Otsingule "humanistlik" leiti 474 faili

humanistlik - holistlikku põhimõtet on aluseks, et rakendada kunstiteraapiat praktikas, on põhjalikult kirjeldatud raamatus “Holistic Healing Through Creative Expressions: A Training Manual in Holistic Healing for Creative-Expressive Arts Therapists” (Garai, 1984). Et tuua näidet, kuidas ühte neist põhimõtetest võiks rakendada kunstiteraapia praktikas, kirjeldan ma harjutust, mis on kujundatud individuatsiooni avardamiseks.
7
docx

Humanistlik psĂĽhholoogia

C 17.10.11 Tallinna 21.Kool Sisukord 1) Humanistlik psühholoogia 2) Humanistliku psühholoogia põhiideed 3) Humanistliku psühholoogia huvivaldkonnad 4) C.R.Rogers 5) Abraham Maslow 6) Kasutatud kirjandus ...

- Keskkool
22 allalaadimist
14
odt

Humanistlik suund kunstiteraapias

11 Humanistlik Käsitlus Kunstiteraapiates Josef E. Garai Humanistlik käsitlus kunstiteraapiatest eeldab postulaati oletustele, mis on vastavuses põhilistele filosoofilistele uskumustele ja väljakujunenud humanismi praktikatele. Selline postulaat on selgelt välja toodud Charlotte Bühleri poolt (...

kunstiteraapia - Tallinna Ăślikool
22 allalaadimist
7
doc

Humanistlik psĂĽhholoogia

REFERAAT Humanistlik psühholoogia Sisukord · Sissejuhatus psühholoogiasse · Humanistlik psühholoogia · CARL RANSOM ROGERS · ABRAHAM HAROLD MASLOW · Kaasaegne hellenistlik ajastu Sissejuhatus psühholoogiasse Psühholoogia juured asuvad Kreekas ja Roomas kus uurijateks olid filosoofid ja arstid ning objektideks inimesed. Psühho...

PsĂĽhholoogia - Keskkool
129 allalaadimist
19
doc

Humanistlik paradigma

Humanistlik paradigma Organismiline lähenemine Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) Maslow, A. Motivation and personality. 1954 (1970). Maslow, A. Toward a psychology of being. 1968. Humanistlik psühholoogia American Association of Humanistic Psychology (1962) I Psühholoogia eesmärgid: 1.Uurida inimese kogemust (experiencing person) 2. Uurid...

IsiksusepsĂĽhholoogia -
13 allalaadimist
12
docx

Karjäärinõustamine (spikker) Karjääriplatoo , Karjäärimudelid , karjäär , karjäärinõustamine , karjäär , karjäärisüsteem , matching , humanistlik paradigma , nõustaja , elukutse ,

Matching’u paradigma nimetus keelde, kuid sellega kaasas käivat koodide tuleneb selle lähenemise eesmärgist - leida sõnaraamatut pole kunagi korralikult adapteeritud ideaalne sobivus (match) in ja töö vahel. Seda ega kaasajastatud. lähenemist isel järgmised teoreetilised Humanistlik paradigm- Arenes koos seisukohad: psühholoogia ja nõustamise arenguga. Tõi 1. Iga in jaoks on olemas sobivaim töö või teadmise, et in areneb, muutub, kujuneb välja. tegevusala. K-iküpsus- mis vanuses in on võimeline tegema k- 2. Iga töö (elukutse) jaoks on olemas teatud otsuseid. Seostub kliinilisest psü ja teraapiate...

Karjääripsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
31 allalaadimist
2
doc

Renessanss ja humanism

Renessanss Renessanss ­ antiikkultuuri taassünd, mis vastandus keskaegsele kultuurile. Ajaliselt määratud 14- 16 saj. (Itaalia) Eeldused: 1. jõukad Itaalia linnriigid, kuhu kogunes rikkud ja arenes pangandus 2. kaubandusele tugineva majanduse kasv 3. varakapitalistlike kujunemine Iseloomulikud jooned: 1. ilmalikkus 2. humanism 3. antiikkultuuri taassünd 2. Humanism Humanism ­ 14-16. saj. Hakati h...

Ajalugu - Keskkool
72 allalaadimist
5
odt

PsĂĽhholoogia eksami kordamiskĂĽsimused (KG)

Psühholoogia koolieksam Kordamisküsimused 1.Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühikat ja käitumist ning nendevahelisi seoseid. Psyche- hing,vaim; Logis-teadus (hingeteadus). 2.Psüühika on inimese sisemaailm, tema hingeelu, see on aju omadus peegeldada ümbritsevat tegelikkust. Psüühilised protsessid, seisundid ja omadused...

PsĂĽhholoogia - Keskkool
82 allalaadimist
13
doc

Inimeseõpetuse eksami mõisted

Mis on psühholoogia? Otseses tõlkes on psühholoogia hingeõpetus. Psühholoogia on teadus, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid. Peamiselt huvitab püshholooge, kuidas inimesed mõtlevad, õpivad, tajuvad, tunnevad, suhtlevad teistega ja ennast mõistavad. 2. Psühholoogia teoreetilised suunad (5 suunda, peami...

Inimese õpetus - Keskkool
30 allalaadimist
4
docx

Nõustamise põhialused; I kodutöö: nõustamiskoolkondade võrdlus

Nõustamise põhialused; I kodutöö: nõustamiskoolkondade võrdlus Tartu Ülikool Filosoofia BA II Sven Anderson Töö aluseks: Hersen, Sledge (ed´s) (2002). E...

Nõustamise põhialused - Tartu Ülikool
124 allalaadimist
1
docx

Kontentanalüüsi erinevad käsitlused

Tekstiks võib pidada nii ajaleheartiklit, intervjuud, foorumipostitust kui ka filmi, reklaami või telesaate narratiivi ning ajalehtede ja ajakirjade reklaamide sisu (Macnamara, 2005) . Laialdaselt kasutatava kontentanalüüsi definitsiooni, mis näitlikustab varast keskendumist kvantitatiivsele analüüsile, on...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
8
doc

PsĂĽhholoogia koolieksami kordamiskĂĽsimused

Kirjelda psühhoanalüütilist paradigmat. (Looja, idee, kuidas uuritakse inimest, esindajad) Looja- Sigmund freud Idee- Inimese käitumine on ajendatud mitmete seesmiste jõudude poolt. Varajaste eluaastate mõju isiksusele ja alateadvuse mõju käitumisele. Inimeste teadvustatud kogemus moodustab vaid jäämäe veepealse osa, vee all toimuvad protsessid, mida inimene ei saa välja elada moraalinõue...

PsĂĽhholoogia - Keskkool
171 allalaadimist
1
doc

Biheiviorism ja psĂĽhhoanalĂĽĂĽs

20-l aastatel Ameerikas. Esindajad: B. Skinner. J. Watson, Thorndike. Mõiste: käitumispsühholoogia, mis käsitles põhiliselt stiimulit, reaktsiooni. Põhiteooria: inimese poolt antav reaktsioon on otseses seoses talle mõjuva stiimuliga(Skinner). Psühhoanalüüs ­ tekkis 20.saj alguses Austrias ja Sveitsis. Esindajad: S. Freud, A. Adler, C.G. Jung. Mõiste: inimese pannevad te...

PsĂĽhholoogia - Keskkool
72 allalaadimist
14
doc

ĂśldpsĂĽhholoogia eksamimaterjal

Kõne tekke teooriad Jumaliku tekke käsitlus mitme usundi meelest andis Jumal koos inimeste loomisega neile ka kõnelemisvõime ja keele. Kõnekasutuse alged on bioloogilise päritoluga ning inimesed sünnivad ilma valmis kõnelemisvõimega. Kui inimene ei õpi kõnelema kriitlises elueas, läheb tal keele omandamine hiljem äärmiselt vaev...

PsĂĽhholoogia - Akadeemia Nord
296 allalaadimist
5
doc

Karjäärinõustamine ja -koordineerimine EKSAM

Mõisted: karjäär ­ elukestev tööalane ja haridusalane areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas karjääri planeerimine ­ elukestev teadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel karjääriteenused ­ nii riigi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitused, tööt...

PsĂĽholoogia - Tallinna Ăślikool
195 allalaadimist
7
docx

RRENESSANSS

saj kujunes Itaalias uus maailmavaade ja ellusuhtumine, mis tõi Jumala asemel tähelepanu keskmesse nimese ja otsis kujusid antiikajast. Antiikkultuuri taasväärtustamine on ajastule andnud nimeks renessanss( taassünd) ja kuna ausse tõsteti kõik inimlik, siis nim seda ka humanismiks (inimlik). Itaalia oli hiliskeskajal Euroopa üks rikkamaid ja linnastunumaid piirkondi. Rikkad...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
18
odt

PsĂĽhholoogia arvestus - secunda

Isiksuse joonte teooriad. ,,Suur viisik". Isiksusepsühholoogia saab alguse 20. sajand, kui tekib huvi isiksuse vastu. I MS nõuab stressitaluvuse teste, uurisid isiksuse omadusi. Isiksus on kõnekeeles iseloom, tahtelised omadused. Psühholoogias aga see, mis on teistest erinev, ainulaadne või see, mis on püsiv ja muutumatu iseloomuomaduste kogum. Isiksusepsühholoogia põhi...

PsĂĽhholoogia - Keskkool
23 allalaadimist
8
docx

PsĂĽhholoogia - isiksus

Isiksuse mõiste, isiksuse joonte teooriad, ,,suur viisik" Isiksusel on kaks tähendust, ühest küljest rõhutatakse seda unikaalset ja ainulaadset osa, teisest küljest korduvat osa. Kõnekeeles on isiksus midagi positiivset. (personality ­ persona ehk mask). I maailmasõjaga sai alguse testide kampaania. Oli õpetus individuaalsetest er...

Enesejuhtimine - Keskkool
49 allalaadimist
24
doc

Arenguteooriad, LektĂĽĂĽr, Anti Kidron

Arenguteooriad Lektüür Gordon Willard Allporti individuaalse dispositsiooni õpetus Allport on psühholoogias tuntud kõige visama ja põhjalikuma isikuomaduste uurijana. Koos Odbertiga leidsid nad Websteri sõnastiku 1925. Aasta väljandest 18 000 inimest kirjeldavat sõna, millest ligemale neljandik iseloomustab nende hinnangul isiksust.Osa leitud sõnu kirjeldasid iseloomujooni, teised psüühilisi seis...

ArengupsĂĽhholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
30 allalaadimist
6
docx

Renessanss muusika ajalugu

3 RENESSANSS. Mõiste “renessanss” tuleneb sõnast taassünd ja see võeti kasutusele Itaalias 16. sajandil. Olulise koha sai humanistlik iluideaal, kus väärtustati meelelist ilu, seda, mis inimesele kuulates või vaadates ilus ja harmooniline näis. Muusika kõlaideaal lähtub tertsi ja seksti intervallidest. Muusika on enam seotud tekstiga, lähtub teksti rütmist. Ideaaliks saab lihtne, tundeliselt väljenduslik, laulev meloodia Renessansi teadussaavutused • Petrucci leiutas nooditrükitehnika • Leiutati püssirohi • Võeti kasutusele araabia num...

Muusikaajalugu - Kutsekool
5 allalaadimist
3
docx

Renessansi madrigal, tantsud jakokkuvõte

sajandil. Renessansi teadussaavutused • Petruci leiutas nooditrükitehnika • Leiutati püssirohi • Võeti kasutusele araabia numbrid • Põrgu ja paradiis siirdusid inimese sisse • Arenes astroloogia • Merel sõideti tähtede ja kompassi järgi • Galileo Galilei leiutas pendliga kella Olulise koha sai humanistlik iluideaal, kus väärtustati meelelist ilu, seda, mis inimesele kuulates või vaadates ilus ja harmooniline näis. Muusika kõlaideaal lähtub tertsi ja seksti intervallidest.Muusika on enam seotud tekstiga, lähtub teksti rütmist.Ideaaliks saab lihtne, tundeliselt väljenduslik, laulev meloodia. Ilmalik muusika 16. Sajandil • Tänu humanistliku hariduse levikule, millega käis kaasas ka korralik muusikaõpetus, laiene...

Muusikaajalugu - Kutsekool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !