Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
TALLINNA MAJANDUSKOOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAAMATUPIDAMISE ALUSED 
 
Loengukonspekt 
 
 
 
KoostanudJanek  Keskküla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallinn 2014 
 

 
Raamatupidamise seadus 
 
Raamatupidamiskohustuslane (RPS § 2) 
Iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust  ettevõtja  ja Eestis  registrisse  
kantud  välismaa äriühingu  filiaal  (edaspidi filiaal). 
 
Seaduses kasutatavad mõisted (RPS § 3) 
• 
vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt  hinnatav  asi või õigus; 
• 
kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav  võlg
• 
omakapital  ( netovara ) – raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; 
• 
tulu – aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis 
suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed 
omakapitali; 
• 
kulu – aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis 
vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed 
omakapitalist; 
• 
kasum ( kahjum ) – raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe; 
• 
Eesti hea raamatupidamistava – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev 
raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täiendavad vastavalt 
käesoleva seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise  Toimkonna  juhendid (edaspidi ka toimkonna 
juhendid
); 
• 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted – Euroopa Liidu raamatupidamise 
direktiivid, rahvusvahelised  finantsaruandluse   standardid
• 
rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ( IFRS  – ingl international financial reporting standards) – 
Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB – ingl International Accounting Standards  Board
poolt kinnitatud standardid ja interpretatsioonid (SIC Interpretations); 
• 
tegevjuhtkond – raamatupidamiskohustuslase (välja arvatud FIE) igapäevast tegevust  juhtima  ja  tehinguid  
tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus); 
• 
kõrgem juhtorgan – seaduse, põhikirja või põhimääruse alusel moodustatud raamatupidamiskohustuslase 
organ, kes  teostab  vahetut järelevalvet tegevjuhtkonna üle (näiteks äriühingu nõukogu); 
 
Tekke- ja kassapõhine arvestus (RPS § 5) 
Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha 
laekumisele või väljamaksmisele. 
 
Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata 
sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. 
 
Majandustehingute  dokumenteerimine  ja  kirjendamine  (RPS § 6) 
Majandustehing käesoleva seaduse tähenduses on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate 
isikute vaheline tehing või raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutub 
raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste või omakapitali koosseis. Majandustehinguid kirjendatakse 
kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel. Iga raamatupidamiskirjendi 
aluseks on majandustehingut tõendav  algdokument  või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. 
  
Raamatupidamiskirjend peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) majandustehingu kuupäev; 
2) raamatupidamiskirjendi järjekorranumber; 
3) debiteeritavad ja krediteeritavad  kontod  ja vastavad  summad
4) majandustehingu  lühikirjeldus
5) algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number. 
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
Algdokument (RPS § 7) 
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu  toimumist   kinnitav   tõend , millel peavad olema järgmised 
andmed: 
1) dokumendi nimetus ja number; 
2) koostamise kuupäev; 
3) tehingu majanduslik sisu; 
4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 
5) tehingu osapoolte nimed; 
6) tehingu osapoolte asu- või elukoha  aadressid
7) majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku  allkiri  (allkirjad), mis kinnitab 
(kinnitavad) majandustehingu toimumist; 
8) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber. 
 
Arve  esitajaAS Ehitaja   
Registrikood: 11055068 
Aadress: Muru 11, Tallinn 10115   
KMKR nr:  EE 11111111 
Arveldusarve: 22 543 543 5454, Swedbank 
ARVE Nr.1        02. november 2012.a. 
Maksja:  Varblane  OÜ, Kaktuse 4, Tartu 55624 
Artikkel 
Kogus 
Ühiku hind 
Käibemaks  
Summa 
20001 Üldehitustööd 5 tundi 

100 
20 % 
500,00 EUR 
 
Summa:                     500,00 EUR 
Käibemaks:                     100,00 EUR 
                                                                       Kokku:                     600,00 EUR 
Maksetähtaeg : 30 päeva,  viivis  0,05% päevas 
 
  
     
  
ettevõte 
 
  
ettevõte 
  
 
 
 
  
  
                     reg. kood 
 
 
 
  
reg. kood 
  
 
  
  
aadress 
 
  
aadress 
KASSA  SISSETULEKU  ORDER  NR 
  
 
  
KASSA KVIITUNG NR 
  
  
   
 
 
 
    
 
 
 
  
Kuupäev 
Konto  
Summa 
 
  
Kuupäev 
  
  
 31.12.2012 
  1320  
3 000,00  
 
    
 
 
 
  
Kellelt 
Jüri Maasikas 
 
   Kellelt 
  
Aadress 
  
 
   Aadress 
  
Alus 
 Majandusavansi jäägi tagastus   
   Alus 
  
Hind 
  
 

 
   Hind 
  
Käibemaks 
  
 

 
   Käibemaks 
  
Kokku 
  
3000 
 
 
   Kokku 
  
Summa sõnadega 
 
   Summa sõnadega 
  
Pearaamatupidaja
 
 
 
 
   Pearaamatupidaja: 
  
Kassapidaja
   
 
 
 
   Kassapidaja: 
 
  
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
 
OÜ Päike 
 
 
 
 
 
Registrikood 
Sõidupäevik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spidomeetri näit 
Kuupäev 
Läbisõit (km) 
Töö- või ametisõidu eesmärk 
Allkiri 
Algnäit  Lõppnäit 
01.12.2012  
54379  
 54879 
 500 
Tartusse  töökohtumisele  
  
Käisin Maksuametis ja kliendi 
05.12.2012  
54879  
 54929 
 50 
juures  
  
Sõitsin koju ja ajasin oma 
 07.12.2012 
54929  
 55129 
 200 
asju  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Töö- või ametisõitude 
kilometraaž 
 
 
550    
 
Ettevõtlusega  mitteseotud  sõitude kilometraaž arvestuskuul 200   
 
Maksustatav summa arvestuskuul 800 EUR.  
 
Erisoodustuse  tulumaks  (21/79%)  212,66 EUR. 
 
 
Erisoodustuse  sotsiaalmaks  (33%)  334,18 EUR. 
 
  
Käibemaks omatarbelt ____800____ /1,20*20%=__133____     
 
Raamatupidaja  
 
 
OÜ Päike 
 
 
 
 
 
PALGALEHT  
 
 
PERIOOD: november 2012 
 
 
 
 
 
Nimi: _______________________ 
 
 
isikukood : ___________________ 
 
 
arveldusarve nr: ______________ 
 
 
 
 
 
  
Maksumäär  
Arvestatud 
Arvestatud  töötasu
  
500,00 
Kinnipeetud  maksud
  
  
Tulumaksuvaba miinimum: 
144 
  
Kohustusliku kogumispensioni makse: 
2% 
 
Töötuskindlustusmakse: 
2% 
 
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks: 
21% 
 
Arvestatud  tööandja  maksud: 
  
 
Arvestatud sotsiaalmaks: 
33% 
 
Arvestatud tööandja töötuskindlustusmakse: 
1% 
 
 
 
 
Kuulub väljamaksmisele: 
 
 
 
 
 
VASTU  VÕTNUD
 
 
 
 
 
  
 
 
Allkiri, kuupäev 
 
 
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
 
OÜ Päike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amet 
  
 
  
Pere- ja  eesnimi  
 
Isikukood 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KULUARUANNE  nr. 
  
 
 
Kuupäev 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kululiik 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jrk. 
Kuupäev 
Kellele, mille eest ja millise 
Summa 
  
Deebet  
  
nr. 
  
dokumendi järgi makstud 
  
konto  
artikkel 
summa 
1. 
  
  
  
  
  
  
2. 
  
  
  
  
  
  
3. 
  
  
  
  
  
  
4. 
  
  
  
  
  
  
5. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Kokku:    
  
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Lisatud dokumentide arv: 
  
   
 
 
 
 
 
Aruandealuse isiku allkiri 
  
  
 
 
 
 
 
 
Palun teha väljamakse minu pangakontole nr: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aruande  kinnitan  summas: 
  
 
 
Aruande  Kontrollis
 
 
 
Kuupäev 
  
  
 
 
Kuupäev 
  
  
 
 
Allkiri 
  
  
 
 
Allkiri 
  
  
Tegevdirektor 
Raamatupidaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
 
Organisatsioon  
 OÜ Äriühing 
 
 
 
 
 
Amet 
  
 Hooldustehnik    
 
Pere- ja eesnimi 
 Jüri 
  
 
 
 
 
 
AVANSIARUANNE   nr. 
3  
 
 
 
 
 
Avansi otstarve 
majandusavanss  
  
  
  
Projekt 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jääk  / ülekulu 
Summa 
 
 
 
  
Deebet 
  
 
eelnevast  avansist 
 0,00   
 
 
arve 
kaart 
Summa 
Saadud: 
 
  
 
 
 
  
  
  
1. 
Majandusavanss  
10 000,00  
Kontrollis: 
  
  
  
2. 
  
  
 
 
 
  
  
  
3. 
  
  
Raamatupidaja 
  
  
  
4. 
  
  
 
 
 
  
  
  
 
Kokku saadud 
 10 000,00 
  
  
  
  
 
Kulutatud 
 
 7 000,00 
(kuupäev) 
  
  
  
 
Jääk/ülekulu 
 
 3 000,00   
 
 
  
Kreedit  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Lisa  dokum . arv:  
3    
 
 
Raamatupidaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aruande kinnitan summas: 
    
 
 
 
 
 
Allkiri 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuupäev 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jrk. 
Kuupäev 
Kellele, mille eest ja millise 
Summa 
  
Deebet 
  
nr. 
  
dokumendi järgi makstud 
km-ga 
konto 
artikkel 
summa 
AS Büroomaailm, arve 4036, 
1. 
 02.12.2012 
bürootarbed  
2 000  
5110  
  
2 000  
2. 
 05.12.2012 
AS Mutter, arve 789, kinnitustarvikud  
3 000  
4100  
  
3 000  
AS  Kruvikeeraja , arve 6378, 
3. 
06.12.2012  
kruvikeerajate komplekt  
2 000  
 5120 
  
2 000  
4. 
  
  
  
  
  
  
5. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Kokku: 
 
7 000  
  
  
  
 
 
 
 
Sh käibemaks:   
 833 
  1510     
833  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Aruandealuse isiku allkiri 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
 
OÜ Päike  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinnitan: 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
2012.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähetuskulude aruanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Töötaja  nimi 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ametikoht 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangakonto  nr 
  
 
Pank  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähetatud (kuhu) 
  
  
Lähetuse eesmärk 
  
  
Välja sõitnud (kuupäev) 
  
  
Tagasi saabunud (kuupäev) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Päevaraha 
6   päeva a EUR 
500    
3 000,00  EUR 
 
Ööbimisraha 
5  
ööd  a EUR 
5 474    
5 474,00  EUR 
 
Eelmüügi tasu 
    
 
 
0,00  EUR 
 
Sõidukulud 
4 000    
 
 
4 000,00  EUR 
 
Sõidukulud tagasi 
1 565    
 
 
1 565,00  EUR 
 
Muud kulud 
    
 
 
0,00  EUR 
 
 
 
 
 
Kokku: 
14 539,00  EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maha arvatud lähetuse  avanss  
 
 
4 000,00  EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa  
 3 
dokumenti   
 
 
 
 
 
 
 
 
Jääb saada: 
10 539,00  EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.11. 
2012.a 
 
Aruande esitaja 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollinud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summa kr 
 10 539,00      õige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2012.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
 
 
  
  
  
  
Ettevõte 
 
 
 
KASSA VÄLJAMINEKU ORDER NR. 
  
 
  
     
 
 
 
 
Dok. nr 
Kuupäev 
Konto 
Summa 
  
 20.11.2012 
 1320 
4000  
  
     
 
 
 
 
Välja anda 
Mari Kask 
  
   
ees-ja  perekonnanimi  
Alus 
  Lähetus  Berli ni 
  
Summa 
 Neli  tuhat  krooni ja nul  senti 
  
   
sõnadega 
  
 eur. 
  
s. 
  
     
 
 
 
 
Lisa 
  
  
     
 
 
 
 
Direktor
   
Pearaamatupidaja: 
 
Võttis vastu   Neli tuhat krooni ja nul  senti 
  
   
summa sõnadega 
  
 eur. 
  
s. 
  
     
 
 
 
 
20.11.2012  
 2012 .a. 
Allkiri 
 
 A1056789 
saaja isikut tõendava dokumendi number, väljaandmise koht ja kuupäev 
  
Kassapidaja: 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
  
        
  
  
  
  
 
 
 
 
 
© 2014. Janek Keskküla   
 

 
Raamatupidamise  kontoplaan  (RPS § 8) 
Raamatupidamiskohustuslane koostab  kontoplaani  (kontode  loetelu ) majandustehingute ja 
reguleerimiskannete kirjendamiseks. 
 
Konto 
Nimetus 
Kontoklass 
1010   Kassa 
Varad  
Aktiva  
1020  Swedbank 
Varad 
Aktiva 
1210   Ostjate tasumata summad 
Varad 
Aktiva 
1340   Muud lühiajalised nõuded 
Varad 
Aktiva 
1420   Väärtpaberite dividendinõuded 
Varad 
Aktiva 
1510   Sisendkäibemaks  
Varad 
Aktiva 
1513   Tollis  impordilt  tasutud  käibemaks 
Varad 
Aktiva 
1514  Põhivara soetamisel tasutud käibemaks  
Varad 
Aktiva 
1520   Ettemakstud  maksud 
Varad 
Aktiva 
1530   Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
Varad 
Aktiva 
1610   Tooraine  ja materjal 
Varad 
Aktiva 
1620   Lõpetamata toodang 
Varad 
Aktiva 
1630   Valmistoodang  
Varad 
Aktiva 
1640  Müügiks ostetud  kaubad -ladu 1 
Varad 
Aktiva 
1641   Müügiks ostetud kaubad-ladu 2 
Varad 
Aktiva 
1650   Ettemaksed  tarnijatele  
Varad 
Aktiva 
1710  Tütarettevõtjate  aktsiad  ja osad 
Varad 
Aktiva 
1810  Maa ja ehitised 
Varad 
Aktiva 
1820   Masinad  ja  seadmed  
Varad 
Aktiva 
1821   Autod ja muud transpordivahendid 
Varad 
Aktiva 
1830  Muu materiaalne põhivara 
Varad 
Aktiva 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #1 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #2 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #3 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #4 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #5 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #6 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #7 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #8 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #9 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #10 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #11 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #12 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #13 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #14 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #15 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #16 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #17 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #18 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #19 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #20 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #21 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #22 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #23 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #24 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #25 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #26 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #27 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #28 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #29 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #30 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #31 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #32 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #33 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #34 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #35 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused #36
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-03-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 19 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Vikusenjka Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

124
pdf
Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused
37
docx
Praktiline raamatupidamine
58
doc
Praktika aruanne - raamatupidamine
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
34
docx
Raamatupidamise alused
32
docx
Raamatupidamine I osa
54
docx
Raamatupidamise alused
60
docx
Arvestuse alused eksamikonspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun