Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "laotoimingud" leiti 19 faili

114
doc

Laondus ja veokorraldus

Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vast...

Laomajandus - Kutsekool
530 allalaadimist
14
doc

Klienditeenindus logistikafirmas

Mõiste o Kliendikeskne teenindus saab alguse klientide vajaduste arvestamisest. o Klienditeeninduse all mõeldakse kõikide selliste toimingute koosmõju, mille abil teeb ettevõte kliendile toote või teenuse kättesaadavaks. o Klienditeenindus ei tohi olla suunatud ainult lõpptarbijale, vaid ka nandele vahelülidele, kes asuvad log...

Teenindus ja müük - Kutsekool
184 allalaadimist
52
doc

LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED

Mis on konsolideerimine? Saadetiste kogumine ja saatmine ühekorraga edasi ühte kindlasse sihtpunkti. 2. Mis on Cross-docking? Logistilise tegutsemise meetod/tegutsemiskontseptsioon, mille puhul toimuvad järjestikku saadetiste sorteerimine ja konsolideerimine. Sissetulnud konsolideeritud saadetised sorteeritakse ja jaotatakse üksikuteks kliendisaadetisteks,...

Laomajandus - Kutsekool
253 allalaadimist
53
ppt

Ladude planeerimine

ladude planeerimine 2 • Kaubanduse poolel on ladude otstarve ja funktsioonid universaalsemad. • Laotoimingud kaubanduses on protsesside kaupa selged ja määratletud, kuna laod teenivad kaubanduses protsessi ost- ladustamine- müük. ladude planeerimine 3 • Kaubanduses moodustavad toimingud laos olulise osa tarneahelas või selle lõigus. • Seetõttu pöörataksegi kaubanduses laomajanduse kavandamisele, arendamisele ja toimingute ratsionaliseerimisele rohkem tähelepanu kui tööstuse pool...

Laomajandus - Kutsekool
110 allalaadimist
12
docx

Eesti Post

Oliver Niinas AS Eesti Post ETTEVÕTTEPRAKTIKA ARUANNE Kooli praktikajuhendaja: Aili Trumm Ettevõtte praktikajuhendaja: Andrus Liiv Tallinn 2010 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Ma valisin antud ettevõtte, kuna mul puudus praktika koht ja sellisel raskel ajal oli peaaegu võimatu endale praktika paika leida. Töö Eesti Postis on mulle vare...

Praktika aruanne - Kutsekool
130 allalaadimist
18
docx

Turunduslogistika kordamiseks

Logistika määratlus · Logistikas on viis olulist põhiala: toodete liikumine, info liikumine, aeg/teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus) · Logistika üritab lahendada järgnevadi probleeme: liigsed varud (allahindlused), kauba puudujääk, mitteõigeaegne tellimuste täitmine, klienditeeninduse probleemid ja probleemid tarnijatega. · Kuidas...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
34 allalaadimist
10
pdf

Laonduse arenev roll logistikas ja ladude funktsioonid

Logiproff Ladude funktsioonid ja tüübid 6. Laonduse arenev roll logistikas ja ladude funktsioonid 6.1. Laonduse ajaloost Laonduse ajalugu ulatub tuhandete aastate taha. Algselt hakati varuma ja ladustama põllumajandussaadusi eesmärgiga...

Laonduse alused - Kutsekool
52 allalaadimist
25
odt

Logistika alused põhjalik konspekt

LOGISTIKA ALUSED Logistika missioon ­ tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õigel ajal õiges seisundis õiges koguses õiges kohas õiglase hinnaga, et kindlustada kliendi rahulolu ja ettevõttele maksimaalne kasum. Õiglane hind on siis, kui kaup ära ostetakse! Logistika: 1) Rakenduslik tegevus, millesse on haaratud transp...

Logistika alused - Tallinna Tehnikaülikool
237 allalaadimist
49
doc

Laondus ja veokorraldus

1 SISUKORD.................................................................................................................................1 1.LAOD...

veokorraldus - Kutsekool
164 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

1. Laonduse ajaloost Laondus kui äraelamiseks vajaliku toiduvaru säilitamine on tõenäoliselt sama vana kui inimkond. Ajaloost on teada, et juba kümneid tuhandeid aastaid tagasi kogusid inimeste eelkäi- jad neandertallased koopaelanikena toiduvarusid. Koriluse ajal, kui elatuti peamiselt jahisaagist, metsamarjadest ja taimejuurtest, hoiti toidutagavaras...

Logistika - Kutsekool
33 allalaadimist
12
docx

LOGISTIKA ÜLESANDED JA MISSIOON

6. Milliseid toiminguid hõlmab ettevõtte sisenev logistika ja milliseid väljuv logistika? Sisenev logistika (inbound logistics) hõlmab ettevõtte hanke- ja ostutegevust, materjalide ja valmistoodete mahalaadimist laos, vastuvõtukontrolli ja vajadusel lahtipakkimist, hoiuühikute koostamist ning hoiukohtadele paigutamist. Väljuv logistika (outbound logistics) hõlmab sellised laotoimingud , nagu tellimuste komplekteerimine väljastamiseks, väljastamisega seotud lisaväärtusteenused, pakkimine, väljastamine või lähetamine, transport ja jaotus. 7. Nimetada logistika funktsionaalsed valdkonnad. • transport (raudtee-, maantee-, vee-, õhu- ja kombineeritud transport) • kaupade käitlemine • varude juhtimine • hankimine ja ostmine • pakendamine 8. Nimetada logistika funktsiooniülesed valdkonnad. • tootmislo...

Logistika - Kutsekool
77 allalaadimist
26
doc

Klienditeenindus kui logistika oluline protsess

1. Miks on klienditeeninduse protsess kaubanduses rohkem logistika- kui müügiprotsess? Müügimehe või müügisekretäri töö peaks lõppema (katkema) seal, kus algab nende antud lubaduste elluviimine. Tavaliselt on selleks üleminekupunktiks müügiprotsessi osaliste aktsepteeritud müügitellimus, mille täitmiseks tehtavad toimingud – ostmine, tootmise planeerimine, laotoimingud , veo planeerimine ja korraldamine – on logistikatoimingud ja peaksid jääma logistikapersonali korraldada. 2. Milliseid ülesandeid täidab klientide teenindamise logistiline süsteem? Klientide logistilise teenindamise süsteem hõlmab kliendile antud lubaduste täideviimise integreeritud toiminguid ja protsesse, millest põhiosa moodustavad logistikatoimingud ja -protsessid. Selles võtmes peaks olema logistikapersonal vastutav müüg...

Klienditeenindus logistikas - Kutsekool
71 allalaadimist
24
docx

Rapid, Eeva, Profit, artikklid

Funktsionaalsus Eeva Rapid Ostuarved 170 125-380 Müügiarved 170 125-380 Kassadokumendid 170 125-380 Finantskanded +220 125-380 Laotoimingud +280 +80-315 Programmi kasutab 2 +190 +125 kasutajat Programmiga raamatupidamine kolmele +2*190 +0 firmale Tarkvara uus versioon: 70%...

Arvuti - Kutsekool
10 allalaadimist
18
doc

LADUDES KASUTATAV TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA

Madalate riiulitega konventsionaalne ladu on parim lahendus juhul, kui on vaja ladustada eritüüpi kaubaalustel palju erinevat kaupa. Tavapärane ladu võimaldab 100%-lise otsese ja kiire ligipääsu kõigile kaupadele MANUAALLAOD Manuaalladudes kasutatatakse traditsioonilist laotehnikat ja -inventari (erinevad tõstukid, peenkauba- või kaubaluste riiulid jne), kusjuures kõik erinevad laotoimingud teostatakse vahetult inimtööjõu juhtimisel ja osavõtul. Manuaallaod on maailmas kõige levinum laotüüp ja jääb seda veel tõenäoIiselt aastakümneteks. POOLAUTOMAATLAOD Poolautomaatladudes teostatakse üksikud järjestikused toimingud automaatselt, kuid inimese poolt antud vahetu juhtimiskäsu peale. Järjestikused tegevused on seotud enamasti hoiukohakomplekteerimiskoha toomisega hoiustajakomplekteerija juurde. Poolau...

Logistika - Kutsekool
16 allalaadimist
33
xls

Transpordi ja intralogistika tehnoloogiad (EEK)

Testi tulemus - Liina Kuusk Testi nimetus: Kirjeldus: Alustamise aeg: Lõpuaeg: Läbimiseks vajalik: Testi tulemus: Küsimused 1....

Transpordi- ja laologistika -
4 allalaadimist
30
doc

Klienditeenindus

Klienditeenindus on protsess, mis leiab aset müüja, ostja ja või logistikateenuse tarnija vahel: tellimuste töötlemine, laotoimingud, veokorraldus, arveldamine, reklamatsioonide käsitlemine jne. Klienditeeninduses on teenindamise objektid materjalivoo vahendajad – tootmisettevõtted, jaotuskeskused, jaemüügiettevõtted ja tarbijad. Kliente võivad kaubanduslikult ja logistiliselt teenindada nii tootmisettevõtted kui tarneahela vahendajad. Klienditeenindus ei tohi olla suunatud ainult tarbijale, vaid ka nendele vahehelilülidele, mis asuvad tarneahelas mate...

Klienditeenindus -
28 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Väljuv logistika (outbound logistics) hõlmab sellised laotoimingud , nagu tellimuste komp- lekteerimine väljastamiseks, väljastamisega seotud lisaväärtusteenused, pakkimine, väljastamine või lähetamine, transport ja jaotus. Siselogistika all mõeldakse kõikide nende toimingute teostamist, mis jäävad siseneva ja väljuva logistika vahele. Nendeks on...

Logistika alused - Kutsekool
144 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

Kui müüja ladustab temale kuuluva kauba ostja ruumides ostja vastutusel, on tegemist  frantsiisimüügi laoga konsignatsioonilaoga  reservlaoga  3PL laoga 21. Kuidas toimub töö poolautomaatladudes?  robotid ja automaatliinid teostavad laotoimingud ilma inimese vahetu osavõtuta üksikud järjestikused toimingud teostatakse seadmete poolt automaatselt inimese poolt antud juhtimiskäsu peale  personal kasutab laotoimingute sooritamisel poolautomaatseid tõstukeid  kasutatakse tõstukeid, mis on varustatud arvutite ja skanneritega, tööülesanded saabuvad tõstukiarvutisse 22. Miniload laosüsteemi kasutamisel on tegemist  manuaallaoga  au...

Logistika alused - Kutsekool
82 allalaadimist
34
pdf

Logistikafirma, Projekt aines “”

1.2. ORGANISATSIOONI EESMÄRGID Firma eesmärgiks on osutada oma klientidele integreeritud logistilist teenust, mis vastab kõrgetele kvaliteedi standarditele. 1.3. PROTSESSIDE LOETELU Ettevõtte protsessiks on:  Veoteenuste osutamine  Veokorraldus  Laoteenuste osutamine  Laotoimingud  Arveldamine  Ressurside hankimine (Tööjõud, Sõiduk ( ost või rent)  Lepingute sõlmimine  Tollivoristamine 1.4. TOIMISOBJEKTIDE LOETELU Logistika ettevõte toimimisobjektid on järgmised:  Müük  Makse  Saadetis ehk transporditav objekt  Ladustav kaup  Teenus  Saadetise nimikiri  Klient  Tellija  Vedaja  Veoauto...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun