Otsingule "haldamine" leiti 699 faili

Formaat: Tase:
haldamine – niinimetatud kaadriküsimustega tegelesid “valgekrae ohvitserid”; 40-50-ndad – kujunes välja personalijuhtimine kui iseseisev valdkond, algas sõjajärgne hoogne värbamine, testimine ja õpetamine.
Kinnisvara haldamine - eksami vastused
0
DOC

Kinnisvara haldamine - eksami vastused

eksami vastused...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
191 allalaadimist
Kinnisvara Haldamine- eksamiküsimused - vastused-
19
doc

Kinnisvara Haldamine ( eksamiküsimused - vastused )

Kinnisvara haldamise olemus, eesmärk ja vajadus. Kinnistu krundi maavalduste korraldamine, kinnisvarasse investeeritud vahenditest „tagasiteenimise” korraldamine- rendi ja üürilepingute administreerimine, kinnisvara portfelli (maa, rajatised, hooned, seadusest tulenevad kohustused) administreerimine, kinnisvara keskkonna korraldamine (kinnisvara keskkonna funktsionaalselt kasulikuks tegemine)- see kõik on kinnisvara haldamine . Kinnisvara haldamise vajadus seisneb selles, et iga kinnisvara alati vananeb, muutuvad nõuded kasutatavatele ruumidele, muutub rahvusliku majanduse struktuur, esinevad kinnisvara kasutajate organisatsioonilised muutused, pidevalt tekivad uued tehnoloogiad ühiskonnas. KV H põhieesmärgid on kinnisvara a.füüsiline säilitamine(:tegevused selleks,et kinnistu ja sel paiknevad ehitised vastaksid detailplaneeringus ja projektdokumentides...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
183 allalaadimist
Kinnisvara haldamine eksamiküsimused vastused
44
doc

Kinnisvara haldamine eksamiküsimused vastused

Kinnisvara haldamise olemus, eesmärk ja vajadus. Kinnistu krundi maavalduste korraldamine, kinnisvarasse investeeritud vahenditest „tagasiteenimise” korraldamine- rendi ja üürilepingute administreerimine, kinnisvara portfelli (maa, rajatised, hooned, seadusest tulenevad kohustused) administreerimine, kinnisvara keskkonna korraldamine (kinnisvara keskkonna funktsionaalselt kasulikuks tegemine)- see kõik on kinnisvara haldamine . Kinnisvara haldamise vajadus seisneb selles, et iga kinnisvara alati vananeb, muutuvad nõuded kasutatavatele ruumidele, muutub rahvusliku majanduse struktuur, esinevad kinnisvara kasutajate organisatsioonilised muutused, pidevalt tekivad uued tehnoloogiad ühiskonnas. KV H põhieesmärgid on kinnisvara a.füüsiline säilitamine(:tegevused selleks,et kinnistu ja sel paiknevad ehitised vastaksid detailplaneeringus ja projektdokumentides...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Ühiskonna inforessursside haldamine
21
docx

Ühiskonna inforessursside haldamine

Kogude poliitika on teabeasutustes kogude arendamiseks eraldatud ressursside efektiivseks kasutamiseks kehtestatud strateegia. See organiseerib, mida on vaja koguda organisatsiooni eesmärgi saavutamiseks, paneb objektid kokku kogudeks ning määrab nende kogude arenguplaanid. Säilitamine on otseselt sõltuv sellest, mis objekte kogutakse, kuidas neid kogudesse paigutatakse ning kuidas kasutatakse. Kogude haldamine on kogude poliitika elluviimiseks vajalike toimingute planeerimine ja elluviimine. Igal teabeasutusel peab olema vastav poliitika, mis määrab mida kogutakse, miks kogutakse, milised on objektide valikuprotseduurid, millised on annetajate ja teabeasutuste suhted ja kuidas objekte kogudest välja arvatakse. Igal teabeasutusel peab olema vastav kogude poliitika, mis määrab: miks kogutakse, mida kogutakse, millised on objektide valikuprot...

Ajalugu - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
E-deklaratsioonide haldamine
36
doc

E-deklaratsioonide haldamine

Õpperühm: ... Matrikli nr.: ... Juhendaja: ... Tallinn 2011 2 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev ainetöö on minu töö t...

Informaatika - Eesti Mereakadeemia
28 allalaadimist
Androidi andmete haldamine
10
pptx

Androidi andmete haldamine

Androidi andmete haldamine Kuhu andmed teisaldada? • Kohti, kuhu andmeid teisaldada, on mitmeid: • SD-kaart • Pilve • Ühendades telefoni USB juhtmega arvuti järgi, saab ka edukalt arvutisse andmeid teisaldada Tuntumad pilverakendused • Dropbox, mis pakub 2GB tasuta kettaruumi • OneDrive, arendajaks Microsoft, võimaldab 15GB tasuta kettaruumi • Google Drive, arendajaks Google, võimaldab 15GB tasuta kettaruumi Kuidas teisaldada andmeid...

Arvutitund - Kutsekool
1 allalaadimist
KH new perevod
19
docx

KH new perevod

. 1. Kinnisvara haldamise olemus, eesmärk ja vajadus. Недвижимое имущество / земля / управления недвижимостью, инвестиция в недвижимость, "окупаемость" , аренда и лизинг, контроль за исполнением контрактов, портфель администрирования недвижимости (земля, строения, здания,уставные обязанности) , управления окружающей средой (полезное создание недвижимости в реальных условиях)...

Kinnisvara haldamine -
18 allalaadimist
Kinnisvara kordamisküsimused
3
doc

Kinnisvara kordamisküsimused.

kinnisvaramaks- maksu võetakse nii maa kui hoonete pealt. 14. Olulised maa hinna elemendid.- sihtotstarve, asukoha hind, maasse mahutatud kapitali (töö) hind, keskkonna hind, pinnase või viljakuse hind (maa-alune vesi, viljakus jne), asjaõiguse hind (maa mõõdistamine, kinnistamine, planeeringud jne). 15.Kinnisvara haldamise teenus- Haldamine - kinnisvara juhtimine. Tagab hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja kirjeldamise Halduri palk, raamatupidamine, lepingu sõlmimise kulud, eksperdikulud. 16. Kinnisvara tehnohooldus- tegevused ja tööd, mida on vaja järjepidevalt kinnisvaraga teha, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi. (hooldustööd, hooldusr...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
As Kalev
7
ppt

As Kalev.

the biggest and oldest confectionery company in Estonia. ...main activities are manufacturing of chocolate. Location ...produces its sweets in the production facility at Põrguvälja just outside Tallinn. History • 1806 – The Estonian confectionery indus...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
Kinnisvara haldamise eksamivastused 2015
52
docx

Kinnisvara haldamise eksamivastused 2015

Kinnisvara haldamise olemus, eesmärk ja vajadus Kinnisvara haldamine on kas juriidilisel õigusel (omandiõigusest tulenevalt omanikul lasuv) või lepingulisest kohustusest tulenev halduril lasuv vastutus kinnisvara jätkuva olemasolu eest koos selle kasutusloast tuleneva funktsionaalsuse säilitamisega, mille eesmärgiks on haldurile lepinguga haldamiseks üleantud kinnisvara:  füüsiline säilitamine – eelkõige objekti korrashoiuks vajalike tegevuste loetelu alusel nende täitmiseks...

Kinnisvara haldamine - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
Haldaja roll ja võimalused hoone turvalisuse tagamisel
10
ppt

Haldaja roll ja võimalused hoone turvalisuse tagamisel

Haldaja roll ja võimalused hoone turvalisuse tagamisel Kogemused 23 uue korterelamu, Kawe Plaza äri- ja büroohoone ja Viru Keskuse käivitamiselt Sulev Jaanus haldusjuht Kujutlused ja tegelikkus Enne taasiseseisvumist teave miilitsa - hiljem politseistatistikast Viimasel aastakümnendil on teabeallikad mitmekesistunud. Kuritegusid sooritatakse rohkem, kui politsei-statistika kajastab. Murdvargusi x 3, kalla...

Kinnisvara korrashoid - Kutsekool
22 allalaadimist
Valitsemine
3
rtf

Valitsemine

kes valitseb?, sellele küsimusele saab vastuse valimiste ajal 2.kuidas valitsetakse?, vastuse sellel küsimusele saab põhiseadusest 3.mida otsustatakse? otsuste tegemine on poliitika, mis sõltub võimul olevatest erakondadest või mõjukatest survegruppidest. Huvide vormistamine seadusteks ja määrusteks on poliitilise protsessi esimene etapp. Selle teine etapp on nedne...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
Tehnilise Järelevalve Amet
20
doc

Tehnilise Järelevalve Amet

8 2.2 Elektroonilise side teenistus Elektroonilise side teenistuse põhiülesanneteks on: • Eesti raadiosageduste plaani koostamine ja raadiosagedusalade kasutamise planeerimine, koordineerimine, notifitseerimine ning haldamine ; • raadiosagedusalade kasutamiseks sageduslubade andmine; • raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistuste ja amatöörraadiojaamade töölubade väljastamine; • vee- ja õhusõiduki raadiolubade väljastamine; • ringhäälingukanalite ja -sageduste määramine, koordineerimine ning notifitseerimine; • raadiosagedusala kasutamise üle järelevalve t...

Ühiskond - Kutsekool
10 allalaadimist
Riskiohutuse eksam
14
docx

Riskiohutuse eksam

Mis on riski haldamine (lisa ka skeem)?  Riski haldamine tähendab abinõusid, millega mõjutatakse võimalikke kahjulikke sündmusi ja neutraliseeritakse  kahjulikke tagajärgi. Riske, mille ebasoovitavad tagajärjed arvatakse olevat kontrolli all, peetakse õigustatuks.  Riski peetakse väikeseks, kui võimalik oht usutakse olevat teiste inimeste või turvaseadme kontrolli all. Näiteks  seadme puhul, millel on kaitseseade peetakse ohtu väikeseks, sest avariiolukorras loodetakse selle...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
221 allalaadimist
Essee-Miks on dokumendihaldus oluline
3
docx

Essee: Miks on dokumendihaldus oluline

Andmed pole enam ainult paberkujul vaid ka elektrooniliselt. Dokumendihaldus käib süsteemi kaudu, et failid või andmed oleks kiirelt leitavad. Dokumente leidub igas asutuses. Mida suurem on organisatsioon, seda rohkem on ilmselt ka dokumente ja seda raskem nende haldamine . Kui tegeletakse asutuses tegeletakse dokumentidega, siis on kasulik ka hallata oma dokumente, et vajadusel need kiiresti leida ja kasutada. Dokumendihaldus võib kaitsta vajalikul hetkel organisatsiooni või tema kliente. Annab võimaluse dokumenteerida oma tegevusi ja saavutusi ning kohtuvaidluste ajal neid kasutada. Organisatsioonide dokumentihaldus võimaldab neil aja möödudes teha uuringuid ja jälgida, kui kaugele jõutud...

Asjaajamise alused ja... - Sisekaitseakadeemia
141 allalaadimist
I Kontrolltöö mõisted-V Viies-informaatikas
4
doc

I Kontrolltöö mõisted (V.Viies) informaatikas

Selle eesmärkideks on kasutaja programmide täitmine ja ülesannete lahendamise lihtsustamine. Ka teeb opsüsteem arvutisüsteemide kasutamise mugavamaks, peidab ära riistvaralised erinevused ja aitab arvuti riistvara efektiivselt kasutada. Operatsioonisüsteemi ülesannete hulka kuulub: • arvuti resursside jagamine protsesside vahel (ressursijaotus) • põhimälu haldamine • failide või mingi muu salvestussüsteemi haldamine • IO alamsüsteemi haldamine • arvuti stabiilsuse ja turvalisuse tagamine • arvutivõrkude tugi Operatsioonisüsteemide tüübid - Operatsioonisüsteemi tähtsaim osa on tuum. Tuumi võib jagada monoliitseteks, mikrotuumadeks ja eksotuumadeks. Näited: Microsoft • MS-DOS • Microsoft Windows •...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
86 allalaadimist
Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem
27
doc

Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem

Vastavalt ärireeglites määratud tingimustele tagastab infosüsteem andmed töötaja kohta. 10 1.3 Töötajate register 1.3.1 Eesmärgid Säilitada informatsiooni töötajatest mahus, mis tagaks töötajate funktsionaalse allsüsteemi eesmärkide täitmise. 1.3.2 Registrit kasutavad pädevusalad Registri haldamine kuulub juhataja pädevusalasse. Registrit kasutavad klienditeenindaja, paigaldaja, laopidaja ja raamatupidaja. 1.3.3 Registrit teenindavad funktsionaalsed allsüsteemid Registri andmeid kasutavad ja uuendavad töötajate funktsionaalne allsüsteem ning müügi, lepingute ja arvete funktsionaalne allsüsteem. 1.3.4 Infovajadused Töötajate ning ametikohtade nimekiri. 1.3.5 Seosed teiste registritega Lepingute ja arvete register – lep...

Andmebaaside projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
153 allalaadimist
Business Intelligence Governance
2
doc

Business Intelligence Governance

IT projektide haldamiseks ehk "IT governance'iks" nimetatakse ettevõttesisest reeglistikku, mille järgi ärivajadusi ja võimalusi prioritiseeritakse ning uusi projekte ellu kutsutakse. Viimastel aastatel on populaarne ärianalüüsisüsteemide (Business Intelligence) rajamine. Kuna need süsteemid on reeglian kallid ja keerulised, on kallis ja keeruline ka ärianalüüsi projektide haldamine . Autor pakub välja üldise raamistiku ärianalüüsi projektide haldamiseks, nimetades selle "Business Intelligence Governance" protsessiks. Pakutud lahendus BI haldamiseks nimetatakse ettevõtte protsessi, mille eesmärgiks on hoolitseda ettevõtte ärianalüüsi huvide efektiivse täitmise eest. Ärianalüüsi projektide algatamist saab laias laastus vaadelda kolmes keerukusastmes: 1) Ressurssidevajaduste prioritseerimine. Lihtme ja tradits...

Infosüsteemide... - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
Projekti kui infosüsteemi spetsifikatsioon
9
doc

Projekti kui infosüsteemi spetsifikatsioon

stvahetähtaeg o Infovajadused:  tarnijapoolne hinnapakkumine  kliendi-tarnijapoolsed projekti ressursid ja tööülesanded  projekti eesmärgid  projekti vastuvõtukriteeriumid  projekti tulemid  veateatedmuudatusettepanekud o Kasutuslood:  projekti eesmärkide haldamine  projekti tulemuste haldamine 3  projekti ressursside ja ajaplaani haldamine  tööülesannete haldamine  aruandlus juhtkonnale  tarnijaga suhtlemine  Arhitekt o Vastutab: projektiga rajatava tarkvara tehnilise sobivuse eest klientettevõttele ning otstarbekate lahenduste k...

Infosüsteemi projekti... - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon
110
doc

Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon

2.2 Juhataja pädevusala spetsifikatsioon 1.1.1.1 Pädevusala eesmärgid Juhataja pädevusalaks on juhtida ettevõtet tervikuna. Luua ametijuhendid teiste pädevusalade töötajatele. Töölepingute sõlmimine ja haldamine . Juhataja peamiseks tegevuseks on kino vabade ruumide (kohvikute, mängusaalide) rendi korraldamine. Selle all tuleb mõista ruumide jaotamist kasutamisotstarbe järgi, ruumidele sobivate rentnike leidmist, nendega lepingute sõlmimist. Juhataja pädevusalasse kuulub ka suuremate filmipakettide ostu-müügilepingute üle otsustamine ja meelelahutusjuhiga kinode mängukavade arengustrateegiate planeerimine. Missioonilause: Juhataja pädevusala...

Infosüsteemi projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
T e a t a   v e a s t