Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "mikro" leiti 1050 faili

mikro - makro probleem – küsitlus annab mikrotaseme andmeid, kuidas sellest korrektselt järeldada makro asju, sest kultuur on ju makro nähtus? Mõned kriitikud väidavad, et pk teooria kujutab endast lihtsalt eelarvamusi ja stereotüüpe rahvuslike iseloomude erinevuste kohta. Teised kriitikud väidavad, et tegemist on nö ülejääkse kategooriaga – PK on residual category – seletab asju, mida teistes terminites ja teaduslikult seletada ei ole võimalik.

Õppeained

Mikrobioloogia -Eesti Maaülikool
Mikro elektroonika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikroobisüstemaatika -Tartu Ülikool
Mikroprotsessortehnika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikrobioloogia -Tartu Ülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikakõrgkool
Mikroökonoomika -Eesti Maaülikool
Mikroprotsessortehnika -Kutsekool
Mikrobioloogia ja toiduhügieen -Kutsekool
Mikroobifüsioloogia -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro-makroökonoomika -Tallinna Ülikool
Mikro ja makroökonoomika -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Mikromajandus -Gümnaasium
Mikrobioloogia -Eesti Maaülikool
Mikroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikrobioloogia -Kutsekool
Mikro- ja makroökonoomia -Tallinna Tehnikaülikool
Mikrobioloogia -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro-makro ökonoomika -Tallinna Majanduskool
Mikrokontrollerid ja praktiline robootika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikromaailm -Tallinna Tehnikaülikool
Mikrokontrollerid ja robootika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikroobifüsioloogia -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
Mikro- ja makroökonoomika -Tallinna Tehnikaülikool
mikro

Kasutaja: mikro

Faile: 0
1
docx

Mikro ja makroökonoomika küsimused

Mida uurib mikroökonoomika? Vastus: Mikroökonoomika uurib kuidas jaotada piiratud ressursse hüviste(kaubad ja teenused) tootmiseks, vahetamiseks ja tarbimiseks, et inimeste piiramatuid vajadusi kõige ratsionaalsemalt rahuldada. Mikroökonoomika uurib spetsiifiliste majandusüksuste(kodumajapidamine, firma, teatav turg või tootmisharu...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
238 allalaadimist
4
docx

Mikro ja makro ülesanded

1 Tabelis on toodud algandmed erinevate turusituatsioonide kohta: Ühiku hind Nõudlus Pakkumine (mln purki aastas) (mln purki aastas) 8 70 10 16 60...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
97 allalaadimist
5
doc

Mikro makro töö spikker

Alternatiivkulu võib defineerida kui ühe kauba kogust, millest tuleb loobuda, et toota mingi teise kauba täiendav ühik. Ceteris paribus- eelduse peamine eesmärk on kindlaks teha muutujate X ja Y vastastikune seos, arvestamata seejuures muutuja Z mõju. Enamasti on kauba nõudlus elastsem, kui aeg hinnamuutustega kohanemiseks on pikem. Enamasti väljendavad lineaarsed nõudluskõverad elastsemat nõudlust kõrg...

Mikro ja makroökonoomika -
448 allalaadimist
8
docx

Ülesanded: mikro ja makro

Ülesanded Teema: tootmine ja tootmiskulud OSA I 1) Selgitada mõisted: Alternatiivkulu – ühe tootmisel tarbimisel kasutatud ressurssi ei saa kasutada teise toote tootmisekstarbimiseks, st valides ühe toote tegemise tarbimise, tuleb loobuda teisest. Otsesed kulud – on kulud, mida saab otse arvestada kuluobjektile. Kaudsed kulud – on kulud, millel puudub vahetu seos kuluobjektiga ja nende otsene arvestamine kuluobjektile ei ole põhjendatud. Arvest...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
52 allalaadimist
8
pdf

Mikro ja makroökonoomika kontrolltöö 2

TLM116 TLM310 MIKRO - JA MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Question 51 Erasektor ei tooda piisavalt ühishüviseid, sest nende kaupade tootmine pole kasulik. Correct Mark 1.0 out of 1.0 Select one: True False The correct answer is 'True'. Question 52 Valitsuse eelarve kipub olema de tsiidis majandustsükli tõusuf...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
181 allalaadimist
5
docx

Mikro ja makro testide vastused 1-4 testile

Test1 Punktid: 1/1 Täiuslikus konkurentsis kasvab kogutulu lineaarselt Vastus: Õige Vale Monopol pakub unikaalset kaupa Vastus: Õige Vale Punktid: 1/1 Monopson on ainuostja Vastus: Õige Vale Konkurentsi vorme on neli: täiuslik konk., monopolistlik konk., oligopol ja monopol Vastus: Õige Vale Täiuslikus konkurentsis on N-kõver horisontaalne ja langeb kokku PT-kõveraga...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
424 allalaadimist
40
pdf

Mikro makro ökonoomika eksam

...

Makroökonoomika - Eesti Maaülikool
313 allalaadimist
20
docx

Mikro Makro eksam 2015 2016

...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
10
pdf

Mikro ja makro eksami kordamisküsimused

Seda aitab selgitada nõudmise hinnatundlikkus ehk -elastsus. Kui me teame elastsuse arvulist suurust, saame teha teha täpsemaid järeldusi nii pakutavate kaupade olemuse kui ka nende nõudmise kohta üldiselt. Majandusteooria jaguneb ettevõttemajandus ja rahvamajanduseõpetus, viimane omakorda jagatakse kaheks osaks [Vaske, K.]:  mikro ökonoomika uurimisobjektiks on küsimus, kuidas majapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappide ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu ja kasumit. See käsitleb ettevõtete käitumist turu keskkonnas, tegeldes nii nõudluse kui pakkumisega;  makroökonoomika tegeleb majanduse koondnäitajate analüüsiga, et jõuda parimate majanduspoliitiliste otsusteni ja, et kavandada ühis...

Majandus -
6 allalaadimist
6
pdf

Mikro ja makroökonoomika test 3

Kõrgkooli materjal - mikro ja makroökonoomika test 3 koos vastustega...

Matemaatika -
15 allalaadimist
6
pdf

Mikro ja makroökonoomika test 4

Mikro ja makroökonoomika test 4 koos vastustega...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
1
doc

Mikro makro ökonoomika spikker

on rahvusvaheliselt ühliduv maxe). arvepidamise raamistik, mille abil kirjeldataxe süstemaatiliselt ja RKP- D = RPP detailselt kogu majandust. ­ Txi Eesmärgiks erinevatest allikatest ­ ärinduslikud ülekandemaxed pärinevate andmete kogumine ja + rahalised toetuded nende ko...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
378 allalaadimist
30
pdf

Mikro makro

...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
295 allalaadimist
33
doc

Mikro & marko ökonoomika

SISSEJUHATUS 2. MAJANDUSTEOORIA 3. NÕUDLUSSEADUS 4. PAKKUMISSEADUS 5. HINNAMEHANISM 6. HINNAMEHANISMIEFFEKTIISUS 7. TUR UHÄIRED 8. TARBIJA KÄITUMINE JA PIIRKASULIKKUSE TEOORIA 9. TARBIJA KÄITUMINE JA ÜKSKÕIKSUSTEOORIA 10. TARBIJA KÄITUMINE JA EELISTUSTEOORIA 11. FIRMATEOORIA 12....

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
260 allalaadimist
3
doc

Mikro ja makro eksami jooniste vastused

Kokku 12 punkti X p P D...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
487 allalaadimist
4
docx

Mikro ja makroökonoomika eksami kordamine

Tootmistegurid on- Maa, kapital ja töö. Alternatiivkulu hõlmab seda teiste hüviste hulka, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega. Tootmisvõimaluste kõver (PPC)- näitab kahe hüviste eri kombinatsioone, mida võiks majanduses toota kättesaadavate ressursside ja tehnoloogia samaks jäämise korral. Kasvavate...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
471 allalaadimist
9
docx

Mikro ja makroökonoomika - turg, töötus jpm

Mis on mikro - ja makroökonoomika põhiline uurimisobjekt/- küsimus? Mikro- ja makroökonoomika uurib kuidas inimesed otsustavad kasutada ühiskonna piiratud resursse, et rahuldada oma piiramatuid vajadusi. 2. Mis on makroökonoomika? Mikroökonoomika uurib individuaalset valikut ja seda valikut mõjutavaid majandusjõude. 3. Mis on makroökonoomika? Makroökonoomika uuri...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
203 allalaadimist
30
pdf

TTÜ MIKRO JA MAKROÖKONOOMIKA

MIKRO - JA MAKROÖKONOOMIKA (TET 3070) Õppeaine eesmärk: Aine õppimise eesmärgiks on mikro- ja makroökonoomika põhimõistete ja seaduspärasuste tundmaõppimine; majandusnähtuste vaheliste seoste analüüsimine nii indiviidi, firma, tootmisharu ja...

Astronoomia - Keskkool
249 allalaadimist
1
rtf

MIKRO JA MAKRO EVOLUTSIOONILISED PROTSESSID

MIKRO JA MAKRO EVOLUTSIOONILISED PROTSESSID mikroevolutsioon-evolutsioonilised muutused liigi sees,viib uute liikide tekkeni. eelduseks on muutuste toimumine populatsiooni geneetilistest struktuurides. oluliseks on sigimisajad jms. makroevolutsioon-liigist kõrgemate organismirühmade(perekondade,seltside,klasside) teke ja areng. Progresse Divergents Konvergents e.täiust...

Bioloogia - Keskkool
17 allalaadimist
4
pdf

Kommenteeritud vastused mikro ülesannete kogule TEEMA 1

MIKRO ÖKONOOMIKA ÜLESANNETE JA HARJUTUSTE KOGU. Tallinn: Külim, 1999. KOMMENTEERITUD VASTUSED Avo Org PEATÜKK 1. MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA OLEMUS ( LK. 5­11) 1. VALE; 1)See on üks mikroökonoomika paljudest eesmärkidest; 2) Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärgiks on leida lahendus põhiprobleemile ­ piiratud ressursid versus piiramatud vajadused; 2. VALE; Hüviste...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun