Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Filosoofia materjale (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on filosoofia ?
 • Mis on esteetika ?
 • Miks suhtus Platon kunsti alavääristavalt ?
 • Kui jäljendamine ?
 • Mis on filosoofia ?
 • Mis mõjutab inimese vananemist ?
 • Mis juhtub siis, kui jätta võtmed ukse ette ?
 • Mida see tähendab ?
 • Mis on esteetika ?
 • Milleks inimestele niisugune hullmäratsev and ?
 • Milleks inimestele niisugune hull märatsev and ?
 • Mis ta on. Kust aga pärineb see olemus, mis mateerias võib realiseeruda ?
 • Millises vahekorras on mõisted loomus ja vorm ?
 • Kuidas aga leida kuldset keskteed ?
 • Palju rahvast, vastas ta, et palju. ?
 • Kui Aleksander seda tahab. ?
 • Kui jäljendamine ?
 • Keskaegseid kirikuraamatuid nagu oleksid need Agatha Christie kriminullid ?
 • Mille poole püüdleme ?
 • Kuidas on see võimalik ?
 • Mis on eesmärk ?
 • Mida see tähendab asjale omada eesmärki ?
 • Millegi arusaamiseks. (Kust tuleb tõde ?
 • Kust tuleb tõde ?
 • Millisele küsimusele ütlus vastuseks on, kuidas selleni jõutud ?
 • Mis saab siis ühiskonnast ?
 • Kuidas aga saavutada teaduse lahutamist riigist ?
 • Mis see on, mida nimetatakse teaduseks ?
 • Mis see on, mida nimetatakse teaduseks ?
 • Kui kohustus meie kristlikes ühiskondades ?
 • Mida tähendab ütelda maailm ?
 • Mis tähendus on sellel sõnal ?
 • Kes ma olen? Kuidas ma sattusin siia maailma ?
 • Kuidas ma sattusin sõltuvusse sellest tegelikkusest ?
 • Kellele ma võin kaevata ?
 • Milline on minu kutsumus ?
 • Mis on Marksism ?
 • Kus keegi või miski (elu ?
 • Kuidas tekkis maailm ?
 • Milleks tekkis maailm ?
 • Mis tegelesid küsimusega: Mis on kunst ?
 
Säutsu twitteris
FILO JA ESTEETIKA
 • Mis on filosoofia? Analüütilise ja kontinentaalse mõttetraditsiooni erinevused. Filosoofia ja kultuur.
  2. Mis on esteetika? Esteetikateooriate liigid. Esteetiliste otsuste komplitseeritus.
  3. Danto nägemus kunstiajaloost. Kunsti lõpp.
  4. Esteetika ja interdistsiplinaarsus. Kunsti ja kunstimaitse suhted nende piiridest väljapoole jäävaga.
  5. Antiikfilosoofia . Eelsokraatikud, Platon , Aristoteles .
  6. Hellenism.
  7. Antiikesteetika . Miks suhtus Platon kunsti alavääristavalt?
  8. Platonist alanud filosoofiatraditsioon. Selle mõju kuni uusaja lõpuni ja selle heideggerlik kriitika.
  9. Aristoteles. Kunst kui jäljendamine? Plotinose vaated kunstile.
  10. Keskaja filosoofia peamised probleemid. Augustinus . AquinoThomas.
  11. Pime keskaeg . Keskaja rehabiliteerimine. Annaalide koolkond.
  12. Kunsti roll keskajal. Keskaja ja tänapäeva elutunnetuste erinevus. Umberto Eco.
  13. Heideggeri huvi kreeka mõtlemise vastu. ĢKunsti päritoluģ.
  14. Foucault � huvi antiikeetika vastu. Foucault� Ģendahooleģ kontsept .
  Inimene kui kunstiteos .
  15. Uusaja filosoofia. Empirism ja ratsionalism .
  16. Uusaja alguse esteetika kui antiikideede kordus. Baumgarten , Meyer jt.
  17. Vico kui esimene uusaegne kunstifilosoof. Vico ja Hegeli kunsti ja ajaloomõistmise erinevused ja ühisjooned.
  18. Hegeli ajaloofilosoofia ja vaated kunstile.
  19. Kanti nn koperniklik pööre filosoofia ajaloos, selle tunnetusteoreetiline mõju.
  20. Kanti kunstifilosoofia puudused ja mõju.
  21. Kanti originaalsuse ja geeniusekontseptsioon. Romantism . Jena romantikute vaated.
  22. ĢKunst kunsti pärastģ kontseptsiooni sisu ja tagamaad . Estetism . Oscar Wilde .
  23. Kunst kui religiooni aseaine . Minevikku suunatud modernismikontseptsioon. Formalism. T. S Eliot . Arnold .
  24. Schopenhaueri pessimism ja kunst.
  25. Nietzsche elufilosoofia ja kunst.  Dionüüsoslik ja apollonlik alge kunstis. Nietzsche ja Heidegger . Nietzsche ja postmodernism .
  26. Positivism . Eriteaduste emantsipeerumine. Loodus ja vaimuteaduste eripära otsingud. Historitsism .
  27. Hermeneutika ajalugu, hermeneutilise situatsiooni mõiste. Hermeneutika kui
  vaimuteaduse metodoloogia. Dilthey . Mõistmine kui eksistentsiaal . Heideggeri ĢOlemine ja aegģ
  28. Gadamer . Meetod ja tõde. Traditsioon, eelarvamus ja autoriteet humanitaarias.
  Kunst, keel ja tõde. Heideggeri ĢKunstiteose algupäraģ
  29. Teisi teaduskriitilisi mõtlejaid. Kuhn, Feyerabend , Foucault Ģepistemeģ mõiste.
  30. Spekulatiivsete kunstiteooriate kriitika. Jean-Marie Schaeffer.
  31. Psühhoanalüüs ja kunst. Psühhoanalüüs kui teraapia ja teadus
  32. Psühhoanalüüs kui teooria ja tõlgenduspraktika. Freud , Oidipus, unenäod.
  Teadvuse struktuur, kultuuriuuringud
  33. Kierkegaard , Jung , Fromm , Marcuse . Eksistentsifilosoofia. Võõrandumiskontsptsiooni arendusi 20. sajandil. Antipsühhiaatriline liikumine.
  34. Deleuze ja Guattari, Lacan ja Zizek.
  35. Feminism . Esteetika kui poliitika.
  36. Feminism ja teooriad. Feminism ja dekonstruktsioon. Feminism ja psühhoanalüüs.
  37. Karl Marx
  38. Marksistlik esteetika. Ideoloogia ja kunsti vahekorrad. Adorno esteetika
  individuaalsuse kaitsel. Foucault. Bourdieu .
  39. Eagleton ja Jameson. Postmodernism kui hilise kapitalismi kultuuriline pealisehitus. Frankfurdi koolkonna uusimad teoreetikud .
  40. Individualism ja kapitalismi kultuurilised vastuolud. Daniel Bell. Charles Taylor
  41. Utopism ja visionäärid. Morus ja Campanella. Toynbee ja Spengler. Kapitalismi probleemid. Globaliseerumine.
  42. Kuidas muutsid kunsti tegemise ja vastuvõtmise praktikaid strukturalism ja semiootika. Poststrukturalism . Dekonstruktsioon.
  43. Postmodernism. Teooriad. Hüperreaalne kogemus. Lyotard �I lõppematu avangardi kontseptsioon .
  44. Pragmatism . Peirce , James. Richard Rorty .
  45. Analüütilise filosoofia juured. Empirism. Positivism. Frege . Viini ring.
  Kaasaegset analüütilist filosoofiat huvitavad küsimused. Vastasseisud ja ühisosa kontinentaalse filosoofia paralleelsete arengutega.
  Praktiline filosoofia. Analüütilise filosoofia rakendusi moraali ja ühiskonnafilosoofias.
  46. Analüütiline filosoofia ja esteetika. Analüütilise filosoofia rakendusi kultuuriteooriates. ( Donald Davidsoni kirjandusteooriates kasutamise näitel)
   
   
 • Mis on filosoofia?
  filosoofia, üldine printsiipide- ja maailmavaateõpetus, teoreetiliste teadmiste süsteem olemise, tunnetuse , toimimise ja arenemise eeldustest ja alustest. F. püüab teaduse, kunsti, religiooni, argiteadvuse jms. saavutusi sünteesida *maailma- ja eluvaateks, aga ka loogiliselt ja lingvistilis-semantiliselt analüüsida inimtunnetust.F. tekkis nii Läänes kui ka Idas u. 2500. a. tagasi. Uurimise ja õpetamise vajadusel on f. liigendunud: * ontoloogia , *metafüüsika, * tunnetusteooria , * loogika , * eetika , f. ajalugu, kultuurif., teadusf., tehnikaf. jms. osised ja harud. filosoofia põhiküsimus, mateeria (looduse, olemise) ja teadvuse (vaimu, mõtlemise) suhte küsimus. Sageli ei esine f. p. nö. puhtal kujul. F.p. lahenduse alusel jaguneb filosoofia *idealismiks ja *materialismiks.Filosoofia (kr philosophia) tähendab sõnasõnalt �tarkusearmastus�. Bertrand Russell�i sõnul on filosoofia Eikellegimaa teaduse ja teoloogia vahel. Teoloogiale sarnaselt on filosoofia spekulatiivne (vt spekulatsioon), käsitledes küsimusi, millele teadus ei saa vastata, Teadusele sarnaselt tugineb filosoofia inimmõistusele,
  mitte autoriteedile. Paljud küsimused, mida kunagi peeti filosoofilisteks, on tänapäevaks läinud teaduse valdkonda ning leidnud ka täpse vastuse.
   Filosoofia eesmärk on teoreetiline � saada teoreetiliselt aru maailmast � mitte aga praktiline (looduse alistamine vms).
  Seetõttu ongi filosofeerimiseks tarvis võimalust tõusta veidi kõrgemale läbinisti praktilistest igapäevastest muredest ja kirgedest. Russell kirjutas:
        �Ma ei räägi sellest, et filosoof peaks olema ilma tunnete ja emotsioonideta. Inimene ilma emotsioonideta (kui
       selline üldse on olemas) ei tee midagi ja ei saavuta midagi. Kuid kellelgi pole lootust saada heaks filosoofiks , kuni
       tal ei ilmne mõned mitte just eriti levinud tunded. Tal peab olema tugev soov maailma mõista � niivõrd kuivõrd see
       võimalik on. Selle nimel peab tahtma saada jagu eelarvamustest ja maailmavaate piiratusest, mis takistavad
       arusaamist. Ta peab õppima mõtlema ja tundma mitte teatud grupi liikmena, vaid lihtsalt inimesena . Kui ta
       suudaks, vabaneks ta ka neist piirangutest, mille seab inimloomus . Kui ta suudaks tajuda maailma nagu marslane
       või siiriuslane, nagu liblikas, kes elab vaid päeva või nagu olend , kes elab millioneid aastaid, siis oleks ta parim
       filosoof. Kuid see on võimatu, sest meid ei saa lahutada meie kehast ja meeleorganitest.�
  Antiikajast kuni 17. sajandini ei eristatud teadust filosoofiast ning igasugune teoretiseerivat uurimist nimetati filosoofiaks.
  Näiteks oli atomism antiikajal filosoofiline õpetus, kuid 19. sajandil teaduslik.
  Seni kuni mingile küsimusele ei saa vastata täpselt, on see küsimus filosoofiline. Siit jääb mulje, et filosoofiliste küsimuste
  arv peaks teaduse arenedes kahanema. See on positivistlik (vt positivism) arusaam, mille kohaselt filosoofia uurimisvaldkond
  on kogu aeg ahenenud ning hõlmab lõpuks vaid tunnetusteooria probleeme. Loogilise positivismi seisukohalt on filosoofia
  ülesanne teaduse loogiline analüüs.
  Teistmoodi filosoofiakäsituse kohaselt säilitab filosoofia iseseisvuse ka tulevikus. Sellisel juhul võib eristada kolme liiki
  küsimusi.
  Esiteks, küsimused, millele saab vastuse anda kogemuse põhjal � kas praegu või tulevikus. Selliste küsimustega tegelevad
  näiteks füüsika, keemia ja bioloogia , mille olulisteks tunnetusmeetoditeks on vaatlus , eksperiment ja induktsioon ehk
  üldistamine. Kogemuse põhjal saab vastata näiteks sellistele küsimustele: Mitu planeeti on päikesesüsteemis? Kas Marsil on
  elu? Mis mõjutab inimese vananemist ? Kuidas reageerivad inimesed elutingimuste järkjärgulisele halvenemisele?
  Ka igapäevaelu tekib meil palju küsimusi, millele saab vastuse anda kogemuse põhjal, nt Kes küll seal ukse taga on?Kas ma
  jõuan ohutult üle tee minna? Mis juhtub siis, kui jätta võtmed ukse ette?
  Teiseks, küsimused, millele saab vastata deduktiivse arutluse (vt deduktsioon ) tulemusel, lähtudes aksioomidest,
  definitsioonidest, reeglitest vms. Sellised on näiteks matemaatika ja loogika valkonda kuuluvad küsimused, kus tegemist on
  aprioorse teadmisega . Näiteks on sellised küsimused: Milline on seos täisnurkse kolmnurga külgede pikkuste vahel? Kas
  väitest �Mõned poisid on arukad� järeldub, et �Mõned poisid ei ole arutud�?
  Taolised küsimused tekivad ka mujal, kus on nõutav vaid deduktiivne arutlus. Näiteks on selline kohtuniku arutlus, kas
  antud tegu kvalifitseerida kuriteoks või mitte. Ta lähtub seejuures seadustest ning faktilistest andmetest ning küsimus
  seisneb selles, kuidas nimetatud fakte seaduse põhjal hinnata. Liiklustestides on samuti küsimused, millele vastamine
  nõuab deduktiivset arutlust. Aluseks võetakse Liikluseeskiri ning mõeldakse, mis sellest järeldub.
  Kolmandaks , küsimused, millele põhimõtteliselt ei saa vastata ei kogemuse põhjal ega deduktiivselt arutledes. Näiteks on
  sellised küsimused Kas minevik eksisteerib? Kas elul on mõte? Mis on õige ja mis on ebaõige? Mis on õnn? Kas
  füüsikateooria kirjeldab reaalsust? Taolisi küsimusi nimetataksegi filosoofilisteks ning võib arvata, et nende hulk ei vähene
  ka teaduse arenedes.
  Naljaga pooleks on öeldud, et kõik filosoofilised küsimused taanduvad tegelikult kahele: Mida see tähendab? ja Kust sa
  tead? Esimene nõuab iga väite ja küsimuse puhul filosoofilist analüüsi, teine aga oma väidete põhjendamist.
   
  Analüütilise ja kontinentaalse mõttetraditsiooni erinevused. Filosoofia ja kultuur.
  Saarinen , Esa 1997 Rakendusfilosoofia. Vikerkaar 3
  Wright, Georg Hendrik von 2001 Intellektuaalne autobiograafia . Raamatust Filosoofia, loogika ja normid, lk 9- 30

  Mis on esteetika?


  eetika, moraalifilosoofia, moraali- ja kõlblusõpetuste süsteem. E. uurib hea ja halva, õige ja vale, õigluse ja teiste selliste mõistete olemust, päritolu ja seoseid . E. toetub *aksioloogiale.
  Esteetikateooriate liigid. Esteetiliste otsuste komplitseeritus.
  Danto, Arthur Aesthetics encarta.msn.com
  Silvers, Anita Introduction to Philosophy of Art http://www.aesthetics-online.org/teaching/silvers.html
  http://www.ut.ee/klassik/aristoteles/nikomachos/saateks.html coperinic
  http://www.postimees.ee:8080/leht/96/02/19/kultuur.ht m

  Danto nägemus kunstiajaloost. Kunsti lõpp.

  Äärmiselt rakse on ennustada, mis toimub kuntis homme , ülehomme, aasta pärast. Kui vaadata meie sajandit, mus muusika , luule ja tants pakuvd niisuguseid teoseid, mida poleks kunstiks peetud, kui nendesarnaseid helide, sõnade või liigutuste jadasid oleks varem esinenud. Kui kunstnik loob teose, mis kujutab tulevikku, siis kuuluks see töö uue ajastu saabudes ometi juba kunstiajalukku, hoolimata sellest, et need hetkel näivad meile ülemoodsad, täpselt samuti, nagu silmapilkselt kuuluvad moeajalukku popid rõivad, millesse tulevikuinimesed end riietavad. Tulevik on peegel , milles me saame näidata ainult iseennast , kuigi ta näib meile aknana, mille kaudu võib kaeda tulevasi asju. Miski ei kuulu rohkem omasse aega kui pilguheit tulevikku. Kui püüame kujutada tulevikuasju, siis näevad need paratamatult välja nagu juba olnud asjad, sest me saame neile anda ainult tuntud vorme On ükstapuha, mis tuleb järgmisena, sest kunsti mõiste on seesmiselt ammendunud. Meie intitutsioonid- muuseumid, galeriid , kollektsionäärid, kunstiajakirjanikud jne.- eksisteerivad paljutõotava või koguni hiilgava tuleviku eeldusel . Valitseb vältimatu kommertshuvi selle vastu, mis on tulemas ja kes on järgmiste liikumiste tähtsad esindajad.
  Kunst on jõudmud punkti, kust alates on olemas ainult muutused ilma arenguta, kus kunstiloome mootorid võivad ainult kombineerida ja ümber kombineerida juba tuntud vorme vastavalt sellele, millist kombinatsiooni kunstiväline surve parasjagu eelistama juhtub. Kunstiajastu on ses mõttes emmendunud, et kunst ei suuda meid
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Filosoofia materjale #1 Filosoofia materjale #2 Filosoofia materjale #3 Filosoofia materjale #4 Filosoofia materjale #5 Filosoofia materjale #6 Filosoofia materjale #7 Filosoofia materjale #8 Filosoofia materjale #9 Filosoofia materjale #10 Filosoofia materjale #11 Filosoofia materjale #12 Filosoofia materjale #13 Filosoofia materjale #14 Filosoofia materjale #15 Filosoofia materjale #16 Filosoofia materjale #17 Filosoofia materjale #18 Filosoofia materjale #19 Filosoofia materjale #20 Filosoofia materjale #21 Filosoofia materjale #22 Filosoofia materjale #23 Filosoofia materjale #24 Filosoofia materjale #25 Filosoofia materjale #26 Filosoofia materjale #27 Filosoofia materjale #28 Filosoofia materjale #29 Filosoofia materjale #30 Filosoofia materjale #31 Filosoofia materjale #32 Filosoofia materjale #33 Filosoofia materjale #34 Filosoofia materjale #35 Filosoofia materjale #36 Filosoofia materjale #37 Filosoofia materjale #38 Filosoofia materjale #39 Filosoofia materjale #40 Filosoofia materjale #41 Filosoofia materjale #42 Filosoofia materjale #43 Filosoofia materjale #44 Filosoofia materjale #45 Filosoofia materjale #46 Filosoofia materjale #47 Filosoofia materjale #48 Filosoofia materjale #49 Filosoofia materjale #50 Filosoofia materjale #51 Filosoofia materjale #52 Filosoofia materjale #53 Filosoofia materjale #54 Filosoofia materjale #55 Filosoofia materjale #56 Filosoofia materjale #57 Filosoofia materjale #58 Filosoofia materjale #59 Filosoofia materjale #60 Filosoofia materjale #61 Filosoofia materjale #62 Filosoofia materjale #63 Filosoofia materjale #64 Filosoofia materjale #65 Filosoofia materjale #66 Filosoofia materjale #67 Filosoofia materjale #68 Filosoofia materjale #69 Filosoofia materjale #70 Filosoofia materjale #71 Filosoofia materjale #72 Filosoofia materjale #73 Filosoofia materjale #74 Filosoofia materjale #75 Filosoofia materjale #76 Filosoofia materjale #77 Filosoofia materjale #78 Filosoofia materjale #79 Filosoofia materjale #80 Filosoofia materjale #81 Filosoofia materjale #82 Filosoofia materjale #83 Filosoofia materjale #84 Filosoofia materjale #85 Filosoofia materjale #86 Filosoofia materjale #87
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 87 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-01-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 358 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tiina Helstein Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Filosoofia konspekt
  filosoofia

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  kitike profiilipilt
  A U: Aitas, heade vastuste ja põhjendustega

  10:59 18-06-2012
  tintsuke profiilipilt
  Tiina Ott: tore materjal. abiks ikka
  09:36 31-12-2010


  Sarnased materjalid

  20
  docx
  Filosoofia p eriood
  60
  doc
  Filosoofia SH
  27
  docx
  Filosoofia gümnaasiumile
  51
  docx
  Sissejuhatus filosoofiasse materjal eksamiks
  11
  doc
  Filosoofia mõisted
  84
  docx
  FILOSOOFIA
  7
  doc
  Filosoofia
  26
  doc
  Filosoofia konspekt  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun