Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "sulgude" leiti 178 faili

1
doc

Sulgude avamine ja koonamine

Ava sulud ja koonda. 6(a1) ­ 2(2+a) = 6a ­ 6 ­ 4 ­ 2a = 3(2a ­ 5) + 5( a + 3) = 0,1(10 ­ 9a) ­ 10(1,2 ­ 0,01a)= 4(5a ­ 6) ­ 6( 4 + 2a) = Vastused vales järjekorras: 8a, a ­ 13, 4a ­ 10, ­11a. 2. Eraldan ühesuguse allkriipsutusega sarnased liikmed ja seejärel koondan. 6a ­ 5b ­ 8a + 2b = 8b + 8a + 8b 10a= 1,7a ­ 3,6b +...

Matemaatika - Põhikool
42 allalaadimist
2
pdf

Hulkliikmete tegurdamine

Hulkliikme tegurdamine 1) ühisteguri sulgude ette toomine 8y2 ­ 4y = 4y (2y ­ 1) 2 5 4 18u v ­ 27uv = 9uv4 (2uv ­ 3) ­x2 ­ 2x = ­x (x + 2) 2) valemite abil a2 ­ b2 = (a + b) (a ­ b) a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)2 a3 ± b3 = (a ± b) (a2 ab + b2) 4a2 ­ 9b2 = (2a + 3b) (2a ­ 3b) 4m2 ­ 20mn + 25n2 = (2m ­ 5n)2 27x3 + 8...

Matemaatika - Põhikool
250 allalaadimist
22
doc

Seakasvatuse eksamiküsimused

Kesikute kiire kasvu ja hea söödaväärinduse tagab nende isukohane söötmine täisväärtusliku, kõikide toitefaktorite osas hästi tasakaalustatud ratsiooniga. Intensiivse tailihakasvu perioodil tuleb eriti jälgida kriitiliste aminohapete sisaldust söödas. Võimaluse korral tuleks emiseid ja orikaid pidada eraldi sulgudes . Kesikud kasvavad sujuvalt üle nuumikuteks. Suuremates seafarmides söödetakse tänapäeval kesikuid täisratsiooniliste kuivsöödasegudega, mis peaksid sisaldama 15-16% proteiini. Erinevalt kesikutest tuleb nuumikutele antavaid söödakoguseid piirata, neid ei söödeta isu järgi (eriti lõppnuumal). Vabasöötmisel kasvavad nuumikud küll rohkem, kuid see toimub suurema rasvaladestumise arvel, mistõttu suureneb söödakulu juurdekasvu-...

Toiduainete loomne toore - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
1
doc

Funktsiooni piirväärtus - valemid

Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika ­ Funktsiooni piirväärtus Piirväärtuse arvutamine: lim 1 = x 0 x2 lim 1 =0 x x lim C =C x a lim [ f ( x) + g ( x)] = lim f ( x) + lim g ( x) x a x a x a lim [ f...

Matemaatika - Keskkool
313 allalaadimist
1
doc

Jada piirväärtus

Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika ­ Jada piirväärtus Arvu A nimetatakse jada a n piirväärtuseks, kui iga positiivse arvu 1 jaoks leidub jadas järjekorranumber m, millest alates jada järgnevad liikmed erinevad arvust A vähem kui võrra, st. |an ­ A| < , kui...

Matemaatika - Keskkool
212 allalaadimist
7
rtf

Aritmeetika ja algebra

1 Mõningate arvude kõrgemad astmed 24 = 16 29 = 512 34 = 81 44 = 256 64 = 1296 25 = 32 210 = 1024 35 = 243 45 = 1024 65 = 7776 26 = 64 211 = 2048 36 = 729 46 = 4096 7 4 = 2401 27 = 128 212 = 4096 37 = 2187 54 = 625 84 = 4096 28 = 256...

Matemaatika - Keskkool
205 allalaadimist
89
doc

Loogika ja programmeerimine

Programmeerimise algkursus 1 - 89 Mida selle kursusel õpetatakse?...................................................................................................3 SISSEJUHATAV SÕNAVÕTT EHK 'MILLEKS ON VAJA PROGRAMMEERIMIST?'......3 PROGRAMMEERIMISE KOHT MUUDE MAAILMA ASJADE SEAS.............................3 PROGRAMMEERIMISKEELTE ÜLDINE JAOTUS...

Arvutiõpetus - Kutsekool
176 allalaadimist
10
doc

Kirjandi abi

Kirjandikirjutaja meelespea. Koostanud Anu Kell; 2008 KIRJANDIKIRJUTAJA MEELESPEA nr 1 · Tekstiloomet pole võimalik selgeks õpetada näiteks poole aastaga; saab hoiatada vigade eest, pöörata neile tähelepanu, püüda neid parandada. · Õpetajal pole võlukepikest J; kogu eelnev elu koos tallet...

Eesti keel - Keskkool
873 allalaadimist
54
doc

Valemid ja mõisted

MATEMAATIKA TÄIENDÕPE VALEMID JA MÕISTED KOOSTANUD LEA PALLAS 1 2 SAATEKS Käesolev trükis sisaldab koolimatemaatika valemeid, lauseid, reegleid ja muid seoseid, mille tundmine on vajalik kõrgema matemaatika ülesannete lahendamisel. Kogumikus on ka mõned kõrgema matemaatika õppimisel vajalikud mõisted, mida koolimatemaatika kursuses...

Matemaatika - Keskkool
966 allalaadimist
29
doc

Ruutvõrrand

Ruutvõrrandi abil lahenduvaid ülesandeid Ülesannete lahendused pärinevad õpikust "Matemaatika IX klassile"(koost. Tõnu Tõnso ,Tln., 1998), lk-74-78 (ül.269-391) ja kogumikust "Matemaatika kirjaliku eksami ülesanded IX klassile"* (koost. Enn Nurk ja Valvo Paat, Tln., 1996). * ülesanded tähistatud E-tähega. Paljude tekstülesannete lahendamisel jõuame ruutvõrrandini, millel on tavalis...

Matemaatika - Põhikool
184 allalaadimist
2
doc

Ruutvõrrandid

Ruutvõrrandid ja nende lahendamine 2x2 - 8x + 35 = 0 2x2 ­ ruutliige, millest 2 on ruutliikme kordaja -8x ­ lineaarliige, millest -8 on lineaarliikme kordaja 35 ­ vabaliige Mittetäielikud ruutvõrrandid: a) puudub vabaliige Üldkuju: ax2 + bx = 0 Lahendamine: 2x2 = - 4x Teisendada normaalkujule 2x2 + 4x = 0 | : 2 Kui võimalik, jagada läbi x2 kordajaga x2 + 2x =...

Matemaatika - Põhikool
245 allalaadimist
9
doc

Põhivara 7. klass

klass Protsendi mõiste: Ühte sajandikku osa mingist kogumist, tervikust nim. protsendiks (%). Jagatise väljendamine protsentides: Tihti on vaja teada, mitu % moodustab üks arv teisest. Kahe arvu jagatise väljendamiseks protsentides leiame selle jagatise esmalt kümnendmurruna ning korrutame siis sajaga. Näide: Arv 3 arvust 4 moodustab? 3 : 4 =...

Matemaatika - Põhikool
250 allalaadimist
3
doc

Ratsionaalavaldised ja murdvõrrandid

peatükk 1. Tegurdamine - - Tegurdamine ­ Avaldise muutmine korrutiseks. 1.Teguri toomine sulgude ette. 2. Valemite kasutamine. ( (a+b2) = a2 + 2ab +b2 / (a + b)((a ­ b) = a2 - b2 3. Ruutkolmliikme tegurdamine. ( ax2 +bx+c = a(x-x1)(x-x2) ) 4. Rühmitamisvõte. - Avaldise teisendamine tähendab aval...

Algebra ja Analüütiline... - Põhikool
484 allalaadimist
4
odt

Eksponentvõrrandi lahendamine.

Valemid 1) am*an=am+n 2) am:an=am-n 3) (an)m=anm 4) (a*b)n=an*bn 5) (a:b)n=an:bn 6) a-n=1/an 7) ruutjuur a-st on sama, mis a astmes ½ I Võrrandi teisendamine võrrandiks, mille mõlemad pooled on ühe ja sama arvu astmed. Näide 1. Lahendame võrrandi 9x+5=81. Teisendame mõlemad pooled arvu 3 astmeteks: (32)x+5=34 32x+10=34 Ühe ja sama arvu astmed on võrdsed vaid siis, kui kui...

Matemaatika - Keskkool
654 allalaadimist
30
pdf

Loogika konspekt 1-5

1_fl_i-v L1. SISSEJUHATUS Mõtlemine on käsiteldav kui igasugune aktiivne vaimne protsess. Tulemuslikku mõtlemist iseloomustab abstraheerimine, analüüs ja süntees. Mõtlemisvahendite põhjal võib seda jaotada · kaemuslik-motoorne, · kujundlik · sõnalis-loogiline (verba...

Loogika - Tartu Ülikool
311 allalaadimist
273
pdf

Lembit Pallase materjalid

-a. su¨gissemestril 3,5 AP 4 2-0-2 E S Dots. Lembit Pallas TTU¨ Matemaatikainstituut V-404, tel. 6203056 e-post: lpallas@staff.ttu.ee K¨asitletavad teemad on toodud punktide kaupa. Neid punkte tuleb vaadelda ka kui kollokviumide ja eksami teooriak¨ usimusi. 1. Funktsi...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
754 allalaadimist
5
doc

Kompleksained

Põhimõtteliselt võib öelda, et kompleksühendid on sellised osakesed, mis moodustuvad, kui ühe aatomi või iooni ümber koguneb terve kari molekule, ioone või aatomeid. See osake (või pigem salapärane protsess, mis me kutsume aatomiks), kelle ümber kogunetakse, kannab nimetust KOMPLEKSIMOODUSTAJA ja neid molekule, ioone või aatomeid, mis teatud põhjustel tema ümber kogunevad, nimetatakse LIGANDITEKS....

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
86 allalaadimist
85
pdf

Konspekt

Mainori Kõrgkool Matemaatika ja statistika Loengukonspekt Silver Toompalu, MSc 2008/2009 1 Matemaatika ja statistika 2008/2009 Sisukord 1 Mudelid majanduses...

Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
512 allalaadimist
3
doc

Piirväärtuse arvutamise nipp

lim x ( x + 4 - x) 2 x Kui ei tohi l'Hospitali reeglit rakendada, on hea teha asendusvõttega! Aga asendusvõtte puhul on selline konks sees, et asendada tuleks nii, et tekiks täiesti uus olukord. Uute olukordade alla kuuluvad sellised tüüpnipid: a) uus asendaja läheneb mingile muule arvule/ suurusele kui vana asendaja b) korrutise asemele tekib jagatis c) võib tekkida m...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
416 allalaadimist
14
doc

Pöördliikumise dünaamika

1 Jõumoment Meenutame kangi tasakaalutingimust põhikooli füüsikakursusest, kus seda illustreeriti järgmise näitega. Kangil, mis võib vabalt pöörelda ümber toetuspunkti O, paiknevad kaks koormust. l 2 l O Väiksem koormus...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
199 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun