Facebook Like
Add link

"roostevaba" - 341 õppematerjali

roostevaba - ja happelist terast; ● vaske ja tema sulameid; ● niklit ja tema sulameid; ● titaani ja tema sulameid; ● magneesiumi ja tema sulameid.
roostevaba

Kasutaja: roostevaba

Faile: 0
22
pptx

Roostevaba teras

Roostevaba teras Roostevaba teras • Roostevaba teras on terastetüüpide üldnimetus, mis sisaldab vähemalt 12% Cr ning erinevates kogustes Nikkelit(Ni), Süsiniku(C), Titaani(Ti) jm elemente. • Võrreldes teiste terastetüüpidega, siis näha et roostevaba terase omaduseks on korrosioonikindlus oksüdeerivas keskkonnas. Roostevaba terase tüübid • Hakati kasutama pärast Esimese maailmasõja lõppu peamiselt ma...

Ehitus materjalid ja... - Keskkool
12 allalaadimist
10
docx

Roostevaba terase keevitus referaat

REFERAAT ROOSTEVABA TERASE KEEVITAMINE Õppeaines:Keevitamine Mehaanikateaduskond Õpperühm: Üliõpilane: Kontrollis: Tallinn 2013 1. SISUKORD 2. SISSEJUHATUS Õige terasetüübi valimisega on enamus keskkondades võimalik korrosiooni täielikult vältida. Roostevaba terase eril...

Keevitustehnoloogia praktikum - Tallinna Tehnikakõrgkool
51 allalaadimist
7
pptx

Pinnakattematerjalid

Pinnakattematerjalid TT-12 klaas Tihe, sile ja materjal Lihtne mustust eemaldada Kasutada veega niisutatud mikrokiust lappe Talub hästi happeid fajans Pesuruumide valamuid ja WCpotte Puhastamine on lihtne Pindade puhastamisel võib kasutada neutraalset, nõrgalt aluselist või aluselist puhastusainet ning niisket ja märga meetodit või pesemist Vajadusel kasutatakse desinfit...

Puhastusteenindus - Kutsekool
23 allalaadimist
16
pdf

Töötlemine mittetraditsiooniliste meetoditega

dielektriliste materjalide töötlemisel b. väga kõvade materjalide töötlemisel c. väga habraste materjalide töötlemisel d. väga elastsete materjalide töötlemisel Küsimus 4 Valmis Hinne 7,00 7,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Elektererosioon töötlemisel kasutatavate tööriistade materjaliks on Vali üks: a. Cu-W b. WC c. Al203 d. roostevaba teras Küsimus 5 Vastamata Võimalik punktisumma 7,00'st Märgista küsimus Küsimuse tekst Leidke elektroerosioontöötlusega (traaterosioon) detaili paksusega H=12 mm ja pikkusega L=82,5 mm pooleks lõikamiseks kuluv aeg t (s). Soovitud tolerants T on 20 μm. t=Lvf , kus vf - ettenihe, mmmin (vt Tabel), L - lõike pikkus, mm. Vastus andke täpsusega üks koht peale koma. Vastus: Küsimus 6 Valmis...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist
4
docx

Mmetallide saamine, korrosioon ja sulamid

Kordamisküsimused (õpik lk 150 ­ 176) 1) Selgita mõisteid: korrosioon: metalli hävimine (oksüdeerumine) keskkonna toimel keemiline korrosioon: toimub kuivades gaasides ja vedelikes, mis ei juhi elektrivoolu (nt raua ühinemine hapnikuga ilma niiskuse juurdepääsuta) elektrokeemiline korrosioon: on seotud galvaaniaelementide tekkimisega, toimub kui kaks erinevat metalli on k...

Metallid - Keskkool
5 allalaadimist
6
docx

Stantsimise Kodutöö NR1

Üliõpilase allkiri:…………….. Õppejõu allkiri: ……………… Tallinn 2016 1. Lähteandmed Variant 8. d) Teras 30, paksusega s=7mm ristkülikukujuline ava mõõtmetega 20x50mm; e) Roostevaba teras 12X18H10T, paksusegas s=6mm kitsamast servast kinnine sisselõige mõõtmetega 20x160mm; e) messing Л62 paksusega s=1mm ava läbimõõduga d=130mm. 2. Lahendused d) Arvutuslik lõikejõud tavastantsimisel: P=L∗s∗σ l L=2∗( 20+50 )=140 mm σ l =360 Lõõmutatud materjal: σ l =360∗0,86=309,6 P=140∗7∗309,6=303408 N=30,9T . Vajalik pressi survejõud: PPR =1,3∗303408=394430...

Masinaelemendid -
6 allalaadimist
1
doc

Sulamid ja korrosioon

Kõige suuremat kahju tekitab raua ja tema sulamite korrosioon ­ roostetamine. Korrosioon on alati redoksreaktsioon, kuna metalli aatomid loovutavad elektrone. Keemiline korrosioon toimub eelkõige kuivade gaasiliste ainete reageerimisel metalliga (toimub intensiivsemalt kõrgemal temperatuuril, metalli aatomid reageerivad oks...

Keemia - Keskkool
67 allalaadimist
12
doc

Lühikokkuvõte

Ande Andekas-Lammutaja Keemia - Alkaanid Alkaanide üldvalemiks on CnH2n+2 ning nimetuse lõpuks ­aan. Alkaanid on küllastunud süsivesinikud, kus süsiniku aatomi vahel on kõik ühekordsed sidemed. Küllastunud tähendab sed...

Keemia - Keskkool
306 allalaadimist
7
doc

Indium

INDIUM Tartu 2008 Indium on keemiliste elementide perioodilisussüsteemi IIIA rühma element ning asub 5 perioodis. Järjenumber on 49, aatommass 114,82. Indiumis on 49 prootonit ja elektroni ning 66 neutronit. Indium on hõbevalge kergsulav pehme metall, st° 156,78 °C, kt° 2024 °C, tihedus 7,31 Mg/m3 . Keemilistelt omadustelt sarnaneb indium alumiiniumiga. Oksüdatsiooniast...

Keemia - Keskkool
38 allalaadimist
2
doc

Metallid - korrosioon, sulamid

Nende välise elektronkihil on reeglina 1-3 elektroni. Aatomi raadiused on suured. Hoiavad väliskihi elektrone nõrgalt kinni, Metallilistele elementidele vastavad lihtained on metallid. Metalli hoiab koos metalliline side. Füüsikalised omadused:omavad metallilist läiget,head elektri ja soojusjuhid, tänu metallilisele sidemele...

Keemia - Keskkool
64 allalaadimist
3
doc

Enim levinud metallid ja metallide saamine

Metallid Leidumine: 4/5 elementidest on metallid. Enamlevinud on Al, Fe, Ca, Na, K, Mg. Ehedana leidub väheaktiivseid metalle: Cu, Hg, Ag, Au, Pt, enamuses metallidest leiduvad ühenditena maakide koostises. Maagid võivad olla oksiidsed(Fe2O3, Al2O3), sulfiidsed( Cu2S, HgS, FeS2), kloriidsed ( NaCl, KCl), karbonaatsed, ... jt.sooladena. A...

Keemia - Keskkool
122 allalaadimist
15
doc

Konspekt!

eaei-ttu.extra.hu Keemia ja materjaliõpetus Kokkusobivus sõltub ainete ja materjalide omadustest ja keskkonna omadustest, milles ained või materjalid on kokkupuutes. Puhaste ainete ja materjalide omadused sõltuvad ainete ja materjalide elementkoostisest ja sisestruktuurist. Materjal on keemilisest seisukohast mistahes keemiline aine, mille kasutamisel (töötlemisel) ei toimu keemilisi muutusi...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
360 allalaadimist
14
doc

Eksami abimees!

eaei-ttu.extra.hu 1) Elementide omaduste perioodilisusseadus: Keemiliste elementide ja nendest moodustunud liht- ja lihtsamate liitainete omadused on perioodilises sõltuvuses elementide aatomite tuumalaengust (elementide aatommassidest). (Iga periood v.a. esimene algab aktiivse metalliga, lõpeb väärisgaasiga. Periodi piires elementide järjenumbri kasvamisel nõrgenevad metallilised ja tuge...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
335 allalaadimist
19
rtf

Exami piletite vastused

terased, mille süsinikusisaldus on kuni 2,14%; malmid, mille süsinikusisaldus on üle 2,14% (tavaliselt kuni 4%). Tavalisandid terastes Lämmastik, hapnik ja vesinik. Need lisandid esinevad terases mittemetalsete ühendi-tena (näi- teks oksiididena FeO, Fe2O, MnO, SiO2, Al2O3 jt.), tardlahustena või vabas olekus...

- Kutsekool
162 allalaadimist
3
doc

Hankelogistika - Vanametalli uus eluring.

Hankelogistika Vanametalli- uus eluring Hankelogistika on suur strateegia, mis nõuab kõigepealt tähelepaneliku turu analüüsimist, kindlat arvestust ja jälgimist, prioriteetide määratlemist, oma tegevuste kordineerimist ja finanside ning operatsioonide juhtimist. Suurimad firmad nii Euroopas kui ka Eestis on rajatud logistilise ahela järgi. Nad eksesteerivad ning funktsioneerivad edukalt...

Laomajandus - Kutsekool
38 allalaadimist
6
doc

Renoveermis alused Mõisted ja kahjustused

Renoveermisalused Mõisted: Remontimine ­ parandamine või korda seadmine Hooldusremont ­ (Sanitaarremont) Perioodilinehooldustöö, ehitise normaalse toimise tegemiseks ja Rekonstrueerimine ­ hoone põhjalik ümberehitamine kõrvaldades samaaegselt hoone füüsilise ning moraalse vananemise. Moderniseerimine ­ muutmata hoone konstruktsiooni otstarvet, h...

Restaureerimine - Kutsekool
89 allalaadimist
18
doc

Aeroc ja Maxit Estonia

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS ÜLDEHITUS Virko Mägi AEROC, MAXIT Referaat Pärnu 2007 AEROC AEROC MATERJAL ON UNIKAALNE AEROC on kaubamärk, mille all Aeroc AS valmistab poorbetoontooteid oma tehases Kunda lähistel ning turustab neid lisaks Eestile Lätis, Leedus, Taanis, Rootsis, Soomes ja Sankt-Peterburgi piirkonnas Venemaal. AEROC põhitoorained on kõik puhtad...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
79 allalaadimist
2
doc

Sulamid

Sulamid Sulam on mitme metalli või metalli ja mittemetallide kokkusulatamisel saadud materjal. Sulas olekus võivad erinevate metallide kristallid ja mittemetallide aatomid paigutuda erinevalt, mistõttu tulevad ka sulamitele erinevad omadused: · Erinevate metallide kristallid moodustavad mehaanilise segu. Sellisel juhul on sulami omadused vah...

Keemia - Keskkool
105 allalaadimist
3
doc

Raud

RAUD o Rauatoodang moodustab 90% kõigi metallide aastasest toodangust. o Levikult maakoores on raud üldjärjestuses neljas element. o Tuuma koostises on kõige rohkem rauda. o Looduses esineb raud pealmiselt ühenditena, kuid vähesel määral võib teda leida ka ehedana. o Lisandina on rauda kõikjal ­ liiva koostises, savides, kivimites, looduslikus vees...

Keemia - Põhikool
77 allalaadimist
1
docx

Kahe toote võrdlus

Kristo Vainonen Tskk Toodete võrdlus Võrdlen omavahel kahte röstrit. Boschi röstri kirjeldus: 9 erinevat röstimisastet, kvarts küttelemendid, integreeritud kuklisoojendaja, stoppnupp, purusahtel, automaatne väljalülitus, seadme küljed ei kuumene. Cloer röstri kirjeldus: 2 viilu röster,...

Teenindus ja müük - Kutsekool
24 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun