Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"protsessiks" - 292 õppematerjali

protsessiks on   isiklike   arvamuste,   tunnete   edastamine   sümbolites,   märkides   või  sõnades, mida teised vastu võtavad ning millest nad loovad oma ettekujutused ja ideed. Sõnumeid on võimalik  edastada nelja kommunikatsiooni­ süsteemi abil: 
thumbnail
6
docx

Difusiooniprotsessi parameetrite leidmine

Difusiooniprotsessi parameetrite leidmine Variant nr: 12 Üliõpilane: Rühm: Juhendaja: Antud: Esitatud: Arvestatud: K. Seegel Ülesanne: Terasest (γ-raud) hammasratta toorik (C-sisaldus C0%) rikastatakse pindkarastamise jaoks süsinikuga üleküllastatud gaasikeskkonnas (C-sisaldus Cs%) tsementiitimise teel. Leida protsessiks kuluv aeg t(h) temperatuuril T, et x mm kaugusel pinnast oleks tagatud karastamiseks vajalik tooriku C-sisaldus Cx%. Algandmed võtta tabelist vastavalt variandile, kus: C0 - tooriku materjali süsinikusisaldus, % Cs - gaasilise keskkonna süsinikusisaldus, % Cx - detaili süsinikusisaldus sügavusel, % T - protsessi läbiviimise temperatuur, °C 201 x - vaadeldava punkti kaugus detaili pinnalt, mm

Tehnoloogia → Tehnoloogia
42 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Molekulaarfüüsika alused

molekulide kineetiline energia võrdub nulliha, siis seda enam vähendada ei ole võimalik. 18)Mis on soojusülekanne? Selle liigid. Selgita neid liike ja too näiteid. Soojusülekanne on siseenergia kandumine ühelt kehalt teisele. Soojusülekanne toimub alati soojemalt kehalt külmemale. 19)Millised on gaasi iseloomustavate suuruste vahelised sõltuvused, mille avastasid Boylé, Mariotte ; Charles ; Gay ­ Lussac? Kui rõhk on muutumatu, nimetatakse seda isobaarseks protsessiks. Kui ruumala on jääv, nimetatakse seda isokoorseks protsessiks. Kui protsessis püsib temperatuur muutumatuna, nimetatakse seda isotermseks protsessiks. 20)Ideaalse gaasi olekuvõrrand koos selgitusega. pV=m:M RT p ­ gaasi rõhk (Pa) V ­ gaasi ruumala (m³) m ­ gaasi mass (kg) M ­ gaasikoguse molaarmass (kg/mol) T ­ temperatuur (K) R ­ universaalne gaasi konstant (R = 8,31 J/molK)

Füüsika → Füüsika
193 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Psühholoogia eksami osaliselt vastatud eksamiküsimused

Psühholoogia eksami osad küsimused. 1. Küsitluse tulemuse põhjal selgus, et tudengitel kellel olid madalamad näitajad optimismiskaalal olid madalamad ka enesehinnandu näitajad. Tegemist on: a) positiivse korrelatsiooniga b) Negatiivse korrelatsiooniga c) mõlemad vastused on valed 2. Hüpotees on: a) valik populatsioonist b) toob välja muutujate vahelised seosed c) ei ole prognoos muutujate vaheliste seoste kohta 3. Mälu a) protsessiks on materjali reprodutseerimine b) protsessiks on ainult info säilitamine c) üheks alaliigiks on semantiline mälu, mis salvestab tegevust ja protseduure 4. Keskkonna, kui taastuva (kinnitused, karistused) süsteemi rolli rõhutasid käitumise kujundamisel ja ühtlasi viisid läbi katseid liimadega a) biheivioristid b) Sigmund Freud ja tema kaaslased 5. x suhtus y ­ sse üldiselt hästi ning ei näinud tema nõrku külgi. Tegemist on: a) projektsiooniga

Psühholoogia → Psüholoogia
142 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Toitained, toit ja tervis

ainevahetuseks, kaitsesüsteemide ainevahetuseks ning bioaktiivsete ajutegevuse ja mälu toimimiseks, valkude sünteesiks, ühendite tekkeks häireteta B3-vitamiini vajame närvisüsteemi ja organismis, toimimiseks, rasvade ja lihaste talitluseks erütrotsüütide B2-vitamiini vajame süsivesikute naha, keele ning almimise protsessiks toitainete ainevahetuseks ning seedeelundkonna tsentraalse lagundamiseks, valkude sünteesiks, kudede õigeks närvisüsteemi rakuhingamisel närvisüsteemi ja moodustumiseks ja normaalseks energia saamiseks, lihaste talitluseks säilimiseks ning naha funktsioneerimiseks, organismi naha, keele ning armkoe B9-vitamiini vajame

Toit → Toit ja toitumine
8 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Staatika ja kinemaatika

väljaspoolt. Väliste mõjude kaasamisega muutuvad olekuparameetrid ja sellega ka süsteem muutub. Kui muutus on järsk, läheb süsteem mittetasakaalu olekusse. Kui muutused on aeglased muutuvad ka süsteemi olekuparameetrid, seega saab igal ajahetkel kirjutada olekuparameetrite väärtustega (P,V,T). 5. Termodünaamiline protsess, tasakaaluline ja mittetasakaaluline protsess. T:D-olekute ajalist muutumist nim.T:D protsessiks. 1) Kui süsteem läheb järsul muutumisel mitte tasakaalulisse olekusse, siis selliste olekute ajalistprotsessi nim. mittetasakaaluliseks protsessiks. 2) Kui süsteemi mõjutatakse lõpmatult aeglaselt, siis selliste olekute jada nim. tasakaaluliseks protsessiks. 6. Ideaalse gaasi olekuvõrrand. Võrrand kirjeldab ideaalse gaasi tasakaalustatud olekut ja seob kõiki kolme oleku parameetrit. m pV= M RT

Füüsika → Füüsika
13 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Rakenduslik süsteemiteooria - konspekt

Nende sisendid, väljundid ja olekumuutujateks on üldjuhul protsessid. Ka süsteemi sisend- väljund funktsioonid ja olekufunktsioonid võivad ajas muutuda. Protsessi minevikku nimetatakse realisatsiooniks ja tulevikku – prognoosiks. Informatsiooni protsessi mineviku kohta nimetatakse aposterioorseks ehk retrospektiivseks infoks ja tuleviku kohta ka aprioorseks infoks. Diskreetse ajaga protsesse nimetatakse ka aegridadeks. Determineeritud protsessiks nimetatakse sellist protsessi, mille tulevikku on võimalik täpselt ette prognoosida, kui on teada selle protsessi piisavalt pikk realisatsioon. See on protsess, mille tulevik on ette määratud. D-protsessid on: maakera pöörlemine, täpsed kellad jm. Juhuslikuks ehk stohhastiliseks protsessiks nimetatakse protsessi, mida ei ole võimalik täpselt ette prognoosida. Juhusliku protsessi väärtused on juhuslikud. Juhusliku protsessi

Energeetika → Energia ja keskkond
25 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Euroopa Liit Ja integratsioon

KT vastused 1. Euroopa komisjon tegutseb? Brüsselis 2. Loetle 2 Eesti Vabariigi probleemi Eurole üleminemisel Vaaluuta Seadusandluse ühtlustamine 3. Euroopa Liit sündis 1975 4. Millised 2 riiki ei ole EFTA liikmed? Luxemburg ja Taani 5. Loetle 2 Rahvusvahelise Organisatsiooni tüüpi tegevusalade järgi Universaalne Spetsiifiline 6. Loetle rahvusvahelise organisatsiooni põhistruktuuri Plenaarsed Piiratud Täidesaatvad Kohtu ja vahekohtu 7. Kes on järgmised isikud? J. Monnet- Prantsusmaa tippametnik U.E. Jensen- Nato ja EL toetaja A.Briand- Prantsusmaa tegevpoliitik, välisminister 8. Mõisted: WEU- Lääne- Euroopa Liit Tühja tooli kriis- CAP- Ühtne põllumajandus poliitika Turbulentsi tsoon- Euroopa Integratsiooni on hakatud pidama kontrollimatuks protsessiks BCSC- 9. Loetle 2 suure panusega Eesti poliitikut Euroopa Integratsioonis 10. Loetle 3 Balti koostöö organit Balti Assamblee Balti Ministrite Nõuko...

Ühiskond → Ühiskond
14 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Fotosüntees, hingamine

Fotosüntees, hingamine 8. klass Orgaaniliste ainete valmistamist taimedes päikeseenergia abil nimetatakse fotosünteesiks. Fotosüntees on valguse toimel toimuv keerukas mitmeastmeline protsess. 6CO2 + 12H2O = vaheetapid = C6H12O6 + 6H2O + 6O2 Õhust CO + mullast vesi H O = glükoos + vesi + hapnik O 2 2 2 Protsessiks on vaja süsihappegaasi (CO ) ja vett (H O) ja energiat (valgus) 2 2 • Taime roheliste osade rakkudes on rohelise värvusega aine – klorofüll, mis paikneb taimeraku kloroplastides. Fotosünteesi kasutegur ja kiirus sõltuvad: • valguse tugevusest • süsihappegaasi konsentratsioonist õhus • taimede varustatusest vee ja mineraalainetega • taime seisundist • temperatuurist • lehe vanusest

Bioloogia → Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Fotosünteesi tähtsus elulistes protsessides

Lk 97- Fotosüntees 1. Nimetage fotosünteesi lähteained ja lõpp-produktid. Lähteained on süsihappegaas ja vesi ( valgusenergia samuti aga seda ei loeta aineks vaid teguriks) ja saaduseks on glükoos, hapnik ja vesi. Võrrand: 6CO2+12H2O= C6H12O6+6O2+6H2O 2. Miks jagatakse fotosüntees valgus- ja pimedusstaadiumiks? Sellepärast et valgusstaadiumi protsessiks on vaja valgusenergiat aga pimedusstaadiumis seda pole vaja. 3. Kuidas kasutatakse fotosünteesi käigus valgusenergiat? Fotosüsteem II toimub vee molekulide lagundamine vee fotooksüdatsioonil ehk vee fotolüüsil ja ATP sünteeiks. Nimelt 2H2O -> O2+4H+ + 4e- 4. Mis on valgusstaadiumi lähteained ja lõpp-produktid? Lähteained on 2 vee molekuli ja saaduseks on hapniku molekul, 4 vesiniku iooni ja 4 elektroni. 5. Selgitage vee fotooksüdatsiooni mõistet.

Bioloogia → Bioloogia
187 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Füüsika ja meditsiin

meditsiini valdkondadesse aina uusi ja uusi tehnoloogiaid, mille abil saavad arstid inimesi ravida. Tänu füüsikale on meditsiinis kasutusel näiteks laserravi, ultraheli, prillid, kiiritus ja röntgen. Füüsikute leiutatud lasertehnika abiga saame me sooritada ravi-ja ilu protseduure. Tänu laserravile saame me eemaldada oma näost aknearme ja põletikulisi komedoone. Laserravi abiga saame me ka valgendada hambaid, mis on viimaste aastate jooksul väga populaarseks protsessiks kujunenud, sest valu laserravi ajal ei tunne. Veel on füüsikute abiga leiutatud ultraheli. Tänu ultrahelile saavad arstid näha inimese sisse. Kõige rohkem kasutatakse ultraheli rasedate naiste peal, et näha, kuidas laps ema üsas areneb ning kas tal on seal kõik hästi. Veel kasutatakse ultraheli ka mõningate haiguste uurimiseks, mida ilma kõhu sisse vaatamata ei näe. Tänu füüsikale on leiutatud ka prillid. Prillid koosnevad läätsedest, mille on avastanud füüsikud

Füüsika → Füüsika
18 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Vitamiinid

Süsivesikute ja rasvade Pikemaajaline: Leidub: Maks, pähklid, linnuliha, pärm, ainevahetuse tagamiseks. Dermatiidid (suunurkade avokaadod, brokoli, paprika, banaan, sea- ja Bioaktiivsete ühendite tekkeks lõhenemine, nahakahjustus veiseliha, leib, seemned, munakollane, organismis. Erütrotsüütide silmade ümber) kaunviljad. valmimise protsessiks. Tsentraalse Perifeerne neuropaatia (käte ja närvisüsteemi normaalseks jalgade krambid) funktsioneerimiseks. Soolhappe Sideroblastiline aneemia tootmiseks. B12 vitamiini ja Homotsüsteinuuria magneesiumi täielikuks

Bioloogia → Bioloogia
12 allalaadimist
thumbnail
4
doc

TERMODÜNAAMIKA

· Esimest liiki igiliikur teeb tööd eimillegi arvelt ehk väljastab rohkem energiat kui on vaja masina käigushoidmiseks. Vastavalt energia jäävuse seadusele ning termodünaamika esimesele sedusele on esimest liiki igiliikuri loomine võimatu. ISOPROTSESSID: Kui mingis protsessis kolmest olekuparameetrist jääb üks muutumatuks, siis on tegemist isoprotsessiga. 1. Iobaariline protsess: Jääval rõhul toimuvat protsessi nimetatakse isobaarseks protsessiks. . 2. isokoorne protsess: Isokoorne protsess toimub jääval ruumalal. 3. Isotermiline protsess: Isotermne protsess toimub jääval temperatuuril. Termodünaamika II printsiip väidab, et soojus ei saa iseenesest minna üle külmalt kehalt kuumemale. Entroopia- füüsikaline suurus, mida kasutatakse energia kvaliteedi kirjeldamisel. (tähis: S)

Füüsika → Füüsika
39 allalaadimist
thumbnail
14
ppt

Mehaanika ajalugu

Väntvõll - punane Võllikaelad - punane Kolvid ja kepsud - hallid Vändakaelad - sinine Silindrid - sinine Põsed - kollane Hooratas - must Vastukaalud - roheline Klassikaline mehaanika Tekkis õhtumaa kultuuris, mille läbivaks ideeks oli inimese ja Jumala seos. Õhtumaa kultuuris oli toimunud ristiusu õpetuse ja Aristotelese loodusfilosoofia süntees. Jumal on muutumatu ja see tõttu ei saanud pidada maailma loomist ajaliseks protsessiks. Arvati, et Jumala looduse seadused on muutumatud ­ inimese osaks jäi vaid neid avastada. Klassikaline mehaanika triumf Põhines asjaolul, et taevakehade liikumise uurimist on võimalik lihtsustada, taandades selle kahest kehast koosneva süsteemi liikumise uurimiseks. Sel juhul saab liikumisvõrrandeid ühendada. Arvati,et trajektooride leidmine on tehniline, mitte põhimõtteline, kuid 19.sajandi lõpul tõestas Poincaré, et on süsteeme mida saab

Füüsika → Füüsika
24 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Bioloogia KT 20 küsimust

langevat valgust kasutada fotosünteesiks. 10. Fotosüntees ­ Süsihappegaasist ja veest orgaaniliste ainete moodustamise protsessi, mis toimub rohelistes taimedes valguse käes. 11. Fotosünteesi etapid: Valguse Etapp: tekivad kõrge energiasisaldusega tooted ATP ja NADPH. Eraldub hapnik Tumedas Etapis osalemisega ATP ja NADPH toimub taastamine CO2 kuni glükoosini ( C6H12O6 ). Kuigi valgust ei ole vaja selle rakendamise protsessiks, osaleb ta tema reguleerumisel. 12. Fotosünteesi summaarne võrrand: 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6Hao 13. Fotosünteesi tähtsus: Anorgaanilistest ainetest esmase orgaanilise aine loomine, Glükoosi on põhiline eneriaallikas enamikus organismides, Toiduahela esimeseks lüliks, Toiduks heterotroofide, Hapnik osaleb hingamisel, osooni tekkel ja põlemisel. Süsiniku-ja hapnikuringes tähtsal kohal. Fossiilsete kütuste teke (nafta, kivisüsi, maagaas) 14

Bioloogia → Bioloogia
14 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Nüüdisaegse tehnoloogia ja ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikusele.

Puhtam tootmine saavutatakse tootmises jäätme- ja heitmete tekke vähendamise, loodusvarade efektiivsema kasutamise ning keskkonnasõbralikumate materjalide kasutamise ning materjalide asendamise teel. Tootmise effektiivsuse kasv on seotud tehnika ja tehnoloogia täiustamisega. Näiteks massitoodangus pole võimalik teha kõike käsitsi, seal on vaja masinaid, mis muudaksid toodangu mugavamaks.( Piimakombinaatides, õmblusvabrikutes jne. ) Ilma selleta muutuks tootmine pikaks protsessiks, vähem nõutavaks ja konkurentsi võimetuks. Tänu tehnoloogia arengule saame eksportida tooteid välismaalne, selleks et riigieelarve suureneks. Tänu sellele areneb riigi majandus. Pole vajadust ühe või teise toote vastu, kõik soovitav on kättesaadav. Säästlik ja efektiivne tootmine suurendab kasum marginali ilma hinnatõusuta. Sisemiste resursside arvelt tuleb kasum. Kaasaegsed või tänapäevased lahendused on suunatud ühele ja

Majandus → Majandus
22 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Eesti iseseisvuse taastamise eeldused

Presidendi- ja Parlamendivalimised · riigipea valis esimeseks iseseisvunud Eesti riigi presidendiks Lennart Meri · valitsusejuhiks sai Isamaa liider ajaloolane Mart Laar Üleminek turumajandusele · iseseisvuse taastamise poliitilised ja majanduslikud eeldused · majandusreformi põhialus rahareform, kasutusele kroon · 1. rublatsoonist eralduja · Eesti-keskne majanduspoliitika · Eesti majandus läände ning majanduslik ühinemine Euroopaga muutus pöördumatuks protsessiks · põllumajanduse ümberkorraldamine-valuline, tagasilöökidega · majandusliku edu kõrval varanduslik ebavõrdsus ja tööpuudus · võõrväed (okupatsiooniarmee) lahkuvad · Eestis asuvate sõjaväebaaside likvideerimine (toetasid rahvusvahelised organisatsioonid ja avalikkus) 1993?! 1994 Sõjaväe väljaviimise küsimus Eesti-Vene läbirääkimistel · tulemused 1994. presidentide tippkohtumisel Moskvas

Ajalugu → 20. sajandi euroopa ajalugu
21 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Molekulaarkineetiline teooria

Mõlema skaala ühikud on võrdsed. 11.Miks kehtib väide, et absoluutne temperatuur on molekulide keskmise kineetilise energia mõõduks, valem, tähiste nimetused valemis? Sest kineetilise energia kaudu võib mõõta aine temperatuuri. K=3kT/2 k-Baltzamanni konstant , T-absoluutne temp, K-molekulise keskmine kin energia 12.Mis on isoprotsess? Protsess, mille käigis üks olekuparameeter ei muutu. 13. Mida nim. isotermiliseks, isobaariliseks ja isohooriliseks protsessiks? Selgitus, valem, graafik. Isotermiline-süsteemi olek muutub jääval temperatuuril. p1V1=p2V2 Isobaariline-süsteemi olek muutb jääval rõhul. V1/T1=V2/T2 Isohooriline-gaasi oleku muutus jääval ruumalal. p1/T1=p2/T2 14. Ülesanded: MKT teooria põhivõrrand, olekuvõrrand, Clapeyroni võrrand, isoprotsessid. pV=mRT/M

Füüsika → Füüsika
43 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Liigiteke

Sageli on neil organismidel kujunenud üksnes osaline bioloogiline isolatsioon, nt viljastumisjärgne sobimatus. Kui ristuvate isendite geenid lähevad sassi, siis hakkab toimima lõhestav valik, kujundades kummalgi vormil selliseid geneetilisi tunnuseid, mis väldivad eri liikide isendite ristumist. Erimaise liigitekke teguriteks on populatsioonide geograafiline eraldatus, mutatsioonid, geneetiline triiv ja looduslik valik. Keskseks protsessiks on kohastumine ökoloogiliste tingimustega. Liigiline mitmekesistumine võimaldab kasutusele võtta uusi ökoloogilisi nisse ja rikastada kooslusi. Erimaise liigitekke kõrval peetakse võimalikuks ka samamaist liigiteket. Kui liigi levile on ökoloogiliselt liigendunud võib tekkida kaks alampopulatsiooni, nt niidu- ja metsapopulatsioon. Hiljem tekib nende vahele ristumisbarjäär. Iseviljastuvate või vegetatiivselt paljunevate taimedel on uue, suguliselt isoleeritud liigi teke

Bioloogia → Bioloogia
58 allalaadimist
thumbnail
3
docx

APJ Lehetöötlus seadmed

Abigaasidena kasutatakse peamiselt lämmastikku, hapnikku või õhku. Hapnikku kasutades toimub eksotermiline oksüdeerumisprotsess, mis annab lõikeprotsessile lisasoojust ja suureneb töödeldava materjali võimalik paksus ja lõikekiirus. Lämmastiku kasutamine võimaldab saavutada väga puhta lõikepinna. Kasutusel olevad tööstuslikud laserid võimaldavad lõigata üldjuhul kuni 30 mm paksust terast. Painutus Painutust peetakse lehtmetalli töötlemise tähtsamaks protsessiks, kuna painutuspingist tuleb sageli välja valmistoode või selle osa, mis jääb lõpptulemusel nähtavaks. Vertikaalselt liikuvate tööriistadega painutuspingil surutakse materjal templi abil matriitsi, et saavutada soovitud painutusnurk. Painutusnurga määrab templi matriitsi tungimise sügavus. Standardsete painutusoperatsioonide puhul kasutatakse üldjuhul V-kujulise soonega matriitse. Spetsiaalsete rakenduste jaoks on

Masinaehitus → Masinatehnika
5 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ida Jean Orlando

tervislikku seisundit. Edasi oletas Oralndo, et vabadus vaimsest ja füüsilisest vaevusest ja adekvaatsus tunne ja heaolu soodustavad tervist. Samuti ta märkis, et korduv abi saamine on kahtlemata samm paremuse poole. KESKKOND Orlando oletab seda nagu õendus situatsiooni, mis esineb, kui toimub õe-patsiendi kontakt ning mõlemad (õde ja patsient) tajuvad, mõtlevad, tunnevad ja tegutsevad. Iga keskonna aspekt võib põhjustada patsiendis hirmu, kuigi see on kujundatud abistavaks protsessiks. Ta rõhutas, et kui õde jälgib patsiendi käitumist, peaks see olema hädasignaal. ÕENDUS Eriline amet, mis pakub otsest abi üksikisikutele. Ravib, väldib, paljastab või vähendab indiviidi abitus tunnet. Professionaalne õendus on kohene abi, mis on suunatus kliendile. Kasutatud kirjandus · http://nursingtheories.blogspot.com/2008/07/close-encounter-orlandos- dynamic-nurse.html · http://www.uri.edu/nursing/schmieding/orlando/

Meditsiin → Õenduse alused
33 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Füüsika konspekt

Näiteks jõud, kiirus, kiirendus. Nihe Nihkevektor ehk nihe on vektoriaalne suurus(on olemas kindel suund). Nihe on liikumine algpunktist lõpppunkti(punktist A punkti B). Nihke tähis on s, mille peal on nool. Aeg, Ruum ja Mateeria Põhjuslikkuse tagajärje seos: Kui 1 sündmus kutsub esile teise, siis on esimene sündmus teise põhjuseks, teine sündmus aga esimese tagajärjeks. Põhjuslikult seotud sündmuste jada nimetatakse protsessiks, mis toimub kindlas kohas ja ajas. Nii saame maailmast, kui tervikust eraldada mõtteliselt aja ja ruumi. See mis jääb järgi on mateeria. Mateeria: mateeria põhivormideks on aine ja väli. Aine on see, millest kõik kehad koosnevad. Väli on see, mille abil üks keha teist mõjutab.Mõju saab avaldada ainult siis, kui on rohkem kui üks keha ning selle mõisteks on vastastikmõju. Näiteks kuulub siia mehaaniline liikumine(asukoha muutus ruumis ja ajas).

Füüsika → Füüsika
11 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Rakud

ATP ongi rakkudes "energiakonserv", mis kannab 7 kcal/mool portsjonidena energiat kuhu vaja NAD on ATP kõrval teiseks tähtsaimaks energiakandjaks. Energiakandjateks on rakus ka kõik teised nukleotiidid, samuti membraanpotentsiaal Madalamolekulaarsete ainete metabolismi teine ülesanne on toota monomeere. Tsütoskelett on eukarüootsetes rakkudes nii toestussüsteemiks kui ka transpordivõrguks ­ "postimaanteede" võrguks Üheks tähtsamaks, prokarüootide jaoks ehk kõige tähtsamaks, protsessiks on rakutsükli koordineeritud ja keskkonnatingimustele vastava kiirusega realiseerimine. Selleks on vaja kooskõlastatult replitseerida DNA, kopeerida kõik ülejäänud polümeerid ning tagada raku jagunemine.

Keemia → Biokeemia
90 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Keel kui nähtus

Keel kui nähtus Maailmas on väga palju erinevaid keeli. Keel on mitmeti mõistetav. Keelega me puutume kokku iga päev, sest selle abil saame edastada informatsiooni, suhelda, mõelda, emotsioone ja kuuluvust väljendada. Keel on üks suhtlemisviise ning suhelda saab mitmeti. Näiteks: kehakeele, viipekeele kaudu. Alati on võimalik näha keelt kui nähtust. Keelt pole võimalik ainult näha sel viisil, kui suu liigub. Üheks keele nähtuseks pean mina kirjalikku viisi. Olgu selleks raamat ,,Mees, kes teadis ussisõnu" või ajaleht ,,Postimees". Kirjalikku keelt on võimalik säilitada ning see pälvib kunagi ajaloolise väärtuse, nagu on teada vanim raamat Piibel. Kirjalikku keelt on ka parem tõestada. Hiljuti Pealtnägijas süüdi jäänud Kuusakoski, oli heausklik autovrakkide ostja, mis kokkuvõttes hargnes väga pikaks protsessiks ja lõpptulemus oli see, et süüdlane oli hoopis kannatanu naabrinaine. Keel kui ...

Eesti keel → Eesti keel
81 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Nimetu

ATP ongi rakkudes "energiakonserv", mis kannab 7 kcal/mool portsjonidena energiat kuhu vaja NAD on ATP kõrval teiseks tähtsaimaks energiakandjaks. Energiakandjateks on rakus ka kõik teised nukleotiidid, samuti membraanpotentsiaal Madalamolekulaarsete ainete metabolismi teine ülesanne on toota monomeere. Tsütoskelett on eukarüootsetes rakkudes nii toestussüsteemiks kui ka transpordivõrguks ­ "postimaanteede" võrguks Üheks tähtsamaks, prokarüootide jaoks ehk kõige tähtsamaks, protsessiks on rakutsükli koordineeritud ja keskkonnatingimustele vastava kiirusega realiseerimine. Selleks on vaja kooskõlastatult replitseerida DNA, kopeerida kõik ülejäänud polümeerid ning tagada raku jagunemine.

Varia → Kategoriseerimata
5 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Vitamiinid

TÄHTNIMETUS BIOFUNKTSIOON DEFITSIIDIST (KEEMILINE ORGANISMIS TULENEVAD PÕHINIMETUS) PROBLEEMID A​ ​(RETINOOL) *nägemisel​ ​valgust *hemarloopia(nägemishäire vastuvõttev​ ​molekul. pimeduses) *​ ​osaleb​ ​epiteeli,​ ​sealjuures *lima​ ​tekke​ ​häirumine(kuiva eriti​ ​silma​ ​limaskesta silma​ ​sündroom) arengus​ ​ning *​ ​naha​ ​kuivus immuunsüsteemi​ ​töös. *​ ​naha​ ​vananenud​ ​välimus *osaleb​ ​epiteeli​ ​ning *kasvuhäired naharakkude​ ​arengus. *platsenta​ ​kasvuhäired *võtab​ ​osa​ ​kõhre​ ​ja​ ​luukoe *sugurakkude ...

Keemia → Keemia
5 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Business Intelligence Governance

reeglistikku, mille järgi ärivajadusi ja võimalusi prioritiseeritakse ning uusi projekte ellu kutsutakse. Viimastel aastatel on populaarne ärianalüüsisüsteemide (Business Intelligence) rajamine. Kuna need süsteemid on reeglian kallid ja keerulised, on kallis ja keeruline ka ärianalüüsi projektide haldamine. Autor pakub välja üldise raamistiku ärianalüüsi projektide haldamiseks, nimetades selle "Business Intelligence Governance" protsessiks. Pakutud lahendus BI haldamiseks nimetatakse ettevõtte protsessi, mille eesmärgiks on hoolitseda ettevõtte ärianalüüsi huvide efektiivse täitmise eest. Ärianalüüsi projektide algatamist saab laias laastus vaadelda kolmes keerukusastmes: 1) Ressursside/vajaduste prioritseerimine. Lihtme ja traditsiooniline viis projekte algatada ­ teadaolevad vajadused prioritiseeritakse ja kõige olulisemad realiseeritakse eelarve piires. 2) Reeglistik projektide algatamiseks

Informaatika → Infosüsteemide...
28 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Elektrokeemia

oksüdatsiooniaste.Redoksreaktsioon saab toimuda ainult siis, kui reageerivate ühendite redokspotentsiaalid on erinevad. Redoksreaksiooni kõige tüüpilisemaks näiteks võib tuua metalli roostetamise. Mis on üks igapäevasemaid ning see millega puutume tavaelus kõige rohkem kokku ja näeme seda iga päev oma ümbruses. Näiteks tihti roostetavad vanemad autod ja niisketes kohtades asuvad metallid. Roosetamine on inimestele üheks väga tüütuks protsessiks ning pole inimesi kellele see meeldiks, see muudab inimeste jaoks paljud eluks vajalikud asjad kasutamiskõlbmatuks. Minu enda elus on samuti väga suur osa elektrokeemial eriti akudel just telefoni ning tahvelarvuti omadel. Need on minu elus kaks asja mida kasutan iga päev ning need on minu jaoks need kaks asja milleta ,,elada" ei saa. Ning samuti olen ka ise palju kokku puutunud roosetusega kuna minu maja

Keemia → Keemia
8 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Kodune eksperiment

Kodune eksperiment Katse: Otsustasin katsetada, mis juhtub piimaga, kui ta seisab toatemperatuuril ehk muutujaks valisin temperatuuri. Katse leidis aset 13-23 november. Piima säilivuskuupäevaks oli märgitud, et säilib kuni 17 november ning säilitada tuleks temperatuuril 2+...6+ °C. Toatemperatuuriks oli minul 22°C ja külmkapis 4°C. Katse läbiviimiseks katsin toatemperatuuril oleva piimaklaasi säilituskilega kuna keskütte tõttu on õhuniiskus mul kodus madal ning vältisin võimalikku aurustumist. Säilituskile eesmärk oli ka aimu anda õhukogusest ja vältida ebameeldivate lõhnade leket. Taustainfo: Piim on emulsioon, mis koosneb suuremalt jaolt veest, ent sisaldab ka valku, rasva, süsivesikuid, vitamiine ja mikroelemente. Piima koostis on imetajate eri liikidel väga erinev. Näiteks naise rinnapiim on vesine ja sisaldab palju laktoosi, mis on põhiline suhkur selle koostises. Seevastu lehma piimas on vähem suhkrut ja ...

Bioloogia → Bioloogia
15 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Füüsika I konspekt

· 8. Molekulaar-kineetilise teooria põhiseos. · Ideaalse gaasi rõhk on molekulaar-kineetilise teooria põhiseose kohaselt seotud ta molekulide keskmise kineetilise energiaga: · , kus n on gaasi kontsentratsioon. · 9. Tasakaaluline termodünaamiline protsess. · Sellist protsessi, mis toimub nii aeglaselt, et süsteemi kõigis osades jõuavad parameetrid igal ajamomendil võrdsustuda, nim. tasakaaluliseks protsessiks. · Termodünaamika on füüsikaharu, mille uurimisobjektiks on soojus kui energiaülekandevorm ning selle seos töö ja siseenergiaga. · Klassikaline tasakaaluline termodünaamika tegeleb ainult makroskoopiliste ainehulkadega ja ainult tasakaaluliste olekutega ehk aeglaste protsessidega, mida võib vaadelda kui tasakaaluliste olekute jada. · 10. Siseenergia, töö ja soojus. · Siseenergia on termodünaamilise süsteemi sisemiste, mikroskoopiliste vabadusastmetega seotud energia

Füüsika → Füüsika
234 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Füüsika konspekt 11kl

olekut ehk soojustaset. Absoluutne temperatuur on võrdeline molekulide korrapäratu liikumise keskmise kineetilise energiaga. Et teisendada Celsiuse kraade Kelviniteks tuleb 273'le liita Celsiuse kraadid. Et teisendada Kelvineid Celsiuse kraadideks tuleb Kelvini kraadidest lauhtada C273. OK=-2730C. Nr 23. Ideaalse gaasi olekuvõrrand Ideaalse gaasi olekuvõrrand on pV=(m/M)*RT, kus R= 8,31 J/mol*K. Nr 24. Isotermiline protsess. Boyle'i- Mariotte'i seadus. Isotermiliseks protsessiks nimetatakse jääval temperatuuril toimuvat protsessi. Rõhk on pöördvõrdelises seoses ruumalaga. T=conts. Boyle'i- Mariotte'i seadus: p1*V1=p2*V2 Nr 25. Isobaariline protsess. Gay- Lussac'i seadus. Isobaariliseks protsessiks nimetatakse jääval rõhul p ja tingimustel m=conts ja M=conts toimuvat protsessi. Gay- Lussac'i seadus: P=conts. Ruumala on võrdelises sõltuvuses temperatuurist. V1/T1=V2/T2. Nr 26. Isohooriline protsess. Charles'i seadus.

Füüsika → Füüsika
74 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Evolutsioon

idanemine emakasuudmel sageli pärsitud. 5. mõnel juhul avaldub liikidevaheline ristumise sobimatus alles pärast viljastumist: hübriidid on eluvõimetud või viljatud, mis seisneb tihti kromosoomide arvu erinevuses suguliselt sigivate organismide puhul on peamiseks liigitekke tüübiks geograafiline e. Allopa- triline e. Erimaine liigiteke. Selle teguriteks on populatsioonide geograafiline eraldatus mutatsioonid, geneetiline triiv ja looduslik valik, Keskseks protsessiks on kohastumine ökoloogiliste tingimustega. Liigiteke saab alata populatsioonide sattumisest geograafilisse isolatsiooni. Isolaad- eraldatud populatsioon, mis on jäänud püsima väljaspool levila piire Uue liigi kujunemiseks olemasolev genofond ja lisanduvad mutatsioonid peavad andma looduslikule valikule piisavalt materjali uute kohastumuste loomiseks. 6.makroevolutsiooniks e. Suurevolutsiooniks nimetatakse liigist kõrgemate taksonite teket ja arengut

Bioloogia → Bioloogia
110 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Essee - Evolutsioon

Essee Elu teke ja inimese evolutsioon Elu tekke all mõeldakse bioloogilise elu teket, mittebioloogilistest nähtustest. Elu tekke tõenäoliseks ajaks Maal on peetud ajavahemikku 4-3,5 miljardit aastat tagasi. Tänu panteoloogiale saab teha kindlaks elu ajaloost meie planeedil, abiks on ka fossiilid, mida uurides on võimalik kindlaks teha organismid,mis eksisteerisid enne meid,lisaks ka nende organismide vanused. Elu tekkis vesikeskonnas. Esimesteks elusorganismideks olid ainuraksed, bakterid ja arhed. Algselt olid need anaeroobsed heterotroofid. Nende evolutsioonis arenes fotosüntees ja hapniku kasutamise ning talumise võimalus. Murranguliseks sündmuseks osutus päristuumsete teke. Tunnutatuim hüpotees on, et üks suurem rakk ,,neelas" alla teisi, mis kaotasid aegamööda iseseisva rakuelu ning jäid eksisteerima organellidena. Esimesed hulkraksed tekkisid enne Kambriumi ajastut. Vanimateks hulkrakseteks loo...

Bioloogia → Bioloogia
35 allalaadimist
thumbnail
30
ppt

Töö, võimsus ja energia

Töö, võimsus, energia. Konspekt 10. klassile Tarmo Vana VKG Veebruar 2012 Konspekti koostamisel on kasutatud Indrek Peili abistavat konspekti 10. klassile Füüsikalise looduskäsitluse alused. Mehaaniline töö kui protsess Füüsika uurib looduses eksisteerivaid objekte (ainelised ning väljalised) ja seda, mis nendega toimub. Selle juures eristatakse kahte mõistet — seisund ja protsess. Seisund ehk olek iseloomustab objekti või mitmest objektist koosnevat süsteemi ühel kindlal ajahetkel. Seisund on näiteks raamatu lebamine laual, auto liikumine mingi kindla kiirusega, gaasi olemine konkreetsel rõhul ja temperatuuril. Kui aga seisund muutub, on tegemist protsessiga. Protsessiks nimetatakse üleminekut ühest seisundist teise. Kui seisund on seotud kindla ajahetkega, siis protsess toimub mingi ajavahemiku kestel. Kui keha liigub, siis me saame rääkida tema liikumisolekust, mida iseloomustab liikumise suu...

Füüsika → Füüsika
3 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Maailma keelte iseseisev töö

Maailma keelte iseseisev töö Arapaho keel Põhja-Ameerika üheks suurimaks keeleliseks liiduks on algonkini(Algonquian, Algonkian) keelkond. See hõlmab peaaegu et tervet Ida- ka Kesk-Kanadat, The Great Lakes regiooni, mis võtab enda alla nii Ameerika Ühendriike kui ka Kanadat, ning USA Atlandi ranniku põhja-osa. Algonkini keelkonna kõnelejaid on maailmas üle 190 tuhande, kusjuures Ameerika Ühendriikides see arv langeb, Kanadas aga järjekindlalt tõuseb. Algonkini keelkonda kuulub 43 keelt ning keelkond jaguneb omakorda 10 haruks, millest üks on arapaho keele haru, mille hulka kuulub selline keel nagu arapaho. (Wikipedia. Algonquian languages 2016). On olemas kaks arapaho n-ö gruppi ­ Põhja-Arapaho (Wyoming) ning Lõuna-Arapaho (Oklahoma). Põhiline arapaho indiaanlaste reservatsioon on Wind-Riveri kaitseala Wyomingi osariigis. Keele kõnelejaid on 250 ja 1000 in...

Keeled → Keeleteadus
1 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Süüria kodusõda

Pikk ja vinduv sõda on toonud kaasa põgenikekriis, mis tõi kaasa üle miljoni pagulase saabumise Euroopasse. Põgenike tulekuga on esile kerkinud kaks probleemi: terrorism ja põgenikke riikidevaheline jaotumine. Kuna paljud Euroopasse saabunud pagulasi esimesena vastuvõtvad riigid ei olnud selleks valmis peab tõdema, et mitmed siiajõudnud ei olnud abivajajad vaid mugavuste otsijad ja terroristid. Saabumisel taustauuringute tegemine ja nende majandamine osutus aeganõudvaks protsessiks, mille tagajärjel on Euroopas liikvel mitmeid ebaseaduslikke põgenikke, kelle siinviibimise põhjused on teadmata. Kahjuks kaasnesid sellega terrorirünnakud Pariis ja Brüssel, kus osalejateks olid põgenikena esinenud ISISe liikmed. Kõikide nende sündmuste varju on jäänud tõelised abivajajad, kes sageli jäävad kauaks põgenikelaagrisse. Euroopa võiks vaadelda põgenikke kui lahendust aina süvenevale töötajate puudusele

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Põllumajandus ja toiduainetööstus

keda söödetakse aastaringselt looduslikel karjamaadel Rantsod on levinud USA kuivas lääneosas,Austraalias, Argentinas, Lõuna-Aafrikas jm. Istandus on suur taimekasvatusmajand, mis toodab saadusi (kohvi, suhkruroog, puuviljad jms) müügiks ja tegeleb nende esmase töötlemisega. Istandus saab töötada vaid odava tööjõuga. Muldade erosioon on üheks oluliseks muldade omadusi halvendavaks ja viljakust vähendavaks protsessiks, mille tulemuseks on ühelt poolt põllukultuuride saagi langus ning teiselt poolt võimalik keskkonna reostamine mullaosakestega mujale kantud toitainete näol. Sooldumine ja degradeerumine - Muldade korrapäratu niisutamise korral võib toimuda nende sekundaarne sooldumine. Üleliigse niisutamise puhul tõuseb põhjaveetase ning intensiivse aurumise tõttu tõusevad maapinnale vees lahustunud soolad. Vesi aurustub ja soolad jäävad maapinnale

Geograafia → Põllumajandus
122 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Evolutsioon

Nt antibiootikumide resistentsed bakterid. Lõhestav valik ­ eelispaljunevad keskmistest tunnustest erinevate tunnustega isendite rühmad. Nt inimeste jaotumine rassidesse. 14. Selgita kohastumist, too näited Populatsiooni ja liigi isenditele ühiseid pärilikke omadusi ja tunnuseid, mis soodustavad nende eluvõimet ja paljunemist, nimetatakse kohastumusteks ehk adaptsioonideks. Kohastumusi loob, muudab ja säilitab looduslik valik ning on bioevolutsiooni peamiseks protsessiks. Kohastumised avalduvad organismide sise- ja välisehituses, füsioloogias, käitumises, paljunemises ja muudes organismidele omastes eluavaldustes. Nt loomadel varjevärvus või varjekuju, mis muudab nad märkamatuks; kõrbetaimedel sügav juurestik vee hankimiseks, lindudel eesjäsemete arenemine tiibadeks. 15. Miks kohastumised on suhtelised? 16. Selgita liigiteket, mõisted geograafiline isolatsioon, bioloogiline isolatsioon

Bioloogia → Bioloogia
35 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Tootmistehnika alused II

Küsimuse tekst Mida nimetatakse koostamiseks? Vali üks: a. Toorikute täpne koostootmine b. Toodete koostudeks lahtivõtmine ümbertöötlemiseks c. Tooriku või toote üksikutest osadest ühenduste moodustamine. d. Toorikute või toodete üksikute osade lõplik töötlemine Tagasiside Õige vastus on: Tooriku või toote üksikutest osadest ühenduste moodustamine.. Küsimus 2 Õige Hinne 3,00 / 3,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Tehnoloogiliseks protsessiks nimetatakse: Vali üks: a. Tootmisprotsessi seda osa, milles toimub toodetava objekti vaid mehaaniline töötlemine b. Detaili valmistamist treimise, freesimise, puurimise ja lihvimisega c. Tootmisprotsessi seda osa, milles toimub toodetava objekti olukorra (kuju, mõõtmete, omaduste jm) muutmine ja selle muudetud olukorra kindlaksmääramine (mõõtmine) Tagasiside Õige vastus on: Tootmisprotsessi seda osa, milles toimub toodetava objekti olukorra (kuju,

Tehnika → Tehnikaajalugu
112 allalaadimist
thumbnail
9
docx

SIGMUND FREUD PSÜHHOANALÜÜSI TEOORIA

vältimisest ja seksist. Väga tähtis osa organismist on närvisüsteem, mis tunneb ära siis organismi vajadused. Sünnihetkel ei erine närvisüsteem oluliselt looma omast, Freudi mõistes koosneb see ainult Sellest, ehk Id-st. Närvisüsteem id-na tõlgib vajadused otse motivatsiooniks (Freud kutsus neid saksa keelesTriebe, tõlkes instinkt, vahest ka soov). Tõlkeprotsessi vajadustest soovideks nimetatakse primaarseks protsessiks. Id toimib mõnu eesmärgil ­ lahtiseletatuna, vajadused tuleb koheselt rahuldada. Proovi näiteks ette kujutada ennast siniseks röökivat imikut. Tegelikult pole tal õrna aimugi mida ta tahab, selle sõna täiskavanute tähenduses, ainuke mida ta teab et ta tahab midagi ja kohe. Freudi jaoks koosneb imiku närvisüsteem peaaegu ainult Id-st, mis omakorda pole midagi muud kui hingeliselt lahti seletatud füüsiline bioloogia osa.

Psühholoogia → Psühholoogia
52 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Kõrgkeskaja lühikonspekt/spikker

Kõrgkeskaeg:12-13.saj paavsti hiilgeaeg.Paavsti poolt organiseeriti ristisõjad.Tugeva keskvõimu,kuningate võimu tugevnemine.Katoliku kiriku lõhe. Kõrgkeskajal valitses edukas kuningas.Kuninga ümber kogunes suurvasallidest koosnev nõukogu,mis andis talle soovitusi poliitilistes küsimustes.Nõukogu aitas kanda kuninga põhiülesandeid, milleks olid kõrgeim kohtumõistmine ja finantsasjade korraldamine ning valitses kuninga äraolekul. Nõukogu moodustasid mõjuvõimsad ülikud. Samuti olid esinduskogud,mis tegid otsuseid üksmeelel:kuningas kutsus kokku suurfeodaalid,kes tema otsuse kinnitasid. Esindusvalitsemine lähtus põhimõttest:''Sellel, mis puudutab kõiki,peab olema kõigi heakskiit''.Esinduskogu oli seisuslik. Katoliku kirik ja paavsti võim:paavst Gregorius 7. mõtles välja reformid.Paavstluse reformimisega taheti tugevdada paavsti vaimulikku võimu Euroopas ja paavsti ilmalikku võimu Itaalias ning kehtestada paavsti ülemvõimu Kreeka katoliku ki...

Ajalugu → Ajalugu
15 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Tööstusühiskond.

  Tööstuslik  pööre  tõi  kaasa  inimese  vabanemise   raskest  füüsilisest tööst. Hiinas ja Valgenevenes ei  olnud  interneti. Piirkonna  majandustlik võimekus  sõltub  selle  infotehnoloogilisest   varustusest  ja  selle  kasutamise   oskusest.  Indrustraalühiskond  tõi  kaasa  rahvaste  koondumise   suurlinnadesse,  infoühiskonnas  on   aga  loodud  eeldused  vasupidiseks  protsessiks.  Seejuures  on   tähtis,  et  infoühiskond  lubab  kaugtööd  ja  paindlikku  tööaega.   Infoühiskonad  iseloomustab  innovatsiooni  ja   loomemajandse  tugevnev  positsioon.   Loomemajandus  hõlmab  arhidektuuri,  audiovisuaalseid  kunste,  disaini,  meelelahtust,  kirjastamist,  reklaami  jms.  Infoühiskonna  tunnuseks  on  kõrgtehnoloogilised  tootmisharud.  Ühiskond:  Globaalne  küla..  Poliitika_  õigusriik,   demokraatia  süvenemine, 

Geograafia → Geograafia
8 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Füüsikaga seotud mõisted

Keha soojusmahtuvuseks nimetatakse soojushulka mida on vaja kehale anda, et tõsta tema temperatuuri ühe kraadi võrra. Aine erisoojuseks nimetatakse soojushulka, mis on vajalik 1kg aine temperatuuri tõstmiseks 1 kraadi võrra. Sulamissoojuseks nimetatakse soojushulka, mida on vaja 1kg tahke aine muutmiseks vedelikuks sulamistemperatuuril. Aurustumissoojuseks nimetatakse soojushulka, mida on vaja 1kg vedeliku aurustamiseks jääval temperatuuril. Adiabaatiliseks protsessiks nimetatakse soojuslikult isoleeritud süsteemis toimuvat protsessi. Pöörduvateks protsessideks nimetatakse selliseid oleku muutusi, mille korral süsteem või keha, pöördudes tagasi oma esialgsesse olekusse, läbib täpselt samasuguseid olekuid vastupidises järjekorras ja seejuures välistes kehades mingeid muutusi ei toimu. Suure tihedusega molekulaarsüsteemid Pindpinevustekuriks nimetatakse füüsikalist suurust, mis on arvuliselt võrdne vedeliku

Füüsika → Füüsika
15 allalaadimist
thumbnail
2
docx

TÖÖTLEV TÖÖSTUS

TÖÖTLEV TÖÖSTUS 1.Too näiteid vanadest tööstusharudest. Toiduaine-ja tekstiilitööstus, laevaehitus. 2.Too näiteid uutest tööstusharudest. Auto-ja keemiatööstus 3.Too näiteid kõrgtehnoloogilistest tööstusharudest. Mikroelektroonika, tarkvaratööstus, tuuma-ja kosmosetööstus, biomeditsiin. 4.Mida nimetatakse fordismiks? Uutele harudele iseloomulik tootmise korraldus, konveieri kasutuselevõtt. 5.Mis on toyotism? Paindlik tootmise korraldus, kus töölised lisaks oma tööoperatsiooni täitmisele osalevad ka tootearenduses. Tekib meeskonnatöö. Palju kasutatakse allhankeid kindlatelt partneritelt. 6. Nimeta tänapäeva autotööstuse etapid. Tootearendus, osade valmistamine, kokkupanek, turundus ning hooldustööd ja teenindus. 7.Võrdle toyotismi ja fordismi /täida tabel. Igaks juhuks tootmine (fordism) Õigeks ajaks tootmine (toyotism) Detailide Paljudest juhuslikest ettevõtetest Kindlatelt koostööpartnerite...

Geograafia → Geograafia
29 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Andragoogika- õppimine täiskasvanueas

- Riigile on intensiivistunud rahvusvahelise võidujooksu tingimustes haritud elanikkond ellujäämise eelduseks. Tähtis on mõista ka seda, et uuenevas maailmas on oluliselt kiirenenud teadmiste vananemise tempo. Ükskõik kui edukalt lõpetati ülikool või milline kraad omandati, üle viie - kuue aasta nende teadmistega hakkama ei saa. Ning see periood lüheneb järjest. See muudab õppimise pidevaks, kogu elu kestvaks protsessiks. Paraku ei ole mitte kõik inimesed seda endale tunnistanud või kui ongi, ei saa seda endale lubada subjektiivsete või objektiivsete põhjuste tõttu. Siin peavadki appi tulema need inimesed, kes on õppinud selleks, et aidata teistel inimestel õppida. Ehk siis täiskasvanute koolitajad / andragoogid, koolitusjuhid, koolitsuse korraldajad jt. Ka õpetajad peavad õppima ! Ka täiskasvanute õpetajad peavad tänapäeval pidevalt õppima, et oma õpilastest mitte maha jääda

Sotsioloogia → Sotsiaaltöö
157 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Looduse seadus vs inimese seadused

Kui kobras rajab ojakesele tammi, muudab ta selle ümbruse niiskusreziimi, hävitab hulga elupaiku, et luua endale sobiv elupaik. Samamoodi on ka inimesega - me loome endale võimalikult sobivaid elupaikasid, kus meil oleks meeldiv viibida. Ja sarnaselt oja ülestammitavale koprale hävitame ka meie oma tegevusega teiste liikide elupaiku, luues aga ka uusi - nagu looduses ikka. Miks aga ühe liigi tegevust elupaikade loomisel loetakse looduslikuks protsessiks, aga teist mitte, jääb paljudele arusaamatuks. Võimalik, et inimese ja looduse vastandamine on meie antropotsentristliku mõtteviisi vili. Kui me heidame enestele ette looduslikesse protsessidesse sekkumist, siis me paratamatult välistame enda kuulumise loodusesse, pidades ennast ilmselt siis millekski kõrgemaks, nn. looduse valitsejaks, kelle pädevuses on mõjutada looduslikke protsesse. Sageli on just inimesed paljude probleemide põhjustadajad.

Bioloogia → Bioloogia
28 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Evolutsiooni mehhanismid ja protsessid ning looduslik valik

* Loomadel signaaltunnused ja seksuaalkäitumine. *Sugurakkude biokeemiline sobimatus.* Liikidevahelise ristumise sobimatus võib avalduda ka peale viljastamist:hübriidid on eluvõimetud või viljatud. Erimaine liigiteke- liigitekke protsess, mis saab alguse populatsioonide eristumisest geograafilises isolatsioonis. Erimaise liigitekke teguriteks on populatsioonide geograafiline eraldatud, mutatsioonid, geneetiline triiv, looduslik valik. Keskseks protsessiks on kohastumine ökoloogiliste tingimustega. Makroevolutsioon- liigist kõrgemate taksonite teke ja areng. Selle põhi protsessid: *mitmekesistumine-see on makroevolutsiooni peamine protsess;selle aluseks on kohastumine uute elupaikadega *täiustumine-uute senisest keerukama ehituse ja eluviisiga organismitüüpide teke ja areng(fotosüntees,aeroobne metabolism, geneetiline kood, eukarüootse rakutüübi kujunemine) *väljasuremine-

Bioloogia → Bioloogia
93 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Põhikooli üleminekueksami kordamismaterjal - bioloogia

NR 3 leht Kordamisküsimused ja ülesanded Bakterid 1. Miks nimetatakse baktereid eeltuumseteks organismideks? Sest neil pole see päris välja kujunenud, neil on pärilikkusaine rõngakujulises kromosoomis otse tsütoplasmas. 2. Kas lagundajad on autotroofsed või heterotroofsed bakterid? Põhjenda oma seisukohta. Nad on heterotroofsed bakterid, sest ta saab oma elutegevuseks vajaliku süsiniku toidus sisalduvast orgaanilisest ainest. 3. Taimed kasutavad fotosünteesi käigus orgaanilise aine valmistamiseks süsihappegaasi. Kuidas jõuab orgaanilisse ainesse seotud süsihappegaas bakterite kaasaabil tagasi atmosfääri? 4. Miks moodustab osa baktereid spoore? Kui keskkonnatingimused muutuvad ebasoodsaks, moodustab osa baktereid spoori. N: Kõrge või madal temperatuur, kuivust, kiirgust ja säilitavad ka sellistes oludes eluvõime. 5. Nimeta üks tunnus, mille poolest bakterirakk sarnaneb taimerakuga. Neil m...

Bioloogia → Bioloogia
31 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Soojustehnika teooria eksamiks

1. Ideaalsete gaaside olekuvõrrand on tuletatav moleku- nulliks. Kui lugeda erisoojust sõltumatuks laarkineetilise teooria põhivalemist p=2/3n(mw 2)/2, kus temperatuurist, siis: c=const, s=cvln(T/To)+Rln(v/vo). n- molekulide arv mahuühikus, m- gaasimolekuli mass, 15.Termodünaamilised protsessid ideaalgaasidega. w2- gaasimolekuli ruutkeskmine kiirus, p- rõhk. 2. 1).Isohooriline protsessiks nim. sellist protsessi, kus Teiseks ideaalse gaasi molekulaarkineetilise teooria termodünaamilise süsteemi soojuslikul mõjutamisel võrrandiks, mis seob gaasimolekuli keskmise kineetilise selle maht ei muutu. (v=const, dv=0). p1v1=RT1; energia temperatuuriga, on võrrand: 2/3(mw 2/2)=kT, kus p2v2=RT2--erimaht=> p1/T1·v=R=p2/T2·v => 2). Isobaariline protsess. p=const. Niiske auru k- Boltzmanni konstant(k=1,38·10 -23 J/K). 3

Energeetika → Soojustehnika
728 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Investeerimine keskkonda

alternatiiv fossiilsetele energiaallikatele on kindlasti lähiaastatel kasvamas ning lisaks kasvuhoonegaaside vähendamisele on energia julgeolek ning sõltumatus olulisteks märksõnadeks, mis soosivad tuumaenergia osakaalu suurenemist. CO2 eraldamine ja hoiustamine. CCS (CO2 eraldamine ja hoiustamine) lähenemine võib mõjutada paljusid sektoreid, olles nii võimalikuks lahenduseks heitgaaside tekitajaile, kuid samas võimaluseks vastavate infrastruktuuride tootjatele. Ettevõtteid, kes CCS protsessiks vajalike struktuuride rajamisel ja protsessi läbiviimisel juba täna kaasa löömas, on samas võrdlemisi vähe. Lisaks on ka CCS mitmete elektrienergia infrastruktuuride valmistajate jaoks oluliseks väljakutseks. Nii on General Electric ning Siemens panustanud kivisöe gaasistamise (IGCC) tehnoloogiale, kus CCS oleks üheks lahenduseks kuidas käidelda vabanevat CO2 hulka. Lisaks IGCC-le on Alstom juurutamas omapoolset lahendust fossiilsetest kütustest soojusenergia tootmisel

Majandus → Majandus
14 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Pikk tee endani

inimesed läbi valede otsuste hukka, läbimata seejuures labürindi õnneliku lõpu. Inimest suunavad teda ümbritsev ühiskond ning valikud, mis ta oma elu jooksul teeb. Alati loodetakse parimat- ühiskonnas käib pidev võimuvõitlus. Üliinimeseks püüeldes on tähtsal kohal võimupüüd ehk üleolekusoov. Filosoof Nietzsche üliinimesega annab võrrelda vaid väikest murdosa rahvast. Üliinimeseks saavad vaid vähesed, sest teiste jaoks muutub eneseleidmine väga keeruliseks protsessiks. Justkui J.Kafka "Protsess", millel lõppu ei näigi tulevat. Nimitegelane Josef K. põgeneb hirmu eest ning toimub eneseotsimine läbi teiste inimeste. Protsess areneb, keerleb, seisab- see on teadmata. Kuna protsess on pidev sündmuste teke, siis on ta jäänud Kafka teoses lõpetamata- Josef K. süüdimõistmise tegelik põhjus ei ole teada ka teose lõpuks. W.Shakespeare on öelnud, et elu on kui rooside ja okastega palistatud tee. Arvan, et ka eneseleidmisega on nii

Kirjandus → Kirjandus
223 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun