Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "maksmine" leiti 821 faili

maksmine –  lisanduvad intressid (0,06% päevas). Näiteks 3 aastat tagantjärele  määratud maks summas 100 000 krooni toob kaasa 65 700 krooni intressi. Maksukorralduse seaduse § 153 rahatrahv kuni 50 000 kr. Mis kaotad, kui saad ümbrikupalka ? Kaotad puhketasu, ei saa hüvitisis töötuna, ei saa töökindlustushüvitist, koondamishüvitist, tööandja maksejõuetuse hüvitist, vanemahüvitist, laenu ei saa võtta, ning ei saa pensioni.
2
rtf

Keskmise töötasu maksmise ülesanded

Töötaja x läheb puhkusele 1. August 2009. Tema puhkus kestab kokku 28 kalendripäeva. Eelneva 6 kuu brutopalgad: · Veebruar 5200 kr 27 päeva · Märts 4870 kr 31 päeva · Aprill 4900 kr 29 päeva · Mai 5000 kr 30 päeva · Juuni 5282 kr 28 päeva · Juuli 5170 kr 31 päeva Kokku: 30...

Raamatupidamine - Kutsekool
79 allalaadimist
12
docx

Referaat: abikaasade varasuhted

Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitus instituut Geomaatika osakond Abikaasade varasuhted Referaat õppeaines ,,Tsiviilõigus" MS.0107 Koostas : Anton Makarjev Juhendas: lektor Reet Nurmla Tartu 2012 SISSEJUHATUS Abielu tähendab abikaasadele isiklike õiguste ja kohustuste kõrval ka varalisi õigusi ja k...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
41 allalaadimist
7
ppt

Esitlust interneti kohta inglise keeles

The Internet The Internet Positive Sides of Internet: Easy To Get Information Easy To Communicate With Your Friends Easy To Do Everyday Chores Negative Sides of Internet: There Are Dangerous People on Internet There May Be Information About You There Are Many Viruses That Can Harm Your Computer The Internet Easy To Get Information You can read news from the Internet, make researches, find pictures and a lot o...

Inglise keel - Põhikool
4 allalaadimist
1
doc

Tööpuuduse kasulikkus/kahjulikkus

Tööpuudusel on nii kasulikku kui ka kahjulikku mõju. Mina leian, et see põhjustab riigile rohkem kahju kui kasu. Inimestele võib see mõjuda pisut motiveerivalt. Mina arvan, et kõige kahjulikum tegur, mida tööpuudus tekitab on riigi kulutuste tõus. Näiteks kasvab abirahade maksmine ...

Ühiskond - Keskkool
10 allalaadimist
6
docx

Arvestustöö RP14 “Töötasu”

Kas riigipühal töötamise korral makstakse 2-kordselt kogu vahetuse eest? TLS §45 lg 2. Jah, kui kogu vahetus langeb riigipühale. Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavaliselt tööpäeval ja lõppeb riigipühal, tuleb täiendavalt hüvitada riigipühal tehtavad tunnid, ülejäänud tunnid tasustatakse tavalises korras. Täiendava tasu maksmine riigipühal kui puhkepäeval, on põhjendatud asjaoluga, et töötaja peab tegema tööd ajal, kui kõik ülejäänud riigis puhkavad ja peavad pühasid. 2. Kas TLS-is on reeglid ka selliseks juhtumiks, kui töötaja täidab tööülesandeid halvasti on tööandjal sellisel juhtumil õigus töötasu vähendada? TLS §73, VÕS §112. Tööandjal on õigus alandada töötasu, kui töötaja on oma tööülesandeid täitnud kokkulepitust ke...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
18
pptx

OTSESED MAKSUD

OTSESED MAKSUD TONY TSILK Miks on maksude maksmine vajalik?  Riigile: - riik saab pakkuda inimestele tasuta ühishüvesid (nt haridus, maanteed, tuletõrje jne) - riik saab maksta inimestele toetusi  Inimesele: - inimene saab kasutada riigi poolt pakutavat - makstud maksudest sõltub otseselt nt pensioni suurus Maksud  Otsesed maksud – maks, mida inimene maksab oma sissetulekutelt. (nö “eraldi”) Nt tulumaks, sotsiaalmaks  Kaudsed maksud – maks, mida...

Maksud - Tallinna Majanduskool
2 allalaadimist
4
docx

Argumentide valjavotuleht

Seletus Lepe hõlmab kõikide erialade õdesid ja ämmaemandaid. Seletus Kindlasti tunnustaks õe eriala ja tooks uusi õdesid Samuti on läbi haigekassa eelarve kindlustatud riikliku juurde vääriline palk. See on viimaste aastate jooksul küll miinimumtunnitasu maksmine pere- ja kooliõdedele. tõusnud, kuid jääb ikka alla Eesti keskmise taseme. Tõestus Saavutatud tunnipalga alammäära lepe on kindlasti Tõestus Näteks on õel Tallinnas suuremad võimalused. Paljud märk, et Eesti ühiskond on hakanud tervishoiutöötajate tööd erafirmad maksavad õele suuremat palka, osa neist läheb ka senisest enam väärtustama....

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
128 allalaadimist
31
doc

Autoparkla infosüsteemi arendus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines "Infosüsteemide arendusprotsess" Bussijaam Üliõpilane: Anneli Kaldamäe Õpperühm: LAP-81 Juhendaja: E. Õunapuu ...

Infosüsteemide... - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
8
doc

Eesti erakonnad

Eesti Kristlikud Demokraadid Maailmavaade: Eesti on usaldusväärne, haldussuutlik, turvaline ja kodanikusõbralik õigusriik. o Eestist peab saama õigusriik, kus on tagatud võimude lahususe põhimõte ning ei domineeri kitsad grupihuvid. Rahval peab olema võimalus valida presidenti ning algatada seaduseelnõusid. o Eesti majanduse võimalikult kiire areng nii kvalitatiivses kui ka k...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
340 allalaadimist
13
doc

Töökeskkond

KOOLI NIMI TÖÖKESKKOND Referaat Õpilane: Kursuse nr: Tallinn 2008 SISSEJUHATUS Eestis loetakse tööealise elanikkonna suuruseks ca 626 100 inimest, nendest 49 % moodustavad naised (Eesti tööjõu uuring, 2001). Naiste tööhõive kasv on olnud eriti suur viimase 30 aasta jooksul nii Eestis kui ka mujal maailmas. Inglismaal moodustavad naised 40% t...

Majandus - Kutsekool
141 allalaadimist
3
doc

Majandus

Sisemajanduse koguprodukt(SKP)- Kogu ühiskonna rikkuse tase Nominaaltulu- Summa, mida inimene palgana saab Reaaltulu- Summa, mille puhul arvestatakse inflatsioonimäära Ostujõud- Inimene saab palga eest osta sama palju kaupa kui enne Tarbijahinna Indeks(THI)- Inflatsiooni mõju elukallidusele Toimetulekuressursid- Rahaline tulu, füüsiline vara, vaimne vara Absoluutne vaesus- Olukord kus inimesel napib...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
279 allalaadimist
5
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Riigirahanduse funktsioonid: 1. Allokatsioonifunktsioon · Allokatsiooni funktsiooni raames peab fiskaalpoliitika tagama avalike kaupade tootmise, millega turg (eraettevõtlus) toime ei tule. · Selle protsessi käigus jaguneb ühiskonna ressursside kasutus era-ja avalike kaupade vahel. · Kuju...

Majandus - Tartu Ülikool
271 allalaadimist
4
doc

Rootsi aeg

Balti provintsid olid Rootsile vajalikud kaitsevallina Venemaa ja Poola vastu. Rootsi võim muutis Eesti kultuuriliselt osaks PõhjaEuroopast, pani aluse luteriusule, rahva haridusele ja kirjakeele arengule. *Rahvastik 17. sajandi alguses oli rahvaarv langenud 100 00ni. Kõige vähem kannatasid sõdades Saaremaa ja Hiiumaa. Saarla...

Ajalugu - Keskkool
97 allalaadimist
19
doc

Kõrg-Keskaeg Euroopas (konspekt)

) 1. Tehnoloogia areng ja rahvastiku kasv. a. Tööviljakuse kasv põllumajanduses tänu uuele tehnoloogiale: · Raske ratasader kündis paksu ja viljaka mullakihi. · Härja asemel kiirema hobuse kasutamine. · Üleminek kolmeviljasüsteemile suurendades külvipinda 2/3-le. b. Rahvastiku kahekordistus: · X saj. 40 milj...

Ajalugu - Keskkool
70 allalaadimist
44
doc

Konspekt!

eaei-ttu.extra.hu Lk 1. esimene pool Sissejuhatus Ehituseelarvestamisse ­kulu (kulutus) -hind -maksumus Kulu- rahasumma, mis on juba kas tegelikult tasutud või kuulub tasumisele olemasolevate maksudokumentide alusel mingi hüvise (toote või teenuse) eest, mujale või teenuse pakkujale nt, ehitajale on lubatus ehitusplatsile tulnud ning...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
293 allalaadimist
6
doc

Leonardo da Vinci

Leonardo da vinci Renessansi aja silmapaistev inimene Sissejuhatus Leonardo da vinci ehk Leonardo Vinci külast. Ta oli üks mitmekülgsemaid inimesi oma põlvkonnast. Ta tegeles väga erinevate aladega maalimise leiutamise ja inimkeha uurimisega.Seepärast öeldaksegi et: Leonardo da Vinci on andnud inimkonnale rohkem, kui ükski teine renessansiaja inimene. Kuigi ta ei olnu...

Ajalugu - Keskkool
64 allalaadimist
3
doc

Keskaeg

saj)- Euroopa areng kiire, arenes põllumajandus, hariti üles uusi maid, tekkisid linnad, edenes kaubandus ja käsitöö. L- Euroopas kujunes lõplikult välja feodaalkord. Poliitiline killustatus asendus tugeva kuningavõimuga. Hiliskeskajal(14-15 saj.) kiire areng pidurdus, üks põhjuseid katkuepideemia, E toibus ja linnaelu, rahamajanduse areng jätkus, feodaalkord murenema järk-j...

Ajalugu - Keskkool
129 allalaadimist
8
pdf

Fiskaalpoliitika ehk eelarvepoliitika

EESTI FISKAALPOLIITIKA MÕNINGATEST ASPEKTIDEST Kaie Kerem Tallinna Tehnikaülikool Kuna Eesti on väike avatud majandus, siis sõltub Eesti majandus väga tugevasti majanduskonjunktuuri muutustest välisturgudel. Seoses Eestis rakendatud valuutakomiteel põhineva rahasüsteemiga pole Eestis võimalik...

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
4
doc

Läti

Riigi ametlik nimetus: Läti Vabariik Riigikeel: läti keel Kõrgeim riigivõim: Seim (Saeima), 100 liiget, valitakse neljaks aastaks, viimased valimised toimusid 05.10.2002. Praeguses, 8-ndas Saeimas on enim kohti parteil Uus Aeg (24 kohta), järgnevad Rahvapartei (20), Läti Esimene Partei (14), Roheliste ja Talunike Liit (12), Rahva Üksmeele Partei (9), Isamaale ja Vabadusele/LRSL (7), poliitiliste organisats...

Geograafia - Keskkool
37 allalaadimist
2
odt

Kuidas tagada eesti jätkusuutlik areng?

Kuidas tagada Eesti jätkusuutlik areng? Eesti jätkusuutlikus tähendab Eesti ühiskonna arengut ning ressursside kasutamist nii, et sellega rahulduksid praegused elanikud, kuid peetakse silmas ka tulevasi põlvkondi. Jätkusuutlikus ei saa olla ühekülgne, näiteks, kui keskendutakse ainult valitsemise kvaliteedi ning inimese heaolu arendamisele, olulised on ka kultuuri säilitamine...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
564 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun