Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"tööõnnetus" - 137 õppematerjali

tööõnnetus - ja восмещение ущерба в связи с kutsehaigus несчастным случаем на работе и профессиональным заболеванием tööõnnetuse raport рапорт o несчастнoм случае на работе tööõnnetuse varjamine сокрытие несчастного случая на работе tööülesanne рабочее задание tühine, tühine tehing ничтожный, ничтожная сделка
1
pdf

Tööõnnetus - mõistekaart

Tööõnnetuse olemus Tööõnnetuse liigitus Tööõnnetuse uurimise eesmärk Tööõnnetuse põhjused Tööõnnetuste vältimine Ohutusjuhendite Tööõnnetuse olemasolu uurimine ...

Ergonoomika - Kutsekool
28 allalaadimist
27
doc

Tööõnnetus ja keskkond

Tartu Kutsehariduskeskus Tööõnnetus ja töökeskkond (iseseisevtöö) Juhendaja: Eili Röss Koostaja: Ingrit Pavlov Tartu 2009 2 SISUKORD Sissejuhatus..........................................................................................3 T...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
116 allalaadimist
4
docx

Tööõnnetus

Õnnetusele eelnenud asjaolude kirjeldus Tööõnnetuse päeval tööl olnud töötajatest puutusid õnnetuse paigaga (elektripliidi-valamu vaheline osa, kombiahju lähiümbrus) kokku õnnetusse sattunud kokk ning tema kolleeg, samuti kokk. Päeva jooksul kasutati mõlema isiku poolt eelnevalt kombiahju erinevate toitude valmistamiseks. Ahjuukse sisepinnale kondenseerub vesi, mis ukse pideval kinni-lahti tegemisel seal...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
6
docx

Tööõnnetus ja raport

09.2012 toimus OÜ Talu farmis Kolmvere külas Võrumaal raske tööõnnetus , milles sai vigastada farmitööline. Tööinspektsiooni poolt koostatud õnnetuse uurimistoimikus on esitatud tööõnnetuse uurimiskokkuvõte, tööleping, tööõnnetuse teatis haigla poolt, pildid tööõnnetuse toimumiskohast, seletuskirjad ja töötaja kohustused, tervisekontrolli kaart ja kõik muu vajalik. Õnnetust oleks saanud vältida, kui loomad oleksid sööda lahtilõikamise ajaks olnud lauta aetud ja töötaja oleks...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
25 allalaadimist
10
docx

Tööõnnetused ja kutsehaigused

Kritsel Ärm Tööõnnetused ja kutsehaigused TALLINNA TEENINDUSKOOL Kristel Ärm TÖ11MK TÖÖÕNNETUSED JA KUTSEHAIGUSED Referaat Juhendaja: Kersti Riiet Tallinn2012 Sisukord Kritsel Ärm...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
3
rtf

Tööõnnetuste statistika

aastal 3707 tööõnnetust, millest töösurmasid oli 21, raskeid tööõnnetusi 1082 ning kergeid tööõnnetusi 2604. Tööõnnetusi registreeriti rohkem I ja II kv ning vähem III ja IV kvartalis kui 2006. aastal, kuid aasta lõikes tõusis registreeritud tööõnnetuste arv võrreldes 2006. aastaga 1,5%...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
79 allalaadimist
9
xls

Tööõnnetuse analüüs

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse Instituut töökeskkonna ja ohutuse õppetool Reeno Niinepuu matrikli nr. 100703 TÖÖÕNNETUSE ANALÜÜS Riski- ja ohutusõpetus Õppejõud: lektor Hilja Taal Tallinn 2010 Kuna analüüsitav tööõnnetusjuhtum on toimunud ajal, mil valitsev riigikord oli teine, ja ka töötervish...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
214 allalaadimist
22
doc

Tööohutus

Aine mõiste, sisu. Tööohutuse aine on selleks, et anda teadmisi ja õpetada tundma töökeskkonna suhtes esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete kohta, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse riigi ja ettevõtte või asutuse tasandi kohta; tule- ja elektriohutuse nõuete ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete...

Tööohutus - Eesti Maaülikool
136 allalaadimist
17
docx

Kutsehaigused ja tööõnnetused

Tallinna Polütehnikum Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja Ott Merila Kutsehaigused ja tööõnnetused Referaat Tallinn 2011 SISUKORD Sissejuhatus 1 Kutsehaigused 1.1 Definitsioon 1.2 Kutsehaigused ja neid põhjustavad töökeskkonna ohutegurid 1.3 Kutsehaigestumise statistika Eesti Vabariigis 1.4 Kutsehaigestumisest teatamise ning uurimis...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
35 allalaadimist
16
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED Töö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) Töökeskkond (TKK) Töötervishoid(TTH) Tööohutus (TO) Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon), keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, kemikaalid, puhastusvahendid), bioloogilised (bakterid, viirused, seened), füsioloogilised (erineva...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
154 allalaadimist
10
docx

Tööõnnetuse uurimine: OÜ Talu

2014 Tööõnnetuse uurimine Rander Süld Sisukord Õnnetusjuhtumi üldine kirjeldus Õnnetuse tõenäosust suurendanud tegurid Õnnetuse vältimine Vastutus Võrkdiagramm Kokkuvõte Lisaküsimused Kasutatud kirjandus..................................................................

Riski- ja ohutusõpetus -
30 allalaadimist
26
docx

Õnnetusjuhtumi uurimine

4. Koostada õnnetusjuhtumi uurimist kajastav toimik (mis sisaldaks nii analüüsi kui raportit). TÖÖVAHENDID  Õnnetusjuhtumit kirjeldav olemasolev juurdlustoimik või õnnetust detailselt kirjeldav muu dokument (kättesaadav laborist).  VV määrus (vastu võetud 03.04.2008 nr 75) “Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord”  „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“; “Töölepinguseadus”  Tööinspektsiooni koduleht www.ti.ee  Lisamaterjal tööjuhendi lõpus TÖÖ KÄIK 1. Selgitada välja (lähtudes määrusest) mis on tööõnnetuse uurimise eesmärk ning sellest eesmärgist lähtuvad toimingud. 2. Selgitada välja, mis on tööõnnetuse...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
29
doc

Kaugõppe materjal

Tööõigus 2. Tuleohutus 3. Töötervishoid 4. Tööohutus TÖÖÕIGUS (16.06.1999a) RT I 1999, 60, 616, jõustunud 26.07.1999 OHUTEGURID · Füüsikalised ohutegurid §6 · Keemilised ohutegurid §7 · Bioloogilised ohutegurid §8 · Psühhofüsioloogilised ohutegurid §9 TÖÖANDJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED §13 TÖÖTA...

Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
412 allalaadimist
28
doc

Arvo valton

kull ­ kulli pilk j.talvet ­ tõrjumatu äär r.veidemann ­ olla kriitik... väike eesti kirjanike leksikon v.vahing ­ vaimuhaiguse müüt ,,Väike Eesti kirjanduslugu" ­ Märt Hennoste, lk 390-392 Arvo Valton on viljelnud eri kirjanduszanre (novell, jutustus, romaan, aforism, luuletus, muinasjutt, näidend, filmistsenaarium), kuid enim on...

Kirjandus - Põhikool
154 allalaadimist
15
doc

Pensionipoliitika

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja Sotsiaalteaduskond Helen Tiitson PENSIONIPOLIITIKA Uurimustöö majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal Juhendaja: lektor M. Nurmet Tartu 2007 SISSEJUHATUS Käesolev referaat on lühiülevaade pensionisüsteemist Eestis. Enamikus Kesk...

Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
138 allalaadimist
53
docx

1 kursus tööohutus ja töökeskond

Töökeskkond ja tööohutus TO ja TT seadused,määrused TK ohutegurid Ergonoomid Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused Tervisekontroll Nõuded töökohale,töövahenditele Isikukaitsevahendid Töö õpetus,kutsehaigus...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
293 allalaadimist
10
rtf

Praktika kokkuvõte

Praktika aruanne Juhendaja: ****** Sinu nimi Grupi nimi DD/MM/YYYY Sissejuhatus Valisin Werneri kuna mulle soovitati sinna minna, sest seal oh sõbralik kollektiiv ja hea töötada. Enne praktikale minekut läksin kohapeale uurima, et kas sinna saab ja siis nad olid nõus mind sinna praktik...

Pagar-kondiiter - Kutsekool
94 allalaadimist
60
doc

Automaaler

1. projekt nr 1.0101-0176 ,,Kutseõppeasutuste õppekavade arendus" Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Õppekava "AUTOMAALER" üld- ja põhiõpingute moodulid SELETUSKIRI 1. Õppekava eesmärk Automaalri õppekava eesmärk on võimaldada õppijal omandada sellised teoreetilised, praktilised, sotsiaalkultuurilised valmisolekud, et ta suuda...

Auto õpetus - Kutsekool
191 allalaadimist
4
doc

Tööinspektsiooni kodulehekülje sisujuht

Tööinspektsiooni kodulehekülje sisujuht Üldinfo Tööinspektsiooni struktuur Eelarve, palk, hanked Operatiivselt informatsiooni jooksva ja eelmiste aastate eelarvete täitmisest saab riigikassa E-teenuste leheküljelt. 2009 a. eelarve kokku ­ 41 772 073 (personalikulud, töötasu, erisoodustused,majandamiskulud jne) Palgajuhendid, palgaandmed. Tööinspektsiooni poolt korralda...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
22 allalaadimist
3
docx

Teemadele Vastamine

Ecce Erkmann, 12.klass 1.Kas eesti on heaoluriik? Eesti püüdleb iga hinnaga heaoluriigi staatuse poole. Kas see siis tähendab, et me ei või seda juba praegu olla? Kui välja mõeldi auto ei jäädud lihtsalt sõiduki juurde, mis kulgeb edasi aeglasemalt kui hobune vaid leiutist hakati täiendama. Samuti täiendatakse ka riiki, seaduseid, arengut erinevatel aladel. See on...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
45 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun