Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Filosoofia

Filosoofia uurib sääraseid fundamentaalseid küsimusi, nagu tõe, hüve ja ilu loomus, teadmise saavutamise võimalikkus või välismaailma olemasolu
Kategooriad
Faile
19 sajandi teise poole ja 20 sajandi filosoofia -
4
Eetika - Akadeemiline
1
Eetika - Keskkool
113
Eetika - Tallinna Majanduskool
2
Eetika - Kutsekool
21
Eetika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
7
Eetika - Eesti Maaülikool
2
Eetika - Tallinna Ülikool
4
Eetika alused - Tartu Ülikool
7
Eetika ja etiket - Eesti Mereakadeemia
2
Esteetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8
Etikett - Kutsekool
12
Etikett - Keskkool
16
Filosoofia - Eesti Muusikaakadeemia
3
Filosoofia - Tartu Kõrgem Kunstikool
1
Filosoofia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
4
Filosoofia - Tallinna Pedagoogiline Seminar
6
Filosoofia - Sisekaitseakadeemia
1
Filosoofia - Tallinna Majanduskool
13
Filosoofia - Põhikool
1
Filosoofia - Tallinna Tehnikakõrgkool
16
Filosoofia - Akadeemiline
18
Filosoofia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
9
Filosoofia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
6
Filosoofia - Tallinna Ülikool
16
Filosoofia - I Studium
8
Filosoofia - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
10
Filosoofia - Kutsekool
11
Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
98
Filosoofia - Keskkool
712
Filosoofia - Eesti Maaülikool
36
Filosoofia - Euroülikool
10
Filosoofia -
3
Filosoofia - Tartu Ülikool
35
Filosoofia ajalugu -
35
Filosoofia alused ja vanakreeka filosoofid -
2
Filosoofia põhiprobleemid -
11
Insenerieetika - Tallinna Tehnikaülikool
15
Kaasaegne teaduslik mõtlemine ja filosoofilised meetodid -
3
Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia - Tallinna Ülikool
15
Keskkonna filosoofia - Eesti Maaülikool
2
Keskkonnaeetika - Tallinna Ülikool
4
Kombed - Kutsekool
11
Kontinentaalne filosoofia -
1
Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine -
2
Kutse- eetika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
1
Kutse-eetika - Sisekaitseakadeemia
1
Kutse-eetika - Tallinna Majanduskool
3
Kutse-eetika - Kutsekool
5
Loogika - Tartu Ülikool
12
Loogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10
Loogika - Keskkool
4
Loogika - Tallinna Majanduskool
1
Loogika - Eesti Maaülikool
1
Loogika - Tallinna Tehnikaülikool
4
Loogika ja avalik esinemine - Akadeemia Nord
2
Saksa klassikaline filosoofia -
1
Sissejuhatus eetikasse -
3
Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
30
Sissejuhatus kasvatusfilosoofiasse - Tallinna Ülikool
2
Sissejuhatus sotsiaalpoliitilisse filossofiasse - Tartu Ülikool
1
Sotsiaal ja poliitiline filosoofia - Akadeemia Nord
7
Teadusfilosoofia alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
18
Teenindusfilosoofia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
5
Ärieetika - Kutsekool
15
Ärieetika - Tallinna Majanduskool
9
Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
4
Ärieetika - Tartu Ülikool
6
Ärieetika - Eesti Maaülikool
2
Õigusfilosoofia - Tartu Ülikool
8


Kategooria filosoofia populaarseimad õppematerjalid

1 Milliseid teadmise tüüpe on olemas Millise teadmise tüübi kohta käib sofia – tarkus mis sisaldub sõnas filosoofia Loov teadmine võimaldab midagi ära teha praktiline teadmine võimaldab õiglaselt ja õnnelikult elada teoreetiline teadmine on vaja ainult asja enda pärast selle alla kuulub ka sofia 2 Milline on klassikaline ettekujutus teadmise tüübist mida kutsutakse tarkuseks Teadmine jumalikest/taevalikest jagunevad kehalisteks ja kehatuteks asjadeks inimlikest/maistest ja tehnilistest asjadest
Filosoofia tunnikontrolli kordamisküsimused Mis on filosoofia? • Filosoofia on üks ühiskondliku teadvuse vorme. Tema eripära seisneb selles, et ta seletab maailma ja inimese kohta selles maailmas ratsionaalsete mõistete süsteemi abil • teaduslik püüe lahti mõtestada kõiki inimese ja maailmaga seotud probleeme Mis on filosoofia eesmärgiks tekkides? • Filosoofia tekib orjanduslikus ühiskonnas kui püüe lahendada kultuuri arengu vastuolusid. Millised on 4 filosoofia tekkimise eeldust? • 1. mütoloogia • 2. teaduste alged • 3. argiteadvus • 4. ühiskond teatud arengutasemel Milline on filosoofia põhiküsimus? • Kuidas on seotud materiaalne vaimsega, s.t. teadvuse ja olemise vahekorra küsimus. Nimeta 3 põhjust, miks on see filosoofia põhiküsimus. • 1. ta määrab ära filosoofilise kooli kuuluvuse ühte kahest suunast • 2. määrab ära kõik muud filosoofilised probleemid • 3. annab suuna inimkonna ja
SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE 2012 sügis -- 31.12.2012 00:00 1.-2. MIS ON FILOSOOFIA? 1. Selgitage sõna „filosoofia“ etümoloogiat. Sõna „filosoofia“ on võetud kreeka keelest ning tähendab tarkusearmastus. Sõna esmatarvitus pole väga selge, u 5-4 saj. e.m.a Herodotos oma töödes. Esimeseks filosoofiks peetakse sageli Thalest (6. saj. e.m.a) 2. Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkonna spetsiifilised? Iga filosoofia koolkonnal on omad küsimused, millega nad tegelevad. Koolkondi seob ühine eeldus filosoofia tegemise viisidest: põhiprobleemidest ja meetoditest mida ei panda igapäevaselt kahtluse alla. 3. Nimetage teoreetilise ja praktilise filosoofia valdkondi. Teoreetiline filosoofia: epistemoloogia (teadmisega seotud küsimused), metafüüsika (olemisega seotud küsimused), keelefilosoofia (käsitletakse probleeme, mis tekivad keelelistest
” • Filosoofilised: “Metafüüsika”, “Eetika”, “Poliitika”. • Iga nähtust juhib seestpoolt ENTELEHHIA. Jõud, mis • Teosed suunab selle nähtuse talle omasele eesmärgile. • Teaduste klassifikatsioon • Tammetõrust ei tule lepp vaid tamm. • Kolm teaduste rühma: • Füüsika • Teoreetilised: filosoofia, matemaatika, füüsika. • On võimalik eristada nelja liikumist: • Praktilised: eetika ja poliitika. • Suurenemine – vähenemine • Loomingulised ehk poieetilised: kunst, käsitööharud. • Kvalitatiivne muutumine (muundumine) • Teadused moodustavad hierarhia, mida teoreetilisem • Tekkimine ja hävimine
JPG Filosoofia arvestus 2012 I Filosoofilised koolkonnad Tuleb tunda järgnevaid antiikaaja filosoofilisi koolkondi ja tuua välja neeile iseloomulikud probleemipüstitused ja –käsitlused Mileetose koolkond- Joonia filosoofia kool Mileetoses. Esindajad olid Thales, Anaximandros, Anaximenes. Peamine küsimus oli millest kõik alguse sai. E mis on arhee? Pythagorase koolkond - koolkonna filosoofia aluseks oli vaide, et paljud nii inimeste kui mateeria omadused on määratud täisarvudega. Paaritud arvutd on täisuslikud paaris arvud ei ole nii täiuslikud. Sofistid- Sofiste ühendab eelkõige nende kriitilisus traditsioonilise ühiskonnakorralduse, religiooni ja eelneva filosoofia suhtes. Nende peamiseks tegevusalaks võib nimetada retoorikat. Stoikud- Maailmas valitseb stoikude arvates saatus ning inimene saab olla õnnelik vaid siis kui ta allub saatusele
Vahearvestus 1-7.10.12 1) Minu tõlgendustehnikad: 1a) Tavaliselt ei kasuta ma mingeid tõlgendustehnikaid, sest tänapäeva tekst on ikkagi arusaadav ja nn arusaadavasse keelde tõlkimist ei vaja. Kui on tõesti vaja tekstist mingit kindlat informatsiooni leida, siis otsin selle tekstist välja ja kirjutan lühikeste konkreetsete punktidena üles. 1b) Õpiobjektist teadsin kõiki tõlgendustehnikaid, aga ei teadnud, et viimast tehnikat Hermeneutiliseks ringiks nimetatakse! 2) Struktureeritud kokkuvõte Descartes'i "Arutlus meetodist" 4. osa põhjal: Põhiväide: Inimese ja Jumala hinge olemasolu, selles kahtlemine ja selle üle mõtlemine ning samas ka mõtlemise üle kahtlemine. Toetavad väited: 1) Ma mõtlen, järelikult ma olen / Kui mõelda siis peab ka olema. 2) Pole ühtki asja, mis oleks niisugune, nagu seda endale meeltega kujutleme. 3) Minu loomus pole küllalt täiuslik, sest tunnetada on täiuslikum kui kahelda. 4) Paratamatult pidi
Ülevaade filosoofias kasutatavatest mõistetest. “Teadmine on võim.” F.Bacon Mis on filosoofia? Definitsioon: ? Looduse, inimkonna ja mõtlemise üldisemaid arenemisseadusi käsitlev teadus. ? Filosoofia on kogu tõelisuse metoodiline uurimine selle puhtas iseeneses olemises. ? Filosoofia mõtteks on püüdlus luua võimalikult terviklikku maailmapilti. Filosoofia kujundab ja süstematiseerib meie mõtlemise piirsõnavara. Filosoofia osad Gnoseoloogia Tunnetusteooria. Filosoofia osa, mis uurib tunnetuse üldist iseloomu, ulatust (epistemioloogia): ja päritolu. Loogika Traditsiooniline filosoofia osa, õpetus mõtlemise seadustest. “Loogika isa” on Aristoteles.
Küsimused: Mis on maailm? Bibihhin, „Maailm“ I loeng Mis on maailm tema arvates? *ei annagi lõplikku definitsiooni *Maailm on see tervik, millest moodustub inimese jaoks see, kus ta on. Lk 1693 Meeleolu seos maailmaga: *meeleolu kaudu tajume me seda tervikut. Meeleolu kaudu algab küsimus olemise üle. Filosoofia algab meeleoluga, mingisuguse tundega. (lk 1694) Mis on meeleolu? Milleks seda bibihhinil vaja on? (lk1698) *meeleolu tuleb siis, kui rutiin katkeb. 2. Eetika ehk praktiline filosoofia Küsimused eetika kohta: 1)klassikaline (kuni 18.saj): 1. Milline on hea elu? 2. Milles sea hea elu seisneb? 3. Mida teha, et elu oleks hea? Kasutati ka eudaimonia – õnn(Aristoteles): 1. Mis on õnn? 2. Milles õnn peitub? 3. Mida teha, et olla õnnelik 2)uusaegne(modernistlik) 1. Mis on õiglus? 2. Milline on õiglane tegu? 3. Kuidas tuleb käituda, kas enese või teiste suhtes? Küsimus heast ja õnnelikust elust on asendunud küsimusest selle kohta, kuidas käituda teiste
Klassikalise filosoofia algus on seotud imestusega. See imestus on pandud filosoofia traditsiooni siiamaani. Imestus, kui midagi fundamentaalset. Esimene jõud on midagi negatiivset- ta peatab meid. ‘Kokkuvõte loengust: Repliik on lühikene 2,3- 10 lausest koosnev selge tekst, mis on kui vastus eelpool kõnelejale. Ütlen oma arvamuse teemal millest kõneleja eelnevalt rääkis. 1. Vasta millised teadmisetüübid on olemas? Millise teadmisetüübi kohta käib sofia „tarkus“ ja mis sisaldub sõnas filosoofia.(filos- sõber ja armuke ; filosoofia- tarkuse armastus)
Filosoofia Filosoofia läte asub kõrgemas puhtas uudishimus. Kaks koolkonda: - Joonia koolkond, mis esitab küsimuse asjade algusest ja põhjusest. (vesi, tuli,maa, õhk) - Sofistid, kes tegelevad inimese küsimustega ning otsivad elutarkust. Platon ühendab need suunad. Kolm filosoofia põhiküsimust: 1) Mis on tõene? (tõde on suhteline) 2) Mis on hea? 3) Mis on ilus? Uusajal I.Kant: -Mida ma võin teada? - metafüüsika -Mida ma pean tegema? - moraal -Mida ma võin loota? - religioon -Mis on inimene? - antropoloogia Filosoofia (tarkusearmastus) dedfinitsioon: Filosoofia on kogu tõelisuse metoodiline uurimine selle puhtas iseeneses olemises. TÖÖS! Filosoofia eesmärgiks on tervikliku maailmapildi saavutamine. Filosoofia ainevaldkonnad:
aatomid erinevad üksteisest ainult kuju poolest. * põhjuse puudumise tähenduses on inimeste väljamõeldis teadmiste puudulikkuse Demokritos varjamiseks. inimene püüdleb loomu poolest naudingute poole ning katsub hoiduda kannatustest. *Jumalaid pole vaja karta - jumalatele pole omane Epikuros jälgida maailmas toimuvat ning sekkuda sellesse. Uusaja filosoofia õptus iidolitest e. Mõtlemisvigadest. esindab uusaja õpetust empirismi. eksperimenataal meetodi tooja Bacon (inglane) 1)viljakad 2)valguse rikkad Ratsionalismi rajaja. Mõistuslik tunnetamine. tuleks vähemalt üks kord elus kõiges kahelda. See tähendab, et ei tohiks millegi suhtes seisukohta võtta. Uusaja skeptitsism.
1. Iseloomusta küünikute ellusuhtumist. Nende ellusuhtumist võib iseloomustada väljapääsmatustundega.Oma eluviisiga väljendasid küünikud totaalset põlgust kaasaegse ühiskonna seaduste, kommete, väärtuste ja stereotüüpide vastu.Küünikud eitasid moraali mille varjus tehakse alatusi. Nende arvates pole võimalik muuta maailma, vaid on võimalik muuta oma suhtumist maailmasse. 2. Milles seisneb inimlik õnn Epikurose arvates? Naudingutes. Naudingute all mõtleb ta kehalise kannatuste puudumist ja hingerahu-need asjad teevad meid õnnelikuks. 3. Iseloomusta skeptikute mõtteviisi Skeptik ainult vaatleb ja uurib ning lõpuks jätab ikka otsustamata, sest selgub, et nii poolt kui ka vastu on võrdselt tugevaid argumente. Skeptism on mõtteviis, mis lähtub seisukohast, et igale väitele saab vastandada sanaväärse, st niisama veenvalt põhjendatud, niisama hästi faktidega kooskõlastatud väite. 4. Tooge 2 näidet troopidest • Kõik asjad on alati seoses teiste
Filosoofia Pärnu Sütevaka   Humanitaargümnaasium Sander Gansen SH. klass 2011/12 Sisukord Filosoofia „sambad“..................................................................................................................4 Mis on filosoofia?...................................................................................................................... 5 Mileetose ehk Joonia koolkond.................................................................................................6 Eleaadid ehk elea koolkond.......................................................................................................7 Eelsokraatikute koolkond................................................................................................
teistest eristab, on meeleliste naudingute olulisuse rõhutamine. Ta on öelnud: „Nauding on õnneliku elu algus ja lõppsiht“ ja „See, kes ütleb, et ta pole veel filosofeerimise eas või et see iga on mööda läinud, sarnaneb sellele, kes ütleb õnne kohta, et selleks sobiv iga pole veel käes või et seda pole enam.“ Paljud kritiseerisid sellist mõtteviisi, kuid hoolimata nendele leidis Epikurose õpetus toetajaid. Ta pidas filosoofia ülesandeks aidata inimesel interpreteerida ähmaseid segadusi ja iha impulsse tema sees ning päästa ta seeläbi ekslikest õnnesepitsustest. Epikuros sõnastas oma mõtte kokkuvõtvalt: „Sest nii, nagu pole mingit kasu arstikunstist, mis ei suuda kehast välja ajada haigusi, pole kasu ka filosoofiast, kui see ei suuda välja ajada hinge kannatusi.“ Epikurose arvates polnud õnn seotud rahaga ja varandusega, vaid hoopis millegi raskemini tabatava, kui kättesaadavaga ka vaesetele
Elika Šaškina, O17-01 Kodutöö: Ihu-vaimu problemaatika 1. Milline seal peatükis kirjeldatud teooriatest tundub Teie jaoks olevat kõige õigem? Palun põhjendage, miks. Minu jaoks tundus kõige õigem Dualistlik interaktsionism, sest see on kõige loogilisem. Ma arvan, et igal tegevusel, mida me teeme või nähtusel, mida näeme või tunneme on mingisugune põhjus. Alati on võimalik leida põhjus ning kunagi ei juhtu midagi niisama. 2. Milline on Teie enda arvamus sel teemal? Kuigi tekstis oli selle teooria vastuväideks välja toodud küsimus „kus on hing“, mina siiski arvan, et keha ja hing mõjutavad vastastikku teineteist. Mina arvan, et see see küsimus pole tähtis, me ei pea teadma, kus on hing, aga minu arvates hing on ajudes, sest seal toimub mõtlemine. Siiski kindlasti peame teadma, mida tahab hing, sest siis saame näha kuidas hing mõjutab keha
V: Väike-Aasias (tänapäeva Türgi alal, kus tollal elasid kreeklased) 4. Keda käis Irenaeus poisina koos vanematega Smürnas (tänapäeva Türgi alal, kus siis elasid kreeklased) kuulamas? V: piiskop Polykarpost, apostel Johannese õpilast 5. Mis sajandil Irenaeus põhiliselt elas? V: 2. sajandil 6. Kuhu asus Irenaeus noore mehena? V: Galliasse (Prantsusmaale) 7. Mis linna piiskop oli Irenaeus Prantsusmaal? V: Kagu-Prantsusmaa linna Lyoni piiskop 8. Mille poolest on Irenaeuse filosoofia tuntud? V: võitluses gnostitsismi vastu 9. Kuidas nimetatakse õpetust, mis rõhutas salajase teadmise (salasõnade) tähtsust inimese hinge pääsemiseks kehast ning arvas, et maailma ei ole loonud Ülijumal, vaid üks vusserdajast väiksem jumalus, keda võidi samastada ka Vana Testamendi Jumalaga? V: gnostitsismiks 10. Mida tähendab sõna „gnosis“ kreeka keeles? V: teadmine 11. Kes on kirjutanud: "Kõik, kes tahavad näha tõde, võivad selgesti vaadelda igas
1. Mis on ja millega tegeleb filosoofiline antropoloogia? Milliseid filosoofilise antropoloogia paradigmasid te teate? Filosoofiline atropoloogia on filosoofiline uurimus inimesest ja tema loomusest. Mõtteviisid, mis võimaldavad meil inimest avada, niiviisi et rakendades neid arusaamasid ükskõik millisele inimesele need aitaksid meil selle inimese kohta midagi teada saada. Millised on inimesele omased toimemehhanismid, milline sisemine loomus, millest koosneb jne. Etoloogiline, voluntaristlik, eskistentsialistlik, klassikaline, kristlik, romantismile omane, konstruktivistlik ja strukturalistlik, materialistlik, psühholoogiline, fenomenoloogiline, psühhoanalüütiline, analüütilisele filosoofiale omane. 2. Kirjeldage, kuidas mõistetakse inimest järgmistes filosoofilise antropoloogia suundades: · etoloogiline antropoloogia – mille poolest erineb inimene muust elavast loodusest? Inimene on mõtlev loom. Inimesel on kõrgeltarenenud aju, mis
teadus   hakkas   kujunema   alles   17.   sajandil.   Kõigile   tuntud   klassika   sellest   ajast   on   Newtoni  mehaanika. Kuni tänapäevases tähenduses teaduste väljakujunemiseni teoretiseerisid filosoofid kõige  üle. Hiljem aga tekkis küsimus, milline peaks olema teaduse ja filosoofia suhe. Võis jääda mulje, et  filosoofia   loovutab   üha   uusi  uurimisvaldkondi.   Kui  määratleda   nii  teadused   kui  ka   filosoofia   teatud  spetsiifilise uurimisvaldkonna järgi, siis näib vana tüüpi filosoofia kõrvaletõrjumine küll vältimatu olevat.  Võimalik, et teadused ja filosoofia uurivad täiesti samu valdkondi, kuid lihtsalt erinevast aspektist ning  erinevate meetoditega. Niimoodi arutledes võiksime eristada kolme liiki küsimusi: 1. Need, millele saab vastata kogemuse, st vaatluse või eksperimendi põhjal 2
SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE kodused tööd 1. loeng 1. Milliseid teadmise tüüpe on olemas? Millise teadmise tüübi kohta käib sofia – tarkus, mis sisaldub sõnas filosoofia? 2. Milline on klassikaline ettekujutus teadmise tüübist, mida kutsutakse tarkuseks? 3. Kuidas filosoofiaga alustada? Milliste filosoofide seisukohta selles küsimuses te teate? 4. Mis on eksistentsiaalne situatsioon ja millised filosoofid seda määratlevad? 5. Milline on postmodernistlik kriitika filosoofia essentsialistliku määratluse kohta? 6. Milles seisneb filosoofia elitaarsuse probleem? Milline on teie seisukoht selles küsimuses? 1
Ta sai tuntuks juristina mitmes kuulsas kohtuasjas. Temast sai suurpitsati hoidja 1617. a Elulugu Sündis Londonis Standis Ta sai lapsena koduõpetust ja eeldatakse, et tema tervis oli nõrk. Ta astus 13-aastaselt Cambridge’i ülikooli, kus ta õppis hoolsalt kolm aastat Ülikoolist lahkudes oli Tal juba tekkinud esialgne nägemus oma tulevase filosoofia põhiideedest. Isa ootamatu surma tõttu naases ta sõjaväest ja hakkas õppima juristiks. 1603 löödi Bacon rüütliks 1618 sai temst lordkantsler Uusaja teadusrevulutsiooni kaitsjana töötas ta välja keeruka induktsionistliku teaduse metodoloogia, mida nim. Baconi meetodiks. Tema oli üks esimestest, kes hakkas rääkima vajadusest tunnustada ja toetada teadlasi ja leiutajaid. Ta pidas võimalikuks tehnika arengut ainult loodusteaduste rakendusena.


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun