Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria sekretäritöö - 50 õppematerjali

Ametid >> Sekretäritöö
sekretäritöö on äärmiselt tänuväärne – hea sekretäri teeneks on see, kui kogu asjaajamine ja kontorikorraldus laabub tõrgeteta ning juhid ja spetsialistid võivad muretult pühenduda oma põhitööle. Ta oskab asutuses luua sõbraliku ja positiivse õhkkonna, mis soodustab efektiivset tööd, kuid ei jää märkamata ka külalistele.
thumbnail
4
doc

Sekretäritöö ametijuhend

6.4. Saada tööandja kulul vajalikku täiendõpet. 6.5. Saada tööandjalt oma töökohustuste täitmiseks vajalikke dokumente ja andmeid. 7. TÖÖVAHENDID 7.1. Arvutikomplekt koos tarkvara ja lisaseadmetega; 7.2. Dokumentide haldamise infosüsteem, paljundusmasin, paberipurustaja. telefon, faks, printer 8. KVALIFIKATSIOONI NÕUDED Eriala, haridus 8.1. Kutse-keskharidus; 8.2. Eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine 8.3. Varasem sekretäritöö kogemus 2 aastat 8.4. Algteadmised arhiivindusest 8.5. Asjaajamise põhialuste tundmine 8.6. Etiketi nõuete tundmine 9. OSKUSED Keeled 9.1. Eesti keele oskus kõrgtasemel, 9.2. Vene keele oskus suhtlemise tasemel 9.3. Soome keele oskus kõrgtasemel Arvutikasutamise oskus: 9.4 Tabel- ja tekstitöötlusprogrammiga; 9.5 Oskus töötada internetis; 9.6 Kiire trüki- ja kujundusoskus; 9.7 Andmekogude ja bürootehnika kasutamine

Ametid → Sekretäritöö
201 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Viisad dokumendil ja akt

I Viisad dokumendil Viisa on spetsialisti loetav allkiri koos kuupäevaga. Dokumentidele, mida säilitatakse üle kümne aasta, lisatakse ka ametinimetus. Viisa kirjutatakse dokumendi viimasele lehele, allkirjast allapoole. Tehakse sellele eksemplarile, mis jääb asutusse ehk siis: · ametikirjal ärakirjale · käskkirjal originaalile Viisa jaguneb kaheks: 1. koostaja viisa, mis asub vasakus veerus 2. kooskõlastusviisa, mis asub paremas veerus Näide: a) viisad ametikirjal. Säilitatakse 5 aastat (koostaja) (kooskõlastusviisa) /allkiri/ ...

Ametid → Sekretäritöö
59 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tutvumine ejaü, sekretäride ametipäev

Maarja Janson TUTVUMINE EESTI JUHI ABI ÜHINGUGA, SEKRETÄRIDE AMETIPÄEV Iseseisev töö Tartu 2009 SISSEJUHATUS Töös tutvutakse Eesti Juhi Abi Ühinguga (EJAÜ). Töö eesmärk on tutvuda ühingu kodulehega, uurida, millal ühing on asutatud, selle tegevust, liikmeskonda ja sümboolikat. Töö käigus leiab, millist infot saavad seal tegevsekretärid ja mida võib veel kodulehelt leida. Antud töös tutvutakse ka EJAÜ ja sekretär.ee kodulehe abil sekretäride ametipäevaga ja selle tähistamisega ning arutletakse selle üle, kas peaks tänapäeval seda tähistama. EESTI JUHI ABI ÜHING Eesti Juhi Abi Ühing (EJAÜ) ühendab Eestimaa sekretäre ja teise organisatsiooni juhtkonna huve esindavaid ning juhte abistavaid spetsialiste. EJAÜ alustas oma tegevust 8. augustil 1994. aastal. Ühing tegeleb konsulteerimise, kutseomistamise, kirjastus- tegevusega. Osaletakse igakuistel kogunemiste...

Ametid → Sekretäritöö
90 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tutvumine „Sekretär I, II“ kutsestandardiga

TUTVUMINE ,,SEKRETÄR I, II" KUTSESTANDARDIGA Antud töös tutvusin ,,Sekretär I, II" kutsestandardiga. Töö eesmärk oli tundma õppida sekretäri kohustusi tulenevalt kutsestandardist ja end kurssi viia sekretärile vajalike teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomadustega. Mitme tööülesande täitmiseks on mitmed teadmised (dokumendihaldus, teeninduskultuur, töökeskkond) ning oskused (keeleoskus, arvuti kasutamise oskus ja koostööoskus) samad ja isikuomadused ning võimed on korduvalt vajalikud ( enamasti usaldusväärsus ). Omalt poolt lisaksin siiski oskusena juurde ka planeerimisoskuse, mida läheb vaja juhi ajakava planeerimisel ning ruumide ettevalmistamisel. Tabelisse vormistatud tööst olen saanud ülevaade sekretäri tähtsaimatest tööülesannetest. Töö tulemusena tean, millised teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused on vajalikud sekretärile tööülesannete täitmiseks. TABEL Tööülesanne Teadmised ...

Ametid → Sekretäritöö
88 allalaadimist
thumbnail
19
doc

Sekretäri ja juhi koostöö

TALLINNA MAJANDUSKOOL SEKRETÄRI JA JUHI KOOSTÖÖ Tallinn 2010 SISUKORD 1.AJALUGU............................................................................................................................... 2 2. PARTNERLUS.......................................................................................................................3 3.KALENDRIPIAMINE.............................................................................................................4 4.PABERITÖÖ........................................................................................................................... 6 5.KOOSOLEUTE KORRALDAMINE......................................................................................7 6.AMETLIK TASAND.............................................................................................................. 8 7.TÖÖSUHTE ARENG...................

Ametid → Sekretäritöö
272 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Eesti Punane Rist

Tallinna Majanduskool EESTI PUNANE RIST Referaat Tallinn 2010 SISUKORD SISUKORD.................................................................................................................................2 1. AJALUGU.............................................................................................................................. 3 2.RAHVUSVAHELISE PUNASE RISTI LIIKUMISE PÕHIMÕTTED..................................5 3. EESTI PUNASE RISTI TEGEVUSE ALGUS......................................................................6 4.EESTI PUNASE RISTI HASARTMÄNGUD........................................................................9 5. EESTI PUNASE RISTI LÕPP............................................................................................. 10 6. ESMAABI JA TERVISHOID ............................................................................................. 12 7. EESTI PUNASE RISTI TRNASPOR...

Ametid → Sekretäritöö
30 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

Digitaaldokumentide arhiveerimise nõuded

Digitaaldokumentide arhiveerimise nõuded Sissejuhatus Asutused dokumenteerivad oma toiminguid järjest rohkem digitaalselt. Selle tulemusena kasvab selliste digitaaldkumentide hulk, mida tuleb hallata, arhiveeirda ja avalikku arhiivi üle anda nõnda, et need oleksid autentsed, usaldusväärsed, terviklikud ja kasutatavad. Rahvusarhiivi huvi on sellele kaasa aidata. Juhise rakendusala ja kasutajad Käesolev juhis käsitleb digitaaldokumentide ja nende metaandmete eraldamist elektroonilistes dokumendihaldussüsteemides ning nende üleandmist avalikku arhiivi. Juhis ei esita täielikke nõudeid digitaaldokumentide loomisele, haldmaisele ning eraldamisele asutuse dokumendisüsteemist. Sihtrühmaks on Rahvusarhiivi järelvalve alla kuuluvate asutuste dokumendi ja arhiivihalduse eest vastutavad töötajad ja infotehnoloogid. Traditsiooniline ja digitaalne ...

Ametid → Sekretäritöö
55 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Protokoll

AS TUBLID TEGIJAD NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Tartu 10. november 2010 nr 1-2/4 Järgmise koosoleku aeg: 10. detsember 2010 Planeeritud aeg: 10.00-11.00 Tegelik aeg: 10.00-11.30 Juhatas Inna Ilus Protokollis Sigrit Aule Osa võtsid nõukogu liikmed: Inna Ilus, Toivo Tore ja Sigrit Aule Kutsutud: Swedbanki suurkliendihaldur Sulev Susi Päevakord 1. Hüpeteegi seadmine 2. Volituste andmine lepingute sõlmimiseks 1. Hüpoteegi seadmine OTSUSTATI 1.1 Seada hüpoteek Swedbanki kasuks kinnistule Herne 13, Tartu 2. Volituste andmine lepingute sõlmimiseks OTSUSTATI 2.1 Volitada asjaõiguslepingu sõlmimiseks AS Tublid Tegijad nimel juhatuse liige Mihkel Muhkel 2.2 Määrata vastutavaks isikuks Inna Ilus Otsuse poolt hääletasid kõik ...

Ametid → Sekretäritöö
33 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Eetika referaat

Elis Vink EETIKA Õpimapp Tartu 2009 Sisukord Elis Vink..................................................................................................................................... 1 EETIKA...................................................................................................................................... 1 Õpimapp......................................................................................................................................1 Eetika ajalugu ja selle mõiste......................................................................................................3 Moraali teoriad............................................................................................................................6 Moraalifilosoofia.........................................................................................................................8 Väljavõte Toomas Pauli artiklist ''Kümnest käsust...

Ametid → Sekretäritöö
122 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ametijuhend

LISA nr 1 töölepingu nr 29 juurde TRANSCOM EESTI OÜ PERESONALIASSISTENDI AMETIJUHEND I ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksuse nimetus Puudub 1.2 Ametikoha nimetus Personaliassistent 1.3 Kellele allub Tegevdirektorile 1.4 Alluvad Puuduvad 1.5 Asendajad Puuduvad 1.6 Keda asendab Puuduvad II AMETIKOHA EESMÄRK Personalitöö ja koolitustegevuse koordineermine ja korraldamine ettevõttes. III TÖÖÜLESANDED JA TULEMUSED 3.1 Koordineerib ettevõtte personalipoliitikat ning töötab sellega kooskõlas välja personalitööalased protseduurid, standardid, korrad, kindlustab nende juurutamise ja kontrollib täitmist. Vajalikud personalitööalased protseduurid, standardid, korrad on olemas ja neid järgitakse. 3.2 Peab töötajate arvestust, koostab ja esitab statistilisi aruandeid. Korrektne ajakohaste andmetega andmebaas, aruanded on esitatud õigeaegselt. 3.3 Transcom WW materjalide tõlkimine ja täiendamine. Ma...

Ametid → Sekretäritöö
112 allalaadimist
thumbnail
0
dot

Tööleping

docstxt/130521096022377.txt

Ametid → Sekretäritöö
33 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Büroomaailma külastus

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ametnikutöö osakond BÜROOMAAILMA KÜLASTUS Juhendaja: Anne Ilp Tallinn 2011 BÜROOMAAILMA KÜLASTUS Mina külastasin 4.oktoobril 2011 Büroomaailma Kadaka tee kauplust. Läksin kauplusesse kohe peale avamist, lootuses, et siis on vähe rahvast ja on võimalik klienditeenindajat küsitleda. Vaatamata varajasele tunnile, oli kohe üsna palju külastajaid, kuid minu meeldivaks üllatuseks oli ka väga palju teenindajaid, ei olnud nii, et pidin mööda kauplust klienditeenindajat otsima. Tutvustasin ennast ühele klienditeenindajale ja rääkisin miks ma olen tulnud kauplusesse ja küsisin kas tal oleks aega minu küsimustele vastata, tooteid näidata , ettevõttest rääkida. Esmalt sain targemaks , et büroomaailm on kauplusteketi nimi, ettevõtte tegelik nimi on AS Infotark, mis on loodud 1992. aastal. Tänase päeva seisuga on ettevõttel kauplused Tallinnas (Peterburi t...

Ametid → Sekretäritöö
118 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mina ja juhiabi juhiabi eetikakoodeks

On aja märgiks, et ettevõtetelt ja seal töötavatelt inimestelt oodatakse aina kõrgemat profesionaalsust ning suuremat avatust ja koostöövalmidust. Kooskõla inimese väärtusmaailmaga, eelkõige just oma elukutse väärtuse tunnetamine, motiveerib igat töö tegijat ja julgustab ennast proovile panema uutes põnevates valdkondades. Selleks, et kõik saaksid kollektiivis aru ühtemoodi organisatsiooni väärtushinnangutest, olen seisukohal, et igas organisatsioonis peaks olema eetikakoodeks. Juhiabi töö on professionaalne tegevus, mis aitab organisatsioonil lahendada asjaajamise ja suhtlemisega seotud probleeme ning kindlustab organisatsiooni edukuse. Juhiabilt oodatakse kompetentsust ja esinduslikkust. Ta esindab eelkõige oma organisatsiooni ning esikohal on organisatsioon ning selle juht koos kaastöötajatega, tagaplaanil aga juhiabi ise. Vahel aga on ka juhiabil tahtmine ennast esile tuua ja soov, et keegi teeks hingele pai ja...

Ametid → Sekretäritöö
47 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Ametikohtumiste korraldamine ettevõttes

ineimeste vahelisi suhteid. Nii ei tohiks selle korraldamisse suhtuda pealiskaudselt vaid kõik üksikasjadeni läbi mõelda. Nõupidamise aeg käes, võivad ilmneda puudujäägid, millega ei olda arvestatud või mõeldud, ehkki oleks pidanud ­ seda me ju ei taha? Kuna ametikohtumised on väga tähtsad ja need peavad olema kasulikud ning läbi mõeldud, on sekretärile antud väga suur roll - sekretär peab tagama, et kõik sujuks ja kohtumine ei oleks peetud asjata. Selleks on koostatud Sekretäritöö iseseisva tööna ,,Ametikohtumiste korraldamine ettevõttes", mille eesmärgiks on saada teadmisi ametikohtumiste olemusest ja ettevalmistusest ning osata näha sekretäri ülesandeid ja võimalust toetada juhti ametikohtumise ettevalmistamisel. Aruanne on jagatud üheks osaks, kus tabelit kasutades, tuuakse välja: - ametikohtumise ettevalmistamisega seotud tegevused, - tegevuste eesmärgid, - läbiviijad ja täitjad, - tegevuste läbiviimiseks vajaminevad vahendid.

Ametid → Sekretäritöö
114 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Masinakirja ajalugu, arvutikiri

ARVUTIKIRI Iseseisev töö 2009 Küsimused: 1. Esimene patent kirjutusmasinale Esimene patent kirjutusmasinale anti Inglismaal 1714. aastal H. Miil. 2. Millal ja kus algas kirjutusmasinate seeriaviisiline(tööstuslik) tootmine? 1874. aastal algas firmas ,,Remington" kirjutusmasinate seeriaviisiline tootmine. (Ameerikas) 1900. a Saksamaal «Ideal», 1904. a Ameerika Ühendriikides «Smith brothers» ja Saksamaal «Continental», 1906. a Ameerika Ühendriikides «Royal», 1907. a Inglismaal «Imperiab» ja Saksamaal «Mercedes», 1908. a. Itaalias «Olivetti» 3. Erinevad sõrmistikud. Erinevad märgisõrmised ja kirjutusmasina sõrmised. QWERTY, Dvorak, Malt. 4. Kirjutusmasinate liigitus (kirjutusmasinate põlvkonnad). Esimese põlvkonna kirjutusmasinad olid mehhaanilised Teise põlvkonna kirjutusmasinad olid elektromehaanilised masinad. Kolmandasse põlvkonda kuulusid elektroonilised kirjutusma...

Ametid → Sekretäritöö
65 allalaadimist
thumbnail
27
ppt

Arvutikiri

Ajalugu Esimene patent kirjutusmasinale 1714. aastal Inglismaal, autoriks Henry Mill Kirjutusmasinate seeriaviisiline tootmine alates 1874, sellega algas kirjutusmasinate massilise tootmise algus Sõrmistiku ühtlustamine 1898. aastal Toronto konverentsil Masinakirjas on sõrmede paigutust nimetatud Qwerty- süsteemis ja Dvoraki- süsteemis Kirjutusmasinad läbi ajaloo (1) Esimene edukas tootmisse jõudnud kirjutusmasin oli taani pastori Malling Hanseni poolt leiutatud "Kirjutus pall". See masin meenutas oma välimuselt nõelapatja. Kirjutusmasinad läbi ajaloo (2) Kirjutusmasinad läbi ajaloo (3) Aastal 1880 ilmus Ameerikas müügile kirjutusmasin Caligraph. Sellel kirjutusmasinal oli täisklaviatuur ja eraldi klahvid suurtele ja väikestele tähtedele. Kirjutusmasinad läbi ajaloo (4) Järgmine täisklaviatuuriga kirjutusmasin The Smith Premier tuli välja aastal 1890 saavutas omal ajal väga suure populaarsuse. Kirjutusmasinad läbi ajaloo (5) 18...

Ametid → Sekretäritöö
10 allalaadimist
thumbnail
3
doc

BÜROOMAAILMA KÜLASTUS

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ametnikutöö osakond BÜROOMAAILMA KÜLASTUS Aruanne Koolipoolne juhendaja: Anne Ilp Tallinn 2012 Büroomaailma külastus AS Infotark, mida inimesed teavad nime all Büroomaailm loodi 1992. aasta oktoobris. Asutajateks olid Soome firma Hämeen Konttoritekniikka Oy ja Eesti poolelt seitse eraisikut. Firma haldab Eestis kaupluste ketti BÜROOMAAILM, millesse kuuluvad kolm kauplust Tallinnas, kauplused Tartus, Narvas, Jõhvis, Pärnus ja Valgas ning Interneti- pood. Kauplust, mida otsustasin külastada asub Peterburi tee 92a, mis on suurim esindus Tallinnas. Kauplus on ehitatud läbi kahe korruse, 3 000 ruutmeetril on väljas Eesti suurim valik kooli- ja kontorikaupu, arvuteid, printereid, koosolekutehnikat, büroomööblit, sisustus- ja kunstikaupu jpm. Väga meeldiv oli üllatus, kui avastasin ,et k...

Ametid → Sekretäritöö
76 allalaadimist
thumbnail
55
doc

Geograafilise tähise ja kaubamärgi õiguslik analüüs ning võrdlus.

TALLINNA MAJANDUSKOOL Sekretäri-ja ametnikutöö osakond Kaja Pihla Geograafilise tähise ja kaubamärgi õiguslik analüüs ning võrdlus. Lõputöö Juhendaja: Toomas Seppel Tallinn 2006 Sisukord Sissejuhatus 4-5 1.Geograafiline tähis ja kaubamärk kui intellektuaalse omandi liigid. 6 1.1 Intellektuaalne omand 6- 7 1.2 Tööstusomand 7 1.3 Rahvusvahelised institutsioonid ja lepingud. 7-8 2. Geograafilise tähise ja kaubamärgi õiguslik regulatsioon 9 2.1 Geograafiline tähis ...

Ametid → Sekretäritöö
16 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mis on käskkiri

1. Mis on käskkiri ? · Käskkiri on ettevõttesisene korraldav dokument,mille annavad välja tipjuht ja tema asetäitja ainujuhtimise põhimõttelet lahendada organisatsiooni tegevuse sisemisi regelmenteermist nõudvaid küsimusi. 2. Millal antakse käskkirju välja ? · Seaduste,valitsuse määruste täitmiseks · Initsiatiivkorras 3. Kuidas jagunevad käskkirjad kestvuselt? · Ühekordne · Kehtib samas küsimuses uue väljaandmiseni 4. Kuidas jagunevad käskkirjad sisu ja säilitustähtaegade järgi ? · Põhitegevust reguleerivad ja korraldavad käskkirjad (sisemine töökorraldus) Nt. Ametikoha moodustamine/likvideerimine Säilit. 75 aastat · Isikkoosseisu e personalialased käskkirjad (isikkooseis) Nt.üleviimine kõrgemale/madalamale kohale, koondamine/vallandamine Säilit. 50 aastat · Puhkuse ­ ja lähetus käskkirjad (korraldused) Säilit. 7 aastat 5. Käskkirjade ...

Ametid → Sekretäritöö
28 allalaadimist
thumbnail
2
docx

KÄSKKIRI nr1

OÜ Kitsas king KÄSKKIRI Pärnu 17. jaanuar 2013 nr. 35 Muudatused ametikohtades Seoses firmasisese struktuuri muutmisega 1. Likvideerin IT osakonna juhataja ametikoha alates 17.02.13 Seoses sellega, et firma laiendab oma tegevust 2. Moodustan müüja 1.0 ametikoha alates 18.02.13 Kalle Kivi Tegevdirektor Koopia: (raamatupidamine) (Koosataja viisa) E. Sarap Eveli Sarap Sekretär 17.01.13 OÜ Kitsas king

Ametid → Sekretäritöö
47 allalaadimist
thumbnail
33
doc

ETIKETI konspekt

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ETIKETT Õppematerjal Miljan Kalmus [email protected] MÕISTED ETIKETT on mudel, näidis, eeskuju, kuidas midagi teha - kuidas tervitada, esitleda, kirjutada kirju, rõivastuda, olla hea pererahvas külalistele. Etikett kehtestab reeglid, mis on inimese teenistuses ja muudavad tema elu kergemaks, mitte vastupidi. Termin etikett tuleb ladinakeelsest väljendist est hic questio, mis tõlkes tähendab siin on küsimus. Ladinakeelsest väljendist on tuletatud prantsuskeelne sõna etiquette, mis tähendab sedelit või pealkirja. 15.sajandil Burgundia hertsogi Philippe Hea (1396-1467) nõudel koostati ja vormistati sedelitel õukonnas järgitav alluvusjärjekord ning tseremooniad: kes millal ja kuidas võisid riigipea poole pöörduda, temaga suhelda ja teda teenindada. Etikett muutus eriti rangeks Prantsuse õukonnas Loui s XIV (1643-1715) ajal, kui määratl...

Ametid → Sekretäritöö
51 allalaadimist
thumbnail
1
docx

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Sekretär : · organisatsiooni lojaalne esindaja nii heas kui halvas · ei sea tähtsamaks enda huve organisatsioonis · kaitseb ning hoiab oma elukutse väärikust kõrgel · arvestab erinevate klientide puhul nende päritolu, kultuuri ning religiooniga · tegutseb vastutustundliku ühiskonnaliikmena · loob hea mulje organisatsioonist nii kliendile kui koostööpartnerile · on kohuse- ja vastutustundlik, usaldusväärne ning tolerantne · on seotud teenindamisega, mis eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, kiiret taipu, head mälu, võimet märgata detaile Peab alati meeles, et · klient soov samuti suhelda välimuselt korrektse ja iseloomult positiivse sekretäriga · on kohustatud saladuses hoidma organisatsiooni või kliendi poolt antud konfidensiaalset infot ...

Ametid → Sekretäritöö
20 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Volikiri-näidis

OÜ ********* VOLIKIRI 01.09.2013.a., Tallinnas. Käesolevaga OÜ .........., reg. kood ......., asukohaga ........., tegutsedes oma seadusliku esindaja ­ juhatuse liikme ................ isikus, volitab kommertsdirektorit esindama firmat OÜ ............ kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute eest, esitama firma nimel avaldusi ja pretensioone, samuti ajama tsiviil-, kriminaal-,haldus- ja muid asju kõigis kohtu-, politsei- ja haldusasutustes kõigi õigustega, mis seadus on ette näinud hagejale, kostjale, kolmandale isikule ja kahjukannatajale, sealhulgas õigusega esitada iseseisvad hagisid, õigusega asja üleandmiseks vahekohtule, täielikult või osaliselt hagist loobumiseks, hagi õigeksvõtmiseks, hagi aluse muutmiseks, kokkuleppe sõlmimiseks, kohtulahendi peale kaebuse esitamiseks, täienddokumentide sissenõudmiseks esitamiseks ning väljamõistetud vara ja raha vastuvõtmiseks, samuti vaidluste algatamiseks dokumendi võltsit...

Ametid → Sekretäritöö
55 allalaadimist
thumbnail
1
docx

PROTOKOLL

AS JA12 PROTOKOLL Rakvere 26. veebruar 2013 nr 1 Algus kell 9.00, lõpp 10.30 Juhatas Grete Nagel Protokollis Merilyn Einamann Võtsid osa: Carmen Aasamets, Kadri Kalvik, Ilona Leemets Puudusid: Kristi Kikerpill, Karin Kõrts, Anita Laksberg, Triin Samra PÄEVAKORD: 1. Kooli tutvustamine, eriala tutvustamine 2. Bussiliikluse korraldus

Ametid → Sekretäritöö
9 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tellimuskiri

OÜ KARU KOOGID AS VALMAR Teie 31.01.2013 1/20 Tootmisosakond Lai 11 Meie 19.01.2013 13/29 21000 RAKVERE Raamatupidamises vajaminevate materjalide tellimine Lugupeetud tootmisdirektor Soovime tellida juurdelisatud näidiste järgi valmistatud: käibedeklaratsioon 1000 tk kontoristid 2000 tk kassaraamat 1000 tk pearaamat 1000 tk maksudeklaratsioon 230 tk Triin Samra Juhataja Mare Taar 632 271 [email protected] Mäe 4 Telefon 58078059 Arvelduskonto 1001014162905 44107 Kunda E-post: [email protected] SEB Registrikood 568676398763 OÜ KARU KOOGID Mäe 4 Telefon 58078059 Arvelduskonto 1001014162905 44107 Kunda ...

Ametid → Sekretäritöö
29 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Enesekehtestamine

1. ENESEKEHTESTAMINE Elus tuleb tihti ette olukordi, kus on tarvis end jõu või nõuga maksma panna ­ oma huve ja väärikust kaitsta. Kedagi veenda, mingi ettepanek läbi suruda, kellegi nõue või pealesunnitud kohustus tagasi lükata jne. Mida toimekam, ärksam ja ettevõtlikum inimene, seda enam tuleb tal äri- või ametiasjade ajamisel oma isiksuse mõjujõud mängu panna ning valmis olla ka teiste isikute vastuseisuga toime tulema (Kidron, 2001). Väljapaistva ameerika psühholoogi H. Murray järgi on paljud inimlikud tarbed seotud täisväärse eneseteostamisega suhtlemisel. Paarikümne põhilise inimvajaduse hulgas on nii sõprussidemete loomise kui iseseisvuse, jonni ja enesekaitse, abistamise ja abistatuse, keeldumise ja osavõtlikkuse ilmutamise tarbed. Konkreetne olukord tingib ühe või teise vajaduse esiletuleku määra. Niisiis ootame ja loodame abi, lähedust ja mõistvust, kuid samas püüame kas või jonni varal jääda iseendaks, säilitada oma sõlt...

Ametid → Sekretäritöö
21 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Sekretäri töö II

hiirekuningaks, aga ka omapäikõndijaks. Need kassile iseloomulikud tahud sümboliseerivad lojaalsust, kompetentsust, enesekindlust, väärikust ja enesevalitsust ­ igale sekretärile 27.09.2013 vajalikke isiku-omadusi. Neid positiivseid väärtusi soovib kehastada ka juhte abistavaid spetsialiste koondav Eesti Juhi Abi Ühing. 1.4. Muu informatsioon Leidsinveel põnevat informatsiooni toimuvate ürituste kohta. Samuti kutsesüsteemi, kutse andmise ja sekretäritöö eetikakoodeksi kohta. Sekretäritöö eetikakoodeksist jäi meelde,et eetikakoodeksi järgmine on kohustuslik kõigile Eesti Juhi Abi Ühingu liikmetele ja soovitatav ka ühingusse mitte kuuluvatele sekretäritöö tegijatele. Samuti peab alati meeles pidama, et olemasolevatest teadmistest ja oskustest ei piisa, neile tuleb pidevalt lisa hankida. Klient soovib alati suhelda terve, optimistliku ja korrektse välimusega abilisega ja tema hoiak ja professionaalsed teadmised on ettevõtte ja

Ametid → Sekretäritöö
36 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Sekretäritöö etikett

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ametnikutöö osakond xxx xxx SEKRETÄRI ETIKETT Referaat Juhendaja: Sekretäritöö õppejõud xxx Tallinn 2013 SISSEJUHATUS Sekretär olla on elulaad. Amet vormib inimese käitumise ja sekretär jääb ka pensionil olles oma olemuselt sekretäriks. Väljaõppinud sekretäri tunneb ära tema tehtud tööst, kõnest, kõnnakust, riietusest ja veel paljudest pisidetailidest, mida võib nimetada ühisnimetusega ­ sekretäristiil. Selleks, et elada sisse sekretäristiili tuleb õppida nagu näitleja oma osa, sotsiaalset rolli mängima

Ametid → Sekretäritöö
76 allalaadimist
thumbnail
1
docx

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Sekretär: · on hoolitsetud välimusega; · peab lugu nii endast kui teistest töötajates ja klientidest; · omab kohustust hoida tema hoole all olevaid dokumente ja säilitada nende terviklikkust; · peab olema usaldusväärne ja talle usaldatud infot heaperemehelikult vajalikult käsitlema; · mõtleb enne, kui tegutseb; · ei räägi kuulujutte ise ja ka talle räägitud kuulujutte edasi teistele; · tagab läbi oma tulemusliku käitumise motiveeriva töökeskkonna ja hästi töötava ettevõtte; · on laia silmaringiga, arvestab kliendi päritolu ja austab tema rahvuslikke ning religioosseid eripärasusi; · esindab eelkõige oma organisatsiooni ning esikohal on organisatsioon ning selle juht koos kaastöötajatega, tagaplaanil aga juhiabi ise; · täiendab end pidevalt erinevatel koolitustel; · on kursis enda riigis kui ka maailmas toimuvaga;...

Ametid → Sekretäritöö
16 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tõendi näidis

AS LIILIA Kalle Kuljetaja Teie 11.03.2011 nr 1-3/12 Pärnu Politseiprefektuur Seebi 44 Meie 13.03.2011 nr 2-4/22 13522 Pärnu TÕEND AS Liilia tõendab, et Veljo Vool (sünd. ....) töötab meie ettevõttes ekspediitorina alates 01. jaanuarist 1999. Tõend kehtib 23. märtsini 2011.a. (allkiri ja pitser) Avo Vilu tegevdirektor 656 8884 [email protected] Lille 5 Telefon 656 8875 12345 Pärnu Faks 787 7777 Registrikood 12222222 E-post: [email protected]

Ametid → Sekretäritöö
20 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Plangi malli tegemine Open Office'is

Plangi malli tegemine Open Offices (Libre Office) Ava Open Office org Writer 1. Ava Vormindus ­ Lehekülg. Pane paika veerised vasak 30, parem 15, üleval, all 12 cm 2. Ava - Lisamine (Insert) Väljad (Fields) - Muud (others) Avaneb Väljad sealt Funktsioonid ­ kohahoidja (placeholder) ­ tekst Trükkida järgemööda kõikide elementide nimetused näiteks "Aadress" Ilmub sõna "aadress" vasakule poole, kursor paika allapoole ja kordub sama, trüki vajalikud elemendid. Pane paika vahed! Salvesta

Ametid → Sekretäritöö
6 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Teatis

AS LIILIA Kaja Kuljetaja Teie avaldus 10.03. 2013 Seebi 44 13522 Pärnu Meie 13.03.2013 nr 2-4/22 TEATIS AS-i Liilia arhivaalidest nähtub, et Kaja Kuljetaja (sünd..... ) töötas ettevõttes sekretärina ajavahemikul 01. aprillist 1958 kuni 29. augustini 1970. Alus: nimistu 1-p, säilik 55, leht 22 ja säilik 343, leht 33. Teatis antud esitamiseks Pärnu Pensioniametile. (allkiri ja pitser) Avo Vilu tegevdirektor 656 8884 [email protected] Lille 5 Telefon 656 8875 12345 Pärnu Faks 787 7777 Registrikood 12222222 E-post: [email protected]

Ametid → Sekretäritöö
21 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kirjaplank

AS LENNUK Teie.........(vastuskiri)...seosviidaväli........ Meie.........(kuupäev ja number)...viidaväli Kuuse t 6 12345 TARTU Registrikood 223311050 Telefon 5656 5656 Faks 7878 7878 E-post: [email protected] Arvelduskonto 12345678902 Swedbank

Ametid → Sekretäritöö
13 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Garantiikirja näidis

AS MEREKARU AS Liilia Eerika 4 23456 ELVA 10.12.2012 GARANTIIKIRI AS Merekaru palub kinnitada oma töötaja Kaie Kuusiku osavõttu juhtimistöö seminarist ajavahemikul 2.-5. juuni 2012, mille maksumuseks on 300 eurot. Kinnitus saata meie poolt esitatud kontaktandmetele. ALLKIRI Artur Põld Juhatuse esimees Marju Pihlakas Raamatupidaja PITSER Hilje Vasar 666 3878 [email protected] Veeriku 5 Telefon 666 3845 Arvelduskonto 222456723 21342 ELVA Faks 666 3854 Swedbank E-post: [email protected] Registrikood 7003001 Internet: www.merekaru.ee AS MEREKARU Veeriku 5 Telefon 666 3845 Arvelduskonto 222456723 21342 ELVA Faks 666 3854 Swedbank E-post: [email protected] Registrikood 7003001 Internet: www.merekaru.ee

Ametid → Sekretäritöö
28 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Volikirja näidis

AS MEREKARU AS Piibeleht Veeriku 3 12345 VÕRU 10.12.2012 VOLIKIRI AS Merekaru, asukohaga Veeriku 5, tegutsedes oma seadusliku esindaja ­ juhatuse esimees Meeri Murakas isikus, volitab STELLA KADAKA (sünniaeg 19.06.1983) esindama Rõivas aktsiaseltsi kauba vastuvõtmisel Tallinna Sadamas. Volikiri kehtib üks aasta. Volitatud isiku allkirja näidis____________________________ ALLKIRI Meeri Murakas Juhatuse esimees PITSER Veeriku 5 Telefon 666 3845 Arvelduskonto 222456723 21342 ELVA Faks 666 3854 Swedbank E-post: [email protected] Registrikood 7003001 Internet: www.merekaru.ee

Ametid → Sekretäritöö
34 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tellimuskirja näidis

AS MUSTIKAS Hr Priit Pärn Hotell Sokos Müügiosakond 20.10.2012 nr 2-5/55 Uus t 6 32323 TALLINN Banketisaali üürimisest Lugupeetud härra Pärn AS Mustikas soovib üürida 5. maiks 2012 kella 18-23ni firma aastapäeva pidulikuks tähistamiseks banketisaali 50 inimesele koos viiekäigulise õhtusöögi, alkoholi ja kohvilauaga. Palume infot hinna ja tingimuste kohta. Lugupidamisega (allkiri) Kalle Kallis Juhatuse esimees Lisa: ürituse kava 3 lehel 2 eks Muraka 4 Telefon 7676 8989 Arvelduskonto 12345678987 12345 VÕRU Faks 9898 7878 Sampo pank Registrikood 232323232323 E-post: [email protected] AS MUSTIKAS Ave Valdenberg 626 3311 [email protected] Muraka 4 Telefon 7676 8989 Arvelduskonto 12345678987 12345 VÕRU Faks 9898 7878 Sampo pank Registrikood 232323232323 E-post: [email protected]

Ametid → Sekretäritöö
33 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Protokolli näidis

AS NUNNUKE JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn 09. jaanuar 2010 nr 1-4/2 Algus kell 10, lõpp kell 12.15 Juhatas Maie Maasikas Protokollis Juuli Jänes Osa võtsid juhatuse liikmed: Jaan Klaas, Peeter Kruus, Teet Tass, Paula Taldrik. Puudus Raimo Tirin Kutsutud raamatupidaja Kalle Kusta PÄEVAKORD: 1. 2010. aasta sponsorluse taotluste läbivaatamine. 2. 2009. aasta töötulemused. 3. 2010. aasta eelarve kinnitamine. 1. KUULATI: Peeter Kruus ­ tutvustas 2010. aastaks esitatud sponsorluse taotlusi. Sõna võttis: Jaan Klaas ­ andis selgitusi erinevate sponsorite kohta. Küsimus: OTSUSTATI: 1.1. Rahuldada muusikaringi ,,Viis viimast" taotlus ja eraldada 5000 krooni toetust. 2. KUULATI : Teet Tass ­ tutvustas 2009. aasta töötulemusi. Sõna võttis: Jaan Klaas ­ nentis, et 2009. a töötulemustega võib igati rahule jääda. OTSUSTATI: 2.1. Hinnata eelmise aasta töötulemused positiivseks. 3. KUUL...

Ametid → Sekretäritöö
47 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Vastuskiri

AS AMPHORA KOOLITUSED Hr Priit Tamm Teie 08.02.2013 nr 1-2/14 OÜ Kajakas Laua 7-2 Meie 12.03.2013 nr 3-1/15 13456 PÄRNU Ruumide rentimisest Lugupeetud härra Tamm AS Nööp soovib rentida 5. maiks 2013 kella 10-14 firma koolituspäeva korraldamiseks ruume 50 inimesele koos arvuti, dataprojektori ja mikrofoniga. Palume infot hinna ja tingimuste kohta. Lugupidamisega (allkiri) Kalle Kallis Juhatuse esimees Lisa: koolituse kava 2 lehel 2 eks Tammsaare tee 45 15523 TALLINN Registrikood 232323232323 Telefon 7676 8989 Faks 9898 7878 E-post: [email protected] Internet www.noop.ee Arvelduskonto 12345678987 Sampo pank AS AMPHORA KOOLITUSED Ave Kask 626 3311 [email protected] Tammsaare tee 45 15523 TALLINN Registrikood 232323232323 Telefon 7676 8989 Faks 9898 7878 E-post: [email protected] Internet www.noop.ee Arv...

Ametid → Sekretäritöö
38 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ametliku e-kirja näidis

Kellelt [email protected] Kellele [email protected] Koopia Teema Infopäring laserprinterite kohta 04.11.2013 nr 3-5/69 Kaido Keedus AS Kraut OÜ Lootus soovib osta laserprintereid. Palume meile saata hinnapakkumine ning võimalikud soodustused e-postiga. Lugupidamisega Ants Lootus OÜ Lootus juhatuse esimees Telefon 555 6666 Faks 555 7777 E-post: [email protected] Lisa: OÜ Lootus tutvustav materjal 10 lehel (lootus.01.ddoc) Ave Kask Telefon 555 2222 E-post: [email protected]

Ametid → Sekretäritöö
62 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Sekretäritöö Praktikaaruanne

OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL Sekretäritöö eriala Riine Riitmuru SEKRETÄRITÖÖ PRAKTIKA ARUANNE Kristiina Kikas Trafox Eesti OÜ, personalijuhataja Olustvere 2014 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS...........................................................................................................................3 2 ETTEVÕTTEST.........................................................................................................................

Ametid → Sekretäritöö
120 allalaadimist
thumbnail
80
pdf

Ametkondlik kaitumine ja etikett

• tema hoiak, käitumiskultuur ja professionaalsed teadmised on ettevõtte ja tema enda arengu garantiiks Hoidub alati • ebamäärasusest, kõhklemisest ja argusest • kahjustamast oma organisatsiooni mainet • liigsetest emotsioonidest, lobisemisest ja upsakusest • eraasjade ajamisest tööajal, familiaarsest suhtlemisest ja väldib rangelt igasugust kahemõttelisust nii sõnades kui ka tegudes • Eesti Juhi Abi Ühingu eetikakoodeks nimetati ümber Sekretäritöö eetikakoodeksiks 06.09.2012 (üldkoosoleku protokoll nr 23) • Koodeks ilmus kogumikus "Eetikakoodeksite käsiraamat", Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2007 5 Seltskondlik vestlus 
 Seltskondlikus vestluses :
  hoidutakse raha, haiguste, seksi teemadest 
  kõneldakse poliitikast, kui selles on kokku lepitud


Ametid → Sekretäritöö
44 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tööotsimisoskused

Tööotsimisoskused Kristi Gross SR148 Vaadates oma isikuomadusi ja võrreldes neid sekretäritöö kutsestandardi 5. tasemega, siis leian väga palju sarnasusi ning arvan, et olen valinud endale vastava ja meeldiva ameti. Kõik minu isiklikud omadused on suureks kasuks sekretäritöös ning samuti kutsestandardis on kirjas milline peab olema ja millised oskused peavad olema sekretäril – oman enamus omadusi. Mina isikuomaduste poolest:  olen kõrge pingetaluvusega  olen kohusetundlik ja aus;  kiire kohanemis-ja reageerimisvõimega.

Ametid → Sekretäritöö
11 allalaadimist
thumbnail
8
docx

MILLISTE ISIKUOMADUSTEGA INIMENE EI SOBI JUHIABI TÖÖD TEGEMA

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA13KÕ Lea Valter MILLISTE ISIKUOMADUSTEGA INIMENE EI SOBI JUHIABI TÖÖD TEGEMA Essee Õppejõud: Anne Reinsoo Mõdriku 2014 Alustades tööd juhiabina peaks kõigepealt ennast kurssi viima selle tööga kaasas käivate käitumisreeglitega ja isikuomadustega, mida sellel tööl on vaja. On ju juhiabi üks organisatsiooni visiitkaardist, mis esimeste seas silma paistab. Mida professionaalsem on juhiabi oma kohustusi täites seda edukam on ka organisatsioon koostööpartnerite ja klientide silmis. Juhiabil on lihtsam seda kõike teha kui organisatsioonil on eetikakoodeks, millest juhinduda. Juhiabiks ei sobi inimene, kes ei täida oma töökohustusi korrektselt ja ületab võimupiire. Olen sell...

Ametid → Sekretäritöö
21 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kuidas CV koostada

CURRICULUM VITAE Nimi: Annika Kask Sünniaeg: 05.05.1996 Aadress: Järveotsa tee 43-33 , Tallinn 13520 Telefon: 58275355 E-mail: [email protected] Perekonnaseis: Vallaline Haridus ja kvalifikatsioon: 2006- Ehte Humanitaargümnaasium 2003-2006 Kohtla-Järve Oru Põhikool , algkool Täiendharidus: 2012 inglise keele eraõpetaja Töökogemus: 2014- Meriton Conference & Spa Hotel, ettekandja 2013-2014 Meriton Conference & Spa Hotel , toateenija 2009-2012 (suveaeg) Serverette OÜ , ettekandjaabi Täiendav info: Keeled : Vene Emakeel Eesti Kõnes hea , kirjas hea; õppinud koolis 11 aastat Inglise Kõnes hea, kirjas hea; suhtlesin eelmisel töökohal klientidega igapäevaselt Prantsuse Kõnes keskmine, kirjas keskmine Arvuti kasutamise oskus: Kasutan igapäevaselt MS World, Excel , PowerPoint , Internet Autojuhiload: B-kat. Harrastused: võrkpall , lugemine , reisimine 24.11.2014 ...

Ametid → Sekretäritöö
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Büroomaailma külastus

TALLINNA MAJANDUSKOOL Kristina Sirkovskaja JU14 Büroomaailma külastus Raport Juhendaja: Anneli Ilp Tallinn 2015 Külastasin Kadaka teel asuva büroomaailma. Peamiseks plussiks on see, et nendel on lai valik tooteid. Kõige suurem nõudlus on bürootarvetel ja bürootehnikal. Tutvusin seal erinevate büroo toodetega, seal oli ka muud tooteid, mis ei olnud otseselt seotud bürootarvetega nagu näiteks kommid, saunalinad ja erinevad riided. Kaubavalikus on palju kuulsaid firma tooteid: IT valdkond: HP, Samsung, Brother, Canon, Philips Kontoritarvete valdkond: Navigator, 3M, Esselte, Stabilo, APLI Poes on väga palju erinevaid võimalusi, nad pakuvad klientidele: tasside valmistamist( oma valikul pilt tassi peale) mööbli sisustust IT tugi klientidele visiitkaartide valmistamist printimist koopiate teg...

Ametid → Sekretäritöö
8 allalaadimist
thumbnail
4
docx

AS Kirjatarbed vastukiri

AS KIRJAPABER Ingrid Mägi Teie 29.09.2016 nr 1-3/45 AS Büroomaailm Kelluka 2 Meie 05.10.2016 nr 2-3/25 23453 Elva Toodete pakkumine Lugupeetud juhataja Täname teid kirja eest. Saadame teie poolt soovitud info toote kohta koos piltidega lisadena. Parimate soovidega Allkiri Rein Saar Müügijuht Lisa: 3 lehel Aune Prillimäe 555 45444 [email protected] Tatari 45 Telefon 6716 1198 Arvelduskonto: EE11223334445 12323 Tallinn E-post: [email protected] Kodupank Registrikood 7788898877 AS KIRJAPABER Tatari 45 Telefon 6716 1198 Arvelduskonto: EE11223334445 12323 Tallinn E-post: [email protected] ...

Ametid → Sekretäritöö
10 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Praktikaavaldus

Kellele [email protected] Koopia Pimekoopia Teema Praktikakoht 12.10.2016 nr 3-5/45 Karin Toming Olympic Entertainment Group AS tegevdirektor AVALDUS Soovin kandideerida AS Olymic Entertainment Group personalispetsialisti praktikandi ametikohale. Õpin Tallinna Majanduskoolis personalispetsialisti eriala.Olen tutvunud praktikandile esitatavate nõuetega. Soovin võimalusel läbida praktikat ajavahemikus 01.02.2017- 01.04.2017. Avaldusele on lisatud motivatsioonikiri. Koostööd soovides Aune Põlismäe Aune Põlismäe 650 6655 [email protected]

Ametid → Sekretäritöö
34 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Küsimust esitav kiri

AS BÜROOMAAILM Rein Saar AS Kirjapaber Tatari 45 29.09.2016 nr 1-3/45 12323 Tallinn Kirjapaberi tellimine Lugupeetud müügijuht Soovime Teilt tellida kirjapaberit. Lisasime tootekirjeldused piltidega lisadena. Parimate soovidega Allkiri Ingrid Mägi juhataja Lisa: 2 lehel Aune Toots 555 6654 Kelluka 2 Telefon 555 6789 Arvelduskonto EE22333443355 23453 Elva E-post: Hansapank info@büroomaailm.ee Registrikood 2333422232244 [email protected]

Ametid → Sekretäritöö
3 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kirjaplangi tegemine

Kirjaplangi tegemine Wordis Ava - Start – Programs – Microsoft Office Word 2010 Page Layout –Margins – Page Setup – Margins (Left 30, right 15, Top, Bottom 12 mm) Layout – different first page – ok Sisesta -Insert – Header and Footer Headerisse dokumendi autor Näiteks AS SEESAM – suurus kuni 20 p Footerisse kontaktandmed kuni 10 p, pidev joon soovi korral. Kasuta No Spacingut. Lisa ka Teie – ülevalt servast 55 mm kõrgusel ja Meie - 63 mm kõrgusele Näiteks Kaare 5 Telefon 567 6765 Arvelduskonto EE2323333 12323 Tartu E-post:[email protected] Hea Pank Registsrikood 2322222123333 AS SEESAM Teie Meie Kaare 5 Telefon 567 6765 Arvelduskonto EE2323333 12323 Tartu E-po...

Ametid → Sekretäritöö
6 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Sekretäri ametiriietus. Ümbrike valik ja postitamine.

SEKRETÄRI AMETIRIIETUS. ÜMBRIKE VALIK JA POSTITAMINE. Anna Moltsar Riietus, kui väline visiitkaart Hoolitsetud välimus, kõige muu hulgas ka riietus ­ see näitab lugupidamist iseenda ja teiste suhtes Ametiriietus Ametiriietus võib olla ettevõtetes ja korporatsioonides reglementeeritud sisekorraeeskirjades, ametijuhendites või kirjeldatud töölepingus. Ametiriietusega püütakse jätta muljet ja luua positiivset mainet külaliste silmis. Lohakalt seotud lips või auk sukapüksis ei jäta korrektse äripartneri muljet. Ametiriietus Heaks tavaks on kanda igapäevase tööriietusena klassikalist kostüümi, mis on meeldivalt komplekteeritud seeliku või pükstega. Suvisel ja kuumemal perioodil on võimalik kasutada pluusi ja seeliku omavahelist kombinatsiooni. Valge pluusi ja musta seeliku koos kasutamine on rahvusvaheliselt levi...

Ametid → Sekretäritöö
17 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun