Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"dokumenteerimine" - 262 õppematerjali

dokumenteerimine - info tõendamiseks selle süstemaatiline, eesmärgipärane, ja detailne salvestamine kas kirjalikult või elektroonselt. Dokumentide loetelu- asutus kehtestab oma tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide haldamiseks dokumentide loetelu, mis sisaldab vähemalt liigitusskeemi, säilitustähtaegu ja juurdepääsutingimusi.
thumbnail
20
ppt

Kinnisvara dokumenteerimine

· Küte (soojuse kadu) on seega 10 000 - 6 034 = 3 966.- EEK, mis jaotatakse ruutmeetrite järgi korteritele. Alternatiivina oleks võimalik suvel soojusenergia jagada 200 m³-le, seega 10 000/ 200 = 50.- EEK/ m³ (lisandub külma vee tasu 20,6 EEK/ m³). · Samas viimase variandi puhul peavad veetarbijad kinni maksma ka teiste (mittetarbijate) soojuskaod (soojasõlmes, soojuse transpordil mööda torusid korterini sh tsirkulatsioon jne) e. võimaluse sooja vett saada. Korrashoiu dokumenteerimine · Vastused listi · Hoolduste akteerimine · Reklamatsioonide esitamine · Teostustööde aktid · Hinnapakkumised · Parendusettepanekud Hoolduse akteerimine · Eelinfo · Akt teostatud tööst · 1 koopia kausta · 1 koopia soojasõlme · Info meilile · Pilt võimalusel juurde · Väike vabandus ­ katkestused ­ ebamugavused Korrashoiutööde dokumenteerimine Probleemide "märksõnad" Kodukord Tugiteenus Kuluarved Koristus

Haldus → Kinnisvara korrashoid
35 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Dokumenteerimine: Taotlus

Lp Konna Poeg 24.11.2011 nr 1.3.7/11/1236 Registrite- ja Infosüsteemide Keskus Lõkke 4 19081 Tallinn [email protected] Mahakandmistaotlus Palume maha kanda ja hävitada bilansis oleva põhivara sisuhaldustarkvara Roller, inventari number 100029, soetusmaksumus 2264, 57 eurot (ilma käibemaksuta), soetatud 19.12.2005. Vara jääkväärtus on seisuga 30.11.2011 0 eurot. Mahakandmistaotluse põhjus: inspektsioon soetas uue veebilahenduse ja vana tarkvara ei ole enam kasutusel ega vajalik. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Artur Kass juhatuse esimees Kessu Kess koostaja tel 652 2286 Väike-Ameerika 19 Telefon 627 4135 Registrikood 70004235 Tallinn 10129 Faks 627 4137 E-post [email protected]

Infoteadus → Dokumentide valmistamine
5 allalaadimist
thumbnail
2
docx

MÄRGUKIRI JA SELGITUSTAOTLUS

ANNERIIN TRUU IK 12 AÜ Kuidas peaksid riigiasutuse vastutava töötajana toimima kui saad kodanikult märgukirja Käesolev seadus sätestab märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise korra niivõrd, kuivõrd see ei ole sätestatud teise seadusega ning reguleerib kollektiivse pöördumise esitamise korda. Märgukiri seaduse tähenduses on isiku pöördumine, millega isik teeb aadressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks, andes aadressaadile avaliku elu ja riigi valitsemisega seotud teavet. Selgitustaotlus seaduse tähenduses on isiku pöördumine, milles isik taotleb aadressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist. Kui märgukiri selgitustaotlus on adresseeritud asutuse või organi ametnikule või töötajale, võib tema asemel vastata sama asutuse või organi teine pädev ametnik või töötaja. Kui adressaat leiab, et ühtegi märgukirjas ...

Õigus → Isikuandme kaitse
35 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Käskkiri

SPORDIMINISTEERIUM KÄSKKIRI Pärnu 31. märts 2015 nr 2 Käskkirja „Ministeeriumi koosseisu kinnitamine“ muutmine Võttes aluseks Spordiministeeriumi põhimääruse § 8: 1. Kehtestada Spordiministeeriumi uus asjaajamise kord alates 01. aprill 2015.a. 2. Kehtestada tagasiulatuvalt 01.01.2014 IT osakonna uus koosseis 10 töökohta. 3. Käskkiri teha teatavaks personal-, IT-, palgaarvestusosakonnale. (allkiri) Anneriin Truu kantsler

Majandus → Äri- ja tööõiguse alused
6 allalaadimist
thumbnail
21
pdf

Riist- ja tarkvara dokumenteerimine

cpuid.com/ SIW (15 Day Trial) http://www.gtopala.com/ HWINFO Tools http://www.hwinfo.com AIDA64 http://www.lavalys.com (oli Everest, 30-day trial) ... IT vahendite arvestus Isetehtud tabel või andmebaas Inventory Manager Lite (tasuta) - Vananenud http://www.microforge.net/ -> Downloads -> Tools http://www.sofotex.com/Inventory-M anager-Lite- download_L2897.html OCS Inventory NG http://www.ocsinventory-ng.org/ Harjutus 1 Arvutite riist- ja tarkvara dokumenteerimine Arvutivõrgu dokumenteerimine Arvutivõrgu kaardistamine korruseplaan füüsiline võrgudiagramm loogiline võrgudiagramm Võrguseadmete dokumenteerimine Adminitreerimisalase info dokumenteerimine Arvutivõrgu kaardistamise vahendid Microsoft Visio Dia CADE Diagram Designer ... https://www.techrepublic.com/blog/five-apps/five-free-apps-for- diagramming-your-network/ https://www.pcwdld.com/top-10-network-diagram-topology-and-map ping-software

Informaatika → Ettevõtete infosüsteemid
7 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Raamatupidamise mõisted

MÕISTED: MAJANDUSTEHING: Raamatupidamis kohustlase tehtud tehing kolmandate isikute vaheline tehing või raamatupidamis kohustlast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutub raamatupidamiskohustlase vara, kohustused ja omakapitali koosseis. MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE: Raamatupidamis kohustlane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ja kirjendama raamatupidamisregistrites nende tehingute toimumise ajal või kui see pole võimalik siis vahetult peale seda. MAJANDUSTEHINGUID KIRJELDATAKSE: Kahekordse kirjendamise põhimõttel domineeritavatel ja krediteeritavatel kontodel. Iga majandustehing muudab vähemalt kahte bilansikirjet. Ettevõttes toimuvat majandus operatsiooni toovad kaasa muudatusi bilansi kirjetes.

Majandus → Raamatupidamine
213 allalaadimist
thumbnail
66
pdf

Luuk IDU0010 ainetöö ERP tootmine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFORMAATIKAINSTITUUT ERP süsteemis Microsoft Dynamics NAV martsipani kujukese tootmise, ostu- ja müügiprotsessi realiseerimine Ainetöö õppeaines “ Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid” (IDU0010) Inge Luuk, 144618CTF, [email protected] Esitatud: 17.01.2015 Juhendaja: Eduard Sevtsenko Tallinn 2015 Sisukord Sissejuhatus............................................................................................................................................ 3 1. Tootmisprotsessi üldkirjeldus ...................................................................................................... 3 1.1. Toote kirjeldus .....................

Informaatika → Andmeaidad, ERP ja...
17 allalaadimist
thumbnail
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

................................................................ 8 2.1 Ettevõtte varad .................................................................................................................. 8 2.2 Ettevõtte kohustused ja omakapital ................................................................................ 10 2.3 Raamatupidamisbilanss .................................................................................................. 11 3 MAJANDUSTEHINGUTE KAJASTAMINE JA DOKUMENTEERIMINE ..................... 15 3.1 Majandustehingutest tingitud muutused bilansis............................................................ 15 3.2 Bilansikontod ja majandustehingute kirjendamine......................................................... 17 3.3 Arvestusregistrid (süstemaatiline ja kronoloogiline kirjendamine)................................ 21 3.4 Käibeandmik ..................................................................................................................

Majandus → Raamatupidamise alused
74 allalaadimist
thumbnail
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

organ, kes teostab vahetut järelevalvet tegevjuhtkonna üle (näiteks äriühingu nõukogu); Tekke- ja kassapõhine arvestus (RPS § 5) Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele. Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine (RPS § 6) Majandustehing käesoleva seaduse tähenduses on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline tehing või raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutub raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste või omakapitali koosseis. Majandustehinguid kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel. Iga raamatupidamiskirjendi

Majandus → Raamatupidamise alused
53 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Müügitehingute arvestus

Müügitehingute arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Tulu kajastamine 3 Debitoorse lühivõla arvestus 4 Dokumenteerimine 5 Ebatõenäolise laekumise arvestus 6 Müügiettemaksete arvestus 7 Inventeerimine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimisel: ·tead kuidas mõõdetakse ja kajastatakse tulu; ·tead millistele vormistusnõuetele peab vastama arve, mis on lihtsustatud arve ja millal seda saab esitada; ·tead müügitehingute kajastamise tingimusi; ·oskad koostada lausendeid müügitehingute kajastamiseks; ·tead ettemaksete puhul kasutatavaid dokumente;

Majandus → Majandusarvestus
28 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Raamatupidaja Assistendi Programm

Töö sisu: Raamatupidaja assistent abistab raamatupidajat raamatupidamisarvestuse läbiviimisel ja finantsaruannete koostamisel. Raamatupidaja (assistent) I kutseeksami teemad 1. Sissejuhatus majandusarvestusse. 2. Majandusarvestust reglementeerivad õigusaktid ja juhendid. 3. Raamatupidaja kutse-eetika. 4. Raamatupidamise põhimõisted. 5. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. Programm 1. Sissejuhatus majandusarvestusse Majandusarvestuse olemus. Infotarbijad. Majandusarvestuse osised: finantsarvestus, maksuarvestus, eelarvestamine, juhtimis- ja kuluarvestus, finantsaruannete analüüs, sise- ja audiitorkontroll. 2. Majandusarvestust reglementeerivad õigusaktid EV äriseadustik, raamatupidamisseadus (Raamatupidamise Toimkonna juhendmaterjalid), võlaõigusseadus, maksuseadused, audiitortegevuse seadus jt. õigusaktid.

Majandus → Raamatupidamine
11 allalaadimist
thumbnail
6
docx

20 olulist mõtet õendusprotsessist

Teiseks komponendiks on tekkepõhjused, mis on vajalikud probleemi vältimiseks, minimiseerimiseks või lahendamiseks. 16. Pärast õendusdiagnoosi sõnastamist järgneb õendusprotsessis planeerimisetapp, mis jaguneb neljaks: prioriteetide määramine (arvestades kliendi vajadusi, olemasolevaid võimalusi ja ajapiirangut), eesmärkide arendamine (eesmärgid peavad olema realistlikud), õendusabi tegevuste planeerimine (määratakse kindlaks tegevused, mis aitavad saavutada seatud eesmärke), dokumenteerimine (hoolduse plaan, konkreetsed tegevused, sealhulgas kliendi õpetamine ja nõustamine). 17. Järgmiseks sammuks õendusprotsessis on õendusplaani elluviimine. Kõik eelnevad õendusprotsessi faasid on integreeritud. Protsessi käigus peab jätkuvalt patsienti hindama, uuendama õendusplaani ning panema paika prioriteedid. 18. Õendusplaani rakendamisel on samuti mitu etappi. Esmalt patsiendi ettevalmistamine,

Meditsiin → Õendus
118 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Ostutehingute arvestus

Ostutehingute arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Ostutehingute arvestuse korraldus 3 Dokumenteerimine 4 Ostuettemaksete arvestus 5 Inventeerimine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: ·tead kuidas kajastatakse ostutehinguid raamatupidamises; ·oskad koostada ostutehingutega kaasnevaid lausendeid; ·tead ostutehingus kasutatavaid dokumente; ·oskad kajastada ostuettemakseid; ·tead kuidas inventeerida tarnijatega seotud arveldusi. 2 Ostutehingute arvestuse korraldus Ostudega seotud arveldusi arvestatakse bilansikirjel Võlad tarnijatele ning registreeritakse

Majandus → Majandusarvestus
19 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Arvestuse alused, kontrolltöö 1 vastused (täiendatud)

teostada arvestusandmete sisemist kontrolli ning ilma varasid inventeerimata koostada bilanssi ja välja tuua majandustulemust. Sisemise kontrolii puudumine ei võimalda välja tuua vigu arvestuses ning seetõttu võivad arvestusandmed olla ebatäpsed. Kontode korrespondeerumine See on seos, mis tekib kontode vahel majandustehingute kahekordse kirjendamise tagajärjel. Kontod, mille vahel seos tekkis, on korrespondeeruvad kontod. Majandustehingute registreerimise järjekord Majandustehing ­ dokumenteerimine ­ kronoloogiline kirjendamine ­ süstemaatiline kirjendamine ­ finantsaruanded Memoriaalorderi sisu ja vormistamise nõuded Neid võib kasutada raamatupidamiselausendite vormistamisel või raamatupidamisregistrisse tehtud sissekannetes avastatud vigade parandamisel. Dokumendid Täidetakse kas käsitisi, kirjutusmasinal või koostatakse arvutil majandustehingute toimumise momendil või vahetult peale seda. Rekvisiidid peavad olema dokumendile kantud täpselt ja loetavalt

Majandus → Arvestuse alused
313 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Tööohutus: Riskianalüüs

töötegevustes esinevaid riske. „ *Seadme puhul analüüsitakse seadmete ehituslikust või kasutuspõhiselt esinevaid riske ning keskkonnas vaadatakse erinevate keskkonnatingimuste mõju töötaja tervisele. Riskianalüüsi etapid (6): 1. Teabe kogumine 2. Ohutegurite ja ohustatute kindlakstegemine 3. Ohuteguritega seotud riski hindamine 4. Tegevuste kavandamine riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks 5. Riskianalüüsi dokumenteerimine. Teabe kogumine „ *Teabe kogumine on tootmisprotsessi, töökeskkonda, töötajate turvalisust ja heaolu puudutava informatsiooni kogumine. „ *Teavet saab tööjuhenditest, eeskirjadest, töökeskkonda jälgides, töökohas leiduvate kahjulike või ohtlike ja pingutust nõudvate tegurite mõõtmiste tulemustest ja sarnastest allikatest. „ *Tuleks määrata analüüsitav piirkond. Ohutegurite ja ohustatute kindlakstegemine „

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
37 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Motivatsioonikiri praktikale

Telefon: 53 466 068 E-post: [email protected] ''Raamatupidaja'' Praktikaavaldus 08.11.2016 Soovin tulla Teie ettevõttesse raamatupidamis praktikale. Sain infot Teie kodulehelt 04.11.2016 kuupäevaga. Õpin Tallinna Majanduskoolis I kursusel raamatupidamist ( 5. taseme kutseõppes). Praktika alguseks on õppekavast läbitud finantsarvestus, majandusmatemaatika, majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine, äriõigus ja võlaõigus, tekstitöötlus ja tabelarvutus, karjääri planeerimine ja suhtlemise alused ning asjaajamine ja dokumendi haldus. Varasem töökogemus on mul pangas tellerina ning ka tänase seisuga erakliendihaldurina. Oma igapäevases töös puutub kokku investeerimise, pangaprogrammide ja klientide nõustamisega. Oma igapäevatöös kasutan erinevaid pangaprogramme, MS Excelit, MS Wordi. Minu töökeel on valdavalt eesti keel, kuid ka vene ning inglise keel

Majandus → Majandus
64 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Demingi ring ja ISO 9001:200 võrdlus

äriprotsessi komponente. - Rakenda (Do): (tegevused eesmärkide saavutamiseks) rakenda plaan ja hinda selle toimivust. - Kontrolli (Check): (sisehindamise seire süsteem andmete kogumiseks) hinda tulemusi ja edasta need otsustajatele. - Tegutse (Act): (kompleksne sisehindamine, parendustegevuste kavandamine) otsusta, millised on protsessi täiustamiseks vajalikud muudatused. Tsüklite üleminekuetapp võimaldab organisatsioonil teha kokkuvõtteid toimunust ja tagada tehtu dokumenteerimine (seda nii protsesside kordamise hõlbustamaks kui ka kvaliteedistandardi saavutamise lihtsustamiseks). Joonis ISO 9001:2000 mudel 2000.a. 15. detsembril kiideti üle kogu maailma heaks kvaliteedijuhtimissüsteemidele nõudeid kehtestav uus standard ISO 9001:2000. ISO 9000 sarja kvaliteedijuhtimissüsteemide kohaselt peavad organisatsioonid parendama oma tegevuste efektiivsust ja klientide rahulolu.

Haldus → Kvaliteedijuhtimine
57 allalaadimist
thumbnail
18
pptx

Füsioteraapia

• Füsioteraapia protsess koosneb erinevatest etappidest: füsioterapeutilisest hindamisest, füsioteraapia planeerimisest ja teostusest ning seatud eesmärkidele hinnangu andmisest. FÜSIOTERAPEUT • Füsioterapeut (inglise keeles Physiotherapist) on taastusravi spetsialist, kes taastab või säilitab kliendi häiritud liikumis- ja tegevusvõimet. • Füsioterapeudi tööülesanded on kliendi funktsionaalsete võimete hindamine ja parandamine, kliendi nõustamine, töö dokumenteerimine ning abivahendite kohandamine. • Kliendi funktsionaalsete võimete parandamiseks kasutab füsioterapeut kehalisi harjutusi (rööbaspuudel, matil, teraapiapallil, basseinis), massaaži ja erinevaid füüsikalise ravi meetodeid. • Füsioterapeudi kutse eeldab kõrgharidust, vähemalt bakalaureuse kraadi . FÜSIOTERAPEUDILE OLULISED ISIKUOMADUSED • Rutiini kannatav • Osav • Pinget taluv • Loov • Suhtlev • Kannatlik • Motiveeriv TÖÖ TINGIMUSED

Meditsiin → Aktiviseerivad tegevused
14 allalaadimist
thumbnail
3
odt

Didaktika 2. töö õppeviisid

Biheivioristlik õppimiskäsitlus (Cuthrie, Hull, Skinner, Pavlov, Thorndike, Tolman, Watson) Elusolendid õpivad luues sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Biheiviorism huvitub käitumisest, mõõdetavatest suurustest. Õppimist mõistetakse peamiselt üksikute valmisteadmiste, oskuste ja käitumismudelite vastuvõtmise ja meeldejätmisena. Rõhuasetus on välise käitumise kujundamisel. Õppimine rajatakse ettemääratud teadmiste salvestamisele mälus ja mälust reprodutseerimisele ka seal, kus oleks võimalik valikuvõimalusi pakkuv, lahendusi otsiv käsitlusviis. Hinnangu andmine õppimisele on kvantitatiivne - mida, kui palju ja kui hästi? Õppimine on seda parem, mida enam "õigeid" reaktsioone õppija mäletab ja reprodutseerib. Rõhutatakse õpetaja aktiivsust, ta valib õiged "ärritajad", et saada soovitud käitumist ja "tasustada" seda. Õppija passiivne vastuvõtja ja justkui ei vastuta õppimise eest. Õppimise käigus omandatud üksik...

Pedagoogika → Koolieelne didaktika
39 allalaadimist
thumbnail
2
docx

10 olulisemat mõtet õendusprotsessist

Laura Laas O16-011 10 olulisemat mõtet õendusprotsessist 1. Õendusprotsess on tsükliline, iga faas läheb loogiliselt edasi järgmiseks. Iga faas sõltub eelneva etapi täpsusest. Õde peab alati ära tundma ja mõtlema, mis samm on õendusabi protsessis ära kasutatud. 2. Õenduspotsess on sihikindel ja eesmärgile suunatud. Selleks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset, individualiseeritud ning patsiendikeskset hooldust. 3. Õendusprotsess on dünaamiline, et täita kliendi pidevalt muutuvaid vajadusi. Õendusprotsess on interaktiivne, kuna see hõlmab inimeste vahelisi vastastikuseid suhteid. Nt suhted õe ja kliendi vahel, teiste tähtsamate isikute ning tervist edendavate meeskonna liikmete vahel. 4. Õendusprotsess on teoreetilise suunitlusega, kuna see põhineb loodus- ja humanitaar- teadustel. Õde peab kaasama teadmisi paljudest aladest selleks, et...

Meditsiin → Õenduse alused
94 allalaadimist
thumbnail
2
docx

RAAMATUPIDAJA AMETIJUHEND

andmed on õiged 3.2 Tulude ja kulude kajastamine Juhtkonnal on ülevaade asutuse kasumiaruande kirjetel finantsmajanduslikust seisust. 3.3 Dokumentide arhiivi üleandmine Dokumendid säilitatakse vastavalt nõuetele 3.4 Aruannete koostamine Aruanded on koostatud 3.5 Majandustehingute dokumenteerimine ja Korrektsed majandustehingud kirjendane 3.6 Dokumentide käive reguleerimine Reguleeritud dokumentide käive 3.7 Dokumentide säilitamine Vajalikud dokumendid on säilitatud 4. ÕIGUSED 4.1 Saada ametialast täiendkoolitust. 4.2 Saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente tööülesannete tõrgeteta täitmiseks 4.3 Saada puhkust avaliku teenistuse seadusega sätestatud ulatuses ja korras 4

Haldus → Personalijuhtimine
183 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Tööpakkumised

AS3 programmeerija, Rakenduste administraator, Tööpakkumised Graafiline disainer erialale Tööportaalide otsing meie erialale sobivate tööpakkumiste Eliise Seling http://www.cvkeskus.ee/view_jobad.php?job_id=210920&w=1 AS3 programmeerija Töö kirjeldus: - Flashis ActionScript 3-s e-kursuste programmeerimine, - Koostöö projektijuhtide, manuskripti kirjutajate, disainerite ja teiste kaastöötajatega. Nõudmised kandidaadile - Actionscript 3 hea tundmine, senine flashis programmeerimise töökogemus - Huvi programmeerimise vastu ning soov ennast arendada - Inglise keele oskus arusaamise ja ene...

Informaatika → Arvutivõrgud
15 allalaadimist
thumbnail
22
ppt

Raamatupidamine

Huvigruppide vajadustega Pearaamatupidaja ei kontrolli arvestamine alluvate tööd Dokumentide säilitamist 10.1.13 Mai Takkis 17 Raamatupidamise siseeeskiri RPS § 11 Kasutatavad Kontoplaan sh arvestuspõhimõtted ja majandustehingute informatsiooni esitusviisid dokumenteerimine ja Aruannete koostamise kord kirjendamine Algdokumentide käivet ja Raamatupidamise säilitamist korraldamisega ja sellega Varade ja kohustuste kaasnevate sisekontrolli inventeerimine meetmete rakendamisega Raamatupidamisregistrite seotud asjaolud pidamine Arvutitarkvara kasutamine Tulude ja kulude kajastamist Aruannete koostamisekord

Majandus → Majandusteaduse alused
171 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ehituse defineerimine. Ehitustoodangu iseloomustus.

Ehitusloa saamiseks tuleb: 1) esitada ehitusloa taotlus; 2) esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või kontrollitud käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva või kontrollitud käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud ehitusprojektide ekspertiiside tegemises pädeva vastutava spetsialisti poolt ja mis on seadustega ettenähtud juhtudel heaks kiidetud; 3) tasuda riigilõiv. Ehitamise dokumenteerimine Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib ehitamist teostav isik. (2) Ehitamise tehnilised dokumendid on: 1) ehitusprojekt ja selle muudatused; 2) ehitustööde päevik; 3) kaetud tööde aktid; 4) töökoosolekute protokollid; 5) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks teostusjoonised ja ehitustoodete vastavussertifikaadid.

Ehitus → Ehitus
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kontrolltöö1

Majandusarvestuse sisu ja ülesanded. Majandusarvestus on nii majandusinformatsiooni töötlemise süsteem kui ka protsess, mille käigus toimub majandusinformatsiooni selgitamine, mõõtmine ja edastamine info kasutajatele, kusjuures edastatav info peab kasutajatel võimaldama teha põhjendatud otsuseid. Kus ja milleks kasutatakse majandusarvestust. Majandusarvestust vajatakse eelkõige ärimaailmas, kuid ilma selleta ei saa hakkama ka ükski teine institutsioon: riigivalitsus; linna- ja maakonnavalitsus; koolid; raviasutused; kirikud jne. Kõik nad peavad kontrollima oma ressursse ja nende kasutamisega seotud muudatusi, et oleks võimalik teha otsuseid edaspidiseks. Majandusarvestuse elemendid, nende kasutusalad. Raamatupidamisarvestus on majandusarvestussüsteem ettevõtte tasandil, peegeldades ettevõtte varasid, nende moodustamise allikaid ja nendega kaasnevaid tehinguid. Statistika on massinähtuste uurimise süsteem. Statistika koondab ettevõtete r...

Majandus → Arvestuse alused
246 allalaadimist
thumbnail
2
odt

ENESEKONROLLIPLAAN

ENESEKOTROLLIPLAAN. ÄMMUSTE KOOLI SÖÖKLA. Enesekontrolliplaan on nähtaval kohal,kõik kokkad tevad ,kus ta asub. Enesekotrolliplaani täidavad meie söökla kokkad ja kontrollib üle majandusjuht,kes on selle enesekotrolliplaani koostanud. 1.Kõigepealt on toidukirjeldus,toidutarbiarühm.(mis kell toimub toitlustamine,mis toite pakkutakse) 2.Tehnoloogiline skeem. 3.Kontrollkaart (tooraine vastuvõtt) 4.Jahutatud või külmutatud toidu temperatuur vastuvõtmisel.(seda tabelit täidame vähemalt üks kord nädalas ja registreerime termoometri näitu) 5.Kontrollkaart(tooraine ladustamine ja säilitamine) 6.Külm või sügavkülkapi õhutemperatuur(termoometri näitu registreerime vähemalt üks kord nädalas ja konrollime iga päev) 7.Külmtoidu sulatamine(iga toidupartii;temperatuuri näit ja aeg registreeritakse vähemalt üks kord nädalas) 8.Kontrollkaart(tooraine ettevalmistamine) 9....

Toit → Kokk
215 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Riskianalüüsi arvestus!

- teabe kogumine; omadused; - ohutegurite ja ohustatute 2)Avarii ulatus; kindlakstegemine; 3)Ümbritseva kaskkonna - ohuteguritega seotud riski iseärasused; hindamine; 4)Ilmastik; - tegevuste kavandamine riski 5)Aine leviku iseärasused kõrvaldamiseks või keskkonnas, sh aine auru tihedus vähendamiseks, õhu suhtes - riski dokumenteerimine 6)Avarii toimumise aeg (talvel, 5. Hädaolukord sündmus või suvel, öösel, päeval) sündmuste ahel mis.. 12. ÜRO ohtlike ainete …,mis ohustab paljude inimeste klassifikatsioon elu või tervist või põhjustab suure 1)Lõhkeained; 2)Gaasid; varalise kahju või suure 3)Põlevvedelikud; 4) Põlevad keskkonna kahju. tahked ained; 5)Oksüdeerivad 6

Majandus → Riskianalüüs
69 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Majandusarvestus

· · Raamatupidamiskirjend · lausendite põhjal kontodele tehtud sissekanne. · Kirjend peab sisaldama järgmisi andmeid: ­ majandustehingu kuupäev ­ raamatupidamiskirjendi järjekorranumber ­ debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad ­ majandustehingu lühikirjeldus ­ algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number · (RPS §6) · · Majandustehingute dokumenteerimine · Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõik majandustehingud dokumenteerima kohe ning kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist selliselt, et oleks tagatud õigusaktides ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine (RPS § 6 lg 2) · · Algdokument e majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend (RPS §7) · dokumendi nimetus ja number · koostamise kuupäev

Majandus → Majandusarvestus
62 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Õendusprotsess

Informatsiooni kogumise allikad saab jagada kaheks tüübiks: subjektiivne ja objektiivne allikas. Subjektiivse info kogutakse küsitledes patsienti. Objektiivne info tuleb patsiendi sugulastelt, meditsiinilisest kaardist, med.personalilt. Andmete kogumisel kasutatakse enamasti intervjueerimist aga ka jälgimist ja füüsilist hindaminest ehk patsiendi läbivaatust. Läbivaatuse käigus samuti on võimalik saada nii subjektiivse, kui ka objektiivse info. Viimane hindamise etapp on andmete dokumenteerimine. Dokumentatsiooni reeglid võivad haiglates erineda. Põhiline aspekt on nii subjektiivsete, kui ka objektiivsete andmete dokumenteerimisel - täpsus ja selgus. 2.2. Teine etapp: õendusdiagnoos 2 Peale andmete kogumist, analüüsimist ja interpreteerimist on aeg õendusdiagnoosi välja töötamiseks. Õendusdiagnoosi all mõeldakse patsiendi hetkeline terviseseisund ja tervise

Meditsiin → Õendus
109 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine

Küsimus 5 Peale süsteemi installeerimist ja käivitamisist, kuni süsteemi Vastamata mahakandmiseni tuleb tagada Võimalik Vali üks või enam: punktisumma 1,00'st a. kõik Märgista b. koolitus küsimus c. dokumenteerimine 2 of 3 10/22/2015 08:41 PM d. tugi Kasutajatugi Enesetest 10.4 e. haldushttps://moodle.hitsa.ee/mod/quiz/review.php?atte... Õige vastus on: haldus, tugi Lõpeta ülevaatus Oled sisenenud kui Triin Versis (Välju)

Informaatika → Infootsioskused
29 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Bürokraatia

nimelt kannatas ta sarnaselt paljudele teistele suurkujudele psüühiliste häirete all. Weberi bürokraatia mudel Ametliku asjaajamise püsivus vastavalt kindlatele reeglitele. Süsteemipärane tööjaotus. Kindel administratiivne hierarhia. Ametnike erialane ettevalmistus. Administratsiooni riiklik finantseerimine koos ametiisikute avaliku vastutusega. Keeld ametikohta osta, isiklikult omada või pärida Ametlikult asjaajamise kirjalik dokumenteerimine. Patoloogiad Parkinsoni seadus-Parkinsoni seadus on heaks paralleeliks sellele, kui visatakse nalja organisatsioonide asjaajamise ja ladusa toimimise üle. Selle nn. Seaduse töötas välja C. Northcote Parkinson. Korruptsioon-Korruptsiooni võiksime määratleda eelkõige kui kõrvalekaldumist üldistest seadustest või bürokraatia reeglitest ja tavadest isikliku kasu saamise eesmärgil. Moonutused-Juhtimisahela kahesuunalist toimimist on

Majandus → Juhtimise alused
96 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

Keemilised ohutegurid toiduainetööstuses, kemikalide mõju

Riskide hindamine · Ohutegurite väljaselgitamine · Riskide väljaselgitamine(ohutuskaardid) · Riskiga kokkupuutuvate töötajate väljaselgitamine · Riski suuruse kindlaksmääramine kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi kaudu, kemikaalide kontsentratsioonide mõõtmine hingatavas õhus, kui teostatakse töid · Võimalused riske kõrvaldada või vähendada, meetmete väljatöötamine · Meetmete elluviimine · Meetmete mõju jälgimine ja uus riskide hindamine, dokumenteerimine Organismi sattumise teed · Sissehingamine · Naha kaudu · Silmade kaudu · Söömisega suu kaudu Võimalikud toimed · Mürgine · Kahjulik · Ärritav · Sööbiv · Kantserogeenne · Reproduktsiooniorganitele mõjuv · Lootekahjustusi tekitav · Organismi sensibiliseeriv Kahjuliku mõju vältimine · Kemikaalide hea tundmine (ohutuskaardid, riskianalüüs, töötajate koolitus)

Toit → Toiduhügieen
26 allalaadimist
thumbnail
30
rtf

Praktika aruanne MAJANDUS

RAHVAMAJANDUSE INSTITUUT MAJANDUSTEOORIA ÕPPETOOL Artjom Aljositsev Praktika aruanne Õppejõud: Raissa Kokkota 1 TALLINN 2009 SISUKORD 1. Tutvumine ettevõttega 3 2. Raamatupidamise siseeeskirjad 3 2.1. Raamatupidamise korraldamine 3 2.2. Majandustehingute dokumenteerimine 4 2.2.1. Raamatupidamise algdokumendid 4 2.2.2. Dokumentide säilitamine 5 2.2.3. Dokumendikäive 5 2.3. Raamatupidamise registrid 5 2.4. Rahaliste vahendite arvestus 6 2.5. Varade ja kohustuste inventeerimine 6 2.6. Kodide kasutamine 8 2.7. Põhivara arvestus 8 2.8

Majandus → Majandus
176 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Uurimismeetodid

. 7. Palun nimeta kvalitatiivse uurimuse eetilisuse põhimõtteid. Uuritavate humaanne ja lugupidav kohtelmine, nõusolekute taotlemine ja uuritavate anonüümsus, lastega seotud uurimustes informeerida vanemaid ja küsida neilt nõusolekuid, esikohal peavad olema laste turvalisus, heaolu ja huvid. 8. Mida näitab uurimuse reliaablus? Reliaablus, ehk uurimuse korratavus, näidatakse et tulemused ei ole juhuslikud. Oluline on kogu uurimisprotsessi täpne ja põhjalik dokumenteerimine ja hindamine. 9. Mida näitab uurimuse valiidsus? Ehk kehtivus. Mõõdeti seda, mida sooviti mõõta.Tagab triangulatsioon, ajaline kestvus, uurimismaterjalide tutvustamine uuritavatele, rikas kirjeldus/materjalide näited) 10. Palun kirjeldada fotointervjuu olemust Karmi ja Remmiku artikli põhjal! Fotointervjuu puhul kasutatakse fotosidintervjuu käivitamiseks, fotode abil saab ärgitada arutelu, samuti aitavadneed püsida uuritaval teemal

Muu → Uurimismeetodid
20 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

Korrashoiuturu areng Eestis

Esimestel kuudel · Vargakindlus · Arvete sisuseletus · Kodukorra järgimine · Teavitamine · Sotsiaalne roll · "Kolhoosikorra" selgitamine · Elanike koolitus Elanike koolitus · Hooldamine ja remont · Kinnitused · Ühisruumide kasutus · Hoovi korrashoid · Sisseehitatud tehnika · Jäätmekäitlus · Turvalisus · Kontaktid eriolukorras Korrashoiu dokumenteerimine · Vastused e-mailiga · Hoolduste akteerimine · Reklamatsioonide esitamine · Teostustööde aktid · Hinnapakkumised · Parendusettepanekud Garantiiprobleemid · Infokoosolek · Kontrollkaardid · Probleemide koond · Komisjoni töö · Teostamise tähtajad · Teostus · Akteerimine Jätkusuutlikkuse tee Majanõukogud ametisse garantiiajal

Haldus → Kinnisvara korrashoid
27 allalaadimist
thumbnail
16
ppt

Raamatupidamise sise-eeskiri

1. Bilansi aktivakirjete kontod 2. Bilansi passivakirjete kontod 3. Tulude kontod 4. Kulude kontod 7 Info täiendavaks liigendamiseks kasutatakse objektide lisatunnuseid, mis võimaldavad infot täpsemini liigendada ja analüüsida. See võib olla täheline ­ numbriline kood, mida saab kirjenditele lisada selleks ettenähtud andmeväljal. 8 Tarkvara Majandustehingute dokumenteerimine Raamatupidamisregister Tulude ja kulude kajastamine Rahaliste vahendite arvestus Nõuete ja ettemaksete arvestus Varud Põhivara Varad ja kohustused Omakapital Aruannete esitamise kord Sise-kontrolli meetmed 9 Majandustehingud kirjendatakse algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel Kirjend peab sisaldama järgmisi andmeid: 1. Tehingu kuupäev 2. Raamatupidamiskirjendi järjekorranumber 3

Majandus → Raamatupidamine
84 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Praktiline personalijuhtimine ja töösuhted Eksami kordamisküsimused 2016

kuid kõikide tööde kohta küsitakse samu küsimusi, mis ei pruugi anda kõiki vastuseid. Dokumentide analüüs, töötajate tähelepanekud ja üldinfo ­ dokumentide analüüsi käigus uuritakse, milliste dokumentidega töö tegija kokku puutub; millistest juhendites oma töös lähtub jms. Meetodit saab kasutada ilma töö teostajat kaasamata, kuid see ei anna tööst täielikku ülevaadet. 8. Tööanalüüsi läbiviimise ja tulemuste dokumenteerimine TÖÖANALÜÜSI LÄBIVIIMISE DOKUMENTEERIMINE: Andmete kogumine, töötlemine ja üldistamine töörühmades Töökirjelduste ja ametinõuete koostamise ettevalmistus Töökirjelduste ja ametinõuete tutvustamine juhtkonnale ja töötajatele ning nende korrigeerimine. Kirjalikud materjalid, mille töögrupid valmistavad ette tööanalüüsi läbiviimiseks lähtuvad tööanalüüsiks valitud meetoditest: küsimused intervjuudeks ja küsitlusteks,

Majandus → Personali juhtimine ja...
55 allalaadimist
thumbnail
16
pdf

RIIKLIKUD PERETOETUSED, ISIKUNIME PANEK JA MUUTMINE

abiellumisel, uue isikunime andmist isiku soovil ning sätestab isikunime võõrkeelest ümberkijutamise reeglid. Isikunimi on isiku ametlik nimi, mis kantakse seadusega sätestatud juhtudel rahvastikuregistrisse ning koosneb eesnimest ja perekonnanimest. Isikunime andmine on isikunime esmane dokumenteerimine Eesti haldusorgani või kohtu poolt. Isikunime kohaldamine on isikule välisriigis väljaantud dokumenti kantud isikunime dokumenteerimine Eesti haldusorgani või kohtu poolt, rakendades vajaduse korral võõrkeelsete isikunimede teistest tähestikest ümberkirjutamise reegleid. [Nimeseadus 2005, §3] Eesnimele esitatavad nõuded: -võib koosneda mitte rohkem kui kolmest lahku kirjutatud nimest või sidekriipsuga seotud kahest nimest; -võib koosneda kohaldamisel ühest või mitmest nimest; -võõrkeelne eesnimi peab olema teises riigis kasutusel eesnimena;

Õigus → Õigus
7 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Asjaajamise eksami õppimiseks vastused

sellel on ainult üks allkiri. Dokumendil on piiratud kehtivusaeg. Otsus on õiguslik akt, mille võtab vastu kollegiaalses korras kohalik omavalitsusasutus oma kompetentsi kuuluvate kõige tähtsamate küsimuste lahendamiseks. Otsus vormistatakse analoogselt määrusega. Tekst koosneb kahest osast ja allakirjutab kaks ametiisikut. 13. Kollegiaalse otsustuskogu tegevuse dokumenteerimine- Koosolekute, konverentside, istungite tegevuse dokumenteerimine tähendab päevakorra, osavõtjate nimekirja ja koosoleku kutse koostamist, osavõtjate registreerimist, protokolli koostatamist ja vormistamist. Koosoleku päevakord sisaldab koosolekul arutavate küsimuste loetelu ja esimeste punktidena antakse tähtsamad küsimused. Määratakse kindlaks koosoleku reglement (aeg ühe või teise küsimuse arutamiseks), nähakse ette aeg küsimuste esitamiseks ja neile vastamiseks

Infoteadus → Asjaajamine
253 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Teadustöö alused: KVALITATIIVNE UURING

7. Palun nimeta kvalitatiivse uurimuse eetilisuse põhimõtteid.  Uuritavate humaanne ja lugupidav kohtlemine.  Nõusoleku taotlemine ja uuritavate anonüümsus.  Lastega seotud uurimustes informeerida vanemaid ja küsida neilt nõusolekut.  Esikohal peab olema laste turvalisus, heaolu ja huvid. 8. Mida näitab uurimuse reliaablus? Reliaablus- uurimuse korratavus, näidatakse, et tulemused ei ole juhuslikud. Oluline on kogu uurimisprotsessi täpne ja põhjalik dokumenteerimine ning hindamine. 9. Mida näitab uurimuse valiidsus? Valiidsus- kehtivus, mõõdeti seda, mida sooviti mõõta. Tagab triangulatsioon, ajaline kestvus, uurimismaterjalide tutvustamine uuritavatele, rikas kirjeldus (materjali näited). 10. Palun kirjeldada fotointervjuu olemust Karmi ja Remmiku artikli põhjal! Fotointervjuu puhul kasutatakse fotosid intervjuu käivitamiseks, fotode abil saab ärgitada arutelu, samuti aitavad need püsida uuritavatel teemadel. Fotod annavad intervjueeritavala

Infoteadus → Kvalitatiivsed ja...
67 allalaadimist
thumbnail
6
odt

IT-Süsteemide riistvara. Arvutitehniku ametikoht ja töövahendid

Parandustehnik peab olema tuttav ka tarkvaraga, kuna paljud vead, mida kliendid võivad pidada riistvaralisteks vigadeks, võivad olla tekitatud pahavara (ing k – Malware) või muu tarkvara poolt. Serveri ja võrgutehnik – Tegeleb põhiliselt serverite ülesseadmisega, komplekteerimisega, administreerimisega, tarkvara haldamisega ja muude võrgu vigadega. Antud tehnik peab tundma hästi nii riistvara kui tarkvara, kuna vigasi esineb tihtipeale mõlemais. Dokumenteerimine on antud ametikohal tähtsam kui teistel, kuna kliendi seadistus on peaaegu alati erinev, seega iga muudatus ja uuendus peab olema kirjas et vältida segadusi ning lihtsustada hilisemaid probleemide lahendamisi. Kasutajatugi – Vastutab efektiivse ja meeldiva tehnilise toe eest. Peavad olema head suhtlejad aga samas ka hea tehnilise taibuga. Antud ametikohal ei pea olema kõrge erialane haridus, kuid see ei ole alati nii

Informaatika → Informaatika
3 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Riskianalüüs eksami küsimused

kriisireguleerimisalase koolituse planeerimisel ja korraldamisel. 3. Teostamise tasandid I TTK II linnad, vallad (linna- ja vallaomavalitsused) III Maakond ja selle riskianalüüs IV Siseministeerium + teised ministeeriumid V Eesti Vabariigi valitsus, EV kriisikomisjon 4. Koostamise etapid - teabe kogumine; - ohutegurite ja ohustatute kindlakstegemine; - ohuteguritega seotud riski hindamine; - tegevuste kavandamine riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks, - riski dokumenteerimine 5. Hädaolukord sündmus või sündmuste ahel mis.. …,mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonna kahju. 6. Algsündmus on … sündmus, mis põhjustab otseselt õnnetuse või algatab õnnetust põhjustavate sündmuste ahela. 7. Milliseid hädaolukordi peab regionaalne riskianalüüs kajastama Kõiki hädaolukordi, mis võivad selles regioonis juhtuda.  8. Elutähtis teenus on teenus mis...

Ühiskond → Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Dokumendihalduse essee

Ehk siis raamatupidamist, personalitööd, organisatsiooni põhitegevust ning juhtimist. Kuidas aga jälgida, et töötajad tegeleks dokumentidega just nii nagu ette nähtud? On vajalik kontroll! Väline ­ juht, audit. Sisemine ­ kokkulepped meeskonnas, sisestandardid. Standardeid ei ole vaja karta. Kui teha midagi regulaarselt, võiks seda ka kirjeldada. Selleks oleks vaja koguda kokku terve info, kuid tuleb mõelda sellele, kuidas seda infot kasutatda. Kindlasti peab dokumenteerimine olema aktuaalne ­ mitte dokumenteerida ainult teatud päevadel. Korjake ära üleliigne ­ kui protsess ei tööta, jätke see ära. Nüüd aga natuke dokumendihaldusest. Dokumendihaldus on üks süsteemi kvaliteedi keerulisemaid protseduure. Ta korrastab organisatsiooni dokumendiringluse süsteemi, mistõttu selle protseduuri välja töötamisel pööratakse palju tähelepanu dokumentide koostamisele, dokumentide liikumisele ning dokumentide töötlemise reeglitele. Antud

Ametid → Sekretäriõpe
33 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia mõisted

 Refleksiivne pööre – kuidas uurija saab kaasa aidata sellele, et tema uurimust saaks adekvaatselt mõista.  Positivism – 19.saj arvati, et ühe teadusliku meetodiga saab uurida kõiki reaalsuse valdkondi.  Autoetnograafia – enda uurimismeetodi uurimine  Osalev vaatlus/Osalusvaatlus – uurija osaleb uuritava grupi elus, teeb kaasa igapäevategevustes. Läbi osaluse toimub kogetu kirjeldamine, dokumenteerimine. (B. Malinowski pärand) Osalusvaatluse ohud: subjektiivsus, dokumenteerimine võib osutuda keeruliseks(kõikide olukordades ei saa seda teha), ei sobi „projektilaadsesse“ olukorda. Sellest meetodist on saanud rangelt soovitatav meetod.  Süvaintervjuud 1. Struktureeritud – teemad on paigas 2. Pooleldi struktureeritud – püütakse juhtida vestlust kindlatele teemadele 3. Struktureerimata – vaba vestluse vormis

Antropoloogia → Etnoloogia
28 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Riskianalüüs

· Eraldatud tähtsad ja vähetähtsad riskid, · Olulisemad ohud ettepoole, · Arenev süsteem, · Hõlpsasti kasutatav: -ettevõtte riskid, -struktuuriüksuse riskid, -töökoha riskid, -töötaja riskid Elektroonselt vormistamine spetsiaalse programmiga 7. TEGEVUSE 5 ASTET: · Teabe kogumine. · Ohutegurite tuvastamine. · Ohuteguritega seotud riski hindamine · Tegevuste kavandamine riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks. · Riskihindamise dokumenteerimine 8.KASUTATUD KIRJANDUS: http://www.osh.sm.ee/good_practice/Ra_27.09.07.ppt http://www.karell.ee/?mid=78 http://www.sm.ee/sinule/tootajale/tookeskkond/riskianaluus.html http://www.kliinikum.ee/tootervishoid/index.php? option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15 http://www.ti.ee/ott/info4.html

Meditsiin → Tööohutus- ja tervishoid
184 allalaadimist
thumbnail
50
ppt

Isiklik puhtus ja riietumine.

rinnaprotees, parukas ) Sunnitud keskkonnavahetus (haigla, hooldekodu, vangla ) Tuttava rutiini muutus ( kodu erinevus võõrast keskkonnast) Vähenenud otsustamisvõimalused Privaatsuse puudumine Kogenud õed planeerivad oma tööd vastavalt vajadusele Kasutavad võimalusi terviseõpetaja rolli kasutamiseks ­ patsiendiõpetuse olulisus õe töös Suuhügieen ­ ennetav tegevus ja olemasolevate probleemide teadvustamine Lamatised ­ ennetustegevus, õigeaegne dokumenteerimine ja adekvaatne raviplaan Haavahooldus ­ valu tegemise vältimine, haavade hindamine ja aseptika tagamine Meie õendusmudeli kohaselt on õendussekkumiste üldised ootuspärased tulemused järgmised: takistada potentsiaalsete probleemide muutumist aktuaalseteks probleemideks aktuaalsete probleemide lahendamine või leevendamine ravitud probleemide kordumise vältimine abistamine positiivsete toimetulekumehhanismide väljaarendamisel nende probleemide osas, mida pole võimalik lahendada

Meditsiin → Õendus
81 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Trükiks kasutatava paberi omadused.

Tallinna Polütehnikum Trükiks kasutatava paberi omadused. Referaat Terli Rüütli Juhendaja:Marge Robam 2014 Sisukord 1.)Sissejuhatus. 2.)Paberi omadused. 3.)Paberi näitajad. 4.)Paberi sertifikaadid. 5.)Kasutatud kirjandus. Sissejuhatus Trükiks kasutatava paberi omadused on tähtsad ,et saavutada kvaliteetne trükis. Paberi omadusi peaks iga klient kaaluma ja võrdlema kuna pabereid on erinevaid. Näiteks katmatta paber on mahulisem kui gloss paber. Paberi omaduste alla kindlasti kuulub nende näitajad ilmastikule ,õhule,vastupidavusele. Samas ka mängivad paberi omaduses sertifikaadid paberi säiluvuse ja keskkonnasäästlikusele. Paber...

Tehnoloogia → Tehnoloogia
8 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Keemilised ohutegurid ja kuidas kaitsta

· Riskide väljaselgitamine, abiks on kemikaalide ohutuskaardid · Riskiga kokkupuutuvate töötajate väljaselgitamine · Riski suuruse kindlaksmääramine kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi kaudu, kemikaalide kontsentratsioonide mõõtmine hingatavas õhus, kui teostatakse töid. · Võimalused riske kõrvaldada või vähendada, meetmete väljatöötamine · Meetmete elluviimine, meetmete mõju jälgimine ja uus riskide hindamine, dokumenteerimine 3.1 Kemikaalide organismi sattumise teed · Sissehingamine · Naha kaudu · Silmade kaudu · Suu kaudu 6 Allan Part Keemilised ohutegurid ja kuidas kaitsta 3.2 Kemikaalide võimalikud toimed organismile · Mürgine · Väga mürgine · Kahjulik · Ärritav · Sööbiv · Kantserogeenne

Meditsiin → Ohuõpetus
40 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Dokumendihalduse mõisted

KUJUL: Mõiste- definitsiooni (allika viide) + selgitav kommentaar Administraator ­ süsteemi kasutajaroll, mille ülesandeks on dokumendisüsteemi konfigureerimine ja toimimise tagamine. (Kasutatakse ka ,,haldur") Ainuidentifikaator ­ süsteemi poolt loodud, dokumenti unikaalselt identifitseeriv, tavaliselt numbriline tunnus. Asi ­ üksikküsimus asutuse asjaajamises, millega seotud asjaajamistoimingute (asja algatamine, lahendamine, täitmine või lõpetamine) käigus tekivad dokumendid. Asjaajamine ­ organisatsiooni ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpne ja küllaldane dokumenteerimine; dokumentide ja nende tõestusväärtuse säilimise tagamine neile kehtestatud säilitustähtaja jooksul; dokumentide menetlemise, nende ringluse, sisemise kooskõlastamise ja tähtaegse täitmise kontrolli korraldamine; teabele juurdepääsu, asjaajamise üleandmise jms korraldamine (AÜA põhjal) Autentsus ­ dokumendi omadus, mille puhul saab kindlaks teha järgmi...

Informaatika → Infoteadus- ja...
108 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Lühikonspekt

Koondatud tööd-töid, mille maht on lühikesel lõigul väga suur (sügavad kaevikus, täiedid, sillad) Linitööd ­ osa töid korduvad pidevald terve tee ulatuses (katenditööd, märkimistööd) Ehitusvoolu parameetrid ­ muutuvad suurused, mis iseloomustavad ehitustööde tehnoloogiat ja ehitusvoolu arendamine ruumis ja ajas: *Tehnoloogiline (töömaht, -mahukus) *Ruumiline (töörinne, haardeala) *Ajaline (Voolurütm, -samm, tehn. tsükli kestus) Kriitiline tee ­ kõige pikem tee; määrab ehituse kestuse. Igavuse ja monotoonsuse tagajärjed: *suureneb puudumiste arv, sagenevas tööõnnetused, langeb kvaliteet ja tõuseb risk, tööjaotus viib edasisele tööjaotusele. Saavutamise indikaatorid: *Aeg -millal? *Kvantiteet-Kui palju? *Hind- Mis maksab? *Kvaliteet -Kui hästi? Kontrolli meetod: *mõõtmine *katsetus * kaetud tööde akt *protokoll Eelarve: *lepingulised hinnad *Materjalide maksumused *Ressurside maksumused *Eelkokkulepped *kogemus Tehnoloo...

Ehitus → Ehitus
2 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun