Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"esialgse" - 1322 õppematerjali

thumbnail
3
docx

Mnestilised tunnetusprotsessid: mälupsühholoogia

2.3. Mnestilised tunnetusprotsessid: mälupsühholoogia Mälu Mälu kujuneb aistingute ja tajuinformatsiooni vastuvõtmises ja omandamises, õppimises, omandatu ja õpitu viimises sellisesse vormi, mis on psüühikas kasutatav ka esialgse vahetu sensoorse/pertseptiivse mõju puudumisel ometi seda puuduvat kaudselt vahendades. Lühiajaliselt säilib eelnenud mõjutuste toime ("jälg") tänu ärritustele järgnevate peaaju närviprotsesside edasikestmisele pärast neid põhjustanud ärrituse otsese mõju lõppemist. Pikaajaliselt säilib eelnenud mõjutuse toime ärritusle järgneva närvirakkude erutuvuse/pidurduvuse püsiva muutusena.

Psühholoogia → Sissejuhatus psühholoogiasse
4 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Radioaktiivsus ja kiirgus

Kordamine. Radioaktiivsus. 1. Mis on radioaktiivsus? Radioaktiivsus oa aatomi lagunemine laetud osakesteks ja teiseks aatomiks, mille keemilised omadused on esialgse aatomi omadustest erinevad. 2. Millest oleneb tuumade püsivus? Tuumade püsivus oleneb tuumalaengu ja massiarvu suhtest. 3. Mis moodustavad alfakiirguse? Alfakiirguse moodustavad heeliumi aatomite tuumad. 4. Mis moodustavad beetakiirguse? Beetakiirguse moodustavad elektronid, mis tekivad radioaktiivse elemendi ühe neutroni muundumisel prootoniks 5. Mis moodustavad gammakiirguse? Gammakiirguse moodustavad elektomagnetlained. 6. Nihkereeglid.

Füüsika → Füüsika
61 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Ärialane suhtlemine, presentatsioonitehnika

....................................... 3 2Esinemine.................................................................................................. 4 1 Ettevalmistus................................................................................................... 1.1 Teema kindlaksmääramine........................................................................ 1.2 Ettekande eesmärgi fikseerimine;............................................................. 1.3 Esialgse plaani koostamine;....................................................................... 1.4 Materjali kogumine.................................................................................... 1.5 Materjali läbitöötamine.............................................................................. 1.6 Täpse plaani koostamine............................................................................ 1.7 Ettekande vormistamine...............................

Sotsioloogia → Sotsiaaltöö
18 allalaadimist
thumbnail
docx

Ettevõtlusvormide võrdlus

Ettevõtlusvorme on meil mitmeid, nagu nt Osaühing, FIE, Aktsiaselts, Täisühing, Usaldusühing ja Tulundusühistu. Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga ning osanikul isiklikku varalist vastutust ei ole. Osaühingu asutajaks võib olla üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut. Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus. Senise osa nimiväärtuse suurendamisel laienevad ühendavate osade õigused ühendamise tulemusel tekkinud osale

Majandus → Majandusõigus
2 allalaadimist
thumbnail
15
pdf

Võrrandid

on samaväärsed, kuna kummagi võrrandi ainsaks lahendiks on x = 2. Samaväärsed võrrandid Võrrandid x 3 x 2 6 x 0 ja x 2 x 6 0 ei ole samaväärsed, kuna esimese võrrandi lahendid on x = 0, x = -2 ja x = 3, teise võrrandi lahendid aga x = -2 ja x = 3. Samaväärsete võrrandite vahele kirjutatakse märk . Näide: x 2 2 x 1 0 x 2 2 x 1 Teisendused, mis annavad samaväärse võrrandi Kui võrrandi pooled vahetada, siis saame esialgse võrrandiga samaväärse võrrandi Näide 2 x3 4 x 6 x 6 2 x3 4 Teisendused, mis annavad samaväärse võrrandi Kui võrrandi mõlemale poolele liita või mõlemast poolest lahutada üks ja sama arv või muutujat sisaldav avaldis, mis omab mõtet võrrandi kogu määramispiirkonnas, siis saame antud võrrandiga samaväärse võrrandi. f ( x) g ( x) f ( x) c g ( x) c f ( x) g ( x) f ( x) h( x) g ( x) h( x) Näited 1) 3x 8 6 3x 8 8 6 8 3x 14;

Matemaatika → Matemaatika
28 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Murd- ja juurvõrrand

Murd- ja juurvõrrand © T. Lepikult, 2010 Murdvõrrandi definitsioon Murdvõrrandiks nimetatakse võrrandit, milles muutuja esineb murru nimetajas. Murdvõrrandit saab samasusteisenduste abil teisendada kujule f ( x) 0 g ( x) Murdvõrrandi lahendamiseks lahendatakse võrrand f ( x) 0, mis on esialgse võrrandi järeldus (lahendite arv võib olla kasvanud). Et muutuja x lubatavad väärtused on kitsendatud tingimusega g ( x) 0, siis tuleb lahendamisel alati kontrollida, kas saadud muutuja väärtused on esialgse võrrandi lahendeiks või mitte. algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp Murdvõrrandi lahendamine Näide x2 x 2x Lahendada võrrand 20 x 3 x 3 Lahendus

Matemaatika → Matemaatika
47 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Optimeerimismeetodid eksam

Min z=max (z´= -z)=-c1x1-c2x2.. 2) Kui kitsendused on esitatud võrratustena, tuleb sisse tuua täiendavad muutujat (abimuutujad, ülejäägi näitajad) 3) Kui mõne muutuja kohta pole esitatud mittenegatiivsuse nõuet, siis seda võib defineerida kahe mittenegatiivse muutuja vahena x2=x2´-x2´´ x2 ≥0, x2´´≥0 LPÜ-ga duaalne ülesanne max-põhikujul LPÜ duaalne ülesanne 1. Esialgse ül igale kitsenduele seame vastavusse duaalse ül tundmatud: y1, y2,..,ym 2. Duaalse ül kitsenduste süsteemi vabaliikmeteks on esialgse ül sihifunktsiooni kordajad c1,c2 Duaalse ül kitsenduste arv sõltub esialgse ül muutujate arvuga 3. DÜ kitsenduste süsteemi kordajate maatriks on esialgse ül kitsenduste süsteemi kordajate maatriksi transponeeritud kuju. 4. DÜ nõutakse sihifunktsiooni miinimumi. 5

Majandus → Majandus
38 allalaadimist
thumbnail
1
xlsx

Majanduse kodutöö 2 ülesanded 1-5

Vana hinnaga = 0,2 * 200 tk = 40 Uue hinnaga= 0,15 * 200 tk = 30 Vahe 10 Uus kasum = 129,5 - 10 = 119,5 Optimaalne lahend säilib kuna muutus jääb lubatud piiridesse! 2. Kui pähklitega ja kookoshelvestega toodete kasumid tõusevad 0,25 -ni, teised jäävad samaks, siis: A) võrreldes esialgse optimaalse lahendiga toodetakse pähklikooke rohkem kui varem; B) võrreldes esialgse optimaalse lahendiga jäävad toodangu mahud ja kasum samaks; C) kasumi suuruseks kujuneb 131,75 . D) ülesanne tuleb uuesti lahendada enne kui otsustada, millised muutused optimaalses lahendis toimuvad. E) mitte ükski nendest. Põhjendus stabiilsuse analüüsi tabeli põhjal:

Majandus → Majandus
6 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses KT

DUAALSED PLANEERIMISÜLESANDED Duaalne planeermisülesanne-Iga lineaarse planeerimisülesandega seotud teine lineaarne planeerimisülesanne. Duaalsete ülesannete paar-selle moodustavad esialgne ülesanne ja temaga duaalne ülesanne. Lineaarne planeerimisülesanne (esialgne ülesanne) ja temale vastav duaalne ülesanne on seotud nii formaalselt (s.t. vormiliselt – nende valises kujus esineb teatav sümmeetria) kui sisuliselt. Duaalse ülesande saamiseks tuleb teha järgmist: 1. Esialgse ülesande igale tingimusele seada vastavusse duaalse ülesande tundmatu ehk esialgse ülesande m tingimusele vastavad duaalsed tundmatud yi ( y1, y2, ..., ym). 2. Esialgse ülesande n tundmatule xj (x1 , x2 ,…, xn) seada vastavusse sama arv tingimusi duaalses ülesandes. 3. Duaalse ülesande sihifunktsiooni kordajateks võtta esialgse ülesande tingimustesüsteemi vabaliikmed bi (b1 , b2 , … , bm). 4. Duaalse ülesande tingimustesüsteemi vabaliikmeteks võtta esialgse ülesande

Majandus → Majandus
8 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Hulkliikme korrutamine üksliikmega

Väiksema massiga pakke on 34 ja kaaluvad kokku 34 * 60 = 2040 kg, suurema massiga pakke on 18 ja kaaluvad kokku 18 * 85 = 1530 kg, mis on 2040 ­ 1530 = 510 kg vähem. Vastab ülesande tingimustele. Vastus: Ühe väiksema paki mass on 60 kg ja ühe suurema paki mass on 85 kg. 6. Ristküliku pikkus on laiusest 3 korda suurem. Kui ristküliku pikkust vähendada 12 cm võrra, siis on saadud ristküliku pindala 180 cm2 võrra väiksem esialgse ristküliku pindalast. Leia esialgse ristküliku pindala. Lahendus: Olgu ristküliku laius x cm ja pikkus 3 korda suurem ehk 3x cm. Tema pindala on võrdne x * 3x cm2 ehk 3x2 cm2. Kui ristküliku pikkust vähendada 12 cm võrra st 3x ­ 12 cm, siis on saadud ristküliku pindala võrdne x(3x - 12) cm2, mis on 180 cm2 võrra väiksem esialgse ristküliku pindalast. Saame võrrandi: 3x2 - x(3x - 12) = 180. 3x2 - 3x2 + 12x = 180; 12x = 180; x = 15. Kontroll:

Matemaatika → Matemaatika
20 allalaadimist
thumbnail
40
pdf

Moeateljee "ANADI "

annab oma materjale v˜oi need peab tellima - klient toob omalt poolt kangast 1.5m seeliku jaoks, ateljee tellib voodrit 1m, lukku 15cm rohe- lise v¨arvi ja niidid rohelised ning bordoo v¨arvi - kinnitamise kuup¨aev ja toode valmistamise t¨ahtaeg. T¨apselt peab teadma millal projekt algab ja millal toode peab olema valmis • Kiirendada kliendi andmete sisestamist. KLiendi andmete sisestamine peab v˜otma senisest 50 • Kiirendada kliendi esialgse soovi sisestamist. KLiendi esialgse soovi sisestamine peab v˜otma senisest 50 • Kiirendada kliendi l˜opliku soovi sisestamist. KLiendi l˜opliku soovi sis- estamine peab v˜otma senisest 50 9 ¨ PEATUKK 3 ¨ INFOSUSTEEMI FUNKTSIONAALNE VAADE Infos¨ usteemi funktsionaalne vaade koosneb funktsionaalsete n˜oute loetelust; kasutusjuhtude diagrammist ja nende s˜onalisest kirjeldusest. Infos¨usteemis kasutatavale tarkvarale esitatavad funktsionaalsed n˜ouded on

Informaatika → Sissejuhatus...
27 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Võrratused

Et arvpiirkond ise on määratud võrratustega, mida nende lihtsuse tõttu nimetame elementaarvõrratusteks, siis tähendab võrratuse (süsteemi) lahendamine sellele vastavate elementaarvõrratuste väljaselgitamist. Võrratuse (süsteemi) lahendamisel asendatakse see järkjärgult lihtsamate võrratustega (süsteemidega), kuni jõutakse elementaarvõrratusteni. Sellises asendamisprotsessis võib kasutada vaid esialgse võrratusega (süsteemiga) samaväärseid võrratusi (süsteeme). Kaht võrratust nimetatakse samaväärseiks , kui neil on kõik lahendid ühised, st kui esimese võrratuse iga lahend rahuldab teist võrratust ja vastupidi. Meenutame tähtsamaid reegleid, mida kasutame võrratuste lahendamisel. 1) Võrratuse pooltele võib liita ja neist võib lahutada ühesuguseid avaldisi. Siit järeldub, et võrratuses võib liikmeid viia teisele poole võrratuse märki, muutes

Matemaatika → Matemaatika
138 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Ehituskorraldus 3 kodutöö VÕRKGRAAFIKU KOOSTAMINE, ARVUTUS JA OPTIMEERIMINE

16 15 0 15 15 15 15 0 16 8 0 15 15 16 16 1 M 11 17 5 15 20 18 24 4 5 11 10 0 15 15 21 21 6 10 12 0 21 21 21 21 0 I 12 14 3 21 24 21 24 0 4 13 14 0 23 23 24 24 1 17 14 0 20 20 24 24 4 Tabel 2. Esialgse võrkgraafiku arvutused Algse variandi puhul osutus kriitilise tee pikkuseks 24 nädalat, millest kiiremini ei saa tööd teha. Esialgse variandi joongraafik on toodud joonisel 2, kus punasega on märgitud kriitilise tee peal asuvad tööd. Joonis 2. Esialgse variandi joongraafik Tööjõu vajadus antud variandile on toodud joonisel 3. Joonis 3. Esialgse variandi tööjõu vajadus Maksimaalselt on korraga objektil 17 töölist, kokku on tööjõu vajadus 312 töölist, seega

Ehitus → Ehituskorraldus
31 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses

. ... ... ... am1x1 + am2 x2 + ... + amn xn bm x1 0, x 2 0, , ... , x n 0 Vastav duaalne ülesanne on: w = b1 y1 + b2 y 2 +...+ bm y m + c min a11y1 + a21y2 + ... + am1ym c1 a12 y1 + a22 y2 + ... + am2 ym c2 ... ... ... ... ... a1n y1 + a2 n y2 + ... + amn ym cn y1 0, y2 0, , ..., ym 0 Duaalse ülesande lahendamine: 1. Esialgse ülesande m tingimusele vastavad duaalsed tundmatud yi ( y1, y2, ..., ym). 2. Esialgse ülesande n tundmatule xj (x1 , x2 ,..., xn) seada vastavusse sama arv tingimusi. 3. Duaalse ülesande sihifunktsiooni kordajateks võtta esialgse ülesande tingimustesüsteemi vabaliikmed bi (b1 , b2 , ... , bm). 4. Duaalse ülesande tingimustesüsteemi vabaliikmeteks võtta esialgse ülesande sihifunktsiooni kordajad cj ( c1 , c2 , ... , cn ). 5

Majandus → Majandusõpetus
15 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Lineaarvõrrandi lahendamine. Ruutvõrrandi lahendamine

Näide Lahendame võrrandi 2x - 5 = 6x + 2. Lahendus Viime võrduse paremal pool olevad liikmed vastandmärkidega vasakule poole ja koondame sarnased liikmed: 2 x 5 6 x 2 0 4 x 7 0. Viimase võrrandi lahendiks saame : 7 7 x . 4 4 algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp Lahendi kontrollimine (jätkub) Esialgse võrrandi vasak pool: 7 14 7 1 2 5 5 5 8 . 4 4 2 2 Esialgse võrrandi parem pool: 6 2 2 10 2 8 . 7 42 1 1 4 4 2 2 Vastus. Kuna kontrolli käigus selgus, et nii võrrandi vasaku kui ka 1 parema poole väärtuseks on 8 , siis on võrrandi lahendiks 2

Matemaatika → Matemaatika
64 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Rahanduse alused kodutöö 1 - ülesanne 2

ning lisaks veel kolmele järgmisele aastale kavandatud kupongintresse välja maksta. Võlausaldajate ühiste, kiirete jõupingutuste tulemusena jõutakse siiski kohe kokkuleppele, et võlakirjad restruktureeritakse. Võlgnik lubab kokkuleppe kohaselt homsed ning lisaks veel kolme aasta tasumata kupongmaksed investoritele üle kanda võlakirja kustutamisel (st 8 aasta pärast). Ülejäänud maksed toimuvad aga esialgse leppe kohaselt. Kui kõik oleks läinud esialgse plaani järgi: Kupongintresse aastas ⟶ 5% * 1000000 = 50000€. Andmed: CF=50000€ r=8% (nõutav tulumäär) t=8 (aastat) FV=1000000 (nimiväärtus) Kupongvõlakirja väärtus: CF 1 FV 50000 1 1000000 V= r ( ∙ 1− t + ) ( 1+r ) ( 1+r ) t = 8% ( ∙ 1−

Majandus → Rahanduse alused
89 allalaadimist
thumbnail
2
docx

TARTU ÜLIKOOLI PEAHOONE

%252F%252Fskin.issuu.com%252Fv%252Flight%252Flayout.xml&showFlipBtn=true) NB! SUUNAS https://www.ut.ee/et/ulikoolist/kulastajale/vaatamis/33339 Johann Wilhelm Krause oli Eesti arhitekt. Kunstihariduselt oli iseõppija, kuid oli praktiseerinud mõisaarhitektina Liivimaal. Ta oli Tartu ülikooli peahoone arhitekt ning hiljem ka ehituskunsti proffessor. Ta projekteeris Vana Anatoomikumi keskosa ja tiibhooned, Tartu Tähetorni, Tartu Toomkiriku ümber ehituse, Toomemäe pargi, Rahvaste monumendi, esialgse Inglisilla, esialgse Kuradisilla ning Vietinghoffide perekonna mausoleumi.

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kuidas portreteerida südametunnistust?

omaks saama. Portree peab tema häbikoormat kandma: see on kõik." Südametu Doriani ohvriks langes ka Basil Hallward, kes nooruki portree oli maalinud. Hiljem, kui Dorian oma portreed hävitada püüdis, tappis ta iseenda. Kas eelnevast võiks järeldada, et kuigi tema südametunnistus oli kõigest portree, ei olnud Dorian võimeline selleta ellu jääma? Miks muutus Doriani surnukeha tundmatuseni, kuna portree aga omandas esialgse ilu? Arvan, et inimesega koos sureb ka tema südametunnistus. Kuna Doriani südametunnistus oli kujutatud portreel, siis mehe surres lakkas pilt südametunnistuse funktsiooni täitmast ning omandas esialgse ilme. Portree inetus kandus aga surnukehale üle. Dostojevski romaani ,,Kuritöö ja karistus" võib samuti pidada peategelase südametunnistuse portreeks, sest suurem osa romaanist kirjeldab Raskolnikovi hingeseisundit pärast kuritöö toime panekut

Kirjandus → Kirjandus
150 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Märt Sults „Riigieksamid – kas õigeim valik gümnaasiumi lõpetamiseks?“

Märt Sults „Riigieksamis – kas õigeim valik gümnaasiumi lõpetamiseks?“ Õpetajate Leht, 12. september, 2016 Artikli teemaks on riigieksamid gümnaasiumi lõpuklassides ning nende vajalikkus õpilasele ja ülikoolile. Sultsi artiklis võib leida mitmeid murekohti. Kõige suurema probleemina toob autor välja selle, et riigieksamid on kaotanud oma esialgse mõtte – ühitada lõpueksamid kõrgkooli sisseastumiskatsetega ja vähendada gümnasistide suvist koormust. Nüüd on aga tehtud kohustuslikeks kolme aine eksamid, mis ei jäta õpilasele suurt võimalust valida endale ise testid ainetes, mis käiksid kokku nende soovitud erialadega ülikoolides. Samuti soovivad paljud kõrgkoolid korrata sisseastumiseksameid, kuna riigieksamitest on võimalik saada läbi juba ühe punktiga.

Ühiskond → Ühiskond
1 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Kuidas portreteerida südametunnistust?

veelgi metsikumad patud ­ see kõik peab tema omaks saama. Portree peab tema häbikoormat kandma: see on kõik." Südametu Doriani ohvriks langes ka Basil Hallward, kes nooruki portree oli maalinud. Hiljem, kui Dorian oma portreed hävitada püüdis, tappis ta iseenda. Kas eelnevast võiks järeldada, et kuigi tema südametunnistus oli kõigest portree, ei olnud Dorian võimeline selleta ellu jääma? Miks muutus Doriani surnukeha tundmatuseni, kuna portree aga omandas esialgse ilu? Arvan, et inimesega koos sureb ka tema südametunnistus. Kuna Doriani südametunnistus oli kujutatud portreel, siis mehe surres lakkas pilt südametunnistuse funktsiooni täitmast ning omandas esialgse ilme. Portree inetus kandus aga surnukehale üle. Dostojevski romaani ,,Kuritöö ja karistus" võib samuti pidada peategelase südametunnistuse portreeks, sest suurem osa romaanist kirjeldab Raskolnikovi hingeseisundit pärast kuritöö toime panekut

Kirjandus → Kirjandus
2 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Elastsusmoodul - prax(11)

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliopilane: Martti Toim Teostatud: Õpperuhm: AAAB11 Kaitstud: Too nr: 11 OT allkiri Elastsusmoodul Töö eesmark: Tutvumine Hooke´I Töövahendid: Uuritav traat, seadis traadi seadusega ja traadi pikenemise määramise elastsusmooduli määramine määramiseks, kruvik, venitamisel mõõtejoonlaud. Skeem Töö teoreetilised alused Jõu mõjul muutuvadkeha mõõtmed ja kuju, keha deformeerub. Kui pärast jõu mõju lakkamist keha taastab oma esialgsed mõõtmed ja kuju, siis nim. deformatsiooni elastsuseks. Deformatsioone võib olla mitmeid: venitus, surve, nihe jne. Deformatsiooni suurust iseloomustatakse keha mõõtme suuruse x ja esialgse mõõtme x suhtega (=x/x). näitab...

Füüsika → Füüsika ii
490 allalaadimist
thumbnail
12
xlsx

Kodutöö 3 Solver variant 1

D) kasumi suuruseks kujuneb 119,5 . muutus on 0,2-0,15=0,05 eurot E) mitte ükski nendest. see on lubatud muutus,kasum väheneb 10 euro võrra Põhjendus stabiilsuse analüüsi tabeli põhjal: 2. Kui pähklitega ja kookoshelvestega toodete kasumid tõusevad 0,25 -ni, teised jäävad samaks, siis: A) võrreldes esialgse optimaalse lahendiga toodetakse pähklikooke rohkem kui varem; B) võrreldes esialgse optimaalse lahendiga jäävad toodangu mahud ja kasum samaks; C) kasumi suuruseks kujuneb 131,75 . D) ülesanne tuleb uuesti lahendada enne kui otsustada, millised muutused optimaalses lahendis toimuvad. E) mitte ükski nendest. Põhjendus stabiilsuse analüüsi tabeli põhjal: 3

Matemaatika → Kõrgem matemaatika
31 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Investeerimine

Investeeringute valimisel arvestatakse: Idee, eesmärgikesksus, Tulu, Tasuvusaeg, Nüüdispuhasväärtus, Kasumiindeks, Sisemine tasuvuslävi. Strateegilised otsused ­ kaugeleulatuvad otsused, mida teevad tavaliselt juhtkond või omanikud. Taktikalised otsused ­ lühiajalises perspektiivis. investeerimisprojekti efektiivsuse hindamine Kasutatakse kahte diskonteerimata efektiivsuse hindajat: 1. Tasuvusaeg (on aeg aastates, mis kulub esialgse investeeringu tagasiteenimiseks tulevaste rahavoogudega) 2. Arvestuslik rentaablus (ARR on aasta keskmise puhaskasumi ja investeeringu keskmise summa jagatis) ja kolme diskonteeritud efektiivsusnäitajat: 1. Nüüdispuhasväärtus (NPV on projekti eluea tulumaksujärgsete rahavoogude praeguse väärtuse summa ja investeeringu esialgsete kulude vahe) 2. Sisemine tasuvuslävi (IRR n intressimäär, mille puhul esialgse investeeringu suurus võrdub tulevaste rahavoogude nüüdisväärtusega) 3

Majandus → Majandus
116 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Evolutsiooni kokkuvõte

Vanemad kihid all, mooremad ülalpool.Elavad fossiilid-muutumatuna eksisteerinud kaua aega.nt siil, hõlmikpuu.vahevorm-Ürglind -linnu(sulestik ja varvaste asend) ja roomaja(hambad ja saba). Võrdlev anatoomia.uurib sarnasusi ja erinevusi organismide ehituses.nt elevant ja mammut.Homoloogilised elundid- sarnase ehitusega, kuid funktsioon võib olla erinev.Analoogilised elundid-erineva päritoluga, kuid täidavad sama ül. Nt kärbsed ja linnud.Mandunud elundid e rudimendid-oma esialgse ül kaotanud elundid, mis teistel sarnastel on välja arenenud v funktsioneerivad.nt madudel ja vaaladel märke jalgade taandarengust.inimesel pimesool.Embrüonaalse e lootelise arengu võimeline-aitab selgitada loomade ühist põlvnemist.Biogeneetiline reegel-DNA järjestused, mis sarnanevad funktsioneerivate geendidega, kuid on kaotanud ül. Esimesed elusolendid olid ainuraksed prokarüoodid: arhed ja bakterid.Kemosüntees-vesinikust ja süsihappegaasist saadi süsivesikuid

Bioloogia → Bioloogia
17 allalaadimist
thumbnail
8
docx

HALDUSÕIGUS

Erimenetlused: · Kohtulahendi täitmine ­ HKMS § 246 lg 1 ­ Üldreegel: kohtulahend täidetakse pärast jõustumist. ­ Kohtulahendi viivitamatu täitmine: kohtuotsus kuulub täitmisele enne selle jõustumist. ­ Rahatrahvi määramine · Esialgne õiguskaitse ­ EÕK kohaldamine peaks ära hoidma olukorra, kus põhivaidluse positiivne lahendus ei ole kaebaja jaoks võimalik. ­ Esialgse õiguskaitse taotlemine · Taotluse esitaja · Taotluse esitamise aeg · Taotlusele esitatavad nõuded · Taotluse lubatavus · Taotluse põhjendatus · Esialgse õiguskaitse ajaline kehtivus ­ EÕK kehtib kuni põhivaidlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni. · Esialgne õiguskaitse ­ Taotluse lahendamise aeg: EÕK taotluse viivitamatu lahendamine

Õigus → Haldusõigus
23 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Dünaamika

kõrgusest planeedi pinnast 3. sõltub antud maakoha maapinna tihedusest. Keha kaal on jõud, millega keha mõjutab alust , millel ta asub või riputusvahendit, mille küljes ta ripub. Kaaluta olek- nimetatakse keha sellist olekut, mille korral keha kaal on 0. Võib tekkida: 1. kui keha hõljub vaakumis(kosmos) 2. Kui keha hakkab langema kiirendusega, mis on võrdne raskuskiirendusega. Elastsusjõud. Elastsed ained-kumm-deformeeritav, võtab tagasi oma esialgse kuju Plastsedained-näts. Deformeeruv kuid kuju tagasi ise ei võta. Elastsusjõud on jõud, mis tekib kehade deformeerimisel ja on suunatud nii ,et keha püüab võtta tagasi oma esialgset kuju. Elastsusjõu kohta käib Hooke seadus.Keha deformeerimisel tekkiv elastsusjõud on alati võrdeline suhtelise pikenemisega ja suunatud vastupidiselt osakeste nihke suunaga deformatsioonil. Deformatsioonid. Deformatsiooniks nimetatakse keha kuju või ruumala muutumist ingite väliste jõudude mõjul

Füüsika → Füüsika
33 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kontsentreeritud ülevaaKontsentreeritud ülevaade, mida kodutöö peab sisaldama

Kontsentreeritud ülevaade mida kodutöö peab sisaldama: 1. Vähemalt 8 väljapakutud äriideed. 2. Nende esialgse hinnangu kaheksa teguri lõikes. 3. Ühe idee väljavalimine 3-4 enim punkte saanud idee hulgast. Valiku põhjendus. 4. Esialgse ärikontseptsiooni koostamine (1 lk). 1. Genereeri ideid! Selleks mõtle eri võimalustele/äriideede allikatele (vt tabel). Paku välja vähemalt 8 erinevat ideed, millel võiks baseeruda su äri! Näita seejuures ära, millisel allikal idee tugines. Äriidee/ -võimaluse allikas Esialgsed (lihtsustatud) äriideed 1. Sinu hobid. 2. Senine töökogemus (või muu elukogemus). 3

Majandus → Ettevõtlus alused
3 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Eesti Vabariigi iseseisvumine - Ajaloo Kontrolltöö 23.01.2012

luua. 3 poliitikut: * Jaan Poska ­ Eestimaa kubermangu kantsler, Tallinna linnapea, kirjutas alla Tartu rahulepingule * Konstantin Päts ­ Eesti vabariigi Ajutise Valitsuse peaminister * Jüri Vilms ­ Eestimaa Päästekommitee liige, Eesti Ajutise valitsuse peaministri asetäitja ©2012 | Mr.SmartFiles Ajaloo Kontrolltöö 23.01.2012 4. Vabadussõda: Nimeta 3 väejuhti, 3 lahingut. Miks puhkes, eestlaste esialgse allajäämise põhjused, eestlaste võidu põhjused Väejuhid: Johan Laidoner, Ernst Põdder, Julius Kuperjanov Lahingud: võnnu lahing, narva lahing, pihkva lahing Sõja puhkemise põhjus: Saksa väed olid just Eestist lahkunud ja Nõukogude Venemaa väed tungisid Narva linna. Esialgse allajäämise põhjused: * Rünnak oli ootamatu * Sakslased olid just lahkunud ja Eesti väed ei olnud piisavalt tugevad * Rindele saadeti vähe mehi ilma korraliku relvastusega Võidu põhjused:

Ajalugu → Ajalugu
67 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Diskreetne matemaatika I - funktsioonide normaalkujude minimeerimine

8-muutuja funktsiooni Karnaugh' kaart Küsimus 14 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 vali õige: Avaldise mittetäieliku normaalkuju saab teisendada täielikuks kleepimisseaduse rakendamisega. Küsimus 15 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 kas järgnev väide on õige või vale? TDNK-avaldises tohib kõik tehted disjunktsioon asendada alati tehtega summa mooduliga 2, kusjuures selliselt muudetud avaldis on esialgse TDNK-avaldisega loogiliselt samaväärne Vali üks: Tõene Väär Küsimus 16 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 sisesta õige ühesõnaline vastus: Kuidas nimetatakse sellist implikanti, mis tervikuna ei sisaldu mitte üheski teises, veelgi suuremas implikandis ? Vastus: lihtimplikant Küsimus 17 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 kas väide on õige või vale ? Karnaugh' kaardi igale ruudule vastab tõeväärtustabeli 1 rida Vali üks:

Matemaatika → Diskreetne matemaatika
135 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

Gravitatsiooniväli

Gravitatsiooniväli Ainar Pent Sir Isaac Newton oli mees , kes formuleeris ülemaailmse gravitatsiooniseaduse. Gravitatsiooniväli on mudel, mis selgitab, et suurt objekti ümbritseb mõjuväli. gravitatsioonilise nähtusi mõõdetakse njuutonites kilogrammi kohta (N/kg). Esialgse kontseptsiooni kohaselt oli gravitatsioon punktmassidevaheline jõud. Pierre-Simon Laplace püüdis selgitada gravitatsiooni samamoodi kui radiatsioonivälja või vedelikku. 19. sajandist kasutatakse gravitatsiooni selgitamiseks just välja mõistet. Gravitatsiooni välja tugevus on defineeritud kui jõud, mis mõjub Click to edit Master text styles Second level ühikulise Third level Fourth level Fifth level massiga kehale (näiteks 1 kg massiga kehale). Tore, et leidsite ...

Geograafia → Geograafia
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Hegel. Kes mõtleb abstraktselt?

hetke lihtsa probleemiga ära siduda. Seda iseloomustab hästi Hegeli turunaise näide, kus turunaise mune mädaks pidanud neiut hakkas turunaine igatpidi sõimama kasutades selleks neiu vanemate minevikku ja neiu enda minevikku ja välimust, selle asemel, et lihtsalt öelda, et ei need munad ei ole mädad. Tema aga mõtles abstraktselt ja sidus kõik kokku selle neiu lihtsa arvamusega. Minu arust on see abstraktse mõtlemise teine poolus, kus inimesed seovad asjasse mitte-puutuvad asjad selle esialgse teoga ja enamasti teevad selle teo maha kasutades seda infot, kuigi see esialgne tegu ja mineviku/oleviku faktid, mis seal kokku seotakse ei puutu hetkel üldse kokku, ehk on tühised. Minu arusaam otsustusest on see, et kuna mõtlemine tähendab meile tunduvate kujutluste ühendamist teadmises, siis see sama ühendamine, mida me teeme, ongi otsustus. Seda selle tõttu, et me teeme nende kujutluste abil mingi järelduse, mis ongi otsustus millegi kohta. Siit jõuan ka mina

Filosoofia → Eetika
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Füüsika eksamipilet nr2

10. Kuidas lahutatakse vektoreid komponentideks ja miks see on vajalik? Iga vektori võib asendada vähemalt kahe vektoriga, millede summa annab esialgse vektori. On vajalik, et lihtsustada ülessande lahendamist. Tavaliselt lahutatakse vektorid teljesuunalisteks komponentideks. 23. Lähtudes seosest pöördliikumist iseloomustavate suuruste vahel, tuletage seos kiiruste vahel. 35. Lähtudes raskusjõu väljast, tuletage potentsiaalse energia valem. A12=m*g*(y1-y2)=-(m*g*y2- m*g*y1)

Füüsika → Füüsika
452 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

KINO SÕPRUS

KINO SÕPRUS Siret Upan 11.klass ● Kino Sõprus asub Tallinna vanalinnas aadressil Vana-Posti 8. ● See on Tallinna vanim repertuaarikino. ● Tallinna ainus kahe saaliga + kohvikuga kino ehitati aastatel 1953-1955 märtsipommitamises hävinud hoonete asemele. ● Hoone esialgse projekti autor oli arhitekt Friedrich Wendach, tema tööd jätkasid Ilmar Laasi, Peeter Tarvas ning August Volberg. ● Hoone on fassaadiga Suur-Karja tänava poole. ● Fassaadi lahenduses on ühendatud klassitsistliku ja rahvusliku arhitektuuri vormid. ● Kõrvalfassaadidel on poolsambad, mida ühendab kaarestik. ● Kino Sõprus on kahekorruseline. ● Esimesel korrusel asus kassade vestibüül,mis oli ühendatud avara estraadisaali ja einelauaruumidega.

Kultuur-Kunst → Kultuur ja elukeskkond
2 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

(Mõnikord vaadeldakse elutsüklit mitte nelja, vaid viieetapilisena. Sellisel juhul on faasideks juurutusfaas, kiire kasvu faas, aeglustuva kasvu faas, küpsusfaas ja langusfaas): o- tehakse minimaalselt kulutusi müügitoetusele; - langusfaas o- maksimaalsed kulutused müügitoetuseks; - kiire kasvufaas o- nõrgemad konkurendid on sunnitud turult lahkuma; - küpsusfaas o- toodete valikut laiendatakse; -aeglustuva kasvufaas o-müügitoetus peab looma esialgse nõudluse; - langusfaas o-müügimaht on tundlik majanduses toimuvate muutuste suhtes; - langusfaas o-müügitoetus peab looma valikulise nõudluse (margieelistused); - küpsusfaas o-iseloomulik on kõige teravam konkurents.kiire kasv faas 10.Milliste toodete müük laieneb kõige enam elanikkonna sissetulekute tõustes? Millised tooted kannatavad kõige enam, kui sissetulekud langevad? Sissetulekute tõustes ostetakse enam valikkaupu, sissetulekute langedes kannatavad samuti

Majandus → Turundus
32 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Suguelundkond

SUGUELUNDKOND MEESTE SUGUELUNDKOND Munand ­ sugunäärmed, milles paljunevad ja valmivad isassugurakud e spermid ning sünteesitakse meessuguhormoone. Välised suguelundid: munandikott ja suguti. Spermid: · Ei tohi kokku puutuda verega · Vajavad madalat temperatuuri · neid moodustub mehe organismis pidevalt Sperma ­ meessugunäärmete eritatud nõrede segu koos spermidega. NAISTE SUGUELUNDKOND · Munasarjad ­ naise sugunäärmed, kus sünteesitakse naissuguhormoone ja seal valmivad ka naissugurakud e munarakud. · Munajuhad · Emakas · Tupp Ovulatsioon ­ Munaraku vabanemine munasarjast. VILJASTUMINE Spermid muutuvad viljastamisvõimeliseks alles siis, kui nad on mõnda aega naise suguorganites olnud. Viljastumine toimub munajuha laienenud osas. Viljastumine ­ seemneraku ja munaraku ühinemine, millele järgneb nende rakkude tuumade ühinemine. INIMESE ALGNE ARENG Idulane ­ arengujärk, kus...

Bioloogia → Bioloogia
12 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Harilike murdude liitmiseks ja lahutamiseks tuleb: 1) täisosad liita/lahutada omavahel 2) murdosad liita/lahutada omavahel, aga neile tuleb enne leida a) ühine nimetaja ehk arv, millega mõlemad nimetajad jaguvad b) igale murrule laiendaja, selle saad kui ühise nimetaja jagad murru esialgse nimetajaga c) nüüd korrutad laiendajat ja lugejat ning saad sellised murrud, kus nimetajad on ühesugused arvud d) nüüd saad liita/lahutada murdude lugejad, aga nimetaja ei muutu e) vajadusel taandad murru või teisendad liigmurru segaarvuks Harilike murdude korrutamiseks ja jagamiseks tuleb: NB! Täisarvud ja segaarvud teisendada kõigepealt liigmurdudeks 1) korrutamisel kirjutad lugejad lugejasse ja nimetajad nimetajasse ning taandad, kui see on võimalik, seejärel

Matemaatika → Matemaatika
25 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Keskaegne kunst Eestis

sajandil. Ristiusu nimel tulnud vallutajate esimeste ülesannete hulka kuulus kindluste rajamine j kivikute püstitamine. Üldjuhul ehitati pühjaeestis paekivist, lõunaeestis põllukivist ja telliskivist. 13sajandi keskpaigani esineb romaani stiili tunnuseid, hiljem seguneb see valitseba gootikaga. Ehitiste üldilme on väga lihtne ja kaunistamata. Kõige suuremad muutused toimusid suurtes linnakirikutes (basiilikates) seevastu väiksed maakirikud on säilitanud oma esialgse kuju (kodakirik). Näiteks jõhvi mihklikirik tallinnas on säilinud euroopa kõige terviklikumalt keskaegne linn ja seetõttu kuulub tallinna vanalinn 1997 asstast unesco maailmapärandi nimekirja. Unesco-ühinenud rahvaste hariduse, teaduse kultuuriorganisaatsioon. Kuulsamad objektid tallinna vanalinnas: · tallinna raekoda · püha vaimu kirik 159m nüüd 123m Tartus on kõige paremini säilinud Tartu Jaani kirik ja Tartu Toomkirik- keskajal oli see

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
84 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

Soojuspumbad - esitlus

Soojuspump Koostajad : Merily Jensen Helena Kõivsaar MIS ON SOOJUSPUMP ? Soojuspump ­ keskkonnasõbralik, ökonoomne ja energiasäästlik küttetehnoloogia. Taastuv energaallikas. Soojuspumbaga on võimalik kütta, kui ka jahutada. Soojuspumba kasutusalad Maaküte Õhk soojuspump Vesi-õhksoojuspump Külmkapid jne. Õhksoojuspump Vesi- õhk soojuspump Maaküte Soojuspumba tööpõhimõte Samm 1 : Jahutusained neelavad ümbritseva maa või õhu soojust ja seejärel aurustuvad. Samm 2 : Spetsiaalne kompressor tihendab neid aure ja suurendab rõhku. Sel moel tõuseb temperatuur soovitava soojuse tasemeni ja tekib soojusvoog. Samm 3 : Aur annab saadud soojuse kütteveele ja muutub taas kondenseerudes vedelikuks. Samm 4: Reduktsioonklapp vähendab taas rõhku esialgse tasemeni ­ vedelik jahtub ja ringlus taastub: t...

Füüsika → Füüsika
9 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Uurimistöö- Erinevate niiskustingimuste mõju hallitusseente arengule

üleujutatud, II katseklaasi lisasin paar tilka vett ja III katseklaas jäi kuivaks. Alustasin katset 17.09.2012, kui märgistasin katseklaasid ja lisasin saiadele vett. Muutusi ei toimunud ja jätsin saiad katseklaasidesse, asetades need üksteise peale ja jättes III katseklaasi ilma kaaneta. Vaatlesin tulemust uuesti 19.09.2012, kui olid toimunud esimesed muutused katseklaasides. I katseklaas, kus oli kõige rohkem vett: sai oli kaotanud oma esialgse kuju ja katseklaasi laiali valgunud. Saiale oli tekkinud ebameeldiv lõhn, seega võib öelda, et tööd alustasid roisubakterid. II katseklaas, kuhu oli lisatud paar tilka vett: sai oli säilitanud oma esialgse kuju ja saia ääred olid kergelt kuivanud, kuid seest oli pehme. Hallitusest märke ei olnud, samuti lõhnas sai normaalselt. III katseklaas, kus puudus täielikult vesi: sai oli täielikult kuivanud ja hallitus puudus.

Bioloogia → Bioloogia
14 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Moodle KONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - funktsioonide normaalkujude minimeerimine

False Question 3 kas järgnev väide on õige või vale? Correct TDNK-avaldises tohib kõik tehted disjunktsioon asendada alati tehtega summa mooduliga Mark 1 out of 1 2, kusjuures selliselt muudetud avaldis on esialgse TDNK-avaldisega loogiliselt samaväärne Select one: True False Question 4 kas väide on õige või vale ? Correct

Matemaatika → Diskreetne matemaatika
290 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Protsentülesanded majandusarvutustes

Selleks, et leida, mitu protsenti moodustab suuruse muut a selle suuruse esialgsest väärtusest A, tehakse tehe Tulemus saadakse protsentides. Ülesannete lahendamisel tuleb hoolega jälgida, missuguse suurusega muutu võrreldakse ­ kas esialgse või muutumisjärgsega. Näide 4. Töötajate brutopalk ühes firmas tõusis 970 eurolt 1350 euroni. Mitme protsendi võrra muutus brutopalk? algatõus (palga muut) 1350 ­ 970 = 380 EUR. Muut esialgse brutopalga suhtes protsentides rotsendid leiavad rohket rakendamist mitmesuguste suuruste (näiteks hinnad, palgad, maksud) muutumise kirjeldamisel ja võrdlemisel. Kui mingit arvu on vaja suurendada p%, siis võib selle arvu korrutada teguriga kui aga on vaja vähendada p% võrra, siis korrutada teguriga Suuruste võrdlemisel protsentides on küsimus tavaliselt selles, mitu protsenti on üks suurus teisest suurem või väiksem. Olgu

Matemaatika → Algebra ja analüütiline...
31 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Füüsika mõisted ja valemid

Deformat. nim. Keha kuju või ruumala muundumist. Elastse deform korral võtab keha pärast välise jõu mõju lõp esialgse kuju tagasi. Plastilise deform korral leha ei võta pärast välise jõu mõju lõp esialgset kuju tagasi. Hooke- Keha deformeerimisel tekkiv elastsusjõud on võrdeline keha pikenemisega ja tema suund on vastupidine deformeeritava keha osakeste nihkesuunale. Fe= -kx Toereaksiooniks nim kehale mõjuvat toetuspinda või riputusvahendi elastsusjõudu. Gravitatsiooniseadus- 2 keha tõmbuvad teineteise poole jõuga mis on võrdeline nende

Füüsika → Füüsika
8 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Evolutsiooni tõendid

areaalid,seda lähemalt suguluses nad on 2)Molekulaarbioloogilised tõendid-mida lähemalt suguluses on organismid,seda sarnasem on nende DNA nukleotiidine ja valkude aminohapeline järjestus 3)Lootelise arengu tõend-organismid läbivad embrügoneesi jooksul oma eellaste embrüonaalse arengu etappe 4)Fossiilid-saab uurida kivistisi minevikust ja võrrelda nende sarnasusu ja erinevusi tänapäeval samasse taksonisse kuuluvate isenditega 5)Vestiigiumid(rudimendid)-e.maandunud elundid,oma esialgse ül kaotanud elundid,mis teistel sarnase ehitusega või vanem elanud liikidel võivad olla välja arenenud,nt tarkusehambad,kõrvalihased 6)Homolooilised tõendid-sarnane ehitus ja päritolu,aga funktsioon erinev,tõestabet nad on lähedalt olnud suguluses nt.selgroogsete jäsemed 7)Loomatõud ja taimesordid-aretus ja kunstliku valiku ja päriliku muutlikkuse abil on loonud metsikustest eellastest palju loomatõuge ja taimesorte,kes mõnikord erinevad tundmatuseni oma

Bioloogia → Evolutsioon
9 allalaadimist
thumbnail
5
pptx

Kaitsmed

Kaitsmed Karmen 9.kl Miks ja kus kaitsmeid kasutatakse? Kaitse katkestab voolu, kui voolutugevus juhtmetes ületab lubatud väärtuse Kaitsmeid paigaldatakse majade ja korterite elektrivõrkudesse jadamisi elektritarvititega Kaitsmetega varustatakse ka liiklusvahendid ning keerulisema ehitusega elektriseadmed Sulavkaitse Põhiosaks on kergesti sulavast materjalist traat. Sulavkaitsme traat on sellise läbimõõduga, et talub kestvalt teatud kindla tugevusega voolu, näiteks 10A. Kui voolutugevus ületab kaitsmele märgitud väärtuse, traat sulab ja katkeestab voolu. Sulavkaitsmed on ainult ühekordseks kasutamiseks. Bimetallkaitse Kõige tähtsamaks osaks on kahest eri metallist kokkuneeditud plaat. Voolu toimel plaat soojeneb, kuna eri metallid paisuvad soojenedes erinevalt, siis plaat kaardub Kui voolutugevus vooluringis ületab lubatud väärtuse, kaardub plaat sedavõrd, et katkestab voolu Pärast plaadi jahtumist võib ...

Füüsika → Füüsika
16 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Funktsiooni uurimine

a) Paaris funktsioon y(-x) = y(x) b) Paaritu funktsioon y(-x) = -y(x) c) Mitte kumbki Pöördfunktsioon a) Avalda x vahetan x-i ja y-i asukoha Muutumispiirkond a) Tähis b) Graafiliselt vaatame y-teljel c) Selleks, et leida muutumispiirkonda, tuleb leida: 1. pöördfunktsioon g(x) 2. leida y=g(x) määramispiirkond e. pöördfunktsiooni määramispiirkond. 3. Esialgse funktsiooni muutumispiirkond () ühtib pöördfunktsiooni määramispiirkonnaga.

Matemaatika → Matemaatika
84 allalaadimist
thumbnail
30
pdf

Funktsioon loeng 2

argumendi x väärtusi. Küll aga võime leida selle funktsiooni pöördfunktsiooni sel juhul, kui ahendame tema määramispiirkonna lõiguks X = [- / 2; / 2] 10 Näide 1 Kui X = [- / 2 ; / 2] on siinusfunktsiooni pöördfunktsiooniks vastav arkusfunktsioon: x = arcsin y, Y [-1; 1] y 2 NB! Esialgse funktsiooni y = arcsin x muutumispiirkonnast saab 1,5 y= x pöördfunktsiooni 1 määramispiirkond ja y = sin x vastupidi.

Matemaatika → Matemaatika
56 allalaadimist
thumbnail
19
pdf

Astmed ja juured

juur, mis on samuti negatiivne. Näited 5 32 2 0; 3 0,001 0,1 0; 103 1 1 0. 4. Alati n 00 ja n 1 1 . 5. Kui astendada mingit reaalarvu paarisarvuga 2n ja seejärel võtta tulemusest sama järku juur, siis saame tulemuseks esialgse arvu absoluutväärtuse: 2n a 2 n | a | . Näited 6 3 3 | 3 |; 6 (0,1) 2 0,1 | 0,1 | . algusesse eelmine slaid järgmine slaid esitluse lõpp Juure omadused (III) 6. Kui astendada mingit reaalarvu paaritu arvuga 2n + 1 ja seejärel

Matemaatika → Matemaatika
69 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Trihhomonoos

sünnitustegevus, lootekestade enneaegne purunemine ja enneaegne sünnitus). Nakkus võib levida ka lapsele (nt tüdrukutel tuppe). Meestel ei esine tavaliselt sümptomeid. Üksikjuhtudel võib siiski esineda kusiti põletikku, millega võib kaasneda valge eritis peenisest. Parasiidid võivad kusiti kaudu levida põide, eesnäärmesse või munandimanustesse ja põhjustada ka nende organite põletikku. Diagnoosimine Ägeda nakkuse korral võib vooluse põhjal panna esialgse diagnoosi. Tupest või kusitist võetud proovi uurimisel on näha pirnikujulised, viburitega mikroorganismid. Diagnoosi kinnitamiseks võib osutuda vajalikuks mikroorganismi kasvatamine laboris või spetsiaalne värving. Ennetamine ja ravi Parim kaitse trihhomonoosi eest on ohutu seks. Nakkuse saab tavaliselt kiiresti kontrolli alla antibiootikumidega, nt tablettide manustamisel. Naistel võib antibiootikume manustada tupesiseselt (ravimküünlad).

Bioloogia → Bioloogia
7 allalaadimist
thumbnail
1
doc

GMO vastu

organismide teket planeerida. Ei saa olla täiesti kindel, et tekib soovitud organism. Organismide pärilikkuse muutmine võib ebaõnnestuda. 2.Paljud mutatsioonid mõjutavad organisme niivõrd palju, et nad ei saa pärast enam normaalsel viisil elada ega järglasi anda. See võib paljugi mõjutada ja raskendada organismide elu. 3.Organismide pärilikkuse muutmisel võivad tekkida sageli pöördmutatsioonid, mis taastavad pärilikkuse esialgse oleku ja kergesti saavutatud kasulik omadus kaob. 4.Geneetiliselt muundatud toidu vastased rõhutavad, et kas taim on ikkagi taim, kui temas on looma geenid ja valgud, ja transgeense toidu võimalik kahjulik mõju nii inimestel kui keskkonnale, ei ole täiesti üheselt selgeks uuritud. 5. Mõjutada tuleb paljusi isendeid- et saavutada soovitud soovitud isend, ja et see oleks ka kasulik mutatsioon, tuleb mutageenidega mõjutada väga paljusi isendeid. 6

Bioloogia → Bioloogia
16 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

Islami rajaja ja kesksed tegelased

Islami rajaja ja kesksed tegelased Rajaja Muhammad Muhammad (araabia keeles ) Eesti keeles ka Muhammed, Muhammad, Muhamed, Mohammed Ta oli islamiusu prohvet ja mõningate Araabia hõimude ühendaja Muslimid lisavad pärast tema nime suulist või kirjalikku mainimist alati "Jumal õnnistagu teda ja andku talle rahu" Mohammadi elulugu Muhammed sündis Mekas umbes 570. aastal ja kuulus Kuraisi hõimu Hasimi sugukonda Muhammedi isa suri kohe peale poisi sündi, ema 10 aasta pärast. Muhammadi kasvatas üles tema onu Abu Talib Muhammedist sai onu eeskujul kaupmees 595. aastal abiellus ta jõuka lese Hadidzaga. 610. aastal kui Muhammed Meka ümbruse mägedes ringi uitas sai ta oma esimese ilmutuse Talle ilmus nägemus peaingel Gabriel, kes ütles, et temale on määratud saada "Allahi saadikuks" Abu Bakr Ta oli prohvet Mohammadi kasuisa Ab Bakr o...

Teoloogia → Usundiõpetus
3 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun