Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"tarkvara" - 1332 õppematerjali

tarkvara - hõlmab endas kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalikke või rakenduslikke komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid - andmefaile, seadeid, dokumentatsiooni, jne. 78. TCP/IP- TCP ja IP protokollid on Interneti protokollikomplektis kaks kõige tähtsamat ja ühtlasi kõige vanemat protokolli, mida katsetati põhjalikult juba 1980-ndatel aastatel maailma esimeses pakettkommutatsiooniga võrgus ARPANet.

Õppeained

Tarkvara ja andmebaaside haldus -Kutsekool
Tarkvara kvaliteet ja standardid -Tallinna Tehnikaülikool
Tarkvaratehnika -Tallinna Tehnikaülikool
Tarkvara testimise alused -Tallinna Tehnikaülikool
Tarkvara -Tallinna Tehnikaülikool
tarkvara

Kasutaja: tarkvara

Faile: 1
thumbnail
6
doc

Tarkvara

Süsteemitarkvara alla kuuluvad operatsioonisüsteemid, seadmete draiverid, serveritarkvara, aknahaldustarkvara jm. · Rakendustarkvara võimaldab kasutajal teatava kindla ülesande täitmist. Rakendustarkvara alla kuuluvad näiteks kontoritarkvara, arhiveerimistarkvara, majandustarkvara, andmebaasid, arvutimängud. Rakendustarkvaras on tavaliselt kasutusel graafiline kasutajaliides (GUI). Üldiselt mõistetakse tarkvara all kõiki programme arvutis. 1.1 Rakendustarkvara Rakendustarkvaraks on programmid, mida tavakasutaja mingi konkreetse töö tegemisel kasutab. Näiteks tekstitoimetid (Microsoft Word), esitluste tegemiseks mõeldud programmid (Microsoft PowerPoint), tabelarvutusprogrammid (Microsoft Excel), andmebaasisüsteemid (Access), joonistamisprogrammid (Paint) jne. Tarbeprogramm teeb konkreetset vajalikku tööd (arvutab, joonistab, mängib muusikat, töötleb tekste jne.)

Informaatika → Informaatika
64 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Mobiiltelefoni tarkvara

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Projekt aines "Objektorienteeritud disain" MOBIILTELEFONI TARKVARA Üliõpilane: Martti Remmelgas 010635 Eero Ringmäe 010636 Pärtel Lias 010617 Õpperühm: LAP 61 & LAP 62

Informaatika → Objektorienteeritud disain
60 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Tarkvara piraatlus

Piraatkoopia on autoriõigustega kaitstud tarkvarast ilma loata tehtud koopia. Seda võib näha nii kodudes, koolides kui ka ettevõtetes ja riigiasutustes. 5 Millised on tarkvarapiraatluse tuntumad vormid? Tarkvarapiraatluse tuntumad vormid on: · Õppeotstarbelisele või teiste piiratud kasutusega või mittekaubanduslikule tarkvarale kasutusõiguse omandamine kommertskasutuseks · Plaatide kopeerimine installeerimiseks ja levitamiseks · Tarkvara sisaldavate andmekandjate vahetamine kas töökohal või väljaspool seda Tarkvarauuenduste pakkumiste ärakasutamine, omamata seejuures uuendatava versiooni legaalset koopiat · Kasutatakse ühte litsentseeritud koopiat programmi installeerimiseks mitmesse arvutisse 4 Millised on tarkvarapiraatluse negatiivsed mõjud? Tarkvarapiraatluse võib hävitada töökohti. Kasutajad, kes kopeerivad tarkvara töö juures, seavad autorikaitse

Informaatika → Informaatika
19 allalaadimist
thumbnail
6
ppt

Arvuti tarkvara

Tarkvara · Tarkvara jagatakse kahte suurde rühma. · Süsteemtarkvara e. süsteemne tarkvara. Süsteemtarkvara · Operatsioonisüsteem-tarkvara, mis vahendab arvutikasutaja käske ja korraldusi arvuti riistvaras · Utiliidi-abiprogrammid, mis aitavad arvuti tööd korrastada. · Draiverid-programmid, mis õpetavad arvutit tema lisaseadmeid kasutama. Rakendustarkvara · Tekstitöötlustarkvara · Elektroonilised tabelid · Andmebaasisüsteemid · Graafikapaketid · Interneti tarkvara · Arvutimängud · Esitlustarkvara · Jne.

Informaatika → Arvuti õpetus
29 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

iOS Tarkvara

iOS Mark Mihkel iOS'il töötavad seadmed iPhone iPod /Touch iPad Apple TV Ajalugu Esimest korda jõudis inimeste ette 9. jaanuar 2007 iOS SDK ilmus esimest korda 6.märts 2008 Juuni 2010 nimetas Apple iPhone OS ümber iOS'iks Versioonid: iPhone OS 1 ­ 3, iOS 4-7 Müügiedu Suur müügiedu suurendas arendajate huvi platvormi ja SDK vastu. Kokku on müünud üle 100 miljoni iOS seadme. Turvalisus Püsivara- ja riistvarafunktsioonid on välja töötatud kaitsmaks seadet pahavara ja viiruste eest. Isiklikku teavet hoitakse turvaliselt. Parooli kasutamise korral krüptib ja kaitseb see automaatselt sinu meile ja kolmanda osapoole rakendusi Turvavead Suurimaks turvaveaks on kindlasti see, et süsteemi koodis on SSL ehk turvasoklite kiht kaitsmata. Turvaviga annab kurikaelale võimaluse seadmele ligipääsu saada. (Praktiliselt toimib rünnak nõnda, et veebilehele laaditakse pahavara, mis kogub külastaja seadmelt informatsiooni nagu paroolid ja k...

Tehnoloogia → Tehnoloogia
7 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Sotsiaalne tarkvara

Sotsiaalne tarkvara Mis on sotsiaalne tarkvara? Sotsiaalne tarkvara on veebipõhine tarkvara, mis võimaldab inimestevahelist esuhtlust. Sellise suhtluse eesmärgiks on tavaliselt ideede või mingi materjali jagamine, samuti ühine elektrooniliste materjalide loomine. Alljärgnevalt on lühidalt kirjeldatud mõningaid enamlevinud sotsiaalse tarkvara gruppe ja põhjalikumalt tööd konkreetsete programmidega. http://et.wikibooks.org/wiki/Sotsiaalne_tarkvara Jaotus: 1) Kasutajapoolne sisu (,,Make It") 2) Kaardistamine teemade järgi (,,Name It") 3) Koostöö (,,Work on It") 4) Online otsing (,,Find It") 1.2.1 Kasutajapoolne sisu (,,Make It") ,,Make It" mehhanismil põhinevad Wikid, blogid, RSS infovood, foorumid, knowhow'd. Wikide

Informaatika → Arvutiõpetus
14 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Arvuti tarkvara

SISUKORD SISUKORD...................................................................................................................3 SISSEJUHATUS...........................................................................................................4 1. Arvuti tarkvara ......................................................................................................... 5 1.1 Süsteemitarkvara................................................................................................. 5 1.2 Rakendustarkvara................................................................................................. 6 2. Arvuti tarkvara jagunemine........................................................................................7 2.1 Ärivara ......

Informaatika → Arvutiõpetus
73 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Tarkvara jagunemine

..................................3 2.TARKVARA JAGUNEMINE KASUTUSÕIGUSE ALUSEL................................................................5 KOKKUVÕTE..............................................................................................................................................10 KASUTATUD KIRJANDUS.......................................................................................................................11 SISSEJUHATUS Üheks levinumaks tarkvara jagunemise viisiks on need lahterdada süsteemitarkvaraks ja rakendustarkvaraks. Teiseks jaotusmeetodiks on tarkvara lahterdamine selle kasutusõiguse alusel. Antud jaotusmeetodi alusel jaguneb tarkvara avalikuks tarkvaraks, vabaks tarkvaraks, vabavaraks, jaosvaraks ja kommertsvaraks. Järgnevas referaadis kirjeldatakse ülevaadlikult eelnimetatud jagunemisviisidest ja nende omavahelistest erinevustest.

Informaatika → Arvutiõpetus
22 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Tarkvara referaat

tööd kindla funktsiooniga: muusika esitamine, tekstitöötlus. Rakendustarkvara töö toetub süsteemitarkvarale. Rakendustarkvara ja süsteemitarkvara ei ole absoluutselt erinevust ja kindlapiirilisust. Nt kohtuasjas Microsoft vs Ameerika Ühendriigid oli üheks põhiküsimuseks, kas internetibrauserit MS Explorer lugeda operatsioonisüsteemi alla kuuluvaks (süsteemitarkvaraks) või iseseisvaks rakenduseks (rakendustarkvaraks). Toon näite mõlemast tarkvara alaliigist: 1) süsteemitarkvara: · draiverid, nt heli draiver; · failihaldusprogrammid; · operatsioonisüsteemid, nt Windows 7, Linux jt. 2) rakendustarkvara: · nn kontoritööpaketid o tabelarvutusprogrammid o esitlusprogrammid · inseneri töövahendid: o CAD- programid o statistilise analüüsi programmid o jmt.

Informaatika → Arvutiõpetus
32 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Erialane tarkvara

Informatsioon ja infotöötlus Maailm: mateeria- informatsioon-energia Infornaatika- riistvara-andmevara-tarkvara Inimene: Keha-hing-mõistus Erialase tarkvara eesssmärgid: Töö, äri ja tarbimise varustamine infoga Äri-töö ja tarbimisprotsesside kiirendamine ja parendamine info ja infotöötluse läbi. Konkurentsieelisele loomine uute IT-põhiste äri ja tööprotsesside abil. Organisatsiooni infovarade efektiivne ära kasutamine. Müüsüsteemid POS Üldine riistvara Üldine arvuti tarkvara nt opreatsioonisüsteem Müügitakrvara POS-tarkvara Müügiriistvara POS-riistvara Muu spetsiifiline riistvara. Varane tarkvara 1973 augustis tutvuustas IBM oma tooteid IBM 3650 ja 3660 Store systems, mis oli sisuliselt esimene müügisüsteem, mis koosnes kassas töötamiseks kohandatud arvutitest. Süsteemi oli võimalik ühendada maksimaalselt 128 kassatöökohta. Vabalt programeeritavate seadmete kastusse tulek lõi tarkvara arengule rohkem võimalusi.

Informaatika → Informaatika
6 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tasuta tarkvara

tarkvara kasuks elementaarselt materiaalsetel põhjustel. Määravaks saab hind ehk siis hinna puudumine. Kahtlemata on see kohati vägagi õigustatud, näiteks koolides, kuna tasuliste programmide sisseostmisega hariduskulude suurendamine ei tundu üheski mõttes mõistlik. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on praegusel ajal lausa ette nähtud, et vaba kontoritarkvara kasutamise kogemuse peaksid noored saama koolides ning kõik haridusasutused peaksid lõpetama litsenseeritud tarkvara kasutamise. Ka riigi infosüsteemide ja kohalike omavalitsuste kasutuses annab tasuta tarkvara kindlasti majandusliku kokkuhoiu efekti, kuid sealjuures tuleb kindlasti arvestada erinevate programmide võimalustega, kasutajat abistavate funktsioonidega ja ka näiteks turvalisusega nendes infosüsteemides, millele esitatakse kõrgendatud turvanõudeid. Oluliseks märksõnaks võiks siinkohal pidada ka tarkvara koosvõimelisust, mis laseb uuendusi läbi viia üksikute komponentide kaupa

Informaatika → Arvutikasutus
4 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Riistvara ja Tarkvara

Riistvara ja Tarkvara Riistvara (hardware) · on seadmestik ,seadmete ja aparaatide kogum. · hõlmab arvuteid ja ka muid sellega seotud füüsilisi seadmeid. · on infotöötlussüsteemi kõik füüsilised komponendid või osa neist. · on arvutisüsteemi seadmestik. · Sisendseadmed on seadmed mille abil saab arvutisse midagi sisestada. · Töötlusseadmed on seadmed mida kasutatakse andmete töötlemiseks või programmide juhtimiseks. · Väljundseadmed on seadmed millega saab arvutist infot. · Lisaseadmed on seadmed mida saab arvutile juurde panna. Klaviatuur (keyboard)-sisendseade Saab andmeid ka korraldusi arvutisse sisestada. Hiir (mouse)-sisend kursori juhtimine ekraanil menüüde avamine käskude ja tegevuste valimine ...

Informaatika → Arvuti õpetus
15 allalaadimist
thumbnail
12
docx

TARKVARA JA RIISTVARA

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUM Anastassia Murasina 10.b klass TARKVARA JA RIISTVARA Referaat Juhendaja: Maarika Virkunen Kohtla-Järve 2011 SISSEJUHATUS Tarkvara hõlmab endas kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalikke või rakenduslikke komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid - andmefaile, seadeid, dokumentatsiooni, jne. Tarkvara vajab oma toimimiseks riistvara, millele tarkvara talletatakse ning millel ta saab oma funktsioone täita: andes käsklusi riistvarale või täites mõne teise tarkvarajupi käsklusi. Arvuti riistvara on arvuti koosseisu või arvuti juurde kuuluvad seadmed ja seadised. Enamiku riistvarakomponentide sisse on paigaldatud väike mälu, mis sisaldab riistvara tasandil tööks vajalikke juhiseid, mis enamasti ei ole muudetavad ega juurdepääsetavad. Suuremate riistvarakomponentide

Informaatika → Arvutiõpetus
43 allalaadimist
thumbnail
244
pdf

Tarkvara õiguskaitse slaidid

5.05.2016 Tarkvara õiguskaitse Urmas Kukk Iseseisev töö Kuidas on tagatud autoriõiguste kaitse? Facebook MySpace Orkut Одноклассники Google+ Dropbox Instagram Rate.ee tumblr LinkedIn myHistro 5 liikmelised grupid, töö esitada 08.06., esitlus ja arvestus 10.06. Uurimistöö kirjutamine 1 5.05.2016

Muu → Tarkvara
21 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Tarkvara ja riistvara

Selgita.. 1. Tarkvara - Arvutile antavad käsud. Mingi tegumi sooritamiseks vajalikku käsujada nimetatakse programmiks. Tarkvara jaguneb kahte suurde kategaooriasse - süsteemitarkvaraks ja rakendustarkvaraks. Süsteemitarkvara koosneb juhtprogrammidest nagu operatsioonisüsteem ja andmebaasihaldurid (DBMS), rakendustarkvara hulka kuuluvad kõik programmid, mis töötlevad kasutaja poolt ette nähtud andmeid (tekstitöötlus, tabelarvutus, raamatupidamine jne) 2. Riistvara - Arvuti füüsilised komponendid - kuvar, protsessor, mälu, kettadraivid,

Informaatika → Informaatika
2 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Tarkvara ja kasutajaliidesed

Riistvara ­ suur hulk erinevat elektroonikat, millest arvuti koosneb Tarkvara ­ korralduste jada, mis ütleb, mida see elektroonika tegema peab. Jaguneb üldjoontes kaheks: süsteemitarkvara(operatsioonisüsteemid) ja rakendustarkvara. Operatsioonisüsteem: käivitub pärast arvuti sisselülitamist, tegeleb arvuti ja teiste programmide juhtimisega, jaotab arvuti ressursse erinevate käivitatud programmide vahel. Operatsioonisüsteem on vahekiht rakendusprogrammide ja riistvara vahel. Kogu muu tarkvara sõltub operatsioonisüsteemist, mitte otseselt riistvarast. Rakendustarkvara Üldjuhul kõik ülejäänud programmid, mis arvutis asuvad: Tekstitöötlus (MS word, OpenOffice.org Writer) Tabeltöötlus (MS Excel, OpenOffice.org Calc) Graafikapaketid (CorelDraw, GIMP) Veebilehitseja (Internet explorer, Mozilla firefox) Multimeediapleier (Winamp, BSPlayer) Suhtlustarkvara (MSN Messenger, aMSN, Gaim) Arvutimängud (Helbreath, GTA, CounterStrike)

Informaatika → Arvuti õpetus
16 allalaadimist
thumbnail
22
odt

Printerid

see küll mugav moodus, kuid võrgutoega printerite hinnad on veelgi kõrgemad. Samas, kui kodus on olemas ruuter või salvestusseade, millel on USB ühenduspesa, siis võib juhtuda, et tavalise USBprinteri saab nende järele ühendada ja pääsete võrguprinteri kulust ­ võrku jagab selle mõnes nimetatud seadmes peituv printserver. Enamik arvuteid tunneb võrguprinteri kas koduse ruuteri või NASseadme tagant kohe ära, aga kui ei tunne, aitab printeriga kaasasoleva tarkvara installimisest igasse arvutisse. Põhieelis võrguprinteril on mitme arvutiga kodus selles, et trükkida saab sõltumata sellest, kas teised arvutid on sisse lülitatud. Tavalise printeri võib ühendada ühiskasutusse, jagades ta näiteks ühe arvuti taha ühendatuna üle võrgu teistele kättesaadavaks, kuid siis on printimine aeglasem, kuna käib läbi ,,emaarvuti" ja trükkida ei õnnestu üldse, kui arvuti, mille taha on printer ühendatud, välja lülitatase.

Informaatika → Informaatika
51 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Kuidas registreeruda esmaabikursusele?

Kasutajaliides Server AB Autoriseerimine läheb huvikeskuse saidile Päring serverisse Tagastus veebisaidilt Vaatab kõiki kursuseid Päring veebisaidile Päring AB-si Kursuste info tagasi Kursuste infot näidatakse Valib esmaabikapi kursuse Kas on autoriseeritud Info serverisse kasutaja ...

Infoteadus → arvutiõpe
1 allalaadimist
thumbnail
22
docx

DDOC ja tarkvara referaat

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond EP 1 DDOC JA TARKVARA Referaat Juhendaja: assistent Taavi Tamberg Pärnu 2014 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. DDOC............................................................................................................................4 1.1. Ajalugu....................................................................................................................4

Informaatika → Tarkvaratehnika
6 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Grupitöö - tarkvara vahendid

Windows Live Messenger (home.live.com) ­ suhtlus programm kus on võimalik oma klassikaaslatega suhelda ja kõike muud veel. Plussid: kiire viis suhtlemiseks klassikaaslastega ja õpetajatega, iga üks saab omast kodust ühineda vestlusesse ja saabki teada mis teha vaja vms. Miinused: MSN-il on ka skripte mida kasutavad paljud inimesed ära ja tekkitavad ikka korraliku segaduse. Skype (www.skype.ee) ­ suhtlus programm nagu MSN, aga helistamise võimalused on palju paremad. Plussid: saab helistada ka tavatelefonidele või mobiiltelefonidele kui laed enda kontole krediiti. Selle programmi suur pluss on veel see, et saab teha ka konverents kõnet, nii oleks päris hea isegi tundi läbi viia, keegi ei pea kodust väljagi minema. Miinused: Suur miinus on see kui teha tund selle abil siis ei saa keegi teada kas sa tegelikult osaled seal või mitte. Kooli server ­ õppematerjalide ja informatsiooni edastamine, meili server ka seal siis saab meili aa...

Informaatika → Arvutite lisaseadmed
47 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Tarkvara kasutajaliidesed ja failihaldus

Riistvara on suur hulk elektroonikat, millest arvuti koosneb Tarkvara on korralduste jada , mis ütlebelektroonikale, mida see tegema peab. Tarkvara jaguneb kaheks: · Süsteemitarkvara ehk operatsioonisüsteemid · Rakendustarkvara Operatsioonisüsteem : · käivitub pärast arvuti sisse lülitamist · tegeleb arvuti riistvara ja teiste programmide juhtimisega · jaotab arvuti ressursse erinevate käivitatud programmide vahel Operatsioonisüsteem on vahekiht rakendusprogrammide ja arvuti riistvara vahel. Kasutajaliidesed on vahendid, mille abil kasutaja suhtleb programmiga ja jaguneb kaheks: · Graafiline kasutajaliides (Käske saab anda nii klaviatuurilt kui ka hiire abil) · Mittegraafiline kasutajaliides(Käske saab anda ainult klaviatuurilt, hiirt kasutada ei saa) Bitt · Tähistus: 1bit /1b · Kõige väiksem hulk infot · Kaks olekut: võib olla kas 0 või 1 Bait · 1bait = 8 bitti · Info...

Informaatika → Arvuti õpetus
23 allalaadimist
thumbnail
16
docx

ODT vorming ja tarkvara

working on an update of OpenDocument change-tracking that will not only enhance the existing change-tracking feature set, but also lay the foundation for the standardization of real-time collaboration by making change tracking compatible with real-time collaboration. (OpenDocument 2014) - mõisted, kasutusala ja näitajad, mis vastavat infovaldkonda iseloomustavad Open Document Format (ODF) on standardite rahvusvahelises perekonnas, ODF on standardiseeritud Oasisis. ODF ei ole tarkvara, kuid ta on informatsiooni hoidmise ja töötlemise universaalne meetod. ODF ei ole mitte ainult kiirem ja tõhusam kui tema eelkäijad, vaid ka tuleviku kindel. Avalik sektori, äri- ja kultuuriline sisu ei tohi kaduma minna, kui tarnija otsustab enam mitte toeta vanu failivorminguid, sest et teised tarkvarad ei saa käsitleda neid faile. ODF sa väldid sellist ohtu: see on rahvusvaheline standard aktiivselt toetab seda mitmed

Informaatika → Informaatika
3 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Tarkvara arendusprotsessi kontrolltöö

probleemidest. Inimvead kipuvad peegeldama halba süsteemi disaini. Vead süsteemiarenduses viivad turvaaukudeni. N: 1989 ja 2001 ja interneti ussid kasutasid seda, et C# ei kontrollinud massiivi piire. Eestis on laialt levinud infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE. ISKE on komplekssete turvameetmete kogum, mille eesmärk on aidata kaitsta ja säilitada: andmeid ja andmekogusid; IT-seadmeid; andmevahetuskeskkondi; tarkvara. Turvakriitiline süsteem on näiteks haigla infosüsteem. Kirjeldus: Peronal logib IS -i nime ja parooliga. Parool peab olema vähemalt 8 märki pikk kuid süsteem lubab iga sellise parooli seadmist. Häkker saab teada, et haiglas on VIP ja tahab saada ligi infole, et selle alusel raha küsida. Teeseldes sugulast ja õega rääkides, saab teada kuidas süsteemi kasutatakse. Samas tuvastab ka õdede kohta infot. Vaadates nimesilte saab nimed, kel on lubatud sisse logida.

Informaatika → Teabekäsitlus
2 allalaadimist
thumbnail
21
docx

Tarkvara kvaliteet ja standardid

1. Tarkvaratoode ­ mis siia kuulub? Tarkvara arenduse tulem (toode, teenus) hõlmab mitmesuguseid komponente, mis kõik võivad olla kvaliteedihalduse objektid, näiteks arenduse käigus hangitud infotehnoloogiavahendid: riistvara, standardtarkvara, sideseadmed arenduse käigus tehtud töö: täitja arendatud tarkvara (sealhulgas lähtekood, objektkood, täitmiskood jm); installatsioonid, kohandamised, muudatused; andmehõive muudatused tellija organisatsioonis, protsessides, töökorralduses... projektdokumentatsioon kasutamise kohta (kasutajajuhendid); objektsüsteemi kohta; loodavate objektide kohta (programmi/testimise dokumentatsioon); installeerimise ja seadistamise kohta; arenduse (sh testimise) kohta metoodika: tulemuste kasutamine; tulemuste edasiarendamine; uute arenduste tegemine

Informaatika → Tarkvara kvaliteet ja...
233 allalaadimist
thumbnail
36
doc

Tarkvara kokkuvõte inglise keeles

analoogsete projektidega. Protsessid on praktikas läbiproovitud, dokumenteeritud, kohustuslikud, on läbi viidud opposed ja treeningud. On loodud tingimused protsesside edasiseks täiustamiseks. Paneme tähele, et tunduvalt on vähenenud sõltuvus üksikisikust, mis tõsisemate ettevõtmiste korral (nt. finantsinstitutsioonid) on turvalisuse seisukohalt äärmiselt oluline. 3. tase – Defined – määratletud. Sellel tasemel on kehtestatud ja dokumenteeritud organisatsiooni standardprotsess tarkvara arendamiseks. Organisatsiooni standardprotsess sisaldab nii tarvaratehnika-kui ka juhtimisprotsesse, mis on terviklikult integreeritud. Organisatsiooni standardprotsessi haldamiseks on moodustatud tarkvaratehnika protsesside grupp; on evitatud kogu organisatsiooni hõlmav õppe- ja treeningprogramm, et tagada kõigi töötajate ja juhtide vastavad teadmised ja oskused. Organisatsiooni standardprotsessi kohandatakse vastavalt

Tehnoloogia → Tehnoloogia
16 allalaadimist
thumbnail
42
rtf

WMV vorming ja tarkvara

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond .... AÜTH1 WMV VORMING JA TARKVARA Referaat Juhendaja: .... Pärnu 2015 2 SISUKORD 3 4 SISSEJUHATUS Käesoleva referaadi eesmärgiks on tutvuda veidi võõrama teemaga kasutades interneti infootsingut. Tutvutud on failiformaadiga WMV – Windows Media Video, mis on üks enamlevinumaid formaate. See on loodud Microsofti poolt ja antud töös on välja toodud milleks WMV failiformaati kasutatakse ning kuidas see toimib. Samuti WMV ajalugu ja

Informaatika → Majandusinformaatika
7 allalaadimist
thumbnail
21
pdf

Riist- ja tarkvara dokumenteerimine

PC Wizard (vabavara) http://www.cpuid.com/ SIW (15 Day Trial) http://www.gtopala.com/ HWINFO Tools http://www.hwinfo.com AIDA64 http://www.lavalys.com (oli Everest, 30-day trial) ... IT vahendite arvestus Isetehtud tabel või andmebaas Inventory Manager Lite (tasuta) - Vananenud http://www.microforge.net/ -> Downloads -> Tools http://www.sofotex.com/Inventory-M anager-Lite- download_L2897.html OCS Inventory NG http://www.ocsinventory-ng.org/ Harjutus 1 Arvutite riist- ja tarkvara dokumenteerimine Arvutivõrgu dokumenteerimine Arvutivõrgu kaardistamine korruseplaan füüsiline võrgudiagramm loogiline võrgudiagramm Võrguseadmete dokumenteerimine Adminitreerimisalase info dokumenteerimine Arvutivõrgu kaardistamise vahendid Microsoft Visio Dia CADE Diagram Designer ... https://www.techrepublic.com/blog/five-apps/five-free-apps-for- diagramming-your-network/ https://www.pcwdld.com/top-10-network-diagram-topology-and-map

Informaatika → Ettevõtete infosüsteemid
7 allalaadimist
thumbnail
78
docx

Tarkvara kvaliteet ja standardid projekt

....................................................................................16 5.1 Testide salvestamine ja täitmine......................................................................................16 5.2 Esmane hinnang..............................................................................................................16 6. Läbivaatused.........................................................................................................................18 6.1 Tarkvara projekti läbivaatus............................................................................................18 7. Funktsionaalne testimine.....................................................................................................19 7.1 Funktsionaalselt testitav komponent ja detailsed nõuded...............................................19 7.2 Funktsionaalsed testid.....................................................................................................19

Informaatika → Tarkvara kvaliteet ja...
34 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Project.net uurimustöö

protsessid kõigile nähtavaks ning aitab püsida ajagraafikus. Tänapäeval rakendatakse üha enam ettevõtluses projektipõhist meeskonnatööd. Ülemaailmsetes ettevõtetes on tavaline, et tehakse koostööd eri maailma otsades olevate kolleegide vahel. Project.net on tasuta kasutamiseks ja teenused, toetus, kohandamine ja hooldus on saadaval Project.net Inc. Töö on jaotatud kahte peatükki. Esimene peatükk kirjeldab tarkvara omadusi ning teine peatükk tarkvara rakendamise võimalusi. 1. TARKVARA OMADUSED Project.net on tarkvara lahendus mis aitab hallata, kontrollida projektiportfelli. Eesmärgiks on aidata leida lahendusi probleemidele, mis projekti juhtimisel tekivad. Lahendus loob parema koostöö meeskonnaliikmete vahel. Informatsiooni ja andmeid saab sisestada kiiresti ja lihtsalt, tehes töö lihtsamaks kõikide projektiliikmete jaoks. Selle tarkvara loojaks on Integrated Computer Solutions, Inc (ICS). Ettevõtte on üle kahekümne aasta tootnud firmadele tarkvara

Informaatika → Ettevõtete infosüsteemid
12 allalaadimist
thumbnail
132
pdf

Puhkuste ja töölt eemalolekute haldamise rakenduse testimine

TALLINNA  TEHNIKAÜLIKOOL   INFOTEHNOLOOGIA  TEADUSTKOND   INFORMAATIKAINSTITUUT           Puhkuste  ja  töölt  eemalolekute  haldamise   rakenduse  testimine   Projekt  õppeaines  “Tarkvara  kvaliteet  ja  standardid”           Autorid:   Martin  Koidu   ...

Informaatika → Tarkvara kvaliteet ja...
6 allalaadimist
thumbnail
0
gif

Arvutid I: ALU cmp,rol,clr,nor

docstxt/130643447536326.txt

Informaatika → Arvutid i
303 allalaadimist
thumbnail
5
docx

OpenCMS sisuhalduse süsteemi kvaliteedi analüüsi RETSENSIOON

3.3 Nõuded süsteemile Töös on esitatud nouded kasutusjuhtudena. Projektis on olemas ka vastavalt projekti mahule töö autorite arvu järgi 15 funktsionaalset ja mittefunktsionaalset nouet. Sealhulgas kolm koormustesti. 3.4 Riskid ja vastuvõtutestid Projektis on kirjeldatud riskid, nende moju ning sagedus. Neile on antud prioriteedid ning identifikaatorid, et riskidele saaks viidata. Projektis on projekteeritud ka 30 riskipohist süsteemi voi tarkvara vastuvotutesti. Neist 18 on funktsionaalsete ja 12 mittefunktsionaalsete nouete testi. Nende hulgas ka 3 koormustesti. Testid on tuletatud nouetest ja riskide hinnangust. Samuti on iga test viidanud selle aluseks olevale noudele ja riskile. Projektis on kirjeldatud ka vastuvotmise kriteeriumid. 3.5 Vastuvõtutestimine ja esmane hinnang Funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed vastuvotutestid on täidetud ja läbi viidud kasutades Selenium IDE-d ning jmeter-it. Moned testid on tehtud käsitsi

Informaatika → Tarkvara kvaliteet ja...
8 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

Rakendustarkvara. Tarkvara tüübid autoriõigustest lähtuvalt

Rakendustarkvara Tarkvara tüübid autoriõigustest lähtuvalt Kaisa-Mai Hütt 10.klass OLPG Vaba tarkvara (free software) · Minimaalsed kasutus piirangud · Avatud lähtekood · Programm ei pruugi olla tingimata tasuta · Nt. Linux operatsioonisüsteemid Priivara ehk tasuta tarkvara ehk vabavara (freeware) · Tasuta · Ei pruugi olla avatud lähtekoodiga · Mõningased piirangud kasutamisel · Ainult isiklikuks kasutamiseks · Nt. viirusetõrje Avast! Postcardware Ärivara (commercialware · Põhiline tarkvara, mida ostame · Suletud lähtekoodiga · Õigus teha arhiivikoopia · Nt. Windows operatsioonisüsteem ja MS Office kontoritarkvara Jaosvara (shareware) · Piiratud kasutusaeg · Testimisperiood · Teatud juhul võib levitada Proovivara (trialware)

Informaatika → Informaatika
15 allalaadimist
thumbnail
7
pdf

Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad wiki

Problem 1 In April 2011, Sony experienced a data breach within their PlayStation Network. It is estimated that the information of 77 million users was compromised. Sources "based on information currently available to Sony, our currently known costs associated with the unauthorized network access are estimated to be approximately 14 billion yen," or about $171 million. http://www.informationweek.com/security/attacks/sony-data-breach-cleanup-to-cost-171-mil/229625379 The attacker said he exploited the Greek Sony website using a SQL injection attack against the site, which was running Internet Information Server (IIS) 6.0 on Windows 2003. SQL injection attacks, which exploit website databases that haven't been patched against known vulnerabilities, are much favored by attackers, in part for their simplicity. http://www.informationweek.com/security/attacks/sony-data-breach-cleanup-to-cost-171-mil/229625379 The details of the users of t...

Informaatika → Informaatika
9 allalaadimist
thumbnail
0
RTF

RTF failivorming ja tarkvara (Referaat)

docstxt/132447744960307.txt

Majandus → Ettevõtluskeskkond
11 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Tarkvara jaotus kasutusõiguste järgi

Tarkvara jaotus kasutusõiguste järgi. Tarkvara võib jagada ka veel kasutusõiguste järgi kolmeks: 1 Kommertstarkvara sellise tarkvara kasutusõiguse saamiseks tuleb osta litsents. 1 Jaosvara (shareware) sellist tarkvara võib teatud aja jooksul tasuta kasutada ja proovida, seejärel tuleb maksta, kui tahetakse seda tarkvara edaspidigi kasutada. 1 Vabavara (freeware) selline tarkvara on täiesti vabal kasutamisel ning raha selle eest ei küsita. Et tarkvara õppimisele ning vastavate oskuste omandamisele kulutame me kogu ülejäänud aja, siis siinkohal me seda põhjalikumalt lahkama ei hakka. Seadmed ja selle funktsioonid. Antud tekstis me klahvistiku tutvustamisel pikemalt ei peatu, kes on huvitatud, siis raamatus "Arvutikasutaja A ja B. Windows 95" lehekülgedel 78 79 on klahvistikku põhjalikult käsitletud. Tänapäevaste graafiliste töökeskkondade juures on väga vajalikuks töövahendiks

Informaatika → Arvutiõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Praktika aruanne: Tarkvara arendus TA10

tarkvara arendamisele mänguterminalide ning nende haldamiseks vajalike rakenduste jaoks. Videobeti kontor asub Tallinnas, samas hoones koos Playtech Estonia’ga, ning ka Videobeti meeskond kasvab hoogsasti. Videobeti Eesti meeskonna moodustab tänasel päeval juba ligi 110 inimest, kusjuures esindatud on tervelt 14 erinevat rahvust üle maailma. 4. Praktika soorituse analüüs Videobetis töötades on tulnud kasuks esimese semestri aine kontoritöö tarkvara, kus kasutasime programmi excel, kuhu pidime sisestama oma testimis tulemused. Samuti läks vaja kolmanda semestri ainet arvutivõrgud ja võrgurakenduste programmeerimine, sest firma tegevusala käib läbi interneti ühenduse. Töö seisnes serveripõhiste mängude testimises ja probleemide reprodutseerimises. Iga ülesanne koosneb mitmest kümnest alapunktist, mis tuleb kõik ükshaaval läbi teha. Kui läbi

Muu → Praktika aruanne
40 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Arvuti tarkvara ja piraatlus-referaat

.............................................4 Jaosvara...................................................................................................................................4 Proovivara............................................................................................................................... 4 Vabavara................................................................................................................................. 4 Miks kasutada legaalset tarkvara?...............................................................................................4 Kellele on piraatlus kahjulik?..................................................................................................... 7 Ühiselt piraatluse vastu............................................................................................................... 8 Piraatlus arvutivõrkude vahendusel.......................................................................................... 10

Informaatika → Informaatika
82 allalaadimist
thumbnail
27
doc

Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal

Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal Tarkvara testimine Testimise parimad praktikad Nõudmiste määratlemine Maili Markvardt ASA Quality Services OÜ Tallinn 2006 Sisukord 1 Lugejaskond ja käsitlusala.......................................................................................3 2 Kasutatavad mõisted.................................................................................................3 3 Sissejuhatus testimisse..............................

Informaatika → Informaatika
10 allalaadimist
thumbnail
22
docx

Tarkvara kvaliteet ja standardid kordamisküsimused

Tarkvara kvaliteedi kordamisküsimused 1. Pakkuge ise kvaliteedi mõiste, võrrelge ülal pakutud mõistega Kvaliteet on nii tootja või kaubamärgiga kaasas käiv omadus, kui ka suhe toote ja nõuete vahel. 2. Kas tarkvara kvaliteedi määratlus erineb teiste toodete kvaliteedi määratlusest? Miks? Ei erine, lihtsalt vaadatakse erinevaid aspekte. 3. Millal võib kvaliteedi määratluses piirduda vaid tootega? Vaid toote ja nõudmistega? Kui kvaliteet on mingi tootja või kaubamärgiga kaasas käiv omadus. 4. Kuidas suhtuda väitesse "Tarkvara kvaliteeti pole olemas, kogu aeg on kiirustamine ja pole aega ühte asja valmis saada, juba tuleb järgmine"? Millist kvaliteedi mõistet siin arvestatakse

Informaatika → Tarkvara kvaliteet ja...
39 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Tarkvara kvaliteet ja standardid esitlus - EVS8 standard

Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas EVS 8 standard Ülevaade •Terminid, määratlused ja lühendid •Klaviatuur •Eesti andmestik Terminid, määratlused ja lühendid •Terminid: sümbolite eesti keelsed tähendused •Lühendid: erinevate tähemärkide ning sõnadega seotud lühendid Klaviatuur •Piiratud märgistikuga klaviatuur: klaviatuuri tähemärkide nõuded •Unicode’i klaviatuur: eesti klaviatuuril puuduvad tähemärgid Eesti andmestik •Arvude rühmitamine: Murdosa eraldajaks on koma •Raha tähistus: EUR 2; 3 eurot või 4 €. •Tähtede asendussümbolid: Š – S^, Ä- A“, (vältida Š=SH, Ä=AE) •Suhtlus inimese ja arvuti vahel: inglise keele vasted on pikemad, programm peab lubama terve klaviatuuri kasutamist Eesti andmestik •Kuupäev ja aeg: lühendatud esitus (7. mai 2000. a), numbriline esitus (07.05.2000), kuupäeva ja kellaaeg (7. mai 2000, 18:47) •Jutumärkide kasutamine: ‘sõna’ •Postiaadressid: Laulukaare 5-48 Aitäh! ...

Informaatika → Tarkvara kvaliteet ja...
5 allalaadimist
thumbnail
3
doc

IT mõisted

installeeritud kaks opsüsteemi. Piksel - Tuletis sõnadest "picture" ja "element", seega pildielement. Videokaart - (ka graafikakaart, graafikakiirendi, kuvaadapter, videoadapter, graafikaadapter) on laienduskaart ja seade, mis muundab arvuti mälus oleva kujutise kuvarile arusaadavaks signaaliks. Lahutusvõime - Pildi detailide eristatavuse aste, mida mõõdetakse näit pikslite arvuga tolli kohta (ppi) Värvisügavus - Antud riistvara või tarkvara poolt kuvatav erinevate värvitoonide koguarv. Emaplaadi funktsioonid - ühendab arvuti korpuses erinevaid komponente (protsessor, mälud, lisakaardid) Korpuse funktsioonid -komponentide kaitsmine, sisetemperatuuri hoidmine. Nimeta ja selgita siine emaplaadil - ISA e. (Industry Standard Architecture) - vanemat sorti laiendkaardipesa PCI-E e. PCI Express e. Peripheral Component Interconnect Express - Tänapäevane laiendkaardipesa, mis loodi aastal 2004.. AGP e

Tehnoloogia → Tehnoloogia
3 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Arvuti tehniline dokumentatsioon

Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus Eriala: Tarkvara ja andmebaaside haldus Nimi:: Arvuti tehniline dokumentatsioon Referaat Juhendaja: Nimi:: 18/10/10 Jõhvi 2011 SISUKORD ARVUTIKOMPONENDID..................................................................................................3 INTEL® CORETM I7-860 PROTSESSOR (8M VAHEMÄLU, 2.80 GHZ), MILLE VAHEMÄLU ON 8M..........................................................................................................3 Kasutatud kirjandus......................................................................................................................5 2 18/10/10 Arvutikomponendid Datagate ...

Informaatika → Arvutite lisaseadmed
32 allalaadimist
thumbnail
30
pdf

Virtuaalreaalsus

Virtuaalreaalsus EVS 2382-37:2003  Standard on mõeldud soodustama rahvusvahelist suhtlust infotehnoloogias.  Standard määratleb virtuaalreaalsusega seotud mõisteid.  Registrisse kantud 11.03.2003 nr 353, projekti nr 51410 standardite andmebaasis. Virtuaalreaalsus  “Kõige õigem” virtuaalne reaalsus on 3- mõõtmeline, arvuti poolt genereeritud maailm, milles saab kasutaja ja maailm üksteist vastatiku mõjutada.  Virtuaalne reaalsus peab muutuma vastavalt kasutaja tegevusele ning paus inimese tegevuse ja muutuse vahel peaks olema võimalikult väike.  Pilt, heli ja tehismaailma struktuur peaks olema niivõrd realistlik, et inimene unustaks mõneks ajaks pärismaailma olemasolu. Virtuaalne koostöökeskkond tuleb kasuks:  sõjaväelaste ning päästetöötjate treenimiseks  e-õppes  kunstiobjektide näitamiseks (virtuaalne galerii)  kirurgiliste operatsioonide...

Informaatika → Infosüsteemide projektid ja...
10 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Tarkvara kui firma ja kliendi vaheline suhtlemiskeskkond

Rakvere Ametikool Rico Ridala AV14 Tarkvara kui firma ja kliendi vaheline suhtlemiskeskkond Referaat Rakvere 2014 Kliendisüsteemi olemus  Enamasti on ettevõttel tarnijad, kes toodet/teenust levitavad. Tarnimine toimub klientidest lähtuvalt. Siit võime juba öelda, et kliendid on prioriteet number üks ja siis tuleb toode ja selle tarnimine ehk levitamine. Tarneahelast on kujunenud ka üks võtmeküsimus firma strateegilise arengu ja konkurentsieelise saavutamisel. Sellest järeldub, et meil tuleb integreerida omavahel tarneahel ja kliendid koos kliendisüsteemiga (mis lähtub klientide vajadustest, tellimustest või soovidest).  See funktsioon aitab ettevõttel hallata ettearvamatut kasvu ja nõudlust ning seejärel rakendada vajalikku tegevust, et vastata nõudlusele. Miks t...

Informaatika → Informaatika
3 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tasuline ja vabavara, plussid ja miinused

võimalik hajutada igakuisteks väiksemateks makseteks. Nii on kaugtöölahenduse kulud kindlalt kontrolli all, sest etteplaneerimatud arendus­ ja uuenduskulud jäävad teenusepakkuja kanda. Kindlasti on olemas ka alternatiivseid programme kuid hetkel võrdleme WinVNC tasulist jja tasuta versiooni. Oleme jõudnud järeldusele, et tasuline versioon on kasulikum kas rentida või osta kuna sellel on rohkem funktsoone, me ei pea raiskama aega või resursse VPN tarkvara ülesseadmiseks ja see jääb meie valdavusse senikauaks kuni meie litsens aegub või tootja lõpetab tarkvara teenused.

Informaatika → Informaatika
37 allalaadimist
thumbnail
15
odp

Arvuti esitlus

Arvuti Elise Laius Sissejuhatus ajalugu tüübid riistvara tarkvara arvuti mälu internet Ajalugu 1968 Douglas Engelbart 1970. Hewlett Packard lauale mahtuv arvuti 1977 jaanuar Commodore PET 1982 aasta masin Tüübid (1) Statsionaarsed: tööarvuti lauaarvuti mänguarvuti kõik-ühes arvuti kodukino arvuti Tüübid (2) Mobiilsed: sülearvuti netbook tahvelarvuti taskuarvuti Riistvara Sisendseadmed: Väljundseadmed:

Informaatika → Arvutiõpetus
17 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Operatsioonisüsteem

Operatsioonisüsteem •Opsüsteem on nagu valitsus, kes iseenesest midagi kasulikku ei tee, vaid ainult pakub keskkonna, milles teised programmid saavad töötada. Lühendid •Operating System •Operatsioonisüsteem •opsüsteem •OS OS peab: • Pakkuma keskkonna kus kasutaja saab jooksutada erinevaid programme • Tegema arvuti kasutamise mugavaks • Kasutama arvuti riistvara võimalikult effektiivselt • Tagama riistvara toimimise. • Lahendama veaolukordi. OS'i peamine eesmärk •On muuta arvuti kasutamine mugavaks, võimaldades käivitada kasutajarakendusi ja aidates lahendada veaolukordi. OS mõiste (1) •on arvuti süsteemitarkvara, mis käivitatakse arvutis alglaadimisprogrammi poolt ning mis juhib arvutisüsteemi tööd ja teenindab rakendusprogramme. OS mõiste (2) •programm või programmide kogumik, mille ülesandeks on olla vahendajaks arvuti ning seda kasutava inimese vahel ning tagada arvuti töö. OP süsteemi ülesanded • Protses...

Informaatika → Informaatika
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Arvutitarkvara liigid

Arvutitarkvara liigid Sõltuvalt kasutuslitsentside tüübist ja kasutatavast litsentsilepingute sõlmimise tehnikast võib arvutitarkvara jaotada järgmiselt: • ärivara (commercialware); • jaosvara (shareware); • proovivara (trialware); • vabavara (freeware); • vaba tarkvara (free software); • avalik tarkvara (public domain software). Ärivara (commercialware) Ärivara on peamine arvutitarkvara liik, mida levitatakse tavaliselt infotehnoloogiafirmade, arvutisalongide ja arvutikaupluste kaudu. Enamik suurte tarkvara tootjate tarkvarapakettidest on just nimelt ärivara. Ärivara kasutamine on lubatud alles pärast litsentsitasu maksmist. Vaatamata sellele, et tootjate lõikes võivad litsentsilepingu tingimused erineda, jäävad üldpõhimõtted samaks ja on üldjuhul järgmised:

Informaatika → Informaatika
9 allalaadimist
thumbnail
23
doc

Tarkvarauuring

2 Kliendihaldus programmid..........................................................................................................................17 4.3. Palgaarvestus programmid.........................................................................................................................17 4.4 Personalihaldus............................................................................................................................................18 4.5 Raamatupidamis tarkvara............................................................................................................................18 4.5 Vertikaalsed rakendused ehk eriprogrammid .............................................................................................19 Hotsoft on windowsi põhine tarkvara hotellikettide juhtimise tõhustamiseks. See koosneb põhisüsteemist ja moodulitest, seega tarkvara komplekteerides tuleb teha valikuid alustades põhisüsteemi valikust. Olenevalt

Informaatika → Arvutiõpetus
79 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun