Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link


LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED (7)

5 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on konsolideerimine?
 • Mis on Cross-docking?
 • Mis on distributsioon?
 • Mida tähendab logistikas kauba aja ja ruumi kasulikkus?
 • Millistel põhjustel on vaja ladusi?
 • Kes on kauba omanik privaatlaos avalikus laos ja lepingulises laos?
 • Kes kontrollib laopidamist privaatlaos lepingulises laos ja avalikus laos?
 • Millised ettevõtted on üldjuhul avalike ladude pidajad?
 • Milline on avaliku ja lepingulise laopidaaja vastutus kauba klientide eest?
 • Kuidas muutub hoiuruumi ruumalaühiku omahind lao kõrguse suurenedes?
 • Millised on laonduse kolm olulist komponenti ja kuidas need on omavahel seotud?
 • Mis on efektiivsuse seisukohalt kõige olulisem väikese ringlemissagedusega ladudes?
 • Mis on efektiivsuse seisukohalt kõige olulisem suure ringlemissagedusega ladudes?
 • Millisel otstarbel kasutatakse puhverladusi?
 • Kuidas liigitatakse ladusi funktsionaalsuse seisukohalt?
 • Millisel eesmärgil kasutatakse jaotusladusi?
 • Millist kasu on võimalik saadalogistias jaotusladude kasutamisest?
 • Milliseid funktsioone täidab logistikaettevõtte läbivooluterminalid?
 • Milliseid funktsioone täidavad transiidilaod?
 • Mis laod on poolautomaatlaod?
 • Kuidas on jaotatud üldjuhul töö poolautomaatladudes laopersonali ja seadmete vahel?
 • Kuidas toimib miniload laosüsteemis?
 • Milleks kasutatakse külmladusi ja milline on nende temperatuurireziim?
 • Milleks kasutatakse külmutusladusi milline on nende temperatuurireziim?
 • Milline on madala alusekaubalao maksimaalne kõrgus?
 • Mis on otseläbivool ja millistes ladudes seda kasutatakse?
 • Mis on U kujuline läbivool ja millistes ladudes seda kasutatakse?
 • Millises väga erinevad?
 • Kuidas mõjutab alavalgustatus laos töötoiminguid?
 • Mis on laoinventar ja millised ettevõtte põhivahendid kuuluvad laoinventari hulka ?
 • Millised on enamlevinud vahekoridoride laiused madalas peenkaubaladudes?
 • Milline on laos nõutav vahekoridoride laius teleskooptõstukite kasutamisel ?
 • Millistest kriteerjumitest lähtuvalt määratakse loovutusaa vajalik suurus laos?
 • Kui suure osa lao kogupindalast võtavad enda alla enamasti tööalad?
 • Mis on laotehnoloogia?
 • Mis on traditiooniline laotehnoloogia?
 • Millised tehnoloogiad on ruumi säästvad tehnoloogiad?
 • Millised on riiulite enamlevinud pikkus EUR kaubaaluste hoiustamisel?
 • Millised on riiulite enamlevinud pikkus laiade FIN kaubaaluste hoiustamisel?
 • Milline on liikuvmstiga tõstukite tavapärane laius?
 • Millises vahemikus on võimali kasutada erinevaid kaubaaluste riiulite sügavusi?
 • Milleks kasutatakse laonduses konsoolriiuleid?
 • Millises vahemikus jääb madalate peenkaubariiulite tavakõrgus?
 • Milline on kaubaaluste riiulite tavapärane sügavus?
 • Millistest kriteeriumitest lähtudes tuleks mõelda virnastamise kasutamisel?
 • Millised on traditsiooniliste kaubaaluste riiulite tehnoloogia eelised ja puudused?
 • Millised on virnastamise peamised eelised ja puudused?
 • Millised on sügavriiulite sügavlaadimine tehnoloogia eelised ja puudused?
 • Millised on läbivooluriiulite tehnoliiga eelised ja puudused?
 • Millised on topeltriiulite kasutamise eelised ja puudused?
 • Missuguses laopiirkonnas on sobiv hoida kaubalaluste varu?
 • Miks kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 • Milliste põhimõtete järgi kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 • Mida tähendab FIFO ja LIFO põhimõtte kasutamine ladudes kaupade käsitsemisel?
 • Kuidas paiknevad hoiukohad aktiiv- ja reservkohtae süsteemi kasutamisel?
 • Kuidas toimib pidevalt muutuvate hoiukohtade süsteem?
 • Mis hoiukoht on komplekteerimiskoht ja kuidas toimub selle täitmine?
 • Kuidas on õige pigutada laos sagedasti liikuvad tooted?
 • Millest on õige lähtuda toodete ringlemissageduste arvutamisel?
 • Millised on tavapärase kontrollimise ja erikontrollimise erinevused kauba vastuvõtmisel?
 • Millisel juhul on vaja läbi viia hoiuühikute moodustamine kauba vastuvõtmisel?
 • Kuidas mõjutab veoühiku koormaruumi täiteaste suurdendamine kaubaühiku veokulusi?
 • Mida tähendab hoiukohtade hooldamine ja milleks on vajalik seda teha?
 • Millest algab laos komplekteerimistöö?
 • Mis on laotöös kõige olulisem efektiivsuse saavutamiseks komplekteerimisel?
 • Millised võimalused on hinnalise kauba kaitsmiseks kaotsimineku eest?
 • Miks on kauba loovutamine ühelt osapoolelt teisele vastutusrikas toiming?
 • Millisel juhul on saajal õigus keelduda kauba vastuvõtmisest?
 • Millisel eesmärgil viiakse läbi inventuure?
 • Millised tooteid on põhjust laos inventeerida sagedamini ja miks ?
 • Millal on vaja teostada toodete liikumise registreerimisi laoarvestusprogrammis?
 • Milleks on tähtis minimeerida hoiustamise ja kauba käsitsemise kulud laos?
 • Millistel põhjustel tehakse laos ümberkorraldusi ja planeeringutes muutusi?
 • Milliste abinõudega on võimalik laos ruumi kasutamise efektiivsus?
 • Kuidas aitab meeskonnatöö kaasa laotöö efektiivsuse suurendamisel?
 • Kui suure osa kogu laotööst moodustab üldjuhul komplekteerimis ja pakkimistöö?
 • Millise laotöö tõhusa korraldamisega on võimalik saada kõige suuremat efekti?
 • Mis on rühmkomplekteerimine ja millal seda kasutada?
 • Kui suur on üherealiste väljastustellimuste osakaal kõikide väljastustellimuste arvust?
 • Millised on standartiseeritud EUR-tüüpi kaubaaluste mõõdud?
 • Mitu 40 jalase konteineri põhjale?
 • Millal võeti termin logistika" kasutusele äritegevuses?
 • Missugusel perioodil hakkas logistika valdkond arenema kui teadus?
 • Mis iseloomustab logistika integraalsete konseptsioonide arengu" perioodi?
 • Mis iseloomustab logistika tekkimise ja kujunemise"perioodi?
 • Milliste voogude haldamise ja juhtimisega tegeletakse logistikas?
 • Milline voog on logistikas peamiseks juhtimise ja optimeerimise objektiks?
 • Millised on logistikatöö peamisee eesmärgid ettevõttes?
 • Mille kaudu hallatakse ja juhtakse logistias materjalivoogusi?
 • Mis on erinevate voogude peamiseks eesmärgiks logistikas ?
 • Kelle huvidega on vaja arvestada logistiliste toimingute ümberkorraldamisel?
 • Mis on materjalivood logistikas?
 • Mis on pooltoodang?
 • Millal leidis aset taara-pakke revulutsioon"?
 • Milline on logistika roll erinevate äritegevusprotsesside suhtes?
 • Kuidas saab iseloomustada logistikas efektiivsust?
 • Mida tähendab logistikas kogukulude kontseptsioon"?
 • Mis on osaoptimeerimine ja kuidas see mjutab logistikatoimingute lõpptulemust?
 • Mille suhtes avaldatase üldjuhul logistikakulude määra?
 • Millist mõju avaldab logistikas läbimisaja lühendamine?
 • Millest on põhjustatud logistikas ebakindlus?
 • Milliste abinõudega on võimalik vähendada logistikas ebakindlust?
 • Kuidas mõjutab nõudluse liik püsiv ja muutuv üldjuhul logistikakulude taset?
 • Mida mõistetakse logistikas paindlikuse all?
 • Mida käsitleb logistikas varude juhtimise valdkond?
 • Mis on varude juhtimise võtmevaldkond?
 • Mis kulud on puudumiskulud ja millest on need põhustatud?
 • Mis eesmärgil hoitakse reservladusid?
 • Milliste võtetega on võimalik jõuda kaubanduses varude optimaalsete tasemeteni?
 • Kuidas leitakse laokulu koeritsent?
 • Millest on põhjustatud ladustamiskulud?
 • Mida tähendal laokulu 21?
 • Millistest kulukomponentidest koosnevad tellimiskulud?
 • Millisesse vahemiku jääb üldjuhul laokulu koefitsendi väärtus?
 • Kuias muutub tellimiskulu tooteühiku kohta kui tellimuspartiid suurendatakse?
 • Mida tähendab tellimuste poolt juhtav totmine ?
 • Mida tähendab lao poolt juhitav tootmine ?
 • Mis on tarneaeg"?
 • Mis on tellimuspunkt"?
 • Mis on tellimusvahe?
 • Mis on tellimustsükli meetod?
 • Millist säästu on võimalik saada tellimustsükli meetodi rakendamisel?
 • Mida arvutatakse EOQ valemi abil?
 • Millised piirangud on EOQ valemi rakendamisel?
 • Millised põhjustel on EOQ valemi kasutamine raskendatud?
 • Kuidas sõltub reservlao suurus nõudluse kõikumisest?
 • Mis veod on jaotusveod?
 • Mis veod on põhiveod?
 • Milline on jaekaubanduse pakkimismoodul ?
 • Millised on peamised põhjused laoteenuse sisseostmiseks ?
 • Mis on läbimisaeg?
 • Millist kasu on võimalik saada läbimisaja lühendamisest?
 • Kuidas toimub Ro-RO ja kuidas Lo-Lo laevade laadimine ?
 • Miks on vaja raudteevedudel Euroopas teostada alusvankrite vahetusi?
 • Mis on EAN koodisüsteem?
 • Mis on multimodaalne vedu"?
 • Kuidas aitab lao infosüsteem kaasa järelvalvetoimingute teostamisel laos?
 • Mis on laovaru"?
 • Mida mõeldakse massilise rätsepatöö" all logistikas?
 • Mis vedu on Huckepack" vedu?
 • Missugune veoviis on kõige keskkonnasäästlikum ja miks ?
 • Mis on kombineeritud veod?
 • Milline transpordiliik maailmas on kõige suuremate veomahtude ja veosekäibega?
 • Millises ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millised on veoauto muutuvkulud ja millised püsikulud?
 • Millest sõltub terminali tootlikus kõige enam?
 • Mis on toote elutsükkel?
 • Mis on tootja vastutus?
 • Kuidas tähistatakse rahvusvahelist kvaliteedi-ja kuidas keskkonnaastandardit?
 • Millisest teguritest sõltub logistika kvaliteet?
 • Kuidas mõõdetakse tarnevõimet laost tarnimisel?
 • Kuidas saab laoteenuse pakkuja mõjutada kliendi tarnevõimet?
 • Mis on tarne täpsus?
 • Mis on tarnekindlus?
 • Mis on tarne paindlikus?
 • Mida tähendab logistias osakulude konflikt?
 • Mis on ABC analüüs?
 • Mis on subjektiivsem ja miks kas toote või teenuste kvaliteedi määratlemine ?
 • Milline seos valitseb osutavate teenuste hulga ja nende kvaliteedi vahel?
 • Milline seos kehtib logistikas üldjuhul kvaliteedi ja efekriivsuse vahel?
 • Milline näeb välja miniload laud?
 • Milline näeb välja kaubaaluste läbivoolu riiulid?
 • Milline näeb välja sügavriiulid?
 • Milline näeb välja madal kaubaaluste ladu laiade vahekoridoridega?
 • Milline näeb välja kõrge ladu kitsaste vahekoridoridega?
 • Milline näeb välja läbivooluriiul?
 • Milline näeb välja liikuvmastiga tõstuk?
 • Miline näeb välja tugiratastõstuk?
 • Milline näeb välja kombitõstuk?
 • Milline näeb välja siirdamistõstuk?
 • Milline näeb välja komplekteerimistõstuk?
 • Milline näeb välja elektriline kolmerattaline vastukaaltõstuk?
 • Milline näeb välja elektriline neljarattaline vastukaaltõstuk?
 • Milline näeb välja sisepõlemismootoriga neljarattaline vastukaaltõstuk?
 • Milline näeb välja juhiplatvormiga kompekteerimistõstuk?
 • Milline näeb välja vertikaalkarusell?
 • Milline näeb välja liigendtõstuk?
 • Milline näeb välja horisontaalkarusell?
 • Milline näeb välja konsoolriiul?
 • Milline näeb välja tower laosüsteem?
 • Milline näeb välja madal ladu kitsaste vahekoridoridega?
 • Milline näeb välja kassett-tehnoloogia alus?
 • Milline näeb välja mafitehnoloogia alus?
 • Milline näeb välja konteineri virnastaja?
 • Milline näeb välja terminalitraktor?
 • Milline näeb välja peenkauba siirderiiulid?
 • Milline näeb välja pöördkahvligatõstuk?
 • Milline näeb välja peenkauba läbivooluriiul?
 • Millised näevad välja alusekauba siirderiiulid?
 • Millised on laojuhataja olulisemad ülesanded ?
 • Milline võiks olla laotöötajate parim võimalik palgasüsteem?
 • Kuivõrd on laojuhatajal võimalik laotöö ette planeerida?
 • Kuivõrd esindab laotöötaja oma töös ettevõtet?
 • Kuivõrd on jaotusautode autojuht ettevõtte esindaja kliend juures?
 • Kuivõrd kujundab jaotusvedude autojuht klientide juures ettevõtte mainet?
 • Kuivõrd on jaotusvedude autojuht ettevõtte esindaja kliendi juures?
 • Millised on laouhataja igapäevtöö kõige olulisemad ülesanded?
 • Millistes valdkondlades peaks olema laojuhataja kompeentne?
 • Millal on kõige sobivam aeg ööpäeva jooksul laos märgpuhastuse läbiviimisest?
 • Kuivpuhastuse tegemiseks?
 • Milliste viiside ja võimalustega on laos kõige tõhusam võideeda tolmuga?
 • Millest sõltub tolmu kogus laos?
 • Millise intervalliga on soovitav viia laos märgpuhastust?
 • Mis peaks olema kliendideeninduse fookuses?
 • Millest lähtuvalt oleks õige määratleda teenindustaset?
 • Mille alusel tajub klient osutavate teenuste kvaliteeti?
 • Mida tähendab klientide silmis ettevõtte usaldusväärsus?
 • Mis on tarnevõime ?
 • Mida tähendab kaliteetne toode?
 • Kes otsustab toote omaduste üle?
 • Mida tähendab kvaliteetne tootmine ja teenindamine kliendi vaatenurgast?
 • Kuidas on võimalik määrtata teenuse kvaliteeti?
 • Mis on kvaliteedijuhtimis kõige olulisemad eesmärgid ettevõttes?
 • Kes peaks olema seotud ettevõtte töötajatest kaliteediküsimustega?
 • Millistel eesmärkidel rakendatakse ettevõttes kvaliteedisüsteemi?
 • Millised on ettevõtte selle partnerite ja klientide ühised kvaliteedialased huvid?
 • Milline seos valitseb üldjuhul osutavate teenuste hulga ja nende kvaliteedivahel?
 • Millised on kvaliteedi määraatlemise peamised kriteeriumid logistikas?
 • Milline seos valitseb üldjuhul kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Mis on kõige olulisem vigade analüüsimisel?
 • Kui on vaja siis milleks?
 • Millistel eesmärkidel viiakse ettevõttes läbi klienditeeninduse siseauditeid?
Vasakule Paremale
LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #1 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #2 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #3 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #4 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #5 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #6 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #7 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #8 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #9 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #10 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #11 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #12 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #13 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #14 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #15 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #16 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #17 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #18 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #19 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #20 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #21 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #22 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #23 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #24 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #25 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #26 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #27 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #28 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #29 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #30 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #31 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #32 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #33 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #34 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #35 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #36 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #37 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #38 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #39 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #40 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #41 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #42 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #43 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #44 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #45 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #46 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #47 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #48 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #49 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #50 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #51 LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED #52
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 52 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2010-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 326 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 7 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor getter89 Õppematerjali autor

Lisainfo

172 küsimust kogu laomajanudse õpetuse materjali kohta koos vastustega !

Märksõnad

Mõisted

ladusi, püsikulud, avalikud laod, puhverlaod, puhverlaod tehastes, kõrged laod, transiitlaod, käsitletavad kaubakogused, konsiganatsiooni, järjestikused tegevused, üldjuhul temeratuuri, millises majandusharus, laotoimingud kaubanduses, liikuvmastigatõstuk, kombitõstuk, pöördkahveltõstuk, traditsiooniline laotehnoloogia, 2300 mm, riiulite kõrgus, millises vahemikus, eur, konsoolriiulid, soovitav, ainsaks puuduseks, arvu kohta, sammuti, missuguses laopiirkonnas, kaubaaluseid, fifo, lifo, aktiivkoht, puistekauba paigutamisel, hoiukohtade hooldamine, komplekteerimislehel, inventuuriakt, milliste abinõudega, hoiustamisruum, suurtes ladudes, rühmkomplekteerimine, eur alus, plastikalused, plastikalused, plastikust kaubaalused, plastalused, logistika, turumudelite muutmine, materjalivoog, kompromissiks, materjali voog, pooltoodang, läbimisajad, ebakindlus logistikas, milliste abinõudega, nõudlus, kasutusaste, milliste võtetega, jaekaubanduses, tellimiskulud, tooteühiko kohta, tellimusvaheks, millist säästu, tellimis, põhivedude korral, läbimisaja lühendamine, sadamakraanade abil, tarbijapakend, hulgipakend, multimodaalne vedu, funktsioneerimine, massiline rätsepatöö, huckepack vedu, meretransport, kombineeritud veod, meretransport, veoki püsikulud, muutuvkulu komponent, jaotusvedude korraö, tootjavastutus, tarnevõime, parandada tarnevõimet, tarne täpsust, tarneaja kindlus, kaldpinna kalle, rullikud, kaubaalused, otsal, siirderiiulite kasutamisega, riiulitalad, kaldpindade kalle, läbivooluriiuleid, liikuvmastiga tõstukid, tugiratastõstukitega, riiulitel, kasutamisel, kombitõstuki näol, kombitõstukid, kombitõstukiga, kombitõstukite tõstejõud, šarniirselt, tänu juhiplatvormile, ohutuse mõttes, tööasendile, liikumiskiiruseks, tõstuki abil, tõstuk, komplekteerimine, mistahes liikumist, kasutatakse sisepõlemis, diisel, vastukaaltõstukid, töödel, madalkomplekteerimistõstukiga, vertikaalkaruselli kasutades, tõstuk, konsoolelemente, mafialus, terminalitraktorid, siirderiiulite abil, siirderiiulit kasutamisega, pöördkahveltõstuk, läbivooluriiuleid, laojuhataja, klientide vaatenurgast, laondus, millise intervalliga, tarnevõime, kvaliteedijuhtimine, kvaliteedijuhtimine, statistika pidamine

Kommentaarid (7)

Kriipz profiilipilt
Kriipz: Täiesti kasulik materjal, abiks olnud paljudele küsimustele vastamiseks :)
19:00 12-05-2011
Angri profiilipilt
Angri: Paljudele küsimustele saab päris head vastused :)
14:06 12-01-2014
SigridMl profiilipilt
SigridMl: päästis mu elu:D aitas vägagi:)
21:21 26-01-2011


Sarnased materjalid

14
doc
Laomajanduse komplekseksami küsimused koos vastustega
114
doc
Laondus ja veokorraldus
1072
pdf
Logistika õpik
72
docx
Majanduse alused
40
doc
Majanduse alused
288
doc
Töövihik-Laondus ja veokorraldus
9
doc
Turunduse eksami küsimuste vastused
7
docx
Ärilogistika eksami kordamisküsimused

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun