Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "veokulusid" leiti 29 faili

2
doc

Ladustamise põhjused

Ladustamise põhjused Kauba- ja materjalivarude suurust määravad tegurid · materjali/kauba kättesaadavus · olemasolev laopind · kasutatav ladustustehnoloogia · tarbimise nõudlus · turuhindade stabiilsus Varustuse planeerimine - üksikute tooraine- ja kaubakoguste plaanipärane kindlaksmääramine vajaduste katteks. Ladude vajalikkuse tegur...

Laomajandus - Kutsekool
43 allalaadimist
25
doc

Konteinervedu

1 Referaat Konteinervedu JANARI KRISTIAN LV1E 2 Konteinervedu Konteiner on kauba vedamiseks kohaldatav kindlakujuline suletav veoühik, mida on võimalik toimetada ilma kauba vahepealse käsitlemiseta saatjalt vastuvõtjale. On kasutusel mitmesuguseid erinevaid kont...

Laomajandus - Kutsekool
101 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vast...

Laomajandus - Kutsekool
530 allalaadimist
14
doc

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse areng 3-5 2. Eesti jäätmekäitluse ajalugu 6 3. Jäätmete kogumine ja vedu 7-8 4. Jäätmete mehhaaniline töötlemine 9 5. Jäätmete biokäitlus 10-11 6. Prügi põletamine 12 7. Jäätmekäitluse tulevik 13 8. Kasutatud kirjandus 14 Jäätmekäitluse areng: Enne asulate tekkimist jäätmetega muret ei olnud. Ruumi oli laialt ning ega jäätmeid palju tekkinudki. Na...

Bioloogia - Kutsekool
147 allalaadimist
28
doc

Pakkimine

Nõuded pakkimisele ja pakendile 1.1. Nõuded pakkimisele Nõuded toote, kauba pakendamisele nende liikumisel tarneketis tulenevad järgmistest eesmärkidest: 1. kaitsta toodet; 2. kindlustada toote hõlbus käsitsetavus; 3. identifitseerida toode, st anda tema kohta infot; 4. osaleda turunduses, reklaamides toodet, soosides ning tõhustades toote müüki; 5. kindlustada keskkonna säästlikkus...

Logistika - Kutsekool
121 allalaadimist
1
doc

Logistika alused 3KT

laotegevus, transport, läbimüügikaotus)- mida rohkem ladusid, seda 79. Rongitranspordi eelised ja puudused. III osa suurem kulu. Eelised: *katkematu ühendus, öine vedu *regulaa...

Logistika alused - Tallinna Tehnikaülikool
147 allalaadimist
7
doc

Rwanda

Rwanda Juhendaja: Koostaja: 10.klass Märts 2009 Sisukord: 1. Sissejuhatus 2. Kaart 3. Loodus 4. Rahvastik 5. Majandus 6. Kokkuvõte 7. Kasutatud kirjandus 1. RWANDA asub Ida-Aafrikas, ekvaatorist vahetult lõuna pool, lähimast sadamast 1600 km kaugusel. Pärast isesei...

Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist
18
doc

Laomajandus

Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja kõige enam käivet ja kasumit andvad tooted, kõige suuremad kliendid ja olulisemad tarnijad. Ettevõtte tegevuses on oluline pöörata tähelepanu eelkõige enim müüdavatele toodetele, klientidele, kes annavad põhiosa kasumist ja tarnijatele, kellelt ostetakse suurem osa ka...

Laomajandus - Kutsekool
85 allalaadimist
7
doc

TURUNDUSE SEMINAR

Merkantelism- Esimene terviklik käsitlus, mis püüdis õigustada ja põhjendada rahvusvahelist kaubandust, tekkis 16. sajandi keskel ja on tuntud merkantilismi nime all. Eriti oluline oli merkantilistide arvates, et kaubavahetuses teiste riikidega ületaks eksport pidevalt importi ja kasum kaubavahetusest laekuks kulla ja hõbedana. Mida rohkem kulda ja hõbedat riigil on, seda rikkam...

Turundus - Kutsekool
40 allalaadimist
2
docx

Geograafia 10. klassi materjal

Millised tunnused iseloomustavad agraarühiskonda, tööstus e industriaalühiskonda ja infoühiskonda? 2. Milliseid riike nimetatakse Põhja riikideks e Põhjaks ning millised on Põhja riikide tunnused? Põhjaks nimetatakse arenenud riike, Lõunaks arengumaid (selget piiri ei saa siiski tõmmata). · Lõuna riigid jäid pikaks ajaks Põhja riikide koloniaalvaldusteks, majanduse areng seetõttu aeglane · Lõuna...

Geograafia - Keskkool
88 allalaadimist
12
pdf

Varude juhtimine

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Äri õppetool Sigrit Viira ÄJ-11 VARUDE JUHTIMINE Referaat õppeaines ,, Logistika alused" Juhendaja Tiina-Mai Hirmo Väimela 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Majandus - Kutsekool
91 allalaadimist
7
docx

Ärilogistika eksami kordamisküsimused

Mis on hankelogistika? Eesmärgiks on laia sortimenditooraine ja pooltoodete omandamine ning tootmise (töötlemise) paika toimetamine õiges koguses, õigel ajal ning vastuvõetava hinna eest. Sisendlogistikat nimetatakse ka hankelogistikaks, mille eesmärgiks on laia sortimendi tooraine, materjalide, pooltoodete või omandamine ning tootmispaika toimetamine õiges koguses, õige...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
206 allalaadimist
17
doc

Operatsioonijuhtimise kordamisküsimused ja vastused

Ratsionaalne otsustusprotsess Otsustamise olemus ja otsustusprotsessi elemendid ning etapid. Otsustamise all mõistame tegutsemisviisi leidmist, probleemi lahendamise protsessi ennast ja tegevuse tulemust. Mõiste sisaldab omavahel seotud aspekti. Esiteks, otsustamine on tegevus, mis toimub juhtimissüsteemis ja on seotud probleemi lahendamiseks vajalike tegutsemisvar...

Operatsioonijuhtimine -
45 allalaadimist
49
doc

Laondus ja veokorraldus

1 SISUKORD.................................................................................................................................1 1.LAOD...

veokorraldus - Kutsekool
164 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

1. Laonduse ajaloost Laondus kui äraelamiseks vajaliku toiduvaru säilitamine on tõenäoliselt sama vana kui inimkond. Ajaloost on teada, et juba kümneid tuhandeid aastaid tagasi kogusid inimeste eelkäi- jad neandertallased koopaelanikena toiduvarusid. Koriluse ajal, kui elatuti peamiselt jahisaagist, metsamarjadest ja taimejuurtest, hoiti toidutagavaras...

Logistika - Kutsekool
33 allalaadimist
9
doc

Pakendite ringlus logistilises ahelas

Materjalivoogude käsitsemise efektiivsus on suuremal või vähemal määral sõltuv pakenditest ja pakkimisest. Veoühiku ruumala kasutamine on seotud otseselt pakkimise ja selle kuludega. Suurema täiteastme saavutamisel konteineri täitmisel kaubaga on vaja kulutada vähem pakkimisele. Teisest küljest aitab kauba tihe paigutamine koormaruumi vähendada veokulusid . 7 KOKKUVÕTE Iseseisvat tööd kirjutades sain teada, mis on pakend, millised on pakendi liigid, pakendi funktsioonid. Millised on logistilises ahelas ringlevad pakendid ja millist rolli mängivad pakendid logistilises ahelas....

Laomajandus - Kutsekool
10 allalaadimist
70
doc

Logistika ja transport ärilogistika konspekt

Kontseptsiooni rõhk on asetatud sellele, et on vaja vähendada kogu logistilise ahela kulusid, mitte iga tegevuse kulu eraldi. Jaotuslogistika üksikute osategevuste kulutuste vähendamisel võib tulemuseks olla vastupidi soovitule kogukulude suurenemine erinevate ahela eri lülide ebaefektiivse seotuse tõttu. Näiteks kahandab ladude arvu vähendamine ladustamiskulusid ja suurendab veokulusid . See võib kaasa tuua tagasilöögi klienditeeninduses ja seeläbi vähendada müügimahtu. Väga suure müügimahu korral võib saadav efekt olla väiksem, kui on selleks tehtavad jõupingutused ja kulutused. Samas võib ladude arvu vähendamine ja selle arvel transpordi efektiivsemaks muutmine olla majanduslikult efektiivne. Iga otsus on igal konkreetsel juhul erinev ja sõltub paljudest asjaoludest. Sellest johtuvalt pole jaotu...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
62 allalaadimist
18
docx

Transport ja ekspedeerimine, kontrolltöö kordamisküsimused

Kasutatakse kauba- kui ka reisijaveosüsteemides. Kaubavedudel kasutatakse põhimõtet täiskoormast (FTL) või -konteinerist (FCL) väiksemate veoste (LTL; LCL) transpordi korraldamisel. Hub & Spokes’i transpordisüsteem lisab veoprotsessi kauba käitlemise kulusid, kuid võimaldab kontsentreerida kaubavoogusid ja parandada lastiruumi täiteastet vähendades veoseühiku veokulusid. Huubide peamised eelised on suurem transpordiühenduste sagedus “punktist punkti” veokorraldusega võrreldes ja mastaabisäästu efekti saavutamine tänu suurte kaubamahtude käitlemisele peaterminalis. Huubide puuduseks võrreldes “punktist punkti” veokorraldusega on täiendavatest ümberlaadimistest tulenevad ajakaod, lisanduvad ümberlaadimiskulud ja risk olla teatud hetkel ülekoormatud. Pikematel veodistantsidel javõi kom...

Transport ja kaubakäsitlemine -
60 allalaadimist
12
doc

TOOTED JA TELLIMINE

Jaekaubanduses on üldlevinud nende meetodite kombineeritud kasutamine. Tootmisettevõtetes kasutatakse rohkem tellimustsükli meetodit ja vähem tellimuspunkti meetodit. Tellimustsükli meetodi kasutamisega on võimalik saada arvestatavat kulusäästu, kui ühelt tarnijalt tellitakse palju erinevaid tooteid. Antud meetodi kasutamine aitab vähendada tellimis- ja veokulusid. Tellimiskulu määra ühe tellimuse kohta on võimalik oluliselt vähendada tellitavate koguste suurendarnisega. Puudumiskulud on põhjustatud kaotatud müügist nii lühi- kui ka pikema perioodi jooksul, järeltellimustest ja tootmise osalisest või täielikust seiskumisest. Puudumiskulud tootmises võivad osutuda vägagi suurteks. Tavaliselt on puudumiskulusid kõige keerukam arvutada ja enamasti jäetakse need isegi kindlaks tegem...

Logistika - Kutsekool
14 allalaadimist
7
docx

Logistika II eksami materjal

Logistika II eksami materjal 1) Logistika/tarneahela juhtimise infosüsteemid ja -tehnoloogiad võib jagada neljaks tasandiks: lk 196-197 (Transaktsiooni-) Toimingutoetuse süsteemid. Neid kasutatakse peamiselt efektiivse abivahendina teatud logistikafunktsiooni täitmise hõlbustamiseks. Integreeritud organisatsioonisüsteemid ehk sisevõrgusüsteemid (intranet). Tegemist on...

Logistika ja tarneahelad -
2 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun