ruutkilomeetril) 6. rahvuslik koosseis 7. hõive 8. migratsioon e. ränne 9. linnastumine Maailma rahvaarv 6 786 000 000 e. ligikaudu 6,8 miljardit. Rahvaarvult 3 suure...

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
3
doc

Rahvastik

Rahvastik Rahvaarvu kiire kasvu põhjused: · Viljakas eas naiste arv · Naiste seisus ühiskonnas · Religioon ­ usk soosib paljulapselisi perekondi · Väärtused · Traditsioonid · Arengumaades arstiabi ja üleüldine abi 2. Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid: Sündimust mõjutavad: · Viljakas eas naiste arv · Religioon · Tr...

Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist
2
txt

Rahvastikuprotsess

N: kaitsevahendid,abort,meditsiini areng 3) majanduslikud vimalused laste kasv N: eluase,t66, haridus, riigi toetus 4) traditsioonid hiskonnas N: normiks peetav laste arv, suhtumine pereellu, lapse saamisesse 5) kooselu traditsioonid N: partnerite arv, kuna alustada kooselu 6) ebatervislik eluviis 7) n...

Geograafia - Kutsekool
19 allalaadimist
1
doc

Ränne

Eesti rahvaarv- 1 340 122, pindala 45 227 km2 Rahvaarvu mõjutavad tegurid-sündimus, suremus, sisse-, väljaränne Rahvaarvu teadasaamise võimalused- rahvaloendus(käiakse majades ja korterites); sünnitusmajad; morgid, rahvastikuregister, küsitlused Loomulik iive promillides- sünnid ­ surmad x 1000 Rahvaarv Positiivne iive- sündinud laste arv on suurem kui surnud inimeste ar...

Geograafia - Põhikool
23 allalaadimist
2
docx

Itaalia arengutaseme iseloomustus

Itaalia Itaalia riigis on inimarenguindeks 0,886, mis viib Itaalia maailmas 20.kohale. Itaalia riigist jääb pisut alla Kreeka 0,885'ga ja pisut üle on Itaaliast Austria 0,889'ga. Itaalia kuulub kõrgesse inimarengu gruppi. Itaalia kuulub OECD regiooni. Itaalia on oma regioonis üks kõige parema inimarenguindeksiga riik. Kuigi tuleb tõdeda,et enamus riike on üs...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
12
doc

Geograafia: RAHVASTIK

Rahvaarvu mõjutavad tegurid on: sündimus, sisseränne, suremus ja väljaränne. Sündimuse, suremuse ja rändenäitajate liitmine annab koguiibe ehk kogu inimeste arvu muutuse. Maailma rahvarohkemad riigid: USA, Jaapan, Hiina, India, Nigeeria, Brasiilia, Pakistan, Venemaa. (arengumaad?) Kiire rahvastiku kasv tekitab milliseid globaalseid probleeme? Keskkonna probleeme, kallis toit, nälg, vaesus. 2.Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Mis näitajatega iseloomustatakse sündmust? Sündimuse üldkordaja ehk sündide arvu tuhande elaniku kohta. Suurimad sündide näitajad on Aafrika riikides (Mali, Nigeris) väikseimad on Hongkongis ja Saksamaal. Vanuskordajad, et iseloomustada seda, kui palju lapsi sünnib 100 teatud vanuse kohta aastas. Summaarne sündimuskordaja: keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul. Sündimust mõjutavad: ...

Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist
4
doc

Geograafia kontrolltöö kordamisküsimused

4)Kaasaegne rahvastiku tüüp – madal sündimus ja suremus, lapsi vähe, vanurite osakaal kasvab, rahvastiku poliitika – sündimuse suurendamine, vanurite kaasamine ühiskondliku ellu, probleemid – tööjõu puudus, immigratsioon, sotsiaalhoolduse arendamine. 5. Iseloomusta sündimust ja suremust Eestis. Eestis on rahvastiku loomulik kasv viimastel aastatel kiiresti vähenenud ja asendunud rahvaarvu kahanemisega - aasta jooksul sureb rohkem inimesi kui juurde sünnib. 6. Nimeta rände tõuke- ja tõmbetegureid. Tõmbetegurid – kõrged palgad, palju võimalusi eneseteostuseks, hea arstiabi, head elamistingimused, hea haridus. Tõuketegurid – madalad palgad, palju töötuid, vähe võimalusi eneseteostuseks, halb arstiabi, viletsad elutin...

Demograafia - Keskkool
14 allalaadimist
8
odt

KordamiskĂĽsimused/vastused - rahvastik

2.Nimeta rahvaarvu kiire kasvu põhjuseid ● Suremuse langus ● Heaolu kasv, elutingimuste paranemine ● Teaduse areng, tehnoloogia areng ● Toiduvarude kasv 3.Analüüsi sündimust ja suremust mõjutavaid tegureid ja too näiteid Sündimus Suremus Meditsiini areng Vaesus, nälg, vee puudus, sõjad Viljakas eas olevate naiste arv Halb tervishoiukorraldus Naiste vanus sünnitamisel Arstiabi kehv kättesaadavus Religioon Ebatervislikud eluviisid Pereplaneerimise võimaluste Südameveres...

Inimgeograafia - Keskkool
19 allalaadimist
2
rtf

Rahvastik

Rahvastik Kordamisküsimused 1. Mida uurib demograafia? Demograafia ehk rahvastikuteadus uurib rahvastiku koostise ja rühmade vaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid nähtusi. 2. Miks korraldatakse rahvaloendusi? Rahvaloendusi korraldatakse andme...

Rahvastik ja asustus - Keskkool
3 allalaadimist
11
doc

Majandusgeograafia

Muutused ühiskonnas Põllumajandusühiskonnast läbi tööstusetapi infoühiskonda Ühiskonna vaheldumise põhjused on olnud teaduse ja tehnoloogia areng Agraarühiskond ­ põllumajandusühiskond põllumajandus, kalandus, metsandus elatusmajandus käsitsi töö, algelised töövahendid tootmisviis ­ tootmiseks kasutatavad tehnoloogiad ja neile vastavad majandussuhted Varaagraarne periood ­ enne 15. s...

Geograafia - Keskkool
299 allalaadimist
12
doc

Geograafia eksami abi

Agraarajastu ­ jaguneb kolmeks: korilus, varaagraarne ja hilisagraarne. Koriluses korjati marju, seeni, juurikat ja muud taolist jura. Varaagraarses kas oldi paiksed ja hariti põldu või rännati ringi ja karjatati koduloomi. Hilisagraarses jäädi paikseks ja karjakasvatus ning põlluharimine koondusid kokku. Võeti kasutusele uued tehnoloogiad nagu veoloomade kasutus, põlispõllundus ja veol...

Geograafia - Keskkool
433 allalaadimist
4
doc

Lõpueksami sooritajale - kokkuvõtted

3 Infoajastu geograafia: globaliseerumine. Globaalse tööjaotuse põhijooned Globaliseerumine ehk üleilmastumine on maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks. Globaliseerumiseks oli vaja kolooniate poliitilist iseseisvumist, arenenud riikide vahelist koostööd ja rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerumist. See tuleneb uutest side ja infotehnoloogiatest, t...

Geograafia - Keskkool
164 allalaadimist
15
odt

Kordamine Geograafia eksamiks

Rahvastik ja poliitiline kaart Põhja ja Lõuna kujunemine: Põhjas domineeris hilisindustriaalne tootmisviis, Lõunas aga sõltuvindustrialiseerimine ja traditsioonilised tootmisviisid. Põhjus, miks mõned riigid on teistest arenenumad seisneb kolonialiseerimises ning sellest tulenevatest nähtustest nagu sundindustrialiseerimine ning orjandust jne. Põhjus seisnes selles, et kunagi ammu muudeti paljud m...

Geograafia - Keskkool
641 allalaadimist
10
doc

Geograafia riigieksamiks materjal

Tehnoloogilised murrangud: I ­ Itaalias ­ varaindustriaalne ­ tekkisid pangad,börsid,uued loomatõud,taimesordid,kellad,trykikunst II­Suurbritannias­hilisindustriaalne­aurumasin,vedur,kivisöe laialdane tarbimine,vabrikutööstuse levik III ­ Euroopas ­ hilisindustriaalne ­ teras,nafta,bensiin,auto,telefoniside,raadio,lennukid IV - postindustriaalne ­ tuumatehnika,kosmose tehnika arvutite ilmumine...

Geograafia - Keskkool
217 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !