Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"tasandit" - 606 õppematerjali

tasandit nimetatakse eriasendiliseks, kui ta on risti ekraanikolmiku mõne ekraaniga, ning üldasendiliseks, kui ta pole risti ühegi ekraaniga.
thumbnail
2
docx

Toote kolm tasandit

Riina Kopti 11.KL TOOTE KOLM TASANDIT Turunduses käsitletakse toodet kolmetasandilisena: Toote tuum, ehk põhitoode ( põhiline hüve, mida tootja otsid), Konkreetne toode ( Omadused, stiil, kvaliteet, bränditunnused, pakend, nimi ), Laiendatud toode ( Lisateenused, sh paigaldamine, järelhooldus, erilised kasud kliendile, garantii, väärtused jms). Tootja jaoks on väga oluline luua oma tootele ,,tuum", mis on tarbijale väärtuslik. Tootel peab olema mõte, mis meelitaks kliente massiliselt ostma

Majandus → Ettevõttlus
17 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kaks tasandit ruumis

Kaks tasandit ruumis Kaks tasandit ruumis võivad olla paralleelsed või mitteparalleelsed. Kaht tasandit ja nimetatakse paralleelseteks ja tähistatakse sümboliga ||, kui neil ei ole ühtegi ühist punkti. Tasandite lõikesirge: kui kaks tasandit omavad ühiseid punkte, siis on neid lõpmatult palju ja nad kuuluvad kõik ühisele sirgele. Mitteparalleelseid tasandeid nimetatakse lõikuvateks. Seda, et tasandid ja lõikuvad mööda sirget s, tähistatakse sümboliga =s. Tasandite paralleelsuse tunnus: kui ühe tasandi kaks lõikuvat sirget on paralleelsed teise tasandiga, siis on need tasandid paralleelsed. Kahe paralleelse tasandi vaheliseks kauguseks on nende ühisel normaalil asuva tasandite vahelise lõigu pikkus.

Matemaatika → Matemaatika
35 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Kujutava geomeetria 3.loeng

III loeng (kons. N 15.30-17.30) Tasandi määravad: a)3 punkti, mis ei asetse ühel sirgel b)punkt ja sirge, mis ei läbi seda punkti c)2 lõikuvat sirget d)2 paralleelset sirget e)tasapind on määratud ka mis tahes tasapinnalise kujundi kaksvaatega või tasapinna jälgedega Tasandi asend ekraanide suhtes Üldasendiline tasand on kaldu kõikide ekraanide suhtes. Eriasendiline tasand ehk projekteeriv tasand on risti ekraaniga. (Põhiekraani risttasand , esiekraani risttasand , külgekraani risttasand). Nivoopinnad on paralleelsed ühe ekraaniga, st risti kahe ülejäänud ekraaniga. (Horisontaalpind , frontaalpind v, profiilpind). Tasandi jälgsirged Tasandi jälgsirge (jälg) on sirge, mida möödad tasand lõikab ekraani. Jälgsirged lõikuvad paarikaupa telgedel x, y, z punktides X, Y, Z. Neid punkte nim telgpunktideks. Tasandi jälgede tuletamiseks on vaja leida kahe sel tasandil asetseva sirge jälgpunktid ning samanimelise...

Matemaatika → Kujutav geomeetria
78 allalaadimist
thumbnail
2
doc

"Meister ja margarita" Mihhail Bulgakovil - kokkuvõte I

ta kirjutas seda 19291940 s.t. 11 aastat.Teos on kirjutatud kõrvalvaataja silme läbi.Esimese osa sündmused ei järgne üksteisele loogilises ajalises järjekorras, vaid on esitatud läbisegi.Ainukesed raamatut läbivad tegelased on maag Woland ja tema kaaskond (kass, kes oskab rääkida; alasti naine, kellel on arm kaelal ja mees katkiste näpitsprillidega ning ühe kihvaga).Tegevus toimub Moskvas ja selle ümbruses. Romaanis on käsitletud 4 tasandit. Fausti tasand: Woland ­ musta maagia professor Meister ­ kirjanik,looja,kes kirjutab romaani Jeesusest ja Pilatusest Margarita ­ Meistrile vääriline kaaslane Latenski ­ kriitik Ivan ­ temast saab Meistri järglane,hüüdnimega Bezdomnõi Idee: eneseteostus. Moskva tasand: Berlioz ­ ajakirja toimetaja Lihhojedov ­ varietee direktor Bossoil ­ korteriühistu esimees Varenuhha ­ varietee administraator Rimski ­ teatri finantsdirektor Bengalski ­ konferansjee

Kirjandus → Kirjandus
1364 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Karistusõigus

Finalistliku deliktistruktuuri järgi on süütegu koosseisupärane, õigusvastane ja süüline tegu. Teo karistatavuse tuvastamiseks on olemas kindel kontrollskeem. Materjalis antakse ülevaate deliktistruktuurist ja selle sisu elementidest lähtuvalt õigusteoreetilistest käsitlustest ja seotakse selle praktilise kaasusnäitega. Materjal koosneb neljast osast. Esimeses osas vaadeldakse süüteokoosseisu ehk deliktistruktuuri kontrollskeemi esimest tasandit. Avatakse süüteokoosseisu mõiste ja selle sisu. Teises osas vaadeldakse kontrollskeemi teisel tasandil asuvat õigusvastasust, avades mõiste ja selgitades sisu. Kolmandas osas vaadeldakse süü tasandit. Kokkuvõttes tuuakse välja olulisemad põhimõtted kõigi tasandite osas. Kuigi materjal koosneb neljast osast, moodustab ta siiski ühtse terviku, andes konspektiivse, referatiivse ülevaate Eestis kehtivas karistusõiguses isiku karistamise aluste põhimõtetest. 1. SÜÜTEOKOOSSEIS

Õigus → Õigusteadus
348 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kahe- ja mitmetahuline nurk

Kahetahuline nurk Kahetahulise nurga moodustavad kaks lõikuvat tasandit. Neid tasandeid nimetatakse kahetahulise nurga tahkudeks. Nende tasandite lõikesirget nimetatakse kahetahulise sirge servaks. Kahetahulist nurka mõõdab tema joonnurk. Joonnurk saadakse, kui kahetahulist nurka lõigatakse tasandiga, mis on nurga servaga risti. Joonnurga saame ka siis, kui nurga serval valitud punktist tõmbame mõlemale tahuleservaga ristuvad sirged. Kahe lõikuva tasandi vaheliseks nurgaks nimetatakse nende tasandite lõikumisel tekkivat väiksemat nurka

Matemaatika → Matemaatika
44 allalaadimist
thumbnail
1
doc

India ja Hiina kunst

Ehitised: Stuupa- monument Buddhale, poolkera- v kellukakujuline(Sanchi Amaravati stuupad) Tempel: ruudu-ja ringikujuline astmetest kontsentriline ehitis. Boropudur - tempel Jaava saarel Indoneesias, ehitatud 9.saj lõpul. Templi plaan meenutab jantrat, graafilist kujundit,mida kasut meditsiinilise abivahendina. Ehitis sümboliseeris budistlikku mõttemaailma ja pürgimusi (1.tasand kujutas maist elu - kannatuse põhjust, ihasid, emotsioone järgmised 5 tasandit kujutas teadmiste ja õpetuste saamise teed; 3 ringikujulist tasandit väljendasid kannatustest vabanemisest valgustuse staadiumi; 72 kellukakujulist stuupat, igas Buddha kuju; kõrgeim, ilma kaunistusteta stuupa sümboliseerib absoluuti-''kõike ja mittemidagi'' HIINA IV at ekr keraamika, II at ekr arhitektuuriliste.vormide kujunemine. Arhitektuur Keerukad palkkontsruktuurid (sambad,talad,piidad). Reljeefidega kaunistatud ja värvitud. Mitmekoruselised erilise vormiga katused

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
43 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Sotsioloogia põhimõisted

Sotsioloogia põhimõisted Sotsiaalseks tegevuseks nimetatakse sellist tegevust, mille eesmärk on muuta inimese käitumist, hoiakuid või ka indiviidide ning koosluste püüdlusi. Tegevustel on mitu tasandit: Sund keeldude ja käskude vormis, eesmärk represseerida soovimatut käitumist Veenmine mõjutab tegevust stiimulite abil, ei kasuta repressioone Kohanemine eesmärgi saavutamine ilma hirmutamiseta Opositsioon eesmärgi saavutamine hirmutamise ja eesmärgipärane tegevus Instrumentaalne aktiivsus kavandatud ja eesmärgipärane tegevus Spontaanne aktiivsus jõudeajategevus, ilma eesmärgita, nt mäng, harrastus jms. Neli tegevuse liiku: 1

Sotsioloogia → Sotsioloogia
1 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Sirged ja tasandid ruumis

SIRGE PROJEKTSIOONIKS TASANDIL - võib olla sirge või punkt. KOLME RISTSIRGE TEOREEEM - täisnurga projektsioon tasandil on täisnurk siis ja ainult siis, kui täisnurga üks haar asetseb tasandil või on sellega paralleelne ja tema haar ei ole risti tasandiga. ANTUD NURGA PROJEKTSIOON TASANDIL - on suurim, kui nurgahaarad on tasandiga paralleelsed. KAHE TASANDI VASTASTIKUSED ASENDID RUUMIS - on paralleelsed ja mitteparalleelsed. KAHTE TASANDIT RUUMIS - nim paraleelseteks kui neil ei ole ühtegi ühist punkti. TASANDITE LÕIKESIRGEKS - nim kui 2 tasandit omavad ühiseid punkte, siis on neid lõpmatult palju ja nad kuuluvad kõik ühele sirgele. KAHE TASANDI PARALLEELSUSE TUNNUS - Kui ühe tasandi 2 lõikuvar sirget on paralleelsed teise tasandiga, siis on need tasandid paralleelsed. KAHE PARALLEELSE TASANDI VAHELISEKS KAUGUSEKS - on nende ühisel normaalil asuva tasandi vahelise lõigu pikkus.

Matemaatika → Matemaatika
326 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ülevaade psühholoogiakursusest

Kanadas elav eestlane, maailmakuulus mälu-uurija Endel Tulving 2-3 mäluhäiret Amneesia, joobe-mälulünk, vaegmälu Oska nimetada mõtlemisoperatsioonid ja ­vormid Mõtlemisoperatsioonid: analüüs, süntees, võrdlemine, abstraheerimine, üldistamine. Mõtlemisvormid: mõiste, otsustus, järeldus. Mõistete olulised tunnused Inimene: bioloogiline oled, imetaja, hästiarenenud aju, püstine kõnnak jne. Tool: mööbliese, mõeldud istumiseks, seljatoega jne Võimete kolm tasandit Andekus, talent ja geniaalsus Kirjelda loovisikut Loovisik on ideederikas, originaalne, keskendumisvõimeline, leidlik, püüdlik, ettevõtlik, uuendustele avatud, uudishimulik, teeb vahet olulisel ja mitteolulisel, ei karda läbikukkumist. Nimeta põhiemotsioonid Õnnelikkus, üllatus, kurbus, hirm, viha, vastikus. Emotsioonide polaarsus Lõbus-nukker, armastus-vihkamine, kurb-õnnelik Nimetada 5-6 emotsioonide psühhofüsioloogilist väljendust, mis on inimese tahtele allutamatud

Psühholoogia → Psühholoogia
81 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Lastekaitse seaduse analüüs

teeb ka järelvalvet. Kolmas sektor osaleb partnerina lastekaitse korralduses samuti ka ärisektor, kes tegeleb sponsorlusega, annetusega, heategevusega jne. Eesti riigis on lastekaitse korraldatud kolmel tasandil: kohalikul, maakondlikul ja riiklikul. Kõige esmalt tegeleb lapse kaitse ja abistamisega kohalik tasand ( linn või vald). Riiklikul tasandil toimub kõiki lapsi puudutavate otsuste tegemine. Maakondlik tasand nende vahel toetab ja kontrollib kohalikku tasandit laste kaitse tagamisel ja täide viimisel ning aitab riiklikku tasandit lastekaitse ülesannete täitmisel. Lastekaitse alast tööd finantseeritakse riigieelarvest ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Lapse õiguste ja vabadusega kaasnevad kohustused. Lapse õigus ainumääratlusele, mis seab talle ka kohustuse vanemate ja perekonna ees. Lapse sotsiaalsed õigused annavad ka kohustuse ühiskonna ees ja kaasinimestega käitumisel.

Pedagoogika → Alushariduse pedagoog
38 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Mis on bioloogia?

Paljudele küsimustele on leitud ka vastuseid ning see on tunduvalt parandanud meie elukvaliteeti. Inimest, kes tegeleb sügavamalt bioloogiliste probleemidega, nimetatakse bioloogiks. Kitsamas mõttes nimetatakse bioloogiaks mingi taime- või loomaliigi (-rühma) eluviisi. Valdkonnad Bioloogiasse kuulub hulk uurimisvaldkondi, mida sageli vaadeldakse ka omaette distsipliinidena. Nad uurivad elu eri tasandeid ja aspekte: · aatomite ja molekulide tasandit (molekulaarbioloogia, biokeemia, biofüüsika) · rakutasandit (rakubioloogia) · kudede ja elundite tasandit (füsioloogia, anatoomia ja histoloogia) · isendi arengut ehk ontogeneesi (arengubioloogia) · pärilikkust (geneetika) · käitumist (etoloogia) · kommunikatsiooni (zoosemiootika) · liikide põlvnemist (evolutsioonibioloogia, süstemaatika, fülogeenia) · organismide omavahelisi suhteid ja nende suhteid elupaikadega (ökoloogia)

Bioloogia → Bioloogia
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

BIOLOOGIA KORDAMINE

BIOLOOGIA KORDAMINE ,,BIOLOOGIA UURIB ELU" MÕISTED 1. Anatoomia ­ biloloogiateadus, mis uurib organismide ehitust 2. Bioloogia ­ teadus, mis uurib elu (ilmingud, eluvormid) 3. Biosfäär ­ Maad ümbritsev elu sisaldav kiht 4. Etoloogia ­ bioloogiateadus, mis uurib loomade käitumist 5. Füsioloogia ­ bioloogiateadus, mis uurib organismide talitlusi ja nende regulatsiooni 6. Humoraalne regulatsioon ­ organismi elundkondade talitluste regulatsioon hormoonide vahendusel (peamiset veres esinevate) 7. Loodusseadused ­ teaduslike faktide üldistused, mis võimaldavad ka selgitada mitmeid loodusnähtusi 8. Molekulaarbioloogia ­ bioloogiateadus, mis uurib elu molekulaarset taset 9. Neuraalne regulatsioon ­ närvisüsteemi vahendusel toimuv elundite ja elundkondade talitluste regulatsioon 10. Populatsioon ­ ühel alal elavad sama liiki organismid 11. Pärilikkus ­ eluslooduse üldine seaduspärasus...

Bioloogia → Bioloogia
16 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Mina tasandid, TRANSAKTSIONAALNE ANALÜÜS

kontseptsioonides, teooriates, mudelites. Käesolevas referaadi raames käsitlen neist ühte populaarsemat- Eric Berke`i transaktsionaalset analüüsi. Berke`i järgi on vanusest sõltumatult inimeses olemas kolm MINA-tasandit: Vanem, Täiskasvanu ja Laps. (Eesti Maaülikool 01.03.2008) 2.1. Lapse, Täiskasvanu ja Vanema tasand Berne'i arvates käitub iga normaalne inimene vaheldumisi kolmel eri viisil: Lapsena, Vanemana ja Täiskasvanuna. Ta nimetas need kolm tasandit isiksuseosa egoseisunditeks ja uskus, et igal konkreetsel hetkel viibime ühes neist. Laps on meie loominguline ja emotsionaalne osa, käsud-keelud ja hoolitsemisvajadus pärineb Vanemalt ning ratsionaalne mõtlemine iseloomustab Täiskasvanu seisundit. Transaktsioonianalüüs erines traditsioonilisest psühhoanalüüsist, kuna keskendus inimeste vahel, mitte inimese sees toimuvale. Berne uskus, et kui jälgime inimeste egoseisundeid

Psühholoogia → Psühholoogia
121 allalaadimist
thumbnail
50
ppt

Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse

 Suurim taimeliikide arv ruutkilomeetril on registreeritud Argentiinas madala rohuga kuival mägikarjamaal – 89 liiki!  Laelatu puisniit Eestis on samas arvestuses II kohal maailmas – 76 liigiga! Ökoloogia ökonoomika  Majandusliku väärtuse omistamine geneetilisele mitmekesisusele, liikidele, kooslustele ja ökosüsteemidele  Majandusliku väärtuse hindamisel 2 lähenemisviisi:  Majandusliku väärtuse 3 tasandit:  Turu- e. tootmisväärtus (nt. kui palju küttimisel saadud liha väärt on)  Kasutamata ja looduslikus seisundis oleva ressursi väärtus (nt. loodusturism)  Tulevikuväärtus (nt. potentsiaal koduveise aretamisel) Ökoloogia ökonoomika  Majandusliku väärtuse 4 tasandit:  Otsene kasutusväärtus (mida inimene otseselt kasutada saab)  Kaudne kasutusväärtus =avalik hüvis (mida annab

Bioloogia → Bioloogia
2 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Elektrotehnika I osaeksami küsimused

D, L-süsteemi kohaselt jagunevad kõik 16 aldoheksoosi konfiguratsiooni kaheks rühmaks (D ja L), kus igal isomeeril on oma individuaalne nimetus. Seega erinevad D- ja L-isomeerid vaid ühe aatomi konfiguratsiooni poolest ning on enantiomeerid. (4) Liigitamine kiraalkeskmete arvu järgi Enantiomeerideks nimetatakse ühe kiraalkeskmega isomeere, mis on teineteise peegelpildiks. Enantiomeerid on optiliselt aktiivsed – mõlevad pööravad polariseeritud valguse tasandit teatud kindla nurga võrra, kuid eri suundades. Isomeeri, mis pöörab valgust kellaosuti suunas, tähistatakse eesliitega „+”; isomeeri, mis pöörab valgust 1 vastupidiselt eelmisele, tähistatakse eesliitega „-”. Absoluutsete konfiguratsioonide tähistamiseks kasutatakse enamasti R, S-nomenklatuuri. (4) Enantiomeeride 1:1 segu kutsutakse ratsemaadiks. Enantiomeeride füüsikalised- ja keemilised omadused on

Elektroonika → Elektrotehnika ja elektroonika
1 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Dante Alighieri

armastatu Beatrice surma ajel. Teos oli kirjutatud ,,uues mahedas stiilis". See stiil rõhutas veel enam armastuse filosoofilist käsitlust. 4. ,,Jumalik komöödia" koosneb kolmest osast: ,,Põrgust", ,,Puhastustulest" ja ,,Paradiisist". Igas osas on 33 laulu. 5. Arv-sümbolid läbivad kogu teost: põhjapoolkera südamikuni küündival lehtrikujulisel põrgul on 9 ringi. Keset lõunapoolkera vetevälja kerkib puhastustule helendav mägi, millel koos jalami ja tipuga on 9 tasandit. Ümber maakera tiirleb 9 nn planeetide taevast, mille üle kõrgub ,,kümnes taevas" ­ kristliku Jumala asupaik, Dante hauataguse teekonna ülim siht.

Kirjandus → Kirjandus
40 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kliiniline psühholoogia

Kliiniline psühholoogia Kliiniline psühholoogia käsitleb tervise, haiguse, ravi ja raviprotsessis osalejatega seotud psühholoogilisi probleeme. Haiguste ennetuse 3 tasandit: Esimene tasand suunatud neile, kellel probleemi ei ole Teine tasand suunatud probleemi varasele avastamisele, riskirühmadele Kolmas tasand suunatud inimestele, kellel on probleem juba välja kujunenud (haiguste ravi, rehabilitatsioon, kaasnevate haiguste profülaktika) Vaimse tervise spetsialistid: Probleemid: Psühhiaatrid Kutse psühholooge puudu

Psühholoogia → Psühholoogia
8 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Vektorite komplanaarsus

Vektorite komplanaarsus Punkte, mis asuvad ühel tasandil, nimetatakse komplanaarseteks. Vektoreid nimetatakse komplanaarseteks siis, kui nad pärast ühisesse alguspunkti viimist asuvad samal tasandil. Kaks vektorit on alati komplanaarsed. See tähendab, kui kaks vektorit rakendada ühisesse alguspunkti, siis saab neist alati läbi panna tasandi. Kui need vektorid on kollineaarsed, siis nad tasandit ei määra. Kui need kaks vektorit on mittekollineaarsed, siis nad määravad tasandi. Neid kahte mittekollineaarset vektorit nimetatakse sel juhul tasandi rihivektoriteks. Kolm vektorit ruumis võivad olla komplanaarsed või mittekomplanaarsed. Kui kolme vektori hulgas on kollineaarseid vektoreid, siis need kolm vektorit on komplanaarsed. Kui kolme vektori hulgas ei ole kollineaarseid vektoreid, siis nad on komplanaarsed juhul kui üks vektor on ülejäänud kahe kaudu lineaarselt avaldatav

Matemaatika → Matemaatika
21 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

Keskaeg usk, kirik

Tugines muistsetele autoriteetidele(Piibel ja muud antiikteosed) Tuntumad kirjamehed Peamiselt ladina ja kreeka kirjanikud Tuntum Platon, Aristoteles, Hippokrates, Ptolemaios. Teoste sidumine loogikaga Teos ütles üht, mõistus teist. Arvamus, et papadel on juba kõik kirja pandud. Teoloogia Usuteadus Kõrgem positsioon keskajal teistest teadustest. Tradsiooniliselt mainitakse neid ka nimestikes esimesena Aquino Thomas (1225-1274) Usu kaks tasandit, mõistuslik & ilmutuslik Tema nende vastuolu ei näinud. Kirik suhtus temasse algul umbusklikult. Hiljem kuulutati ta pühakuks ja ta õpetus võeti katoliikluse aluseks, " Tomism" Miski mida pole olemas pole olemas. Kõik sünnib läbi millegi Roger Bacon (1214-1294) Olulisem matemaatika, Aristoteles pidas seda loogikast selgemaks. Suhtus skolastikutesse kriitiliselt Unistas iseliikuvates sõidukitest. Vastuolu kiriku ja autoriteetidega viis ta

Ajalugu → Ajalugu
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Müügikorraldus

Meetod AIDAS A – attention - tähelepanu I – interest - huvi D – desire – soov A – action – tegevus ost S – satisfaction – rahulolu Müügiprotsessi 7 astet 1) Toote tundma õppimine 2) Müügiks ettevalmistamine – klientide otsimine, klientidega kohtumiseks ettevalmistamine 3) vajaduste väljaselgitamine 4) aktiivne müük 5) müügivastupanu ületamine 6) müügitehingu lõpetamine 7) pikaajalise suhte loomine Продажи sõnad; 10% rääkimisviis hääletoon rõhud; 35% ilmed; 55% toote 3 ja 5 tasandit tuleviku toode laiendatud ennetav toode põhitoode oodatav toode tuum ...

Majandus → Müügitöö alused
9 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Linnutee

umbes 5 korda kaugemale, kui tasandiga ristuvas suunas. Pildil on näidatud meie päikesesüsteem (all) ja must auk keskel. Vaatamata astronoomia kiirele arengule 19. sajandil, püsis Hercheli ettekujutus Linnutee ehitusest elujõulisena käesoleva sajandi alguseni. Oluline muutus tuli alles 1915. aastal kui Harlow Shapley märkas, et samal ajal kui suurte, korrapärase kujuga täheparvede (kerasparvede) jaotus on küllaltki sümmeetriline mõlemal pool Linnutee tasandit, pole nad jaotunud ühtlaselt pikki seda tasandit, vaid tugevalt koondunud ümber suure täheparve Amburi tähtkujus. Alles hiljuti leiti kinnitust väitele, et Linnutee keskel asub must auk. Kauguste esitamiseks galaktikate sees ning pea- ning satelliitgalaktikate vahel on kasutusel mõõtühik- kiloparsek. Nii ka Linnutee puhul. Kiloparsek (tähis: kpc) on astronoomias kasutatav pikkusühik. Üks kiloparsek võrdub 1000 parsekiga. 1 kiloparsek võrdub ligikaudu: 3261,6 valgusaastaga

Füüsika → Füüsika
68 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Goethe "Faust"

Goethe ,,Faust" 1) Goethe võttis rahvalegendi filosoofilises käsitluses 2) Töötas teose kallal 60 aastat 3) Faust I ilmus 1808, Faust II ilmus 1832 4) Faust I - Faust väikeses maailmas, Fausti isiklikud tunded. Faust II ­ Faust suures maailmas, laiahaardelisemad probleemid 5) Teosel mitu tasandit: 1. autori aeg 2. üldinimlikkus 3. Goethe seisukohad, mis on seotud kirjandusega- Goethe kui kunstnik. ,,mitte koor vaid tuum" ,,tõeline kunstnik ei tohi kohaneda publiku maitsele" 6) Seisukohad- ,,otsingustes ja püüdlustes on edasiviiv jõud" - Jumal; ,,inimese piinad tulenevad mõistusest" ­ Mefistofeles. Teoses kohtuvad 2 elufilosoofiat. Jumal- humanism, eluarmastuse filosoofia. Mefistofeles- pessimism

Kirjandus → Kirjandus
169 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Nõustamise tasandid

hoidmine, psühholoogiline tasakaal, tolerantsus, kontakteerumisoskus jms). Nõustamine on kahe isiku vaheline teadmiste ja hoiakute erinevuste teadvustatud võrdsustamise protsess suhtlemise käigus, kus nõustaja aitab nõustataval isiksuse ja/või professionaalina areneda, muuta vastutustundlikult oma hoiakuid, käitumist, mõtlemisviisi vms. 4. Psühhoteraapia Kui pedagoogiline nõustamine hõlmab 3 eelnevat tasandit, s.t nõustaja on kompetentne inrormeerima, konsulteerima, nõustama, kuid 4. tasand eeldab spetsiifilist ettevalmistust - psühholoogi, psühhoterapeudi koolitust ja tegevusluba.

Psühholoogia → Psühholoogia
11 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Biomolekulid, rakk-kokkuvõtte

PALJUNEMINE:1)mittesuguline-pooldumine(ainuraksed), vagatatiivne(taimed), eostega(seened).2)suguline-uus organism saab alguse kahe raku ühinemisest. ARENG:-sugulisel paljunemisel-algab areng viljastumisega -mittesugulisel paljunemisel-eraldumine vanemorganismist -arengu käigus omandatakse kohanemist keskkonnaga -reageerimine ärritusele Elu organiseerituse tasandid: I TASAND-molekulaarne tasand(biomolekulid nt. Sahhariid)Elu molekulaarset tasandit uurib molekulaarbioloogia. II tasand-rakuline tasand.Kõige väiksem eluüksus on rakk.Rakkude ehitust ja talitlust uurib tsütoloogia. KUDE-Rakud moodustavad kudesid. Loomadel-närvikude, sidekude, epiteelkude, lihaskude. Kudesid uurib histoloogia. Taimsed koed-kattekude, tugikude, juhtkude ja põhikude. Elu ehk organ-Koed moodustavad organeid, mis täidavad kindlat funktsiooni. Elundid moodustavad elundkondi(nt.hingamiselundkond). Taimedel elundkonnad puuduvad(juur, õis, leht).

Bioloogia → Bioloogia
35 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kollaboratsioon ja kollaborandid

"Vilniuse tribunali kohtuotsus 2000" (Tallinn, 2003, lk 126) Ka Vilniuse rahvusvaheline antikommunistlik tribunal kirjeldas oma 14. juunil 2000 langetatud mahukas otsuses 'kollaboratsiooni' mõistet, mis on teadlik tegutsemine okupatsioonivõimude juhiste järgi, rikkudes okupeeritud riigi õigusi, suveräänsust ja selle rahva kodanikuõigusi ehk lühidalt -- kollaboratsioon on koostöö anastajaga. Kollaboratsioonis saab eristada 3 olulisemat tasandit -- siin järgnevad need tähtsuse alanemise järjekorras: 1. Poliitiline kollaboratsioon -- sel tasandil on oluline vaenuliku võõrreziimi kollaborandi tegevuse tagajärgede suur ühiskondlik ulatus ning poliitiline ja/või majanduslik tähendus -- kollaboratsiooni ühiskondlik-poliitiliste eelduste, raamistiku loomine ja/või tagamine; so õieti poliitilise kuritegevuse üks vorme (riigireetmine); väljundeiks nt rahvamajanduse koormamine, kodaniku- ja inimõiguste laialdane

Ajalugu → Ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Tarneahela juhtimine

konkreetsete tellimuste alusel. CPRF: kollaborataiivne planeerimine, prognoosimine ja varude täiendamine. Ettevõte on paindlik. Müük kasvab, varud vähenevad, tarnevõime kasvab. 8. Milleks kasutatakse infosüsteeme ja tehnoloogiaid Minimaalsete kulutustega tagada logistika funktsioneerimine. Suurendada konkurentsivõimet Andmete haldamine ja kogumine Andmete säilitamine Andmete analüüs Koostöö ja suhtlemine tarneahela partneritega 9. Logistika infosüsteemide 4 tasandit 1. transaktsiooni toetuse süsteemid abivahendid teatava logistika funktsiooni täitimisel 2. integreeritud e intraneti organisatsiooni sisesed süsteemid 3. ekstraneti e info vahetamise ja jagamise süsteemid org-de vahel 4. tarneahela juhtimise süsteemid e organisatsioonidevahelised infosüsteemid 10. Mis on EDI (elektrooniline andmevahetus) Logistika infosüsteemide ühildamine 11. EDIst saadavad eelised Vähendab käsitsitöö mahtu ­ korduvad sisestamised

Majandus → Kaubandus
67 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sirged ja tasandid ruumis

Sirge on risti tasandiga, kui see sirge on risti iga sirgega tasandil. Kui sirge on risti kahe lõikuva sirgega tasandil, on see sirge risti ka tasandiga. Sirge ja tasandi vaheliseks nurgaks nimetatakse sirge ja tema projektsiooni vahelist nurka. Täisnurga projektsioon tasandil on täisnurk ainult siis, kui täisnurga üks haar asub tasandil või on sellega paralleelne ja teine haar ei ole risti tasandiga. Kaht tasandit nimetatakse paralleelseteks, kui neil ei ole ühtki ühist punkti. Kui ühe tasandi kaks lõikuvat sirget on paralleelsed teise tasandiga, siis need tasandid on paralleelsed. Lõikuvateks tasanditeks nimetatakse mitteparalleelseid tasandeid. Kahe paralleelse tasandi vaheliseks kauguseks on nende ühisel normaalil asuva tasandite vahelise lõigu pikkus. Kahe tasandi vaheliseks nurgaks

Matemaatika → Matemaatika
304 allalaadimist
thumbnail
15
odp

Euroopa Kaubanduspoliitika

Kaubandus Euroopas Ken Pähn Mart Niidas 11.klass Kärdla ÜG EL maailmakaubanduses Maailma suurim kaubandusüksus 20% maailma ekspordist-impordist( kaubad ja teenused kokku) GATT'i ja praeguse WTO üks võtmefiguure Rahvusvahelise kaubanduse kaks tasandit Eesti jaoks ELis GATT Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe 1947.aastal juhtivate tööstusriikide vahel sõlmitud leping, mille ülesandeks sai rahvusvahelise kaubanduse reguleerimine Leping jõustus 1948.aastal WTO ja selle põhimõtted Ehk rahvusvaheline kaubandus organisatsioon vastatikulisus(soodustustele tuleb vastata soodustustega) läbipaistvus(vajadusel tollilised piirangud) Kellega pole sooduskaubandustingimusi

Majandus → Kaubandus
4 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Füüsika II eksami pilet nr1

murdumisnurga siinuste suhe on Const. 5)Kui korduvalt peegeldunud ja murdunud kiirele lasta vastasuunas langeda teine kiir, siis see läbib sama tee, mis esimenegi, aga vastassuunas. 5. Valgus on üks elektromagnetilise kiirguse eriliike. Nii E kui ka H vektor võngub risti laine levimise suunaga st. et valgus on ristlainetus. E vektor on valgusvektor. E võnkumise sihi ja kiiruse v poolt määratud tasandit nim. polarisatsioonitasandiks. Loomulikus valguses vahelduvad erisihilised võnkumised üksteisega kiirelt ja korrapäratult. Valgust, milles võnkumiste sihid on mingil viisil korrastatud nim. polariseerituks.

Füüsika → Füüsika
312 allalaadimist
thumbnail
5
ppt

Punkti koordinaadid tasandil

Punkti koordinaadid tasandil © T. Lepikult, 2010 Ristkoordinaatteljestik Punkti asukoha määramiseks tasandil kasutatakse kõige sagedamini kaht ristuvat arvtelge, mille nullpunktid ühtivad. Neid telgi nimetatakse sealjuures koordinaattelgedeks ning nad jagavad tasandi neljaks veerandiks. Koordinaattelgedega varustatud tasandit nimetatakse koordinaattasandiks. y II I 1 0 1 x abstsisstelg IV (x-telg) III ordinaattelg (y-telg) algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp

Matemaatika → Matemaatika
21 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Antiigi pärand I kodutöö

Patriarch Nikephoros," mis on nutikalt põiminud kristlikku ja klassikalise kirjanduslikkuse meetodid. 2) Nimeta viis erinevat võimalust hellenismi tähenduse selgitamiseks Bütsantsi kontekstis (eelkõige katkendi lk 184­186 põhjal). Hellenismi võib Bütsantsi kontekstis tõlgendada geograafiliselt ­ Kreeka mandrialana. Selline tõlgendus ei jõudnud kunagi riikliku tasandini (v.a juhul, kui taolist tasandit mõista Rooma moodi, ehk kui viia kreeklased samale tasandile paflagoonlaste ja traaklastega). Teiseks võisid bütsantslased mõista Helleneid ja Hellenismi samal viisil, nagu kaasaegsed ajaloolased, ehk kui antiikseid kreeklasi. Sellised kreeklased olid iidsed, paganlikud ja võõrad inimesed nagu egiptlased ja pärslased. Ainuke erinevus oli, et kreeklaste kohta oli läbi ajaloo, kirjanduse ja monumentide rohkem teavet.

Ajalugu → Antiigi pärand euroopa...
5 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Füüsika kt. 1 konspekt

Sellest tulenevalt on summaarne voog läbi pinna 2ES. Pinna sees paikneb laeng S. Vastavalt Gaussi teoreemile peab , millest . Näeme, et tulemus ei sõltu silindri pikkusest. Seega on mistahes kaugusel tasandist väljatugevuse suurus ühesugune. Lõplike mõõtmetega tasandil on ülalsaadud tulemus õige ainult nende punktide jaoks, mille kaugus plaadi äärest on oluliselt suurem kaugusest plaadi endani. · Kahe erinimeliselt laetud tasandi väli. Kaks paralleelselt lõputut tasandit on laetud erinimeliselt võrdse konstantse pindtihedusega , võib välja leida kui kummagi poolt eraldi tekitatud välja superpositsiooni. Tasanditevahelises piirkonnas on liituvad väljad ühesuunalised, mistõttu resultantvälja tugevus . Väljaspool tasanditega piiratud ruumi on liituvad väljad vastassuunalised, mistõttu resultantvälja tugevus võrdub nulliga. Vali on koondunud tasandite vahele. Väljatugevus on selle piirkonna punktides suuruselt ja suunalt ühesugune ning

Füüsika → Füüsika
258 allalaadimist
thumbnail
32
pptx

Ettevõtluspoliitika toetamiseks rakendatavad meetmed

Ettevõtluspoliitika toetamiseks rakendatavad meetmed TTÜ Tallinna kolledž Johanna Stina Kalma Kaks kontseptsiooni: • Otsene toetamine – Rahaline otsetoetus • Kaudne toetamine – Seadusandlus, maksundus, tugistruktuur jne Kaks ettevõtluspoliitika tasandit: – Riik – KOV Eesmärgid • Inimressursi arendamine • Finantseerimisvõimaluste parandamine • Ettevõtlust toetava tugistruktuuri arendamine • Ettevõtlusalase informatsiooni levitamine • Asjaajamise lihtsustamine Inimressursi arendamine • Ettevõtlusega tegelemise motiveerimine • Konkreetsel tegevusalal vajalike oskuste ja teadmiste arendamine, tagades VKE-dele parema juurdepääsu koolitus- ja nõustamisteenustele. Finantseerimisvõimaluste

Majandus → Ettevõtlus
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Inimene ja inimsuhted(põhimõisted)

Sallivus ehk tolerantsus on inimese või ühiskonna võimelisus taluda, tunnustada või/ja usaldada harjumuspärasest erinevaid arvamusi, uskumusi, hoiakuid, tavasid, kombeid, ideoloogiaid või kultuure üldse. Sallivus ei pruugi alati tähendada heakskiitu või mõistmist, kuid enamasti sisaldab austust. Suhtlemine - info vahetus. Toimub vastastikune tajumine ja mõjutamine. Suhtlemistasandid (Berne´i teooria) Igas inimeses olemas kolm tasandit: 1. vanem (see käitumine võetakse üle oma vanematelt. Suheldakse teistega ülalt alla. Positiivne vanem ­ kiitev, toetav, nõuandev. Negatiivne vanem ­ kritiseeriv, käskiv). 2. täiskasvanu (asjalik, võrdne suhtlemine) 3. laps (loomulik, spontaanne. Positiivne laps ­ rõõmus. Negatiivne laps ­ jonniv) Eelisolukorras on alati suhtlemist alustav inimene, kuna tema saab valida suhtlemistasandi. V V T T L L

Eesti keel → Eesti keel
265 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Renessanss + keskaeg

2. Dante - ,,Jumalik komöödia" 1265 ­ 1321 1. uus mahe stiil ­ rohkete metafooridega armastusluule ­ vulgaar ladina keeles ­ kõnekeeles 2. ,,Uus elu" proosa + luule raamat + Beatrice 3. ,,Jumalik komöödia (näitab, et lool on õnnelik lõpp)" värsivormis nägemus sümbol arvud 3 ­ põrgu/puhastustuli/paradiis/ põrgu põhjas on 3 kõige suuremat reeturit 9 põrgul on 9 ringi/ taeval on 9 tasandit Toob esile maailma pahed, paljastab patutegusid Panter valetamine, reemine, himurus Lõvi ­ upsakus, vägivald Emahunt ­ kasuahnus enesearmastus 3. Petrarca - Itaalia sonett Petrarca diplomaat Pariisis ja Roomas tunnustati loorberipärjaga poeem ,,Africa" (08.04.1341)

Kirjandus → Kirjandus
102 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kuulamine, vaatlemine, võrdlemine, modelleerimine; Numbrikaart, sõnakaart, arvukaart; Rühmitamine; Järjestamine; Matemaatilised tegevused; Samaväärse hulga moodustamine

võrreldes on lapsel tihti ka käelist tegevust, nt klotside puhul saab laps ka katsuda, kumb on suurem ­ väiksem, mistõttu omandab laps sel viisil kergemini teadmisi. Modelleerimise puhul on mingi reaalne ese asendatud mudeliga, laps saab ettekujutuse esemest, õpib paremini kui ainult pilti vaadeldes või juttu kuulates. Erinevate meelte kaasamine aitab lapsel paremini õpitavat mõista ja meelde jätta. 2. Millised on arvu mõiste 3 tasandit? Too näiteid. Miks neid tuleb eristada? NUMBRIKAART (abstraktne) number 3 SÕNAKAART (abstraktne tasand) sõna 3 ARVUKAART (konkreetne tasand) punktides 3 Eristada tuleb kindlasti numbri ja arvu kaarti, sest need on kaks eri asja ­ matemaatilist mõistet. 3. Too 2 näidet rühmitamise tegevustest lasteaias. Rühmitamine on sarnaste omaduste järgi rühmadesse jagamine. Näide: laual on pirnid, õunad, banaanid, tomatid, kurgid, porgandid.

Pedagoogika → Matemaatika didaktika
58 allalaadimist
thumbnail
18
odp

Suhtlemistasandid

SUHTLEMISTASANDID Age Taal Igal inimesel on 3 minatasandit: Lapsevanem ehk VANEM Täiskasvanu Laps Inimene on iga päev mõnda aega igal neist tasanditest ja kõik need 3 tasandit mõjutavad tema käitumist. Mina- tasand on psühholoogiline reaalsus: tunnete süsteem, millega käib kaasas teatud käitumismustrite kooslus. Inimese suhtlusstiil sõltub sellest, kas temas räägib parasjagu Lapsevanem, Täiskasvanu või laps. VANEMLIK TASAND Moraalinõuded Moraalinõudedjaja piirangud piirangud Käsud Käsud Keelud Keeludjuhtnöörid

Psühholoogia → Suhtlemisõpetus
85 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Pärilik muutlikkus. Mutatsioonid. Haigused

Kaks tüüpi muutlikkust : pärilik e geneetiline ja mittepärilik e modifikatsiooniline Eristatakse kahte tüüpi pärilikku muutlikkust: kombinatiivset ja mutatsioonilist Suguliselt paljunevatel organismidel moodustab kombinatiivne muutlikkus põhiosa pärilikust muutlikkusest. Kombinatiivne muutlikkus saab tekkida vaid seetõttu, et populatsiooni erinevatel isenditel on erinevad geenide ja kromosoomide vormid: alleelid ja erisustega homoloogilised kromosoomid Kaks päriliku muutlikuse tasandit: genotüübiline ja fenotüübiline muutlikkus . Isendite genotüübilised erinevused on alati suuremad kui fenotüüpides avaldub. Mutatsioonid ­ muutused raku geneetilises materjalis Organismi normaalses elukeskkonnas iseeneslikult tekkinud mutatsioone nimetatakse spontaanseteks. Kunstlikult esile kutsutud mutatsioone nim indutseerituteks. Indutseeritud mutatsioonid ei erine oma olemuselt spontaansetest, kuid nende tekke sagedus võib olla sadu või tuhandeid kordi suurem.

Bioloogia → Bioloogia
75 allalaadimist
thumbnail
4
docx

GRUPITÖÖ: HARJUTUSTÖÖ- Arvutiga töötamine

Lauri Veso Aleksandr Vdovets Me leidsime järgmiseid materjale ja uurisime neid ergonoomika küsimuste seisukohalt. 1. Mida puudutab Eestit, siis kõige põhjalikumalt oli jutt riigiteataja leheküljel: https://www.riigiteataja.ee/akt/27096. Siin on hästi öeldud lauaarvutite nõuetest ning õigest arvutiklassis asjade paiknemisest. 2. Mis puudutab Euroopa Liidu tasandit, siis paremini õigest lauaarvuti asukohast öeldud leheküljel: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact13. 3. https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/in dex.html on USA lehekülg, mis põhjalikult käsitleb tööohutust üldiselt. See konkreetne link on pühendatud arvutiga töötamise kohta ergonoomika seisukohalt. 4. http://simplyworkcomp.com/laptop-and-tablet-ergonomics/ on USA lehekülg, mis kõigepealt pühendatud tahvelarvuti

Ergonoomika → Ergonoomika
23 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Suhtlusstiilid

Täiskasvanu: kaalutleb, analüüsib, põhjendab, toetub faktidele, argumenteerib, kontrollib emotsioone. Laps: on spontaanne, loov, impulsiivne, uudishimulik, pidurdamatu, dogmadevaba, aga ka abi vajav või abitu, pelglik, kergeusklik. Eeldatakse, et kõik kolm MINA-tasandit esinevad igal inimesel, tõsi küll erineval määral, tingituna elukogemusest, elukutsest jne. See, kes alustab suhtlemist, valib vaistlikult MINA-tasandi nii endale kui ka partnerile. Partneril on võimalus pakutud tasandit vastu võtta või mitte. Sõltuvalt tehtud valikust võib rääkida kas rööpsest või ristuvast suhtlemisest. Eduka suhtlemise käigus vahetatakse korduvalt MINA-tasandeid, sõltuvalt olukorra muutusest, suhtluskäigust, emotsionaalsest õhkkonnast. Kui ma testi tegin, näitas see, et kõige enam on minus täiskasvanut, enamvähem sama võrdselt vanemat ja protsentuaalselt ei jäänud väga maha ka lapse tasand ning tõesti tunnen endas ära kõikide kolme üldjooni

Ühiskond → Ühiskond
41 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Bioloogia uurib elu

mürgistusega). 31. Mille poolest erineb teaduslik hüpotees igapäeva elus tehtavatest oletustest? Igapäeva elus ei tugineta teaduslikele faktidele, kuid teaduslik hüpotees tugineb vaid faktidele, mis on teada. 32. Tooge näiteid bioloogia teadusharudest, mis samaaegselt uurivad kahte või enamat elu organiseerituse taset. Zooloogia (liigiline tase, organismi tase); tsütoloogia (uurib rakkude tasandit kuid ka organellide tasandit) Kokkuvõte Bioloogia on teadus, mis uurib elu erinevaid tasemeid ja nendevahelisi seoseid. Elu saab vaid määratleda mitme tunnuse koosesinemise korral. Biomolekulide eluliseks tunnuseks on omadus, et neid aineid ei moodustu väljaspool organisme. Elul on mitmetasemeline organiseeritus, mis väljendub elu erinevate tasemete vahel. Kõik protsessid on reguleeritud ja omavahel seotud eri tasandite vahel. Kõige väiksem ehituslik üksus, millel on kõik elu

Bioloogia → Bioloogia
254 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Majandus

1. Tootmistegurid e. Tootmisressursid: 1) Loodusr. (maa, maavarad, mets, veevarud) 2) Inimr. (tööjõud) 3) Kapitalir. (tööriistad, hooned, rahalised vahendid) 4) Ettevõtlikkus (oskus kolme eelnevat kasumlikult kombineerida). 2. Majanduse põhiküsimused: 1) MIDA JA KUI PALJU, KUIDAS, KELLELE TOOTA 3. SKP- Sisemajanduse koguprodukt- Aasta jooksul konkreetsel territooriumil toodetud ja lõpptulemusele läinud kaupade ning teenuste kogumaksumus turuhindades. RKP- Rahvamajanduse koguprodukt- Aasta jooksul riigi kodanike või riigis registreeritud ettevõtete toodetud ja lõpptarbimisse läinud kaupade/teenuste kogumaksumus turuhindades. 4. Tsükliline majandus- Majanduskasvule järgnev period, mil kasv aeglustub/langeb, et taas uuelt tasandilt jätkata. Majanduse languse põhjused- Nõudluse järsk tõus/langus, ületootmine, üleinvesteerimine. 5. Majandust saab reguleerida- turumajandus 6. Majandustegevuse ee...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
27 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Elektrostaatika

Elektrivälja tugevuseks nim laengute mõjuva jõu ja laengu jagatist. E=F/q Elektrivälja tugevus näitab laengule 1C mõjuva jõu suurust. Elektrivälja tugevus 30N/C näitab, et 1C suurusele laengule mõjub jõud 30N. Elektrivälja näitlikuks kujutamiseks kasutatakse jõujooni: 1) mida suurem on jõujoonte tihedus seda tugevam on elektriväli. 2)jõujooned algavad ,,+" laengult ja lõpevad ,,-" laengul. 3)jõujoone ei lõiku. a)punktlaeng (kera) E=KQ/r2 b)laetud tasant. Laetud tasandit iseloomustab laetud pindtihedus. Potensiaalne energia suureneb kõrguse kasvades, väheneb kõrguse kahanedes. Nullnivoo valik vaba (tav. maapind). Grav.välja töö: ,,+" ­ alla (keha kukub); ,,-" ­ üles (keha tõuseb). Pos.laeng liigub välja jõudude mõjul jõujoonte suunas: elektriväli teeb pos. tööd; pot. Energia väheneb. Neg.laeng jõujoonte vastassuunas: elektriväli teeb pos.tööd; pot.en väheneb. Potensiaal ­ kasut elektrivälja kerjeldamiseks. Füüsikaline suurus

Füüsika → Füüsika
12 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis

ajalugu Eestis Koostaja:Sandra Aruste KELA Eesmärgid Saada teada kuidas: on saanud alguse koolieelse pedagoogika areng Eestis leidis aset lasteasutuste ja kasvatustegevuse loomine Eestis Koolieelne pedagoogika Koolieelne pedagoogika on teadus laste kasvatamisest ja õpetamisest vanuses 0-7 uuritakse, kuidas kasvatada ja õpetada lapsi nii perekonnas kui koolieelses lasteasutuses uuritakse nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandit Friedrich Fröbel ja esimene ,,lasteaed" 1840. aastal asutas esimese eelkooliasutuse spetsiaalse metoodika väljatöötamine(3-6) kristlike maailmavaadetega mängupedagoogika lasteaedniku ülesandeks pidas pedagoogilist inimesekasvatust. Fröbeli pedagoogika 4 põhiprintsiipi täiuslikkuse printsiip isetegemine mäng usalduslik suhtlemine täiskasvanu ja lapse vahel M.Montessori pedagoogika põhimõtted

Pedagoogika → Koolieelne didaktika
76 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Sirged ja tasandid

normaalvektor n = ( A; B; C ) : Tasandi üldvõrrand: Ax + By + Cz + D = 0 Tasandi võrrand telglõikudes (kus a ,b ja c on x y z + + =1 lõikekohad vastavate telgedega) a b c Kahe tasandi vastastikused asendid On antud 2 tasandit A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 ja A2 x + B2 y + C 2 z + D2 = 0 . Nende normaalvektorid on vastavalt n 1 = ( A1 ; B1 ; C1 ) ja n 2 = ( A2 ; B2 ; C 2 ) . 1. Tasandid on risti, kui nende normaalvektorite skalaarkorrutis on 0: n 1 n 2 = A1 A2 + B1 B2 + C1 C 2 = 0 . 2. Tasandid on paralleelsed, kui nende normaalvektorite vastavate koordinaatide

Matemaatika → Matemaatika
64 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Võrdsed võimalused ühiskonnas

Iseenesest on see tore, et ta olemas on, kuigi vahel jääb arusaamatuks, mille eest ja mille vastu ta õieti võitleb. Kui jagada ühiskonnad laias laastus kaheks, siis võib neid vaadelda kasti- ja redelisüsteemidena. Kastisüsteem tähendab seda, et sa sünnid ilma teatud kastis, teatud staatusega ja sellega lähed sa ka hauda. Kui sa sünnid vaeses peres ja sinu esivanemad on tänavakaupmehed, siis suure tõenäosusega ootab ka sind samaväärne saatus. Redelisüsteem on indiviidi tasandit arvesse võttes lootustandvam. Sellises ühiskonnas on võimalik piltlikult öeldes ühest kastist teise liikuda. Demokraatlikus ühiskonnas hinnatakse kõrgelt nii vabadust kui ka võrdsust. Võrdsuse põhimõte tähendab, et kõik inimesed on oma loomult võrdsed, sõltumata sellest, kes on ta vanemad või missugune on tema ühiskondlik positsioon. Mõistagi erinevad inimesed üksteisest oma huvide, võimaluste, eluviisi poolest, kuid võrdsus seisneb ühesuguste õiguste ja võimaluste

Majandus → Majanduse alused
15 allalaadimist
thumbnail
3
docx

PAGULASKIRJANDUS

PAGULASKIRJANDUS 1944 lahkumine Eestist: Rootsi (u 22000) Kanada (u 17000) USA (u 13000) Austraalia (u 6000) Saksamaa (u 3000) kultuurilised keskused: Stockholm, Lund, Toronto eestikeelne kirjandus eesti kirjastuste raamatute postimüügisüsteem Eesti koolid, seltsid, laulukoorid Paguluse organiseerumise kolm tasandit (R.Raag) kohalik (eesti seltsid) ülemaaline/riiklik (Eesti Rahvusnõukogu, Eesti Rahvusfond, Eesti Komitee Rootsis, Rootsi Eestlaste Esindus, Eesti Kultuuri Koondis Rootsis, Eesti Rahvuskomitee USAs) ülemaailmne tasand: ESTO-d (1972 Torontos, 1976 Baltimore'is, 1980 Stockholmis, 1984 Torontos, 1988 Melborne'is, 2000 Torontos) Välismaine Eesti Kirjanike Liit 1945

Kirjandus → Kirjandus
10 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Ökoloogilised tegurid

materjaliringluses (klaas, metall); bioloogilistes protsessides (kompostimine); energeetiliseks otstarbeks (põlemine). Jäätmete taaskasutamise eelduseks on jäätmete sorteerimine! 4. Keskkonnanõuetekohane jäätmetöötlus ja ohutuks muutmine. 5. Jäätmete keskkonnaohutu ladustamine ja matmine. Bioloogilise mitmekesisuse e. biodiversiteedi all mõistetakse kõigi antud alal leiduvate geenide, liikide ja ökosüsteemide kogusummat. Eristatakse 3 tasandit: Geneetiline mitmekesisus ­ on geenide liigi või populatsioonisisene varieeruvus. Liigiline mitmekesisus ­ on liikide paljusus antud alal. Ökosüsteemide mitmekesisus ­ on elupaikade ja koosluste mitmepalgelisus. Keskkonnakaitse hõlmab ühiskondlikke, riiklikke ja rahvusvaheliste abinõude süsteemi, mille ülesanne on looduse ja inimese vaheliste suhete korraldamine ning looduskeskkonna säilitamine.

Bioloogia → Bioloogia
45 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Keskaeg ja renessanss kirjanduses

· 2. ,,Uus elu" proosa + luule raamat + Beatrice · 3. ,,Jumalik komöödia (näitab, et lool on õnnelik lõpp) " · värsivormis nägemus · sümbol arvud 3 ­ põrgu/puhastustuli/paradiis/ põrgu põhjas on 3 kõige suuremat reeturit 9 põrgul on 9 ringi/ taeval on 9 tasandit · Toob esile maailma pahed, paljastab patutegusid · Panter valetamine, reemine, himurus Lõvi ­ upsakus, vägivald Emahunt ­ kasuahnus enesearmastus Boccaccio ( 1318 ­ 1375 ) ­ novell, Dekameron · novellikogu ,,Dekameron" 10 päeva · 10x10= 100 (10 isikut = 7neidu + 3 noormeest) x 10 päevaga. Igal päeval 10 lühilugu novelli Raam= igal lool= novellil on tutvustav sissejuhatus · Iseloomulikud jooned:

Kirjandus → Kirjandus
71 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun