Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Nõustamise alused (3)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on nõustamine ?
 • Millest saadakse aru, et nõustamine on olnud efektiivne ?
 • Mis on abistava suhte eesmärgid ?
 • Milliseid teenuseid on nõustaja valmis kliendile maksma läheb ?
 • Kui pikaks abistamist planeeritakse ?
 • Mida ootab nõustaja kliendilt ?
 • Mida võib lõpetatakse ?
 • Millised on konfidentsiaalsuse piirid ?
 • Millised on abistamisel kasutatavate tehnikate nõuab seadus teraapia andmete avaldamist ?
 • Mida nõustaja tahab öelda oma kliendile või kolleegidega ?
 • Milline on nõustaja kvalifikatsioon ?
 • Mida peab silmas pidama laste nõustamisel ?
 • Mida peab silmas pidama teisest kultuurist inimese nõustamisel ?
 • Mida peab silmas pidama puudega inimeste nõustamisel ?
 • Millal, kuidas, miks ?
 • Millal ja kuidas loobuda koostööst kliendiga ?
 • Miks? Mida võimaldab ?
 
Säutsu twitteris
Nõustamispsühholoogia kordamispunktid:
 • Mis on nõustamine?
  • Nõustamine on nõustaja ja kliendi(ntide) vahel kooskõlastatud interaktiivne õppimis-protsess.
  • Nõustamise peamine eesmärk on aidata klientidel leida võimalusi tegutsemiseks nende endi valitud viisidel , et elada enam rahulduspakkuval ja rikkamal viisil nii indiviidi kui ühiskonna liikmena.
  • Nõustamine on ajas kindlalt piiritletud , selge struktuuri ja reeglitega protsess, mida viib läbi vastava ettevalmistusega spetsialist.
   • põhineb sellekohasel kokkuleppel, eeldab professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, lisaks elukogemust ja nõustaja teadlikkust enesest.
   • põhineb kindlate meetodite kasutamisel , teostub osapoolte suulise suhtlemise kaudu, rajaneb kliendi-konsultandi usalduslikul koostööl ja jagatud vastutuse põhimõttel ning toimub suhteliselt piiratud aja jooksul (6,10,15)
 • Nõustamise põhimõtted.
  • ennetamine (infopäevade, kursuste korraldamine, infomaterjalide koostamine jms),
  • harimine ja arengu toetamine (toetada inimest planeerida ja teostada oma tegevust nii, et ta saavutaks maksimaalse kasu oma kogemustest, mis omakorda võimaldaks tal avastada ja arendada oma potentsiaali; nt oskuste treeningud );
  • sekkumine (on probleem ja vajadus seda lahendada).

 • Nõustamise kui teenuse sisu (tegevused).
  • informatsiooni jagamine
  • teadmiste ja oskuste õpetamine
  • konsulteerimine
  • mitmesuguste nõustamistehnikate ja – võtete kasutamine
  • emotsionaalne toetamine

 • Nõustamise eesmärk.
  • Nõustamise eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme, konflikte inimeste ja gruppide vahel; samuti edendada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel.
  - Sh toetada inimeste toimetulekut saavutamaks enesele püstitatud eesmärke
  • Paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest
  • suuremat enesekindlust, oskusi ja enesetõhusust valikute, otsuste tegemisel.
  = elu reaalne tajumine ning võime kogemustest õppida
 • Millest saadakse aru, et nõustamine on olnud efektiivne?
  • kliendil tekib mõtestatud arusaamine situatsioonist ja/või oma tunnetest;
  • kujunevad uued viisid situatsiooni mõtestamisel ning situatsiooniga ümberkäimisel;
  • sõnastatakse eesmärk ja tegevusplaan olukorra parandamiseks
  • kliendil on olemas eelnevalt või kujuneb nõustamise protsessis motivatsioon ja oskused olukorras muutuse elluviimiseks; ja/või
  • klient saavutab nõustamissuhtes iseseisvuse (sõltumatuse).

 • Nõustamise rakendus ja sihtrühmad.
  • Toimetulekut häirivad olmeprobleemid:
  nt erialavalik ; ettekande tegemise hirm; suhtlemisprobleemid;
  • Üldjuhul terved inimesed, kellel on eluga toimetulemisel tekkinud probleemid või raskused, või kes vajavad konsultatsiooni psühholoogia valdkonda kuuluvate küsimuste osas.
  Sealhulgas nt
   • Nõustamiskeskustes – lapsed, noored, täiskasvanud (individuaalsed, paari- või pereprobleemid , mis võivad laias laastus jaguneda situatiivseteks ja arengulisteks)
   • Noorte nõustamiskeskustes– psühholoogiline toetamine seksuaal - ja reproduktiivteemade kontekstis;
   • Turvakodudes jms – psühholoogiline toetamine suheteprobleemide, ja –kriiside korral; edasise elukorralduse planeerimisel.
   • Haiglates – psühholoogiline toetamine tervisehäiretest tingitud probleemide ja raskustega toimetulemisel.
   • Kõrgkoolides – psühholoogiline nõustamine tudengitele (nt Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool jt)

 • Teraapia ja nõustamise erinevused/sarnasused.
  Teraapia:
  Nõustamine:
  • Hariv
  • situatiivne
  • probleemi-lahenduslik
  • teadvus
  • nö olmeprobleemid
  • olevik
  • kestvus lühem

 • Nõustamispsühholoogia kui valdkonna alusepanijad (olulisemad isikud ja/või sündmused).
  • 1908 Frank Parson , karjäärinõustamise “isa”
  • 1909 vaimse tervise valdkonnas uus suhtumine (vaimuhaigused on ravitavad).
  • 1942: ilmus Carl Rogers ’i raamat Counseling and Psychotherapy
  Pärast II MS käivitas Veteranide Ühing sõjaveteranide tsiviilühiskonda integreerimise programmi. Selle raames loodi psühholoogilise abi teenistus . ---> Nõustaja ametinimetuse sätestamine ( Division of Medicine and Neurology, väljaspool psühhiaatria divisiooni)
 • Carl Rogersi roll ja mõju nõustamispsühholoogia arengule.
  Carl Rogers võttis kasutusele mõiste tingimusteta positiivne suhtumine. See tähendab seda, et kõik, mis nõustamises või psühhoteraapias toimub, lähtub sada protsenti kliendi huvidest, nõustaja austab ja tunnustab klienti tingimusteta just sellisena nagu ta on, kõik olulised otsused võtab vastu klient ise. Kesksel kohal nõustamises on see, mida nimetatakse terapeutiliseks suhteks: see on usalduslik ja austav suhe nõustaja ja tema poole pöördunud inimese vahel. Pikapeale on tingimusteta positiivne suhtumine saanud nõustamise esmaseks normiks ja nõudeks.

 • Nõustamispsühholoogia koolkonnad ja nende põhimõtted.
  Psühhoanalüüs:
  • Sigmund Freud ; Jung , Adler, Sullivan , Horney, Fromm , Rank, Erikson .
  • Terve isiksuse areng baseerub edukal psühhoseksuaalse arengu staadiumite läbimisel.
  • Psühhopatoloogia on teatud arenguetappide (oraalne, falliline jne) ebaadekvaatne läbimine.
  • Ärevust põhjustab konflikt Id’i ja Superego vahel.
  • Tee probleemide lahendamiseni peitub teadvustamata materjali läbitöötamisel.
  • Eesmärk: muuta teadvustamatu teadvustatuks; põhiliste iseloomuomaduste ja isiksuse restruktureerimine varjatud konfliktide läbitöötamise abil.
  • Terapeutiline suhe: rõhutatakse terapeudi anonüümsust, et klient saaks projitseerida oma tunded terapeudile. Terapeudi interpreteeringud peaksid õpetama klienti seostama praeguste käitumiste tähendust mineviku sündmustega.
  • Meetodid: diagnoosimine, testimine , küsitlemine, ja elulooliste andmete kasutamine. Põhilised tehnikad on interpreteerimine, unenägude analüüsimine, vabade assotsiatsioonide meetod, vastupanu analüüsimine, ülekande analüüsimine.
  • Piirangud: suur aja- ja finantskulu kliendi jaoks. Kontseptsiooni on raske empiiriliselt kontrollida. Ignoreeritakse sotsiaalseid, kultuurilisi, interpersonaalseid faktoreid.

  Käitumuslik teraapia:
  • Watson , Skinner, Eysenck , Alberti ja Emmons, Ayllon, Azrin, Bandura , Krasner, Ullman, Krumboltz, Salter, Stampfl, Paul, Wolpe, Yates, Lazarus .
  • Tähis: teadusliku metodoloogia kasutamine tulemuste hindamisel. Kogu käitumine on õpitud. Inimesi mõjutavad sotsiokultuurilised tingimused.
  • tähelepanu on vaadeldaval käitumisel, ravi eesmärkide täpsustamisel, spetsiifilise raviplaani arendamisel ja tulemuste objektiivsel hindamisel. Kogu käitumine on õpitud sarrustuse toel. Olevik.
  • Eesmärk on ebaotstarbeka käitumise vähendamine ja efektiivsete käitumismustrite õppimine.
  • Ei rõhutata personaalset suhet terapeudi ja kliendi vahel, kuid hästi töötavat suhet nähakse raviplaani osana . Terapeut , kes peab olema aktiivne ja direktiivne, käitub sageli ka õpetaja ja treeneri rollis aidates kliendil õppida kohaseid käitumisi.
  • Palju spetsiifilisi tehnikaid, mis baseeruvad õppimise teooriatel ja on suunatud käitumise muutmisele, sh süstemaatiline desensitisatsioon, kehtestavuse treening ja operantne tingimine.

  Ratsionaal -emotiivne teraapia:
  • Albert Ellis
  • äärmiselt didaktiline kognitiiv-käitumuslik lähenemine. Keskendub mõtlemisele ja uskumuste süsteemile kui personaalsete probleemide põhjustele.
  • Inimesed on sündinud potentsiaaliga mõelda ratsionaalselt, kuid kalduvad sattuma irratsionaalsete uskumuste kriitikavaba aktsepteerimise ohvriks. Eeldus on see, et mõtlemine, hindamine, analüüsimine, küsitlemine, tegutsemine, harjutamine ja ümber otsustamine on käitumise muutmise aluseks.
  • A-B-C teooria: A=tegelik sündmus; B=uskumuste süsteem; C=tagajärg. Emotsionaalsed probleemid on uskumuste tagajärg, ja seetõttu peab sekkuma uskumuste tasandil
  • eesmärk on vähendada ennast-kahjustavat vaadet elule ning omandada ratsionaalsem ja tolerantsem elufilosoofia
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Nõustamise alused #1 Nõustamise alused #2 Nõustamise alused #3 Nõustamise alused #4 Nõustamise alused #5 Nõustamise alused #6 Nõustamise alused #7 Nõustamise alused #8 Nõustamise alused #9 Nõustamise alused #10 Nõustamise alused #11 Nõustamise alused #12 Nõustamise alused #13 Nõustamise alused #14 Nõustamise alused #15 Nõustamise alused #16
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-12-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 346 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor obsessive Õppematerjali autor

  Lisainfo

  kordamisküsimuste vastused
  HT magister

  nõustamine

  Mõisted


  Kommentaarid (3)

  katz009 profiilipilt
  kätlin juurik: Materjal on väga hea, kokkuvõtlik ja igati abiks õppimisel. Muidugi eeldades, et omal korralik konspekt läbi töötatud.
  09:48 28-10-2010
  LilDozhd profiilipilt
  Epp Krusenvald: oli üsna copy-paste materjal slaididelt tehtud aga ehk aitab siiski :)
  17:29 04-01-2013
  caryyn profiilipilt
  caryyn: Nõrk materjal
  17:37 28-03-2010


  Sarnased materjalid

  21
  docx
  Nõustamise põhialused
  11
  docx
  Nõustamise põhialused
  178
  docx
  ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA
  88
  doc
  Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  106
  pdf
  PSÜHHOLOOGIA ALUSED
  74
  docx
  Psühholoogia konspekt
  36
  docx
  Psühholoogia konspekt  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun