Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Nõustamispsühholoogia (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kus lõpeb psühholoogiline nõustamine või kus algab ?
 • Milline on minu identiteet professionaalina ?
 • Kes terapeut on ja millised on tema kvalifikatsioonid ?
 • Miks ta üldse nõustamisel viibib ?
 • Millega nõustaja tegeleb ja millised võivad olla tagajärjed ?
 • Mida peaks nõustaja veel teadma ?
 • Kui juhtum lõpeb ?
 • Mis aitavad kliendil eesmärkideni jõuda ?
 • Kui teen nii, mis siis saab, kui naa, mis siis saab ?
 • Kelleltki teiselt ?
 • Mil määral võib suhe tuua kasu/ kahju nii sulle kui nõustatavale ?
 • Mille vastu enamasti eetika puhul eksitakse ?
 • Milline on ta käitumine. Teine vastab küsimusele ,,mida ta kasutab ?
 • Millal mitte nõu anda ?
 • Millal arvatakse, et inimene on ekspert ?
 • Mis on meie suhte eesmärk ?
 • Milliseks see roll muutub ?
 • Millele sa kõige rohkem tähelepanu pöörasid ?
 • Mille vastus on olemas (ega sa ei taha ju kommi ?
 • Mida peaks küsima ?
 • Miks just praegu pöörduti ?
 • Kui, milline on olnud ravi tulemuslikkus ?
 • Milline on tema kohanemise tase ?
 • Millised on toimetuleku strateegiad ?
 • Kui kõik see on juba läbi käidud, siis tuleb küsida, et kas sa tahad veel millestki rääkida ?
 • Miskine turvamees uksetaga ?
 • Kuidas valida, millise probleemiga tegeleda ?
 • Mille üle klient kurdab, mis tõi ta nõustamissituatsiooni ?
 • Milles ta ise näeb oma olukorra põhjuseid ?
 • Millised on tema esmased oletused ?
 • Millised tema ootused nõustajalt ?
 • Milline on olnud tema enesedistsipliin ?
 • Millised on olnud tema varajased seksuaalkogemused ?
 • Millisel peab järgmisel sessioonil kindlasti tähelepanu pöörama ?
 • Millal lõpetada ?
 • Kuidas lõpetada ?
 • Mis on psühhoteraapia ?
 • Milline on hea psühhoteraapiateooria ?
 • Kuidas defineerida teaduslikult tõestatud efektiivsusega teraapiameetodeid ?
 
Säutsu twitteris
Nõustamispsühholoogia
Nõustamise mõistet kasutatakse erinevates valdkondades: juriidikas, ettevõtluses, meditsiin jne. Nõustamine on kahe inimese vaheline suhtlus. Tegemist on koguaeg inimesega ja koguaeg lisanduvad mingid psühholoogia aspektid. Psühholoogiline nõustamine on pidev.
Kus lõpeb psühholoogiline nõustamine või kus algab? Koguaeg toimub psühholoogiline nõustamine näiteks motiveerimine jne. Sõna psühholoogia seal ees müüb! Arvatakse et see professionaalsem etc, aga võib ka ära ehmatada. Müüb vähemalt tähelepanu osas.
Eestis on psühholoogiline nõustamise reglement puudub. Teoreetiliselt ei tohi ilma magistrikraadita teha, tuleb end täiendada jne, siiski on see üsna hägune. Vaja oleks ülesehitada.
Nõustamispsühholoogia seisukohti rakendavad paljud erinevad spetsialistid : arstid, juristid , psühhoterapeudid, psühholoogid, nõustajad, sotsiaal-töötajad jne.

Nõustamispsühholoogia olemus


* Nõustamine on sama vana kui inimkond ? Teaduslik määratlus on üsna uus, seetõttu pole teda eriti uuritud empiirilisel viisil. Inimeste käsitluses olnud sajandeid . Nõuandmine, aitamine on baasvajadus.
*Nõustamispsühholoogia kui psühholoogiasuuna vanus – noor teadus, välja kasvanud umbes 20.sajandi teisel poolel psühhoteraapiast. Liigitatakse rakenduspsühholoogia haruks. Eristus psühhoteraapiast, sest see on pinnapealsem ja lühem, oluline et saaks lahendada kiireid igapäevaprobleeme.
Nõustamise kasvav osatähtsus – elutempo kiireneb > komplekssus ja stress kasvavad > valikute arv kasvab> tööpuudus > tiheliolek (rahvaarvu kasv) >urbaniseerumine >palju vaba aega (võimalus saada vaba aega rohkem, kvantiteet /kvaliteet) >informatsioonirohkus (liiga palju suhtlemist)> isiklikud suhted pinnapealsemad > > Ühiskonna kiired muutused, ühiskonna struktuuri diferentseerumine , sotsiaalsete sidemete eesmärgistatum ja hapram olemus, aina suuremat vaimset pinget kujundavad tööolud, füüsilise ja psüühilise tasakaalu probleem, seetõttu ei toimi ka senised aegade jooksul läbiproovitud käitumisviisid. Seetõttu on ohustatud ka inimese toimetulek ja eneseteostus.
Eluga rahulolu määravad tunnused:
 • Lähisuhted
 • Rahulolu tööga
 • Isiklik toimetulek

Ka eustress võib väsitada – ntks pulmad, koolilõpetamine, LOTOVÕIT jne
Otsid elu mõtet või otsid hetki , kus iga rakuga tunned , et elad .
Nõustamise tulevik - üha enam õpetuseks, mis integreeritud. Integreeritud erinevatest psühholoogia harudest, erinevatest teraapiasuundadest, erinevatest maailma usunditest, aastatuhandete jooksul kogunenud õpetused elamisest. Rohkem mängib rolli sotsioloogiline perspektiiv, ehk vajadus joonistada sotsioloogiline pilt kliendile sotsiaalsetest karakteristikutest ja arendada detailne teadmine klientide populatsioonidest, ehk kaardistada kliendistada, mis valdkonnast miks inimesed kõige rohkem nõustamist vajavad. Ühiskond saab tulemi, mis nihkes, mis valesti ja mida parandada. Tegelikult ei saa lõpuni teada, kellel on mis probleemid. Lisa infot annavad ka tervise ja majanduse näitajad, lisaks ka kuritegevus .
Nõustamine - EAC (European Assotiation for Counselling ) määratlus 1
* Nõustamine on nõustaja ja kliendi (klientide) vahel kooskõlastatud interaktiivne õppimisprotsess, kus klientide rollis võivad olla indiviidid , perekonnad, institutsioonid .
*Nõustamine käsitleb holistlikul, terviklikul viisil sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ja/või emotsionaalseid probleeme. Psühholoogia tore, aga tuleb jälgida somaatilisi näitajaid (depressioonist ei ravita välja, kui ntks hemoglobiin liiga madal).
Nõustamine - EAC (European Assotiation for Counselling) määratlus 2
* Nõustamisel võidakse tegeleda spetsiifiliste probleemidega, suhete edendamisega, arengu teemadega, inimese eneseteadvustamise soodustamise ja arendamisega, tundmuste, mõtete tajumisega, seesmiste ja väliste konfliktidega. Palju on seda, mis moodustab igapäevaprobleemid.
Nõustamine - EAC (European Assotiation for Counselling) määratlus 3
* Peamine eesmärk nõustamise puhul – aidata klientidel leida võimalusi tegutsemiseks nende endi valitud viisidel , et elada enam rahuldust-pakkuval ja rikkamal viisil nii indiviidi kui ühiskonna liikmena. (European Assotiation for Counselling Newsletter, Jan,1996). Tuleb ka endal välja näidata, et ootate positiivset tulemust ja ka valmis endast kõike andma.
Nõustamine :
* põhineb sellekohasel kokkuleppel – nõustaja peab olema nõus töötama kliendiga ja vastupidi. Igale inimesele ei sobi sama nõustaja. Klient saab nõustajat valida. Kokkulepe tähendab seda, et alustatu viiakse lõpuni.
*eeldab nõustaja professionaalseid teadmisi – teab know -how’d
*eeldab nõustaja professionaalseid oskusi ja kogemusi
*rajaneb kliendi ja nõustaja usalduslikul koostööl – peab usaldama klienti ja vastupidi, samuti tuleb usaldada iseennast . Kui ennast ei usalda, siis esimeseks vastuseks on supervisioon või kovisioon
*leiab aset suhteliselt piiratud aja jooksul – tuleb sõlmima suhe ja tuleb suuta see suhe ka lõpetada. Pole igavene
*põhineb kindlal nõustamisteoorial ning rakendub läbi kindlate meetodite kasutamise – pead suutma kirjeldada mis teooriat/metoodikat kasutad. Ei saa olla midagi väljamõeldut.
Nõustamine on postmodernistlik filosoofia – keegi pole ebanormaalne, normi piir hägune, kui üldse olemas, inimene ise ekspert oma probleemide lahendamisel ning selle tee loomisel.
Nõustamine on üheaegselt nii kunst kui ka teadus. Kunsti-teaduse mõõde peegeldab nõustamisprotsessil ilmnevat püüdlust tasakaalustada ilmnevat subjektiivsuse ja objektiivsuse mõõdet (Nystul, 2006). Sellest lähtudes võib nõustaja tunnetuslikult siseneda kliendi maailma, säilitades seejuures professionaalse ja teadusliku objektiivsuse.
Nõustamine kui kunstsubjektiivne mõõde, teadmiste baasil ja seeläbi arendatakse oskusi, mis sobitatuvat kliendi unikaalsete vajadustega ja multikultuurilise ühiskonna mõjutustega. Tegemist on ennekõike nõustaja isiksuse osavusega. Saab rääkida mitmetest tasanditest, kus nõustaja isiksus asetub, kord sügavamal, kord pindmisel. Pärit humanistlikust psühholoogiaharust. Rõhutab empaatiavõimele, ehedusele, unikaalsusele, unikaalsusele, inimlikkusele. ntks Rogers . Laste puhul võib olla, et isiksuse tasand läheb liiga laialivalguvaks. Eriti sügavale võib minna siis, kui ise oled kriisid läbi elanud. Kunsti mõõde ei tähenda teesklust, vaid siiras kohalolemine oluline. See tähendab , et see elatakse läbi. See võib viia läbipõlemiseni: langeb objektiivsus , professionaalsus.
Nõustamine kui teadus – objektiivne mõõe, teaduspõhised objektiivsed mudelid, need on teooriad, millele toetume. Ühelt poolt peab olema nõustaja teadlane , teisalt rakenduslik nõustaja. Teadlase mõtlemine eeldab oskuseid luua objektiivset vaatlust ning sekkumist, kontrollida hüpoteese, ehitada üles teooriaid , diagnoosida, kasutada uurimismeetodeid, mis aitavad muuta nõustamise seletatavust ja efektiivust tõhusamaks, testide kasutamise oskust.
Mitteprofessionaalsete abistajate ja professionaalsete nõustajate eristamise üks oluline mõõde (Claiborn, 1987)
Psühholoogiline nõustamine -
on psühholoogiteaduse teooriale tuginev tegevus, mille käigus antakse kliendile mitmesuguses vormis psühholoogilist abi tema akuutsete eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks, isiksuse enesearendamise võimaluste väljaselgitamiseks (Dietrich,1983).
Psühholoogiline nõustamine
Spetsiifiline abiandmise vorm, mille olemus seisneb töös kliendi probleemidega ning mis põhineb teaduslikel psühholoogilistel kontseptsioonidel ja ühiskondlikult mõtestatud kontseptsioonidel, mis ühendavad endas praktilise elu norme, strateegiaid ja vahendeid (Böttcher, 1981).
Nõustamise psühholoogia
 • Psühholoogia ja füsioloogia seaduspärasused – kui seaduspärasusi tunda ja vajadusel rakendada siis see peaks soodustama nõustamistegevuse tõhusust.
 • Kommunikatsiooniteooria alused – suhtlemispsühholoogia (kuidas selgitad näiteks viga kliendile, mitte ei karju , aga suunad), kuulamispsühholoogia (meeldib rääkida rohkem kõigile, aga kuulamine eraldi oskus, palu täpsustada, kui ei kuulnud ), mõjutamisetehnikaid.
 • Probleemilahenduse strateegiad – konfliktikäitumise viisid ja konstruktiivsed meetodid.
 • Kehtestamine - õpetada kehtestamist ja ka ennast kehtestada
 • Eetika jne.

Psühholoogiline nõustamine on professionaalne sekkumine inimese mõtetesse, tunnetesse või käitumisse psühholoogiliste meetoditega kliendi parema toimetuleku eesmärgil (Mikkin, 2001).
Nõustamisel tuleks aidata inimestel vabaneda irratsionaalsetest vaadetest, tõsta nende realiteedi ja vastutustunnet, suunata nad eneseaktualiseerimisele (Kidron, 2003).
Nõustamine tõotab abi ennekõike säärases olukorras, kus kellelgi tuleks suurendada elus toimetulekusuutlikkust, ümber kohaneda, juurde õppida
(Rogers, 1942).
Nõuannete andmine – juhuslikku laadi , probleemil kindel valdkond , kuulub õpetamise ja juhendamise protsessi. Psühholoogiline nõustamine sisaldab, aga vähe, nõuannete andmist.
Konsulteerimine – mõlema konsultatsioonisosaleva poole tähistamiseks. Asjatundja konsulteerib inimest, teema on pealiskaudne, aga kui on tegemist triaadilise protsessiga, siis konsultant ja konsulteeritav töötavad välja strateegia kolmanda osapoole ehk kliendi abistamiseks. Võrdsusele suunatud suhe, pole direktiivsust, fookuses võib olla kolmanda isiku probleem, töö tulemusena laheneb kliendi probleem ja paraneb konsulteeritava oskus probleeme lahendada. Konsulteerimine pole psühholoogiline nõustamine.
Informatsiooni jagamine – senimainituga võrreldes kõige üldisem, pidevalt aset leidev suhtlemisprotsessi osa. See sisaldub nii nõuande andmises, konsulteerimises, õpetamises jne.

Psühhoteraapia ja nõustamise erinevus


Selget piiri nõustamise ja psühhoteraapia vahele on keeruline tõmmata (Corsini & Wedding, 2000).
Psühhoteraapia on tervisehäiretega isiku sihipärase mõjutamise protses , mis tugineb psühholoogiateaduse seaduspärasustele ( Corsini & Wedding, 2000).
Peamine erinevus selles, et nõustamine tegeleb teadvustatud vaimse seisund. Psühhoteraapia tegeleb ka mitteteadvustatud protsessidega.
Psühhoteraapia ja nõustamise erinevus
 • Fookus – arenguline , toimetulek. Oskuste õpetamine, et hõlbustada arengut ja ennetada probleeme. Psühhoteraapial on fookus kõrvaldav – aitab kõrvaldada olemasolevaid probleeme, näiteks ärevus, depressioon .
 • Probleemi olemus – nõustamine, mis tegeleb kliendi igapäevaprobleemide tegelemisega näiteks pere , suhte ja tööprobleemid. Psühhoteraapia puhul on probleem komplekssem ja vaja on eristada,kumba alla kuulub, siis on vaja formaalseid diagnostika protseduure.
 • Eesmärgid – kese lühiajalistel eesmärkidel. Psühhoteraapial nii lühi kui ka pikaajalised eesmärgid.
 • Ravi – nõustamisel nõustamisstrateegiad, ennetavad lähenemised. Psühhoteraapia puhul raviviis kompleksne , töö teadvustatud ja teadvustama protsessidega, kasutatakse teaduslikult tõestatud efektiivsusega psühhoteraapia meetodeid .

Nõustamispsühholoogia valdavalt koolides , kriisiabikeskustes jne. Psühhoteraapia valdavalt erapraksis või haiglad.
Sarnasused:
* teoreetilised lähtekohad
*usaldus
*eetika
*struktureeritus
Formaalse ja mitteformaalse nõustamise erinevus 1
 • Isiklik suhe, ühine ajalugu ja tulevik – mitteformaalsel. Tänu sellele tekivad ootused. Formaalsel on ootused pigem teadus mõõte omad. Mitteformaalsel pigem kunsti mõõte omad. Ohuks on see, et kaob objektiivsus ja juhtiv kunsti mõõde.
 • Nõuded eetikale – kui mitteformaalses suhtes, siis võid alati välja rääkida, formaalses suhtes võid kaotada töö. Mitteformaalse puhul võid kaotada kliendi usalduse.

American Counselling Association (ACA) Code of Ethics and Standards of Practice (1995)
 • Objektiivsus – mitteformaalse nõustamise puhul seos nii tugev et üritatakse päästa klienti, ei julgeta vastandada või vastanduda.
 • Teaduslikud meetodid vs inimlik mõistmine – mitteformaalse puhul annad inimlikku nõu, formaalse puhul kasutad teaduslikke meetodeid.

Psühholoogilise nohu peaksid ära ravima mitteformaalsed nõustajad/tugivõrgustik, aga tänapäeval sotsiaalne võrgustik kehvem, seega aina enam pöördutakse mitte nii oluliste probleemidega psühholoogide juurde. Formaalsel nõustamisel luuakse mitteformaalne tugivõrgustik ( mis siis saab, kui psühholoogi pole).
Erialase ettevalmistuse saanud nõustaja kohtleb oma klienti endaga võrdsena.
Nõustamine toimub valdavalt kahe subjekti suhtlusena.
Nõustaja aitab kliendil selgemini mõista tema elus toimuvat ning annab talle emotsionaalsete ja inimestevaheliste probleemide lahendamisel praktilist abi.
Nõustamisel arendatakse kliendi vastutus- tunnet , võimet määrata ise elus oma tähtsad eesmärgid ja nende saavutamise teed (Burks & Steffler, 1979).
Nõustamise detailsed eesmärgid (Nystul, 2006, Dietrich, 1999):
 • Arendada kliendi toimetulekuoskusi
 • Rahustada klienti
 • Julgustada klienti oma probleemile lahendust otsima
 • Korrigeerida kliendi käitumist, eesmärke, kohanemisviise
 • Aidata kliendil kriisiolukorras väljuda
 • Anda kliendile konkreetset nõu tema töö või olmeprobleemide lahendamisel – kuhu peaks pöörduma, kust saab näiteks sotsiaalabi
 • Aidata kliendil saavutada elus suuremat eneseusaldust ja spontaansust – tuleb endal ehe olla, siis saavutad ka kliendil spontaansuse
 • Aidata kliendil leida elu mõtet
 • Aidata kliendil kõrvaldada irratsionaalseid mõttejäreldusi, ekslikke uskumusi ja tõekspidamisi
 • Arendada iseseisvust kliendil, enesekehtestamist
 • Julgustada klienti ette võtma olulisi muudatusi
 • Tagada isiksuse täiustumine
 • Arendada kliendi suhtlemisoskust
  16.02.2011
  Eetika
  Formaalsed nõuded loovad aluse vastutuseks , raamistiku professionaalsele käitumisele ning teenivad professionaalse identiteedi kujundamise eesmärki (Mabe & Rollin, 1986).
  Mitte üldinimlikult, vaid ka ametlik vastutus. Milline on minu identiteet professionaalina? On olemas eetikastandardid, mida võib/ei või teha. Iga situatsioon individuaalne siiski, pole standardseid printsiipe. Üldinimlikud eetika-nõuded põhinevad religioonil (näiteks 10 käsku). Formaalsed eetikanõuded koosnevad nii mitteformaalsetest nõuetest, kui ka muust . Tuleb alati ise mõelda, üldinimlikest nõuetest ei piisa, peab kaasama formaalsed eetikanõuded. Näiteks igale küsimusele pole vaja vastata, küsimusele vastata küsimusele jne.

  Eetilised aspektid
  Baruth & Huber (1985)
 • kliendi heaolu (client welfare ). Eetika teenib eelkõige kliendi huve, samas kaitsvad terapeudi suhtes. Klient peaks teadma formaalseid nõuded, teadma enda väärtusi/õigusi
 • Tegevuspõhine mõõde, mida saame eetika puhul mõõta. Sisaldab avalikke eetilisi kohustusi ntks pead teatama kui klient muutub ohtlikuks iseendale või teistele. Kunstimõõtme puhul räägime tubliduse põhisest mõõtest. Seda avalikult mõõta on väga raske. Ja siia kuulub kõik mitteformaalsed nõuded. Samas peab nõustaja olema alati valmis ausaks eneseanalüüsiks. Eetiliste probleemidega tegelemine on evolutsiooniline protsess, mis ei saa kunagi lõplikult valmis. Tegutsevad kaks subjekti: nõustaja ja nõustatav. Pidevalt toimub mõlema elus muutusi jne. Oma probleemidele leitakse enne lahendus, kui hakatakse kliendi omadega. Probleemiks osutub tihti ka see, et nõustaja tahab kontrollida, veenda jne. Kui teraapia üheks osaks peaks olema mõjuvõimas terapeut , siis see on mõjuvõimas, kes tunneb ennast hästi ilma, et ta tahaks teisi valitseda , juhtida, suunata. Kui teete tööd teise heatunde nimel, siis võimu ja kontrollivajadus ei nihku paigast . Kui nõustajal on isiklikud emotsionaalsed puudujäägid, siis ta pole enam objektiivne kliendi vajaduste suhtes. Eetika koodeksid on kah muutuvad, pole jäigad.
 • informeeritud nõusolek (informed consent), info edastamise õigus/kohustus Monahan (1993), Corey (2001).
  Annad teada, mida nõustamisprotsess endas hakkab sisaldama. See on KOHUSTUS. See on ülevaade sellest, milline on nõustaja professionaalne taust, mida hakkab nõustamisprotsess endas sisaldama, millised on võimalikud kõrvalmõjud, millised konfidentsiaalsuse piirangud, milline võiks olla protsessi kestvus ja kui on tasuline , siis milline on maksumus. Seejärel klient otsustab, kas ta osaleb protsessis või mitte, samuti otsustab nõustaja, kas ta võtab töö või mitte. Kui nõustaja otsustab tööd mitte võtta, siis ta peab isikut informeerima, kuhu ta peaks pöörduma, ehk millised on alternatiivid. Tavaliselt koostatakse selle kohta kirjalik leping.
  Beauchamp 5 eri komponenti: teavitamine,aru saamine, vabatahtlikkus, kompetentsus, nõusolek kitsamas mõttes.
  Põhiküsimused (Pope, Vasaquez, 2005):
  • Kas inimene saab aru, kes terapeut on ja millised on tema kvalifikatsioonid?
  • Kas klient teab, miks ta üldse nõustamisel viibib? Paljud tulevad ise, paljudele pannakse ajad kinni õpetajate, arstide, juristide jne poolt.
  • Kas inimene mõistab millega nõustaja tegeleb ja millised võivad olla tagajärjed?
  • Kas inimene mõistab tegureid , mis võivad limiteerida või mõjutada nõustamist või teraapiat?
  • Kas klient mõistab maksmisega seonduvat? Kellele maksta? Mis on vaja teha, kui nõustamisele ei tule?
  • Kas inimene mõistab privaatsuse, konfidentsiaalsuse piiranguid või eesõigusi.

  See määrab ära kui edukas edasine suhe, sest kui vastused olemas, siis inimene kindlam . Mõjutab tugevasti edasist nõustamise kvaliteeti.
 • konfidentsiaalsus (confidentiality) kahekordne suhe Younggren & Gottlieb (2004), Kitchener & Anderson (2000).
  4) vastutus tagada kliendile talle sobiv ja tema võimalustele vastav abi.
  • Mida peaks nõustaja veel teadma ?
   • Nõustamise eetilised aspektid
    • Paarinõustamise
    • Perenõustamise
    • Laste ja noorukite nõustamise
    • Grupinõustamisi
    • Kriisinõustamise jne. puhul

  Eetika moraalsed põhiprintsiibid
  Welfel ja Kitchener (1992)

  • Tuua kasu – nõustaja peab käituma nii, et kliendi heaolu tõuseb. Klient eeldab kasu. Kliendi vajadus alati enne nõustaja vajadust. Nõustaja peab praktiseerima kompetentsuse piirides, peab lõpetama nõustamissuhte olukorras, kus see kliendile enam vajalik pole, peab vajadusel suunama teise nõustaja juurde jne.
  • Mitte teha halba – mitte mingil juhul ei tohi käituda nii, et nõustaja käitumine kahjustab klienti.
  • Austada autonoomsust – nõustajal pole õigust sekkuda kliendi ellu. Pole õigust tema eest otsuseid langetada (va erijuhud ). Nõustaja peab oskuslikult vähendama kliendi sõltuvust, et autonoomsus kasvaks. Nõustaja peab suurendama kliendi iseseisvate otsuste vastuvõtmist.
  • Olla õiglane – nõustaja peab pakkuma kõikidele klientidele võrdset kohtlemist. Ei tee vahet, mis soost, vanusest, rassist , milline religioosne taust, sotsiaalne staatus, päritolu jne.
  • Olla usaldusväärne – nõustaja peab andma kattega lubadusi, peab täitma professionaalseid kohustusi, ei tohi tahtlikult kliendile tekitada mitte usaldusväärset tunnet.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Nõustamispsühholoogia #1 Nõustamispsühholoogia #2 Nõustamispsühholoogia #3 Nõustamispsühholoogia #4 Nõustamispsühholoogia #5 Nõustamispsühholoogia #6 Nõustamispsühholoogia #7 Nõustamispsühholoogia #8 Nõustamispsühholoogia #9 Nõustamispsühholoogia #10 Nõustamispsühholoogia #11 Nõustamispsühholoogia #12 Nõustamispsühholoogia #13 Nõustamispsühholoogia #14 Nõustamispsühholoogia #15 Nõustamispsühholoogia #16 Nõustamispsühholoogia #17 Nõustamispsühholoogia #18 Nõustamispsühholoogia #19 Nõustamispsühholoogia #20 Nõustamispsühholoogia #21 Nõustamispsühholoogia #22 Nõustamispsühholoogia #23 Nõustamispsühholoogia #24 Nõustamispsühholoogia #25 Nõustamispsühholoogia #26 Nõustamispsühholoogia #27 Nõustamispsühholoogia #28 Nõustamispsühholoogia #29 Nõustamispsühholoogia #30 Nõustamispsühholoogia #31 Nõustamispsühholoogia #32 Nõustamispsühholoogia #33 Nõustamispsühholoogia #34 Nõustamispsühholoogia #35 Nõustamispsühholoogia #36 Nõustamispsühholoogia #37 Nõustamispsühholoogia #38 Nõustamispsühholoogia #39 Nõustamispsühholoogia #40 Nõustamispsühholoogia #41 Nõustamispsühholoogia #42
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 42 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-02-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 156 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor miuuim Õppematerjali autor

  Mõisted

  nõustamine, nõustamise tulevik, nõustamine, nõustamine, nõustamine, kommunikatsiooniteooria alused, strateegiad, psühholoogiline nõustamine, nõuannete andmine, konsulteerimine, informatsiooni jagamine, psühhoteraapia, psühhoteraapial, formaalsel, ohuks, nõuded eetikale, objektiivsus, üldinimlikud eetika, eetika koodeksid, tuua kasu, austada autonoomsust, olla õiglane, olla usaldusväärne, eetikakoodeksis sätestatu, erinevad tegevusplaanid, tegevusplaanide hindamine, tegevusplaani valik, konfidentsiaalsus, konfidentsiaalsus grupinõustamises, peaaegu võimatu, gill, hoia mind, avalikud esinemised, psühholoog, kognitiiv, nõustaja puhul, ootuste täpsustamine, ootustele mittevastavus, ootustes pettumine, empaatia, esmane, teisane, gelso, kongruentsus, austus, konfrontatsioon, riskiks, konkreetsus, enese avamine, isikutaju, fassadis, isikutaju protsess, rolliteema, isikutahu mehanismid, kategooriate kohandamine, kohe kindlasti, loogiline järeldamine, projektsioon, juhttunnustest lähtumine, lihtsustamine, äärmushinnaguist hoidumine, st pilt, tajukujundi tasakaalustamine, sagedased vead, kindel laks, haiglas, ressursside hindamine, info salvestamine, motivatsiooni tõstmine, lõpptulemuse eesmärgid, ego, sotsio, obsessiiv, terapeutiline ülesanne, olulisim osa, isiksusel, alateadvusel, terapeudi, o post, ülestunnistamine, vastuoluliste andmetega, moonutus, internaalsed struktuurid, veendumused, kogemuslikud, negatiivsed automaatmõtted, terapeudi roll, probleemilahendus, o kasu, o konkreetsus

  Kommentaarid (1)

  laurakas profiilipilt
  laurakas: Väga pikk, põhjalik ja ladus! 5+
  23:24 23-03-2016


  Sarnased materjalid

  24
  docx
  Nõustamispsühholoogia konspekt
  178
  docx
  ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA
  56
  doc
  Sotsiaalpsühholoogia
  32
  doc
  õiguspsühholoogia
  106
  pdf
  PSÜHHOLOOGIA ALUSED
  524
  doc
  Arengupsühholoogia
  82
  docx
  Suhtlemispsühholoogia konspekt
  17
  docx
  Nõustamispsühholoogia

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun