Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Keemia kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on kastepunktid (seletus) ?
 
Säutsu twitteris
1. Mateeria ja aine mõisted.
Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga.
Mateeria peamised avaldumisvormid on aine ja kiirgus.
Aine on mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või
püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (vesi, ammoniaak , kuld , hapnik).
2. Keemilise elemendi-, keemilise ühendi ja molekuli mõisted.
Element on kogum ühesuguse tuumalaenguga (prootonite arvuga) aatomeid.
Keemilised ühendid moodustuvad keemiliste elementide ühinemisel, väikseim iseseisev osake on molekul . Molekul - aine väikseim osake, millel on antud aine keemilised omadused ning mis võib iseseisvalt eksisteerida
3. Ainete klassifikatsioon , liht ja liitainete mõisted, näited.
Lihtaine - moodustub ainult ühe ja sama keemilise elemendi aatomitest.
Näiteks: hapnik, raud, elavhõbe, väävel
Liitaine - koosneb erinevatest keemilistest elementidest.
Näiteks: vesi, lubi , süsinikdioksiid
Nii liht- kui liitained võivad esineda gaasilises, vedelas või tahkes olekus.
4. Aine olekud (tahke, vedel, gaas )
Tahkes aines on molekulid tihedalt koos ja nende liikumine pole võimalik.
Vedelikus on molekulide vaheline kaugus mõnevõrra suurem ja nad võivad üksteisest mööduda.
Gaaside puhul on molekulide vaheline kaugus suur ja nad võivad täiesti vabalt liikuda .
Molekulide vahelised jõud on väikesed.
5. Aine omadused (füüsikalised, keemilised)
Füüsikalisi omadusi saab mõõta ja jälgida ilma ainet ja tema koostist muutmata (värvus, sulamistemperatuur , keemistemperatuur ja tihedus).
Keemilised omadused, on seotud aine koostise muutusega, keemiliste reaktsioonidega (vesiniku põlemine hapnikus).
6. Materjalid- definitsioon.
Materjal on keemilisest seisukohast mistahes keemiline aine, mille kasutamisel (töötlemisel) ei toimu keemilisi muutusi.
7. Segud , nende klassifikatsioon.
Segud - koosnevad 2 või enamast lihtainest või keemilisest ühendist, mis pole keemiliselt üksteisega seotud ja võivad seetõttu esineda segus mistahes vahekorras.
Puudub kindel keemiline koostis! Koostisosad on eraldatavad üksteisest füüsikaliste meetodite abil (magnetväli, aurutamine, difusioon ).
Homogeenne segu- segu, mille koostis on igas ruumipunktis identne - gaasiline, vedel või tahke lahus; näiteks õhk.
Heterogeenne segu- segu, mille koostis igas ruumipunktis pole ühesugune, koosneb mitmest eristatavast faasist: emulsioonid, kivimid, pulbrid ; näiteks graniit . Segud on paljud toiduained, ravimid, taimekaitsepreparaadid, ehitusmaterjalid .
8. Materjalide struktuur ( mikro -, makro).
Puhaste ainete materjalide omadused sõltuvad elementkoostisest ja mikro- ning makrostruktuurist. Mikrostruktuur on aatomite tasandil struktuur. Makrostruktuur tähendab mismoodi on seotud suuremad osakesed. Makrostruktuur kihiline - so. halb omadus, sest materjal võib hakata lagunema ja korrodeeruma kihtide vahel.
9. Materjalide omadused (6 kategooriat).
1) Mehhaaniline - deformatsioon koormuste mõjul jäikus, tugevus jm;
2) Elektriline- elektrijuhtivus , elektrivälja mõju;
3) Termiline - soojusmahtuvus ja – juhtivus ;
4) Magnetiline- magnetvälja mõju;
5) Optiline- elektromagnetkiirguse või valguse mõju, murdumisnäitaja, peegeldusvõime;
6) Keemiline- keemiline aktiivsus.
10. Tahkete materjalide klassifikatsioon keemilise koostise järgi.
1) metallid;
2) keraamika ;
3) polümeerid ;
4) komposiidid- 2 või enamat materjali koos;
5) kõrgtehnoloogilised nn. “ advanced ” materjalid- pooljuhid ,
biomaterjalid, targad (“ smart ”) materjalid, nanotehnoloogilised materjalid.
11. Metalsete materjalide üldiseloomustus.
Koosnevad 1 või mitmest metallist (Fe, Al, Cu, Ti, Au, Ni) ja ka mittemetallist (C, N, O).
Iseloomustab aatomite korrapärane paigutus . Omadused: suhteliselt tihedad, tugevad, jäigad, purunemiskindlad. Palju mittelokaliseeritud elektrone- head elektrijuhid ja soojusjuhid; algusele läbipaistmatud; poleeritud pind on läikiv; magnetilised omadused (Fe, Co, Ni).
12. Keraamiliste materjalide üldiseloomustus.
Ühendid metalliliste ja mittemetalliliste elementide vahel- tavaliselt oksiidid , nitriidid ja karbiidid Al2O3, SiO2, SiC, Si3N4. Traditsiooniline keraamika- koosneb savimineraalidest- portselan , tsement , klaas. Jäigad ja tugevad (sarnane metallidega); Kõvad; Purunevad kergesti (traditsioonilised); Madal elektrijuhtivus ja soojusjuhtivus ; Vastupidavad kõrgetele temperatuuridele ja keskkonnamõjudele (rohkem kui metallid ja polümeerid). Optilised omadused: võivad olla läbipaistvad, poolläbipaistvad või ka läbipaistmatud. Fe3O4 - magnetilised omadused.
13. Polümeersete materjalide üldiseloomustus.
Plastid ja kummid , orgaanilised ühendid, koosnevad C, H, mittemetallid (O, N, Si).
Suur molekulaarstruktuur, ahelad , C- skelett . PE, nailon, PVC, PC, PS, silikoonkummi. Madal tihedus; Mitte nii tugevad ja jäigad kui eelnevad tahked materjalid; Plastilised, kergesti valatavad ja vormitavad; Keemiliselt inertsed , keskkonnamõjudele vastupidavad; Lagunevad ja pehmenevad kõrgematel temperatuuridel; Madal elektrijuhtivus, Mittemagnetilised.
14. Nõuded karastusjookide taara materjalidele.
1) peab hoidma CO2, mis on rõhu all;
2) olema mitte- toksiline ja mitte reageerima joogiga, soovitavalt taaskasutatav;
3) suhteliselt tugev
4) odav;
5) optiliselt läbipaistev;
6) toodetav erinevates värvitoonides.
Metall (Al), keraamika (klaas), polümeer (polüester).
15. Komposiitide mõiste, näited.
Koosnevad 2 või enamast materjalist ( metall , keraamika, polümeerid). Eesmärk omaduste kombineerimine et saada parim. Looduslikud- puit, luud ; Sünteetilised- fiiberklaas (klaaskiud on ümbritsetud polümeerse materjaliga). Suhteliselt tugev ja jäik aga ka painduv , madal tihedus. CFRP- süsinikfiibritega tugevdatud ( armeeritud ) polümeer. Tugevam ja jäigem, kallim; kasutusel lennukitööstuses, spordivarustuses (jalgrattad, golfikepid, tennisereketid, lumelauad jm).
16. Kõrgtehnoloogilised materjalid.
Elektroonika seadmed , arvutid , fiiberoptilised süsteemid, raketid, lennukid jne.
Pooljuhid- elektrilised omadused vahepealsed elektrijuhtide (metallid ja – sulamid ) ja isolaatoritega (keraamika ja polümeerid); elektroonika- ja arvutitööstus.
Biomaterjalid- kasutatakse implantaatidena inimkehas, mittetoksilised, ei tekita reaktsioone.
Targad materjalid- suutelised tundma ära keskkonnamuutusi ja nendele reageerima ette teadaoleval viisil. Koosnevad sensorist (optilised fiibrid ) ja reageerijast, mis muudab kas kuju, asendit, sagedust vm. sõltuvalt temperatuuri, elektrivälja- või magnetvälja tugevuse muutustest. Reageerijana kasutatakse kuju mäletavaid sulameid , piesoelektrilist keraamikat, elektrorheoloogilisi vedelikke jm.
17. Nanomaterjalid.
Võivad olla metallid, keraamika, polümeerid ja komposiidid. Ei eristata keemilise koostise järgi vaid suuruse. Struktuurikomponentide suurus on nanomeeter (st 10-9 m) kuni 100 nm (~500 aatomi diameetrit). Näiteks: süsinikunanotorud; nanokomposiidid tennisepallides, magnetilised nanosuuruses terad kõvaketastes jm.
18. Kemikaal -definitsioon.
Kemikaal- aine mida valmistatakse või kasutatakse keemilistes protsessides
19. Mineraal ja kivim - definitsioonid .
Mineraal- looduslik anorgaaniline aine. Kivim- on looduslike mineraalide kogum
(agregaadid või aglomeraadid, või mõlemad), n. graniit : kvarts , päevakivi, vilgukivi
20. Ainete ja materjalide tähistamine.
Nimi: Nimi ei anna infot ei aine ega materjali päritolu, kasutamise ega omaduste kohta. Nimes sisaldub mingisugune info selle aine kohta.
Valem: Empiiriline ja Molekulvalem; Tähtede ja numbrite kombinatsioon: Saab identifitseerida käsiraamatutest või interneti abiga.
Nomenklatuursed nimetused: Ainete tähistamine juriidilistes ja tehnilistes dokumentides
21. Ainete ohutuskaart .
Aine ohutuskaart ( Safety Card) on igal ainel. Ohutuskaardis peavad olema kindlad andmed.
2 sisu
1. dokument, milles on aine või materjali kõige olulisemad omadused ja nende määramise normdokumendid . Iga aine ja materjali partii või pakendiga peab olema kaasas.
2. dokument, mis antakse välja mingile tootele ( sertifitseerimise ) komisjoni poolt ja milles on fikseeritud nõuded, millistele peab vastama iga vastav toode või toote
22. Mis on REACH ?
REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada kemikaalitööstuse konkurentsivõimet.
23. Gaas ja aur-definitsioonid.
GAAS on aine, mis normaaltemperatuuril ja rõhul on täielikult gaasilises olekus.
AUR on selline aine gaasilises olekus, mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur. Näiteks veeaur.
24. Gaaside omadused.
Gaaside kõige iseloomulikum omadus on nende kokkusurutavus ja võime paisuda.
Gaasidel ei ole kindlat kuju, nad täidavad anuma võttes selle kuju.
Gaasi ruumala ühtib anuma ruumalaga, milles ta asub. Ruumala sõltub temperatuurist ja rõhust.
25. Gaaside olekuparameetrid.
rõhk P; temperatuur T; kogus (aine hulk) n; ruumala V
Rõhk- jõud pinnaühiku kohta
26. Gaaside põhiseadused: Boyle - Mariotte , Gay-Lussaci, Charlesi, Daltoni .
Boyle - Mariotte'i seadus
Konstantsel temperatuuril on kindla koguse gaasi ruumala pöördvõrdelises sõltuvuses rõhuga.
Joont graafikul nimetatakse gaasi isotermiks
Gay- Lussac 'i seadus
Konstantsel rõhul on kindla koguse gaasi ruumala võrdelises sõltuvuses temperatuuriga.
Joonisel kujutatud jooni nimetatakse gaasi isobaarideks
Charlesi seadus
Jääval ruumalal on antud gaasi rõhk võrdeline absoluutse temperatuuriga.
p/T = const , kui V = const (p = const T)
Kui gaasi ruumala jääb samaks, siis gaasi temperatuuri suurendamine
kaks korda suurendab gaasi rõhku kaks korda.
Joonisel kujutatud jooni nimetatakse gaasi isohoorideks.
Daltoni seadus
Gaaside segu (ideaalgaasi) üldrõhk võrdub segu moodustavate gaaside osarõhkude
summaga . Osarõhk - rõhk mida avaldaks gaas kui teisi gaase segus poleks.
27. Clapeyroni -Mendelejevi võrrand ideaalgaasi kohta.
28. Gaaside suhteline ja absoluutne tihedus ( praktikumi CO2 töö näitel).
Suhteline tihedus: D=m1/m2=M1/M2
Absoluutne tihedus - 1l norm tingimustel p=M(gaas)/22,4
29. Metaani aururõhu sõltuvus temperatuurist (joonistada graafik ja seletada selle alusel kriitilise temperatuuri ja -rõhu mõisteid).
Kriitiline temperatuur- so. temperatuur, millest kõrgemal ei saa gaasi veeldada rõhu suurendamisega.
Kriitiline rõhk- rõhk, mille korral gaas on nii vedelas kui gaasilises olekus st. et vedela ja
gaasilise oleku vahel on tasakaal.
30. Süsinikdioksiidi aururõhu sõltuvus temperatuurist (joonistada graafik ja seletada selle alusel kriitilise temperatuuri ja-rõhu mõisteid)
Kriitiline temperatuur- so. temperatuur, millest kõrgemal ei saa gaasi veeldada rõhu suurendamisega.
Kriitiline rõhk- rõhk, mille korral gaas on nii vedelas kui gaasilises olekus st. et vedela ja gaasilise oleku vahel on tasakaal.
31. Reaalgaasi definitsioon ja näide
Reaalgaas  – gaas, mille molekulidel on ruumala ning molekulide vahel toimivad van der Waalsi jõud. Nt: kuiva õhu koostis
32. Atmosfääri koostis
33. Plahvatavad gaaside segud (milliseid teate, näited -vähemalt 5 erinevat).
Atsetoon, bensiin , etanool, dikloroetaan , metüülatsetaat, dietüüleeter
34. Metaani iseloomustus (keemilised omadused, kasutamine, transport).
Värvitu gaas, põleb sinise leegiga, maagaasi peamine komponent , kergesti süttiv,
kas. Kütusena, transporditakse torujuhtmetes, vedelgaasi tankerites, veoautodega.
35. Freoonide iseloomustus (keemilised omadused, kasutamine, transport, ohtlikkus).
Lõhnata; Suure lekkevõimega; kergesti veeldatavad, tuleohutud ja suhteliselt suurt aururõhku omavad gaasid,
Ei tohi müüa, toota, eksportida, importida. Kasutati külmutussüsteemides.
36. Väävelvesiniku iseloomustus (keemilised omadused, ohtlikkus)
Värvuseta ja äärmiselt mürgine gaas. Mädamuna lõhn, Põhjustab üldmürgistuse.
37. Süsinikdioksiidi iseloomustus (keemilised omadused, kasutamine, transport, ohtlikkus).
Lahustub vees; Leidub õhus; Suures kontsentratsioonis mürgine. Trans. Balloonides , veoautoga
38. Gaasiballoonide transpordi reeglid.
Gaasiballoonide transpordiks kasutatavad sõidukid peaksid olema lahtised . Kui see pole
võimalik, peavad sõidukid olema hea õhutusega. Mürgiseid gaase ei tohi transportida suletud sõidukis, va juhul, kui tegemist on erisõidukiga. Transportimise ajal peavad balloonide ventiilid olema suletud ja kõik seadmed eemaldatud. Balloonid tuleb korralikult kinnitada ning need ei tohi ulatuda üle sõiduki külgede või tagaosa . Lekkimise ohu korral tuleb sõiduk parkida ohutusse kohta ning lekke tuvastamise korral helistada hädaabinumbril.
39. Gaasiballoonide käsitlemise ja ladustamise nõuded.
MITTE KUNAGI EI TOHI
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Keemia kordamisküsimused #1 Keemia kordamisküsimused #2 Keemia kordamisküsimused #3 Keemia kordamisküsimused #4 Keemia kordamisküsimused #5 Keemia kordamisküsimused #6 Keemia kordamisküsimused #7 Keemia kordamisküsimused #8 Keemia kordamisküsimused #9 Keemia kordamisküsimused #10 Keemia kordamisküsimused #11 Keemia kordamisküsimused #12 Keemia kordamisküsimused #13 Keemia kordamisküsimused #14 Keemia kordamisküsimused #15 Keemia kordamisküsimused #16 Keemia kordamisküsimused #17 Keemia kordamisküsimused #18 Keemia kordamisküsimused #19 Keemia kordamisküsimused #20 Keemia kordamisküsimused #21 Keemia kordamisküsimused #22 Keemia kordamisküsimused #23 Keemia kordamisküsimused #24 Keemia kordamisküsimused #25 Keemia kordamisküsimused #26 Keemia kordamisküsimused #27
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-12-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor An_na Õppematerjali autor

Märksõnad


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

11
pdf
Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega
68
docx
Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014 2015 õppeaastal
80
docx
Keemia ja materjaliõpetus
72
pdf
Keemia ja materjaliõpetus-YKI3030-eksami kordamisküsimused ja vastused 2016 2017
62
doc
YKI 3030 Keemia ja materjaliõpetus
19
docx
Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte
12
doc
Mateeria-ained-materjalid
15
doc
Keemia ja materjaliõpetuse Eksami kordamisküsimuste vastused

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun