Facebook Like

Otsingule "sisseastumis" leiti 23 faili

1
doc

Jahiseltsi sisseastumis avaldus

(kuupäev) Avaldus Palun mind…….………….…………………………………………………………….. võtta vastu Hiiumaa Jahimeeste Seltsi Kõrgessaare jahtkonna liikmeks /allkiri/ …………………………..……………. Ees- ja perekonnanimi …………………………..…………..... Mobiiltelefoni number …………………………..……………. E-post ...

Eesti keel -
3 allalaadimist
12
doc

Kaitseliit

Sissejuhatus Rääkides Eesti omariiklusest, selle sünnist ja püsimisest ei saa kuidagi mööda Kaitseliidust. 1918. aasta novembris segastel aegadel eelkõige avaliku korra tagamiseks tagalas loodud vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist kasvasid välja mitmed väeliigid, piirivalve, vanglate amet, rääkimata üksikutest väeosadest. Valdav osa Vabad...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
60 allalaadimist
11
doc

Johann Laidoner - Referaat

veebruaril 1884. aastal Viljandimaal, Viiratsi vallas, Raba talus Jaak Laidoneri (18541911) ja tema naise, Raba talu peretütre Mari Saartseni (18511938) esimese lapsena. Sealsamas Rabal s...

Ajalugu - Keskkool
75 allalaadimist
7
rtf

Maksundus

Millest koosneb Maksuõigus? Maksuõigus koosneb õigusnormidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalikke maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. 2.Maksukorralduse Seaduse lühike iseloomustus; Maksukorralduse seadus on raamseaduseks teiste maksuseaduste suhtes, see on maksuseaduste üldosa ja sisaldab kõikide maksudele rakendatavaid põhimõtteid. 3...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
214 allalaadimist
398
ppt

ELEA Organisatsioon

ELEA organisatsioon ELEA EESTI LOGISTIKA ja EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOON asutatud 06.12.1994.a. ühendab 71 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimise ning logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat. Kuidas jaotatakse organisatsioonid? FIATA, a nongovernmental organisation, represents today an industry covering approximately 40,000...

Logistika - Kutsekool
50 allalaadimist
1
doc

Tulumaks

Maksusüsteemide erinevuse tõttu võivad juriidilise ja füüsilise isiku tulumaks olla erinevad maksuliigid, samuti võivad erinevad tulu liigid olla maksustatud erinevate maksuliikidega. Põhimõtteliselt võib tulumaks olla nii riiklik kui kohalik maks. Eestis kehtiv tulumaksu määr 2008. aastal on 21%. Kui...

Majandus - Keskkool
32 allalaadimist
7
doc

Muusikapsüholoogia

Sissejuhatus muusikapsühholoogiasse. Katarsise ja mimesise mõisted Aristotelesel. Hermann von Helmholtzi ,,Õpetus heliaistingutest kui muusikateooria füsioloogiline alus" (1861). Carl Seashore'i ,,Muusikapsühholoogia" (1938) kui muusikaliste võimete psühholoogia. Rõhuasetuse muutumine XX saj teise poole muusikapsühholoogias muusikalistelt võimetelt muusikatajule ja -tunnetusele. Muusika psüholoo...

Muusikaõpetus - Eesti Muusikaakadeemia
74 allalaadimist
35
ppt

Kaitseliidu seadus

Kaitseliidu seadus Raivo Pehk 2006 Kaitseliidu seadus (KaLS) võeti Riigikogu poolt vastu 08.02.1999.a. ning jõustus 05.03.1999.a. KaLS-ga sätestatakse Kaitseliidu koht riigikaitses, tema ülesanne, ülesehitus, tegevuse ja juhtimise õiguslikud alused ning koostöö teiste isikutega. Kaitseliidu seadus Kaitseliidu mõ...

Riigikaitse - Keskkool
5 allalaadimist
15
ppt

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) Agu Vahtrik 12a Ametiühing on organisatsioon, mis tekib ainult töötajate soovil ja algatusel on organisatsioon, mille töötajad loovad selleks, et omada jõudu oma töö- ja elutingimuste parandamiseks Eesti Ametiühingute Keskliit Iseseisvate omaalgatuslike Eesti ametiühinguühenduste koostöö- ja esindusorganisatsioon. Nime võib lühendada EAKL ning...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
5 allalaadimist
57
doc

Maksundus (kokkuvõtvalt)

5 1 TULUMAKS.................................................................................................................................................5 1.1 Maksu objekt ja maksuma...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
219 allalaadimist
32
doc

Maksude arvestus (J. Keskküla loengu konspekt) TMK

RP089 (2009/2010) MAKSUDE ARVESTUS Õppejõud Janek Keskküla KODUS: otsida mingi maksuvaidlus MA ja juriidilise isiku vahel. Lahti rääkida probleemi asjaolud, probleemi algus, lahenduskäik (kohtus käimised), tulemus, seaduse vastavad §§-d, oma kommentaarid. NB! Kooskõlastada õpetajaga teema!...

Maksundus - Kutsekool
174 allalaadimist
11
doc

Adolf Hitler ja unistus rassilisest puhtusest

Adolf Hitler 1889 - 1945 2009 Sissejuhatus Maailmas on vähe inimesi, kellest on kirjutatud nii palju raamatuid, avaldatud ajaleheartikleid, tehtud ajaloosaateid ning korraldatud seminare, kui 20. aprillil 1889. aastal Austria piirilinnas Braunaus sündinud Adolf Hitlerist. Esimese maailmasõja päevil keelduti kapral Hitlerit ülendamast allohvitseriks põhjendusega, et tal puudusid juh...

Ajalugu - Põhikool
25 allalaadimist
2
doc

Niels Hendrik Abel

Niels Henrik sündis 5.augustil 1802.aastal pastor Sören Georg Abeli teise pojana.Mitmed tema isapoolsed esivanemad olid olnud silmapaistvad kirikutegelased ja kõik nad,isa kaasa arvatud olid haritud mehed.Anne Marie Simonsen,Abeli ema oli ilus ja elurõõmus,temalt päris Niels kena välimuse. Niels Henriku lapsepõlveaastaid varjutas N...

Matemaatika - Põhikool
3 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
144 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud, ühekordne või periood...

Maksud - Tallinna Majanduskool
31 allalaadimist
6
docx

Maksundus test nr 1

Mitteresidentiks võib olla nii juriidilene kui ka füüsiline isik- jah 2. Kas füüsilisel isikul on kohustus deklareerida erisoodustusi- ei- lk9 3. Kas füüsiline isik peab Eesti äriuhingult saadud dividendid tuludeklaratsioonis kajastama-jah 4. Kas füüsilise isku väärtpaberite investeeringutest tekkiva kasu ja kahju arvestus eraldatud muudest tuludest- jah 5. Füüsilise isiku maksustava tulu hul...

Maksud - Tallinna Majanduskool
59 allalaadimist
26
pptx

Naiskodukaitse

 Kanda kehtestatud korras Naiskodukaitse vormiriietust, embleeme ja tunnuseid. Õigused ja kohustused   Kohustused:  Võtta osa Naiskodukaitse väljaõppest ja tegevusest vastavates juhendites kehtestatud ulatuses ja korras.  Täita juhatuste otsuseid ning juhtide seaduslikke käske ja korraldusi.  Tasuda sisseastumis - ja liikmemaksu.  Naiskodukaitsjal on kohustus läbida baasväljaõpe (BVÕ) 2 aasta jooksul ja maksta Kaitseliidu liikmemaksu 12 eurot aastas. Ülesanded   Põhiülesandeks on toetada Kaitseliitu  Osaleda koostöös Kaitseliiduga Eesti iseseisvuse ja põhiseadusliku korra kaitsel ning kodanike julgeoleku kindlustamisel.  Levitada isamaalisi aateid ja süvendada...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
2
docx

Sooline võrdusõiguslikkus Eestis

On ammu teada, et meie riigis, kui ka mujal maailmas, meestel ja naistel on võrdsed õigused. Kõik saavad teha võrdset tööd, saada sama palka jne. Võrreldes vanade aegadega naistel tuli tunduvalt palju õigusi juurde. Nüüd naised saavad omandada nii kesk-, kui ka kõrgharidust. Sisseastumis katsetel ei tohiks olla eelistusi kas võtta naise või mehe kohale. Kõik peab põhinema ainult oskuste ja teadmiste alusel. Kuigi eriala valimisel on ikkagi näha „meeste“ ja „naiste“ tööd. Naiste valik on rohkem humanitaarsed erialad, need kus saab teha karjääri ilma rasket füüsilist tööd. Nende peaeesmärk on karjääri loomine, pere on aga teisel kohal. Sellise mõteviisi ....................... on see, et vaated...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

27 Erisoodustus või ettevõtlusega mitteseotud kulu? Erisoodustused (TuMS § 48) Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed (TuMS § 51, 52) erisoodustus on igasugune kaup, teenus või mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis - rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga ettevõtlusega või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
18 allalaadimist
38
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

(4) Maksumaksja on kohustatud kandma §-de 48–53 alusel maksmisele kuuluva tulumaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. 44. Millised väljamaksed ei ole ettevõtte ettevõtlusega seotud? §51 ja §52 Mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis - ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja ettevõtlusega; Väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument; Kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks; Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks. 1) ettevõtlusega...

Majandus -
27 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun