Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "liitmine" leiti 1057 faili

liitmine – LAHUTAMINE 1) tegurda nimetaja 2) leia ühine nimetaja ühine nimetaja arvudele 4 ja 6 on 12 ühine nimetaja üksikutele tähtedele a 3 ja a on a 3 b ja b on b ühine nimetaja sulgudele (a + b) ja (a + b) 2 on (a + b ) 2 (a – b) ja (b – a) leidmiseks võta neist ühes miinus sulu ette -(-b + a) = -(a –b), ühine on siis (a – b) ja miinusmärk läheb murru ette, kus muudab seal oleva märgi vastupidiseks
1
doc

Murdude liitmine ja lahutamine

Kirjutada ühine nimetaja 2.Liita või lahutada lugejas 3.Koondada lugejas 4.Lahutada lugeja ja nimetaja teguriteks 5.Taandada 21 - lugeja ---------------------------- 21 - nimetaja Isenimeliste murdude liitmisel ja lahutamisel tuleb: 1. Lahutada nim...

Matemaatika - Keskkool
216 allalaadimist
1
doc

Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine

Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine. Liitmine: liidame murru lugejad, nimetaja jääb samaks. A B A + B _ + _ = ____ M M M Lahutamine: lahutame lugejad, nimetaja jääb samaks. A B A B _ _ = ____ M M M Proovi: 2 3 _ + _ = 7 7 ...

Matemaatika - Põhikool
184 allalaadimist
3
doc

Hulkliikmete liitmine ja lahutamine

Lihtsusta ja arvuta avaldise väärtus. a) (t ­ 3s) ­ (2t + s), kui s = 2 ja t = 3 (t ­ 3s) ­ (2t + s) = t ­ 3s ­ 2t ­ s = ­ 4s ­ t; Lahendus: ­ 4s ­ t = ­ 4 * 2 ­ 3 = ­ 11 b) (4c ­ 5d) + (4d ­ c), kui c = 5 ja d = ­1 (4c...

Matemaatika - Põhikool
21 allalaadimist
19
ppt

Vektorite liitmine

Vektori pikkus v Kui v = (a;b), siis selle vektori pikkus |v|= a 2  b2 Nullvektor  Vektorit O = (0; 0) nimetatakse nullvektoriks  nullvektori pikkus on võrdne nulliga  nullvektori alguspunkt ja lõpp-punkt ühtivad  nullvektori siht ja suund ei ole määratud Vektorite liitmine  Vektorite summa koordinaadid saame, kui liidame nende vektorite vastavad koordinaadid u  (a; b)  v  (c; d ) w  u  v  (a  c; b  d )  Et liita kahte vektorit, selleks paigutame need vektorid nii, et esimese vektori lõpp-punkt ühtib teise algusega  Summavektor ühendab esimese vektori algust teise lõpuga Vastandvektor  v  (a; b)   v...

Matemaatika - Keskkool
77 allalaadimist
1
doc

Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Harilike murdude liitmiseks ja lahutamiseks tuleb: 1) täisosad liita/lahutada omavahel 2) murdosad liita/lahutada omavahel, aga neile tuleb enne leida a) ühine nimetaja ehk arv, millega mõlemad nimetajad jaguvad b) igale murrule laiendaja, selle saad kui ühise nimetaja jagad murru esialgse nimetajaga c) nüüd korrutad laiendajat ja lugejat ning saad sellised murrud, kus nimetajad on ühesugused arvud...

Matemaatika - Põhikool
22 allalaadimist
11
ppt

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine

klass Enne erinimeliste murdude liitmist ja lahutamist peaksid meenutama varem õpitut: ·Kuidas Kuidas teisendati murde teisendati murde ühenimelisteks ühenimeliseks ·Kuidas Kuidas toimus toimus ühenimeliste ühenimeliste murdude murdude liitmine...

Matemaatika - Põhikool
18 allalaadimist
11
ppt

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine

klass Enne erinimeliste murdude liitmist ja lahutamist peaksid meenutama varem õpitut: •Kuidas Kuidas teisendati murde teisendati murde ühenimelisteks ühenimeliseks •Kuidas Kuidas toimus toimus ühenimeliste ühenimeliste murdude murdude liitmine liitmine ja lahutamine ja lahutamine...

Matemaatika -
1 allalaadimist
4
docx

Murdude liitmine ja lahutamine

kl matem (Murdude liitmine ja lahutamine) Ühe- ja erinemeliste harilike murdude liitmine ja lahutamine Vali välja õige, lõpuni teisendatud vastus: 49 - 19 = 710 + 710 = 5 - 37 = 58 + 34 = 712 + 23 = 4 13 + 1 15 = 8 35 - 3 12 = Otsusta, kas järgmistes tehetes on saadud õige vastus või mitte: 29 + 19 = 39 = 13 6 511 + 4 911 = 10 1411 = 11 311 712 - 512 = 212 = 16 34 + 56 = 1912 = 1 912 = 1 34 8 715 - 6 215 = 2 15 5 + 49 = 99 = 1 8 -...

Matemaatika 6. klass - Põhikool
4 allalaadimist
1
doc

Töövihik lk 5 harjutus 9 vastused.

Matemaatika ülesanne 9 lk 5 vastused 4*15+20=80 240:4*5=300 15*(8:2)=60 50-123:3=9 125*2:10=25 160:(12-8)=40 40-12+20=48 520-(34+16)=470 (17+15)-19=13 5*8+4*7=68 (39-18)*30=630 38+(42-9)=71 ...

Matemaatika - Põhikool
16 allalaadimist
3
doc

Murrud ning tehted nendega

harilikmurd liigmurd segaarv 3 murru lugeja 6 7 1 - murru joon - - = 2- 4 murru nimetaja 5 3 3 MURRUD LIITMINE Ühenimeliste murdude liitmisel liidetakse nende murdud...

Matemaatika - Põhikool
53 allalaadimist
2
doc

3. klassi I poolaasta matemaatika raudvara

ARVUDE NIMED LIITMISEL: ARVUDE NIMED LIITMISEL: 7 + 6 = 13 7 + 6 = 13 LIIDETAV LIIDETAV SUMMA LIIDETAV LIIDETAV SUMMA LIIDETAVAD on arvud, mida liidame. LIIDETAVAD on arvud, mida liidame. SUMMA on liitmise tulemus. SUMMA on liitmise tu...

Matemaatika - Põhikool
102 allalaadimist
2
docx

Mehaanika, liikumine, vektorid

MEHAANIKA · kõige vanem füüsikaharu · mehaanika lõi Isaac Newton, inglise füüsik, nö ,,füüsika isa" · ta kasutas teiste saavutusi kuid süstematiseeris ja lõi kompaktse teaduse ­ füüsika Mehaanika jaguneb kolmeks: · Kinemaatika- kuidas kehad liiguvad? (MEHAANILINE LIIKUMINE) · Dünaamika- jõud, miks kehad liiguvad? (LIIKUMISE PÕHJUSED) · Staatika- uurib paigalseisu ja tasakaalutingimusi Füüsika uur...

Füüsika - Keskkool
23 allalaadimist
5
doc

algebra konspekt

Sirged ja tasandid Joonte ja pindade võrrandite mõiste Võrdust F(x,y,z)=0 nim pinna S võrrandiks antud koordinaatide süsteemis, kui selle pinna kõikide punktide koordinadid rahuldavad seda võrdust ja nende punktide koordinadid, mis ei asu sellel pinnal, ei rahulda seda võrdust. Sfäär on niisuguste punktide hulk, milliste kaugus keskpunktist on võrdne raadiusega r. Tähistades sfääri meelevaldse punkti M...

Algebra ja Analüütiline... - Eesti Maaülikool
91 allalaadimist
5
pptx

Liitmise ja lahutamise seos

2. klass Kersti Smorodina Liitmine ja lahutamine on omavahel seotud: Vaata joonist ja näiteid. 3+2=5 5­2=3 Mida saad arvutada? REEGEL! Lahutamine on liitmise pöördtehe. 3+5=8 8­5=3 Pöörame ümber Harjuta! ÜLESANNE 1 12 + 4 =...

Matemaatika - Põhikool
4 allalaadimist
9
doc

Füüsika 1 - Uder - 2 töö piletid

XVII 1) Miks ei saa ainult jõuga kirjeldada pöörlevat liikumist?( jõumoment, rakenduspunkt) Pöörlevale kehale rakendades jõu tekib kiirendus, katsed näitavad et see ei olene vaid jõu suurusest vaid ka jõurakenduspunkti asukohast ja jõu suund on tähtis. Järelikult ei piisa pöörlevale kehale avaldatava mõju kirjeldamisel ainult jõu mõistest. Tuleb kasu...

Füüsika -
107 allalaadimist
2
odt

Hulkliige

Ligikaudsete arvude summa ja vahe tuleb ümardada kõigi komponentide ühise madalaima järguni. Näide: 2,40+18,879=21,279 ehk 21,28 Hulkliige Üksliikmete summat nimetatakse hulkliikmeks. Üksliikmeid, mille liitmisel hulkliige moodustub, nimetatakse hulkliikme liikmeteks ja nende kordajaid- hulkliikme kordajateks. Näide: 4c -3c+8c-c = Hulkliikmete liitmine ja lahutamine Kui sulgude ees on pluusmärk, siis tuleb sulgude avamisel jätta sulgude sees olnud liikmete märgid endiseks; kui sulgude ees on miinusmärk, siis tuleb sulgude avamisel muuta sulgude sees olnud liikmete märgid vastupidiseks. Näide: (2x-5)-(x-7)+(15-9x)-(6x-3)= 2x-5-x+7+15-9x-6x+3=-14x+20=20-14x Hulkliikme korrutamine üksliikmega Hulkliikme korrutamisel üksliikmega korrutatakse üksliikme...

Matemaatika - Põhikool
31 allalaadimist
5
docx

Füüsika I kt1 kordamine - Mehaaniline liikumine

Koordinaadid. Raadiusvektor. Tehted vektoritega. Liikumisvõrrand. Trajektoor. Kulg- ja pöördliikumine. Nihe ja teepikkus. Nurknihe. Ainepunkt-mõnikord võib liikumise uurimisel jätta kehade mõõtmed arvestamata: siis kui need on palju väiksemad kõikidest teistest mõõtmetest, millega antud ülesandes on tegemist. Ainepunkti asukoha ruumis saab määrata raadiusvektori r abi...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
253 allalaadimist
10
docx

Vana-Rooma

ANTIIKAEG: VANA-ROOMA AJALOOPERIOODID: PERIOODI AEG ISELOOMULIKUD TUNNUSED NIMETUS Kuningate 753 ­ 509 eKr · Rooma linna legendaarne asutamine 753 eKr. ajajärk · 6.saj eKr oli Rooma linn etruski kuningate ülemvõimu all. Varane 509 ­ 265 eKr · Pärast viimase etruskist kuninga pagendamist vabariik...

11.klassi ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
13
ppt

Redoksreaktsioonid

a näitab elektronide liitmist või loovutamist. Mg +12 2)8)2) Mg -2e- Mg2+ O +8 2)6) O +2e- O2- 2Mg0 + O20 2MgIIO-II Redutseerija Oksüdeerija (loovutab e-) (liidab e-) Mg -2e- Mg2+ O +2e- O2- Oksüdeerumine on elektronide loovutamnie. O.a kasvab. Redutseerumine on elektronide...

Reaktsioniprotsessid - Keskkool
18 allalaadimist
20
doc

Eesti kultuuriajalugu eksami küsimustele vastused

Karta tuli balti hõimude, skandinaavlaste kui ka slaavlaste röövkäike. Samuti korraldasid ka eestlased ise röövkäike (Skandinaaviasse, sealt ka hõbeaarded). Sõdadesse juhtuti ka venelastega, kui Jaroslav Tark Tartut vallutas. 2. Eesti ja Liivi alade liitmine Lääne-Euroopa kultuuriruumi  Roomakatoliku kiriku soov laieneda, kaupmeeste võimuruum tung itta, kahe kiriku vaheline võitlus, maaalade saamine, Skandinaavia  Muutused muinaskommetes o sõnade ülevõtt (rist, papp) o põletusmatuste asendumine laibamatustega o maeti peaga lääne poole o misjonärid (piiskop Falco) o esimesed kirikud (kaubakirikud)  Mõõg...

Eesti kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
40 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun