Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ETIKETI konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes tervitab esimesena ?
 • Miks saadetakse kutseid ?
 • Kuidas liigitatakse kutseid ?
 • Mida tuleb kutsete koostamisel meeles pidada ?
 • Milline on oluline info kutsel ?
 • Kuidas kutse edastada ?
 • Kuidas kutsele vastatakse ?
 • Kuidas tänada kutse ja peo eest ?
 • Kuidas kingitus üle anda ?
 • Mis teid huvitab ?
 • Kui palju saate kulutada ?
 • Millal ja kui kauaks ning kellega soovite minna ?
 • Kes oskaks jagada praktilisi näpunäiteid ?
 
Säutsu twitteris

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
ETIKETT
Õppematerjal
Miljan Kalmus
miljan@olustvere.edu.ee
MÕISTED
ETIKETT on mudel, näidis, eeskuju, kuidas midagi teha - kuidas tervitada , esitleda, kirjutada kirju, rõivastuda, olla hea pererahvas külalistele.
Etikett kehtestab reeglid, mis on inimese teenistuses ja muudavad tema elu kergemaks, mitte vastupidi.
Termin etikett tuleb ladinakeelsest väljendist est hic questio, mis tõlkes tähendab siin on küsimus.
Ladinakeelsest väljendist on tuletatud prantsuskeelne sõna etiquette , mis tähendab sedelit või pealkirja.
15.sajandil Burgundia hertsogi Philippe Hea ( 1396 -1467) nõudel koostati ja vormistati sedelitel õukonnas järgitav alluvusjärjekord ning tseremooniad: kes millal ja kuidas võisid riigipea poole pöörduda, temaga suhelda ja teda teenindada.
Etikett muutus eriti rangeks Prantsuse õukonnas Loui s XIV ( 1643 - 1715 ) ajal, kui määratleti kuninga ja tema lähikondlaste kõik toimingud alates ärkamisest hommikul ja lõpetades uinumisega õhtul.
PROTOKOLL on kokkulepitud põhimõtted, mis käsitlevad ühiskonnas väljakujunenud käitumis- ja suhtlemisnorme, hierarhiat, ühiskondlikku positsiooni, tseremooniaid.
Termin PROTOKOLL pärineb kreekakeelsest sõnast protokollon, mis otsetõlkes tähendab esimest liimi (protos – esimene, kolla liim )
Bütsantsi riigis mõisteti selle all esimest lehte, mis liimiti dokumendirullide ülaserva ning millele märgiti dokumendi sisu ja autor. Hiljem hakati sama moodust kasutama notariaalset tõestust vajavate dokumentide juures, et kinnitada nende ehtsust ja eristada originaaldokumente võltsingutest.
Veel hiljem hakati protokolli all mõistma nõudeid, kuidas vormistada kirju (valida viisakusvorme kirjade alustamisel ja lõpetamisel) ning kuidas korraldada tseremooniaid.
DIPLOMAATILINE PROTOKOLL on riikidevahelises suhtlemises väljakujunenud normide ja reeglite kogum.
Diplomaatiline protokoll käsitleb riikidevahelist kirjavahetust, diplomaatiliste esindajate vahetamise korda, nende ameti- ja auastmeid, riiklikke tseremooniaid, ametlikke kohtumisi ja vastuvõtte.
Diplomaatilise protokolli alusdokumendid on:
- Viini konventsioon „Diplomaatilistest suhetest” (1961)
- Viini konventsioon „Konsulaarsuhetest” (1963)
AMETIPROTOKOLL on ametialases suhtluses üldtunnustatud käitumisnormid, tavad, kombed.
Ametiprotokolli alus on asutuse või ettevõtte põhiväärtused, missioon , visioon .
ÄRIPROTOKOLL on ametiprotokolli alaliik , mis käsitleb käitumispõhimõtteid ja norme ärimaailmas.
TSEREMOONIA on kombetalitus pidulikeks juhtumiteks.
VIISAKUS avaldub inimese vaoshoituses ja korrektsuses, oskuses ennast igas olukorras valitseda .
Käitumisviisakus tähendab oskust tõmbuda õigel ajal tagaplaanile, olla teiste vastu tähelepanelik ja hooliv ning suhtuda kõigesse austuse ja lugupidamisega.
Viisakalt käituvad inimesed võidavad kaaslaste poolehoiu ja neist saavad oodatud külalised igas seltskonnas.
TAKTITUNNE väljendub oskuses rõhutada eelkõige meeldivat ning olla ettevaatlik selles suhtes,
mis võib teise tundeid riivata.
Taktitundega inimene
 • Oskab seltskonnas kiiresti kohaneda
 • Oskab õigel ajal õnne soovida , kaastunnet avaldada, seisusekohaselt kõnetada
 • Oskab olukorrale vastavalt rõivastuda
 • Arvestab , et igal inimesel on õigus eraelule ja teistsugusele eluviisile; ta ei esita ebasobivaid küsimusi pereasjade, rahalise seisu, intiimsuhete või tervise kohta ega vasta sellistele küsimustele ka ise.

TERVITAMINE JA ESITLEMINE


Tervitamine on esimene kontakt vestluskaaslasega. Esimene silmside ja kehaline kontakt kahe inimese kohtumisel võib otseselt või kaudselt mõjutada edaspidist suhtumist teineteisesse.
Tervitussõnad on tähtsaimad esimesest kümnest sõnast, mis kujundavad mulje.
Noogutamine ja kummardamine
 • Mees tervitab kerge kummardusega, naine peanoogutusega.
 • Naine ei kummarda temast tunduvalt vanemale daamile.
Tervitamine ja peakatted
 • Kergitatakse kaabut, nokamütsi jt samatüübilisi peakatteid.
 • Peakatet hoitakse põhi enda poole.
 • Peast ei võeta sõjaväelase, politseiniku või muud vormimütsi ning peakatteid, mida on raske pähe tagasi panna – barett , spordimüts, läkiläki va matustel.
 • Naised ei võta tervitamise ajal peakatet ära.
Vastu- ja kaasatervitamine
 • Tervitusele tuleb alati vastata.
 • Kui ei mäleta, kas kohtuti on mõistlik lähtuda põhimõttest: parem rohkem kui üldse mitte.
Püstitõusmine tervitamisel
 • Naistuttavate, endast märksa vanemate meeste tervitamisel tõusevad noormehed alati püsti.
 • Naised tõusevad siis, kui tervitavad eakaid härrasid või suhtlevad ametialaselt oma ülemusega.
 • Ametiasutuses tõuseb töötaja, kes võtab klienti vastu (sekretär, teenindaja ) võimaluse korral alati püsti.
Kes tervitab esimesena?
 • Noorem vanemat, mees naist, alluv ülemat, saabuja kohalolijaid.
 • Ametlikul koosviibimisel/vastuvõtul tervitatakse kõigepealt ürituse peakorraldajat, seejärel abikaasat.
 • Olenemata soost tervitab esimesena see, kellele oli adresseeritud kutse.
Kätlemine
 • Sirutatakse parema käe avatud peopesa tervitatavale, peopesad puutuvad kergel käesurumisel kokku.
 • Käepigistus on tugev ja lühike.
 • Ettevaatlik daamide sõrmustatud käepigistusel.
 • Esimesena ulatab käe
- vanem nooremale
- naine mehele
- ülem alluvale
 • Ärimaailmas on naised ja mehed võrdsed partnerid - mehed ei pea ootama, kui naine
sirutab käe.
Põsesuudlus ja embamine ehk akolaad
 • Euroopa lõunapoolsetes riikides tervitatakse häid naistuttavaid põsele suudeldes.
 • “Pidulik” embus = akolaad (tuleneb pr k sõnast accoler)
 • Euroopa riikides mehed teineteist ei emba , küll aga islamimaades .

Käesuudlemine

 • Naine tõstab käe rinna kõrgusele, mees kummardab selle kohale.
 • Mees ei puuduta huultega daami kätt, vaid peatub mõni sentimeeter käest kõrgemal ja õhkab suudluse välja!
 • Kätt ei sobi suudelda tänaval ja avalikes kohtades

Tutvumine üritustel
 • Inimest esitleb alati kutsuja.
 • Ametlikel üritustel mainitakse külalise akadeemilist ja ametialast positsiooni.
 • Kaaslast tutvustatakse ees- ja perekonnanimega.
 • Tutvustatavad võivad, kuid ei pruugi anda kätt.
 • Kui käsi ulatatakse, siis teeb seda esimesena positsioonilt kõrgem või keda tutvustati esimesena.
Esitlemisel tuleb silmas pidada järgmist:
 • Madalama positsiooniga ametnikku esitletakse kõrgema positsiooniga ametnikule
 • Kohalikku elanikku tutvustatakse alati välismaalasele
 • Meest tutvustatakse alati naisele
 • Kui naine kannab teist perekonnanime , siis nimetab mees esitlemisel ka tema perenime
 • Naiste esitlusel kasutatakse üldjuhul määratlust “proua”. Kui naine soovib, siis

tuleb pöördumisel kasutada sõna “ preili
 • Nooremat inimest tutvustatakse vanemale
 • Ametialane tutvustamine põhineb positsioonil; tutvustades nimetatakse ka asjaomaste isikute ameti- või tegevusala , tiitel ja perekonnanimi .
 • Lõuna- ja õhtusöögile saabunud külalisi esitleb perenaine või peremees vastavalt saabumise järjekorrale
 • Ennast tutvustades ei lisata oma nimele sõna “proua” või “härra”. Ka akadeemiliste tiitlite

ja ametinimetuste “magister”, “ doktor ”, “dotsent”, “ professor ” lisamine pole enda tutvustamisel kombeks.
 • Abielus mitteolevate kaaslaste puhul tutvustatakse kaaslast ametlikult kui preilit, prouat

või härrat ja mitte kui elukaaslast või kaaslast.
 • Endast tunduvalt kõrgemal positsioonil olevale isikule pole kombeks ennast tutvustada
 • Kui kõrgele ametiisikule soovitakse tutvustada oma tuttavat, siis tuleb paluda selleks kõigepealt luba. Esitlemisel mainitakse esitletava tiitel ja nimi, kõrgel positsioonil oleva isiku nime ei öelda. Sellist esitlusviisi nimetatakse ühepoolseks tutvustamiseks.
 • Mees peab esitlemisel alati seisma (kui ta pole invalid, haige või kõrges eas)
 • Naine tõuseb alati püsti, kui teda esitletakse temast vanemale naisele, kõrgemalseisvale isikule või tolle abikaasale. Naine tõuseb ka siis, kui esitleb end ise vanemale mehele.
 • Üksikisikut tutvustatakse grupile
 • Kui teid esitletakse või tutvustatakse, siis võtke käed taskust välja, seiske korrektselt, pange kinni pintsaku nööbid (va viimane) ja olge tähelepanelik
 • See, keda esitleti peaks ütlema:

“Väga meeldiv!”
“Väga rõõmustav!”
“Meeldiv tutvuda!”
Ärimaailmas tuleb tervitamisel, tutvumisel ja esitlemisel pidada silmas järgmist:
 • Tervitage esimesena – kehtib nii büroosse siseneja kui ka teenindaja kohta
 • Tutvumisel ja esitlemisel öelge alati esimesena kliendi nimi, olenemata sellest, kas ta on mees või naine
 • Tutvustamisel kasutage alati ees- ja perekonnanime
 • Ärivestluses kasutage inimese nime võimalikult sageli, sest miski ei paelu partneri
tähelepanu rohkem kui tema nimi
 • Kui vestluse ajal astub tervitamiseks juurde keegi kolmas, siis pole tema tutvustamine

ilmtingimata vajalik. Sellega annate delikaatselt märku, et soovite jätkata vestlust nelja silma all.
Hüvastijätmisel kehtivad sarnased nõuded, mis tervitamisel
 • tõuske püsti
 • vaadake silma
 • naeratage
 • ulatage käsi
 • tänage
Tänada tuleb aja eest, mille vestluspartner teile pühendus, vastuvõtu eest, külalislahkluse eest.
ärakuulamise eest, võimaluse eest tutvuda jne.Tänamisega ei tohiks koonerdada ega liialdada!
PÖÖRDUMISED JA TIITLID
Olenemata riigi ühiskondlikust ja majanduslikust korraldusest on viisakad pöördumisvormelid olemas igas keeles ning nende kasutamine on niisama loomulik kui tervitamine ja hüvastijätmine.
Kõnetlussõnad
 • Kuningas ja kuninganna Teie Majesteet
 • Kroonprints ja kroonprintsess Teie Kuninglik Kõrgus
 • Suursaadik Teie Ekstsellents
 • Paavst Püha Isa
 • Katoliku kardinal , paavsti nuntsius Teie Pühadus
 • Õigeusu patriarh Teie Õndsus
 • Peapiiskop , piiskop Teie Hiilgus
 • Kõrgema protestandi vaimulik Kõrgeausus
 • President Härra President
 • Presidendi abikaasa Proua President
Proua Evelin Ilves
 • Minister Härra/proua minister
 • Parun Parun + perekonnanimi
 • Krahv Krahv + perekonnanimi
 • Hertsog Hertsog + eesnimi
 • Sir (inglise alamaadliku tiitel) Sir + ees- ja perekonnanimi
Sir Bernard Lovelle

+ perekonnanimi
 • Tundmatu naine: proua või preili? Proua + nimi/perekonnanimi
 • Maavanem Proua maavanem
 • Linnapea Härra linnapea

Kui inimesel on mitu tiitlit , siis pöördumisel kasutatakse kõige kõrgemat.
Viisakustiitleid kasutatakse seltskonnas ka kellestki kolmandast kõneldes:
proua Kask tuleb10 minuti pärast, härra Kuusk palub vabandada .
VISIITKAARDID
Vaatamata elektrooniliste suhtlusvõimaluste paljususele on klassikalised visiitkaardid
säilitanud ametlikus suhtlemises oma tähenduse. Eelkõige kasutatakse neid kontaktandmete vahetamiseks.
Visiitkaarte hakati esmakordselt kasutama Vana-Hiinas, kust need levisid üle kogu maailma ja leidsid kohe laialdast kasutust .
Visiitkaarti kasutati enne telefoni leiutamist selleks, et anda teada oma külaskäigust, kui inimest parajasti kodus ei olnud - külaskäigu märgiks jäeti kaart oma nimega. Kaardile kirjutati sobiv prantsuskeelne lühend, mis selgitas külaskäigu eesmärki. Visiitkaardi jätmist või käskjalaga saatmist mõisteti kui toimunud visiiti.
VISIITKAARTIDE LIIGID
Ameti- ehk ärikaart
Ärielus olulisel kohal ettevõtja turundusstrateegia väljendamisel ning firmakultuuri tutvustamisel.
Ärikaardile märgitakse:
1) ettevõtte logo
2) ettevõtte täisnimetus
3) isiku ees- ja perekonnanimi
4) täpne amet
5) töökoha postiaadress
6) telefon
7) faks
7) e-post
8) veebiaadress
Inimese isiklik maitse tuleb ärikaardi kujundamisel jätta tagaplaanile ning ühe ettevõtte visiitkaardid kujundatakse ühtse stiiliga.
Lihtkaart
Lihtkaardile märgitakse ainult isiku ees- ja perekonnanimi, lisatud võib-olla ka ametikoht .
Lihtkaarti kasutatakse ettevõttesiseselt, palju diplomaatilises korpuses ning mitmesuguste sõnumite ja tervituste edastamisel, näiteks pannakse see õnnitluseks või tänuks saadetud lillekimbu juurde.
Eriti vajalik on lihtkaart, kui inimesel on keeruline nimi.
Abielupaari kaart
Abielupaari kaardile märgitakse abielupaari nimi ja kodused kontaktandmed .
Abielupaari kaarti on hea kasutada uutele tuttavatele andmiseks , kui suheldakse äripartneritega perekondlikult või vanadele sõpradele uude elukohta kolimisest teavitamiseks.
Abielus naise kaart
Kaardile märgitakse naise ees- ja perekonnanimi, kodused kontaktandmed.
Abielus naise kaarti kasutatakse isiklikus tutvusringkonnas, uue tutvuse käigus näit. koduste
andmete esitamine treeningukaaslastele, väikelastega kodus olevatele beebikooli tuttavatele.
Vallalise naise ja tütarlapse kaart
Kaardile märgitakse ainult ees- ja perekonnanimi ilma koduse aadressita.
Tänapäeval üldiselt väga harva kasutatav kaart. Võimaldab üllatada oma uusi sõpru esmakordsel tutvumisel, vallalise naise nime meeldejäämine on garanteeritud.
VISIITKAARTIDE VORMISTAMINE
Tähelepanu peaks pöörama järgmisele:
 • Paberi kvaliteet
 • Visiitkaardi mõõtmed
 • Tekst
 • Õigekiri
 • Kaardi otstarve
Vormistades tasub teada:
 • Klassikaline visiitkaart trükitakse kvaliteetsele paberile.
 • Kiri visiitkaardile trükitakse selge, hästi loetava šriftiga.
 • Rahvusvaheliselt kõige enam levinud visiitkaartide mõõtmed on 9 x 5 cm ja 9,3 x 5,5 cm.

Tavaks on mitte ületada formaati 10 x 7 cm
 • Klassikaline visiitkaart on horisontaalne, kuid äris kasutatakse ka vertikaalseid visiitkaarte, et millelegi tähelepanu tõmmata (püstine logo, toode, firmahoone vms).
 • Ettevõtte/asutuse ja isiku nimi paikneb kaardi keskel ja selle all on ametinimetus .
 • Ühele kaardile ei trükita mitut ametikohta, tiitlit. Vajadusel vormistatakse teise ametikoha puhul eraldi kaart.
 • Mida kõrgem on ametikoht, seda lihtsam ja lakoonilisem on üldjuhul kaart – näitab head maitset ja stiilitunnetust.
 • Alati kasutatakse täisnime ilma lühendita. Erandi moodustab vaid liide „jun“ – lühend sõnast„juunior“, kui tegemist on tavalisest pikema nime või tiitliga.
 • Kui kaardiomanikul on akadeemiline kraad, märgitakse see isiku nime taha.
 • Aadress kirjutatakse paremasse alumisse nurka väiksemas kirjas, kuid samas stiilis ülejäänud kaardiga .
 • Kaardi alumisse vasakusse ja paremasse nurka paigutatakse andmed enda või oma firma kohta

(aadress, telefon, faks, e-post, interneti aadress)
 • Tänapäeval on lubatud andmeid visiitkaartidele mitut moodi paigutada, kuid eelnimetatud stiil on klassikaline ja eksimisvõimalus väiksem.
 • Tekst võib paikneda ühel või mõlemal küljel, viimasel juhul trükitakse kaardi teisele

küljele võõrkeelne tekst.
 • Liigse sümboolikaga ei tasu visiitkaarti koormata.
 • Visiitkaart enamasti trükitakse, kuid on lubatud ka käsitsi, kalligraafiliselt kirjutatud kaardid.
VISIITKAARTIDE KASUTAMINE
 • Kingituste ja lillekimpude juures;
 • Tervituste, õnnitluste, kaastundeavalduste puhul;
 • Traditsiooniliselt võib visiitkaardiga edastada ka teateid, soove jne.

VISIITKAARTIDE VAHETAMINE
 • Visiitkaarte pole kombeks vahetada või jaotada kohe pärast tutvumist. Erand - ärikohtumised,

kus pooled vahetavad kaarte enamasti vestluse alguses või edastavad need koos kohtumiseks
ettevalmistatud materjalidega.
 • Esimesena ulatab oma kaardi madalama positsiooniga isik. Kui positsioonid on võrdsed, ulatab kaardi esimesena noorem.
 • Vastuvõttudel ei anta visiitkaarti korraldajatele, vaid jäetakse selleks ette nähtud lauale.
 • Visiitkaartide vahetamiseks tuleb valida hetk, mil see ei häiri vestlust, ega ole vestluskaaslasele

pealetükkiv.
Diplomaatilises käitumises ja rahvusvahelises ärisuhtlemises võib kasutada visiitkaartidel prantsuskeelseid lühendeid, et enamlevinud sõnumeid edastada.
p.m ( pour memoire) - meeldetuletamiseks. Sellisele kaardile ei vastata
p.f (pour feliciter) - õnnitlemiseks rahvuspühade jt pidulike sündmuste puhul. Saaja
vastab kaardiga, millel lühend p.r – „Tänan!“
p.c (pour condoler) - kaastunde avaldamiseks; sümpaatia väljendamiseks
p.r (pour remercier) - tänamiseks õnnesoovide, kingituste eest. Kaardile ei vastata.
p.p (pour presente) - kasutatakse esitlemiseks või tutvumiseks kellegi kolmanda isiku vahendusel
p.p.c (pour prendre conge) - diplomaatilises korpuses kasutusel, kui lahkutakse teenistuskohustuste täitmiselt
p.f.N.A (pour feter le Nouvel An) – „Head uut aastat! Vastatakse samal viisil.
NB! Või N.B. (ld nota bene) - „Pange tähele!“ teil palutakse kontakteeruda kaardil olevatel
koordinaatidel

KUTSED

Miks saadetakse kutseid?

 • tähistada ühiselt tähtpäevi
 • arendada suhteid
 • lahendada tülisid
 • väljendada austust

Kuidas liigitatakse kutseid?

- täielikult trükitud (eriti pidulik vastuvõtt, ettevõtte juubel . Tiitel ja nimi kirjutatakse käsitsi)
- osaliselt trükitud (sagedased vastuvõtud ettevõttes. Blankette saab kasutada erinevatel sündmustel)
 • mitteametlikud
- käsitsi kirjutatud (kodused vastuvõtud)

Mida tuleb kutsete koostamisel meeles pidada?

 • hea paber, mis on veidi paksem kui tavaline paber
 • tekst tumeda värviga, kutset ei voldita
 • soovitavad mõõtmed 15 x 10 cm või 18,5 x 12 cm
 • kõik nimed, tiitlid ja aadressid õiged

Milline on oluline info kutsel?

 • Kes on kutsuja(d)
Härra ja proua Saarel on au paluda Teid…
Eesti Vabariigi suursaadiku ja pr Karul on au paluda Teid ....
 • Keda kutsutakse
Tiitel ja inimese nimi kirjutatakse kutsele tavaliselt käsitsi
 • Põhjus, miks kutsutakse
Kutsel on kirjas sündmus, mis põhjusel oleme korraldatavale üritusele kutsutud ja millisel
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
ETIKETI konspekt #1 ETIKETI konspekt #2 ETIKETI konspekt #3 ETIKETI konspekt #4 ETIKETI konspekt #5 ETIKETI konspekt #6 ETIKETI konspekt #7 ETIKETI konspekt #8 ETIKETI konspekt #9 ETIKETI konspekt #10 ETIKETI konspekt #11 ETIKETI konspekt #12 ETIKETI konspekt #13 ETIKETI konspekt #14 ETIKETI konspekt #15 ETIKETI konspekt #16 ETIKETI konspekt #17 ETIKETI konspekt #18 ETIKETI konspekt #19 ETIKETI konspekt #20 ETIKETI konspekt #21 ETIKETI konspekt #22 ETIKETI konspekt #23 ETIKETI konspekt #24 ETIKETI konspekt #25 ETIKETI konspekt #26 ETIKETI konspekt #27 ETIKETI konspekt #28 ETIKETI konspekt #29 ETIKETI konspekt #30 ETIKETI konspekt #31 ETIKETI konspekt #32 ETIKETI konspekt #33
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 33 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-08-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 37 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Avonhellu Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

80
pdf
Ametkondlik kaitumine ja etikett
36
doc
Etikett
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
1072
pdf
Logistika õpik
16
docx
Diplomaatiline etikett ja protokoll konspekt eksamiks
125
pdf
Konspekt 2
35
doc
Sekretäriõpe
0
docx
A dumas Kolm musketäri terve raamat

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun