Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


10. klassi kirjandus (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millal kirjutati? Mitmes vaatuses ?
 • Millal kirjutati, mitmes vaatuses ?
 • Mitmendal päeval lõi Jumal inimese ?
 • Kus lõi Jumal mehe küljeluust naise ?
 • Kelle poole ja miks peab naine hoidma ?
 • Millise puu vilja ei tohtinud mees ja naine süüa ?
 • Kuidas Jumal karistas madu ?
 • Kuidas Jumal karistas meest ?
 • Kuidas Jumal karistas naist ?
 • Kes on Kain ja Aabel ?
 • Miks Kain vihastas Aabeli peale ?
 • Kuidas Jumal karistas Kaini ?
 • Kes oli Noa ja kui vanaks ta elas ?
 • Missugune oli Noa leping jumalaga ?
 • Kui kaua sadas vihma ?
 • Kui kaua võimutses vesi maa peal ?
 • Kuhu Noa laev välja jõudis ?
 • Mis oli Noa ja Jumala lepingu märgiks ?
 • Miks Jumal segas ära inimeste keele ?
 • Kes pääsesid Soodomast ja Gomorrast ?
 • Miks Lotti naine muutus soolasambaks ?
 • Miks Joosepi vennad teda vihkasid ?
 • Mida tegid Joosepi vennad Joosepiga ?
 • Kuidas sai Joosep asevalitsejaks ?
 
Säutsu twitteris
Keskaja kirjandus
1. Euroopa keskaja ajalooline taust, iiri saagad 5- 15 saj. Keskaja alguseks peetakse Rooma Impeeriumi hukku. Rooma impeeriumi aegu oli toimunud vallutatud alade romaniseerimine, Oluline oli kirik ja religioon -- vaimulik kirjandus, aga selle kõrval kujunes ka rahvuskirjandus (antiikkirj mõju) nt rahvuseeposed ja rahvaluule . Ristisõjad. Eesti kristianiseeriti 13. saj. Feodaalsuhete kujunemine, arenes feodalismi kirjandus. Kloostri- ja kirikukoolid, 7 vabakunsti: grammatika, retoorika, dialektika , geomeetria, aritmeetika, astronoomia ja muusika . Vaimulikud olid ainuke haritud seisus ja nad kasutasid ladina keelt.
Keldid elasid juba 1 aastatuhandel Lä- Eur (Briti saared,Pürenee, Sm lõ ja Pr ida osas). Pr keldid- gallialased , Br keldid- iirlased , šotlased. Iiri kirjanduse tekkeajaks peetakse 2.-7. sajandit, üleskirjutati 11.-12. sajandil munkade poolt. Iirimaal olid laulikud ehk bard’id ja jutuvestjad ja lauljad ehk fil’id. Eepika jaguneb saagadeks. „Ossiani laulud“- koosneb üksikutest ballaadidest, keskne on kangelasteema, kuid ka armastus ning fantaasiamaailm.
2. Islandi eepika, Vanem Edda ( kenning ) 885 lahkusid Lä- Norrast osad mõjukad ülikud, et mitte alluda kuningas Harald Kaunisjuuksele, ja jõudsid Islandile. Islandlased võtsid ise vastu ristiusu 1000. aastal. Hoogne kirjandustegevus. Skaldilaulud - viikingite kangelasteod, ajaloolised sündmused, genealoogia. Proosa saaga: 12. saj kirja pandud. Jagunevad: mütoloogilised, ajaloolised kirjutised- 9.-11. saj sündmused „Norra kuningate raamat” ja müütilised teosed.
„Vanem Edda” on islandi eepos, mis sisaldab kõigi germaanalaste ja põhjamaalaste muistendeid , värsivormis. Selle käsikirja avastas 1643 Seinsson (45 pärgamendi lehte). Arvatakse, et see pärineb 13.saj lõpust.
„Noorem Edda“ on vanem luuleõpik“. Kenning-sõnaline peitepilt, nt. piiskade koppel -taevas.
„Vanem Edda“ sisu 8-12.saj. müüdid, õpetussõnad, kangelaslaulud . Filosoofiline alltekst .
Edda laulud jagunevad kaheks: mütoloogilised (tegelasteks aasid, vaanid ) ja kangelaslaulud. „Lokasenna”- loki kõne, mis on kirja pandud draamana. Lokit ei kutsuta jumalate peole , solvab jumalaid, need ajavad teda taga ja seovad ta enda poegade sooltega puu külge ja peakohale asetati mürgimadu rippuma. „Alviisi lugu”- A on kääbus, ta avaidleb Thoriga kuidas midagi kutsutakse trollide, inimeste ja jumalate keeles, päikesetõusul A kivistub. Kangelas laulud ei ülista niivõrd sõjalist vaprust, pigem iseenda võitmist, oma au hoidmist. „Vöölundri laul” V on osav sepp , ta vangistati ja lõigati kõõlused läbi, sest kuningas tahtis ta kunsti vaid endale hoida, ehitab tiivad ja tapab kuniga pojad ning vägistab tütre. „Siegvörder”- niflungrid=niebelungid. „Veskilaul”- imeveskist rändmotiiv
3. Keskaegsed kangelaslaulud
Suur osa räägib Karl Suurest, kes 800. aastal krooniti Rooma keisriks.
Rolandi laul” (Pr) aastal 778 tuleb Karl Suur sõjakäigult mauride vastu, ta järelväge ründavad vastased, väejuhataja Roland ei kutsu abivägesid, sest arvab , et saab ise hakkama, nad tapetakse ära. KS peatab päikese ja teeb tagasi. Käsitleb kristlaste ja muhameedlaste vastuseisu , islamivastast paatoste, et kutsuda mehi ristisõtta, ustavust ja reetmist (üks Karl Suure lähedastest reedab ta mauridele, reetja rebiti tükideks)
„Laul minu Cid’ist” ( Hisp ) Sisuks võitlused mauridega. Cid on rekongista kangelane, sattub valekaebuste tõttu kuninga ebasoosingusse. Lindpriina põgeneb Valenciasse, tema juhtimise all oli palju rüütleid, kellega võitles mauride vastu, tal oli ka naine ja 2 tütart. Kuningas otsustas temaga ära leppida ja otsis ta tütardele peikad, need aga võtavad kaasavara ja jätavad oma naised metsa—au rüvetatud. Cid tapab peikad duellil . Uued peikad on kuningapojad. Peegeldab Hispaania ajalugu üpriski tõetruult, enamus eepose seiku on aset leidnud ka ajaloos. Kangelaste iseloomustamisel on jäädud reaalsuse piiridesse. Rõhutakse inimlikele omadustele. Suurima osa eeposest hõivab kangelase eraelu. Cid pälvib rahva armastuse oma käitumise, suuremeelsuse ja usalduslikkusega, millest tuleb ka nimi "Laul MINU Cidist ". Sõnum tänapäeva oleks sarnane vanasõnaga "kuidas koer külale, nõnda küla koerale." Ehk kui oled hea inimene on ka teised sinu vastu head.")
Niebelungide laul” (Sm) Loodud ühe tundmatu spielmanni poolt. Ilmus 1757, loodi 13. saj. Armastus, kättemaks, rüütellikkus, vasalli kohuste täitmine. Sündmused olevat toimunud 5-6 saj. Tegelased: Gunther, Brunhild, Siegfrid ja Kriemhild , Etžel (Atilla) ja Hagen . Siegfrid, kuulus niebelungide kangelane, kuulis burgundide kuninga Guntheri õe Krienhildi taevalikust ilust . Tahab teda kosida, G on nõus aga nõuab, et S aitaks tal kosida Islandi printesssi Brunhildi. Siegfrid on nõus, tal on nähtamatuks tegev keep . Kosimine laabub, G palub, et S asendaks teda pulmaööl. 10 aastat hiljem lähevad B ja K tülli ja räägivad naistele kõik välja. Kuninganna nõuab kättemaksu, Siegfridi vasall Hagen teadis, kust ta haavatav on (ta suples loheveres vms ja ühes kohas naha peal oli puuleht ). Hagen käskis Siegfridi naisel Krimhildil S’i kuuele sellele kohale märk tikkida, H ja S läksid jahile, S kummardub joomiseks ja H tapab ta seljatagant. Siis röövib H Krimhildilt, kes on nüüd lesk , Niebelungide aarde ja peidab reini jõe põhja. K abiellub uuesti Etzeliga, pulmad , burgundlased kutsutakse külla, tüli, mille käigus tapetakse kõik kangelased pidusöögil. H piinatakse, et ta reedaks aarde asukoha, aga ei ütle seda.
 • Niebelungide soost kangelane Siegfried kuulnud Burgundide kuninga Guntheri õe Kriemhildi ilust, sõidab teda kosima. Gunther on nõus sel juhul, kui Siegfried aitab tal kosida Brünhildi. Siegfriedil on võlukuub, mis muudab nähtamatuks, võitleb Brünhildiga. Peetakse kahed pulmad. Pulmadest möödub 10 aastat. Omavahel lähevad tülli Brünhild ja Kriemhild. Kriemhild saab teada kosimise saladusest. Brünhild vannub kättemaksu Siegfriedile. Siegfried on haavatav vaid abaluu kohapealt (pärnalehe tõttu ei saanud see koht draakoni verega kokku.) Brünhild räägib kokku vasall Hageniga, laseb märgistada Siegfriedi kuue. Ükskord jahil olles, kui Siegfried kummardub jooma, tapab Hagen ta seljatagant. Hagen röövib Kriemhildilt Niebelungide aarde, peidab Reini jõe põhja.

 • Kriemhildi kättemaks. Vendade survel abiellub Kriemhild Ezeliga. Kriemhild laseb enda juurde külla kutsuda burgundlased ja ka Hageni. Õhtusöögil Kriemhildi ässitusel puhkeb tüli, burgundlased tapetakse. Viimasena piinatakse Hagenit, et teada saada, kus on aare . Hukatakse ka Kriemhild. Esimene trükk 1757 a. R Wagneri tetraloogia "Niebelungide sõrmus." (Mihkel lisas : " Individuaalselt kangelaste esile toomine. Peategelane Siegfried oli kui ülim mees, kes on paljudele iidoliks, kuid ka tal on omad vead ja just need vead viivad ta hauda. Tuleb jääda truuks oma naisele. Eeposes on ka maagial oma koht, mis lisab sündmustele vürtsi. Enesekriitika on väga oluline oskus."

4. Rüütlikirjandus, rüütliromaan 11-12 saj muutus aadliseisus pärilikuks ja rüütlitel kujunes oma elulaad . Ristisõdades tutvusid rüütlid idamaade peenema kultuuriga , tekkis rüütli- ehk kurtuaasne kirjandus. Sai alguse Lõ-Pr luulevormis trubaduuride lauludega. Rüütliromaan sai alguse Põ- Pr linnades. Truväärid olid haritud linlased, kes olid aadliku teenistuses. Menestrel- suuraadliku teenistusel olev eriülesannetega isik. Rüütliromaanid on kroonikalaadsed, eeskuju on võetud antiikkirjandusest, kirjutatakse oma isanda suguvõsast ja sõjakäikudest. Armastus on õilis tunne, mille nimel tehakse kangelastegusid. Bütsantsi romaanid - kahe armastja õnnetu saatus, tuntuim „Tristan ja Isolde ”. Väga tuntud teema on ka Püha Graal. 13. sajandil ei kirjutatud enam ajaloost, romaan sai oma praeguse tähenduse, värsivorm asendus proosaga .
5. Trubaduuride luule
Sai alguse Lõ-Pr luulevormis trubaduuride lauludega, autor on teada. Korraldati ka lauluvõistlusi. Sm minnesinger. Esitati lauldes, luulevormis. Alates trubaduuridest tekkis individuaalne kirjandus (autor on teada). Trubaduurid olid väga austatud. T oli ühtlasi helilooja , sõnade autor ja ettekandja . T laulude teemaks on armastus, naudingud jne. Moes oli daamikultus. Trubaduurid pidid põgenema, kuna tuli ristisõda ketserluse vastu 1209 Lõ-Pr’l. Sm’l said trubaduuridest minnessingerid.
Igaks elunähtuseks on oma laul:

6. Keskaegne linnakirjandus
Juhtivaks kujunesid Lõ-Pr linnade kirjanuds , Bologna ja Pariisi ülikoolid. Skolaarid ja kleerikud olis esimesed linnakirjanikud, suvel esitasid paro
odiaid ja oma tehtud laule. Vagantide (rändüliõpilased) luule muutus 13. saj rahvuskeelseks, Rutebeuf hakkaskirjutama pihtimusluuletusi oma hasartmängu sõltuvusest. Fablioo ja švank- satiirilise ja anekdootliku sisuga jutustused, mis liikusid rahvasuus, kohati õpetlikud, sarjavad naiste truudusetust, kirikumeeste liiderlikkust, rahaahnust „ Eesli testament ”. Narrikirjandus- selles naerdakse mineviku rumaluse üle „Narruse kiituseks”. Loomaraamatud- mõistukõnelised, allegooriline satiir ühiskonna kohta (lõvi-kuningavõim, karu- suurfeodaal , hunt- keskaadlik , eeslid, oinad- vaimulikud, kanad , kuked- lihtrahvas ) „Rebaseromaan”, „ Roosiromaan
7. Keskaegne draama sai alguse 6. sajandil, kõrgtase 14, 15 sajand, eeskuju antiigist, aga antiikdraama kiriku jaoks liiga patune , draama lähtepunktiks jumalateenistus (et seletada ladinakeelset jumalateenistust)-
 • Liturgiline draama (ladinakeelne) näiteks jõulude ajal.
 • Kujunevad Piibli-ainelised näidendid ehk müsteeriumid nt „ Aadama mäng”.
 • Ka ilmalikud müsteeriumid nt trooja sõjast.
 • Orleans ’i piiramine“ Jeanne d’Arc
 • Miraaklid- ilmalikumad näiendid Neitsi Maarja ja teiste pühakute imetegudest.
 • Moraliteet- õpetlik näidend allegooriliste tegelastega, nt isikuomadused ongi tegelased
 • Farss - jäme, koomiline näidend, sisuks linnaelanike juhtumid „ Isand Panthelinient”, sellest arenes hiljem commedia dell ’ arte
 • karnevalid ja narripühad- rahvapidustused
 • Sotii - kuulus karnevali juurde, improvisatsioon, väga rahvalik, pilgati võimukandjaid

Etendusi mängiti turuplatsidel, simultaanlava- keskmine osa: taevas, maa, põrgu. Etendused tasuta, kujunevad elukutselised nätlejad. Kui proosa ja eepika arenevad keskajal, siis näitekirjandus takerdub. Antiikteater, kiriku süül, kadus . Teater tekib keskajal uuel tasemel ja on esialgu mõeldud jumalateenistuste ilmestamiseks.
Liturgiline draama - Ilmestab kiriklikke jumalateenistusi. Kasutatakse piiblitekste. Esialgu lihtsalt dekoratsioonid, hiljem näidendid. Keskajal on populaarsed piibli- teemalised näidendid. Üht osa nim. müsteeriumideks. Üks kannab nime "Aadama mäng".
Lihavõtteaegu etendati passioone, e. ristilöömist. 15.
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
10-klassi kirjandus #1 10-klassi kirjandus #2 10-klassi kirjandus #3 10-klassi kirjandus #4 10-klassi kirjandus #5 10-klassi kirjandus #6 10-klassi kirjandus #7 10-klassi kirjandus #8 10-klassi kirjandus #9 10-klassi kirjandus #10 10-klassi kirjandus #11 10-klassi kirjandus #12 10-klassi kirjandus #13 10-klassi kirjandus #14 10-klassi kirjandus #15 10-klassi kirjandus #16 10-klassi kirjandus #17 10-klassi kirjandus #18
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2010-06-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 111 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor hannaala Õppematerjali autor

Lisainfo

ülevaade erinevatest autoritest euroopas keskajal. üldine iseloomustus tollase kirjanduse ja teatri kohta.

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (2)

ingrid80 profiilipilt
Ingrid Tarmu: Ei aidanud midagi. Ühe lause ainult sain kahjuks
03:00 24-05-2013
hannaala profiilipilt
hannaala: Ju oli läbivõetud materjal nii erinev. Konspektis on enamjaolt keskaegne kirjandus (Moliere, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Boccacio, Petrarca jne) ja piibli ülevaade
23:09 27-05-2013
rita_margarita profiilipilt
22:01 18-12-2016


Sarnased materjalid

82
doc
KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017
62
docx
Kirjanduse lõppueksami materjalid
23
odt
Kirjanduse arvestus II - Keskaeg-Renessannss
112
doc
12-klassi kirjanduse lõpueksami koolieksami piletite põhjalikud vastused
33
odt
11-klassi kirjanduse eksam
53
doc
Kirjanduse eksam 10 klass
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
21
doc
Maailmakirjandus II-keskajast klassitsismini

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun