Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "skeptik" leiti 109 faili

skeptik - mõttetark, kes vaatleb ja uurib, kuid jätab otsustamata, kuna poolt ja vastu argument on võrdselt.
skeptik

Kasutaja: skeptik

Faile: 0
4
docx

Tähtsamad mõisted

Filosoofia­ tuleb kreekakeelsest sõnast , mille ligikaudne tähendus on 'tarkusearmastus'. Filosoofia uurib inimese sise-ja välismaailmas valitsevaid seaduspärasusi. 2. Tunnetusõpetus tõstatab küsimused Mis on teadmine? Mis on tõde? Mis on õppimine? Tunnetusõpetus uurib teadmisi ja teadmise võimalikkust 3. Väärtusõpetus kujutab endast eeti...

Filosoofia - Keskkool
101 allalaadimist
1
doc

Filosoofia test

Iseloomusta küünikute ellusuhtumist. Nende ellusuhtumist võib iseloomustada väljapääsmatustundega.Oma eluviisiga väljendasid küünikud totaalset põlgust kaasaegse ühiskonna seaduste, kommete, väärtuste ja stereotüüpide vastu.Küünikud eitasid moraali mille varjus tehakse alatusi. Nende arvates pole võimalik muuta maailma, vaid on võimalik muuta oma suhtumist maailmasse. 2. Milles seisneb inimlik õnn Ep...

Filosoofia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
153 allalaadimist
4
doc

Filosoofia iseseisvad küsimused

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool FILOSOOFIA ISESEISVAD KÜSIMUSED Mõdriku 2011 1. Iseloomusta Platoni tunnetusõpetust e.kuidas tekivad teadmised? Platon pooldas hingede rändamise teooriat. Tunnetamine on kui meeldetuletamine,anamnees.P...

Filosoofia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
68 allalaadimist
18
docx

SKEPTITISMI TEESID JA TROOPID TÄNAPÄEVAL

6 3.SKEPTITISMI TEESID............................................................................................. 8 SISSEJUHATUS Mis on siis tõde, on olnud ajast aega nii filosoofide kui ka kõigi mõtlejate põhiküsimus. Referaadi teemaks valisin skeptikute koolkonna filosoofia. Mulle meeldib nende arvamus, et 3 tõde, kui niisugune, võib olla osaliselt kõigis - aga ka mitte milleski ja skeptikute arvates ei ole vaja tõde ka otsida. Referaadis annan lühikese ülevaate skeptikutest ja skeptikute filosoofiast ja ajaloost. Kirjeldan ja analüüsin skeptikute troope ja otsin erinevusi antiikaja ja tänapäeva vahel. Kirjeldan kolme ske...

Ühiskond -
6 allalaadimist
3
txt

Jevgeni Onegin

Alustades lugemisega, ei suuda keegi arvata selle armastusloo tegelikku kulgu ning lppu. Kik tuli ilmsiks romaani edenedes. Noore mehe ja vaesevitu misapere vanema ttre vaheline armastuslugu on vga omane sellele ajastule- Peterburi restorani-, teatri- ja baarimiljs thelepanu keskpunktis olev Onegin ning maamisa vaikelus elav Tatjana. Pealinnast saabuv tark skeptik , kes ei uskunud armastusse. Ilmselt oli tema usk tapetud pealinna seltskonna kahepalgelisusega, kasuahnuse ning raha kummardamisega. Lapseplvest saati ei olnud Onegin kokku puutunud siira armastusega, vaid pevast peva ninud kalki ja varandusel baseeruvat inimsuhete keeriseid. Kllap oli ka tema sdames peidus hellus, armastus, hoolivus, kuid ta ei saanud seda vlja nidata just elu heaolu prast. Ja saabudes maale oma jrjekordset rahassti prand...

Kirjandus - Keskkool
649 allalaadimist
32
doc

Konspekt - 10 klass

kl. kirjandus sissejuhatuseks ­ tuleta meelde kirjanike nimesid AJATELG vanimad kirjalikud allikad - Vana Testament, Gilgame`s antiik ­ umbes 1000 aastat, lôpeb 476 Sophokles Anakreon Sappho keskaeg ­ umbes 1000, lôpeb 1492 jätka ja täpsusta ajatelge, kui aega on rüütlikirjandus linnakirjandus vaimulik kirjand...

Kirjandus - Keskkool
416 allalaadimist
5
rtf

"Meie aja kangelane" Mihhail Lermontov

Kirjandusteose analüüs 03.03.2008 Meie aja kangelane Mihhail Lermontov 1. Teose sisu lühikokkuvõte Petsorin ootas Tamani linnas ärasõitu. Ta kohtus ausate salakaubavedajatega...

Kirjandus - Keskkool
790 allalaadimist
28
odt

Teadlikus reikist, reikiga tervendamine saar ja muhumaal

Kuressaare Gümnaasium TEADLIKUS REIKIST, REIKIGA TERVENDAMINE SAARE ­ JA MUHUMAAL Uurimistöö Koostaja: Kätlin Keinast 10c klass Juhendaja: Liis Pallas Kuressaare 2008...

Uurimistöö - Keskkool
36 allalaadimist
6
doc

Filosoofia mõisted

Filosoofia tuleb kreeka keelest ja tähendab tarkusearmastust. Uurib inimese sise ­ ja välismaailmas valitsevaid seaduspärasusi. 2. Tunnetusõpetus tegeleb teadmise ja tõe probleemidega. Põhiküsimused: · Mis on teadmine? · Mis on tõde? · Mis on õppimine? 3. Väärtusõpetus on filosoofia valdkond, milles uuritakse väärtusi. Enamasti kuulu...

Filosoofia - Keskkool
79 allalaadimist
25
pdf

Immanuel Kant

1 IMMANUEL KANT (1724 - 1804) I. ELU, ISIKSUS, TEOSED Õhtumaine filosoofia saavutab I.Kanti teostes oma kõrg- ja pöördepunkti. Erakordne on seejuures, et kõik see sünnib ühe mehe mõttetöö tulemusena. Samal...

Filosoofia - Euroülikool
231 allalaadimist
44
pdf

Loogika konspekt 6-10

1_fl_vi-x L6 ARUTLUS (järeldamine) Arutlus (ik inference) kui mõtlemise vorm on protsess, mille käigus lähtutakse mingist otsustusest või otsustuse hulgast ning neile ja mingitele reeglitele tuginedes jõutakse uue otsustuseni. Arutluse ehk järeldamise tulemusena saadud otsustust ni...

Loogika - Tartu Ülikool
368 allalaadimist
14
doc

Euroopa ideede ajaloo eksam

Euroopa ideede ajaloo kordamine Üldine periodiseering: antiikaeg, keskaeg, renessanss-humanism, barokk, valgustus, romantism Objektivism antiik- ja keskajal, subjektivism uusajal, kõlbelises käitumises pööre sissepoole. METODOLOOGILISED KÜSIMUSED 1) Tekstuaalne ja kontekstuaalne meetod ideedeajaloo uurimisel Ideedeajaloo uurimise kaks peamist meetodit on kanooniline ehk tektsuaalne meetod ning aj...

Euroopa ideede ajalugu - Tartu Ülikool
213 allalaadimist
35
doc

Mõtte mõttest

loj (filos) ­ armastusväärne, armas, kallis f...lî (fil) ­ armastus, püüdlemine millegi poole filÒthj (filotes) ­ armastus sof...a (sofia) ­ tarkus; sofÒj (sofos) ­ tark, asjatundja oma ala meister; filolog...a (filologia) ­ arutlemisarmastus; filopon...a (filoponia) ­ tööarmastus; filosof...a (filosofia) ­ tarkusearmastus, püüdlemine tarkuse poole Filosoofia ei ole mõte min...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
5
doc

Filosoofia mõisted

Mida tähendab ja kust tuleb sõna filosoofia ning mida see teadus uurib? Filosoofia on teadus inimesesisemaailmas ja välisilmas valitsevatest üldistest seaduspärasustest. Tuleneb kreeka keelest ja tähendab tarkuse armastust. 2.Mida kujutab tunnetusõpetus ja millised küsimused ta tõstatab? Õpetus teadmisest, mis tõstatab küsimuse mis on tõde. 3.Mida kujutab väärtusõpetus ja millised küsimused ta tõstatab?...

Filosoofia - Keskkool
101 allalaadimist
2
doc

Skeptitsism

Skeptitsism Skeptitsismi algse päritolu kohta on olnud palju arvamusi. Üks grupp autoreid mainib, et kreekakeelne sõna "skepsis" tähendavat "kahtlemist" või koguni kinnitab, et ka termin "skeptitsism" pärineb sellest samast kreekakeelsest sõnast. Teised aga ütlevad, et termin "skeptitsism" on tuletatud sellest samast kreekakeelsest sõnast "skepsi...

Filosoofia - Keskkool
35 allalaadimist
26
doc

Filosoofia konspekt

Tema nimetas filosoofiat tarkuse armastuseks (sophia- tarkus, philo- armastus). ,,Ma pole tark, ma armastan tarkust, ma olen filosoof" (Sokrates). Antiikajal peeti pikka aega tarkadeks Jumalaid. Sokratese hinnang- ma tean ainult ühte asja, et ma mitte midagi ei tea ("Ma tean, et ma midagi ei tea...

Filosoofia - Kutsekool
391 allalaadimist
3
docx

Modernism

Modernism tekkis 19.saj teisel poolel ja kestis 20.sajandi esimese pooleni. Modernism tekkis Prantsusmaal. 2. Modernismis võib eristada dekadentsi, sümbolismi ja impressionismi, need vastandavad end reaalsele elule ja kunstilisusele ning hetke meeleoludele 3. Mõjutas eelkõige teaduse ja tehnika arengut ning tööstsliku tootmise muutumist massiliseks, ühiskonna muutumine humaansemaks jms, kuid tei...

Kirjandus - Keskkool
383 allalaadimist
3
doc

Rene descartes

Sündis 31.03 pere kolmanda lapsena. Isa oli jurist, ema suri aasta pärast Rene sündi. 10.aastaselt jesuiitide kolleegiumisse (range kasvatus, kuid mõningased mööndused tehti ikkagi D.-le), huvitus füüsikast, matemaatikast ja loomulikult filosoofiast. Õppis seal 8 aastat. 1614 astub Poitiersi ülikooli, mille lõpetas juristina. Peale lõpetamist tegi ohtralt reise...

Filosoofia - Keskkool
98 allalaadimist
8
doc

Päikesesüsteemi kaugeimad objektid Sedna ja Eris

75 000 inimest eelistavad trahvi maksmisele arestimaja Rahvas hoidub trahvide maksmisest nagu surmast palju enam eelistavad inimesed trahvi asemel istuda arestimajas. Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Toomas Vareki arvates hakkavadki maainimesed tegema selleks kõik, et trahvi asendada arestimajas olekuga, vahendas Reporter.ee. Tänavu prognoositi eelarvesse koguda trahvide näol 505 mi...

Füüsika - Keskkool
15 allalaadimist
11
docx

India - referaat

google.comimages?q=india&rls=com.microsoft:et:IE- SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB_en&um=1&ie=UTF- 8&sa=N&hl=et&tab=wi 82. Miksike 83. http:www.miksike.eedocselehed8klass3loodusvoondid8-3-46-1.htm 84. http:www.miksike.eedocselehed8klass3loodusvoondid8-3-46-1.htm 85. Ajakirjandus: Postimees 86. http:www.postimees.ee180804online_uudised142157.php 87. geo.ut 88. http:www.geo.ut.eeinimtoolainedvalisreg.html 89. Skeptik 90. http:www.skeptik.eeindex.php20080909indialastest-80-taimetoitlased-vaevalt- kull 91. http:et.wikipedia.orgwikiMumbai 92. Google Otsing 93. http:www.google.eesearch? hl=et&rlz=1T4SKPB_enEE308EE311&q=Linnastumise+armutu+tempo+tuleb+erilise lt+h%C3%A4sti+v%C3%A4lja %2C+kui+vaadata+linnaelanike+hulga+suurenemise+kiirust.+Kasvu+m %C3%B5%C3%B5detakse+mitte+enam+kuudes+v%C3%B5i+aastates%2C+vaid+p %C3%A4evades+%E2%80%93+linnadesse+kolib...

Geograafia - Põhikool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun