Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Laondus ja veokorraldus (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mitmeid vajalikke funktsioone Milline vastusevariantidest on väär?
 • Millises laos kuuluvad kaubad laopidajale?
 • Millises laos kontrollib laopidamist ise vahetult kauba omanik valdaja?
 • Millises laos osutatakse laopidamise teenust?
 • Millise lao kasutamisel tekivad kauba omanikulevaldajale laopidamisest üldjuhul püsivkulud?
 • Millise lao kasutamisel tekivad kauba omanikulevaldajale laopidamisest muutuvkulud?
 • Millised on laonduse kolm olulisemat komponenti?
 • Mis laod on puhverlaod?
 • Milline on jaotusladude peamine eesmärk?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas jaotusladude kasutamisest?
 • Milliseid on logistikaettevõtte läbivooluterminali peamised funktsioonid?
 • Milliseid ülesandeid täidavad transiitlaod?
 • Kuidas toimub töö poolautomaatladudes?
 • Mis laod on külmlaod?
 • Millist temperatuurireziimi hoitakse külmutusladudes?
 • Milliste ladude puhul on ehitamise ja laiendamise kriteeriumid suhteliselt universaalsed?
 • Mis on laohoone efektiivse kasutamise seisukohalt hoiustamise tarvis kõige olulisem?
 • Milline mõju võib olla töötoimingute tulemustele alavalgustatud laos?
 • Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute muutmisi?
 • Kuidas on võimalik suurendada lao ruumi kasutamise efektiivsust?
 • Millal on vaja üldjuhul viia läbi hoiuühikute moodustamine kauba vastuvõtul?
 • Millest saab üldjuhul laos alguse komplekteerimistöö?
 • Mis on laotöös kõige olulisem efektiivsuse saavutamiseks komplekteerimisel?
 • Mida tähendab rühmkomplekteerimine?
 • Millisel konkreetsel juhul on komplekteerimise töö kulu väljastustellimuse ühe rea kohta kõige suurem?
 • Kui suur osa tellimustest on tüki- ja alusekauba ladudes keskmiselt üherealised?
 • Miks plastikust kaubaaluste kasutamine on vähelevinud?
 • Milline on jaekaubanduse pakkimismoodul?
 • Millised on sertifitseeritud EUR- tüüpi kaubaaluse europallet mõõtmed?
 • Millised on nn laia kaubaaluse wide pallet FIN pallet mõõtmed?
 • Millisel peamisel eesmärgil teostatakse üldjuhul ladudes inventuure?
 • Milliseid tooteid on põhjust inventeerida laos sagedamini?
 • Millal oleks vaja teostada toodete liikumiste registreerimised laoarvestusprogrammis?
 • Kuidas aitab lao infosüsteem kaasa järelevalvetoimingute teostamisele laos?
 • Milline põhimõte on väär hoiukohtade süsteemide kasutamise seisukohalt?
 • Milline põhimõte on väär hoiukohtade süsteemide kasutamise seisukohalt?
 • Mis mõjutab toodete hoiukohtadele paigutamise seisukohalt komplekteerimistöö efektiivsust kõige enam?
 • Kui tööpäeva jooksul kasutatakse kauba vastuvõtul ja väljastamisel keskmiselt 50 kaubaalust?
 • Missugusel lao tööalal on kõige sobivam hoida kaubaaluste varu?
 • Mis on ladudes hoiustamissüsteemide kasutamise ülesanneteks?
 • Mis on kõige olulisem kaupade hoiustamisel laos kaupade säilivuse seisukohalt?
 • Mida tähendab hoiukohtade hooldamine?
 • Milline loetletuist on laojuhataja töö kõige tähtsam ülesanne?
 • Milline võiks olla laotöötajatele kehtestatud õiglane palgasüsteem?
 • Kuidas oleks võimalik laotööd efektiivsemalt korraldada?
 • Kuidas on laotöös efektiivsem kasutada laotehnikat ja tööjõudu?
 • Millise laotoimingu tõhusa korraldamisega on võimalik saada kogu laotöös kõige suuremat efekti?
 • Millal on terminali tootlikkus ja ressursside kasutamise efektiivsus üldjuhul kõige suurem?
 • Millised peaksid olema loetletuist laojuhataja igapäevatöö kõige olulisemad ülesanded?
 • Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute muutmisi?
 • Kuidas on võimalik suurendada lao ruumi kasutamise efektiivsust?
 • Milline on vahekoridori enamlevinud laius kitsaste vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?
 • Milline on vahekoridori enamlevinud laius laiade vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?
 • Millest sõltub vastuvõtuala suurus laos?
 • Millest sõltub lao loovutusala suurus?
 • Mida mõeldakse laotehnoloogia all?
 • Mida mõeldakse traditsioonilise konventsionaalse laotehnoloogia all?
 • Milline laotehnoloogia ei kuulu ruumi säästvate tehnoloogiate hulka?
 • Keskmiselt neli kaubaalust?
 • Milline peamine puudus on virnastamisel võrreldes hoiustamisega riiulikohtadel?
 • Millisele laotehnoloogiale sarnaneb sügavriiulite tehnoloogia?
 • Mis on sügavriiulite tehnoloogia peamiseks puuduseks?
 • Mis on raadiosüstik?
 • Millist kasu on võimalik saada raadiosüstikute kasutamisest?
 • Millise laotehnoloogia kasutamisega on võimalik saavutada kõige parem laoruumi täiteaste?
 • Millised põhivahendid kuuluvad laoinventari hulka?
 • Millised ettevõtte põhivahendid kuuluvad laoseadmete hulka?
 • Milline on riiuliõrre tavapärane pikkus millel hoiustatakse korraga kolm EUR alust?
 • Milline on riiuliõrre tavapärane pikkus millel hoiustatakse korraga kolm laia FIN alust?
 • Milline on tavapärane kaubaaluste ja kaubaaluste ning riiulipostide vahe riiuliõrtel?
 • Mille hoiustamiseks kasutatakse konsoolriiuleid?
 • Milline on kaubaaluste riiulikonstruktsiooni tavapärane sügavus õrte väliskülgede vaheline mõõt?
 • Mida mõeldakse laonduses inventari all?
 • Kestavad 2 tundi?
 • Kuivpuhastuse läbiviimisest?
 • Mis on kõige tõhusam vahend võitlemaks laos tolmuga?
 • Millest sõltub tolmu kogus laos kõige rohkem?
 • Mis peaks olema üldjuhul klienditeeninduse fookuses?
 • Mida tähendab klientide silmis ettevõtte usaldusväärsus?
 • Mis on ettevõtete peamiseks probleemiks teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtud kulude puhul?
 • Mis on optimaalne teenindustase?
 • Kus ta töötab?
 • Kuidas mõõdetakse tarnevõimet laost tarnimisel?
 • Mida mõeldakse tarne paindlikkuse all?
 • Kes on ettevõttes sisemised kliendid"?
 • Millistest teguritest sõltub kvaliteet logistikas?
 • Milline vastus on täielik?
 • Kui siis milline seos kehtib üldjuhul logistikas kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Kuidas mõjutab elektroonilise andmevahetuse kasutamine tellimuste edastamist ja töötlemist?
 • Mis on üldjuhul subjektiivsem kas toodete või teenuste kvaliteedi määratlemine?
 • Mida tähendab kvaliteetne toode?
 • Kes peaksid ettevõttes olema seotud kvaliteediküsimustega?
 • Milline on ettevõtte selle partnerite ja klientide ühine kvaliteedialane huvi?
 • Milline seos valitseb üldjuhul osutatavate teenuste hulga ja nende kvaliteedi vahel?
 • Millised on kvaliteedi määratlemise peamised kriteeriumid logistikas?
 • Miline seos kehtib üldjuhul logistikas kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Milliste vigadega tegelemine on kvaliteedi parandamise seisukohalt olulisem?
 • Mis on vigade analüüsimisel kõige olulisem?
 • Mis on enamasti teenuse kvaliteedi hindamise aluseks kliendi poolt?
 • Mis on saadetiste konsolideerimine?
 • Mis on lao väljastustellimuste konsolideerimine?
 • Mis on kliendi veotellimuste konsolideerimine?
 • Mis on cross-docking?
 • Mis on distributsioon?
 • Millisel juhul toimub lõpptarbijaile mõeldud kauba aja- ja ruumikasulikkuse suurendamine?
 • Millal võeti termin "logistika" äritegevuses laiaulatuslikult kasutusele?
 • Milliste peamiste voogude haldamise ja juhtimisega tegeldakse logistikas?
 • Mis on tavaliselt logistikatöö peamiseks eesmärgiks ettevõttes?
 • Kuidas toimub logistikas materjalivoogude haldamine?
 • Mis on erinevate voogude juhtimise peamiseks eesmärgiks logistikas?
 • Kelle huvidega on vaja arvestada logistiliste toimingute ümberkorraldamisel?
 • Millal hakkas logistikavaldkond arenema kui teadus?
 • Mis on pooltoodang?
 • Millist perioodi logistika arengus nimetetakse "integraalsete kontseptsioonide arengu" perioodiks?
 • Millist perioodi logistika arengus nimetatakse "tekkimise ja kujunemise" perioodiks?
 • Kes moodustavad väärtusahelas ülavoo ja kes allvoo?
 • Mitut juhtimistasandit logistikas eristatakse?
 • Missugusel logistika juhtimise tasandil tasanditel võetakse igapäevaselt vastu kõige enam otsuseid?
 • Milliste meetoditega on võimalik logistikas ebakindlust vähendada?
 • Mida mõistetakse logistikas paindlikkuse all?
 • Mis on logistikas läbimisaeg lead time?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas läbimisaja lühendamisest?
 • Mida kujutab endast EAN koodisüsteem?
 • Mida mõeldakse massilise rätsepatöö" mass customization all logistikas?
 • Mida tähendab "tellimuste poolt juhitav tootmine"?
 • Mida tähendab "lao poolt juhitav tootmine"?
 • Kes on tarneahela liider?
 • Mis kaasneb üldjuhul oma ettevõtte probleemsete tegevuste outsourcinguga?
 • Mis on partnership" logistikas?
 • Milline põhimõte riskide jaotamisel logistilises ahelas on õigem?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Mille poolest erinevad Ro-Ro ja Lo-Lo?
 • Miks on vaja raudteevedudel teostada alusvankrite veeretelgede vahetusi?
 • Mida kujutab endast multimodaalne vedu?
 • Mis vedu on huckepack" vedu?
 • Missugune veoviis on kõige keskkonnasäästlikum?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millised eelised on meretranspordi kasutamisel võrreldes autotranspordiga?
 • Mis on lennutranspordi eeliseks võrreldes raudteetranspordiga?
 • Mida kujutab endast nn lennuauto roadfeeder kasutamine?
 • Missugust loetletud laadimisühikutest ei kasutata kombineeritud transpordil?
 • Millist treilerit nimetatakse jumbotreileriks?
 • Mida tähendab väide et neljanda põlvkonna konteinerlaev mahutab üle 4000 tk TEU- d?
 • Miks on konteinerid suhteliselt vähe kasutatavad maantevedudel?
 • Mida tähendab lühend LCL?
 • Kuidas nimetatakse mitme veoviisi järjestikust kasutamist mil kauba lastiruum jaääb samaks?
 • Kuidas nimetatakse kombinatsiooni auto rongil" või treiler rongil"?
 • Mis on swap-body"?
 • Millised on suurlinna jaotuslogistika citylogistics eesmärgid?
 • Mis on tavaliselt tähtsaim tegur jaotusvedude puhul kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Kuidas tuleks veos lastiruumis paigutada?
 • Kuidas tuleks veos lastiruumis paigutada?
 • Kes vastutab valitsuse määruse kohaselt koorma laadimise ja kinnitamise eest?
 • Mida peab tegema autojuht kui ta ei ole rahul koorma kinnitusega?
 • Mida ei ole vaja arvestada kauba laadimisprotsessi ajal veoki lastiruumi?
 • Kes vastutab kauba õige piisava pakendi eest veoprotsessis?
 • Millist rolli täidab kaubaalus transpordiprotsessis?
 • Milline tegevus jääb sageli väljaspoole veokorralduse mõjuulatust?
 • Kuidas katab vedaja vastutuskindlustus üldjuhul võimalikud kahjud veoprotsessis?
 • Milline tegur ei oma rolli veoste säilivuse tagamisel?
 • Milline nendest ülesannetest ei kuulu saatja kohustuste hulka?
 • Milline tegevus jääb sageli väljaspoole veokorralduse mõjuulatust?
 • Milline juriidiline tähendus on veokirja allkirjastamisel kauba vastuvõtja poolt?
 • Millise seadme abil salvestatakse autojuhi töö-ja puhkeaega?
 • Mida hõlmab AETR kokkulepe?
 • Millisel juhul ei vastuta vedaja kauba eest veoprotsessis?
 • Millist veost loetakse veolepingu raames eriveoseks?
 • Millist veost loetakse veolepingu raames tavaveoseks?
 • Kuidas nimetatakse kaubasaadetist mis koosneb käsitsi laaditavatest pisipakkidest?
 • Mida mõeldakse kaubasaadetiste veoprotsessis konsolideerimise all?
 • Milline on üldjuhul enim kasutatav veoviis masskaupade veol?
 • Milline suurus väljendab veoki lastiruumi mahu kasutamist suhtes selle kandevõimesse?
 • Kuidas nimetatakse suurust mis kirjeldab lastiruumi jooksvat meetrit kogu lastiruumi kõrguse ulatuses?
 • Milliseid andmeid ei ole vaja kontrollida veokirjal kauba üleandmise - vastuvõtmise hetkel?
 • Kuidas nimetatakse suuremahulisi vedusid terminalide vahel ning vedusid tootjatelt jaotusladudesse?
 • Mida ei ole vaja arvestada marsruutide planeerimisel maanteevedudel?
 • Kellel on lubatud osutada tasulisi veoteenuseid?
 • Mis veod on ADR veod maanteetranspordis?
 • Millised rahvusvahelised eeskirjad reguleerivad ohtlike ainete transportimist maanteedel?
 • Mida iseloomustab läbisõidu kasutamise koefitsient?
 • Mida näitab sõiduki ekspluatatsiooniline kiirus?
 • Mida näitab sõiduki tehniline kiirus ?
 • Kuidas nimetatakse suurust mis iseloomustab veovahendiveoühiku kaubaruumi kasutamist?
 • Mida näitab tonnkilomeeter?
 • Mida iseloomustab veoki arvestuslik kandevõime?
 • Mida näitab veeremi tootlikkus?
 • Mida tähendab vedude tasakaal?
 • Mis on kauba laovaru"?
 • Mis kulud on puudumiskulud?
 • Mis on reservladude ülesanne?
 • Millistest kulukomponentidest koosnevad tellimiskulud?
 • Mis on "tellimusvahe"?
 • Mis on "tellimustsükli meetod"?
 • Millist säästu on võimalik logistikas saada tellimustsükli meetodi rakendamisest?
 • Mida arvutatakse EOQ valemi abil?
 • Milleks kasutatakse Wilsoni valemit?
 • Millistel põhjustel on Wilsoni valemi kasutamine raskendatud?
 • Kuidas sõltub üldjuhul reservlao suurus nõudluse kõikumisest?
 • Mis on logistikas kogukulude kontseptsiooni puhul oluline?
 • Mida tähendab logistikas "osaoptimeerimine"?
 • Mille suhtes avaldatakse üldjuhul logistikakulude määra ettevõttes?
 • Milline on üldjuhul maailmas logistikakulude ja SKP sisemajanduse kogutoodang suhte muutumise trend?
 • Millest on põhjustatud lao ülalpidamiskulud?
 • Kuidas arvutatakse laokulu koefitsient?
 • Millest on põhjustatud ladustamiskulud?
 • Millisesse vahemikku jääb enamasti ettevõtete laokulude koefitsiendi väärtus?
 • Milliste kulude arvutamine on logistikute jaoks kõige töömahukam ja komplitseeritum?
 • Missugune osakulude sõltuvus logistikas peab paika ?
 • Milliste kulude alla kuuluvad transpordis liiklusõnnetustest tekkivad kulud?
 • Mis on logistikas kuluefektiivsuse mõiste sisuks?
 • Milline kuluallikas loetelus on ettevõttes tüüpiline kaudse kulu tekitaja?
 • Miks kasutatakse logistikas ühikukulu mõistet?
 • Millist kulu loetletud kuludest liigitatakse veoki omahinna arvutamisel püsivkuluks?
 • Millist kulu loetletud kuludest liigitatakse veoki omahinna arvutamisel muutuvkuluks?
 • Mis võimaldab loetletud meetmetest veoki kulusid kilomeetri kohta vähendada?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millise veoliigi puhul on veokulu veetava kaubaühiku kohta enamasti kõige suurem?
Vasakule Paremale
Laondus ja veokorraldus #1 Laondus ja veokorraldus #2 Laondus ja veokorraldus #3 Laondus ja veokorraldus #4 Laondus ja veokorraldus #5 Laondus ja veokorraldus #6 Laondus ja veokorraldus #7 Laondus ja veokorraldus #8 Laondus ja veokorraldus #9 Laondus ja veokorraldus #10 Laondus ja veokorraldus #11 Laondus ja veokorraldus #12 Laondus ja veokorraldus #13 Laondus ja veokorraldus #14 Laondus ja veokorraldus #15 Laondus ja veokorraldus #16 Laondus ja veokorraldus #17 Laondus ja veokorraldus #18 Laondus ja veokorraldus #19 Laondus ja veokorraldus #20 Laondus ja veokorraldus #21 Laondus ja veokorraldus #22 Laondus ja veokorraldus #23 Laondus ja veokorraldus #24 Laondus ja veokorraldus #25 Laondus ja veokorraldus #26 Laondus ja veokorraldus #27 Laondus ja veokorraldus #28 Laondus ja veokorraldus #29 Laondus ja veokorraldus #30 Laondus ja veokorraldus #31 Laondus ja veokorraldus #32 Laondus ja veokorraldus #33 Laondus ja veokorraldus #34 Laondus ja veokorraldus #35 Laondus ja veokorraldus #36 Laondus ja veokorraldus #37 Laondus ja veokorraldus #38 Laondus ja veokorraldus #39 Laondus ja veokorraldus #40 Laondus ja veokorraldus #41 Laondus ja veokorraldus #42 Laondus ja veokorraldus #43 Laondus ja veokorraldus #44 Laondus ja veokorraldus #45 Laondus ja veokorraldus #46 Laondus ja veokorraldus #47 Laondus ja veokorraldus #48 Laondus ja veokorraldus #49
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 49 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 226 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Laura-Liis Piigert Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

114
doc

Laondus ja veokorraldus

Laondus ja veokorraldus Töövihik Sisukord 1. Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vastuvõtukontroll............................................................................................ 13 5. Kauba paigutamine hoiukohtadele.................

Laomajandus
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

Laondus ja veokorraldus Töövihik Tallinn 2006 Tellija: Paide Kutsekeskkool Täitja: PAC Training OÜ Koostanud: A. Tulvi 2 Sisukord 1. Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vastuvõtukontroll............................................................................................ 13 5. Kauba paigutamine hoiukohtadele.................

Logistika alused
1072
pdf

Logistika õpik

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele Tallinn 2013 Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames

Logistika alused
54
pdf

Kauba kaitlemine

11 KAUBA KÄITLEMINE 11.1. Laonduse ajaloost Laondus kui äraelamiseks vajaliku toiduvaru säilitamine on tõenäoliselt sama vana kui inimkond. Ajaloost on teada, et juba kümneid tuhandeid aastaid tagasi kogusid inimeste eelkäi- jad neandertallased koopaelanikena toiduvarusid. Koriluse ajal, kui elatuti peamiselt jahisaagist, metsamarjadest ja taimejuurtest, hoiti toidutagavarasid maasse kaevatud panipaikades. Tänapäeva mõistes laonduse ja varude säilitamise juured ongi saanud alguse vajadusest säilitada söödavat, et

Logistika
52
doc

LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED

llKORDAMISKÜSIMUSED 1. Mis on konsolideerimine? Saadetiste kogumine ja saatmine ühekorraga edasi ühte kindlasse sihtpunkti. 2. Mis on Cross-docking? Logistilise tegutsemise meetod/tegutsemiskontseptsioon, mille puhul toimuvad järjestikku saadetiste sorteerimine ja konsolideerimine. Sissetulnud konsolideeritud saadetised sorteeritakse ja jaotatakse üksikuteks kliendisaadetisteks, mis seejärel omakorda konsolideeritakse kohaletoimetamiseks ühe veoga. Tavapärane tegevus logistikafirmade sorteerimisterminalides ja ladudes 3. Mis on distributsioon? Distributsioon ehk jaotus on vastandiks konsolideerimisele. Analoogselt konsolideerimisega annab distributsioon säästu eelkõige veokulude, kuna ühte paikkonda viiakse selle käigus kohale suuri kaubakoguseid. 4. Mida tähendab logistikas kauba aja ja ruumi kasulikkus?

Laomajandus
6
doc

Laondus alused

Kordamisküsimuste vastused 1. Millistel põhjustel on vaja ladusid ? · Millist tootmine peab kindlustama endale rütmilisuse tagamiseks ja seisakute vältimiseks varud toorainetest, materjalidest, komponentidest ja pooltoodetest · ladude abil ühtlustatakse tarneaegade kõikumisi · ladude abil peidetakse tarnijate ebakindlaid tarneid ja valetarneid · ladude abil parandatakse oma ettevõtte tarnekindlust, teenindustaset ja tarnekiirust · pikad veokaugused suurendavad vajadust ladustamise järele, kuna tarnepartiid suurenevad reeglina veokauguste kasvades · ladude abil on võimalik kindlustada hooajalise tootmise korral ühtlased tarned ladude abil kindlustatakse hooajalise tarbimise korral ühtlane tootmine 2. Kes on kauba omanik privaatlaos, avalikus laos ja lepingulises laos ?

Laonduse alused
56
doc

Logistika konspekt

LOGISTIKA BAASKURSUS, MAINORI KÕRGKOOL, Sügis 2009. NR. 1 1. SISSEJUHATUS 1.1. Logistika määratlus Logistika on protsess, mis toimub organisatsiooni tarnijatest klientideni. See mõjutab vastastikku peaaegu iga üksuse tegevust organisatsioonis ja paljusid teisi organisatsioone väljaspool oma organisatsiooni, kaasa arvatud kliendid. Efektiivne logistika pöörleb ümber viie võtmeala ­ toodete liikumine, informatsiooni Hikumine, aeg / teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus).

Logistika
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat Toimetaja Raul Adlas Koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, Raul Jalast, Riho Männik, Monika Grauberg, Arkadi Popov, Andrus Lehtmets, Margus Kamar, Riina Räni, Veronika Reinhard, Ülle Jõesaar, Marius Kupper, Ahti Varblane, Marko Ild, Katrin Koort, Raul Adlas Tallinn 2013 Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames. Õppematerjali (varaline) autoriõigus kuulub SA INNOVEle aastani 2018 (kaasa arvatud) ISBN 978-9949-513-16-1 (pdf)

EsmaabiLisainfo

Valikvastustega küsimused.
Laomajanduse kohta erinevaid küsimusi.
Riiulid, tüstukid jne.
Väga hea materjal eksamiks kordamisel.
Kokku üle 10-e testi.

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri

Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun