Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link


Laondus ja veokorraldus (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mitmeid vajalikke funktsioone Milline vastusevariantidest on väär?
 • Millises laos kuuluvad kaubad laopidajale?
 • Millises laos kontrollib laopidamist ise vahetult kauba omanik valdaja?
 • Millises laos osutatakse laopidamise teenust?
 • Millise lao kasutamisel tekivad kauba omanikulevaldajale laopidamisest üldjuhul püsivkulud?
 • Millise lao kasutamisel tekivad kauba omanikulevaldajale laopidamisest muutuvkulud?
 • Millised on laonduse kolm olulisemat komponenti?
 • Mis laod on puhverlaod?
 • Milline on jaotusladude peamine eesmärk?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas jaotusladude kasutamisest?
 • Milliseid on logistikaettevõtte läbivooluterminali peamised funktsioonid?
 • Milliseid ülesandeid täidavad transiitlaod?
 • Kuidas toimub töö poolautomaatladudes?
 • Mis laod on külmlaod?
 • Millist temperatuurireziimi hoitakse külmutusladudes?
 • Milliste ladude puhul on ehitamise ja laiendamise kriteeriumid suhteliselt universaalsed?
 • Mis on laohoone efektiivse kasutamise seisukohalt hoiustamise tarvis kõige olulisem?
 • Milline mõju võib olla töötoimingute tulemustele alavalgustatud laos?
 • Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute muutmisi?
 • Kuidas on võimalik suurendada lao ruumi kasutamise efektiivsust?
 • Millal on vaja üldjuhul viia läbi hoiuühikute moodustamine kauba vastuvõtul?
 • Millest saab üldjuhul laos alguse komplekteerimistöö?
 • Mis on laotöös kõige olulisem efektiivsuse saavutamiseks komplekteerimisel?
 • Mida tähendab rühmkomplekteerimine?
 • Millisel konkreetsel juhul on komplekteerimise töö kulu väljastustellimuse ühe rea kohta kõige suurem?
 • Kui suur osa tellimustest on tüki- ja alusekauba ladudes keskmiselt üherealised?
 • Miks plastikust kaubaaluste kasutamine on vähelevinud?
 • Milline on jaekaubanduse pakkimismoodul?
 • Millised on sertifitseeritud EUR- tüüpi kaubaaluse europallet mõõtmed?
 • Millised on nn laia kaubaaluse wide pallet FIN pallet mõõtmed?
 • Millisel peamisel eesmärgil teostatakse üldjuhul ladudes inventuure?
 • Milliseid tooteid on põhjust inventeerida laos sagedamini?
 • Millal oleks vaja teostada toodete liikumiste registreerimised laoarvestusprogrammis?
 • Kuidas aitab lao infosüsteem kaasa järelevalvetoimingute teostamisele laos?
 • Milline põhimõte on väär hoiukohtade süsteemide kasutamise seisukohalt?
 • Milline põhimõte on väär hoiukohtade süsteemide kasutamise seisukohalt?
 • Mis mõjutab toodete hoiukohtadele paigutamise seisukohalt komplekteerimistöö efektiivsust kõige enam?
 • Kui tööpäeva jooksul kasutatakse kauba vastuvõtul ja väljastamisel keskmiselt 50 kaubaalust?
 • Missugusel lao tööalal on kõige sobivam hoida kaubaaluste varu?
 • Mis on ladudes hoiustamissüsteemide kasutamise ülesanneteks?
 • Mis on kõige olulisem kaupade hoiustamisel laos kaupade säilivuse seisukohalt?
 • Mida tähendab hoiukohtade hooldamine?
 • Milline loetletuist on laojuhataja töö kõige tähtsam ülesanne?
 • Milline võiks olla laotöötajatele kehtestatud õiglane palgasüsteem?
 • Kuidas oleks võimalik laotööd efektiivsemalt korraldada?
 • Kuidas on laotöös efektiivsem kasutada laotehnikat ja tööjõudu?
 • Millise laotoimingu tõhusa korraldamisega on võimalik saada kogu laotöös kõige suuremat efekti?
 • Millal on terminali tootlikkus ja ressursside kasutamise efektiivsus üldjuhul kõige suurem?
 • Millised peaksid olema loetletuist laojuhataja igapäevatöö kõige olulisemad ülesanded?
 • Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute muutmisi?
 • Kuidas on võimalik suurendada lao ruumi kasutamise efektiivsust?
 • Milline on vahekoridori enamlevinud laius kitsaste vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?
 • Milline on vahekoridori enamlevinud laius laiade vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?
 • Millest sõltub vastuvõtuala suurus laos?
 • Millest sõltub lao loovutusala suurus?
 • Mida mõeldakse laotehnoloogia all?
 • Mida mõeldakse traditsioonilise konventsionaalse laotehnoloogia all?
 • Milline laotehnoloogia ei kuulu ruumi säästvate tehnoloogiate hulka?
 • Keskmiselt neli kaubaalust?
 • Milline peamine puudus on virnastamisel võrreldes hoiustamisega riiulikohtadel?
 • Millisele laotehnoloogiale sarnaneb sügavriiulite tehnoloogia?
 • Mis on sügavriiulite tehnoloogia peamiseks puuduseks?
 • Mis on raadiosüstik?
 • Millist kasu on võimalik saada raadiosüstikute kasutamisest?
 • Millise laotehnoloogia kasutamisega on võimalik saavutada kõige parem laoruumi täiteaste?
 • Millised põhivahendid kuuluvad laoinventari hulka?
 • Millised ettevõtte põhivahendid kuuluvad laoseadmete hulka?
 • Milline on riiuliõrre tavapärane pikkus millel hoiustatakse korraga kolm EUR alust?
 • Milline on riiuliõrre tavapärane pikkus millel hoiustatakse korraga kolm laia FIN alust?
 • Milline on tavapärane kaubaaluste ja kaubaaluste ning riiulipostide vahe riiuliõrtel?
 • Mille hoiustamiseks kasutatakse konsoolriiuleid?
 • Milline on kaubaaluste riiulikonstruktsiooni tavapärane sügavus õrte väliskülgede vaheline mõõt?
 • Mida mõeldakse laonduses inventari all?
 • Kestavad 2 tundi?
 • Kuivpuhastuse läbiviimisest?
 • Mis on kõige tõhusam vahend võitlemaks laos tolmuga?
 • Millest sõltub tolmu kogus laos kõige rohkem?
 • Mis peaks olema üldjuhul klienditeeninduse fookuses?
 • Mida tähendab klientide silmis ettevõtte usaldusväärsus?
 • Mis on ettevõtete peamiseks probleemiks teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtud kulude puhul?
 • Mis on optimaalne teenindustase?
 • Kus ta töötab?
 • Kuidas mõõdetakse tarnevõimet laost tarnimisel?
 • Mida mõeldakse tarne paindlikkuse all?
 • Kes on ettevõttes sisemised kliendid"?
 • Millistest teguritest sõltub kvaliteet logistikas?
 • Milline vastus on täielik?
 • Kui siis milline seos kehtib üldjuhul logistikas kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Kuidas mõjutab elektroonilise andmevahetuse kasutamine tellimuste edastamist ja töötlemist?
 • Mis on üldjuhul subjektiivsem kas toodete või teenuste kvaliteedi määratlemine?
 • Mida tähendab kvaliteetne toode?
 • Kes peaksid ettevõttes olema seotud kvaliteediküsimustega?
 • Milline on ettevõtte selle partnerite ja klientide ühine kvaliteedialane huvi?
 • Milline seos valitseb üldjuhul osutatavate teenuste hulga ja nende kvaliteedi vahel?
 • Millised on kvaliteedi määratlemise peamised kriteeriumid logistikas?
 • Miline seos kehtib üldjuhul logistikas kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Milliste vigadega tegelemine on kvaliteedi parandamise seisukohalt olulisem?
 • Mis on vigade analüüsimisel kõige olulisem?
 • Mis on enamasti teenuse kvaliteedi hindamise aluseks kliendi poolt?
 • Mis on saadetiste konsolideerimine?
 • Mis on lao väljastustellimuste konsolideerimine?
 • Mis on kliendi veotellimuste konsolideerimine?
 • Mis on cross-docking?
 • Mis on distributsioon?
 • Millisel juhul toimub lõpptarbijaile mõeldud kauba aja- ja ruumikasulikkuse suurendamine?
 • Millal võeti termin "logistika" äritegevuses laiaulatuslikult kasutusele?
 • Milliste peamiste voogude haldamise ja juhtimisega tegeldakse logistikas?
 • Mis on tavaliselt logistikatöö peamiseks eesmärgiks ettevõttes?
 • Kuidas toimub logistikas materjalivoogude haldamine?
 • Mis on erinevate voogude juhtimise peamiseks eesmärgiks logistikas?
 • Kelle huvidega on vaja arvestada logistiliste toimingute ümberkorraldamisel?
 • Millal hakkas logistikavaldkond arenema kui teadus?
 • Mis on pooltoodang?
 • Millist perioodi logistika arengus nimetetakse "integraalsete kontseptsioonide arengu" perioodiks?
 • Millist perioodi logistika arengus nimetatakse "tekkimise ja kujunemise" perioodiks?
 • Kes moodustavad väärtusahelas ülavoo ja kes allvoo?
 • Mitut juhtimistasandit logistikas eristatakse?
 • Missugusel logistika juhtimise tasandil tasanditel võetakse igapäevaselt vastu kõige enam otsuseid?
 • Milliste meetoditega on võimalik logistikas ebakindlust vähendada?
 • Mida mõistetakse logistikas paindlikkuse all?
 • Mis on logistikas läbimisaeg lead time?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas läbimisaja lühendamisest?
 • Mida kujutab endast EAN koodisüsteem?
 • Mida mõeldakse massilise rätsepatöö" mass customization all logistikas?
 • Mida tähendab "tellimuste poolt juhitav tootmine"?
 • Mida tähendab "lao poolt juhitav tootmine"?
 • Kes on tarneahela liider?
 • Mis kaasneb üldjuhul oma ettevõtte probleemsete tegevuste outsourcinguga?
 • Mis on partnership" logistikas?
 • Milline põhimõte riskide jaotamisel logistilises ahelas on õigem?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Mille poolest erinevad Ro-Ro ja Lo-Lo?
 • Miks on vaja raudteevedudel teostada alusvankrite veeretelgede vahetusi?
 • Mida kujutab endast multimodaalne vedu?
 • Mis vedu on huckepack" vedu?
 • Missugune veoviis on kõige keskkonnasäästlikum?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millised eelised on meretranspordi kasutamisel võrreldes autotranspordiga?
 • Mis on lennutranspordi eeliseks võrreldes raudteetranspordiga?
 • Mida kujutab endast nn lennuauto roadfeeder kasutamine?
 • Missugust loetletud laadimisühikutest ei kasutata kombineeritud transpordil?
 • Millist treilerit nimetatakse jumbotreileriks?
 • Mida tähendab väide et neljanda põlvkonna konteinerlaev mahutab üle 4000 tk TEU- d?
 • Miks on konteinerid suhteliselt vähe kasutatavad maantevedudel?
 • Mida tähendab lühend LCL?
 • Kuidas nimetatakse mitme veoviisi järjestikust kasutamist mil kauba lastiruum jaääb samaks?
 • Kuidas nimetatakse kombinatsiooni auto rongil" või treiler rongil"?
 • Mis on swap-body"?
 • Millised on suurlinna jaotuslogistika citylogistics eesmärgid?
 • Mis on tavaliselt tähtsaim tegur jaotusvedude puhul kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Kuidas tuleks veos lastiruumis paigutada?
 • Kuidas tuleks veos lastiruumis paigutada?
 • Kes vastutab valitsuse määruse kohaselt koorma laadimise ja kinnitamise eest?
 • Mida peab tegema autojuht kui ta ei ole rahul koorma kinnitusega?
 • Mida ei ole vaja arvestada kauba laadimisprotsessi ajal veoki lastiruumi?
 • Kes vastutab kauba õige piisava pakendi eest veoprotsessis?
 • Millist rolli täidab kaubaalus transpordiprotsessis?
 • Milline tegevus jääb sageli väljaspoole veokorralduse mõjuulatust?
 • Kuidas katab vedaja vastutuskindlustus üldjuhul võimalikud kahjud veoprotsessis?
 • Milline tegur ei oma rolli veoste säilivuse tagamisel?
 • Milline nendest ülesannetest ei kuulu saatja kohustuste hulka?
 • Milline tegevus jääb sageli väljaspoole veokorralduse mõjuulatust?
 • Milline juriidiline tähendus on veokirja allkirjastamisel kauba vastuvõtja poolt?
 • Millise seadme abil salvestatakse autojuhi töö-ja puhkeaega?
 • Mida hõlmab AETR kokkulepe?
 • Millisel juhul ei vastuta vedaja kauba eest veoprotsessis?
 • Millist veost loetakse veolepingu raames eriveoseks?
 • Millist veost loetakse veolepingu raames tavaveoseks?
 • Kuidas nimetatakse kaubasaadetist mis koosneb käsitsi laaditavatest pisipakkidest?
 • Mida mõeldakse kaubasaadetiste veoprotsessis konsolideerimise all?
 • Milline on üldjuhul enim kasutatav veoviis masskaupade veol?
 • Milline suurus väljendab veoki lastiruumi mahu kasutamist suhtes selle kandevõimesse?
 • Kuidas nimetatakse suurust mis kirjeldab lastiruumi jooksvat meetrit kogu lastiruumi kõrguse ulatuses?
 • Milliseid andmeid ei ole vaja kontrollida veokirjal kauba üleandmise - vastuvõtmise hetkel?
 • Kuidas nimetatakse suuremahulisi vedusid terminalide vahel ning vedusid tootjatelt jaotusladudesse?
 • Mida ei ole vaja arvestada marsruutide planeerimisel maanteevedudel?
 • Kellel on lubatud osutada tasulisi veoteenuseid?
 • Mis veod on ADR veod maanteetranspordis?
 • Millised rahvusvahelised eeskirjad reguleerivad ohtlike ainete transportimist maanteedel?
 • Mida iseloomustab läbisõidu kasutamise koefitsient?
 • Mida näitab sõiduki ekspluatatsiooniline kiirus?
 • Mida näitab sõiduki tehniline kiirus ?
 • Kuidas nimetatakse suurust mis iseloomustab veovahendiveoühiku kaubaruumi kasutamist?
 • Mida näitab tonnkilomeeter?
 • Mida iseloomustab veoki arvestuslik kandevõime?
 • Mida näitab veeremi tootlikkus?
 • Mida tähendab vedude tasakaal?
 • Mis on kauba laovaru"?
 • Mis kulud on puudumiskulud?
 • Mis on reservladude ülesanne?
 • Millistest kulukomponentidest koosnevad tellimiskulud?
 • Mis on "tellimusvahe"?
 • Mis on "tellimustsükli meetod"?
 • Millist säästu on võimalik logistikas saada tellimustsükli meetodi rakendamisest?
 • Mida arvutatakse EOQ valemi abil?
 • Milleks kasutatakse Wilsoni valemit?
 • Millistel põhjustel on Wilsoni valemi kasutamine raskendatud?
 • Kuidas sõltub üldjuhul reservlao suurus nõudluse kõikumisest?
 • Mis on logistikas kogukulude kontseptsiooni puhul oluline?
 • Mida tähendab logistikas "osaoptimeerimine"?
 • Mille suhtes avaldatakse üldjuhul logistikakulude määra ettevõttes?
 • Milline on üldjuhul maailmas logistikakulude ja SKP sisemajanduse kogutoodang suhte muutumise trend?
 • Millest on põhjustatud lao ülalpidamiskulud?
 • Kuidas arvutatakse laokulu koefitsient?
 • Millest on põhjustatud ladustamiskulud?
 • Millisesse vahemikku jääb enamasti ettevõtete laokulude koefitsiendi väärtus?
 • Milliste kulude arvutamine on logistikute jaoks kõige töömahukam ja komplitseeritum?
 • Missugune osakulude sõltuvus logistikas peab paika ?
 • Milliste kulude alla kuuluvad transpordis liiklusõnnetustest tekkivad kulud?
 • Mis on logistikas kuluefektiivsuse mõiste sisuks?
 • Milline kuluallikas loetelus on ettevõttes tüüpiline kaudse kulu tekitaja?
 • Miks kasutatakse logistikas ühikukulu mõistet?
 • Millist kulu loetletud kuludest liigitatakse veoki omahinna arvutamisel püsivkuluks?
 • Millist kulu loetletud kuludest liigitatakse veoki omahinna arvutamisel muutuvkuluks?
 • Mis võimaldab loetletud meetmetest veoki kulusid kilomeetri kohta vähendada?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millise veoliigi puhul on veokulu veetava kaubaühiku kohta enamasti kõige suurem?
Vasakule Paremale
Laondus ja veokorraldus #1 Laondus ja veokorraldus #2 Laondus ja veokorraldus #3 Laondus ja veokorraldus #4 Laondus ja veokorraldus #5 Laondus ja veokorraldus #6 Laondus ja veokorraldus #7 Laondus ja veokorraldus #8 Laondus ja veokorraldus #9 Laondus ja veokorraldus #10 Laondus ja veokorraldus #11 Laondus ja veokorraldus #12 Laondus ja veokorraldus #13 Laondus ja veokorraldus #14 Laondus ja veokorraldus #15 Laondus ja veokorraldus #16 Laondus ja veokorraldus #17 Laondus ja veokorraldus #18 Laondus ja veokorraldus #19 Laondus ja veokorraldus #20 Laondus ja veokorraldus #21 Laondus ja veokorraldus #22 Laondus ja veokorraldus #23 Laondus ja veokorraldus #24 Laondus ja veokorraldus #25 Laondus ja veokorraldus #26 Laondus ja veokorraldus #27 Laondus ja veokorraldus #28 Laondus ja veokorraldus #29 Laondus ja veokorraldus #30 Laondus ja veokorraldus #31 Laondus ja veokorraldus #32 Laondus ja veokorraldus #33 Laondus ja veokorraldus #34 Laondus ja veokorraldus #35 Laondus ja veokorraldus #36 Laondus ja veokorraldus #37 Laondus ja veokorraldus #38 Laondus ja veokorraldus #39 Laondus ja veokorraldus #40 Laondus ja veokorraldus #41 Laondus ja veokorraldus #42 Laondus ja veokorraldus #43 Laondus ja veokorraldus #44 Laondus ja veokorraldus #45 Laondus ja veokorraldus #46 Laondus ja veokorraldus #47 Laondus ja veokorraldus #48 Laondus ja veokorraldus #49
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 49 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 195 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Laura-Liis Piigert Õppematerjali autor

Lisainfo

Valikvastustega küsimused.
Laomajanduse kohta erinevaid küsimusi.
Riiulid, tüstukid jne.
Väga hea materjal eksamiks kordamisel.
Kokku üle 10-e testi.

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

114
doc
Laondus ja veokorraldus
288
doc
Töövihik-Laondus ja veokorraldus
1072
pdf
Logistika õpik
54
pdf
Kauba kaitlemine
52
doc
LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED
6
doc
Laondus alused
56
doc
Logistika konspekt
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun