Facebook Like

Nimetu (1)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas saada tööle koodijupp, mis ei tööta ?
 • Mitu pirni ostad ?
 • Milliste sünniaastatega lapsed meil tabelis on ?
 • Milliseid andmeid esitada elementidena, milliseid atribuutidena ?
 • Kuidas raamistik aru saab, millist keelt kasutada ?
 
Säutsu twitteris

Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine
Microsoft Visual Studio 2008 ja
SQL Server 2008 baasil
Tallinn
22.10.2009
Sisukor
Eessõna 6
Sissejuhatus 7
Õppematerjali kasutamise juhis 8
Kuidas saada abi küsimustele 11
Microsoft .NET platvorm 13
C# 17
Põhivõimalused 18
Käivitamine 21
Suhtlus arvutiga 23
Arvutamine 24
Valikud 25
Kordused 27
Korrutustabel 29
Alamprogramm 31
Massiivid 31
Käsud mitmes failis 38
Tekst 39
Tekstifailid 41
Juhuarv 43
Omaloodud andmestruktuur 44
Edasijõudnute osa: Objektorienteeritud programmeerimine 49
Tutvustus 49
Dokumenteerivad kommentaarid 56
Pärilus 58
Ülekate 62
Liidesed 63
Abstraktne klass 65
Meetodite asendus 67
Omadused 69
Indekseering 72
Struktuurne andmestik 74
Operaatorite üledefineerimine 82
Abivahendid 92
Erindid 92
Enum 97
Andmekollektsioonid 98
Mallid 103
Atribuudid 106
Andmebaasiliides 112
Ühenduse loomine, päring 112
Andmete lisamine 116
SQL- parameeter 117
Salvestatud protseduur 118
Funktsiooni delegaadid 120
Funktsioonide komplekt 121
Sündmused 122
Ilmajaamad 122
Graafiline liides 125
Visual Studio C# Expressi install 128
Esimese rakenduse loomine 135
Kokkuvõte 141
SQLi keel 142
Microsoft SQL Server 2008 143
SQL Server 2008 perekond 143
SQL Server Express Edition 144
Põhivõimalused 157
Töö alustamine 157
Andmebaasi loomine 159
Lihtsamad päringud 169
Tabelite vahelised seosed 185
Tabelite ühendamine päringutes 188
Edasijõudnutele 192
Pikemad päringud 192
Keerukamad seosed tabelite vahel 208
Alampäringud 218
Lisavõimalused 226
XML andmete kasutamine 252
Varukoopia 261
Kokkuvõte 264
Andmetele ligipääs ADO.NET 265
Andmeallika külge ühendumine 269
Töötamine andmebaasiga ühendatud keskkonnas 273
XxxCommand 274
Parameetrite kasutamine 276
Ridade lugemine väljundist (DataReader) 276
Transaktsioonid 278
Töötamine ühenduseta keskkonnas (DataSets) 279
Olemasolevate andmete põhjal DataSeti loomine 282
XML 290
XML’i kirjutamise reeglid 292
Reeglid 292
XML’i elemendid 293
Atribuudid 294
XHTML 296
Nimeruum 297
XML’i valideerimine 298
XML skeemid 298
XMLi kasutamine SqlServeris 300
XMLi genereerimine relatsioonilistest andmetest 300
XML andmetüübi kasutamine 304
XML andmete kasutamine .NET raamistikus 308
XMLi parsimine 309
XMLi valideerimine 312
XMLi salvestamine 315
LINQ - .NET Language - Integrated Query 317
ASP.NET 319
Visual Studio paigaldamine 320
Põhivõimalused 326
Lihtsa veebilehestiku loomine HTML keele abil 326
Astmelised laadilehed (CSS) – cascading style sheets 346
Programmeeritavad veebilehed 359
Andmebaasipõhise veebirakenduse loomine 370
Andmed mitmes tabelis 416
Veebi kopeerimine 443
Edasijõudnutele 447
Programmi koodi paigutamine eraldi faili 447
Seadistamine (Web.config) 449
Rakenduse jälgimine ( Trace ) 450
Vigade haldamine 455
AJAX 460
Lokaliseerimine 462
Master Pages 468
Elemendid lehel 470
Veebilehtede kujundamine kasutades nägusid ( Themes ) 488
Väärtuste tööaegne meelespidamine 490
Veebisaidi turvamine 494
Andmetega manipuleerimine 505
WebParts 515
Veebiteenused 516
IIS 522
Lisad 522
Eessõna 5
Sissejuhatus 6
Õppematerjali kasutamise juhis 7
Kuidas saada abi küsimustele 9
Microsoft .NET platvorm 11
C# 14
Põhivõimalused 15
Käivitamine 18
Suhtlus arvutiga 20
Arvutamine 20
Valikud 21
Kordused 24
Korrutustabel 26
Alamprogramm 27
Massiivid 28
Käsud mitmes failis 34
Tekst 35
Tekstifailid 37
Juhuarv 39
Omaloodud andmestruktuur 40
Edasijõudnute osa: Objektorienteeritud programmeerimine 44
Tutvustus 44
Dokumenteerivad kommentaarid 50
Pärilus 53
Ülekate 56
Liidesed 57
Abstraktne klass 59
Meetodite asendus 61
Omadused 63
Indekseering 66
Struktuurne andmestik 67
Operaatorite üledefineerimine 76
Abivahendid 85
Erindid 85
Enum 90
Andmekollektsioonid 91
Mallid 96
Atribuudid 99
Andmebaasiliides 104
Ühenduse loomine, päring 104
Andmete lisamine 108
SQL-parameeter 108
Salvestatud protseduur 109
Funktsiooni delegaadid 112
Funktsioonide komplekt 113
Sündmused 113
Ilmajaamad 114
Graafiline liides 117
Visual Studio C# Expressi install 119
Esimese rakenduse loomine 125
Kokkuvõte 131
SQLi keel 132
Microsoft SQL Server 2008 133
SQL Server 2008 perekond 133
SQL Server Express Edition 134
Põhivõimalused 145
Töö alustamine 145
Andmebaasi loomine 147
Lihtsamad päringud 156
Tabelite vahelised seosed 170
Tabelite ühendamine päringutes 173
Edasijõudnutele 176
Pikemad päringud 176
Keerukamad seosed tabelite vahel 190
Alampäringud 199
Lisavõimalused 206
XML andmete kasutamine 229
Varukoopia 237
Kokkuvõte 239
Andmetele ligipääs ADO.NET 240
Andmeallika külge ühendumine 244
Töötamine andmebaasiga ühendatud keskkonnas 247
XxxCommand 248
Parameetrite kasutamine 249
Ridade lugemine väljundist (DataReader) 250
Transaktsioonid 251
Töötamine ühenduseta keskkonnas (DataSets) 253
Olemasolevate andmete põhjal DataSeti loomine 256
XML 263
XML’i kirjutamise reeglid 265
Reeglid 265
XML’i elemendid 266
Atribuudid 267
XHTML 268
Nimeruum 269
XML’i valideerimine 270
XML skeemid 270
XMLi kasutamine SqlServeris 272
XMLi genereerimine relatsioonilistest andmetest 272
XML andmetüübi kasutamine 275
XML andmete kasutamine .NET raamistikus 279
XMLi parsimine 280
XMLi valideerimine 283
XMLi salvestamine 285
LINQ - .NET Language-Integrated Query 287
ASP.NET 289
Visual Studio paigaldamine 290
Põhivõimalused 295
Lihtsa veebilehestiku loomine HTML keele abil 295
Astmelised laadilehed (CSS) – cascading style sheets 313
Programmeeritavad veebilehed 324
Andmebaasipõhise veebirakenduse loomine 333
Andmed mitmes tabelis 375
Veebi kopeerimine 400
Edasijõudnutele 403
Programmi koodi paigutamine eraldi faili 403
Seadistamine (Web.config) 405
Rakenduse jälgimine (Trace) 406
Vigade haldamine 410
AJAX 415
Lokaliseerimine 417
Master Pages 422
Elemendid lehel 424
Veebilehtede kujundamine kasutades nägusid (Themes) 440
Väärtuste tööaegne meelespidamine 442
Veebisaidi turvamine 446
Andmetega manipuleerimine 454
WebParts 464
Veebiteenused 465
IIS 471
Lisad 471

Eessõna

Hea õpilane!
Microsofti arenduspartnerid ja kliendid otsivad pidevalt noori ja andekaid koodimeistreid, kes oskavad arendada tarkvara laialt levinud .NET platvormil. Kui Sulle meeldib programmeerida, siis usun, et saame Sulle pakkuda vajalikku ja huvitavat õppematerjali.
Järgneva praktilise ja kasuliku õppematerjali on loonud tunnustatud professionaalid. Siit leid uusimat infot nii .NET aluste kohta kui ka juhiseid veebirakenduste loomiseks. Teadmiste paremaks omandamiseks on allpool palju praktilisi näiteid ja ülesandeid. Ühtlasi on sellest aastast kõigile kättesaadavad ka videojuhendid, mis teevad õppetöö palju põnevamaks.
Oleme kogu õppe välja töötanud vabavaraliste Microsoft Visual Studio ja SQL Server Express versioonide baasil. Need tööriistad on mõeldud spetsiaalselt õpilastele ja asjaarmastajatele Microsofti platvormiga tutvumiseks. Kellel on huvi professionaalsete tööriistade proovimiseks, siis tasub lähemalt tutvuda õppuritele mõeldud DreamSpark programmiga ( http://www.dreamspark.co m), mille kaudu saab alla laadida tehnilist tarkvara täiesti tasuta.
Microsofti eesmärk selliste õppematerjalide koostamisel on lihtne: tahame tuua kokku uusimat tehnoloogiat tundva põlvkonna, kes ületaks meie partnerite senised ootused ja tõstaks programmeerimise lati tasemele , kuhu me ise ulatunud pole. Sellesama materjali põhjal on edukalt testinud oma teadmisi Eesti kõige paremad arvutiõpetajad, sh ka Sinu kooli õpetaja!
Tulevased maailma parimad koodimeistrid, edu teile!
Rain Laane
Microsofti Eesti esinduse juht

Sissejuhatus

Käesolev juhend on mõeldud kasutamiseks õppematerjalina Veebistuudiumis. Juhendis antakse edasi põhiteadmised, mis on vajalikud andmebaasipõhiste ASP.NET 3.5 veebirakenduste loomiseks.
Koostades alustasime põhitõdedest ning väga keerulisi konstruktsioone ei käsitle. Selle juhendiga töötamiseks piisab , kui on olemas huvi programmeerimise vastu.
Kuigi .NET raamistik võimaldab koodi kirjutamist kümnetes erinevates keeltes, piirdume siin juhendis C# keelega, kui keelega, mis on spetsiaalselt loodud .NET raamistiku tarbeks. Andmebaaside osas vaatleme SQL Server 2008 võimalusi ning XML failide kasutamist.
Õppematerjali väljatöötamist toetasid Microsoft Eesti, BCS Koolitus ja Tiigrihüppe Sihtasutus .
Avastamisrohkeid õpinguid!
Erki Savisaar ja Jaagup Kippar
BCS Koolituse lektorid

Õppematerjali kasutamise juhis

Siinses materjalis on hulgem lehekülgi ja peatükke. Esimese hooga võib see tekst väljatrükituna kätte võttes suisa ära ehmatada. See pole aga sugugi autorite eesmärk. Kirjutist koostades on mõeldud nii algajate kui edasijõudnute peale. Et eesti keeles pole . NETi kohta midagi põhjalikumat kirjutatud, siis püüab see õppematerjal sobida võimalikult paljudele, kel teema kohta huvi või vajadus. Eks edasijõudnud suudavad juba ise sobivaid teemasid leida ning ka veebist ja suurematest targematest raamatutest juurde otsida. Siin aga peaksid siiski nii veebirakenduste, andmebaaside kui ka „puhta“ programmeerimise kohta olema sees põhitõed, mille abil on enamik ettetulevatest olukordadest võimalik ära lahendada ning nende oskuste põhjal olla piisavalt tasemel, et suuta soovi korral arvutifirmasse praktikale minna ja mõne ajaga sealsesse töösse sulanduda.
Päris algajatele on valida kaks sisendpunkti, kust peaks saama alustada „tavainimese“ arvutialaste teadmiste – ehk siis teksti kirjutamise ja failide salvestamise oskusega. Lihtsam, ilusam ja värvilisem on ASP.NETi peatüki algusosa , kus saab enesele veebilehe kokku panna ja seda soovide järgi kujundada. Edasi sealt juba oskused andmete lugemiseks ja salvestamiseks.
Kel aga tahtmist kohe tõsisemalt programmeerimismaailma siseneda, nende algajate jaoks peaks ka C# peatükk täiesti õpitav olema. Võrreldes veebimaailmaga on sealne kasutajaliides tunduvalt mustvalgem, aga selle eest on jälle tunduvalt vähem kohti, kuhu programmeerimise käigus eksida võiks. Esimese mõnekümne leheküljega saab ülevaate programmeerimise põhimõistetest ja –võimalustest. Edasi suuremaks väljakutseks on objektorienteeritusega seonduv , millest tänapäeval vähegi suurema programmi kirjutamisel ei saa üle ega ümber. Viimased punktid C# juures aga on pigem edasijõudnutele erilisematel juhtudel hakkama saamise või siis sertifikaadieksamiks valmistumise tarbeks. Ka on kõrgkoolidel võimalus kasutada C# materjali oma programmeerimise põhikursuse alusena – senised katsed on olnud edukad .
Veebistuudiumi materjali muud peatükid on ka üles ehitatud põhimõttel, et lihtsamast ja tuttavamast keerukama ja võõrama poole. Andmebaaside juures alustamiseks on baasi ja tabeli loomine hädavajalik tegevus. Lihtsama ülesehitusega päringud kuuluvad iga rakenduse juurde ning sageli saab nendega küllalt palju ära teha. Kui aga andmed keerukamad, siis paratamatult tuleb tabeleid siduda ning sobivate väljavõtete saamiseks ka ridu grupeerida ning nende pealt tulemusi kokku arvutada. Praktiliste andmebaasirakenduste koostamiseks võiks siinne materjal päris hea aluse anda. Kui aga peetava kursuse eesmärgiks on anda ka andmebaaside projekteerimise põhialused (nagu kõrgkoolides kombeks), siis on vaja lisaks tutvuda veel andmemudelite, normaalkujude jm. andmebaasiteooria alla kuuluvate teemadega.
Iga osa lõpus on ülesanded. Neid on püütud sättida nõnda, et keskmisel õppuril oleks paras jutt läbi lugeda, läbi mõelda, mõni näide ka järele proovida. Ning siis ülesanded ette võtta ja nende abil kogu lugu otsast peale uuesti läbi teha. Kui aga mõni ülesanne tundub juba tõsiselt tuttav ja liialt lihtne, eks selle või siis vahele jätta. Või kiiresti läbi proovida, et kas ikka on nii lihtne kui pealtnäha tundub. Samuti, kui pärast ülesannete läbitegemist kipub vastav peatükk ikka segaseks jääma, tuleb kindlasti kasuks, kui enesele või oma õpilastele mõned teemakohased toimetused juurde mõelda ning sealtkaudu kogu lugu veel korra läbi katsetada. Kordamine on tarkuse ema. Ning eriti hiljem aluseks olevate teemade puhul tuleb ikka kasuks, kui see veelkord pulkadeni läbi näritud ja enesele selgeks tehtud on.
Soovitavat õppematerjali kasutusvõimalust saab vaadata ka järgneva skeemi pealt:

Kuidas saada abi küsimustele

Kõigepealt õnnitlused: vähemasti küsimus on olemas - seda polegi nii vähe. Igaks juhuks korda siiski küsimust mõttes mitu korda üle, et omal selge oleks, mida täpselt teada tahad . Ja kui selle kohta midagigi on mõnes kättesaadavas õpikus olemas, siis loe sealt vastavad kohad üle. Kui esimese korraga vastust ei leidnud, pole hullu . Loe igaks juhuks teine ja kolmas kord veel ning mõtle, et kas mõni lause võiks ehk niidiotsa anda, kus kannataks ise omal jõul edasi arutleda. Päris väheste, kuid samas kindlate algandmete ja tubli mõttetööga saab reaalmaailmas küllaltki palju kokku panna. Nii nagu füüsikas enamiku liikumisega seotud arvutusi saab teha paari lühikese valemi ja talupojamõistuse ning kannatuse põhjal, nii ka arvutiprogrammide loomisel pole hädavajalikke algandmeid kuigi palju.
Kui aga oma mõistus siiski lootusetult tundub otsa saama, siis tasub abi otsida. Otsimootorid suudavad maailmast märkimisväärse osa andmeid välja pakkuda - kui ainult õige märksõna leiab. Üldistele muredele üldisi lahendusi on hulgem üles kirjutatud, aga neist midagi omale sobivat välja noppida on küllalt raske. Kui aga juba õnnestub täpsustada teema, programmeerimiskeel või otsingusse sisse anda konkreetse veateate tekst, siis on rohkem asjalikke vastuseid loota .
Microsofti-spetsiifiliste küsimuste korral leiab palju asjalikku abi aadressilt http://msdn.microsoft.co m - seda nii konkreetse keele/ tehnoloogia alt kui ka üldtutvustuste kaudu. Igati põhjalik tasuta abimaterjal ka siis lugemiseks, kui konkreetseid küsimusi parajasti ei ole - küll lugemise peale näpud sügelema hakkavad ja tehes ka küsimused tekivad.
Kui peaksid õpingute käigus takerduma, siis oled teretulnud kasutama abi saamiseks Eneta kommuuniportaali foorumit www.eneta.ee/foorum. Kui jääd hätta programmide installeeri­misega, tarkvara kasutamisega või Sul tekib mistahes muu Microsofti tehnoloogia kasuta­misega seotud küsimus ja vajad nõu, siis Eneta foorumisse on kaasatud paljud asjatundjad sind abistama. Samuti peavad Veebistuudiumi lektorid ja korraldajad foorumitel silma peal ning katsuvad omaltpoolt murelikele pääseteid soovitada.
Kuidas saada tööle koodijupp, mis ei tööta?
Iga vähegi uue teema juures on selline küsimus täiesti loomulik. Saades aga katsetuste abil kotermannist võitu, on lootust, et järgmised samateemalised lõigud juba lihtsamalt lähevad.
Eriti hea, kui on võtta/kopeerida ligikaudu sarnast tööd tegev ning töötav näide - olgu õpikust, veebist, oma vanade näidete seast või mujalt. Pannes kõrvuti töötava koodi ning mittetöötava koodi, tasub hakata töötavat koodi ühe sammu kaupa uue koodi poole muutma . Iga sammu järel kontrollides, et kas rakendus ikka tööle läheb. Kui sammud on piisavalt pisikesed, siis on hea vaadata, millise juures neist järsku töötamine lakkab - selle järgi juba võimalik edasi nuputada. Vahel juhtub ka olukordi , kus töötavast näitest mittetöötava juurde liikumisel saadakse lõpuks pealtnähasamasugune, ent töötav kood. Siis on ju kõik hästi, mõistatuse põhjuseks sellisel juhul enamasti mõni sisse lipsanud või mujalt kaasa tulnud vigane sümbol, mis kompilaatori töö sassi ajab. Nõnda muutmise teel aga saab ka sellistest muredest lahti.
Kui pole käepärast niisama sobivat töötavat näidet, siis aitab vigasest näitest ridade/plokkide välja kommenteerimine. Et kui alles jäänud vaid tühi koodilõik koos algus- ja lõpusulgude/märkidega, siis see kas hakkab tööle, või on käivitusviga hoopis koodist väljapool. Näiteks kipub vahel juhtuma, et mõned koodifailid on jäänud ülekandmise käigus projektist välja ning seetõttu ei saa neid kasutada. Kui aga tühi koodilõik hakkab tööle, siis saab edasi rakendada juba sama taktikat, mis eelmises lõigus. Ehk siis rea või paari kaupa hakata koodi tagasi panema , mõelda, et mis iga korraga uut peaks toimuma hakkama ning kontrollida, et kas nii ka hakkas.
Kui aga tundub, et kõik peaks õige olema, aga ikkagi toimub midagi kahtlast, siis tasub võtta detektiivi roll ning püüda asuda tõestama, et mõni stantardne koodikäsklus toimib vigaselt. Kõige kindlam võimalus midagi tööle saada on tõestada, et seda pole olemasolevate vahenditega võimalik teha. Enamasti selgub süstemaatilise läbiproovimise käigus siiski, et soovitud lahendus on tehtav - kuigi mõnikord küllaltki pikka teed pidi. Paratamatult aga leidub kohti, kus ka programmeerimiskeele enese käsklus käitub vähemasti mõningates olukordades kõhutunde pakutust erinevalt. Vahel aitab sellistel puhkudel manuaali lugemine. Välistatud pole aga ka olukord, kus on võimalik tehnoloogia autoritele saata uhkusega kiri, kus kirjeldada leitud viga ning selle esinemise olukordi - enne muidugi mitmel moel selle esinemist ise läbi katsetades. Kui raamistik pole surnud, vaid elab järgmiste versioonide tekkimise näol edasi, siis sellised teated on arendajatele igati tänuväärsed ning samas tõstavad saatja enesetunnet ja enesekindlust.

Microsoft .NET platvorm

Microsoft .NET raamistik ( Framework ) on platvorm programmide loomiseks. Enne .NETi oli võimalik programme luua mitmetele erinevatele platvormidele nt DOS, Win32, Linux jne. .NET platvormi loomise eesmärk on võtta programmeerija õlult kohustus tagada programmi ühilduvus erinevate protsessorite ja operatsioonisüsteemidega, andes rohkem aega programmiga põhifunktsionaalsusega tegelemiseks. Riistvara ja operatsioonisüsteemidega ühilduvuse tagamine on jäetud raamistiku loojate hooleks.
Lisaks Microsoftile, kes pakub raamistiku Windowsi operatsioonisüsteemidele, arendatakse Novelli toetusel analoogset platvormi ka Linux, Solaris, Max OS X ja Unix operatsioonisüsteemile (lisaks on toetatud ka Windowsi operatsioonisüsteem). Platvormi nimeks on Mono ning selle kohta saab rohkem lugeda aadressilt www.mono‑project.com. Mõlemad lahendused baseeruvad ühtedel ja samadel ECMA/ISO poolt kinnitatud avatud standarditel.
Kõige aluseks nende platvormide loomisel on CLI e. Common Language Infrastructure, mis kirjeldab ära, millised peavad olema keeled, mida platvormil saab kasutada ning millisele kujule peavad nendes keeltes kirjutatud koodid kompileeruma. CLI üks huvitav omadus on see, et enam pole vahet, millises keeles programmeerid, sest kompileeritud kood on lõpuks ikkagi sama. Seega saab iga programmeerija valida endale just selle keele, mis kõige hingelähedasem.
Järgmine tase on CLR e. Common Language Runtime (Mono puhul CLI virtual machine), mis pakub hallatud (turvalist) keskkonda programmeerimiseks. Selles hallatud keskkonnas on keskse kontrolli all klasside laadimise e. mälu hõivamine, mälu vabastamine (Garbage collector) ning vahekoodi kompilaator masinkoodiks. Lisaks pakub CLR programmi loomiseks vajalikke klasse . Lisaks klasside kasutamise võimalusele on paljud neist ka päritavad e. nendest on võimalik pärimise teel luua oma klasse.
Kõrval asuvalt diagrammilt on näha, et raamistik lisab uue kihi programmi ja riistvara vahele, mis loomulikult ei mõju hästi programmi jõudlusele. Hea uudis on see, et Microsofti .NET raamistik integreerub üsna ilusti Windowsi sisse muutudes osaks Windowsist. Enamgi veel, kui võtta Microsofti viimane Windows e. Vista siis raamistik ongi Windows! See tähendab seda, et kõik klassid ja meetodid, mida Microsoft kasutab oma operatsioonisüsteemi loomisel, on kasutamiseks ka kõigile teistele arendajatele, mis omakorda annab kätte väga võimalusterohked vahendid kiiresti funktsionaalsete programmide ehitamiseks.
CLR rakenduste kompileerimine käib kahes faasis:
 • Esimese sammuna programmeerija kompileerib oma lähtekoodi vahekeelde. Microsofti raamistiku puhul on selleks MSIL (Microsoft Intermediate Language).
 • Teise sammuga käivitamise hetkel CLRi kooseisus olev kompilaator kompileerib MSILi masinkoodi, mida protsessor hakkab täitma. Kompileeritakse vaid need osad programmist, mida kasutatakse e. kompileerimine on kiire, kuigi esimene käivitamine võib olla aeglasem kui kohe binaarsel kujul oleval programmil.
Viimasel hetkel kompileerimise eelis seisneb selles, et protsessorile käivitamiseks mõeldud binaarset koodi on võimalik optimeerida täpselt selle protsessori jaoks, mis hakkab programmi jooksutama. Ei ole vahet, kas protsessor on 32 või 64 bitine jne.
Tulles nüüd tagasi Microsofti .NET platvorm juurde siis see pole mitte üksnes CLR, vaid toodete kogumik, mis sisaldab kõiki vajalikke vahendeid jagatud rakenduste ehitamiseks, pakkudes keelest sõltumatut, ühtset programmeerimise mudelit programmi kõigi kihtide jaoks. .NET platvorm toetab täielikult Interneti platvormist sõltumatuid ja standardseid tehnoloogiaid nagu HTML, XML ja SOAP .
.NET platvormiga seotud tooted võib jagada 4 kategooriasse:
 • .NET raamistik – baseerub Common Language Runtime’l (CLR). CLR pakub baasteenuseid ja klasse programmide loomiseks, sõltumata keelest ja programmi kihist .
 • .NET My Services – on kogumik kasutajatele suunatud XML veebiteenuseid. Nende teenuste hulka kuuluvad: .NET Passport autentimine, meeldetuletuste saatmine ja vastuvõtmine, personaalse info ja andmete salvestamise võimalus
 • .NET Enterprise Servers – pakuvad lisafunktsioone ärirakenduste tarbeks. Enterprise serverid on nt SQL Server (andmebaaside tarbeks), Exchange (kirjavahetuse jaoks) jne
 • Visual Studio – Vahend .NET rakenduste loomiseks. Lisainfot Visual Studio kohta saab Microsoft veebist http://msdn.microsoft.com/vstudio . Visual Studio 2008st on olemas mitmeid versioone. Programmeerimistee alustamiseks ja katsetamiseks on loodud spetsiaalsed tasuta versioonid Visual Studio Express näol. Express versioone on võimalik tõmmata aadressilt http://msdn.microsoft.com/express . Selle kursuse raames on kasu kahest versioonist Visual Web Developer 2008 Express – ASP.NET 3.5 veebirakenduste loomiseks ja Visual C# Express Edition lihtsalt C# keeles programmeerimise jaoks.
Selleks, et .NET platvormile loodud programme käivitada, on vaja .NET raamistikku. Juhul, kui Teil seda arvutis veel ei ole, on seda võimalik tõmmata mitmelt veebilehelt, sh Windows Update 'st või www.microsoft.com/net
Programmeerimiskeeltena on vaikimisi võimalik kasutada (kompilaatorid sisalduvad .NET raamistikus) C#, hallatud C++, VB.NET ja J# keeli. Lisaks nendele pakutakse erinevate tootjate poolt veel ca 40 .NET keelt.
Microsoft on .NET raamistikust loonud juba mitmeid versioone. Selle materjali loomise hetkeks on väljas versioon  3.5 koos SP1 teenusepaketiga. Hea uudis nende paljude versioonide juures on see, et igas uues versioonis sisaldub ka vana e. midagi tuleb juurde, kuid kõik see, mis oli, töötab edasi!
Kui vaadelda erinevaid .NET raamistiku versioone siis selgub, et .NET põhifunktsionaalsus pärineb hetkel versioonist 2.0, millele on siis lisatud funktsionaalsust järgnevate versiooniuuendustega.
Versiooniga 3.0 lisati juurde:
WPF – Windows Presentation Foundation so uus kasutajaliidese ehitamise liides, mis asendab Winform’id. WPF baseerub XMLil ning vektrograafikal, mis oskab kasutada 3D arvutigraafika riistvara ning Direct 3D tehnoloogiat.
WCF – Windows Communication Foundation so teenusepõhine teadetevahetussüsteem, mis võidab programmidel suhelda nii lokaalselt kui ka üle võrgu. Asendab Web Serviced
WF – windows Workflow Foundation võimaldab automatiseerida tegevuste sooritamist ning luua erinevatest tegevustest transaktsioone kasutades töövooge.
Windows CardSpace – tarkvarakomponent, mis hoiustab turvaliselt kasutaja digitaalseid identiteetiteete ning pakub ühtset liidest identiteedi valimiseks erivatele transaktsioonidele nagu nt veebilehele sisselogimine.
Versiooniga 3.5 lisandus LINQ – Language INtegrated Query, mis pakub ühtset päringute kirjutamise liidest erinevat tüüpi andmeallikatele. Päringute loomise käsustik on integreeritud keele sisse, sellest tulenevalt kaasnevad .NET 3.5ga ka uued versioonid keeltest C# ja VB.NET. Esialgu on koos raamistikuga kaasas LINQ teenusepakkujad päringute tegemiseks objektidest , XMList ja SQL Serverist.
Lisainfot .NET raamistiku erinevate versioonide kohta leiate aadressilt http://en.wikipedia.org/wiki/.net_framework#versions/

C#

Mõnigi võib ohata, et jälle üks uus programmeerimiskeel siia ilma välja mõeldud. Teine jälle rõõmustab, et midagi uut ja huvitavat sünnib. Kolmas aga hakkas äsja veebilahendusi kirjutama ja sai mõnegi ilusa näite lihtsasti kokku. Oma soovide arvutile selgemaks tegemise juures läheb varsti vaja teada, "mis karul kõhus on", et oleks võimalik täpsemalt öelda, mida ja kuidas masin tegema peaks. Loodetavasti on järgnevatel lehekülgedel kõigile siia sattunute jaoks midagi sobivat. Mis liialt lihtne ja igav tundub, sellest saab kiiresti üle lapata. Mis esimesel pilgul paistab arusaamatu, kuid siiski vajalik, seda tasub teist korda lugeda. Ning polegi loota, et kõik kohe lennult külge jääks!?
Selle jaoks on teksti sees koodinäited, mida saab kopeerida ja arvutis tööle panna. Ning mõningase muutmise ja katsetamise peale avastada , mis mille jaoks on ning kuidas seda oma kasuks rakendada saab. Töötav näide on üks hea kindel tugipunkt nagu üks suur puu lagendikul, kuhu oskab alati tagasi minna. Juhul, kui muutmistega on õnnestunud oma koodilõik nii sõlme keerata, et see sugugi enam töötada ei taha, saab alati võtta materjalist taas algse töötava näite ning sealt juurest katsetama hakata.
Kes pikemalt mitmesuguseid rakendusi kirjutab, avastab mõne aja pärast, et samas keeles kirjutatud programm võib vähemalt esmapilgul mõnevõrra erinev välja näha sõltuvalt sellest, kas programm käivitatakse veebist, tegutsetakse nuppudega ja tekstiväljadega aknas , väljundiks on mobiiltelefon või piirdub kogu tegevus tekstiaknaga. Esimesel korral võib tunduda, et oleks nagu täiesti eri keeltes ja eri moodi kirjutamine. Ühes kohas on alati koodi juures salapärane button1_click, teises public static void Main ning kolmandas veel midagi muud. Aga sellest ei tasu ennast väga häirida lasta. Ehkki .NETi ja C# juures on püütud eri kohtades käivituvate rakenduste loomist sarnasemaks muuta, tuleb siiski kirjutamisel arvestada käivitumiskoha võimalustega. Siin materjalis keskendume C# keele ülesehitusega seotud teemadele, mis on ühised kõigi käivitumiskohtade puhul. Ning kasutajaliidesena pruugime programmeerimisõpikute traditsioonilist lihtsat ning väheste (eksimis)võimalustega tekstiakent - nii jääb rohkem aega tähelepanu pühendada keele enese konstruktsioonidele, mida siis edaspidi julgesti veebirakenduste juures ja soovi korral mujalgi pruukida. Kes aga tahab omale koodi kirjutamiseks rohkem abivalmis ning lisavõimalustega keskkonda, sellele soovitame lugeda peatükki nimega Visual Studio C# Expressi install – samm sammult juhis vastava keskkonna paigaldamiseks ning esimese rakenduse käivitamiseks. Edasine kirjutamine sarnaselt konspektis olevale.

Põhivõimalused

Kui rakendus juba mingitki elumärki annab, on see tunduvalt rohkem, kui lihtsalt hulk koodi, mis peaks "midagi arukat" tegema. Tunne, et suutsin programmi ise, omade roosade kätega käima panna, on hea. Ja annab kindlustunde, et järgmisel korral saab asi ainult paremaks minna. Kui käima on lükatud, siis edasi võib mõtelda juba juurde panemise peale. Nii nagu talumees, kes omale krati oli ehitanud, sai hakata talle ülesandeid andma alles siis, kui kratt hinge sisse võttis. Muul juhul on tegemist palja põhuhunnikuga, millele teivas sisse löödud ja vanad kartulikorvid külge riputatud - olgu need nii suured ja vägevad tahes. Tööle hakkamiseks on hinge vaja. Aga hinge ei saa enne sisse puhuda, kui väikegi tervik olemas. Ning C# puhul näeb lühim tervikprogramm välja ligikaudu järgmine:
using System;
class Tervitus {
public static void Main( string [] arg){
Console. WriteLine ("Tere");
Esmapilgul võib tunduda, et suur hulk tundmatuid sõnu on ekraanile ritta seatud. Ning veel mõned sulud ka. Ning kui teada saada, et kõik see pikk jutt on vaid väikese programmi loomiseks, mis oma töö tulemusena ütleb "Tere", siis võib paista, et tegemist on ilmse raiskamisega. Eriti, kui mõni on varem tutvunud Basicu või Pythoniga, kus sama tulemuse saamiseks tuleb lihtsalt kirjutada
print "Tere"
Seetõttu veel 2000ndate aastate alguses tutvustati inimesi programmeerimisega mitmeski koolis just Basicu kaudu, sest algus on "nii lihtne". Ning kui programmid "väga suureks" - ehk siis tuhandete ridade pikkuseks - ei kasva, võib julgesti lihtsa algusega keele juurde jäädagi. Kõik vajalikud matemaatikaülesanded, kirjutamised ja arvutamised saavad tehtud.
Aga millegipärast on programmidel kombeks paisuda. Ning et suureks paisunud rakenduse seest sobiv toiming üles otsida, peab lisama vajalikule käsule üha uusi ja uusi kesti. Nii nagu üheainukese vajaliku sidekanali puhul võib korraldada nii, et telefonitoru tõstes ühendatakse rääkija kohe õigesse kohta. Kümnekonna puhul piisab telefoninumbritest, mis telefoni külge kleebitud või kiirklahvidele salvestatud. Kui aga raamatupidaja peab vajalikul hetkel kätte saama kõik temaga viimastel aastatel suhelnud kliendid, siis läheb juba tarvis korralikumat kataloogi .
Nõnda on C# ja ka mitme muu keele loojad otsustanud juba alguses programmikoodi osad korralikult süstematiseerida, et poleks vaja piltlikult öeldes pärast kataloogi tehes nuputada, millist värvi paberilipikule kirjutatud Mati telefoninumber just selle õige Mati oma on. Mõnevõrra läheb tekst selle peale küll pikemaks, aga loodetavasti piisavalt vähe, et ikka julgete C# võlusid tundma õppida.
C# kood jaotatakse üksteise sees olla võivatesse plokkidesse. Iga ploki ümber on looksulud . Siinses näites on välimiseks plokiks klass nimega Tervitus ning tema sees alamprogramm nimega Main. Plokke võib vahel tunduvalt rohkem olla. Omaette terviklikud toimingud paigutatakse üldjuhul alamprogrammidesse. Nende sees võivad olla plokid tingimuste ja korduste tarbeks. Klassi moodustab üheskoos toimivate või sarnaste alamprogrammide komplekt (näiteks matemaatikafunktsioonid) - sellest pikemalt aga hiljem objektinduse juures. Suuremate rakenduste juures jagatakse klassid veel omakorda nimeruumidesse. Nii on lootust ka pikemate rakenduste puhul midagi hiljem koodist üles leida.
Mõned salapärased kohad on veel jäänud. Esimene rida
using System;
teatab , et nimeruumist System pärinevaid klasse saab kergesti kasutada - piisab vaid klassi nimetamisest. C# standardpaketis leidub tuhandeid kasutamisvalmis klasse. Lisaks veel loendamatu hulk lisapakette, mis muud programmeerijad on valmis kirjutanud. Kindlasti leidub nende hulgas korduvaid klassinimesid - sest mõttekaid ja kõigile arusaadavaid klassinimetusi lihtsalt ei saa olla nii palju. Kui aga samanimelised klassid on eri nimeruumides, siis nad üksteist üldjuhul ei sega. Nii võib igaüks oma nimeruumis nimetada klasse kuidas tahab. Ja using-lausega märgitakse, millist klasside komplekti parajasti kasutatakse. Edasi siis
class Tervitus{
mis praegusel juhul annab programmile ka nime ning
public static void Main(string[] arg){
näitab alamprogrammi Main, kust käsurearakendus oma tööd alustab. Muudest sõnadest siin rea peal ei tasu end veel liialt häirida lasta. Kiirülevaatena: public näitab, et pole seatud käivitusõiguse tõkkeid, static - et alamprogramm Main on olemas ja käivitusvalmis kohe rakenduse töö alguses. void näitab, et ei raporteerita operatsioonisüsteemile programmi töö edukuse kohta. Ja ümarsulgudes oleva abil saab mõnes rakenduses kasutaja omi andmeid ette anda - siin seda võimalust aga ei kasutata.
Järgneb kasutajale nähtav toiming, ehk
Console.WriteLine("Tere");
Console klass asub nimeruumis System ja on üleval märgitud using lause tõttu kasutatav. Klassi käsklus WriteLine lubab kirjutada konsoolile ehk tekstiekraanile. Praegu piirdutakse ühe väikese teretusega. Jutumärgid on ümber selleks, et arvuti saaks aru, et tegemist on tekstiga - mitte näiteks käskluse või muutuja (märksõna) alla salvestatud andmetega.
Kaks sulgu lõpus lõpetamas eespool avatud sulgusid. Iga sulg , mis programmikoodi sees avaneb , peab ka kusagil lõppema - muidu ei saa arvuti asjast aru, hing ei tule sisse ja programm ei hakka tööle. Tühikud ja reavahetused on üldjuhul vaid oma silmailu ja pildi korrastuse pärast. Kompilaatori jaoks võiks kõik teksti rahumeeli ühte ritta jutti kirjutada, enesele kasvaks aga selline programm varsti üle pea. Siin näites paistab, et alamprogramm Main' i sulg on sama kaugel taandes kui alamprogrammi alustav rida ise. Ning klassi sulg on sama kaugel kui klassi alustava rea sulg. Nõnda saab programmi pikemaks kasvamisel kergemini järge pidada, millises plokis või millistes plokkides vaadatav käsk asub.
Nõnda on esimene väike programm üle vaadatud ja loodetavasti tekib natuke tuttav tunne, kui vaadata järgnevaid ridu:
using System;
class Tervitus{
public static void Main(string[] arg){
Console.WriteLine("Tere");

Käivitamine

Edasi tuleb tervitusrakendus käima saada. Töö tulemusel tekkinud pildi võib arenduskeskkonnas (näiteks Visual Studio 2008) ette saada kergesti - vajutad lihtsalt käivitusnuppu ja midagi ilmubki. Kuidas rakendus paigaldada, seda saab lugeda C# osa lõpust. Et aga "karu kõhust" tekiks parem ülevaade, püüame tervitaja käsurealt tööle saada. Sealt paistab paremini välja, millised etapid enne läbi käiakse, kui töötava programmini jõutakse. See on kasulik näiteks vigade otsimisel ja neist aru saamisel.
C# programmi kood salvestatakse laiendiga cs. Faili nime võib panna loodud programmi klassiga samasuguseks, kuigi otsest kohustust ei ole. Aga nõnda on kataloogist omi programme ehk kergem üles leida, kui klass ja fail on sama nimega.
Käsureale pääsemiseks on tarvilik see avada. Tavaliseks mooduseks on Start -> run ja sinna sisse käsklus cmd. Et sealtkaudu kompilaatorile ligi pääseda, on lisaks vaja panna otsinguteesse kompilaatori csc.exe kataloogi aadress, mis ühe konkreetse installatsiooni puhul on näiteks C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727.
Lihtsam moodus on kasutada Microsoft .NET Framework SDK-ga kaasa tulevat SDK Command Prompt' i, kus vastav seadistus juba paigas.
Edasi tuleb käsuaknaga liikuda kataloogi, kuhu programmikoodifail salvestatud sai. Siinpuhul on selleks C ketta Projects kataloogi alamkataloogi oma alamkataloog näited. Käsureal liikumiseks saab ketast valida käsuga, mis koosneb kettatähest ja temale järgnevast koolonist. Kataloogides liikumiseks sobib käsklus cd. Nii et siin puhul tuleb ketta valimiseks kirjutada
C:
ning sealt seest kataloogi valimiseks
cd \TEMP\naited
Nõnda jõudsingi sobivasse asukohta . Kataloogi sisu nägemiseks sobib käsklus dir. Tulemus:
C:\TEMP\naited>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0C0F-6FEC
Directory of C:\TEMP\naited
08.10.2008 16:46 .
08.10.2008 16:46 ..
08.10.2008 16:46 121 Tervitus.cs
1 File(s) 121 bytes
2 Dir(s) 22 939 922 432 bytes free
Siit paistab, et kataloogis on üks fail. Selle nimeks on Tervitus.cs ning pikkuseks 116 baiti .
Käivitamiseks tuleb meie loodud programmikoodiga tekstifail kõigepealt ära kompileerida. Kompileerimise käigus tehakse käsklused masinale kergemini loetavamaks. C# käsurearakenduse puhul on kompileerimise tulemuseks .exe - laiendiga fail, mis oma käivitumiseks vajab, et .NET keskkond oleks masinas juba olemas. Kompileerimiseks kirjutatakse kompilaatorprogrammi nimi (csc) ning programmikoodifaili nimi (praegu Tervitus.cs). Kui programmikood on masinale arusaadavalt kirja pandud, veateateid ei anta ning kataloogi tekib juurde käivitamisvalmis Tervitus.exe
C:\TEMP\naited>csc Tervitus.cs
Microsoft (R) Visual C# 2008 Compiler version 3.5.30729.1
for Microsoft (R) .NET Framework version 3.5
Copyright (C) Microsoft Corporation . All rights reserved.
Käima panekuks tuleb vaid selle .exe faili nimi kirjutada ning võimegi tulemust näha.
C:\TEMP\naited>Tervitus
Tere
Ülesandeid
* Muuda väljatrükitavat teksti
* Kirjuta ekraanile kaks rida (kaks järjestikust Console.WriteLine käsklust, kumbki omal real )
* Tekita programmi sisse väikeseid vigu, ja vaata, mis kompilaator selle peale teatab. Paranda tagasi ja veendu, et programm töötab jälle. Näiteks kaota ära n-täht sõnast Console, üks jutumärk "Tere" ümbert, üks sulg, semikoolon, muuda klassi nime. Ja igal korral jäta meelde või soovi korral suisa märgi üles, kas ja milline viga oli tegelikult ning millise veateate andis kompilaator. Sellised on kõige tüüpilisemad kompileerimisel tekkivad vead. Kord väikese programmi juures läbi katsetatuna on kergem sellistest veateadetest ka suures rakenduses aru saada.

Suhtlus arvutiga

Enamik programme vajavad andmeid kasutajalt - muul juhul ei teaks ju arvuti, mida meil vaja on. Kui just programmi ainsaks ülesandeks polegi kellaaja teatamine, sest sellisel juhul tõesti piisab vaid programmi enese käivitamisest.
Sisendite võimalused sõltuvad programmi kasutuskohast. Veebis näiteks saame pruukida veebilehel töötavaid graafikakomponente - nuppe , tekstivälju, rippmenüüsid jne. Windows Formide ehk arvutis iseseisvalt (mitte veebi kaudu) töötavate graafiliste rakenduste puhul on tavalised graafikakomponendid suhteliselt sarnased veebis nähtavatega. Vaid mõnevõrra vabamalt pääseb oma komponente juurde tegema ning mitmekülgsemaid võimalusi kasutama. Tekstiakna rakenduste juures piirdub suhtlus arvutiga loetava ja trükitava tekstiga. Lihtsaim dialoogi pidav programm näeb välja järgmine:
using System;
class Sisend {
public static void Main(string[] arg){
Console.WriteLine("Palun eesnimi :");
string eesnimi=Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Tere, "+eesnimi);
Ning töö paistab välja nii:
C:\Projects\oma\naited>Sisend
Palun eesnimi:
Juku
Tere, Juku
Esmane "Palun eesnimi" trükitakse välja sarnaselt nagu lihtsaimaski tervitavas programmis . Edasine Console.ReadLine() jääb kasutajalt sisestust ootama. Kõik, mis kasutaja kuni reavahetuseni kirjutab, püütakse kokku üheks tekstiks ning selle saab arvutisse meelde jätta. Märksõnaks ehk muutuja nimeks sai "eesnimi" ning andmetüübiks "string", mis inimkeeli tähendab teksti. Järgmisel real trükitakse tulemus välja. Nõnda sõltub programmi vastus küsimise peale sisestatavast nimest.

Arvutamine

Arvutamine teadupärast arvuti põhitöö - vähemalt arvutustehnika algaastatel. Et siin lahkesti kasutaja antud arve liita/lahutada saaks, tuleb kõigepealt hoolitseda, et need ka arvuti jaoks arvud ja mitte sümbolite jadad oleksid. Kõigepealt annab ReadLine kätte numbriliste sümbolitega teksti. Ning käsklus int. Parse muudab selle arvutuste jaoks kõlbulikuks. Tüüp int (sõnast integer) tähistab täisarvu. Kui on vaja komakohtadega ümber käia, siis sobib selleks tüüp double . Teise arvu puhul on andmete lugemine ning arvuks muundamine ühte käsklusesse kokku pandud. Nii võib ka.
Väljatrüki juures näete kolme looksulgudesse paigutatud arvu. Nõnda on võimalik andmeid trükkides algul määrata ära trükkimise kohad ning alles pärast loetellu kirjutada tegelikud väärtused. Juhul, kui väärtuste arvutamine on pikk (näiteks arv1*arv2), aitab see programmikoodi pilti selgemana hoida. Muul juhul tuleks hulk pluss- ja jutumärke väljatrüki juurde. Jutumärgid tekstide eristamiseks ning plussmärgid üksikute osade kokku liitmiseks. Samuti on sellisest asukohanumbritega paigutamisest kasu juhul, kui rakendust tõlgitakse. Keele lauseehituste tõttu võib sõnade järjestus lauses muutuda. Selliselt looksulgude vahel olevate arvudega mängides aga saab lihtsamalt tõlkida ilma, et peaks selleks programmikoodis märgatavaid muutusi tegema.
using System;
class Arvutus{
public static void Main(string[] arg){
Console.WriteLine("Esimene arv:");
string tekst1=Console.ReadLine();
int arv1=int.Parse(tekst1);
Console.WriteLine("Teine arv:");
int arv2=int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Arvude {0} ja {1} korrutis on {2}",
arv1, arv2, arv1*arv2);
C:\Projects\oma\naited>Arvutus
Esimene arv:
3
Teine arv:
5
Arvude 3 ja 5 korrutis on 15
Ülesandeid
* Küsi kahe inimese nimed ning teata, et täna on nad pinginaabrid
* Küsi ristkülikukujulise toa seinte pikkused ning arvuta põranda pindala
* Leia 30% hinnasoodustusega hinna põhjal alghind

Valikud

Ehk võimalus otsustamiseks, kui on vaja, et programm käituks kord üht-, kord teistmoodi. Allpoololev näide koos väljundiga võiks näidata, kuidas tingimuslause abil tehtud valik toimib.
using System;
public class Valik1{
public static void Main(string[] arg){
Console.WriteLine("Palun nimi:");
string eesnimi=Console.ReadLine();
if(eesnimi=="Mari"){
Console.WriteLine("Tule homme minu juurde!");
} else {
Console.WriteLine("Mind pole homme kodus.");
Väljund:
D:\kodu\0606\opikc#>Valik1
Palun nimi:
Juku
Mind pole homme kodus.
Nagu näha - Jukut külla ei kutsutud. C# juures, nii nagu selle aluseks oleva C-keele puhul kasutatakse võrdlemise juures kahte võrdusmärki. Üks võrdusmärk on omistamine ehk kopeerimine. Arvude puhul saab kasutada ka võrdlusi ehk suurem kui ja väiksem kui. Näiteks
if(vanus>14){
Console.WriteLine("Tuleb osta täispilet");
Samuti kehtivad võrdlused >= ja 6 && vanus Valik2
Mitu pirni ostad?
3
Kas kilekotti ka soovid? (jah/ei)
jah
Kogusumma : 5,8
Kui soovida üksikutest osadest summat kokku arvutada nagu ülal näites, siis on küllalt tavaline, et iga küsimuse peal otsustatakse, kas ja mida selle juures teha. Siin nagu näha - juhul kui kilekott ostetakse lisaks, siis pannakse hinnale 70 senti juurde.
summa=summa+0.70
tähendab just seda.
Ülesandeid
* Küsi temperatuur ning teata, kas see on üle kaheksateistkümne kraadi ( soovitav toasoojus talvel).
* Küsi inimese pikkus ning teata, kas ta on lühike, keskmine või pikk (piirid pane ise paika)
* Küsi inimeselt pikkus ja sugu ning teata, kas ta on lühike, keskmine või pikk (mitu tingimusplokki võib olla üksteise sees).
* Küsi inimeselt poes eraldi kas ta soovib osta piima, saia, leiba. Löö hinnad kokku ning teata, mis kõik ostetud kraam maksma läheb.

Kordused

Arvutist on enamjaolt kasu siis, kui ta meie eest mõned sellised tööd ära teeb, kus enesel tarvis ükshaaval ja üksluiselt sama toimetust ette võtta. Ühest hinnast paarikümne protsendi maha arvutamisega saab ka käsitsi mõne ajaga hakkama. Kui aga hindu on mitukümmend, siis on päris hea meel, kui arvuti selle töö meie eest ära teeb. Järgnevalt näide, kuidas arvuti vastu tulevale viiele matkajale tere ütleb. Täisarvuline muutuja nimega nr näitab, mitmenda matkaja juures parajasti ollakse. Käskluse while juurde kuuluvat plokki saab korrata . Plokk läbitakse üha uuesti juhul, kui ümarsulgudes olev tingimus on tõene. Et kordusi soovitud arv saaks, on juba programmeerija hoolitseda. Selleks on siin igal korral pärast tervitust käsklus nr=nr+1, ehk siis suurendatakse matkaja järjekorranumbrit. Kui see suurendamine kogemata tegemata jääks, siis jääkski arvuti igavesti esimest matkajat teretama (proovi järele). Nüüd aga töötav korduste näide:
using System;
public class Kordus1{
public static void Main(string[] arg){
int nr=1;
while(nrKordus1
Tere, 1. matkaja!
Tere, 2. matkaja!
Tere, 3. matkaja!
Tere, 4. matkaja!
Tere, 5. matkaja!
Heal lapsel mitu nime. Ehk ka korduste kirja panekuks on mitu moodust välja mõeldud. Algul näidatud while-tsükkel on kõige universaalsem, selle abil on võimalik iga liiki kordusi kokku panna. Sama tulemuse aga saab mõnevõrra lühemalt kirja panna for-i abil. Levinud kordusskeemi jaoks on välja mõeldud omaette käsklus, kus algul luuakse muutuja ja antakse talle algväärtus; seejärel kontrollitakse, kas järgnevat plokki on vaja täita; lõpuks võetakse ette toiming andmete ettevalmistamiseks uue ploki jaoks. nr++ on sama, mis nr=nr+1 - ehk siis suurendatakse muutuja väärtust ühe võrra. Näha programminäide:
using System;
public class Kordus2{
public static void Main(string[] arg){
for(int nr=1; nrKordus2
Tere, 1. matkaja!
Tere, 2. matkaja!
Tere, 3. matkaja!
Tere, 4. matkaja!
Tere, 5. matkaja!

Järelkontroll

Nii for-i kui while puhul kontrollitakse alati ploki algul, kas seda on vaja täita. Ning kui matkajate arv poleks mitte 5, vaid hoopis 0, siis sellisel juhul ei täideta plokki ainsatki korda, ehk kõik tered jäävad ütlemata. Mõnikord on aga teada, et plokk tuleb kindlasti läbida. Lihtsalt pole teada, kas sama teed tuleb ka teist või kolmandat korda käia. Tüüpiline näide selle juures on sisestuskontroll. Kui esimene kord toiming õnnestus, pole vaja kasutajalt andmeid uuesti pärida. Juhtus aga äpardus, siis tuleb senikaua jätkata, kuni kõik korras on. Siin küsitakse jälle tunninäitu. Sattus see arusaadavase vahemikku, minnakse rahus uue väärtusega edasi. Kui aga midagi ebaõnnestus, siis on arvuti väga järjekindel uuesti ja uuesti küsima lootuses, et kunagi ka midagi temale sobilikku jagatakse.
using System;
public class Kordus3{
public static void Main(string[] arg){
int tund;
do{
Console.WriteLine(" Sisesta tund vahemikus 0-23");
tund=int.Parse(Console.ReadLine());
} while(tund23);
Console.WriteLine("Tubli, sisestasid {0}.", tund);
D:\kodu\0606\opikc#>Kordus3
Sisesta tund vahemikus 0-23
32
Sisesta tund vahemikus 0-23
11
Tubli, sisestasid 11.
Ülesandeid
* Trüki arvude ruudud ühest kahekümneni
* Küsi kasutajalt viis arvu ning väljasta nende summa
* Ütle kasutajale "Osta elevant ära!". Senikaua korda küsimust, kuni kasutaja lõpuks ise kirjutab "elevant".

Korrutustabel

... ehk näide, kuidas eelnevalt vaadatud tarkused ühe programmi sisse kokku panna ning mis selle peale ka midagi tarvilikku teeb.
Algul on näha, kuidas otse programmi käivitamise juures ka mõned andmed sinna kätte anda. Et kui kirjutan
Korrutustabel 4 5
siis saadakse sellest aru, et soovin korrutustabelit nelja rea ja viie veeruga. Nende käsurea parameetrite püüdmiseks on alamprogramm Main-i ümarsulgudes koht string[] argumendid. Kõik käsureale kirjutatud sõnad (ka üksik number on arvuti jaoks sõna) pannakse sinna argumentide massiivi ehk jadasse, kust neid järjekorranumbri järgi kätte saab. Andmetüüp string[] tähendabki, et tegemist on stringide ehk sõnede ehk tekstide massiiviga. Kirjutades massiivi järgi . Length , saab teada, mitu elementi selles massiivis on - mis praegusel juhul on võrdne lisatud sõnade arvuga käsureal. Kõik sõnad saab ka ükshaaval järjekorranumbri järgi kätte. Arvestama peab ainult, et sõnu hakatakse lugema numbrist 0. Nii et kui eeldatakse, et tegemist on kahe parameetriga, siis nende kättesaamiseks peame ette andma numbrid null ja üks.
Nagu tingimusest on näha: juhul kui argumente pole täpselt kaks, siis kasutatakse vaikimisi ridade ja veergude arvu ning joonistatakse korrutustabel suurusega 10 korda 10.
Tabeli trükkimiseks on kaks for-tsüklit paigutatud üksteise sisse. Selles pole midagi imelikku - iga rea juures trükitakse kõik veerud esimesest kuni viimaseni. Ning selleks, et erinevate numbrite arvuga arvud meie tabelit sassi ei lööks, on väljatrüki juurde vorminguks kirjutatud {0, 5}. Ainsat Console.Write argumenti (järjekorranumbriga 0) trükitakse nõnda, et ta võtaks alati viis kohta.
using System;
class Korrutustabel{
public static void Main(string[] argumendid){
int ridadearv=10, veergudearv=10;
if(argumendid.Length==2){
ridadearv=int.Parse(argumendid[0]);
veergudearv=int.Parse(argumendid[1]);
for(int rida=1; ridaKorrutustabel 4 5
1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20

Alamprogramm

Nii nagu algul kirjas, nii ka siin tasub meeles pidada, et programmid armastavad paisuda ja paisuda. Seepärast tuleb leida mooduseid, kuidas üha suuremaks kasvavas koodihulgas orienteeruda. Alamprogramm on esmane ja hea vahend koodi sisse uppumise vältimiseks. Lisaks võimaldab ta terviklikke tegevusi eraldi ning mitu korda välja kutsuda. Samuti on ühe alamprogrammi tööd küllalt hea testida. Järgnevalt võimalikult lihtne näide, kuidas omaette tegevuse saab alamprogrammiks välja tuua. Siin on selliseks tegevuseks korrutamine . Luuakse käsklus nimega Korruta , talle antakse ette kaks täisarvu nimedega arv1 ja arv2 ning välja oodatakse sealt ka tulema täisarv.
using System;
class Alamprogramm{
static int Korruta(int arv1, int arv2){
return arv1*arv2;
public static void Main(string[] arg){
int a=4;
int b=6;
Console.WriteLine("{0} korda {1} on {2}", a, b, Korruta(a, b));
Console.WriteLine(Korruta(3, 5));
C:\Projects\oma\naited>Alamprogramm
4 korda 6 on 24
15
Ülesandeid
* Koosta alamprogramm kahe arvu keskmise leidmiseks
* Koosta alamprogramm etteantud arvu tärnide väljatrükiks. Katseta .
* Küsi inimeselt kolm arvu. Iga arvu puhul joonista vastav kogus tärne ekraanile

Massiivid

Kuna arvuti on mõeldud suure hulga andmetega ümber käimiseks, siis on programmeerimiskeelte juurde mõeldud ka vahendid nende andmehulkadega toimetamiseks. Kõige lihtsam ja levinum neist on massiiv . Iga elemendi poole saab tema järjekorranumbri abil pöörduda. Algul tuleb määrata, millisest tüübist andmeid massiivi pannakse ning mitu kohta elementide jaoks massiivis on. Järgnevas näites tehakse massiiv kolme täisarvu hoidmiseks. Kusjuures nagu C-programmeerimiskeele sugulastele kombeks on, hakatakse elemente lugema nullist. Nii et kolme massiivielemendi puhul on nende järjekorranumbrid 0, 1 ja 2. Tahtes väärtusi sisse kirjutada või massiivist lugeda, tuleb selleks kirja panna massiivi nimi (praeguse juhul m) ning selle taha kandiliste sulgude sisse järjekorranumber, millise elemendiga suhelda tahetakse.
using System;
class Massiiv1{
public static void Main(string[] arg){
int[] m=new int[3];
m[0]=40;
m[1]=48;
m[2]=33;
Console.WriteLine(m[1]);
C:\Projects\oma\naited>Massiiv1
48

Tsükkel andmete kasutamiseks

Massiivi kõikide elementidega kiiresti suhtlemisel aitab tsükkel. Siin näide, kuidas arvutatakse massiivi elementidest summa. Algul võetakse üks abimuutuja nulliks ning siis liidetakse kõikide massiivi elementide väärtused sellele muutujale juurde. Avaldis summa+=m[i] on pikalt lahti kirjutatuna summa=summa+m[i] ning tähendab just olemasolevale väärtusele otsa liitmist. for-tsükli juures kõigepealt võetakse loendur (sageli kasutatakse tähte i) algul nulliks, sest nullist hakatakse massiivi elemente lugema. Jätkamistingimuses kontrollitakse, et on veel läbi käimata elemente ehk loendur on väiksem kui massiivi elementide arv (massiivinimi.Length). Pärast iga sammu suurendatakse loendurit (i++). Nõnda ongi summa käes.
using System;
class Massiiv2{
public static void Main(string[] arg){
int[] m=new int[3];
m[0]=40;
m[1]=48;
m[2]=33;
int summa=0;
for(int i=0; iMassiiv2
121

Massiiv ja alamprogramm

Nagu ennist kirjutatud, saab eraldiseisva toimingu kergesti omaette alamprogrammi tuua. Siin on nõnda eraldatud summa leidmine. Massiive saab alamprogrammile samuti ette anda nagu tavalisi muutujaid. Lihtsalt andmetüübi taga on kirjas massiivi tunnusena kandilised sulud.
using System;
class Massiiv3{
static int LeiaSumma(int[] mas){
int summa=0;
for(int i=0; iMassiiv3
121

Algväärtustamine, järjestamine

Kui massiivi elementide väärtused on kohe massiivi loomise ajal teada, siis saab nad loogelistes sulgudes komadega eraldatult kohe sisse kirjutada. Nii saab andmed lihtsalt lühemalt kirja panna.
Kui elemendid on lihtsa võrdlemise teel järjestatavad nagu näiteks täisarvud, siis piisab nende rittaseadmiseks klassi Array ainsast käsust Sort.
using System;
class Massiiv4{
public static void Main(string[] arg){
int[] m=new int[3]{40, 48, 33};
Array.Sort(m);
for(int i=0; iMassiiv4
33
40
48

Osutid ja koopiad

Kui ühe hariliku täisarvulise muutuja väärtus omistada teisele, siis mõlemas muutujas on koopia samast väärtusest ning toimingud ühe muutujaga teise väärtust ei mõjuta. Massiividega ning tulevikus ka muude objektidega tuleb tähelepanelikum olla. Kui üks massiiv omistada teisele, siis tegelikult kopeeritakse vaid massiivi osuti, mõlema muutuja kaudu pääsetakse ligi tegelikult samadele andmetele. Nagu järgnevas näites: massiivid m2 ja m näitavad samadele andmetele. Kui ühe muutuja kaudu andmeid muuta, siis muutuvad ka teise muutuja kaudu nähtavad andmed nagu väljatrüki juures paistab. Algselt on massiivi m ja m2 elemendid 40, 48, 33. Pärast massiivi m elemendi number 1 muutmist 32ks, on ka massiivi m2 elemendid muutunud - väärtusteks 40, 32, 33. Nõnda on suurte andmemassiivide juures teise muutuja tegemine andmete juurde pääsemiseks arvuti jaoks kerge ülesanne. Samas aga peab vaatama, et vajalikke andmeid kogemata ettevaatamatult ei muudaks.
int[] m=new int[3]{40, 48, 33};
int[] m2=m; // Viide samale massiivile
Tryki(m2);
m[1]=32;
Tryki(m2);
Kui soovida, et kaks algsetest andmetest pärit massiivi on üksteisest sõltumatud, siis tuleb teha algsest massiivist koopia (kloon).
int[] m3=(int[])m.Clone(); //Andmete koopia
m[1]=20;
Tryki(m3);
Pärast kloonimist muutused massiiviga m enam massiivi m3 väärtusi ei mõjuta.
Soovides massiivi tühjendada, aitab klassi Array käsklus Clear , mis täisarvude puhul kirjutab etteantud vahemikus (ehk praegusel juhul kogupikkuses, 0 ja Length-i vahel) täisarvude puhul väärtusteks nullid .
Array.Clear(m3, 0, m3.Length); //Tühjendus
Massiivist andmete otsimiseks sobib käsklus IndexOf. Soovitud elemendi leidumise korral väljastatakse selle elemendi järjekorranumber. Otsitava puudumisel aga -1.
Console.WriteLine(Array.IndexOf(m,33));
Console.WriteLine(Array.IndexOf(m,17)); // puuduv element
using System;
class Massiiv5{
static void Tryki(int[] mas){
for(int i=0; iMassiiv5
40
48
33
40
32
33
40
32
33
0
0
0
2
-1

Massiiv alamprogrammi parameetrina

Massiivimuutuja omistamisel tekib võimalus kahe muutuja kaudu samadele andmetele ligi pääseda. See võimaldab luua alamprogramme, mis massiivi elementidega midagi peale hakkavad. Eelnevalt vaadeldud käsklus Sort tõstab massiivis elemendid kasvavasse järjekorda. Siin on näha omatehtud alamprogramm KorrutaKahega, mis massiivi kõikide elementide väärtused kahekordseks suurendab.
using System;
class Massiiv6{
static void KorrutaKahega(int[] mas){
for(int i=0; iMassiiv7
40
48
33

Mitmemõõtmeline massiiv

Massiivis võib mõõtmeid olla märgatavalt rohkem kui üks. Kahemõõtmelist massiivi saab ette kujutada tabelina, milles on read ja veerud. Kolmemõõtmelise massiivi elemendid oleksid nagu tükid kuubis , mille asukoha saab määrata pikkuse, laiuse ja kõrguse kaudu. Harva läheb vaja enam kui kolme mõõdet - siis on sageli juba otstarbekam ja arusaadavam oma andmestruktuur ehitada. Kasutamine toimub aga nii, nagu allpool näites näha. Massiivi elementidega saab ümber käia nagu tavaliste muutujatega. foreach -tsükliga saab soovi korral läbi käia ka mitmemõõtmelise massiivi kõik elemendid.
using System;
class Massiiv8{
public static void Main(string[] arg){
int[,] m=new int[2,3]{
{40, 48, 33},
{17, 23, 36}
Console.WriteLine(m[0, 1]); //48
Console.WriteLine("M66dete arv: "+m. Rank );
Console.WriteLine("Ridade arv: "+m.GetLength(0));
Console.WriteLine("Veergude arv: "+m.GetLength(1));
//elemente mõõtmes nr. 1
int summa=0;
foreach(int arv in m){
summa+=arv;
Console.WriteLine("Summa: "+summa);
C:\Projects\oma\naited>Massiiv8
48
M66dete arv: 2
Ridade arv: 2
Veergude arv: 3
Summa: 197
Ülesandeid
* Küsi kasutaja käest viis arvu ning väljasta need tagurpidises järjekorras.
* Loo alamprogramm massiivi väärtuste aritmeetilise keskmise leidmiseks. Katseta.
* Loo alamprogramm, mis suurendab kõiki massiivi elemente ühe võrra. Katseta.
* Sorteeri massiiv ning väljasta selle keskmine element.
* Koosta kahemõõtmeline massiiv ning täida korrutustabeli väärtustega. Küsi massiivist kontrollimiseks väärtusi.

Käsud mitmes failis

Suuremate programmide puhul on täiesti loomulik, et kood jagatakse mitme faili vahel. Nii on hea jaotuse puhul kergem orienteeruda. Samuti on mugav terviklike tegevuste plokke muudesse programmidesse ümber tõsta, kui see peaks vajalikuks osutuma. Siin näites on kaks lihtsat arvutustehet omaette abivahendite klassis välja toodud.
class Abivahendid{
public static int korruta(int a, int b){
return a*b;
public static int liida(int a, int b){
return a+b;
Abivahendeid kasutav alamprogramm asub aga hoopis eraldi klassis ja failis.
using System;
class Abivahendiproov{
public static void Main(string[] arg){
Console.WriteLine(Abivahendid.korruta(3, 6));
Kui tahta, et kompilaator vajalikud osad üles leiaks, tuleb kompileerimisel ette anda kõikide vajaminevate failide nimed.
C:\Projects\oma\naited>csc Abivahendid.cs Abivahendiproov.cs
Microsoft (R) Visual C# 2005 Compiler version 8.00.50727.42
for Microsoft (R) Windows (R) 2005 Framework version 2.0.50727
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved.
Lõpliku, exe-faili nimi määratakse vaikimisi faili järgi, kus oli kirjas Main-meetod.
C:\Projects\oma\naited>Abivahendiproov
18
Ülesandeid
* Lisa käsklus täisarvude astendamiseks tsükli abil. Katseta
* Lisa kolmas fail paari tärnidest kujundeid joonistava funktsiooniga. Katseta peaprogrammis mõlema abifaili funktsioonide väljakutseid.

Tekst

Teksti koostamise, analüüsimise ja muutmisega puutuvad kokku enamik arvutiprogramme. Järgnevalt mõned näited, mille põhjal saab enamiku vajalikke tekstiga seotud toimetusi korda.
Teksti pikkuse saab kätte muutujast Length. Loetakse kokku kõik tekstis leiduvad sümbolid, kaasaarvatud tühikud.
Tekstist lõigu eraldamiseks sobib Substring . Esimese parameetrina olev arv näitab, mitmendast tähest hakatakse andmeid võtma, teine näitab, mitu tähte võetakse. String ehk sõne algab tähega number 0. Nii lugedes ongi sõna "tuli" algustäht järjekorranumbriga 5.
IndexOf võimaldab tekstis tähte või sõna leida. Leidmise korral väljastatakse leitud jupi algustähe järjekorranumber. Otsitava puudumise tulemusena väljastatakse -1.
using System;
class Tekst1{
public static void Main(string[] arg){
string s="Juku tuli kooli";
Console.WriteLine("Pikkus: "+s.Length);
Console.WriteLine(s.Substring(5, 4));
Console.WriteLine("'tuli' kohal "+s.IndexOf("tuli"));
C:\Projects\oma\naited>Tekst1
Pikkus: 15
tuli
'tuli' kohal 5

Muutmine

Teksti muutmiseks sobivad käsud Insert ja Remove . Esimene lisab soovitud kohale juurde etteantud teksti. Lausest "Juku tuli kooli" sai üheksandale kohale sõna " vara" lisamisel lause "Juku tuli vara kooli". Remove võimaldab sobivast kohast tähti välja võtta. Tehniliselt vaadates käsud Insert ja Remove ei muuda algses muutujas olevat teksti, vaid luuakse uus tekstiplokk mälus, mille poole on võimalik muutuja kaudu pöörduda. Muutujas s on endiselt "Juku tuli kooli". Vaid s2 ja s3 on uute väärtustega.
Tekstiga ümber käimiseks on ka mitukümmend muud käsklust, millega lähemat tutvust teha saab veebiaadressilt http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.string_methods.aspx
Levinumatest on siin näha StartsWith alguse kontrolliks, IndexOf teksti otsinguks ja Replace asendamiseks. Aja jooksul läheb aga vaja tõenäoliselt meetodit Compare järjestuse kindlaks tegemisel, EndsWith lõpu kontrollimisel, Trim tühikute eemaldamisel, ToUpper ja ToLower suur- ja väiketähtedeks muutmisel ning ToCharArray juhul, kui soovitakse tervikliku teksti asemel tähemassiivi kasutada (näiteks tähtede massiliseks ümbertõstmiseks).
using System;
class Tekst2{
public static void Main(string[] arg){
string s="Juku tuli kooli";
Console.WriteLine("Pikkus: "+s.Length);
Console.WriteLine(s.Substring(5, 4));
Console.WriteLine("'tuli' kohal "+s.IndexOf("tuli"));
string s2=s.Insert(9, " vara");
Console.WriteLine(s2);
string s3=s.Remove(5, 5); //Kuuendast alates viis tähte
Console.WriteLine(s3);
if(s.StartsWith("Juku")){
Console.WriteLine("Algab Jukuga");
if(s.IndexOf("kala")==-1){
Console.WriteLine("Siin ei ole kala");
Console.WriteLine(s.Replace("tuli", "jooksis"));
C:\Projects\oma\naited>Tekst2
Pikkus: 15
tuli
'tuli' kohal 5
Juku tuli vara kooli
Juku kooli
Algab Jukuga
Siin ei ole kala
Juku jooksis kooli

Tükeldamine

Pika teksti osadeks jaotamiseks on mitmetes keeltes olemas vastavad käsud ja objektid. Nii ka siin. Käsuga Split võib olemasoleva teksti määratud sümbolite koha pealt juppideks lõigata. Kõikidest üksikutest tükkidest moodustatakse massiiv. Siin näiteks on eraldajaks koma , mis tähemassiivi üksiku elemendina ette antakse. Aga nagu aimata võib, saab massiivi lisada ka rohkem eraldajaid.
Kui on põhjust massiiv uuesti üheks pikaks tekstiks kokku panna, siis selle tarbeks leiab käskluse Join .
using System;
class Tekst3{
public static void Main(string[] arg){
string s="Tallinn,Tartu,Narva";
string[] linnad=s.Split(new char []{','});
foreach(string linn in linnad){
Console.WriteLine(linn);
Console.WriteLine(String.Join("; ", linnad));
D:\kodu\0606\opikc#>Tekst3
Tallinn
Tartu
Narva
Tallinn; Tartu; Narva
Ülesandeid
* Trüki inimese nime eelviimane täht
* Teata, kas sisestatud nimi algab A-ga
* Trüki sisestatud nimi välja suurtähtedega
* Teata, kas lauses leidub sõna "ja"
* Asenda olemasolu korral "ja" sõnaga "ning" ja teata asendusest
* Trüki välja lause kõige pikem sõna

Tekstifailid

Kui samu lähteandmeid on vaja korduvalt kasutada, siis on neid igakordse sissetoksimise asemel mugavam sisse lugeda failist . Samuti on suuremate andmemahtude korral hea, kui sisendi ja väljundi andmed jäävad alles ka masina väljalülitamise järel. Keerukama struktuuriga andmete ning mitme üheaegse kasutaja korral (näiteks veebirakendustes) kasutatakse enamasti andmebaasi. Käsurea- või iseseisva graafilise rakenduse puhul on tekstifail aga lihtne ja mugav moodus andmete hoidmiseks. Samuti on ta tarvilik juhul, kui juba pruugitakse eelnevalt tekstifaili kujul olevaid andmeid.

Kirjutamine

Andmete faili saatmiseks tuleb kõigepealt moodustada voog etteantud nimega faili kirjutamiseks. Edasine trükk toimub juba sarnaselt ekraaniväljundiga Write ning WriteLine käskude abil. Lõppu tuleb kindlasti lisada käsklus Close , et teataks hoolitseda andmete füüsilise kettale jõudmise eest ning antakse fail vabalt kasutatavaks ka ülejäänud programmide jaoks. Siinse näite tulemusena tekib käivituskataloogi lihtne fail nimega "inimesed.txt", kuhu kirjutatakse kaks nime. Tekstiekraanil enesel pole käivitamise järel midagi näha - aga see veel ei tähenda, nagu programm midagi ei teeks . Lihtsalt tema töö tulemus jõuab loodavasse faili.
using System;
using System.IO;
class Failikirjutus{
public static void Main(string[] arg){
FileStream f = new FileStream("inimesed.txt",
FileMode .Create, FileAccess.Write);
StreamWriter valja = new StreamWriter(f);
valja.WriteLine("Juku");
valja.WriteLine("Kati");
valja.Close();

Lisamine

Kui FileMode.Create asendada seadega FileMode.Append, siis jäävad kirjutades vanad andmed alles. Uued read lihtsalt lisatakse olemasoleva teksti lõppu. Sellist lisamist läheb tarvis näiteks sündmuste logi kirjutamise juures.
using System;
using System.IO;
class Faililisamine{
public static void Main(string[] arg){
FileStream f = new FileStream("inimesed.txt",
FileMode.Append, FileAccess.Write);
StreamWriter valja = new StreamWriter(f);
valja.WriteLine("Siim");
valja.WriteLine(" Sass ");
valja.Close();

Lugemine

Faili lugemisel on vood teistpidi. Create ja Write asemel on Open ja Read. Ning StreamWriteri asemel StreamReader. Voost tuleva iga ReadLine tulemusena antakse üks tekstirida failist. Kui faili andmed lõppesid, saabub ReadLine käsu tulemusena tühiväärtus null. Selle järgi saab programmeerija otsustada, et fail sai läbi. Tahtes faili keerukamalt töödelda - üksikute tähtede poole pöörduda või tervikuna ette võtta - selleks tuleb juba failiga seotud õpetusi ise lähemalt uurida.
using System;
using System.IO;
class Faililugemine{
public static void Main(string[] arg){
FileStream f = new FileStream("inimesed.txt",
FileMode.Open, FileAccess.Read);
StreamReader sisse=new StreamReader(f);
string rida=sisse.ReadLine();
while(rida!=null){
Console.WriteLine(rida);
rida=sisse.ReadLine();
C:\Projects\oma\naited>Faililugemine.exe
Juku
Kati
Ülesandeid
* Tekita programmi abil fail, milles oleksid arvud ja nende ruudud ühest kahekümneni
* Tekstifaili igal real on müüdud kauba hind. Arvuta programmi abil nende hindade summa.
* Iga hinna kõrval on ka selle hinnaga müüdud kauba kogus. Korruta igal real hind kogusega ning liida lõpuks summad kokku.
* Võrreldes eelmise ülesandega kirjuta teise faili igale reale esimese faili vastaval real oleva hinna ja koguse korrutis.

Juhuarv

Kui soovida, et arvuti samade algandmete abil erinevalt käituks, tulevad appi juhuarvud. Nende abil saab kasutajale ette anda juhusliku tervituse, muuta soovi järgi pildi värvi, või näiteks kontrollida loodud funktsiooni toimimist mitmesuguste väärtuste juures. Kõigi nende erinevate väljundite aluseks on arvuti poolt loodud juhuarvud. Neid aitab saada nimeruumi System klassi Random eksemplar . Reaalarvu saamiseks on käsklus NextDouble. Kui soovida mõnda muud vahemikku kui nullist üheni, tuleb saadud arv lihtsalt soovitud suurusega läbi korrutada. Ühtlase jaotuse asemele normaal- või mõne muu jaotuse saamiseks tuleb mõnevõrra enam vaeva näha - juhul kui see peaks tarvilikuks osutuma.
Täisarv luuakse käsuga Next, andes ette ülempiiri, soovi korral ka alampiiri . Ning sobiva nime, anekdoodi või terviku saamiseks tuleb olemasolevad valitavad objektid paigutada massiivi, leida juhuarv massiivi elementide arvu piires ning võibki sobiva väärtuse välja võtta.
using System;
public class Juhuarv1{
public static void Main(string[] arg){
Random r=new Random();
Console.WriteLine(r.NextDouble()); //Nullist üheni
Console.WriteLine(r.Next(20)); //Täisarv alla 20
Console.WriteLine(r.Next(50, 100)); //Viiekümnest sajani
string[] nimed={"Juku", "Kati", "Mati"};
Console.WriteLine(nimed[r.Next(nimed.Length)]); //Juhuslik nimi
D:\kodu\0606\opikc#>Juhuarv1
0,74339002358885
11
95
Kati
Ülesandeid
* Trüki juhuslike teguritega korrutamisülesanne
* Kontrolli, kas kasutaja pakutud vastus oli õige
* Sõltuvalt vastuse õigsusest lase arvutil pakkuda olemasolevate hulgast valitud kiitev või julgustav kommentaar.

Omaloodud andmestruktuur

Standardandmetüüpe on .NET raamistikus kätte saada palju. Klasside arvu loetakse tuhandetes. Sellegipoolest juhtub oma rakenduste puhul olukordi, kus tuleb toimetada andmetega, mille hoidmiseks mugavat moodust pole olemas. Või siis on keegi kusagil selle küll loonud, aga lihtsalt ei leia üles. Harilike muutujate ja massiivide abil saab küll kõike arvutis ettekujutatavat hoida. Vahel aga on mugavam, kui pidevalt korduvate sarnaste andmete hoidmiseks luuakse eraldi andmetüüp. Siis on teada, et kokku kuuluvad andmed püsivad kindlalt ühes kohas koos ning pole nii suurt muret, et näiteks kahe firma andmed omavahel segamini võiksid minna.
Järgnevas näites kirjeldatakse selliseks omaette andmestruktuuriks punkt tasandil, kaks täisarvulist muutujat asukohti määramas.
struct Punkt{
public int x;
public int y;
Kui edaspidi programmis kirjutatakse
Punkt p1
siis on teada, et p1-nimelisel eksemplaril on olemas x ja y väärtused ning neid on võimalik vaadata ja muuta. struct-iga kirjeldatud andmestruktuuri põhjal loodud muutuja omistamisel teisele sama tüüpi muutujale kopeeritakse väärtused ilusti ära. Nii nagu ühe täisarvulise muutuja väärtuse omistamisel teisele tekib sellest arvust koopia uude mälupiirkonda, nii ka struktuurina loodud Punkti omistamisel teisele Punktile on mälus kaks eraldi ja sõltumatut piirkonda, mõlemal x-i ja y-i teise x-i ja y-iga samasugused. Õieti ei peakski sellist kopeerimist eraldi rõhutama - tundub ju nõnda omistamisel kopeerimine täiesti loomulik. Märkus on toodud lihtsalt tähelepanu äratamiseks. Kui tulevikus ei kasutata andmetüübi loomisel mitte sõna struct, vaid sõna class, siis käitutakse omistamisel mõnevõrra teisiti.
Nüüd aga programmi töö kohta seletus.
Punkt p1;
Luuakse muutuja nimega p1. Tal on mäluväljad nii x-i kui y-i jaoks.
p1.x=3;
p1.y=5;
Väljadele antakse väärtused
Punkt p2=p1;
Luuakse muutuja nimega p2. Ka temal on mäluväljad nii x-i kui y-i jaoks. Muutuja p1 x-i väärtus kopeeritakse muutuja p2 x-i väärtuseks ning samuti ka y-iga. Praeguseks on siis mälus kahte kohta kirjutatud kolm ning kahte kohta viis. Edasi muudetakse esimese punkti x- koordinaat kaheks. Teise oma aga jääb endiselt kolmeks.
p1.x=2;
Et kui nüüd teise punkti koordinaadid välja trükkida, siis tulevad sealt rõõmsasti 3 ja 5.
Console.WriteLine(p2.x+" "+p2.y);
Võrreldes varasemate näidetega on koodi juurde tekkinud sõna namespace. Varasemate väiksemate programmide puhul mõtles kompilaator neile juurde nimetu ja nähtamatu vaikimisi nimeruumi. Kui aga klasse või struktuure on rohkem, on viisakas koos kasutatavad klassid teise nimeruumi eraldada. Sel juhul pole nii palju karta , et keegi teine oma klassid meie omadega sarnaselt nimetaks ning nad meie omadega tülli läheksid. Kui ka klassi nimi juhtub sama olema, aga nimeruum on erinev, siis saab kompilaator aru, et need on erinevad ning ei sega üksteist.
Töötav kood tervikuna.
using System;
namespace Punktid{
struct Punkt{
public int x;
public int y;
class Punktiproov{
public static void Main(string[] arg){
Punkt p1;
p1.x=3;
p1.y=5;
Punkt p2=p1; //Väärtused kopeeritakse
p1.x=2;
Console.WriteLine(p2.x+" "+p2.y);
C:\Projects\oma\naited>Punktid
3 5

Punktimassiiv

Oma andmetüüpi on enamasti põhjust luua juhul, kui seda tüüpi andmeid on rohkem kui paar-kolm eksemplari. Suurema hulga samatüübiliste andmete jaoks kasutatakse sageli massiivi. Nii ka omaloodud andmetüübi puhul.
Punkt[] pd=new Punkt[10];
teeb punktidest kümme eksemplari järjenumbritega nullist üheksani. Ning ilusti järjenumbri järgi elemendi poole pöördudes saab sinna nii väärtusi panna kui küsida. Tsükli abil pannakse iga elemendi y väärtuseks tema järjekorranumbri ruut. Ning väljatrükil
Console.WriteLine(pd[4].y);
trükitakse rõõmsasti ekraanile 16.
using System;
namespace Punktid2{
struct Punkt{
public int x;
public int y;
class Punktimassiiv{
public static void Main(string[] arg){
Punkt[] pd=new Punkt[10]; //mälu kohe olemas
for(int i=0; iPunktid2
16
Ülesandeid
* Koosta struktuur riidelappide andmete hoidmiseks: pikkus, laius, toon
* Katseta loodud andmetüüpi paari eksemplariga.
* Loo lappidest väike massiiv, algväärtusta juhuarvude abil.
* Trüki välja lappide andmed, mille mõlemad küljepikkused on vähemalt 10 cm.

Edasijõudnute osa: Objektorienteeritud programmeerimine

Tutvustus

struct-lausega loodud kirjed on mõeldud põhiliselt andmete hoidmiseks ning vajadusel üksikute andmete (nt. sünniaasta abil vanuse) välja arvutamiseks. Toimingud andmetega jäävad enamjaolt kirjest väljapool paikneva programmi ülesandeks. Objektide puhul aga püütakse enamik konkreetse objektitüübiga seotud toiminguid ühise kesta sisse koondada. Piir kirjete ja objektide vahel on mõnevõrra hägune ning mõnes keeles (nt. Java ) polegi kirjete jaoks eraldi keelekäsklust olemas. Samas on siiski hea eri lähenemised lahus hoida.
Traditsioonilise objektorienteeritud programmeerimise juures pole eksemplari muutujatele sugugi võimalik otse väljastpoolt ligi saada. Samuti on vaid mõned alamprogrammid teistele objektidele vabalt kasutavad, küllalt palju vahendeid võib olla loodud vaid objekti enese toimimise tarbeks. Selline kapseldamine aitab suuremate programmide puhul järge pidada, et vaid ühe teemaga seotud ning teemadevahelised lõigud üksteist segama ei hakkaks . Lisaks väliste käskude vähemast arvust tulevale lihtsusele lubab muutujate ja alamprogrammide varjamine teiste objektide eest hiljem oma objekti sisemist ülesehitust muuta ilma, et muu programmi osa sellest häiritud saaks. Selline muutmisvõimalus on aga hästi tänuväärne olukorras, kus tegijaid on palju, ja samu objekte kasutatakse tulevikus teisteski programmides.
Järgnevas näites on punkt loodud klassina ehk objektitüübina. Koordinaadid x ja y on privaatse ligipääsuga, neid saab kasutada vaid sama klassi meetodites. Väärtuste küsimiseks on eraldi käsklused GetX ja GetY . Esimese hooga võib tunduda selline väärtuse küsimise peitmine imelik. Aga kui tulevikus näiteks soovitakse teha statistikat, et mitu korda on küsitud x-i ja mitu korda y-i väärtust, siis alamprogrammiga andmete küsimise puhul saab selle loenduse kergesti paika panna. Muutuja puhul aga ei ole nõnda tavaprogrammeerimise vahenditega võimalik. Kuna siin on lubatud punkti asukoha määramine vaid eksemplari loomisel, siis kord antud väärtusi enam muuta ei saa, sest Punkti juures pole lihtsalt vastavat käsklust. Klassiga samanimelist väljastustüübita käsklust nimetatakse konstruktoriks. See käivitatakse vaid üks kord - eksemplari loomisel - ning sinna sisse pannakse tavaliselt algväärtustamisega seotud toimingud. Kui näiteks algväärtustamisel seada sisse piirang, et koordinaatide väärtused peavad jääma nulli ja saja vahele, siis pole võimalik muus piirkonnas punkti luua. Sedasi õnnestub objektina luua küllalt keerukaid süsteeme, mis oskavad " iseenese eest hoolitseda" ning millel saab lihtsalt käsklusi ehk meetodeid välja kutsuda.
using System;
namespace Punktid3{
class Punkt{
private int x;
private int y;
public Punkt(int ux, int uy){
x=ux; y=uy;
public int GetX(){
return x;
public int GetY(){
return y;
public double KaugusNullist(){
return Math . Sqrt (x*x+y*y);
class Punktiproov{
public static void Main(string[] arg){
Punkt p1=new Punkt(3, 4);
Console.WriteLine(p1.GetX());
Console.WriteLine(p1.KaugusNullist());
D:\kodu\0606\opikc#>Punktid3
3
5
Ülesandeid
* Koosta klass riidelapi andmete hoidmiseks: pikkus, laius, toon
* Lisa käsklus lapi andmete väljatrükiks
* Lisa käsklus lapi pindala arvutamiseks
* Lisa meetod (alamprogramm) lapi poolitamiseks: pikem külg tehakse poole lühemaks.
* Poolitamise meetod lisaks algse lapi poolitamisele väljastab ka uue samasuguse algsest poole väiksema eksemplari.
* Lisa teine poolitusmeetod, kus saab määrata, mitme protsendi peale lõigatakse pikem külg

Klassimuutuja

Klassi juurde korjatakse võimalusel kokku kõik vastavat tüüpi objektidega tehtavad toimingud ja andmed. Enamasti kuuluvad andmed isendite ehk eksemplaride juurde, kuid mitte alati. Näiteks tüüpiliselt - loodud punktide arvu loendur on küll punktidega sisuliselt seotud, kuid pole sugugi ühe konkreetse punkti omadus. Punktide arv on olemas ka juhul, kui ühtegi reaalset punkti eksemplari pole veel loodud. Sellisel juhul on punktide arv lihtsalt null. Samuti on punktide arv olemas juhul, kui punkte on loodud palju. Lihtsalt sel juhul on loenduri väärtus suurem. Sellise klassi ja mitte isendiga seotud muutuja ette pannakse sõna static.
static int loendur=0;
Teine asi on punkti järjekorranumber - see on iga punkti juures kindel arv, mis antakse punktile tema loomise hetkel ning mida siinse programmi puhul enam hiljem muuta ei saa.
private int nr;
nr=++loendur;
tähendab, et kõigepealt suurendatakse loendurit (olemasolevate punktide arvu) ühe võrra ning saadud arv pannakse uue loodud punkti järjekorranumbriks.

Osuti, omistamine

Klassi eksemplaride puhul toimub omistamine teisiti kui struktuuri eksemplaride puhul. Struktuuri juures tehti lihtsalt väljade väärtustest koopia ja edasi elas kumbki eksemplar oma elu teisest sõltumata. Kui nüüd aga teha omistamised
Punkt p1=new Punkt(3, 4);
Punkt p2=p1; //Kasutab sama mälupiirkonda
siis on mälus tegelikult koht vaid ühe punkti andmete jaoks, muutujate p1 ning p2 kaudu pääseb lihtsalt ligi samadele andmetele.
Nii et kui ühe muutuja kaudu andmeid muuta:
p1.SetX(7);
siis muutuvad andmed ka teise märksõna alt paistvas vaates.
Ehk siis ükskõik, kas andmete poole pöörduda p1 või p2 kaudu – ikka saan tegelikult samad väärtused.
Console.WriteLine(p2. GetNr ()+" "+p2.GetX()+" "+p2.GetY());
trükib välja
1 7 4
ehkki esialgu olid koordinaatideks 3 ja 4 ning p2 kohe deklareerimisel polnud sugugi algne koht esimese punkti andmetele ligi pääsemiseks.
Punkt järjekorranumbriga 2 on alles p3, sest tema loomisel käivitati uuesti Punkti konstruktor – loodi uus eksemplar, mille käigus suurendati loendurit ning anti uued kohad andmete mälus hoidmiseks.
Nüüd siis eelnevate seletuste kood tervikuna.
using System;
namespace Punktid4{
class Punkt{
static int loendur=0;
private int nr;
private int x;
private int y;
public Punkt(int ux, int uy){
x=ux; y=uy;
nr=++loendur;
public int GetX(){
return x;
public int GetY(){
return y;
public int GetNr(){
return nr;
public void SetX(int ux){
x=ux;
public void SetY(int uy){
y=uy;
public double KaugusNullist(){
return Math.Sqrt(x*x+y*y);
class Punktiproov{
public static void Main(string[] arg){
Punkt p1=new Punkt(3, 4);
Punkt p2=p1; //Kasutab sama mälupiirkonda
p1.SetX(7);
Console.WriteLine(p2.GetNr()+" "+p2.GetX()+" "+p2.GetY());
Punkt p3=new Punkt(77, 32); //Punkt järgmise järjekorranumbriga
Console.WriteLine(p3.GetNr());
C:\Projects\oma\naited>Punktid4
1 7 4
2

Punktimassiiv

Nii nagu üksiku muutuja juures, nii ka massiivi puhul tuleb (erinevalt structist) igale uuele klassi eksemplarile new-käsuga mälu anda.
Punkt[] pd=new Punkt[10];
loob vaid kümme mälupesa, mis on võimelised näitama Punkt-tüüpi objektile . Samas punktiobjekte pole selle käsu peale veel ühtegi. Ehk kui keegi sooviks näiteks pd[3] olematu eksemplariga midagi teha, siis antaks veateade .
Alles siis, kui tsüklis luuakse iga ringi juures uus Punkti eksemplar ning pannakse massiivi element sellele näitama, on võimalik iga massiivi elemendiga kui Punkti eksemplariga ringi käia.
for(int i=0; i isikukoodi viimane number peab olema
üheksa.

Dokumenteerivad kommentaarid

Dokumentatsiooni loomiseks on üks võimalus panna kolme kaldkriipsuga märgistatud kommentaarid koodi sisse, kommenteeritava ploki või muutuja ette. Sellised kommentaarid oskab kompilaator sobiva võtme järgi välja, eraldi kommentaaride faili korjata. Kommentaariks sobib xml-märgenditega piiratud tekst. Tavalisimaks elemendiks on , kuid eraldi on olemas ka kokkuleppelised käsklused parameetrite, versioonide jm. jaoks.

Readonly

Võtmesõna readonly muutuja ees tähendab, et sinna võib väärtuse omistada vaid ühe korra. Olgu siis muutuja kirjeldamisel või konstruktoris. Selliste muutujate puhul hoolitseb juba kompilaator, et poleks võimalik kirjutada käsklusi, mis readonlyga kaitstud mäluväljade väärtusi muudavad.

Näide

using System;
namespace Punktid6{
///
/// Tasandi punkti andmete hoidmine
///
class Punkt{
///
/// Muutuja ainult lugemiseks.
/// Andmed sisestatavad vaid konstruktoris.
///
private readonly int x;
private readonly int y;
///
/// Algandmed punkti loomisel kindlasti vajalikud
///
public Punkt(int ux, int uy){
x=ux; y=uy;
public int GetX(){
return x;
public int GetY(){
return y;
///
/// Kaugus arvutatakse Pythagorase teoreemi järgi.
///
public double KaugusNullist(){
return Math.Sqrt(x*x+y*y);
///
/// Eraldi klass punkti katsetamiseks.
///
class Punktiproov{
public static void Main(string[] arg){
Punkt p1=new Punkt(3, 4);
Console.WriteLine(p1.KaugusNullist());

Kompileerimine

Kompileerides saab siis /doc võtmega anda ette failinime, kuhu kirjutatakse kommentaarid.
D:\kodu\0606\opikc#>csc Punktid6.cs /doc:Punktid6.xml
Microsoft (R) Visual C# 2005 Compiler version 8.00.50727.42
for Microsoft (R) Windows (R) 2005 Framework version 2.0.50727
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved.
D:\kodu\0606\opikc#>Punktid6
5

Kommentaarifail

Edasi on juba vastavalt kasutaja soovile - kas ta loeb tekkinud XML-faili lihtsa tekstiredaktoriga, mõne eraldi XML-lugejaga (nt. vastavate võimetega veebibrauser) või siis kirjutab juurde XSL-lehe andmete omale sobivale kujule muundamiseks.
Väike ülevaade tekkinud XML-failist. Esimene rida on ühine kõigile XML- vormingus dokumentidele.
Järgnevaks juurelemendiks on doc, mille sisse kõik ülejäänud andmed mahuvad.
Assembly tähendab kokkukompileeritud üksust. Siin on ta laiendiks .exe, mõnel juhul võib olla aga ka .dll
Punktid6
Ning edasi juba tulevadki klassi, muutuja, konstruktori ja meetodi töö kirjeldused.
Punktid6
Tasandi punkti andmete hoidmine
Muutuja ainult lugemiseks.
Andmed sisestatavad vaid konstruktoris.
Algandmed punkti loomisel kindlasti vajalikud
Kaugus arvutatakse Pythagorase teoreemi jC¤rgi.
Eraldi klass punkti katsetamiseks.
Ülesandeid
* Koosta klass riidelapi andmete hoidmiseks, lisa kommentaarid.
* Tutvu kompileerimisel loodud kommentaaride failiga.

Pärilus

Ajapikku on objektorienteeritud programmeerimiskeelte juurde lisatud mitmesuguseid täiustusi ja võimalusi. Pärilus (inheritance) on mingil moel enamike objektorienteeritud keelte küljes olemas. Nii ka end suhteliselt arenenuks keeleks pidava C# juures.
Objektidega toimetamisel ning pärilusel sealhulgas on vähemalt kaks eesmärki. Püütakse lihtsustada koodi kohandamist. Samuti võimaldab pärilus vältida sama tööd tegeva koodi kopeerimist, lubades samu käsklusi kasutada mitmel pool.
Päriluse abil püütakse programmeerimiskeele objektitüüpide omavahelisi suhteid lähendada inimeste igapäevaselt tajutavale. Üheksakümnendate aastate algul ilmunud objektorienteeritud programmeerimist tutvustavas õpikus oli ilus näide: " sebra on nagu hobune, kellel on triibud ". Sarnane tuttava kaudu uue tüübi kokkupanek ongi päriluse põhisisu. Midagi lisatakse, midagi muudetakse, vahel harva ka kaotatakse. Ning märkamatult muutubki hobune sebraks või tühi paneel tekstiväljaks.
Nõnda õnnestub olemasolevate (pool)valmis tükkide abil omale sobiv komplekt kokku panna. Teiselt poolt võidakse objektide päriluspuu ehitada ka oludes, kus kõik programmi osad on enese määrata. Sellisel juhul pole küll eesmärk omale üks ja parim tüüp kokku panna, vaid otsitakse ühisosi, mille puhul on võimalik valminud tüübid gruppidesse jaotada ning nende gruppidega vajadusel koos midagi ette võtta. Tüüpilise näitena pole teatripiletit müües vaja teada inimese sugu ja ametit. Küll aga on balletirolli juures mõlemad andmed tähtsad. Tavaelus tundub loomulikuna, et eriomadusi arvestatakse vaid kohtades, kus need on vajalikud ning muul juhul aetakse vaid üldiste tunnustega läbi. Haruharva tuleb eraldi rõhutada, et "meie teatrisse tohivad vaatajaks tulla inimesed sõltumata usutunnistusest ja nahavärvist". Arvuti juures tuleb aga tasemed selgelt välja tuua. Igal keerukuse astmel tuleb määrata, millised oskused ja omadused sinna juurde kuuluvad ning millise rolli jaoks millisel tasemel oskuste komplekti vaja on. Keerukaks kiskunud seletuste kõrvale selgitused näidete abil.

Päriluseta näide

Alustame inimese klassiga, kus igasugune pärilus puudub. Üks klass oma muutuja, konstruktori ja meetodiga ning testprogrammis saab tema võimalusi katsetada.
using System;
namespace Parilus1{
class Inimene{
protected int vanus;
public Inimene(int uvanus){
vanus=uvanus;
public void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+vanus+" aastat");
class InimTest{
public static void Main(string[] arg){
Inimene inim1=new Inimene(13);
inim1.YtleVanus();
C:\Projects\oma\naited>Parilus1
Minu vanus on 13 aastat

Alamklass

Edasi juba juures inimese alamklass (subclass) Modell , kel on olemas kõik inimese omadused (ehk siis selle programmi puhul võime oma vanust öelda), kuid juures käsklus enese esitlemiseks. Et esitlemine koosneb vanuse ja ümbermõõdu teatamisest, on see juba esitlemiskäskluse sisse kirjutatud.
Klass Inimene on Modelli suhtes ülemklassiks (superclass, base class, parent class). C# puhul on igal klassil alati täpselt üks ülemklass. Kui muud pole määratud, siis kasutatakse selleks vaikimisi nimeruumi System klassi Object . Muul juhul aga on ülemklass kirjas klassikirjelduse päriluse osas. Nii tekibki klasside puu, mis algab klassist Object.
Kui klassil konstruktor puudub, siis loob kompilaator vaikimisi tühja konstruktori, millel pole parameetreid ja mis ka midagi ei tee. Inimese puhul siis näiteks
public Inimene(){}
Kui aga vähemalt üks programmeerija loodud konstruktor on olemas, siis seda nähtamatut konstruktorit ei tehta . Päriluse puhul kutsutakse alamklassi eksemplari loomisel alati välja ülemklassi konstruktor. Vaikimisi võtab kompilaator selleks ülemklassi parameetritega konstruktori. Kui see aga puudub või soovitakse käivitada mõnda muud, siis tuleb sobiva konstruktori väljakutse alamklassi juures ära märkida. Siin märgitakse näiteks Modelli loomise juures, et Modelli isendi loomise juures tehakse kõigepealt valmis baasklassi (inimese) isend , kellele siis Modelli enese konstruktoris vajalikud lisandused juurde pannakse. Ülemklassi konstruktori määramine on kohe Modelli konstruktori juures. Pärast koolonit olev base(vanus) ütleb, et kasutatagu inimese puhul seda konstruktorit, kus tuleb täisarvuline vanus kohe ette öelda.
public Modell(int vanus, int uymberm66t):base(vanus){
ymberm66t=uymberm66t;
Ehkki praegu tegelikult muud võimalust polnudki , tuleb see ikkagi arvutile ette öelda.
using System;
namespace Parilus2{
class Inimene{
protected int vanus;
public Inimene(int uvanus){
vanus=uvanus;
public void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+vanus+" aastat");
class Modell:Inimene {
protected int ymberm66t;
public Modell(int vanus, int uymberm66t):base(vanus){
ymberm66t=uymberm66t;
public void Esitle(){
YtleVanus();
Console.WriteLine("Mu ymberm66duks on "+ymberm66t+" sentimeetrit ");
class InimTest{
public static void Main(string[] arg){
Modell m=new Modell(20, 90);
m.Esitle();
C:\Projects\oma\naited>Parilus2
Minu vanus on 20 aastat
Mu ymberm66duks on 90 sentimeetrit
Ülesandeid
* Lisa Inimesele pikkuse väli.
* Pikkus tuleb sisestada konstruktoris sarnaselt vanusele.
* Modelli käsklus Esitle teatab eraldi lausena ka pikkuse.
* Omista Modell Inimese tüüpi muutujale. Küsi sealtkaudu vanus.
* Koosta inimeste massiiv. Lisa sinna nii Modelle kui tavalisi inimesi. Küsi kõikide vanused.
* Lisa Inimesele int-tagastusväärtusega käsklus pikkuse väljastamiseks.
* Lisa testprogrammi käsklus static bool KasMahubAllveelaeva(Inimene isik), mis väljastab tõese väärtuse juhul, kui pikkust on alla 165 sentimeetri . Katseta käsku nii Inimese kui Modelli puhul, samuti Modellidest ja Inimestest koosneva massiivi juures.
* Väljasta false -vastus ka null-sisendi korral. Allveelaeva luba ka kuni 170 sentimeetri pikkused modellid (painduvad hästi, kontrolliks isik is Modell).
* Loo mõlemale klassile taas ka ilma pikkuseta konstruktor. Sellisel juhul pannakse pikkuse väärtuseks -1 ning esitluse juures teatatakse, et pikkuse andmed puuduvad.

Ülekate

Mõnikord ei piirduta omaduste lisamisega - tahetakse olemasolevaid võimalusi ka muuta. Tavanäiteks on kujundid või graafikakomponendid, mis igaüks ennast vastavalt oma omadustele joonistavad. Aga sarnaselt üle kaetavad võivad olla voogudesse andmete kirjutamise käsklused või andmestruktuuridesse andmeid lisavad või sealt eemaldavad käsklused nii, et neid käsklusi kasutav programm võib lihtsalt kasutatavat tükki usaldada , et tal on vastava nimega käsklus olemas ning ta selle soovitud ajal sooritab.
Siin näites on Inimese alamklassiks tehtud Daam , kel kõik muud kirjeldatud omadused hariliku Inimesega sarnased. Kuid vanuse ütlemine käib mõnevõrra teisiti. Et käske saaks rahus üle katta , selleks on Inimese juurde käsu ehk meetodi YtleVanus ette lisatud sõna virtual, Daami vastava meetodi ette aga override. Selliselt on mõlemat tüüpi objektil vanuse ütlemine selge, need lihtsalt käituvad erinevalt.
using System;
namespace Parilus3{
class Inimene{
protected int vanus;
public Inimene(int uvanus){
vanus=uvanus;
public virtual void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+vanus+" aastat");
class Daam:Inimene {
public Daam(int vanus):base(vanus){}
public override void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+(vanus-5)+" aastat");
class InimTest{
public static void Main(string[] arg){
Inimene inim1=new Inimene(40);
Daam inim2=new Daam(40);
inim1.YtleVanus();
inim2.YtleVanus();
C:\Projects\oma\naited>Parilus3
Minu vanus on 40 aastat
Minu vanus on 35 aastat
Ülesandeid
* Lisa Inimesele käsklus "KutsuEttekandja", katseta seda eksemplari juures.
* Katseta sama käsklust ka Daami eksemplari juures.
* Kata nimetatud käsklus Daami juures üle, pannes sisse pidulikum ja peenem tekst. Katseta.
* Loo Inimeste massiiv, kus on nii Inimesed kui Daamid . Palu igaühel teatada oma vanus ning kutsuda ettekandja.

Liidesed

Nagu eespool kirjeldatud, on C# puhul üks ja kindel objektitüüpide pärinemise puu. Igal klassil on oma ülemklass ning juureks on klass Object nimeruumist System. Samas aga mõnegi tüübi puhul on sellest klassist objekte mugav kasutada tunduvalt rohkemates kohtades, kui otsene päriluspuu ette näeb. Nii nagu Ambla kihelkonna Lehtse valla Läpi küla Troska talu perepoeg Karl oli lisaks nendele ametlikele tiitlitele veel küla sepp, puutöömees ning korralik vanapoiss, nii on hea mõnegi klassi puhul programmi ülesehituse lihtsuse huvides pakkuda sinna rohkem rolle kui otsese päriluse järgi neid kokku tuleks. Näiteks Karlal oli leivateenimise mõttes sepatööst kindlasti rohkem kasu kui teatest, et ta Ambla kirikuraamatus kirjas on. Niisamuti on klassidele võimalik juurde panna liideseid, mis annavad õiguse vastava klassi eksemplare kloonida, järjestada või muid kasulikke omadusi lisada. Liideste arv ühe klassi juures ei ole piiratud. Liidesed mõeldi programmeerimiskeelte juurde välja, kuna selgus, et nõnda kirjeldusi määrates ja kokku leppides õnnestub programmeerimisel vigu vähendada.
Järgnevas näites loodi liides IViisakas. I on liidesel ees sõnast Interface . Liidese juurde käib enamasti sisuline seletus selle kohta, millised seda liidest realiseerivad objektid on. Ning lisaks võivad olla mõned käsklused, millele vastavat liidest realiseerivad objektid on võimelised reageerima. Liidese IViisakas puhul valiti selliseks käskluseks Tervita, mis saab omale tekstilise parameetri. Ehk siis eeldatakse, et iga viisakas tegelane mõistab tervitusele vastata juhul, kui talle öeldakse, kellega on tegemist. Nagu näha - Lapse ja Koera puhul need tervitused on erinevad. Kuid nii nagu liides nõuab - nad on olemas. Sinnamaani suudab kompilaator kontrollida. Ülejäänu on juba programmeerija hoolitseda, et kindlaksmääratud nimega käskluse juurde ka vastavale klassile sobiv sisu saaks.
static void TuleSynnipaevale(IViisakas v){
v.Tervita("vanaema");
Loodud meetodi juures on näha, et parameetrina võetakse vastu vaid nende klasside eksemplare, kelle puhul liides IViisakas on realiseeritud. Ning igaühel neist palutakse tervitada vanaema. Kuidas keegi sellega hakkama saab, on juba klassi enese sees hoolitsetud.
using System;
namespace Liides1{
class Inimene{
protected int vanus;
public Inimene(int uvanus){
vanus=uvanus;
public virtual void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+vanus+" aastat");
interface IViisakas{
void Tervita(String tuttav);
class Laps:Inimene, IViisakas {
public Laps(int vanus):base(vanus){}
public void Tervita(String tuttav){
Console.WriteLine("Tere, "+tuttav);
class Koer: IViisakas{
public void Tervita(String tuttav){
Console.WriteLine("Auh!");
class InimTest{
static void TuleSynnipaevale(IViisakas v){
v.Tervita("vanaema");
public static void Main(string[] arg){
Laps juku=new Laps(6);
juku.YtleVanus();
Koer muki=new Koer();
TuleSynnipaevale(juku);
TuleSynnipaevale(muki);
C:\Projects\oma\naited>Liides1
Minu vanus on 6 aastat
Tere, vanaema
Auh!
Kui mingil põhjusel jäänuks Lapsele või Koerale käsklus Tervita lisamata, siis annaks kompilaator veateate. Sama tekiks ka juhul, kui käskluse tekstis trükiviga tehtaks . Selline kompilaatoripoolne kontroll aitab vead üles leida juba enne tegelike andmetega katsetamise alustamist.
Ülesandeid
* Katseta, mis juhtub, kui Lapse tervita kirjutada väikese tähega.
* Lisa liidesesse IViisakas käsklus KoputaUksele.
* Muuda liidest realiseerivaid klasse nii, et kood kompileeruks.
* Testi töö tulemust.
* Koosta liides ISummeerija käsklustega Alusta, Lisa ning KysiSumma. Esimene siis tühjendab andmed, teine lisab ühe väärtuse ning kolmas väljastab olemasolevate summa.
* Koosta liidest realiseeriv klass, kus on muutuja summa hoidmiseks. Alustamise peale pannakse see nulli, lisamise puhul suurendatakse väärtust ning summa küsimisel väljastatakse meeles olev summa. Omista klassi eksemplar liidese tüüpi muutujale. Katseta.
* Koosta sama liidest realiseerima teine klass, kus lisatavate andmete jaoks on olemas massiiv. Kogu aeg peetakse meeles lisatud väärtuste arv ning väärtused ise. Summa küsimisel arvutatakse kokku elementide väärtuste summa ning väljastatakse see.
* Koosta eraldi peaprogramm, mis eeldab, et seal sees on kasutada ISummeerija liidest realiseeriv objekt – tegelikult aga algul on seal tühiväärtus-null. Peaprogramm koostatakse nõnda, et ta küsib kasutajalt arve ja palub ISummeerijal need kokku liita. Kontrolli, et kood kompileeruks.
* Koosta libasummeerija, mille Alusta ja Lisa-käsklused ei tee midagi. KysiSumma aga väljastab alati väärtuse -1. Katseta peaprogrammi loodud libaklassi objektiga.
* Loo eraldi klass SummeerijaVabrik summeerijaobjektide tootmiseks. Lisa sinna sisse staatiline käsklus LooSummeerija(int EeldatavKogus). Kui kogus on alla kümne, väljastatakse andmeid salvestav summeerija, muul juhul kohe andmeid kokku liitev summeerija. Katseta süsteemi toimimist.

Abstraktne klass

Liideseid pidi pärinevad vaid meetodite nimed. Klasside kaudu pärinevad nimed koos sisuga. Aga mõnikord soovitakse vahepealset varianti: et mõnedel meetoditel on olemas sisu, teistel aga veel mitte. Sellisel juhul aitab välja abstraktne klass. Tüüpiline näide on toodud allpool. Sirgete ja püstiste seintega kujundi puhul saab ruumala arvutada juhul, kui on teada põhja pindala ja kõrgus - valemi järgi piisab vaid nende omavahelisest korrutamisest. Kui aga kujundeid on palju, siis on niru seda valemit igale poole uuesti kirjutada. Rääkimata juhtudest, kus valem tunduvalt keerukam on, või neid iga kujundi kohta mitu.
Siin on kujundi näidetena toodud Tikutops ja Vorstijupp. Esimesel neist on standardmõõtude puhul suurus kohe teada, vastavad meetodid väljastavad kohe konkreetsed arvud. Teisel juhul antakse mõõtmed objekti loomisel ette, meetodid peavad küsimise peale need salvestatud väärtused välja andma. Ning kui vorst ilusti matemaatiliselt omale silindrina ette kujutada, siis annab pii korda raadiuse ruut ilusti põhja ehk ristlõike pindala välja.
Klassist Kujund enesest ei saa eksemplare luua. Kui klass sisaldab abstraktseid ehk defineerimata meetodeid, siis peab klass ka ise tervikuna olema abstraktne ning siis ei lubata temast eksemplare teha. Muidu ju tekiks probleem, kui soovitaks käivitada kujundi olematu koodiga käsklust KysiKorgus().
Küll aga tohib muutujale tüübist Kujund tegelikke objekte omistada - olgu nad siis Tikutopsid, Vorstijupid või pärit mõnest muust Kujundi alamklassist. Sarnaselt nagu võis Daami omistada Inimese tüüpi muutujale või Lapse muutujale tüübist IViisakas. Kui üle kaetud klassis on eelnevalt abstraktsetele meetoditele sisu antud, siis võib sellest klassist julgesti isendeid luua ning neid ka kõikidest ülemklassidest pärit muutujatele omistada.
using System;
namespace AbstraktseKlassiUuring{
abstract class Kujund{
public abstract double KysiPohjaPindala();
public abstract double KysiKorgus();
public double KysiRuumala(){
return KysiPohjaPindala()*KysiKorgus();
class Tikutops:Kujund{
public override double KysiPohjaPindala(){return 8;}
public override double KysiKorgus(){return 1.5;}
class Vorstijupp: Kujund{
int pikkus, raadius;
public Vorstijupp(int upikkus, int uraadius){
pikkus=upikkus;
raadius=uraadius;
public override double KysiPohjaPindala(){
return Math.PI*raadius*raadius;
public override double KysiKorgus(){
return pikkus;
class Test{
public static void Main(string[] arg){
Tikutops t=new Tikutops();
Vorstijupp v=new Vorstijupp(10, 3);
Console.WriteLine("Ruumalad {0} ja {1}",
t.KysiRuumala(), v.KysiRuumala());
D:\kodu\0606\opikc#>AbstraktseKlassiUuring
Ruumalad 12 ja 282,743338823081
Ülesandeid
* Lisa klassile Kujund abstraktne meetod PohjaYmbermoot ning meetod KyljePindala. Katseta - lisades vajalikud meetodid ka alamklassidesse.
* Loo Kujundi alamklass Risttahukas lisades talle vajalikud väljad kolme mõõtme hoidmiseks ja kattes üles Kujundi abstraktsed meetodid. Katseta mitmesuguste Risttahuka eksemplaridega.
* Koosta mitmesuguste Kujundite massiiv. Loo alamprogramm leidmaks massiivis olevate kujundite ruumalade summa. Loo eraldi alamprogramm leidmaks massiivis olevate kujundite pindalade summa.

Meetodite asendus

Harilikult kirjutatakse meetodite üle katmise juures ülemklassi meetodi ette virtual ning alamklassi juurde override. Sellisel juhul alamklassi (siinses näites Daami) objekti puhul kasutatakse alati seda meetodit, mis tema juurde käib - sõltumata, millisest tüübist on muutuja, mille kaudu eksemplari poole pöördutakse. C++ võimalusi säilitades aga on jäetud ka teine võimalus. Meetodi võib asendada nõnda, et tema kirjeldamise ette kirjutatakse sõna new. Sel juhul peidetakse vana meetod samuti ära. Vana meetodi saab aga kätte juhul, kui objekti poole pöörduda ülemklassi muutujast, kus vastav meetod vanal kujul kasutusel oli. Kui virtual/override puhul pidid parameetrid ja väljastustüüp samaks jääma, siis new loob täiesti uue ja eelmisest sõltumatu meetodi.
Järgnevas näites on ehitatud kunstlik pärilusahel. Ülemklassiks Inimene, kes ütleb oma vanuse nõnda nagu see on. Inimesest pärinenud Daam võtab ilma pikemalt mõtlemata 5 aastat maha. Daami alamklassiks olev Beib keeldub üldse vanuse teatamisest ning eriti kaugele arenenud KavalBeib palub kasutajal ise tema vanust pakkuda. Sõna sealed klassi juures näitab, et sellest klassist ei lubata enam edasi pärida. Selline määrang aitab kompilaatoril koodi optimeerida.
Alljärgnevalt katsetatakse, millist tüüpi muutuja kaudu millise tegeliku objekti poole pöördumisel milline tulemus saadakse. Et omistamine on võimalik ainult ülemklassi suunas, siis igaühe neist saab omistada Inimese tüüpi muutujale. Mida tase edasi, seda vähem on omistusvõimalusi.
Katsetamise käigus antakse Beiblastele vanuseks 17 aastat, teistele 40. Ning jälgitakse, milline meetod millise muutuja kaudu väljakutsel käima läheb. Kõige pikem ja keerukam lugu on Kavala Beibega. Et ta on pärimispuus kõige kaugemal, siis teda on võimalik omistada kõikide selles puus olevate tüüpidega muutujatele. Enese tüübi puhul küsib ta vanuseks 19, nagu käskluses öeldud. Ka lihtsalt Beib-tüüpi muutuja kaudu küsib ta enesele 19, sest klassi Beib meetod YtleVanus on virtual ning tegelikult käima läheb objekti enese ehk klassis KavalBeib loodud meetod.
Edasi muutub lugu keerulisemaks. Daami-muutujast välja kutsutav Kavala Beibe vanus tuleb 12, sest ta lahutab aastad maha nagu Daamile kohane. Ning ka hariliku inimese kaudu tuleb 12, sest virtual-piiritleja kaudu võetakse käsklus võimalikult objekti enese lähedalt.
using System;
namespace Asendus{
class Inimene{
protected int vanus;
public Inimene(int uvanus){
vanus=uvanus;
public virtual void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+vanus+" aastat");
class Daam:Inimene {
public Daam(int vanus):base(vanus){}
public override void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus on "+(vanus-5)+" aastat");
class Beib:Daam{
public Beib(int vanus):base(vanus){}
new public virtual void YtleVanus(){
Console.WriteLine("Minu vanus pole sinu asi, vot!");
sealed class KavalBeib:Beib{ //siit ei saa enam edasi areneda
public KavalBeib(int vanus):base(vanus){}
public override void YtleVanus(){
Console.WriteLine(" Arva , kas olen {0}?", vanus+2);
class InimTest{
public static void Main(string[] arg){
KavalBeib kb=new KavalBeib(17);
Beib b=new Beib(17), bkb=kb;
Daam d=new Daam(40), db=b, dkb=kb;
Inimene i=new Inimene(40), id=d, ib=b,ikb=kb;
kb.YtleVanus();
b.YtleVanus();
bkb.YtleVanus();
d.YtleVanus();
db.YtleVanus();
dkb.YtleVanus();
i.YtleVanus();
id.YtleVanus();
ib.YtleVanus();
ikb.YtleVanus();
D:\kodu\0606\opikc#>Asendus
Arva, kas olen 19?
Minu vanus pole sinu asi, vot!
Arva, kas olen 19?
Minu vanus on 35 aastat
Minu vanus on 12 aastat
Minu vanus on 12 aastat
Minu vanus on 40 aastat
Minu vanus on 35 aastat
Minu vanus on 12 aastat
Minu vanus on 12 aastat
Ülesandeid
* Loo klass Punkt väljadega x ja y ning meetoditega KaugusNullist ja TeataAndmed. Esimene väljastab reaalarvuna kauguse koordinaatide alguspunktist . Teine tagastab tekstina koordinaatide väärtused.
* Loo Punktile alamklass RuumiPunkt. Lisa väli z, kata üle KaugusNullist ning asenda TeataAndmed. Esimene väljastab kauguse nullist kolme koordinaadi korral, teine aga kirjutab RuumiPunkti andmed ekraanile, meetodid tagastustüübiks on void.
* Katseta loodud objekte ja nende käsklusi igal võimalikul moel. Punkt Punkti muutujast, RuumiPunkt RuumiPunkti muutujast ning RuumiPunkt Punkti muutujast.

Omadused

Objektide juures tehakse enamasti selget vahet: väljad ehk muutujad on andmete hoidmiseks, käsud ehk funktsioonid ehk meetodid toimingute sooritamiseks, muuhulgas ka andmete poole pöördumiseks. Ning korralikult kapseldatud objektorienteeritud programmis pääseb väljadele otse ligi vaid objekti seest, kõik muud välised toimetused käivad meetodite kaudu.
Kahjuks või õnneks on enamik programmeerijaid kirjutanud ka objektikaugemat koodi. Kes sellepärast, et tema kooliajal polnud veel objektorienteeritus kuigi laialt levinud või mõni teine põhjusel, et piisavalt väikeste programmide puhul võib olla objektindusest rohkem tüli kui tulu. Nõnda pakuvad programmeerimiskeeled mitmesuguseid "vahevorme", kus püütakse kasu lõigata objektide süstemaatilisusest ning samal ajal jätta alles protseduuridel põhineva programmeerimise lihtsuse.
Eelpool oli selliseks heaks mooduseks kirje (struct). Kirje puhul eeldatakse, et ta on loodud põhiliselt andmete hoidmiseks, andmete õigsuse ja kokkusobivuse eest hoolitseb väline programm, et tegemist on lihtsalt muutujate komplektiga nagu näiteks punkti koordinaadid. Kirje vaid hoolitseb, et x ja y alati kokku kuuluksid.
Siiski on erinevalt mõnest muust keelest C# puhul lubatud kirje juurde ka käsklusi lisada. Enamasti kasutatakse neid arvutatavate omaduste - nagu näiteks sünniaja järgi vanuse - leidmiseks. Kirje kasutamise teeb objektist mugavamaks käskude mõningane lühidus. Seal võib rahulikult kirjutada
p1.X=17;
int a=p1.X;
Objektide puhul peetakse sellist otse muutujate poole pöördumist ebaviisakaks. Paremaks lahenduseks soovitatakse
p1.paneX(17);
int a=p1.KysiX();
On küll vaid paar tähte juures, aga piisavalt selle jaoks, et laisad programmeerijad vahel pigem muudavad objekti muutujad otse ja avalikult kättesaadavaks, kui et andmeid viisakalt meetodite kaudu vahetavad. Et lühidat kirjastiili säilitada ning samas jätta alles meetoditele iseloomulik kontrollitavus ja muudetavus, selleks ongi loodud võimalus objektile luua omadusi, mis näevad välja nagu muutujad, kuid käituvad nagu meetodid.
Järgnevas näites on klassi Ilmaandmed eksemplaridele lisatud omadus Temperatuur, millele saab väljapoolt väärtust omistada ning küsida nagu tavaliselt muutujalt ehk väljalt. Küsimise peale pannakse lihtsalt tööle get-koodiosa ning omistamise peale set-koodiosa. Sõna " value " tähistabki omistamisel antud väärtust. Koodi ülesandeks on vastava märksõna all saabunud andmed vajalikku kohta paigutada. Tegelikke andmeid hoitakse privaatses ehk väljapoolt nähtamatus muutujas nimega temper . Vajadusel saab nõnda omaduse või meetodi kaudu andmete poole pöördudes peale panna näiteks kontrolli võimalike väärtuste üle omistamisel. Või siis saab programmeerija otsustada hoopis, et temperatuure endid ei hoita mingil hetkel enam muutujas, vaid hoopis andmebaasis . Et kogu andmetega toimetamine on jäetud get- ja set-meetodite hooleks, siis on selline asendus täiesti võimalik.
using System;
namespace Omadused1{
class Ilmaandmed{
private int temper;
public int Temperatuur{
get{return temper;}
set{temper=value;} //value on sisendväärtuse nimi
class Test{
public static void Main(string[] arg){
Ilmaandmed jaam1=new Ilmaandmed();
jaam1.Temperatuur=15;
Console.WriteLine(jaam1.Temperatuur);
D:\kodu\0606\dotnet>Omadused1
15

Pöördumisstatistika

Siin ongi toodud võimalikult lihtne näide, kuidas peale omistamise/küsimise veel meelde jätta ja teada saada nende operatsioonide arv. Lihtsalt loendamise jaoks vastavad muutujad ja käsklused juures.
using System;
namespace Omadused2{
class Ilmaandmed{
private int temper;
private int muudetud=0;
private int loetud=0;
public int Temperatuur{
get{
loetud++;
return temper;
set{
muudetud++;
temper=value;
public override string ToString(){
return "Muudetud: "+muudetud+", loetud:"+ loetud+
", temperatuur:"+temper;
class Test{
public static void Main(string[] arg){
Ilmaandmed jaam1=new Ilmaandmed();
jaam1.Temperatuur=15;
Console.WriteLine(jaam1.Temperatuur);
Console.WriteLine(jaam1.Temperatuur);
Console.WriteLine(jaam1);
C:\Projects\oma\naited>Omadused2
15
15
Muudetud: 1, loetud:2, temperatuur:15
Ülesandeid
* Kui temperatuuriks märgitakse üle 35, trüki hoiatusteade kahtlase väärtuse kohta
* Loo klass Kasutaja. Kasutajanimi määratakse konstruktoris, ning seda on hiljem võimalik ainult omadusena küsida, mitte muuta (set-osa puudub). Parooli saab ainult määrata, aga küsida pole võimalik (get-osa puudub). Lisa käsklus parooli kontrolliks. Lisa omadusena kasutaja telefoninumber, mida on võimalik küsida ja muuta. Kontrolli, et töötaksid vaid määratud tehted (st. et kord pandud parooli ei saaks küsida).

Indekseering

Massiivide puhul oleme harjunud, et kandiliste sulgude ja järjekorranumbri järgi küsime või seame omale väärtuse. C# süntaks lubab aga ka ise kirjeldatud objektidel omapoolsed käsud sellise pöördumise peale tööle panna. Iseenesest oleks võimalik kõik sellised toimetused mõne hariliku funktsiooni ehk meetodiga ära ajada, aga kandiliste sulgudega kirja panduna tehe näeb lühem välja. Ning mõnigi kord, kui andmed paistavad sarnased nagu massiivides hoitakse, võimaldab selline kantsulgudega tehe koodi ka harjunumalt kirja panna.
Esimeses, võimalikult lihtsas näites väljastatakse indekseerimistehte tulemusena etteantud arvu ruut. Kirjaviis on mõnevõrra sarnane omaduse kirjeldamisele: get-osas tuleb soovitud väärtus returni abil tagasi anda.
using System;
namespace Indekseering1{
class Ruuduarvutus{
public int this[int nr]{
get{return nr*nr;}
class Test{
public static void Main(string[] arg){
Ruuduarvutus r=new Ruuduarvutus();
Console.WriteLine(r[3]);
C:\Projects\oma\naited>Indekseering1
9

Vahendus

Mõnelgi korral võib omaloodud indekseerimisel kasutada juba olemasolevat massiivi või muud andmekogumit. Ning indekseerimise kaudu saab lisada selle elementide kasutamisele mõne piirangu või ümberarvutusfunktsiooni. Siinses näites ehitati indekseerimise abil kest ümber paisktabelile - paaride kogumile, kus igas paaris on võti ja väärtus. Võtmeks on kuupäev, väärtuseks asukoht, kus vastaval päeval ansambel esineb. Andmete küsimisel vastatakse veel vaba päeva kohta küsimisel "Vaba", kinnipandud päeva puhul teatatakse, kus vastaval päeval esinemine on. Nimeruumis System.Collections asuval Hashtable klassist objektil on andmete salvestamise ja küsimise käsklused juba sisse ehitatud. Lihtsalt Hashtable annab vastava võtme puudumisel vastuseks tühiväärtuse null, meie aga vastame selle peale inimkeelse "Vaba" ning andmete salvestamise juures juhul kui vastav kuupäev kinni on heidetakse erind veateatega, miks vastav päev ei sobi. Kui aga soovitud kuupäev on veel vaba, siis pannakse sinna juurde ilusti sobiv väärtus kirja.
using System;
using System.Collections;
namespace Indekseering2{
class Ringreis {
Hashtable esinemised =new Hashtable();
public string this[int kuupaev ]{
get{
if(esinemised[kuupaev]==null){return "Vaba";}
return (string)esinemised[kuupaev];
set{
if(esinemised[kuupaev]!=null){
throw new Exception("Juba kinni, esinemine linnas "+
esinemised[kuupaev]);
esinemised[kuupaev]=value;
class Test{
public static void Main(string[] arg){
Ringreis r=new Ringreis();
r[3]="Narva";
r[4]="Tartu";
Console.WriteLine(r[3]);
Console.WriteLine(r[5]);
r[3]="Viljandi";
C:\Projects\oma\naited>Indekseering2
Narva
Vaba
Unhandled Exception: System.Exception: Juba kinni, esinemine linnas Narva
at Ringreis.set_Item(Int32 kuupaev, String value)
at Test.Main(String[] arg)
Ülesandeid
* Muuda arvu ruutu väljastavat indekseerimise näidet nii, et see väljastaks etteantud arvu kuubi.
* Loo objekt, mis võtaks konstruktoris vastu sõna. Väljasta nii mitmes täht, kui indeksiga näidatakse. Kui arv ületab sõna pikkuse, siis antakse teada, et sellise järjekorranumbriga tähte ei leidu. Kui indeksiks pandud arv on negatiivne, siis väljastatakse niimitmes täht sõna lõpust arvates.
* Loo indekseeringu kaudu kasutatav seitsmeelemendiline massiiv vastaval nädalapäeval tehtud töötundide arvu summeerimiseks. Igal omistamisel liidetakse töötunnid vastava päeva arvule otsa. Igal küsimisel antakse välja sellele nädalapäevale liidetud töötundide summa. Negatiivse arvu sisestamisel tuleb veateade.
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Nimetu #1 Nimetu #2 Nimetu #3 Nimetu #4 Nimetu #5 Nimetu #6 Nimetu #7 Nimetu #8 Nimetu #9 Nimetu #10 Nimetu #11 Nimetu #12 Nimetu #13 Nimetu #14 Nimetu #15 Nimetu #16 Nimetu #17 Nimetu #18 Nimetu #19 Nimetu #20 Nimetu #21 Nimetu #22 Nimetu #23 Nimetu #24 Nimetu #25 Nimetu #26 Nimetu #27 Nimetu #28 Nimetu #29 Nimetu #30 Nimetu #31 Nimetu #32 Nimetu #33 Nimetu #34 Nimetu #35 Nimetu #36 Nimetu #37 Nimetu #38 Nimetu #39 Nimetu #40 Nimetu #41 Nimetu #42 Nimetu #43 Nimetu #44 Nimetu #45 Nimetu #46 Nimetu #47 Nimetu #48 Nimetu #49 Nimetu #50 Nimetu #51 Nimetu #52 Nimetu #53 Nimetu #54 Nimetu #55 Nimetu #56 Nimetu #57 Nimetu #58 Nimetu #59 Nimetu #60 Nimetu #61 Nimetu #62 Nimetu #63 Nimetu #64 Nimetu #65 Nimetu #66 Nimetu #67 Nimetu #68 Nimetu #69 Nimetu #70 Nimetu #71 Nimetu #72 Nimetu #73 Nimetu #74 Nimetu #75 Nimetu #76 Nimetu #77 Nimetu #78 Nimetu #79 Nimetu #80 Nimetu #81 Nimetu #82 Nimetu #83 Nimetu #84 Nimetu #85 Nimetu #86 Nimetu #87 Nimetu #88 Nimetu #89 Nimetu #90 Nimetu #91 Nimetu #92 Nimetu #93 Nimetu #94 Nimetu #95 Nimetu #96 Nimetu #97 Nimetu #98 Nimetu #99 Nimetu #100 Nimetu #101 Nimetu #102 Nimetu #103 Nimetu #104 Nimetu #105 Nimetu #106 Nimetu #107 Nimetu #108 Nimetu #109 Nimetu #110 Nimetu #111 Nimetu #112 Nimetu #113 Nimetu #114 Nimetu #115 Nimetu #116 Nimetu #117 Nimetu #118 Nimetu #119 Nimetu #120 Nimetu #121 Nimetu #122 Nimetu #123 Nimetu #124 Nimetu #125 Nimetu #126 Nimetu #127 Nimetu #128 Nimetu #129 Nimetu #130 Nimetu #131 Nimetu #132 Nimetu #133 Nimetu #134 Nimetu #135 Nimetu #136 Nimetu #137 Nimetu #138 Nimetu #139 Nimetu #140 Nimetu #141 Nimetu #142 Nimetu #143 Nimetu #144 Nimetu #145 Nimetu #146 Nimetu #147 Nimetu #148 Nimetu #149 Nimetu #150 Nimetu #151 Nimetu #152 Nimetu #153 Nimetu #154 Nimetu #155 Nimetu #156 Nimetu #157 Nimetu #158 Nimetu #159 Nimetu #160 Nimetu #161 Nimetu #162 Nimetu #163 Nimetu #164 Nimetu #165 Nimetu #166 Nimetu #167 Nimetu #168 Nimetu #169 Nimetu #170 Nimetu #171 Nimetu #172 Nimetu #173 Nimetu #174 Nimetu #175 Nimetu #176 Nimetu #177 Nimetu #178 Nimetu #179 Nimetu #180 Nimetu #181 Nimetu #182 Nimetu #183 Nimetu #184 Nimetu #185 Nimetu #186 Nimetu #187 Nimetu #188 Nimetu #189 Nimetu #190 Nimetu #191 Nimetu #192 Nimetu #193 Nimetu #194 Nimetu #195 Nimetu #196 Nimetu #197 Nimetu #198 Nimetu #199 Nimetu #200 Nimetu #201 Nimetu #202 Nimetu #203 Nimetu #204 Nimetu #205 Nimetu #206 Nimetu #207 Nimetu #208 Nimetu #209 Nimetu #210 Nimetu #211 Nimetu #212 Nimetu #213 Nimetu #214 Nimetu #215 Nimetu #216 Nimetu #217 Nimetu #218 Nimetu #219 Nimetu #220 Nimetu #221 Nimetu #222 Nimetu #223 Nimetu #224 Nimetu #225 Nimetu #226 Nimetu #227 Nimetu #228 Nimetu #229 Nimetu #230 Nimetu #231 Nimetu #232 Nimetu #233 Nimetu #234 Nimetu #235 Nimetu #236 Nimetu #237 Nimetu #238 Nimetu #239 Nimetu #240 Nimetu #241 Nimetu #242 Nimetu #243 Nimetu #244 Nimetu #245 Nimetu #246 Nimetu #247 Nimetu #248 Nimetu #249 Nimetu #250 Nimetu #251 Nimetu #252 Nimetu #253 Nimetu #254 Nimetu #255 Nimetu #256 Nimetu #257 Nimetu #258 Nimetu #259 Nimetu #260 Nimetu #261 Nimetu #262 Nimetu #263 Nimetu #264 Nimetu #265 Nimetu #266 Nimetu #267 Nimetu #268 Nimetu #269 Nimetu #270 Nimetu #271 Nimetu #272 Nimetu #273 Nimetu #274 Nimetu #275 Nimetu #276 Nimetu #277 Nimetu #278 Nimetu #279 Nimetu #280 Nimetu #281 Nimetu #282 Nimetu #283 Nimetu #284 Nimetu #285 Nimetu #286 Nimetu #287 Nimetu #288 Nimetu #289 Nimetu #290 Nimetu #291 Nimetu #292 Nimetu #293 Nimetu #294 Nimetu #295 Nimetu #296 Nimetu #297 Nimetu #298 Nimetu #299 Nimetu #300 Nimetu #301 Nimetu #302 Nimetu #303 Nimetu #304 Nimetu #305 Nimetu #306 Nimetu #307 Nimetu #308 Nimetu #309 Nimetu #310 Nimetu #311 Nimetu #312 Nimetu #313 Nimetu #314 Nimetu #315 Nimetu #316 Nimetu #317 Nimetu #318 Nimetu #319 Nimetu #320 Nimetu #321 Nimetu #322 Nimetu #323 Nimetu #324 Nimetu #325 Nimetu #326 Nimetu #327 Nimetu #328 Nimetu #329 Nimetu #330 Nimetu #331 Nimetu #332 Nimetu #333 Nimetu #334 Nimetu #335 Nimetu #336 Nimetu #337 Nimetu #338 Nimetu #339 Nimetu #340 Nimetu #341 Nimetu #342 Nimetu #343 Nimetu #344 Nimetu #345 Nimetu #346 Nimetu #347 Nimetu #348 Nimetu #349 Nimetu #350 Nimetu #351 Nimetu #352 Nimetu #353 Nimetu #354 Nimetu #355 Nimetu #356 Nimetu #357 Nimetu #358 Nimetu #359 Nimetu #360 Nimetu #361 Nimetu #362 Nimetu #363 Nimetu #364 Nimetu #365 Nimetu #366 Nimetu #367 Nimetu #368 Nimetu #369 Nimetu #370 Nimetu #371 Nimetu #372 Nimetu #373 Nimetu #374 Nimetu #375 Nimetu #376 Nimetu #377 Nimetu #378 Nimetu #379 Nimetu #380 Nimetu #381 Nimetu #382 Nimetu #383 Nimetu #384 Nimetu #385 Nimetu #386 Nimetu #387 Nimetu #388 Nimetu #389 Nimetu #390 Nimetu #391 Nimetu #392 Nimetu #393 Nimetu #394 Nimetu #395 Nimetu #396 Nimetu #397 Nimetu #398 Nimetu #399 Nimetu #400 Nimetu #401 Nimetu #402 Nimetu #403 Nimetu #404 Nimetu #405 Nimetu #406 Nimetu #407 Nimetu #408 Nimetu #409 Nimetu #410 Nimetu #411 Nimetu #412 Nimetu #413 Nimetu #414 Nimetu #415 Nimetu #416 Nimetu #417 Nimetu #418 Nimetu #419 Nimetu #420 Nimetu #421 Nimetu #422 Nimetu #423 Nimetu #424 Nimetu #425 Nimetu #426 Nimetu #427 Nimetu #428 Nimetu #429 Nimetu #430 Nimetu #431 Nimetu #432 Nimetu #433 Nimetu #434 Nimetu #435 Nimetu #436 Nimetu #437 Nimetu #438 Nimetu #439 Nimetu #440 Nimetu #441 Nimetu #442 Nimetu #443 Nimetu #444 Nimetu #445 Nimetu #446 Nimetu #447 Nimetu #448 Nimetu #449 Nimetu #450 Nimetu #451 Nimetu #452 Nimetu #453 Nimetu #454 Nimetu #455 Nimetu #456 Nimetu #457 Nimetu #458 Nimetu #459 Nimetu #460 Nimetu #461 Nimetu #462 Nimetu #463 Nimetu #464 Nimetu #465 Nimetu #466 Nimetu #467 Nimetu #468 Nimetu #469 Nimetu #470 Nimetu #471 Nimetu #472 Nimetu #473 Nimetu #474 Nimetu #475 Nimetu #476 Nimetu #477 Nimetu #478 Nimetu #479 Nimetu #480 Nimetu #481 Nimetu #482 Nimetu #483 Nimetu #484 Nimetu #485 Nimetu #486 Nimetu #487 Nimetu #488 Nimetu #489 Nimetu #490 Nimetu #491 Nimetu #492 Nimetu #493 Nimetu #494 Nimetu #495 Nimetu #496 Nimetu #497 Nimetu #498 Nimetu #499 Nimetu #500 Nimetu #501 Nimetu #502 Nimetu #503 Nimetu #504 Nimetu #505 Nimetu #506 Nimetu #507 Nimetu #508 Nimetu #509 Nimetu #510 Nimetu #511 Nimetu #512 Nimetu #513 Nimetu #514 Nimetu #515 Nimetu #516 Nimetu #517 Nimetu #518 Nimetu #519 Nimetu #520 Nimetu #521 Nimetu #522 Nimetu #523 Nimetu #524 Nimetu #525 Nimetu #526 Nimetu #527 Nimetu #528 Nimetu #529 Nimetu #530 Nimetu #531 Nimetu #532 Nimetu #533 Nimetu #534 Nimetu #535 Nimetu #536 Nimetu #537 Nimetu #538 Nimetu #539 Nimetu #540 Nimetu #541 Nimetu #542 Nimetu #543 Nimetu #544 Nimetu #545 Nimetu #546 Nimetu #547 Nimetu #548 Nimetu #549 Nimetu #550 Nimetu #551 Nimetu #552 Nimetu #553 Nimetu #554 Nimetu #555 Nimetu #556 Nimetu #557 Nimetu #558 Nimetu #559 Nimetu #560 Nimetu #561 Nimetu #562 Nimetu #563 Nimetu #564 Nimetu #565 Nimetu #566 Nimetu #567 Nimetu #568 Nimetu #569 Nimetu #570 Nimetu #571 Nimetu #572 Nimetu #573 Nimetu #574 Nimetu #575
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 575 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-08-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 16 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Õppematerjali autor

Mõisted

omandamiseks, käesolev juhend, siinses materjalis, päris algajatele, värvilisem, võrreldes veebimaailmaga, kohta midagigi, microsofti, olukordi, platvormi nimeks, hea uudis, raamistiku puhul, binaarset koodi, net raamistik, serverid, visual studio, express versioone, programmeerimiskeeltena, microsoft, wpf, wcf, windows cardspace, ridade pikkuseks, korduvaid klassinimesid, lihtsam moodus, töötavaid graafikakomponente, märksõnaks, nagu tingimusest, massiivielemendi puhul, string, levinumatest, käsurea, normaal, muutmisvõimalus, väärtuste küsimiseks, tüüpiliselt, xml, tavalisimaks elemendiks, ajapikku, tavanäiteks, niisamuti, alati väärtuse, lihtsalt beib, virtual, paisktabelile, võtmeks, takistuseks, takistuse põhjal, kogutakistus, voolu läbilaskmisel, salv, kellaaega, enamikel juhtudel, käsu ülesandeks, ühissõiduk, tagastatakse järjekorranumbrina, nime taga, alamprogrammile trüki, viimatine aastaarv, vajutati, debug, edasi cd, sql, sql, sql server, enterprise edition, standard edition, web edition, workgroup edition, express edition, compact edition, express versioonile, vaikimisi, publik, dbcreator, kasutajakontod, turvakaalutlustel, lisaks sellele, sql server, visual studio, database engine, reporting services, integration services, windows authentication, vaikimisi, teatud tegevusi, väikestel andmebaasidel, pärast refresh, graafiline liides, skriptist, programmeerija elu, rohkem kasutatavad, tavalisim int, 10 kohta, date, hierarchyid, identifitseerimistulba linnid, laused, väli vanus, nagu näeme, paindlikkus, nagu näeme, sisestamata, osavalt seadistatud, andmete muutmiseks, lemmikloomal, looma nimi, peremees, seoseid, valikuid tegevusteks, cascade, set null, set default, lemmiklooma juures, ridadest, join lapsed, sql 2005, süntaks, grupeerimise juures, esimese linna, tabelikoopiate id, väljatrükk, lisatud näited, üheks võimaluseks, abs, sest salapärane, kolmanda tulba, tõepoolest, andmetüüpide loomiseks, piiranguid, ühele väljale, konstraantide rakendamine, konstraante, esmajärjekorras, võimalus selleks, ajutised tabelid, ajutised tabelid, transact, schema loomiseks, vaikimisi, igale kasutajale, lisaks sellele, grant alter, grant select, cte abil, pivot, lahenduseks, kasuta sql, apply, tulbas, transaktsioonid, automaatsed transaktsioonid, hariliku update, genereerimise juures, openxml, rowpattern, idoc, schemadeclaration, tablename, sql, binaarandmete asemel, andmehoidla, infoühikud, tabelid, net, andmeallikad, kontrollimiseks, andmeallikaga, ühendusteksti luues, data source, initial catalog, integrated security, presist security, ühenduste sulgemine, staatuse kontrollimiseks, connection, commandtype, commandtext, parameters, parameetrite kasutamiseks, datareader, datareaderi tekitamiseks, viimase võimalusena, mingil väljal, ühenduseta keskkonnas, jooksutavatel arvutitel, andmete lisamiseks, ridasid, dataset, dataadapter klass, raamistikuga, oledbdataadapter, sqldataadapter, language, dataadapteri küljes, selectcommand, insertcommand, updatecommand, deletecommand, fill meetod, update meetod, dataadapter, muutunud kirjeid, getchanges meetodist, xml, xml, xml, atribuute, 1 tühiruum, xhtml, täiendavalt, allolevas näites, neid reegleid, xml skeemid, reeglitega, lisaks sellele, koosta xml, tag, parent, xml, xml, lugemise ajal, parsimine, xml failil, valid, xmli, net, veebivormidele, netist, palju koodi, usaldavale inimesele, tekstiredaktoriga kirjutamisel, visual studio, lisaks kommertsversioonidele, lisaks sellele, saadetav tekst, mitmesugused tehnoloogiad, kujundada html, wordi dokumentidel, 0 transitional, tekita html, hädavajalik, tähekombinatsiooniga http, edasi pordi, refresh, küsida alternatiivteksti, sobivasse alt, definitsiooniloend, definition term, disainivaates, mõlemat pidi, viite loomiseks, lehestiku kujundamisel, liiatigi, laadi, viimatises näites, solution explorer, klassi rahvas, programmeeritaval veebilehel, sisestus, onclick, millise tehte, rippmenüüs, neti juures, andmetüüp int, veebilehe tarvis, nimealgusega cs, edasi html, ühendusteksti, sql, datakeynames, delete, mitmelgi moel, select, nagu insert, lisamislõik, kommentaarid, avanevas aknas, ainukese tekstivälja, pärast add, select, avalik ligipääs, iseenese eest, lehe loomisel, anonüümsele kasutajale, sisselogitule, käitumiseks, edasi logout, lihtsam moodus, sqldatasource, hoidmis, üheks arengusuunaks, microsoftil, tabelitepõhises andmebaasisüsteemis, viimased, tabeli puhul, kõigepealt select, veebis, nagu ikka, kassi id, veidi raskem, visual studio, andmetabeli juures, bind, vaikimisi väärtuseks, net veebirakendused, file system, ftp site, remote site, 2 iis, 3 ftp, 4 eneta, 5 http, 6 https, 7 sharepoint, codefile atribuut, inherits atribuut, olevat teksti, config failid, netil, warn, trace elemendil, jälitusinfo, mugavat alternatiivi, globaalne veakontroll, vea uurimiseks, kõigil lehtedel, ajax, neti, ajax, samal leheküljel, resx fail, atribuudid, ressursside lugemiseks, globaalseteks, teenusepakkuja, keele muudatus, lehekülje loomisel, serveri elementidel, label, konteinereid, literal, muus osas, placeholder, textbox, võlur, võlureid, võlur, validation kontrollid, enamgi veel, kõigil validaatoritel, display, controltovalidate, errormessage, setfocusonerror, validationgrupp, sitemap, menüü sisu, kk lehed, page element, cs seest, font, font, font, erinevuseks, peakujundus, spetsiaalkujundus, viewstate klassi, viewstate klassil, authentication, authorization, lisaks sellele, hea uudis, net keskkonnas, suhtlusreeglid, ühenduse loomiseks, turvalisuse saavutamiseks, toodedatacontext, lisaks sellele, lihtsateks loeteludeks, adrotator, listbox, radiobuttonlist, checkboxlist, keerukateks loeteludeks, gridview, detailsview, formview, repeater, hierarhilised loetelud, treeview, menu, isikupärastamine, isikupärastada, tehtud muudatused, veebiteenus, veebiteenused, veebiteenuste faililaiendiks, programmeerimine, wcf, wsdl fail, iis teenus

Meedia

Kommentaarid (1)

mantonio profiilipilt
mantonio: Tundub, et see ei ole C. See on C#.
19:51 01-03-2016


Sarnased materjalid

184
docx
Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio ja SQL Server’i baasil
85
doc
C-materjal
816
pdf
Matemaatika - Õhtuõpik
91
doc
Exeli õpetus
1072
pdf
Logistika õpik
238
docx
PHP ALUSED RAAMAT
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
89
doc
Loogika ja programmeerimineFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun