Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ELEA Organisatsioon (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
ELEA organisatsioon
ELEA EESTI LOGISTIKA ja EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOON asutatud 06.12.1994.a. ühendab 71 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimise ning logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat. Kuidas jaotatakse organisatsioonid ? FIATA , a nongovernmental organisation, represents today an industry covering approximately 40,000 forwarding and logistics firms, also known as the " Architects of Transport", employing around 8 10 million people in 150 countries. ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule. ELEA Juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus ­ mittetulundusühing Eesmärk: esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huvisid vältida ebaausat konkurentsi aidata kaasa ekspedeerimisalaste õigusaktide väljatöötamisele ja sellealase info levikule ELEA Juhatus ­ 7liikmeline ­ 2 aastaks Peasekretär ­ Katrin Raie Ühinemine Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooniga FIATA ekspedeerijate ja nende klientide omavahelisi suhteid sätestavate ELEA Üldtingimuste sisseviimine Eestis. Üldtingimused jõustusid 1.07.1995.a. Need on analoogsed Põhjamaade Ekspedeerijate Liidu Üldtingimustega NSAB 85 ELEA võeti FIATA liikmeks vastu 4.10.1995.a. FIATAsse kuulumine annab ELEAle ligipääsu ekspedeerimisalasele infole globaalses ulatuses, võimaluse anda välja FIATA multimodaalse transpordi dokumente täiendavaid võimalusi ekspedeerimisfirmade töötajate erialaseks koolitamiseks. Maist 1996 annab EEA välja FIATA multimodaalse transpordi dokumentide vorme: FIATA multimodaalse transpordi konossement (FIATA FBL: Multimodal bill of lading ) FIATA veokiri (FIATA FWB ­ Waybill) FIATA kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend (FIATA FCR ­ Forwarder´s certificate of receipt ) FIATA ekspedeerimisinstruktsioonid (FIATA FFI ­ Freight forwarding instructions) ELEA tegevus Ekspedeerijate esindamine suhetes riigivõimuorganitega ­ Tolli ja Maksuamet, ministeeriumite ja ametkondadega Osalemine ekspedeerijaid puuduvate seadusandlike aktide väljatöötamisel ELEA liikmete ekspedeerimisalane koolitus ­ 1997 EMI EWT rahvusvaheline ekspedeerijate täiendkoolitus süsteem ­ FIATA diplom ELEA Üldtingimuste täiustamine ja kaasaja nõuetega kooskõlla viimine FIATA dokumentide kättesaadavaks tegemine oma liikmesfirmadele PR suhete arendamine, massiteabe informeerimine kõikidest tähtsamatest ELEA sündmustest Kontaktide vahendamine oma liikmetele Infovahetus naabermaade ekspedeerijate assotsiatsioonidega Koostöö mitmesuguste valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi arendamiseks . Oma valdkonna töötajate perioodiline töötasuanalüüs. Igaaastased statistilised kokkuvõtted ELEA liikmete tegevusest. FIATA Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvaheline Föderatsioon Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles Internatinal Federation of Freight Forwarders Associations FIATA Eesmärgid: ekspedeerijate ja ekspedeerimise kui majandusharu huvide esindamine ja kaitsmine ekspedeerimistegevuse kui majandustegevuse edendamine kõige globaalsemas ulatuses, aidates kaasa rahvusvahelise kaubanduse arengule ­ majandusharu unifitseerimine maailma ulatuses Ekspedeerimisvaldkondade arendamine ja kvaliteeditaseme tõstmine, töötades välja uusi tehnoloogilisi lahendusi, dokumentatsiooni ja standardeid FIATA asutatud 31.05.1926 Viinis 16 rahvusliku ekspedeerijate assotsiatsiooni poolt Maailma suurim mitteriiklik organisatsioon transpordi alal rohkem kui ... eksfirma ca ... milj töötajaga FIATAl on konsultatiivstaatus ÜRO organisatsioonides: ECOSOC:ÜRO majandus ja sotsiaalkomitee ( Economic and Social Council) UNCTAD: ÜRO Kaubandus ja arengukonverents (United Nations Conference on Trade and Development ) FIATA Üldkogu 4 liiget igast liikmesorganisatsioonist Koguneb üks kord aastas Üldkogu pädevus: määrata tegevussuunad ja võtta vastu otsused kõigis FIATAt puudutavates küsimustes valida president , tulevane president, peasekretär, varahoidja ja asepresidendid otsustada sisseastumis ja liikmemaksu üle kinnitada uued liikmed (rahvuslikud liidud) asutada ja likvideerida instituudid ja muud organid , otsustada nende põhikirja üle ja nimetada ametisse instituutide esimehed kinnitada igal aastal eelarve, aastaaruanne ja bilansid FIATA juhatus Valitakse Üldkogul 14 liikmeline, käib koos 2 korda aastas, kevadel Zürichis ja sügisel kongressil Juhatuse liikmed: täidavad Üldkogu poolt vastuvõetud otsuseid juhivad selliste ülesannete täitmist, mis ei ole antud teistele organitele Presiidium liikmeteks on president, tulevane president, eelmine president, peasekretär ja varahoidja teeb kogu praktilise töö koos FIATA sekretariaadi töötajatega Instituudid ja töörühmad Instituudid, mis tulevad kokku 2 korda aastas, käsitlevad kõiki kutsealaga seotud küsimusi ja probleeme. Instituudid on aruandekohuslased juhatuse ees. FIATA instituudid Lennukaubaveo instituut (Airfreight Institute (AFI) ­ IATA töörühm Tolli ja protseduuride lihtsustamise instituut (Customs and Facilitation Institute (CFI) ­ Tollitöörühm Protseduuride lihtsustamise töörühm Multimodaalse transpordi instituut (Multimodal Transport Institute (MTI) Meretranspordi töörühm Maanteetranspordi töörühm Raudtee töörühm Nõuandvad organid (Advisory Bodies) Juriidiline Legal matters (ABLM) Kutsealane täiendkoolitus ­ Vocational Training (ABVT) PR ehk avalikud suhted Public Relations (ABPR) Ohtlike ainete&kaupade vedu ­ Dangerous goods (ABDG) FIATA dokumendid ja vormid Unifitseerimine Ekspedeerija töö lihtsustamine FCR Certificate of Receipt kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend FCT Certificate of Transport ­ kauba edasitoimetaja transporditõend FBL FIATA Multimodal Transport Bill of Lading ­ multimodaalse transpordi konossement FWR Forwarders Warehouse Receipt ­ kauba edasitoimetaja laokviitung FWB Multimodal Transport Waybill ­ multimodaalse transpordi saateleht SDT Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods ­ kaubasaatja ohtlike kaupade transpordi deklaratsioon FFI Freight Forwarding Instructions ­ ekspedeerimisinstruktsioonid SIC Shippers Intermodal Weight Certification ­ intermodaalse veose kaalutõend AFI poolt AWB Air Waybill ­ õhutranspordi saateleht CLECAT European Liaision Committe of Forwarders Ekspedeerijate Euroopa Siduskomitee EL liikmeriikide ekspedeerijate assotsiatsiooni liikmete lobigrupp EL juhtorganite juures CLECATi eesmärgid erialaste, majanduslike, juriidiliste, fiskaalsete ja muude probleemidega tegelemine oma liikmete rahvusvahelise esindatuse saavutamine EL juhtorganites oma liikmetele info jagamine NAFF Nordic Association of Freight Forwarders Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsioon Asutatud 1920 Taani, Soome, Norra ja Rootsi ekspedeerijate assotsiatsioonide ühendus Eesmärgid Ekspedeerimistingimuste parandamine põhjamaades Põhjamaade seisukohtade koordineerimine erialastes rahvusvahelistes küsimustes NAFFi Üldtingimuste rakendamine ja edasiarendamine FONASBA ­ Laevamaaklerite ja Agentide Rahvuslike Assotsiatsioonide Föderatsioon (Federation of National Assotiations of Ship Brokers and Agents ) Eestis tegutseb Mereekspediitorite Assotsiatsioon ­ 12 liiget ICHCA ­ Rahvusvaheline Kaubakäsitlejate Koordineerimise Assotsiatsioon (International Cargo Handling Coordination Association) IFCBA ­ Rahvusvaheline Tollimaaklerite Assotsiatsioonide Föderatsioon (International Federation of Customs Brokers Association) IATA ­ Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (International Air Transport Association) TIACA ­ Rahvusvaheline Lennukauba Assotsiatsioon (The International Air Cargo Association) IMO ­ Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon (International Meritime Organization) IRU ­ Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit (International Road Transport Union UIC ­ Rahvusvaheline Raudteede Liit (International Union of Railways) UIP ­ Eravagunite valdajate Rahvusvaheline Liit (International Union of Private Wagons) UIRR ­ MaanteeRaudtee Kombineeritud Vedude Firmade Rahvusvaheline Liit (International Union of Combined RoadRail Transport Companies ) FIDI ­ Rahvusvaheliste Kolijate Assotsiatsioon (International Federation of International Furniture Removers) Ühendus Asutamis Liikmed Eesmärgid aasta
FIATA
ELEA NAFF 5000 aastat väliskaubandust Hiljemalt 2000 aastat e.m.a. toimus Vahemere idaosas vähemalt 3 erineva tsivilisatsiooni (Egeuse, Egiptuse ja Babüloonia) vahel elav kaubanduslik läbikäimine. Foiniiklaste ajalugu kaasaegne Liibanon Väikerahvas ­ meresõitjad, vahendajad kaupmehed , käsitöölised; oliivipuude ja viinamarjade kasvatamine. Foiniikia linnriigid olid esimesed, kes eksportisid oliive ja viinamarju ning kuivatatud kala ülemeremaadesse. Ugarit ­ Orontose jõe suudmes ­ 4000 5000 elanikku Byblos (mägi) ­ sadamalinn , millel oli 6000 aastat tagasi otsesed kaubandussidemed Egiptusega. Eksporditi tammepuitu ja seedrit. Foiniikia purpurpunased villased ja linased kangad värv toodeti erilisest merekarbist. Foiniiklased vahendasid Küprosel kaevandatud vaske, Kreetalt käsitöötooteid. Orjakaubandus ja piraatlus 1.aastatuhandel e.m.a. asutasid foiniiklased kaubandusliktöönduslikke kolooniaid Põhja Aafrikasse, Pürenee poolsaarele ja Küprosele ­ Kartaago (Uus linn) ­ Tunis. 332.aastal e.m.a. vallutas Aleksander Suur Foiniikia tähtsaima linna Tyrose. Rahvusvahelise kaubanduse põhjused HeckscheriOhlini mudel Selle mudeliga uuriti rahvusvahelise kaubanduse pikaajalisi põhjuseid. Mudelis on 2 hüvist, 2 riiki ja 2 tootmistegurit. Mudeli lõi rootsi majandusteadlane E.F.Heckscher 1919. ja B.Ohlin täiendas 1933. Eeldused 1. Eksisteerib 2 riiki ­ koduriik ja välisriik, kaks homogeensest hüvist, mida on võimalik toota mõlemas riigis, ja 2 tootmistegurit (tööjõud ja kapital ), mille pakkumine on fikseeritud. 2. Hüviseid toodavad 2 erinevat tööstusharu. Tootmismaht sõltub tootmissisendite kogusest. Tootmisfunktsioon on lineaarnehomogeenne. Tootmistegureid iseloomustab positiivne, kuid langev piirtootlikkus. Tootmistegurid on üksteisega asendatavad . Tootmisfunktsioonid on mõlemas riigis samasugused, kuid tootmisharuti erinevad. 3. Avatud majanduse puhul on mõlemad hüvised rahvusvaheliselt kaubeldavad. Transpordikulusid ei ole eeldatud. Mõlemad tootmistegurid on riigisiseselt mobiilsed , ent rahvusvaheliselt immobiilsed. 4. Kõigil turgudel toimib täielik konkurents . Paindlikud hinnad jõuavad alati turgu tasakaalustavale tasemele ja kõik tootmistegurid on täielikult hõivatud. 5. Kaubandusbilanss on alati tasakaalus. Kogu raha kulutatakse hüvistele. 6. Tarbijatel on ühesugune kasulikkusfunktsioon . Hüviste nõudlus sõltub hüviste hinnast ja sissetulekutest. Tulenevalt tööjõu ja kapitali vajaduse erinevustest toodab riik kaupa, milleks on olemas suhteline eelis, sest kasutatakse suhteliselt odavamat tootmistegurit. Rahvusvahelise kaubanduse tingimustes suureneb mõlemas riigis eksporditava ja väheneb imporditava hüvise tootmine. Tulemuseks on kas täielik või osaline tootmise spetsialiseerumine . Kehtib tegurihindade võrdsustumise teoreem. Kui pakitalimahutuste suhe mudelis vaadeldavates riikides ei muutu ning mõlemad riigid ei ole kaubanduse kaudu täielikult spetsialiseerunud, viib vaba rahvusvaheline hüvistevahetus tootmistegurite hindade täielikule ühtlustumisele. Teisisõnu: kaovad erinevused riikide palgatasemetes ja intressimäärades. Selliste eelduste korral asendab vaba rahvusvaheline kaubandus täiuslikult tootmistegurite rahvusvahelist liikumist. Kui eksisteerivad kaubanduspiirangud või kui riikide vahel on toimunud täielik tootmise spetsialiseerumine, siis rahvusvaheline kaubandus mitte ei kaota tegurihindade erinevusi, vaid ainult vähendab neid. Incoterms ´i võimalused müügilepingu koostamisel Eksportimportlepingu paradoks Juriidiliselt kehtiva lepingu sõlmimise äärmine lihtsus versus
Lepingu sisuline keerukus Lepingu sõlmimise lihtsus Ofert ­ pakkumine lepingu sõlmimiseks tehtud kindlale adressaadile olema piisavalt selge (minimaalselt kaup ja selle hind või nende määramise viis) olema oferendile siduv Aktsept adressaadi nõusolev vastus Leping on sõlmitud hetkel, kui aktsept jõuab oferendi kätte. Ekspordilepingu sõlmimine 1.Müüja reklaam potentsiaalsetele ostjatele 2.Ostja päring ­ algab läbirääkimise 3. Müüja konkreetne müügipakkumine Pro Forma arve kujul 4. Läbirääkimised ­ aktsept ja lepingu sõlmimine või kontraofert 5. Uued läbirääkimised ­ uus pakkumine või tellimuse kinnitus Lepingu sõlmimine Lepingu sisuline keerukus avaldub Tegelikult on väliskaubandustehing mitme erineva lepingu konglomeraat Väliskaubandustehing on kõrgendatud riski kogum Dokumendirohkus on eripära Lepingute konglomeraat Väliskaubandustehing on lepingute sümfoonia, kus dirigendiks on müügileping (Guillermo Jimenez) ehk eduka väliskaubandustehingu tagatiseks on hästi koostatud müügileping, milles pooled on osanud ette näha kõiki lepingust johtuvaid kaasnevaid lepinguid ja fikseerinud müügilepingus nende lepingute olulised tingimused. Lepingute sümfoonia Pank Pank Garant Garant Vahendaja Vahendaja
EKSPORT MÜÜGILEPING IMPORTÖÖR
Speditöör Speditöör Kindlustus Kindlustus Vedaja Vedaja Kõrgendatud riski kogum Transpordiriskid veo maksumus vedaja vastutus kindlustus Partneri taust ja usaldusväärsus mittetasumine mittetarnimine mittevastav kaup Valuutarisk valuutaforward ­ nn maandusleping e hedge contract Vääramatu jõuga asjaolud ( force majeure) Juriidilised riskid Kultuuri ja keeleerinevused Investeeringute risk Rahvusvaheline petturlus Väliskaubandustehingute dokumendirohkus Tehingu 2 poolt füüsiline kauba üleandmine ning selle eest tasumine ­ transaction in goods kaasnev dokumendivahetus ­ transaction in documents Kohtupraktikas mõlemad võrdse tähtsusega Väljakujunenud dokumendisüsteemid, näiteks CIFleping CIF( Cost , Insurance and Freight) CIF ­ Cost, Insurance, Freight Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, transport kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks. Kaubadokumendid CIFlepingu puhul Professionaal on... väliskaubandusekspert, kes omab selget ettekujutust väliskaubandustehingus valitsevatest seostest suudab koostada ja "läbi rääkida" maksimaalselt maandatud riskidega eksport( import )lepingu. Müügileping on kehtiv hetkest, kui pooled on saavutanud kokkuleppe kaubas ja selle hinnas konsensuaalne leping juriidilise kehtivuse aspektist olulised tingimused annavad vähe alternatiive läbirääkijatele lepingu täitmise aspektist olulised tingimused annavad hulgaliselt alternatiive Müügileping on aluste alus
SALES AGREEMENT CONTRACT WRITTEN AGREEMENT UNWRITTEN AGREEMENT EXPORTER GENTELMAN´S AGREEMENT IMPORTER SELLER GENTLEMEN´S AGREEMENT PUYER VENDOR MÜÜGILEPING VENDEE MÜÜJA ( KONTRAHT ) OSTJA
KONTRAHENDID Tarneahel ­ delivery Maksete ahel ­ payments Vaidluste lahendamine ­ dispute settlement VAHEKOHUS PATENDIAMET
EKSPORTÖÖR IMPORTÖÖR Fikseerida tarneahela osas Tarnekoht ja ­aeg place and date of delivery transfer of risk of loss or Riski üleminek damage to the goods insurance Kauba kindlustamine method and contract of carriage Veoviis ja ­leping export customs formalities, Tolliformaalsused export lincences, export ekspordil, duties, customs clearence Litsentsid , tollimaksud , tollipuhastus Tolliformaalsused import customs impordil, formalities, litsentsid, import licences, tollilõivud, import duties, käibemaks, value added tax (VAT), excise duty , aktsiisimaks , preferences soodustused Tolliformaalsused transit formalities transiidil Kauba preparing of goods, ettevalmistamine, pakkimine, packing, markeerimine marking Kauba saatedok ­documents to the goods kaubaarve, invoice pakkeleht, packing list, kvaliteedi sertifikaat, certificate of quality päritolu sertifikaat, veodokument, certificate of origin , kindlustuspoliis, inspektsiooni poliis transport document insurance policy, inspection policy Teatised notices Kauba inspection of goods inspekteerimine Abi osutamine rendering assistance Hinnatrepp Maailmaturu hind Müügihind
Müüja omahind
Tootja hulgihind Tootja omahind Ladustamine Konteiner Käibemaks ­VAT Transport Prahiraha Aktsiisimaks Laadimine Speditor Komisjoni, vahendustasud Kindlustus Stividor Maksegarantiid Tollimaksud Sisseveotoll Reklaam Fikseerida maksete ahela osas Hind Price hinna suurus, valuuta Pricing, currency of price Hinna liik ­ püsihind, type ­ firm price, sliding muutuv hind price Makseviis ( conditions ) terms of payment avanss payable in advance ( advanced payment kohemakse cash payment (spot payment) payable on delivery Commercial credit kommertskrediit Makse tähtaeg Date of payment Makse vorm Method of payment avatud arve open account dokumendi inkasso documentary collection dokumendi akreditiiv documentary credit (rambuur (letter of credit ­ L/C Maksevahend Means of payment valuuta currency of payment raha checks tsekid promisory notes lihtvekslid Bill of exchange ülekandeveksel Valuutatingimused Currency terms kursitingimus exchange rate and kaitsetingimus(ed) defending term (s) Pangad Banks eksportööri pank exporters bank importööri pank importers bank emiteeriv, issuing, collecting, inkasseeriv, aviseeriv advising Pangagarantiid Bank guarantees Muud tingimused Other conditions Fikseerida võimalike pretensioonide osas Pretensioonid Claims Sanktsioonid Sanctions Vahekohtu klausel Arbitration clause kohtualluvus jurisdiction Rakendatav seadustik Applicable law Vääramatu jõuga asjaolud Force majeure Acts of God Omandiõiguse Transfer of property üleminek rights Lepingu kehtivus ja Time of validity and lõpetamine termination Muud tingimused Other conditions Incoterms reguleerib müügitehingus Praktiliselt kõike, mis puudutab müüja ja ostja kohustusi kauba tarnel, so tarneahelas toimuvat Väga oluliselt kauba hinda, puudutamata muid poolte kohustusi maksete osas Üldse ei reguleeri vaidluste lahendamise korda Appi tuleb võtta ICC näidis kaubamüügileping Eesti Speditsiooni õigusalusest Speditsiooni õiguskeerukus komplitseeritud ja erilised lepingusuhted eri maade õigussüsteemide erinevus printsipaal vs vahendaja vahendaja ­ agent või komisjonäär? multimodaalne vedu ja ekspedeerija vastutus dokumendirohkus konventsioonide erisus ja ka puudumine FIATA reeglid ja dokumendid aitavad Forwarder as Shipper´s Agent I Veolepingu 3.osapool saaja Eksportöör Vedaja Importöör VL pooled
Ekspedeerija Ekspedeerija Shipper Shipper Forwarder as Shipper´s Agent II Veolepingu kolmas osapool ­ saatja Eksportöör ­VedajaVeolepingu ­Importöör pooled
Ekspedeerija Ekspedeerija Shipper Shipper Forwarder as Performing Carrier Veolepingu kolmas osapool ­ saaja
Eksportöör VL Ekspedeerija Importöör pooled Vedaja Läänemaailma 2 õigussüsteemi Common Law System ­ tava (Inglise) õigus Kohtunik pöörab suurt tähelepanu põhjustele, mis ta otsuse kujundasid Aja jooksul saavad need põhjused aktsepteeritud seaduse staatuse. Suur tähelepanu faktidel Printsiibid kujunevad välja üksikjuhtude baasil. Tavaõiguse süsteemis rakenduvad üldised lepinguprintsiibid pooled sõlmivad lepingu, leppides kokku kõiges olulises, jõudes arusaamisele vastastikustest õigustest ja kohustustest ofertaktsept ka veolepingu puhul vajaduse korral võib kohus lisada tingimusi, mida polnud ofertisaktseptis, eriti lepingu osalise täitmise korral kui leping vaikib mingis küsimuses, võib kohus lisada tingimusi, mida on arukas lugeda poolte kavatsuseks Rooma õiguse süsteemis on vaja võla või tsiviilõiguse akti, mis laieneks veolepingule kohtuvaidluses viitavad juristid nendele õigusallikatele alati on olemas rakendatavad kindlad õigusprintsiibid, ainult kas nad sobivad kiiresti areneva speditsiooni jaoks õnneks pakub tsiviilõigus kommertsfunktsioone, mis rakenduvad ka hästi speditsiooni puhul, nt commissionaire de transport spetsiaalne seadus (mõnes riigis) Kokkuvõte Tavaõiguses tundub,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
ELEA Organisatsioon #1 ELEA Organisatsioon #2 ELEA Organisatsioon #3 ELEA Organisatsioon #4 ELEA Organisatsioon #5 ELEA Organisatsioon #6 ELEA Organisatsioon #7 ELEA Organisatsioon #8 ELEA Organisatsioon #9 ELEA Organisatsioon #10 ELEA Organisatsioon #11 ELEA Organisatsioon #12 ELEA Organisatsioon #13 ELEA Organisatsioon #14 ELEA Organisatsioon #15 ELEA Organisatsioon #16 ELEA Organisatsioon #17 ELEA Organisatsioon #18 ELEA Organisatsioon #19 ELEA Organisatsioon #20 ELEA Organisatsioon #21 ELEA Organisatsioon #22 ELEA Organisatsioon #23 ELEA Organisatsioon #24 ELEA Organisatsioon #25 ELEA Organisatsioon #26 ELEA Organisatsioon #27 ELEA Organisatsioon #28 ELEA Organisatsioon #29 ELEA Organisatsioon #30 ELEA Organisatsioon #31 ELEA Organisatsioon #32 ELEA Organisatsioon #33 ELEA Organisatsioon #34 ELEA Organisatsioon #35 ELEA Organisatsioon #36 ELEA Organisatsioon #37 ELEA Organisatsioon #38 ELEA Organisatsioon #39 ELEA Organisatsioon #40 ELEA Organisatsioon #41 ELEA Organisatsioon #42 ELEA Organisatsioon #43 ELEA Organisatsioon #44 ELEA Organisatsioon #45 ELEA Organisatsioon #46 ELEA Organisatsioon #47 ELEA Organisatsioon #48 ELEA Organisatsioon #49 ELEA Organisatsioon #50 ELEA Organisatsioon #51 ELEA Organisatsioon #52 ELEA Organisatsioon #53 ELEA Organisatsioon #54 ELEA Organisatsioon #55 ELEA Organisatsioon #56 ELEA Organisatsioon #57 ELEA Organisatsioon #58 ELEA Organisatsioon #59 ELEA Organisatsioon #60 ELEA Organisatsioon #61 ELEA Organisatsioon #62 ELEA Organisatsioon #63 ELEA Organisatsioon #64 ELEA Organisatsioon #65 ELEA Organisatsioon #66 ELEA Organisatsioon #67 ELEA Organisatsioon #68 ELEA Organisatsioon #69 ELEA Organisatsioon #70 ELEA Organisatsioon #71 ELEA Organisatsioon #72 ELEA Organisatsioon #73 ELEA Organisatsioon #74 ELEA Organisatsioon #75 ELEA Organisatsioon #76 ELEA Organisatsioon #77 ELEA Organisatsioon #78 ELEA Organisatsioon #79 ELEA Organisatsioon #80 ELEA Organisatsioon #81 ELEA Organisatsioon #82 ELEA Organisatsioon #83 ELEA Organisatsioon #84 ELEA Organisatsioon #85 ELEA Organisatsioon #86 ELEA Organisatsioon #87 ELEA Organisatsioon #88 ELEA Organisatsioon #89 ELEA Organisatsioon #90 ELEA Organisatsioon #91 ELEA Organisatsioon #92 ELEA Organisatsioon #93 ELEA Organisatsioon #94 ELEA Organisatsioon #95 ELEA Organisatsioon #96 ELEA Organisatsioon #97 ELEA Organisatsioon #98 ELEA Organisatsioon #99 ELEA Organisatsioon #100 ELEA Organisatsioon #101 ELEA Organisatsioon #102 ELEA Organisatsioon #103 ELEA Organisatsioon #104 ELEA Organisatsioon #105 ELEA Organisatsioon #106 ELEA Organisatsioon #107 ELEA Organisatsioon #108 ELEA Organisatsioon #109 ELEA Organisatsioon #110 ELEA Organisatsioon #111 ELEA Organisatsioon #112 ELEA Organisatsioon #113 ELEA Organisatsioon #114 ELEA Organisatsioon #115 ELEA Organisatsioon #116 ELEA Organisatsioon #117 ELEA Organisatsioon #118 ELEA Organisatsioon #119 ELEA Organisatsioon #120 ELEA Organisatsioon #121 ELEA Organisatsioon #122 ELEA Organisatsioon #123 ELEA Organisatsioon #124 ELEA Organisatsioon #125 ELEA Organisatsioon #126 ELEA Organisatsioon #127 ELEA Organisatsioon #128 ELEA Organisatsioon #129 ELEA Organisatsioon #130 ELEA Organisatsioon #131 ELEA Organisatsioon #132 ELEA Organisatsioon #133 ELEA Organisatsioon #134 ELEA Organisatsioon #135 ELEA Organisatsioon #136 ELEA Organisatsioon #137 ELEA Organisatsioon #138 ELEA Organisatsioon #139 ELEA Organisatsioon #140 ELEA Organisatsioon #141 ELEA Organisatsioon #142 ELEA Organisatsioon #143 ELEA Organisatsioon #144 ELEA Organisatsioon #145 ELEA Organisatsioon #146 ELEA Organisatsioon #147 ELEA Organisatsioon #148 ELEA Organisatsioon #149 ELEA Organisatsioon #150 ELEA Organisatsioon #151 ELEA Organisatsioon #152 ELEA Organisatsioon #153 ELEA Organisatsioon #154 ELEA Organisatsioon #155 ELEA Organisatsioon #156 ELEA Organisatsioon #157 ELEA Organisatsioon #158 ELEA Organisatsioon #159 ELEA Organisatsioon #160 ELEA Organisatsioon #161 ELEA Organisatsioon #162 ELEA Organisatsioon #163 ELEA Organisatsioon #164 ELEA Organisatsioon #165 ELEA Organisatsioon #166 ELEA Organisatsioon #167 ELEA Organisatsioon #168 ELEA Organisatsioon #169 ELEA Organisatsioon #170 ELEA Organisatsioon #171 ELEA Organisatsioon #172 ELEA Organisatsioon #173 ELEA Organisatsioon #174 ELEA Organisatsioon #175 ELEA Organisatsioon #176 ELEA Organisatsioon #177 ELEA Organisatsioon #178 ELEA Organisatsioon #179 ELEA Organisatsioon #180 ELEA Organisatsioon #181 ELEA Organisatsioon #182 ELEA Organisatsioon #183 ELEA Organisatsioon #184 ELEA Organisatsioon #185 ELEA Organisatsioon #186 ELEA Organisatsioon #187 ELEA Organisatsioon #188 ELEA Organisatsioon #189 ELEA Organisatsioon #190 ELEA Organisatsioon #191 ELEA Organisatsioon #192 ELEA Organisatsioon #193 ELEA Organisatsioon #194 ELEA Organisatsioon #195 ELEA Organisatsioon #196 ELEA Organisatsioon #197 ELEA Organisatsioon #198 ELEA Organisatsioon #199 ELEA Organisatsioon #200 ELEA Organisatsioon #201 ELEA Organisatsioon #202 ELEA Organisatsioon #203 ELEA Organisatsioon #204 ELEA Organisatsioon #205 ELEA Organisatsioon #206 ELEA Organisatsioon #207 ELEA Organisatsioon #208 ELEA Organisatsioon #209 ELEA Organisatsioon #210 ELEA Organisatsioon #211 ELEA Organisatsioon #212 ELEA Organisatsioon #213 ELEA Organisatsioon #214 ELEA Organisatsioon #215 ELEA Organisatsioon #216 ELEA Organisatsioon #217 ELEA Organisatsioon #218 ELEA Organisatsioon #219 ELEA Organisatsioon #220 ELEA Organisatsioon #221 ELEA Organisatsioon #222 ELEA Organisatsioon #223 ELEA Organisatsioon #224 ELEA Organisatsioon #225 ELEA Organisatsioon #226 ELEA Organisatsioon #227 ELEA Organisatsioon #228 ELEA Organisatsioon #229 ELEA Organisatsioon #230 ELEA Organisatsioon #231 ELEA Organisatsioon #232 ELEA Organisatsioon #233 ELEA Organisatsioon #234 ELEA Organisatsioon #235 ELEA Organisatsioon #236 ELEA Organisatsioon #237 ELEA Organisatsioon #238 ELEA Organisatsioon #239 ELEA Organisatsioon #240 ELEA Organisatsioon #241 ELEA Organisatsioon #242 ELEA Organisatsioon #243 ELEA Organisatsioon #244 ELEA Organisatsioon #245 ELEA Organisatsioon #246 ELEA Organisatsioon #247 ELEA Organisatsioon #248 ELEA Organisatsioon #249 ELEA Organisatsioon #250 ELEA Organisatsioon #251 ELEA Organisatsioon #252 ELEA Organisatsioon #253 ELEA Organisatsioon #254 ELEA Organisatsioon #255 ELEA Organisatsioon #256 ELEA Organisatsioon #257 ELEA Organisatsioon #258 ELEA Organisatsioon #259 ELEA Organisatsioon #260 ELEA Organisatsioon #261 ELEA Organisatsioon #262 ELEA Organisatsioon #263 ELEA Organisatsioon #264 ELEA Organisatsioon #265 ELEA Organisatsioon #266 ELEA Organisatsioon #267 ELEA Organisatsioon #268 ELEA Organisatsioon #269 ELEA Organisatsioon #270 ELEA Organisatsioon #271 ELEA Organisatsioon #272 ELEA Organisatsioon #273 ELEA Organisatsioon #274 ELEA Organisatsioon #275 ELEA Organisatsioon #276 ELEA Organisatsioon #277 ELEA Organisatsioon #278 ELEA Organisatsioon #279 ELEA Organisatsioon #280 ELEA Organisatsioon #281 ELEA Organisatsioon #282 ELEA Organisatsioon #283 ELEA Organisatsioon #284 ELEA Organisatsioon #285 ELEA Organisatsioon #286 ELEA Organisatsioon #287 ELEA Organisatsioon #288 ELEA Organisatsioon #289 ELEA Organisatsioon #290 ELEA Organisatsioon #291 ELEA Organisatsioon #292 ELEA Organisatsioon #293 ELEA Organisatsioon #294 ELEA Organisatsioon #295 ELEA Organisatsioon #296 ELEA Organisatsioon #297 ELEA Organisatsioon #298 ELEA Organisatsioon #299 ELEA Organisatsioon #300 ELEA Organisatsioon #301 ELEA Organisatsioon #302 ELEA Organisatsioon #303 ELEA Organisatsioon #304 ELEA Organisatsioon #305 ELEA Organisatsioon #306 ELEA Organisatsioon #307 ELEA Organisatsioon #308 ELEA Organisatsioon #309 ELEA Organisatsioon #310 ELEA Organisatsioon #311 ELEA Organisatsioon #312 ELEA Organisatsioon #313 ELEA Organisatsioon #314 ELEA Organisatsioon #315 ELEA Organisatsioon #316 ELEA Organisatsioon #317 ELEA Organisatsioon #318 ELEA Organisatsioon #319 ELEA Organisatsioon #320 ELEA Organisatsioon #321 ELEA Organisatsioon #322 ELEA Organisatsioon #323 ELEA Organisatsioon #324 ELEA Organisatsioon #325 ELEA Organisatsioon #326 ELEA Organisatsioon #327 ELEA Organisatsioon #328 ELEA Organisatsioon #329 ELEA Organisatsioon #330 ELEA Organisatsioon #331 ELEA Organisatsioon #332 ELEA Organisatsioon #333 ELEA Organisatsioon #334 ELEA Organisatsioon #335 ELEA Organisatsioon #336 ELEA Organisatsioon #337 ELEA Organisatsioon #338 ELEA Organisatsioon #339 ELEA Organisatsioon #340 ELEA Organisatsioon #341 ELEA Organisatsioon #342 ELEA Organisatsioon #343 ELEA Organisatsioon #344 ELEA Organisatsioon #345 ELEA Organisatsioon #346 ELEA Organisatsioon #347 ELEA Organisatsioon #348 ELEA Organisatsioon #349 ELEA Organisatsioon #350 ELEA Organisatsioon #351 ELEA Organisatsioon #352 ELEA Organisatsioon #353 ELEA Organisatsioon #354 ELEA Organisatsioon #355 ELEA Organisatsioon #356 ELEA Organisatsioon #357 ELEA Organisatsioon #358 ELEA Organisatsioon #359 ELEA Organisatsioon #360 ELEA Organisatsioon #361 ELEA Organisatsioon #362 ELEA Organisatsioon #363 ELEA Organisatsioon #364 ELEA Organisatsioon #365 ELEA Organisatsioon #366 ELEA Organisatsioon #367 ELEA Organisatsioon #368 ELEA Organisatsioon #369 ELEA Organisatsioon #370 ELEA Organisatsioon #371 ELEA Organisatsioon #372 ELEA Organisatsioon #373 ELEA Organisatsioon #374 ELEA Organisatsioon #375 ELEA Organisatsioon #376 ELEA Organisatsioon #377 ELEA Organisatsioon #378 ELEA Organisatsioon #379 ELEA Organisatsioon #380 ELEA Organisatsioon #381 ELEA Organisatsioon #382 ELEA Organisatsioon #383 ELEA Organisatsioon #384 ELEA Organisatsioon #385 ELEA Organisatsioon #386 ELEA Organisatsioon #387 ELEA Organisatsioon #388 ELEA Organisatsioon #389 ELEA Organisatsioon #390 ELEA Organisatsioon #391 ELEA Organisatsioon #392 ELEA Organisatsioon #393 ELEA Organisatsioon #394 ELEA Organisatsioon #395 ELEA Organisatsioon #396 ELEA Organisatsioon #397 ELEA Organisatsioon #398
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 398 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-09-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 50 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Lauri Veinberg Õppematerjali autor

Lisainfo

Organisatsioon
elea organisatsioon

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (1)

kaupsss profiilipilt
kaupsss: Väga kasulik!
00:26 31-01-2012


Sarnased materjalid

1072
pdf
Logistika õpik
56
doc
Logistika konspekt
288
doc
Töövihik-Laondus ja veokorraldus
19
docx
Väliskaubanduse esimene KT
24
doc
Väliskaubandus
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
76
docx
Ärilogistika- eksamimaterjal
55
docx
ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKSFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun