Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "intellektuaalne" leiti 701 faili

intellektuaalne - Ma mõtlen, järelikult olen ma olemas; võimaldab reflekteerida elu (järelemõelda kogemustele) võimaldab tõusta meta-tasanditele(kuskilt kõrgusest ennast/emotsioone/elu vaadelda ja analüüsida). Hariduse mõte on intellekti arendamine; Arengut teeb rakseks aja puudus.

Õppeained

Intellektuaalne omand ja andmekaitse -Tallinna Ülikool
7
odt

Intellektuaalne omand ja andmekaitse eksam

Intellektuaalse omandi (IO) mõiste ja liigid Järjest enam tõuseb materiaalse vara kõrval hinda immateriaalne vara, millega tehingute tegemiseks ja väärtuse kaitsmiseks on vaja üldisi kokkuleppeid ja reegelid. Sellistele reeglitele tuginevat õiguste kogumit võibki kõige üldisemalt pidada intellektuaalseks omandiks. Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda näiteks: - kaubamärgi oma...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
172 allalaadimist
22
pdf

Intellektuaalne omand (Eksam)

Toodangu müügiga on omanik oma tulu saanud ja realiseeritud toodangu edasist ärikäibes kasutamist ei tohi omanik enam piirata. 4. IO tekkimine töösuhtes - Kuid millised on loometöö tulemused, mida saab kaitsta? Kellele kuulub töösuhtes loodud intellektuaalne omand? Mis on nende õiguste sisu ja kuidas õiguste kuuluvust muuta? Eestis on autoriõiguse nurgakivi põhiseaduse § 39, mis sätestab autori võõrandamatu õiguse oma loomingule. Olulisim autoriõiguse küsimusi reguleeriv seadus on autoriõiguse seadus. Autoriõiguse seadus määrab autoriõiguste kuuluvuse töösuhetes, kui autoriõiguste kuuluvus ei ole eraldi reguleeritud töölepingus või töötaja ja tööandja kokkuleppes...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
19
pdf

Intellektuaalne omandiõiguse eksam

Iseseisev õigusnorimistik Eesti õigussüsteemis ja autorile kuuluvate isiklike varaliste õiguste kogum Väljendused versus ideed. Ideed ei saa kaitsta, küll aga väljendust (näiteks teos peab olema väljendatud mingisuguses objektiivses vormis, teose väljendusvorm) Mida tähendab scenes-a- fair doktriin? Üldistamise ja võrdlemise meetod, mis aitab välja selgitada...

Intellektuaalse omandi... - Tallinna Tehnikaülikool
142 allalaadimist
36
pdf

Intellektuaalne omand ja andmekaitse (konspekt)

INTELLEKTUAALNE OMAND JA ANDMEKAITSE Autoriõigus: Tanel Õunapuu 2008 Viimati muudetud 02.09.2008 Tähelepanu! Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks Tallinna Ülikooli üliõpilastele 2008. sügissemestril õppeaine ,,Intellektuaalne omand ja andmekaitse" raames. Mat...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
41 allalaadimist
5
doc

Intellektuaalne omand

intellektuaalse omandi roll teadmusmajanduses (vmt) Teadmistepõhine majandus põhinebki intellektuaalsetel ressurssidel. IOga toimetamist nimetatakse innovatsiooniks, mis on oma olemuselt uuendus. Teadmistepõhises majanduses on oluline tähtsus informatsioonil kui ressursil. Teadmiste efektiivseimaks kontrollivahendiks ongi siin IO kujunemine. 2. autoriõigusega kaitstava teose eeldused Autoriõigus...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
47 allalaadimist
6
docx

Intellektuaalne omand ja autoriõigused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool optomeetria õppetool OP 11 Karolin Karbus Intellektuaalne omand ja autoriõigused Referaat infotehnoloogias Juhendaja: Riina Orumaa Tallinn 2013 1.1 INTELLEKTUAALNE OMAND Järjest enam tõuseb materiaalse vara kõrval hinda immateriaalne vara, millega tehing...

Õigus -
101 allalaadimist
26
pptx

Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand ...

Õigus - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Teose vaba kasutamise võimalused teadus- ja õppetöös

Essee Teose vaba kasutamise võimalused teadus- ja õppetöös Tänapäevane vaba infolevi võimalused ja interneti kasutamise vahendid on teinud õppematerjalide avaldamise igale arvutikasutajale lihtsaks ja kättesaadavamaks. Õppematerjalid teadus- ja õppetöös on seotud autoriõiguste seadusega. Seda tuleb eeldada ka juhul, kui õppematerjalil pol...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
75 allalaadimist
10
docx

AUTORIÕIGUSED JA NENDE RIKKUMINE INTERNETIS POPULAARSE VEEBIKANALI YOUTUBE.COM NÄITEL

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut AUTORIÕIGUSED JA NENDE RIKKUMINE INTERNETIS POPULAARSE VEEBIKANALI YOUTUBE.COM NÄITEL Teadusreferaat Tallinn 2013 Sissejuhatus Kõik me oleme autorid, kellel on oma teoste suhtes autoriõigus, kuid tihtipeale me lihtsalt ei oska s...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
50
doc

Intellektuaalomand

Nii piiratakse intellektuaalse omandi õiguste kaitsetähtaega, seatakse see sõltuvusse formaalsuste täitmisest, sh tasude maksmisest, samuti piiratakse teatud juhtudel intellektuaalomandi õiguse omaja monopoolst seisundit avalikes huvides (kaubamärgi kasutamiskohustus, sundlitsents, sundkasutus avalikes huvides). Väär on arusaam, et intellektuaalne omand on riigi soodustus või luba, mida riik oma võimuga annab; see on omand (eraõigus), mida riik on kohustatud tunnustama tulenevalt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja enda poolt kehtestatud korras.  Printsiibid i. Intellektuaalomand on eraõigus Eraõigus on valvsatele (jus privatum vigilantibus scriptum), ütleb vana sentents. Nagu igasugune omand, on ka intellektuaalomand eraõigus, mil...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
26
pdf

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused 1. Autoriõiguse süsteemi ülesehitus. - slaid “autor” 2 lk 2. Autoriõiguse majanduslik tähtsus. - slaid “autor” 3 - 5 lk 3. Autoriõiguse mõiste, allikad ja ajalugu. - ajalugu - Autoriõiguse mõiste pärineb 18. sajandi alguse Inglismaalt. Aastal 1709 võeti seal vastu esim...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
4
docx

Patendiuuringu kodutöö

Kas kaubamärgi FAST LEADER Eestis kasutamine järgmiste teenuste tähistamiseks a) ärijuhtimine b) turu-uuringud c) transgeense tehnoloogia arendamine on ilma kaubamärgiomaniku loata (litsentsita) lubatud? Vastus: Kaubamärgi FAST LEADER kasutamine Eestis on selle teenuse tähistamiseks lubatud. Kaubamärk FAST LEADER on Eestis küll juba varasemalt registreeritud, kuid selle konkreetse ettevõtte...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
2
docx

Autoriõiguste rikkumise juhtumi analüüs - kodutöö

KODUTÖÖ - AUTORIÕIGUSED Ülesanne: Autoriõiguse rikkumise juhtumi leidmine ümbritsevast elust (meediast, töölt vm) ja selle analüüs. Analüüsis käsitletakse: a. missuguse teosega on tegemist, b. missuguseid õigusi selle suhtes rikuti, c. autori järeldus koos põhjendusega, kas vastav õiguste rikkumine on majanduslikust aspektist erinevatele huvigruppidele (autor, õiguste omaja, üldsu...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
36
pdf

Õigus infotehnoloogidele

Mis on intellektuaalne omand?  Intellektuaalne omand on õigus inimese loometöö tulemusele.  Maailma  Kaubandusorganisatsioon  (WTO)  defineerib  intellektuaalset  omandit  kui  inimesele  antud  õigusi  tema   loometegevuse  tulemusele,  see   õigus  kaitseb  “loojat”  selle  eest,  et  keegi  teine  ei  saaks  kasutada  tema   leiutisi,  disaine  või   muud  loomingut  ilma  loa  andmise...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
13
doc

Intellektuaalse kapitali väärtus ettevõttele

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Organisatsiooni ja juhtimise õppetool Liis Mägi ja Sten Martin INTELLEKTUAALSE KAPITALI VÄÄRTUS ETTEVÕTTELE Referaat Juhendaja: õppejõud Virve Siirde...

Juhtimise alused - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
6
ods

Inseneriinformaatika

10.13 Minu sünnipäev 20.2.94 Minu elatud päevade arv 7183 Füüsiline 23 Emotsionaalne 28 Intellektuaalne 33 Sotsiaalne 25 Kuupäev Füüsilin...

Informaatikainsenerile - Eesti Maaülikool
19 allalaadimist
13
docx

TÖÖSTUSOMAND

SISSEJUHATUS Intellektuaalne omand koosneb kolmest valdkonnast: autoriõigustest, naaberõigustest ja tööstusomandist. Tööstusomand on üldine mõiste, mis hõlmab endas õigusi kaubamärgile, leiutisele, tööstusdisainilahendusele, geograafilisele tähisele ning mikrolülituse topoloogiale. Et Eestis tööstusomandile õigused saada, tuleb läbida registreerimisprotseduur Eesti Vabariigi Patendiametis....

Intellektuaalse omandi... - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
34
docx

Õiguse eksam

Mis on intellektuaalne omand? Intellektuaalne omand on õigus inimese loometöö tulemusele. Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) defineerib intellektuaalset omandit kui inimesele antud õigusi tema loometegevuse tulemusele, see õigus kaitseb “loojat” selle eest, et keegi teine ei saaks kasutada tema leiutisi, disaine või muud loomingut ilma loa andmiseks õigustatud isiku nõusolekuta. 2. Kuidas on intellektuaalomandi kaitse seotud põhiõi...

Õigus -
102 allalaadimist
14
docx

Lapse vaimne areng

Kognitiivsete protsesside hulka kuuluvad taju, mälu ja mõtlemine. Kognitiivsus väljendub oma ümbruskonna mõtestatud tajumises ning on see, mis aitab lapsel erinevas keskkonnas kohaneda. Kognitiivne ehk intellektuaalne ehk vaime areng - kujutab endast muutusi vaimsetes võimetes. Seostub selliste toimingutega nagu mõtlemine, tajumine, õppimine, mõistmine, mälu, keele, kujutlus- ja arutlusvõime omandamine, probleemide lahendamine ehk siis tegevustega, mida käsitletakse intellektuaalsetena. Vaimne areng sõltub sotsiaalsest keskkonnast, kus laps kasvab – eelkõige kodu ja lasteaed. Kaudsemalt ka tänav, pere sõpruskond jne. Vaimses arengu...

Psühholoogia -
37 allalaadimist
9
doc

Ajastud-Hilisromantism-Postmodernism

Hilisromantism. Tekkis Saksamaal,Austrias,(19.saj lõpp ­ 20.saj alg). Programmilisus, suur emotsionalism, tohutud orkestrikoosseisud ja ajaliselt pikad teosed. Loodi muinasjutulisi, fantastilisi, vabadusliikumisi kajastavaid, lüürilis-, psühholoogilisi teoseid. Esindajad: G. Mahler, Bruckner, Strauss, Sibelius. Eestist: Rudolf Tobias, Artur Kapp, Artur Lemba. Impressionism. (19.saj lõpp...

Muusikaajalugu - Keskkool
219 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun