Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majandus õpetuse aasta konspekt. (0)

2 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on majandusteadus ?
 • Mis on majandusteadus ?
 • Miks nappuse ja loobumiskulu mõisted majanduses ja meie elus on olulised ?
 • Millised on tootmisressursside neli liiki ?
 • Millised põhilised majandusotsused seisavad kõikide ühiskondade ees ?
 • Mis on nõudlus ja kuidas see illustreerib hindade mõju ?
 • Milline seos on üksikisikute nõudmiste ja turunõudluse vahel ?
 • Mis on nõudluse hinnaelastsus ja mis seda määrab ?
 • Milline erinevus on hinnamõju ja nõudluse muutus vahel ?
 • Mis on pakkumine ja kuidas see illustreerib hinnamõju ?
 • Milline seos on turupakkumise ja üksikmüüjate pakkumise vahel ?
 • Mis on pakkumise hinnaelastsus ja mis seda määrab ?
 • Milline erinevus on hinnamõju ja pakkumise muutuse vahel ?
 • Mida müüjad soovivad müüa ?
 • Kuidas normivad turgu tasakaalustavad hinnad kaupu ja teenuseid ?
 • Kui ka tootjatele ?
 • Millised on kaks peamist sissetulekuallikat ?
 • Millistesse alternatiivsetesse kohtadesse saab sääste paigutada ?
 • Millised on krediidi kasutamise plussid ja miinused ?
 • Kuidas aitab kindlustus sul oma eelarves ootamatusi arvestada ?
 • Mis kaitseb meie vaba ettevõtlusega majanduses tarbija huve ?
 • Kuidas ergutab vaba ettevõtlus ettevõtlikkust ?
 • Millised on vaba ettevõtluse võimalused ja stiimulid ?
 • Milline on väikeettevõtluse roll majanduses ?
 • Kuidas on organiseeritud suured aktsiaseltsid ?
 • Kuidas aitavad finantsturud ettevõtetele leida kapitali ?
 • Kuidas ettevõtted laenavad ?
 • Kuidas ettevõtted säästavad ?
 • Mis on väärtpaberiturg ning miks on see oluline ?
 • Mis on bilanss ja kasumiaruanne ?
 • Mis on sisemajanduse kogutoodang ja kuidas seda mõõdetakse ?
 • Kuidas mõjutavad sisemajanduse kogutoodangu muutused elatustaset ?
 • Miks sõltub elatustase tootlikkusest ?
 • Millised tegurid määravad tootlikkuse pikema aja jooksul ?
 • Kuidas saavad ettevõtte juhid tootlikust tõsta ?
 • Miks muutuvad toodangu muutumisega ka tootmiskulud ?
 • Kuidas samal ajal varustada tarbijaid paremate ja odavamate toodetega ?
 • Kuidas seletada palkade tõusu nõudluse ja pakkumise muutustega ?
 • Millised peamised muutused on aastate jooksul tööjõus toimunud ?
 • Kuidas turumajanduses töötavad konkurents ja koostöö käsikäes ?
 • Miks mõned ettevõtted on hinnakujundajad ja teised hinnavõtjad ?
 • Kuidas on turundus seotud informatsiooni maksumuse ja vahetamisega ?
 • Miks on turundus üks ärikonkurentsi meetod ?
 • Millised ülesanded jäävad vabal ettevõtlusel täitmata ?
 • Milliseid probleeme tekitavad valitsuse otsused ?
 • Kuidas riik oma tegevust finantseerib ?
 • Milliseid makse makstakse ?
 • Kes maksab makse ?
 • Mis on raha? Millised on selle omadused ?
 • Milline raha on käibel Eestis ja mujal maailmas ?
 • Millised teenuseid pakuvad pangad ja teised rahaasutused ?
 • Kuidas "loovad" pangad raha ?
 • Mis on Eesti Panga roll ja kohustused ?
 • Miks muutub raha väärtus ?
 • Miks inflatsioon meid kõiki puudutab ?
 • Kuidas majanduse "tervis" muutub ?
 • Millised on majandustsükli etappidele iseloomulikud jooned ?
 • Kuidas üritab valitsus majandust stabiliseerida ?
 • Millised on fiskaal- ja raha- ehk monetaarpoliitika eelised ja puudused ?
 • Kuidas eksport ja import teineteisest sõltuvad ?
 • Missugused on väliskaubanduses absoluutse ja suhtelise eelise erinevused ?
 • Kummal on neist kaubanduses suurem mõju ?
 • Miks on tootlikkus väga tähtis ?
 • Miks on riikide vahel kaubanduspiirangud ?
 • Mis määrab vahetuskursid ?
 • Miks on riigi maksebilanss alati tasakalus ?
 • Mille poolest erineb sotsialism kapitalismist ?
 • Kuidas on arenenud sotsialism ?
 • Millised on kaasaegse sotsialistliku majandussüsteemi peamised jooned ?
 • Missugused on arengumaade probleemid ?
 • Kuidas arengumaad oma probleeme lahendavad ?
 
Säutsu twitteris
Mis on majandusteadus ?

I peatükk


 • Mis on majandusteadus?
 • Kuidas aitavad turud ja vabatahtliku vahetuse põhimõte organiseerida tootmist ning toodete ja teenuste jaotamist?
 • Miks nappuse ja loobumiskulu mõisted majanduses ja meie elus on olulised?
 • Millised on tootmisressursside neli liiki?
 • Kuidas kompromissid, piirkulud ja piirtulud mõjutavad meie igapäevaseid otsuseid?
 • Millised põhilised majandusotsused seisavad kõikide ühiskondade ees?
 • Kuidas erinevad majandussüsteemid organiseerivad ja koordineerivad inimesi toime tulema nappuseprobleemiga?

Turg
Turuga on tegemist igal pool ja alati, kui vaid inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid.
Turumajandus
Turumajandus kasutab turge (vabatahtlik vahetus) kui peamist tootmise organiseerimise ja koordineerimise vahendit.
Majandusteadus
 • Majandusteadus on uurimus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad soovivad.
 • Ühiskonnateadus, mis kirjeldab ja analüüsib seda, kuidas ühiskond teeb valikuid oma nappide ressursside hulgast, et rahuldada oma vajadusi.
Kaup
Kaup on füüsiline toode, mida saab näha ja katsuda ning mida tarbitakse peale toote valmimist. Kingad , leib-sai, arvuti.
Teenus
Teenus on toode, mida ei saa katsuda ning mida tarbitakse tootmise käigus. Juukselõikus, torulukksepatööd, taksosõit. Teenus on tasu eest tehtav töö.
Nappus
Nappus tuleneb võimetusest rahuldada kõikide soove.
Ressursid
Tootmistegurid
Ressursid on põhielemendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks, nagu maavarad , puit, vesi ja õhk.
Tootmisressursid on loodusvarad , inimressurss , kapital ja ettevõtlikkus.
Loodusvarad
Loodusvarad on looduskeskkonna osad, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab.
Inimressurss
Inimressursid ehk tööjõud on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks.
Kapital
Kapital on hooned, tööriistad ja masinad , mida inimesed kasutavad teiste kaupade ja teenuste tootmiseks.
Ettevõtlikkus
Ettevõtlikkus on kujutlusvõime, uuenduslik mõtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja äri alustamiseks ja juhtimiseks .
Loobumis- ehk alternatiivkulu
 • Loobumis- ehk alternatiivkulu on parim alternatiiv, millest loobutakse valiku tegemisel.
 • Loobumiskulu hind väljendub nendes kaupades, millest on tulnud loobuda , et saada soovitud kaup.
Piirtulu ja piirkulu
Kompromiss
Piirtulu või –kulu tähendab lihtsalt otsuse lisatulu või –kulu. Otsus ühe või teise kasuks on kompromiss.
Makroökonoomika
Makroökonoomika on uurimus majandusest tervikuna . Uurib majandusprotsesside kulgemise kiirust, kogutoodangu ja –tulu suurust, tööhõive probleeme.
Mikroökonoomika
Mikroökonoomika uurib üksikisikute, perekondade ja ettevõtete valikuid.
Majanduse põhivalikud
Vastused küsimustele – MIDA, KUIDAS, KELLELE
Majandusmudel
Majandusmudel on lihtsustatud väide, diagramm või valem, mida kasutatakse majandussündmuste selgitamiseks.
Majandus
Majandus on süsteem, mis tuleneb valikutest, mida me teeme kui tarbijad, töötajad, ettevõte omanikud või juhid ja valitsusametnikud.
Nõudlus
III peatükk
 • Mis on nõudlus ja kuidas see illustreerib hindade mõju?
 • Miks inimesed ostavad mingit kaupa madalamate hinnaga rohkem ja kõrgema hinnaga vähem?
 • Milline seos on üksikisikute nõudmiste ja turunõudluse vahel?
 • Mis on nõudluse hinnaelastsus ja mis seda määrab?
 • Milline erinevus on hinnamõju ja nõudluse muutus vahel?

Nõudlus
Teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel.
Nõudlusseadus
Inimesed ostavad mingit kaupa rohkem madalama hinna kui kõrgema hinna eest.
Nõudluskõver
Nõudluskõver on (kõver)joon nõudlust kujutaval graafikul, mis liigub paremale alla ja näitab hinna mõju koguse suhtes.
Hindu mõjutavad tegurid
 • Ostujõud
 • Vähenev isiklik väärtus
 • Asenduskaupade olemasolu
Nõudluse hinnaelastsus
Nõudluse hinnaelastsus on hinnamõju mõõt. See näitab ostja valmisolekut osta kaupa või teenust.
Kui mõju on suur, on nõudlus elastne ehk iga väiksemgi hinna muutus mõjutab oluliselt ostetava kauba kogust. Kui hinnamõju on väike, on nõudlus jäik. Vt. tabel 2
Nõudluselastsust mõjutavad tegurid
 • Asenduskaupade olemasolu, kättesaadavus ja hind
 • Täiendkaupade hinnad ja kättesaadavus
 • Osatähtsus eelarves
 • Aeg
 • Sisetulekute muutus
 • Ilm või hooaja muutus
 • Ostjate arvumuutus
 • Stiilide, maitsete, harjumuste muutus
 • Ootuste muutus
Nõudluse muutus
Nõudlus muutub kui toodete arv suureneb või väheneb iga hinnaga. Nõudluse suurenedes liigub nõudluskõver vasakule, vähenedes paremale.
Asenduskaubad
Kaubad mis rahuldavad samasid vajadusi ning on üksteisega asendatavad . Näiteks karastusjoogid .
Täiendkaubad
Täiend- ehk siduskaubad on kaubad, mida sageli koos kasutatakse.
Kuidas individuaalne bensiini nõudlus annab kokku turunõudluse (hinnad kroonides ) Tabel 1
Tee siia alla joonis, millel on kujutatud bensiini nõudlusgraafik.Koolajookide ja piima nõudluse hinnaelastsus. Tabel 2
1 liitri piima ja 1 pudeli koolajoogi koguse ja tulu muutus peale 50% hinnamuutust.
Koosta eelneva tabeli kohta nõudlusgraafik.
Pakkumine
IV peatükk
 • Mis on pakkumine ja kuidas see illustreerib hinnamõju?
 • Miks soovivad tootjad müüa mis tahes kaupa rohkem kõrgema ja vähem madalama hinnaga?
 • Milline seos on turupakkumise ja üksikmüüjate pakkumise vahel?
 • Mis on pakkumise hinnaelastsus ja mis seda määrab?
 • Milline erinevus on hinnamõju ja pakkumise muutuse vahel?

Pakkumine
Pakkumine tähendab erinevaid koguseid mingeid kaupu, mida tootjad soovivad ja suudavad müüa erinevate võimalike hindadega teatud kindlal ajahetkel.
Pakkumisseadus
Kõrgemate hindadega soovitakse müüja enam tooteid kui madalate hindade puhul.
Pakkumise hinnaelastsus
Kui hinnamuutusel on suur mõju pakutavate toodete kogusele, siis on pakkumine elastne. Kui hinnamõju on väike, siis pakkumine on jäik.
P hind
kogus
akkumiskõver
Pakkumiskõver on (kõver)joon pakkumist kujutaval graafikul, mis liigub paremale üles ja näitab hinna mõju koguse suhtes.

Pakkumiskõver

Pakkumise muutus
Pakkumise muutus tähendab, et tootjad soovivad ja suudavad müüa erinevaid hulki kõikide võimalike hindadega.
Pakkumine muutub kui toodete arv suureneb või väheneb iga hinnaga. Pakkumise suurenedes liigub pakkumiskõver paremale, vähenedes vasakule.
Turupakkumine
Kõikide müüjate koondpakkumine
Pakkumist mõjutavad tegurid
 • Muutused tootmise piirkuludes (materjalide omahind , tööjõuhind, energiakulu , tehnoloogia muutus)
 • Muutus müüjate või tootjate arvus
 • Ootuste muutus
Piirkulu
Kulud, mida tootjad kannavad, et toota kaupu piir-(lisa) kogustes .
Kuidas individuaalne bensiini pakkumine annab kokku turupakkumise (hinnad kroonides) Tabel 1
Tee siia alla joonis, millel on kujutatud bensiini pakkumisgraafik.
Turgu tasakaalustav hind
V peatükk
 • Kuidas tasakaalustavad pakkumine ja nõudlus kogust, mida ostjad soovivad osta, kogusega, mida müüjad soovivad müüa?
 • Mis on vaegus (defitsiit) ja ülejääk ning kuidas saab turukonkurents neid kõrvaldada?
 • Kuidas normivad turgu tasakaalustavad hinnad kaupu ja teenuseid?
 • Mil viisil motiveerivad turgu tasakaalustavad hinnad inimesi tooteid ja teenuseid tootma ?
 • Kuidas tekitavad nõudluse ja pakkumise muutused muutusi ka turgu tasakaalustavates hindades?
 • Kuidas annavad turgu tasakaalustavad hinnad informatsiooni ja motiive nii tarbijatele kui ka tootjatele?

Nõudluse ja pakkumise mõju
Kui kõrgem hind paneb müüjaid soovima müüa rohkem tooteid, siis ta paneb ostjaid soovima osta vähem.
Turgu tasakaalustav hind
Turgu tasakaalustav hind on hind, mis tasakaalustab koguse, mida ostjad soovivad osta, hulgaga, mida müüjad soovivad müüa. Hind mille puhul pakkumine on võrdne nõudlusega.
Vaegus ehk defitsiit
Vaegus ehk defitsiit on nõudluse ja pakkumise koguse vaheline erinevus - kui palju mingit toodet on ostjad valmis antud hinnaga rohkem ostma, kui müüjad on seda valmis müüma. Ostjad konkureerivad üksteisega saadaoleva koguse pärast.
Ülejääk
Ülejääk: kui palju mingit toodet on müüjad valmis antud hinnaga rohkem müüma, kui ostjad on seda valmis ostma. Müüjad konkureerivad üksteisega tarbijate raha pärast.
Normiv seadus
Mida enam on milleski puudu, seda kõrgem on tema hind ning seda vähem on inimesi, kes on nõus seda ostma.
Motiveeriv funktsioon
Kui hinnad tõusevad, siis tõmbab see ligi lisa tootjaid. Hinna langus peletab eemale tootjaid.
Muutused hindades
Nõudmine Hind Pakkumine
Nõudmine Hind Pakkumine
Informatsioon
Turgu tasakaalustavad hinnad võtavad kokku tarbijate eelistused, öeldes tootjatele, mida tarbijad kõige rohkem soovivad (milliseid tooteid, millises koguses).
Tarbijale annavad hinnad teada tootjate kuludest nende soovide rahuldamisel.
stiimulid
Kui ettevõte suudab hoida oma tootmiskulud normi piires, saab ta teenida kasumit, müües oma toodet turgu tasakaalustava hinnaga. Hoides samal ajal oma piiratud, kulukaid ressursse.
Tarbijaid ergutab vähem tarbima teatud tooteid, et kohaneda pakutavate kogustega.Nõudlus
Pakkumine
Tasakaaluhind
Vaegus
Ülejääk
kogus
Hind
Tarbijad ja säästjad
VI peatükk
 • Millised on kaks peamist sissetulekuallikat?
 • Kuidas aitab isiklik eelarve sul tarbija ja säästjana arukaid valikuid teha?
 • Kuidas saad panna oma rikkust aja jooksul kasvama, säästes teatud osa oma tuludest?
 • Millistesse alternatiivsetesse kohtadesse saab sääste paigutada?
 • Millised on krediidi kasutamise plussid ja miinused?
 • Kuidas aitab kindlustus sul oma eelarves ootamatusi arvestada?
 • Mis kaitseb meie vaba ettevõtlusega majanduses tarbija huve?

Tarbija
Tarbija on inimene, kes ostab kaupu või teenuseid isiklikuks kasutamiseks.
Tuluallikad
Tulu tööst – palk
Tulu rikkusest – intress ,
Rikkus
Rikkus on sinu omanduses olevate asjade väärtus.
Rikkuse tunnused
 • kasulikkus
 • piiratud pakkumine
 • rahaline väärtus
 • omandiõigus peab olema vahetatav.
  Säästmine sõltub:
  • tulude suurusest
  • ootustest
  • pankade intressimääradest
  • maksuseadustest
  Eelarve
  Tulude ja kulude plaan.
  Eelarve koostamise kolm sammu:
  • finantseesmärkide püstitamine
  • tulude hindamine
  • kulude planeerimine
  Reklaamist saadav kasu
  • info hindade ja uute toodete kohta
  • suureneb müüjate vaheline konkurents
  • alandab hindu tarbijate jaoks
  • maksab kinni enamike ajakirjade ja ajalehtede kulud ning kõik eraraadiote eratelevisioonide kulud.
  Reklaamiga kaasnevad ohud
  • reklaami tootmine on kulukas ning see tõstab mõnede toodete hinda
  • reklaam võib panna inimesi tegema asjatuid oste
  • meedia sõltub reklaamist
  Millele mõelda, kui plaanid säästa

  Ohutus

  Riik tagab sinu hoiuste turvalisuse kuni 20 000.- kroonini

  Tulumäär

  Tulumäära väljendatakse protsendina hoiustatud summast (põhisummast) aastase perioodi kohta.

  Intress

  Intress on tasu (tulu) selle eest, et loobud praegu raha kulutamisest ja võimaldad pangal või mõnel muul asutusel seda kasutada. On olemas lihtintress (tasu ainult põhisummalt) ja liitintress (tasu põhisummalt ja eelnevalt arvutatud intressidelt eeldusel , et jätad selle oma kontole).

  Likviidsus

  Likviidsus näitab seda, kui kiiresti on võimalik oma sääste rahaks muuta. Raha kasutamisvõimalus kaupade ostmisel ja maksete tasumisel .
  Kuhu on võimalik oma sääste paigutada
  • Hoiukontod (nõudehoius ehk arvelduskonto ja tähtajaline hoius ehk deposiitkonto)
  • Firmade aktsiad
  • Kohalike omavalitsuste võlakirjad
  • Avatud investeerimisfondid (rahaturufondid ja võlakirjafondid)
  • Elukindlustusreservid
  • Ettevõtte võlakirjad
  Tarbimiskrediit
  Tarbimiskrediit on kas rahakrediit või kaubakrediit . Rahakrediit võimaldab laenata raha, et tasuda oma ostu eest. Kaubakrediit võimaldab osta kaupu ja teenuseid praegu ja maksta nende eest hiljem.
  Eluasemelaen , autoliising, järelmaksud, krediitkaardid.
  Finantskoormus
  Finantskoormus on kogusumma , mida maksad krediidi kasutamise eest. See hõlmab intressikulusid ja teisi tasusid (teenustasusid, kindlustus), mida müüja või laenaja laenule lisab.
  Aastane protsendimäär (APM)
  APM on krediidikulu, mida arvutataks aastaprotsendina.
  APM=2 m i/P(n+1)
  m – makseperiood (52 nädalat, 12 kuud)
  i – laenukulu (intressi summa)
  P – põhisumma (laenatav raha)
  n – tegelik maksete arv
  Krediidi eelised
  • kohene kauba omandamine
  • paindlikkus
  • ohutus
  • aitab ettenägematute asjaolude korral
  Krediidi puudused
  • ülekulutamine
  • kõrgem maksumus
  • impulsiivsed ostud
  Käendaja
  Käendaja on isik, kellel on vastuvõetav krediidireiting ning kes on nõus maksma sinu asemel laenu tagasi, kui sa ise seda ei suuda.
  Kindlustus
  Kindlustus on võimalus jagada riski ootamatuste vastu.
  Kindlustuse liigid
  • Kahjukindlustus
  • Kõik kindlustusliigid, kus kahju on võimalik rahaliselt hinnata
  - elukindlustus
  Vastutuskindlustus
  Vastutuskindlustus kaitseb inimesi kahju eest, mis kaasneb teistele tekitatud vigastuste või teiste vara rikkumisega, mille eest nad vastutavad. Liikluskindlustus
  Varakindlustus
  Varakindlustus kaitseb poliisiomanikke nende vara kaotuse, hävimise või kahjustumise eest.
  Elukindlustus
  Elukindlustuse peamine põhjus on tagada raha perekonnale , kui pere ülalpidaja (palgateenija) sureb . Mõned inimesed kasutavad oma kindlustuspoliisi ka kui hoiust.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Majandus õpetuse aasta konspekt #1 Majandus õpetuse aasta konspekt #2 Majandus õpetuse aasta konspekt #3 Majandus õpetuse aasta konspekt #4 Majandus õpetuse aasta konspekt #5 Majandus õpetuse aasta konspekt #6 Majandus õpetuse aasta konspekt #7 Majandus õpetuse aasta konspekt #8 Majandus õpetuse aasta konspekt #9 Majandus õpetuse aasta konspekt #10 Majandus õpetuse aasta konspekt #11 Majandus õpetuse aasta konspekt #12 Majandus õpetuse aasta konspekt #13 Majandus õpetuse aasta konspekt #14 Majandus õpetuse aasta konspekt #15 Majandus õpetuse aasta konspekt #16 Majandus õpetuse aasta konspekt #17 Majandus õpetuse aasta konspekt #18 Majandus õpetuse aasta konspekt #19 Majandus õpetuse aasta konspekt #20 Majandus õpetuse aasta konspekt #21 Majandus õpetuse aasta konspekt #22 Majandus õpetuse aasta konspekt #23 Majandus õpetuse aasta konspekt #24 Majandus õpetuse aasta konspekt #25 Majandus õpetuse aasta konspekt #26 Majandus õpetuse aasta konspekt #27 Majandus õpetuse aasta konspekt #28 Majandus õpetuse aasta konspekt #29 Majandus õpetuse aasta konspekt #30 Majandus õpetuse aasta konspekt #31 Majandus õpetuse aasta konspekt #32 Majandus õpetuse aasta konspekt #33 Majandus õpetuse aasta konspekt #34 Majandus õpetuse aasta konspekt #35 Majandus õpetuse aasta konspekt #36 Majandus õpetuse aasta konspekt #37 Majandus õpetuse aasta konspekt #38 Majandus õpetuse aasta konspekt #39 Majandus õpetuse aasta konspekt #40 Majandus õpetuse aasta konspekt #41 Majandus õpetuse aasta konspekt #42 Majandus õpetuse aasta konspekt #43 Majandus õpetuse aasta konspekt #44 Majandus õpetuse aasta konspekt #45
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 45 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-11-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 180 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor uudistaja2@hot.ee Hehe Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Õpetaja konspekt sõnasõnaliselt ümber kirjutatuna
  majandus , konspekt , kogu konspekt , aasta

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  15
  docx
  Majanduse konspekt
  82
  docx
  MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT
  116
  pdf
  Sissejuhatus majandusteooriasse
  72
  docx
  Majanduse alused
  18
  pdf
  Majandusõpetuse aine mõisted
  80
  docx
  Rahanduse konspekt
  20
  docx
  Majandus alused konspekt
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun