Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "töövõtuleping" leiti 182 faili

töövõtuleping – töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ehk töö ning vastavalt kohustub teine isik (tellija) maksma selle eest tasu (VÕS § 635). Töövõtulepingu tunnused on: leping on suunatud tulemuse saavutamisele, tööd ei pea tegema isiklikult, töö iseseisev korraldamine, tööd tehakse tasu eest.
4
doc

Näidis - Töövõtuleping FIE-ga

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [tellija esindaja nimi]...

-
36 allalaadimist
4
doc

Näidis - Töövõtuleping füüsilise isikuga

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [tellija aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustu...

-
248 allalaadimist
4
doc

Näidis - Töövõtuleping juriidilise isikuga (kes ei ole käibemaksukohustuslane)

TÖÖVÕTULEPING Käesolev töövõtuleping (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [tellija esindaja nimi] e...

-
37 allalaadimist
5
doc

Näidis - Töövõtuleping juriidilise isikuga käibemaksukohustuslane

TÖÖVÕTULEPING Käesoleva töövõtuleping (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Tellija nimi], [registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [tellija registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [tellija esindaja nimi]...

-
39 allalaadimist
6
docx

Töövõtuleping

Töövõtulepingu mõiste (1) Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. (2) Kui töövõtulepingu esemeks on tehingu tegemine, kohaldatakse lepingule täiendavalt käesoleva seaduse §-des 620-626, § 628 lõigetes 2 ja 3, §-s...

Õigusteadus - Kutsekool
73 allalaadimist
4
docx

Töövõtuleping

Töövõtuleping Mõiste: Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. (Võlaõigusseaduse (VÕS) § 635) Töövõtulepingu (TVL) sõlmimise alused on kehtestatud Võlaõigusseaduses. TVL sõlmimisel määratakse tähtaeg, milleks töö peab olem...

Ühiskond -
24 allalaadimist
9
pptx

Töövõtuleping

Töövõtuleping Kristiine Kääramees Rühm: LL-12 Mõiste Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. (Võlaõigusseaduse (VÕS) § 635) Töövõtuleping TVL sõlmimisel määratakse tähtaeg, milleks töö peab olema tehtud. TVL alusel katseaeg e...

Ühiskond -
7 allalaadimist
22
pptx

Töövõtuleping

Sander Pruul LL11 Töövõtuleping Töövõtulepingu mõiste Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. Töövõtuleping (TVL) Alluvussuhe puudub, TVL kirjeldatakse tehtav töö, määratakse tasu ja töö tähtaeg. Lepingu pooled: töövõtja ühelt poolt ja tellija teiselt p...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
18 allalaadimist
3
doc

Tööleping vs Töövõtuleping

Tööleping (TL) Töövõtuleping (TVL) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik Mõiste (töötaja) teisele isikule (tööandja) Üks isik (töövõtja) kohustub valmistama või tööd, alludes tema juhtimisele ja muutma asja või saavutama teenuse kont...

Lepinguõigus - Kutsekool
54 allalaadimist
2
odt

Töövõtuleping näidis

" ..............., .............................., registrikood .............................., asukoht .............................., mida esindab .............................., edaspidi nimetatud Tellija ja .............................., isikukood .............................., elukoht .............................., edaspidi nimetatud Töövõtja, sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas:...

Tööseadusandlus -
7 allalaadimist
13
doc

Käsundi ja töövõtuleping

TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD KÄSUNDUSLEPING Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud (VÕS § 619) Käsundisaaja peab käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vaj...

Õigus alused - Keskkool
5 allalaadimist
1
doc

Lepingute erinevused

Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilised erinevused Leping Erinevused Tööleping 1. Suunatud protsessile 2. Alluvusvahekord 3. Töö riskid tööandjal 4.Õigus puhkusele....

Õigus alused - Kutsekool
97 allalaadimist
20
pptx

Sissejuhatus tööõigusesse, tööõiguse asend, põhimõtted, võrdlus teiste lepingutega

Avalikul õigusel ja eraõigusel on erinevad lähtekohad ja funktsioonid. Eraõigus lähtub üksikisikust ning selle ülesandeks on reguleerida tehinguid ja olemasolevate ning tekkida võivate huvikonfliktide lahendamist eraisikute vahel. Avalik...

Õigus alused - Kutsekool
41 allalaadimist
12
doc

EKSAMIKÜSIMUSED TÖÖÕIGUSES

TÖÖ- JA TEENINDUSSUHE 2. INDIVIDUAALNE JA KOLLEKTIIVNE TÖÖSUHE 3. TÖÖTAJA INDIVIDUAALSE TÖÖSUHTE SUBJEKTINA 4. TÖÖANDJA INDIVIDUAALSE TÖÖSUHTE SUBJEKTINA 5. TÖÖLEPINGU ERISTAMINE TÖÖVÕTULEPINGUST Kaks erinevat asja. Töövõtulepingu poolteks on töövõtja ja töö tellija. Võlaõigusseaduse kohaselt kohustub töövõtja valmistama või muutma asja...

Tööõiguse alused - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
56 allalaadimist
18
docx

Ehituskorraldus Roode Liias

Ehitustoodang (ehitis), selle eripärad ning nende mõju ehituskorraldusele Ehitis on füüsiline substants-asi, koosneb materjalidest ja konstruktsioonidest. Kvaliteetne ehitis on mõistliku ehituskorralduse tulemus. 2. Ehituskorraldus, selle õppedistsipliini sisu ning seos teiste ehitusvaldkonna õppeainetega Eesmärgideks: anda ülevaade ehitusturust, ehitise elutsüklist, ehituse subjektidest,...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
256 allalaadimist
20
doc

Tööõigus

Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; Riigi tasandil ??? Ettevõtte tasandil 1) Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2) Paraneb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3) Töötajad õpi...

Töökeskkonna ohutus -
118 allalaadimist
18
doc

Töö-, käsundus- ja töövõtulepingu võrdlus

Töö-, käsundus- ja töövõtulepingu võrdlus Koostaja nimi ja grupp ________________________________________________________ Tööleping (TL) Käsundusleping Töövõtuleping (TVL) 1) Õigusakti Töölepingu seadus Võlaõigusseadus §-d Võlaõigusseadus §-d nimetus...

Tööõigus - Kutsekool
17 allalaadimist
2
pdf

Erinevad lepingud

Kirjelda erisusi erinevate töö tegemise lepingute vahel TÖÖLEPING TÖÖVÕTULEPING KÄSUNDUSLEPING 1. Seadus, millel leping põhineb Töölepinguseadus Võlaõigusseadus Võlaõigusseadus 2. Lepingupooled Töötaja ja Tööandja...

Personalitöö - Kutsekool
29 allalaadimist
8
docx

Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused

Tööleping (TL) Käsundusleping (KL) Töövõtuleping (TVL) Võrreldavad Reguleerib võlaõigusseaduse § Reguleerib võlaõigusseaduse § Reguleerib töölepingu seadus 635-657 omadused...

Tööõigus - Kutsekool
9 allalaadimist
2
doc

Tööõigus

Kas peab tingimata olema kirjalik leping? Jah, peab olema, sest tööleping sõlmitakse kirjalikult. Töötaja teeb projektina töölepingu valmis ja annab allkirjastamiseks tööandjale. Tööleping sõlmitakse kirjalikult. Tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. TLS §4 lg 2 4. Kas töövõtuleping ei olegi sama, mis tööleping? Ma ikka arvasin, et olen töötaja nagu iga teine – kuigi leping, mille firma minuga sõlmis, pealkirjaks on „töövõtuleping“. Millisest seadusest võiks töötaja leida oma õiguste ja kohustuste ning tööandja õiguste ja kohustuste kohta informatsiooni, kui sõlmitud töövõtuleping? Kas sellise lepingu sõlmimise jaoks peab end registreerima FIE-ks? Kuivõrd oluliselt see erineb tavalisest töölepingust?...

Tööõigus -
21 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun